#tatmadala Instagram Photos & Videos

tatmadala - 138 posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  Thiếu Lúa tới rồi~
.
Cày cấy thuê cho Đại Lý Tự bốn chục mùa Cơm mới được phát cho bộ đồng phục thế này đây, cảm động quá đi mất 😂😂😂.
.
Tự dưng nhìn đẹp dai theo kiểu men phết này, cơ mờ chả hiểu sao cứ có tí vị nữ cải nam trang thế quái nào ấy 😂😂😂. Tại mặt nó nhỏ nó thon nó mướt quá hay là sao ta? ☺️☺️☺️
.
P/S: Thực ra lúc đầu nhìn cứ thấy sai sai, còn tưởng fan pts mặt con Lúa vào xác Vải cơ =))). May mà nhìn kỹ rồi cũng quen hihi. Đúng là, nhìn Lúa nó thướt tha quen rồi đâm ra giờ nhìn nó đóng bộ vấn tóc, thấy kì kì chút chút 😇😇😇.
#徐海乔 #乔宝 #海宝 #xuhaiqiao #tuhaikieu #qiaobao #haibao #xuhaiqiao徐海乔 #nhiethuyettruongan #tatmadala #tatma #热血长安 #萨摩 #徐海乔萨摩 #detectivesamoyeds

  Thiếu Lúa tới rồi~
  .
  Cày cấy thuê cho Đại Lý Tự bốn chục mùa Cơm mới được phát cho bộ đồng phục thế này đây, cảm động quá đi mất 😂😂😂.
  .
  Tự dưng nhìn đẹp dai theo kiểu men phết này, cơ mờ chả hiểu sao cứ có tí vị nữ cải nam trang thế quái nào ấy 😂😂😂. Tại mặt nó nhỏ nó thon nó mướt quá hay là sao ta? ☺️☺️☺️
  .
  P/S: Thực ra lúc đầu nhìn cứ thấy sai sai, còn tưởng fan pts mặt con Lúa vào xác Vải cơ =))). May mà nhìn kỹ rồi cũng quen hihi. Đúng là, nhìn Lúa nó thướt tha quen rồi đâm ra giờ nhìn nó đóng bộ vấn tóc, thấy kì kì chút chút 😇😇😇.
  #徐海乔 #乔宝 #海宝 #xuhaiqiao #tuhaikieu #qiaobao #haibao #xuhaiqiao徐海乔 #nhiethuyettruongan #tatmadala #tatma #热血长安 #萨摩 #徐海乔萨摩 #detectivesamoyeds

  95 13 31 May, 2017

Top #tatmadala posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements