Search Hashtag & User

#thubong Instagram Photos & Videos

thubong - 7.4k posts

Latest #thubong Posts

Advertisements

  💓💕TSUM TSUM VALENTINE COLLECTION💕💓
  Humwa sập nguồn sớm nên chưa kịp up ạ🤣🤣🤣
  📍JP
  .
  .
  📢📢HÀNG ORDER📢📢
  🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
  🌈HÀNG ORDER: #d8order

  💓💕TSUM TSUM VALENTINE COLLECTION💕💓
Humwa sập nguồn sớm nên chưa kịp up ạ🤣🤣🤣
📍JP
.
.
📢📢HÀNG ORDER📢📢
🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
🌈HÀNG ORDER: #d8order
  18 2 15 February, 2019

Advertisements

  💓💕TSUM TSUM VALENTINE COLLECTION💕💓
  Humwa sập nguồn sớm nên chưa kịp up ạ🤣🤣🤣
  📍JP
  .
  .
  📢📢HÀNG ORDER📢📢
  🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
  🌈HÀNG ORDER: #d8order

  💓💕TSUM TSUM VALENTINE COLLECTION💕💓
Humwa sập nguồn sớm nên chưa kịp up ạ🤣🤣🤣
📍JP
.
.
📢📢HÀNG ORDER📢📢
🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
🌈HÀNG ORDER: #d8order
  13 1 15 February, 2019

  💓💕TSUM TSUM VALENTINE COLLECTION💕💓
  Humwa sập nguồn sớm nên chưa kịp up ạ🤣🤣🤣
  📍JP
  .
  .
  📢📢HÀNG ORDER📢📢
  🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
  🌈HÀNG ORDER: #d8order

  💓💕TSUM TSUM VALENTINE COLLECTION💕💓
Humwa sập nguồn sớm nên chưa kịp up ạ🤣🤣🤣
📍JP
.
.
📢📢HÀNG ORDER📢📢
🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
🌈HÀNG ORDER: #d8order
  12 1 15 February, 2019

Advertisements

  ❤️💛💚💙💜TSUM TSUM COLORFUL COLLECTION
  (^ν^)(^ν^)(^ν^)(^ν^)(^ν^)
  📍JP
  .
  .
  📢📢HÀNG ORDER📢📢
  🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
  🌈HÀNG ORDER: #d8order

  ❤️💛💚💙💜TSUM TSUM COLORFUL COLLECTION
(^ν^)(^ν^)(^ν^)(^ν^)(^ν^)
📍JP
.
.
📢📢HÀNG ORDER📢📢
🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
🌈HÀNG ORDER: #d8order
  13 3 14 February, 2019

  ❤️💛💚💙💜TSUM TSUM COLORFUL COLLECTION
  (^ν^)(^ν^)(^ν^)(^ν^)(^ν^)
  📍JP
  .
  .
  📢📢HÀNG ORDER📢📢
  🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
  🌈HÀNG ORDER: #d8order

  ❤️💛💚💙💜TSUM TSUM COLORFUL COLLECTION
(^ν^)(^ν^)(^ν^)(^ν^)(^ν^)
📍JP
.
.
📢📢HÀNG ORDER📢📢
🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
🌈HÀNG ORDER: #d8order
  19 1 14 February, 2019

  ❤️💛💚💙💜TSUM TSUM COLORFUL COLLECTION💜💙💚💛❤️
  (^ν^)(^ν^)(^ν^)(^ν^)(^ν^)
  📍JP
  .
  .
  📢📢HÀNG ORDER📢📢
  🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
  🌈HÀNG ORDER: #d8order

  ❤️💛💚💙💜TSUM TSUM COLORFUL COLLECTION💜💙💚💛❤️
(^ν^)(^ν^)(^ν^)(^ν^)(^ν^)
📍JP
.
.
📢📢HÀNG ORDER📢📢
🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
🌈HÀNG ORDER: #d8order
  9 2 14 February, 2019

