#study Instagram Photos & Videos

study - 13.3m posts

  ⭐ TCAS รอบ 1 ⭐
" มี Talentพิเศษ โดดเด่นเกินใคร"
แน่นอนว่านี่คือรอบของคนที่ความสามารถพิเศษโดนเด่น หรือ คนที่เรียนเก่งมากๆที่มีผลงานการสอบ เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการต่างๆมานับไม่ถ้วน โดยรอบนี้เหมาะกับคนที่โดดเด่นด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ และ อื่นๆ ซึ่งระหว่างที่เรียน ม.ปลาย ได้รับรางวัลมากมาย หรือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ แต่ที่สำคัญต้องมีเกียรติบัตร และ รูปภาพของการประกวดเพื่อเป็นหลักฐานด้วยนะจ๊ะ ทำแฟ้มสะสมผลงาน รอคณะกรรมการไว้ได้เลย!
⭐ TCAS รอบ 2 ⭐
" อยู่บ้านใกล้อย่างนิ่งดูดาย ถ้าเรียนดี วิชาการเด่น ต้องเช็คสิทธิ "
รอบนี้เหมาะกับคนที่บ้านใกล้กับมหาวิทยาลัย ต้องเช็คว่าตัวเองมีคุณสมบัติเพียงพอกับโควต้าจากโครงการต่างๆที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่ สามารถสอบถามได้จากโรงเรียนของตนเอง ว่าทำความร่วมมือไว้กับโครงการใดบ้าง เพื่อเช็กสิทธิ์ในการสมัครสอบ โดยเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยจะแตกต่างกันออกไป แต่ที่สำคัญน้องๆที่สนใจโควต้านี้ (โควต้าบ้านใกล้ที่น้องๆเข้าใจกัน ) จะต้องมีผลการเรียนดีในระดับหนึ่ง เพราะ ในบางโครงการจะระบุเงื่อนไขไว้เลยว่า ต้องรักษามาตรฐานเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ จึงจะได้ทุนเรียนจนจบ
⭐ TCAS รอบ 3 ⭐
" สนามรบเกิดขึ้นแล้ว! เตรียมคะแนนให้พร้อมก่อนยื่น "
นี่คือรอบรับตรงร่วมกัน เป็นการเริ่มต้นของสนามรบในการฟัดฟันโดยแท้ รอบนี้ต้องใช้คะแนนจากคะแนน 9 วิชาสามัญ O-NET GAT/PAT และอาจใช้ GPAX เพื่อยื่นสมัครและสามารถจัดอันดับได้ถึง 6 อันดับ โดยเหมาะกับน้องๆทุกคนที่มีฝันเลยจ๊ะ ที่สำคัญต้องวางแผนให้รอบคอบก่อนการสมัคร ควรรู้ว่าอยากจะเรียนอะไร อยากทำงานอะไร ถนัดด้านไหนมากที่สุด โดยต้องคำนึงถึงคะแนนสอบของเราด้วย เพราะ รอบนี้เองที่จะตัดสินชะตาของน้องๆหลายๆคนว่าจะได้เรียนที่ไหน และ สอบติดหรือไม่!
⭐ TCAS รอบ 4 ⭐
" Admissions ที่เราคุ้นเคย "
 ในรอบนี้ใช้คะแนน GPAX ในทุกกลุ่มสาขาวิชาสูงถึง 20% เหมาะมากสำหรับคนที่ ตั้งใจเรียนในห้องตั้งแต่เรียนชั้น ม. 4 ทำเกรดเฉลี่ยสะสมได้ดีมาก ก็จะมีโอกาสในรอบนี้สูงกว่าคนอื่นๆ โดยรอบนี้ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) คะแนน 9 วิชาสามัญ O-NET GAT/PAT เกือบเหมือนรอบที่3หมดทุกประการ.. แต่จะแบ่งกลุ่มสาขาวิชาเป็นทั้งหมด 10 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะมีสัดส่วนการใช้คะแนนไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเรียงอันดับได้สูงสุด 4 อันดับ
⭐ TCAS รอบที่5 ⭐
" อิสระเต็มที่ จะสอบกี่ที่ก็ได้ "
รอบสุดท้ายถือว่าเป็นรอบเก็บตกก็ว่าได้ เพราะ สามารถสมัครสอบได้ทั้งคนที่ติดรอบแรกๆไปแล้ว และ คนที่ยังสอบไม่ติด
#study #tcas63 #dek63 #dek64 #dek65

