Search Hashtag & User

#zemin Instagram Photos & Videos

Latest #zemin Posts

  • (@santiyesefim) Instagram Profile @santiyesefim
  • CFA Kazık Yapım Yöntemi ( CFA drilling) CFA yöntemi küçük çaplı fore kazık inşasında kullanılan bir sistemdir. İnşa edilecek kazıkboyundan daha uzun tam boyda bir burgu matkap kullanılarakkazık delgsisi yapılır. Delgi sırasında kullanılan matkap sürekli olup, delgi boyunca kazık alt ucuna kadar aynı yönde çevrilerek zemin içerisine sokulmaktadır. Bu şekilde kazılan zeminin bir kısmı yüzeye çıkarken, bir bölümü de zemin içinde kazık çeperlerine doğru deplase edilerek itilmektedir. Delginin istenen derinliğe kadar yapılmasından sonra matkap dışarı çekilirken özel CFA burgu matkabının ortasında yer alan boşluktan basınçlı olarak kuyu içine beton pompalanır. Delgi yapılan alan çalışma platformu yüzeyine kadar beton ile doldurulduktan sonra dışarıda önceden hazırlanmış donatı kafesi bir vibro kullanılarak veya kullanılmadan taze beton içerisine yerleştirilir. Uygun zemin koşullarında küçük çap ve boylarda çok süratli imalat yapılabilmesine olanak verdiği durumlarda CFA kazık yöntemi tercih edilmektedir. #CFA #kaz ık #forekaz ık #animasyon #animation #drilling #structure #concrete #donat ı #beton #steel #civilengineering #in şaatmühendisliği #uygulama #design #tasar ım #civil #architecture #mimarl ık #delme #beronarme #zemin #in şaatmalzemeleri
  • CFA Kazık Yapım Yöntemi ( CFA drilling)
CFA yöntemi küçük çaplı fore kazık inşasında kullanılan bir sistemdir. İnşa edilecek kazıkboyundan daha uzun tam boyda bir burgu matkap kullanılarakkazık delgsisi yapılır. Delgi sırasında kullanılan matkap sürekli olup, delgi boyunca kazık alt ucuna kadar aynı yönde çevrilerek zemin içerisine sokulmaktadır. Bu şekilde kazılan zeminin bir kısmı yüzeye çıkarken, bir bölümü de zemin içinde kazık çeperlerine doğru deplase edilerek itilmektedir. Delginin istenen derinliğe kadar yapılmasından sonra matkap dışarı çekilirken özel CFA burgu matkabının ortasında yer alan boşluktan basınçlı olarak kuyu içine beton pompalanır.

Delgi yapılan alan çalışma platformu yüzeyine kadar beton ile doldurulduktan sonra dışarıda önceden hazırlanmış donatı kafesi bir vibro kullanılarak veya kullanılmadan taze beton içerisine yerleştirilir. Uygun zemin koşullarında küçük çap ve boylarda çok süratli imalat yapılabilmesine olanak verdiği durumlarda CFA kazık yöntemi tercih edilmektedir.#CFA#kazık#forekazık#animasyon#animation#drilling#structure#concrete#donatı#beton#steel#civilengineering #inşaatmühendisliği#uygulama#design#tasarım#civil#architecture#mimarlık#delme#beronarme#zemin#inşaatmalzemeleri
  •  8  0 7 minutes ago