  🌸🌸SAKURA COLLECTION đợt này có cả POOH&PIGLET nữa ạ💝
  💓Dĩa huông lắm nè cả nhà oyyyy💓😚
  📍TOKYO DISNEYSTORE
  .
  .
  📢📢HÀNG ORDER📢📢
  💥💥@d8.saigonn có nhận tìm các mặt hàng ngoài như đồ linh tinh, gấu bông, phụ kiện của các characters khác..Hãy Direct ngay cho D8️⃣ cụ thể lun mhàng/sph của Chars các bạn cần tìm nhakk🌝🤣
  🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
  🌈HÀNG ORDER: #d8order

  🌸🌸SAKURA COLLECTION đợt này có cả POOH&PIGLET nữa ạ💝
💓Dĩa huông lắm nè cả nhà oyyyy💓😚
📍TOKYO DISNEYSTORE
.
.
📢📢HÀNG ORDER📢📢
💥💥@d8.saigonn có nhận tìm các mặt hàng ngoài như đồ linh tinh, gấu bông, phụ kiện của các characters khác..Hãy Direct ngay cho D8️⃣ cụ thể lun mhàng/sph của Chars các bạn cần tìm nhakk🌝🤣
🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
🌈HÀNG ORDER: #d8order
  14 1 12 February, 2019

  🌸🌸SAKURA COLLECTION🌸🌸
  💓Dĩa huông lắm nè cả nhà oyyyy💓😚
  📍TOKYO DISNEYSTORE
  .
  .
  📢📢HÀNG ORDER📢📢
  💥💥@d8.saigonn có nhận tìm các mặt hàng ngoài như đồ linh tinh, gấu bông, phụ kiện của các characters khác..Hãy Direct ngay cho D8️⃣ cụ thể lun mhàng/sph của Chars các bạn cần tìm nhakk🌝🤣
  🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
  🌈HÀNG ORDER: #d8order

  🌸🌸SAKURA COLLECTION🌸🌸
💓Dĩa huông lắm nè cả nhà oyyyy💓😚
📍TOKYO DISNEYSTORE
.
.
📢📢HÀNG ORDER📢📢
💥💥@d8.saigonn có nhận tìm các mặt hàng ngoài như đồ linh tinh, gấu bông, phụ kiện của các characters khác..Hãy Direct ngay cho D8️⃣ cụ thể lun mhàng/sph của Chars các bạn cần tìm nhakk🌝🤣
🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
🌈HÀNG ORDER: #d8order
  16 2 12 February, 2019

  170k một bé thỏ tai lệch siêu yêu này rồi nha
  Direct đặt màu nhé ạ
  Hàng handmade làm 1-3 ngày
  Len siêu thích ạ
  #thubong #handmade

  170k một bé thỏ tai lệch siêu yêu này rồi nha
Direct đặt màu nhé ạ
Hàng handmade làm 1-3 ngày
Len siêu thích ạ
#thubong #handmade
  2 0 12 February, 2019

  🌸🌸SAKURA COLLECTION đợt này có cả POOH&PIGLET nữa ạ💝
  💓Dĩa huông lắm nè cả nhà oyyyy💓😚
  📍TOKYO DISNEYSTORE
  .
  .
  📢📢HÀNG ORDER📢📢
  💥💥@d8.saigonn có nhận tìm các mặt hàng ngoài như đồ linh tinh, gấu bông, phụ kiện của các characters khác..Hãy Direct ngay cho D8️⃣ cụ thể lun mhàng/sph của Chars các bạn cần tìm nhakk🌝🤣
  🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
  🌈HÀNG ORDER: #d8order

  🌸🌸SAKURA COLLECTION đợt này có cả POOH&PIGLET nữa ạ💝
💓Dĩa huông lắm nè cả nhà oyyyy💓😚
📍TOKYO DISNEYSTORE
.
.
📢📢HÀNG ORDER📢📢
💥💥@d8.saigonn có nhận tìm các mặt hàng ngoài như đồ linh tinh, gấu bông, phụ kiện của các characters khác..Hãy Direct ngay cho D8️⃣ cụ thể lun mhàng/sph của Chars các bạn cần tìm nhakk🌝🤣
🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
🌈HÀNG ORDER: #d8order
  13 1 12 February, 2019