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  • (@santiyesefim) Instagram Profile @santiyesefim
  • OMÜ Mühendislik Fakültesi
  • ➡️TEMELLER VE TEMEL ÇEŞİTLERİ📌 Yapı elemanlarından gelen yükleri zemine güvenle aktarmak amacıyla oluşturulan elemanlara temel denir. Temel tasarımı yapılırken;  zemin özellikleri, zeminin taşıma gücü yani zemin parametreleri, yapı yükü, yapı yükünden dolayı oluşabilecek oturmalar, bölgenin deprem sınıfı, çevresel faktörler gibi zemin ve yapı parametreleri göz önüne alınarak, zemin ile ilgili gerekli hesapların yanı sıra, zemin – yapı ilişkisi göz önünde bulundurularak temel tasarımı yapılmalıdır.  Yapı taşıyıcı elemanlarının temelden zemine ilettiği yükler, zemin ile temasta olan yüzeylerin, yapı taşıyıcı elemanlarından yeterince daha geniş bir yüzeye sahip olacak şekilde, yapıdan gelen yükleri zemine dağıtması, bu şekilde zeminde oluşacak gerilmelerin zemin emniyet gerilmesini aşmaması gerekir. Maalesef ülkemizde zemin etüt raporlarının birçoğu gerçeği yansıtmamakta ve temel – yapı tasarımı ile ilgili yeterli olmamaktadır. Zemin etütleri ile ilgili; bir çok alanda uzmanlaşmış inşaat mühendisi olması gerektiği gibi (altyapı mühendisi, yapı mühendisi vb.) zemin (geoteknik) alanında uzman ve yetkin inşaat mühendisleri tarafından zemin etüdü yapılması gerekmektedir. Yani emniyetli taşıma gücü ile zemin emniyet gerilmesi farklı olsa da biz çoğu yerde zemin emniyet gerilmesinden bahsederken aslında emniyetli taşıma gücünden bahsetmiş olacağız. Konu ile ilgili bazı kaynaklar yazının en altında mevcuttur. #zeminet üdü #temel #zemin #temel çeşitleri #radyetemel #s üreklitemel #tekiltemel #bile şiktemel #pabu ç #ampatman #ba ğkirişi #kolon #kiri ş #in şaat #in şaatmühendisi #mimar #jeoloji #jeoteknik #geoteknik #şantiye
  • ➡️TEMELLER VE TEMEL ÇEŞİTLERİ📌

Yapı elemanlarından gelen yükleri zemine güvenle aktarmak amacıyla oluşturulan elemanlara temel denir.

Temel tasarımı yapılırken;  zemin özellikleri, zeminin taşıma gücü yani zemin parametreleri, yapı yükü, yapı yükünden dolayı oluşabilecek oturmalar, bölgenin deprem sınıfı, çevresel faktörler gibi zemin ve yapı parametreleri göz önüne alınarak, zemin ile ilgili gerekli hesapların yanı sıra, zemin – yapı ilişkisi göz önünde bulundurularak temel tasarımı yapılmalıdır.  Yapı taşıyıcı elemanlarının temelden zemine ilettiği yükler, zemin ile temasta olan yüzeylerin, yapı taşıyıcı elemanlarından yeterince daha geniş bir yüzeye sahip olacak şekilde, yapıdan gelen yükleri zemine dağıtması, bu şekilde zeminde oluşacak gerilmelerin zemin emniyet gerilmesini aşmaması gerekir.

Maalesef ülkemizde zemin etüt raporlarının birçoğu gerçeği yansıtmamakta ve temel – yapı tasarımı ile ilgili yeterli olmamaktadır. Zemin etütleri ile ilgili; bir çok alanda uzmanlaşmış inşaat mühendisi olması gerektiği gibi (altyapı mühendisi, yapı mühendisi vb.) zemin (geoteknik) alanında uzman ve yetkin inşaat mühendisleri tarafından zemin etüdü yapılması gerekmektedir. Yani emniyetli taşıma gücü ile zemin emniyet gerilmesi farklı olsa da biz çoğu yerde zemin emniyet gerilmesinden bahsederken aslında emniyetli taşıma gücünden bahsetmiş olacağız. Konu ile ilgili bazı kaynaklar yazının en altında mevcuttur.

#zeminetüdü #temel #zemin #temelçeşitleri #radyetemel #süreklitemel #tekiltemel #bileşiktemel #pabuç #ampatman #bağkirişi #kolon #kiriş #inşaat #inşaatmühendisi #mimar #jeoloji #jeoteknik #geoteknik #şantiye
  •  23  0 18 hours ago

Advertisements