Advertisements

  🎶🎵Looking up..👀
  I feel somewhat happy.🎶
  🌸🌸SAKURA COLLECTION đợt này có cả POOH&PIGLET nữa ạ💝
  💓Dĩa huông lắm nè cả nhà oyyyy💓😚
  📍TOKYO DISNEYSTORE
  .
  .
  📢📢HÀNG ORDER📢📢
  💥💥@d8.saigonn có nhận tìm các mặt hàng ngoài như đồ linh tinh, gấu bông, phụ kiện của các characters khác..Hãy Direct ngay cho D8️⃣ cụ thể lun mhàng/sph của Chars các bạn cần tìm nhakk🌝🤣
  🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
  🌈HÀNG ORDER: #d8order

  🎶🎵Looking up..👀
I feel somewhat happy.🎶
🌸🌸SAKURA COLLECTION đợt này có cả POOH&PIGLET nữa ạ💝
💓Dĩa huông lắm nè cả nhà oyyyy💓😚
📍TOKYO DISNEYSTORE
.
.
📢📢HÀNG ORDER📢📢
💥💥@d8.saigonn có nhận tìm các mặt hàng ngoài như đồ linh tinh, gấu bông, phụ kiện của các characters khác..Hãy Direct ngay cho D8️⃣ cụ thể lun mhàng/sph của Chars các bạn cần tìm nhakk🌝🤣
🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
🌈HÀNG ORDER: #d8order
  15 1 12 February, 2019

  🌸🌸SAKURA COLLECTION đợt này có cả POOH&PIGLET nữa ạ💝
  💓Dĩa huông lắm nè cả nhà oyyyy💓😚
  📍TOKYO DISNEYSTORE
  .
  .
  📢📢HÀNG ORDER📢📢
  💥💥@d8.saigonn có nhận tìm các mặt hàng ngoài như đồ linh tinh, gấu bông, phụ kiện của các characters khác..Hãy Direct ngay cho D8️⃣ cụ thể lun mhàng/sph của Chars các bạn cần tìm nhakk🌝🤣
  🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
  🌈HÀNG ORDER: #d8order

  🌸🌸SAKURA COLLECTION đợt này có cả POOH&PIGLET nữa ạ💝
💓Dĩa huông lắm nè cả nhà oyyyy💓😚
📍TOKYO DISNEYSTORE
.
.
📢📢HÀNG ORDER📢📢
💥💥@d8.saigonn có nhận tìm các mặt hàng ngoài như đồ linh tinh, gấu bông, phụ kiện của các characters khác..Hãy Direct ngay cho D8️⃣ cụ thể lun mhàng/sph của Chars các bạn cần tìm nhakk🌝🤣
🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
🌈HÀNG ORDER: #d8order
  13 1 12 February, 2019

  🎉🎉�HOT-HOT-HOT Chọn Quobee Xinh, Nhận Quà Linh Đình 💵💵🐝 #Qoobee #Agapi 🐝🐝�MUA BÉ GẤU QOOBEE TO TỪ 900,1200 NHẬN 1 GẤU BÔNG TRỊ GIÁ 150K 😽😽
  💓💓�Đ�iêù kiện áp dụng:
  B1: Like Page
  B2: �Tag 3 người bạn
  B3: Share trên tường công khai bài post này.
  SỐ LƯỢNG CÓ HẠN CHỈ CÓ 100 KHÁCH ĐẦU TIÊN THỒI NHÉ CẢ NHÀ
  🎰🎰Bảng size giá rẻ nhất thị trường:
  ⚡20cm: 150k/em - Click đặt hàng -> https://bit.ly/2QquVaX
  ⚡400 m: 260k/em - Click đặt hàng -> https://bit.ly/2Sneb1O
  ⚡500 m: 330k/em - Click đặt hàng -> https://bit.ly/2TZhMEP
  ⚡550 m: 380k/em - Click đặt hàng -> https://bit.ly/2TZRDpy
  ⚡600 m: 420k/em - Click đặt hàng -> https://bit.ly/2FMQWg9
  ⚡900 mm: 600k/em - Click đặt hàng -> https://bit.ly/2DQgdDz
  ⚡1200 m: 830k/em - Click đặt hàng -> https://bit.ly/2Qq81k5
  (⊙o⊙)Đến QDR và chiếm lấy các “em ấy” thôi cả nhà ơi
  ▂▂▂▂▂▂▂▂ ➡ ĐẶT HÀNG【INBOX TÊN + SĐT】- ĐƯỢC TƯ VẤN NGAY.
  🚀 Giao hàng khắp vũ trụ - FREE SHIP ĐƠN TRÊN 500K NỘI THÀNH HỒ CHÍ MINH
  ☎ Hotline: 0949 653 907
  ▂▂▂▂▂▂▂▂
  ➡Miễn phí đổi trả 30 ngày nếu xảy ra sự cố kỹ thuật
  ➡Hoàn lại 200% tiền nếu hàng không giống hình
  ➡Miễn phí giặt gấu 1 lần/năm ➖➖➖➖➖
  ▶Trụ sở: Tầng Trệt, Toà Nhà
  Incomex Saigon Corp, 106A Cư Xá Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
  ▶Tổng kho: Celadon City, 36 Bờ Bao Tân Thắng, P Sơn Kỳ, Q Tân Phú
  ▂▂▂▂▂▂▂▂ ▶ Website: http://quadayroi.com
  ▶ Facebook: https://www.facebook.com/quadayroigiftshop/
  ▶ Instagram: https://www.instagram.com/quadayroigiftshop/
  ▶ Pininterest: https://www.pinterest.com/quadayroi/
  ▶ Twitter: https://twitter.com/quadayroi
  ▶ Google+:https://bit.ly/2Sluk7V
  ▶ Linkedin: https://bit.ly/2BM815M
  ▶ Zalo order acc: 0949653907 -quadayroicom
  ▂▂▂▂▂▂▂▂ ▶QUADAYROI lên truyền hình: https://goo.gl/myRDfT (từ 13:02 – 19:02)
  ▶QDR lên báo: https://goo.gl/JiTyhg
  ▶QDR lên báo: https://goo.gl/V3PAQQ
  ▶FEEDBACK của khách hàng: https://goo.gl/QdsIGs
  ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
  #gaubong #gaubongdep #quadayroi #shopgaubong #gaubonghcm #thubong #quatang

  🎉🎉�HOT-HOT-HOT Chọn Quobee Xinh, Nhận Quà Linh Đình 💵💵🐝 #Qoobee #Agapi 🐝🐝�MUA BÉ GẤU QOOBEE TO TỪ 900,1200 NHẬN 1 GẤU BÔNG TRỊ GIÁ 150K 😽😽
💓💓�Đ�iêù kiện áp dụng:
B1: Like Page
B2: �Tag 3 người bạn 
B3: Share trên tường công khai bài post này.
SỐ LƯỢNG CÓ HẠN CHỈ CÓ 100 KHÁCH ĐẦU TIÊN THỒI NHÉ CẢ NHÀ
🎰🎰Bảng size giá rẻ nhất thị trường:
⚡20cm: 150k/em - Click đặt hàng -> https://bit.ly/2QquVaX
⚡400 m: 260k/em - Click đặt hàng -> https://bit.ly/2Sneb1O
⚡500 m: 330k/em - Click đặt hàng -> https://bit.ly/2TZhMEP
⚡550 m: 380k/em - Click đặt hàng -> https://bit.ly/2TZRDpy
⚡600 m: 420k/em - Click đặt hàng -> https://bit.ly/2FMQWg9
⚡900 mm: 600k/em - Click đặt hàng -> https://bit.ly/2DQgdDz
⚡1200 m: 830k/em - Click đặt hàng -> https://bit.ly/2Qq81k5
(⊙o⊙)Đến QDR và chiếm lấy các “em ấy” thôi cả nhà ơi
▂▂▂▂▂▂▂▂ ➡ ĐẶT HÀNG【INBOX TÊN + SĐT】- ĐƯỢC TƯ VẤN NGAY.
🚀 Giao hàng khắp vũ trụ - FREE SHIP ĐƠN TRÊN 500K NỘI THÀNH HỒ CHÍ MINH
☎ Hotline: 0949 653 907
▂▂▂▂▂▂▂▂
➡Miễn phí đổi trả 30 ngày nếu xảy ra sự cố kỹ thuật
➡Hoàn lại 200% tiền nếu hàng không giống hình
➡Miễn phí giặt gấu 1 lần/năm ➖➖➖➖➖
▶Trụ sở: Tầng Trệt, Toà Nhà
Incomex Saigon Corp, 106A Cư Xá Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
▶Tổng kho: Celadon City, 36 Bờ Bao Tân Thắng, P Sơn Kỳ, Q Tân Phú
▂▂▂▂▂▂▂▂ ▶ Website: http://quadayroi.com
▶ Facebook: https://www.facebook.com/quadayroigiftshop/
▶ Instagram: https://www.instagram.com/quadayroigiftshop/
▶ Pininterest: https://www.pinterest.com/quadayroi/
▶ Twitter: https://twitter.com/quadayroi
▶ Google+:https://bit.ly/2Sluk7V
▶ Linkedin: https://bit.ly/2BM815M
▶ Zalo order acc: 0949653907 -quadayroicom
▂▂▂▂▂▂▂▂ ▶QUADAYROI lên truyền hình: https://goo.gl/myRDfT (từ 13:02 – 19:02)
▶QDR lên báo: https://goo.gl/JiTyhg
▶QDR lên báo: https://goo.gl/V3PAQQ
▶FEEDBACK của khách hàng: https://goo.gl/QdsIGs
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
#gaubong #gaubongdep #quadayroi #shopgaubong #gaubonghcm #thubong #quatang
  4 0 12 February, 2019

  🌸🌸🌸🌸MỞ MÀN ORDER HỒNG TƯƠI ĐẦU NĂM LÀ SAKURA COLLECTION🌸🌸🌸🌸
  💓Dĩa huông lắm nè cả nhà oyyyy💓😚
  📍TOKYO DISNEYSTORE
  .
  .
  📢📢HÀNG ORDER📢📢
  🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
  🌈HÀNG ORDER: #d8order

  🌸🌸🌸🌸MỞ MÀN ORDER HỒNG TƯƠI ĐẦU NĂM LÀ SAKURA COLLECTION🌸🌸🌸🌸
💓Dĩa huông lắm nè cả nhà oyyyy💓😚
📍TOKYO DISNEYSTORE
.
.
📢📢HÀNG ORDER📢📢
🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
🌈HÀNG ORDER: #d8order
  16 1 12 February, 2019

  🌸🌸🌸🌸MỞ MÀN ORDER HỒNG TƯƠI ĐẦU NĂM LÀ SAKURA COLLECTION🌸🌸🌸🌸
  💓Dĩa huông lắm nè cả nhà oyyyy💓😚
  ☁️FLUFFY TISSUE CASE🐹
  📍TOKYO DISNEYSTORE
  .
  .
  📢📢HÀNG ORDER📢📢
  🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
  🌈HÀNG ORDER: #d8order

  🌸🌸🌸🌸MỞ MÀN ORDER HỒNG TƯƠI ĐẦU NĂM LÀ SAKURA COLLECTION🌸🌸🌸🌸
💓Dĩa huông lắm nè cả nhà oyyyy💓😚
☁️FLUFFY TISSUE CASE🐹
📍TOKYO DISNEYSTORE
.
.
📢📢HÀNG ORDER📢📢
🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
🌈HÀNG ORDER: #d8order
  12 1 12 February, 2019

Advertisements

  🌸🌸🌸🌸MỞ MÀN ORDER HỒNG TƯƠI ĐẦU NĂM LÀ SAKURA COLLECTION🌸🌸🌸🌸
  💓Dĩa huông lắm nè cả nhà oyyyy💓😚
  MINNIE MOUSE🐹 PLUSH DOLL
  ✔️Size 50cm
  📍TOKYO DISNEYSTORE
  .
  .
  📢📢HÀNG ORDER📢📢
  🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
  🌈HÀNG ORDER: #d8order

  🌸🌸🌸🌸MỞ MÀN ORDER HỒNG TƯƠI ĐẦU NĂM LÀ SAKURA COLLECTION🌸🌸🌸🌸
💓Dĩa huông lắm nè cả nhà oyyyy💓😚
MINNIE MOUSE🐹 PLUSH DOLL
✔️Size 50cm
📍TOKYO DISNEYSTORE
.
.
📢📢HÀNG ORDER📢📢
🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
🌈HÀNG ORDER: #d8order
  28 2 10 February, 2019

  🎶🎵Looking up..👀
  I feel somewhat happy.🎶
  🌸🌸MỞ MÀN HỒNG TƯƠI ĐẦU NĂM LÀ SAKURA COLLECTION🌸🌸
  💓Dĩa huông lắm nè cả nhà oyyyy💓😚
  📍TOKYO DISNEYSTORE
  .
  .
  📢📢HÀNG ORDER📢📢
  💥💥@d8.saigonn có nhận tìm các mặt hàng ngoài như đồ linh tinh, gấu bông, phụ kiện của các characters khác..Hãy Direct ngay cho D8️⃣ cụ thể lun mhàng/sph của Chars các bạn cần tìm nhakk🌝🤣
  🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
  🌈HÀNG ORDER: #d8order

  🎶🎵Looking up..👀
I feel somewhat happy.🎶
🌸🌸MỞ MÀN HỒNG TƯƠI ĐẦU NĂM LÀ SAKURA COLLECTION🌸🌸
💓Dĩa huông lắm nè cả nhà oyyyy💓😚
📍TOKYO DISNEYSTORE
.
.
📢📢HÀNG ORDER📢📢
💥💥@d8.saigonn có nhận tìm các mặt hàng ngoài như đồ linh tinh, gấu bông, phụ kiện của các characters khác..Hãy Direct ngay cho D8️⃣ cụ thể lun mhàng/sph của Chars các bạn cần tìm nhakk🌝🤣
🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
🌈HÀNG ORDER: #d8order
  22 1 10 February, 2019

  🌸🌸🌸🌸MỞ MÀN ORDER HỒNG TƯƠI ĐẦU NĂM LÀ SAKURA COLLECTION🌸🌸🌸🌸
  💓Dĩa huông lắm nè cả nhà oyyyy💓😚
  MINNIE MOUSE🐹 PLUSH DOLL
  ✔️Size 36
  📍TOKYO DISNEYSTORE
  .
  .
  📢📢HÀNG ORDER📢📢
  🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
  🌈HÀNG ORDER: #d8order

  🌸🌸🌸🌸MỞ MÀN ORDER HỒNG TƯƠI ĐẦU NĂM LÀ SAKURA COLLECTION🌸🌸🌸🌸
💓Dĩa huông lắm nè cả nhà oyyyy💓😚
MINNIE MOUSE🐹 PLUSH DOLL
✔️Size 36
📍TOKYO DISNEYSTORE
.
.
📢📢HÀNG ORDER📢📢
🌈LINH TINH THINGS: #d8cutestuffs
🌈HÀNG ORDER: #d8order
  11 1 10 February, 2019

  Tết của cả nhà có zuii hem ạ??😊
  @d8.saigonn đã nhận ship lại bình thường rùi nheng💕💕
  Mong thim 1 năm nữa Khách lại ủng hộ zà iu chương D8️⃣ nhèo hưn💓💓💓💓
  💥💥🎊Hứa hẹn zới cả nhà D8️⃣ sẽ nhận up nhèo hàng đẹp hưn zà gom dc giá xịn nhèo hưn ạ😚
  💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️
  👉🏻Để xem Hàng Có Sẵn vào hashtag #d8cosan
  👉🏻Để xem tất tần tật các pé gấu zâu🍓 của nhà D8️⃣ thì vào hashtag: #d8lotso
  👉🏻Thim mụt hashtag về các nhân vật linh tinh đáng iu khác thì zô hashtag #d8cutestuffs nhoaaa

  Tết của cả nhà có zuii hem ạ??😊
@d8.saigonn đã nhận ship lại bình thường rùi nheng💕💕
Mong thim 1 năm nữa Khách lại ủng hộ zà iu chương D8️⃣ nhèo hưn💓💓💓💓
💥💥🎊Hứa hẹn zới cả nhà D8️⃣ sẽ nhận up nhèo hàng đẹp hưn zà gom dc giá xịn nhèo hưn ạ😚
💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️
👉🏻Để xem Hàng Có Sẵn vào hashtag #d8cosan
👉🏻Để xem tất tần tật các pé gấu zâu🍓 của nhà D8️⃣ thì vào hashtag: #d8lotso
👉🏻Thim mụt hashtag về các nhân vật linh tinh đáng iu khác thì zô hashtag #d8cutestuffs nhoaaa
  41 3 9 February, 2019

  Tết của cả nhà có zuii hem ạ??😊
  @d8.saigonn đã nhận ship lại bình thường rùi nheng💕💕
  Mong thim 1 năm nữa Khách lại ủng hộ zà iu chương D8️⃣ nhèo hưn💓💓💓💓
  💥💥🎊Hứa hẹn zới cả nhà D8️⃣ sẽ nhận up nhèo hàng đẹp hưn zà gom dc giá xịn nhèo hưn ạ😚
  💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️
  👉🏻Để xem Hàng Có Sẵn vào hashtag #d8cosan
  👉🏻Để xem tất tần tật các pé gấu zâu🍓 của nhà D8️⃣ thì vào hashtag: #d8lotso
  👉🏻Thim mụt hashtag về các nhân vật linh tinh đáng iu khác thì zô hashtag #d8cutestuffs nhoaaa

  Tết của cả nhà có zuii hem ạ??😊
@d8.saigonn đã nhận ship lại bình thường rùi nheng💕💕
Mong thim 1 năm nữa Khách lại ủng hộ zà iu chương D8️⃣ nhèo hưn💓💓💓💓
💥💥🎊Hứa hẹn zới cả nhà D8️⃣ sẽ nhận up nhèo hàng đẹp hưn zà gom dc giá xịn nhèo hưn ạ😚
💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️
👉🏻Để xem Hàng Có Sẵn vào hashtag #d8cosan
👉🏻Để xem tất tần tật các pé gấu zâu🍓 của nhà D8️⃣ thì vào hashtag: #d8lotso
👉🏻Thim mụt hashtag về các nhân vật linh tinh đáng iu khác thì zô hashtag #d8cutestuffs nhoaaa
  35 1 9 February, 2019

  Tết của cả nhà có zuii hem ạ??😊
  @d8.saigonn đã nhận ship lại bình thường rùi nheng💕💕
  Mong thim 1 năm nữa Khách lại ủng hộ zà iu chương D8️⃣ nhèo hưn💓💓💓💓
  💥💥🎊Hứa hẹn zới cả nhà D8️⃣ sẽ nhận up nhèo hàng đẹp hưn zà gom dc giá xịn nhèo hưn ạ😚
  💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️
  👉🏻Để xem Hàng Có Sẵn vào hashtag #d8cosan
  👉🏻Để xem tất tần tật các pé gấu zâu🍓 của nhà D8️⃣ thì vào hashtag: #d8lotso
  👉🏻Thim mụt hashtag về các nhân vật linh tinh đáng iu khác thì zô hashtag #d8cutestuffs nhoaaa

  Tết của cả nhà có zuii hem ạ??😊
@d8.saigonn đã nhận ship lại bình thường rùi nheng💕💕
Mong thim 1 năm nữa Khách lại ủng hộ zà iu chương D8️⃣ nhèo hưn💓💓💓💓
💥💥🎊Hứa hẹn zới cả nhà D8️⃣ sẽ nhận up nhèo hàng đẹp hưn zà gom dc giá xịn nhèo hưn ạ😚
💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️
👉🏻Để xem Hàng Có Sẵn vào hashtag #d8cosan
👉🏻Để xem tất tần tật các pé gấu zâu🍓 của nhà D8️⃣ thì vào hashtag: #d8lotso
👉🏻Thim mụt hashtag về các nhân vật linh tinh đáng iu khác thì zô hashtag #d8cutestuffs nhoaaa
  33 1 9 February, 2019

  ☺️☺️BABY 2 MÁ HỒNG HỒNG💓💓
  ✔️Có dây treo làm keychain
  ✔️Có kim băng phía sau gắn áo,balo..
  📍JP
  📢📢HÀNG ORDER📢📢
  🌈GẤU LOTSO NHÀ D8️⃣: #d8lotso
  🌈HÀNG ORDER: #d8order

  ☺️☺️BABY 2 MÁ HỒNG HỒNG💓💓
✔️Có dây treo làm keychain
✔️Có kim băng phía sau gắn áo,balo..
📍JP
📢📢HÀNG ORDER📢📢
🌈GẤU LOTSO NHÀ D8️⃣: #d8lotso
🌈HÀNG ORDER: #d8order
  26 1 9 February, 2019