  ⭐ TCAS รอบ 1 ⭐
  " มี Talentพิเศษ โดดเด่นเกินใคร"
  แน่นอนว่านี่คือรอบของคนที่ความสามารถพิเศษโดนเด่น หรือ คนที่เรียนเก่งมากๆที่มีผลงานการสอบ เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการต่างๆมานับไม่ถ้วน โดยรอบนี้เหมาะกับคนที่โดดเด่นด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ และ อื่นๆ ซึ่งระหว่างที่เรียน ม.ปลาย ได้รับรางวัลมากมาย หรือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ แต่ที่สำคัญต้องมีเกียรติบัตร และ รูปภาพของการประกวดเพื่อเป็นหลักฐานด้วยนะจ๊ะ ทำแฟ้มสะสมผลงาน รอคณะกรรมการไว้ได้เลย!
  ⭐ TCAS รอบ 2 ⭐
  " อยู่บ้านใกล้อย่างนิ่งดูดาย ถ้าเรียนดี วิชาการเด่น ต้องเช็คสิทธิ "
  รอบนี้เหมาะกับคนที่บ้านใกล้กับมหาวิทยาลัย ต้องเช็คว่าตัวเองมีคุณสมบัติเพียงพอกับโควต้าจากโครงการต่างๆที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่ สามารถสอบถามได้จากโรงเรียนของตนเอง ว่าทำความร่วมมือไว้กับโครงการใดบ้าง เพื่อเช็กสิทธิ์ในการสมัครสอบ โดยเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยจะแตกต่างกันออกไป แต่ที่สำคัญน้องๆที่สนใจโควต้านี้ (โควต้าบ้านใกล้ที่น้องๆเข้าใจกัน ) จะต้องมีผลการเรียนดีในระดับหนึ่ง เพราะ ในบางโครงการจะระบุเงื่อนไขไว้เลยว่า ต้องรักษามาตรฐานเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ จึงจะได้ทุนเรียนจนจบ
  ⭐ TCAS รอบ 3 ⭐
  " สนามรบเกิดขึ้นแล้ว! เตรียมคะแนนให้พร้อมก่อนยื่น "
  นี่คือรอบรับตรงร่วมกัน เป็นการเริ่มต้นของสนามรบในการฟัดฟันโดยแท้ รอบนี้ต้องใช้คะแนนจากคะแนน 9 วิชาสามัญ O-NET GAT/PAT และอาจใช้ GPAX เพื่อยื่นสมัครและสามารถจัดอันดับได้ถึง 6 อันดับ โดยเหมาะกับน้องๆทุกคนที่มีฝันเลยจ๊ะ ที่สำคัญต้องวางแผนให้รอบคอบก่อนการสมัคร ควรรู้ว่าอยากจะเรียนอะไร อยากทำงานอะไร ถนัดด้านไหนมากที่สุด โดยต้องคำนึงถึงคะแนนสอบของเราด้วย เพราะ รอบนี้เองที่จะตัดสินชะตาของน้องๆหลายๆคนว่าจะได้เรียนที่ไหน และ สอบติดหรือไม่!
  ⭐ TCAS รอบ 4 ⭐
  " Admissions ที่เราคุ้นเคย "
  ในรอบนี้ใช้คะแนน GPAX ในทุกกลุ่มสาขาวิชาสูงถึง 20% เหมาะมากสำหรับคนที่ ตั้งใจเรียนในห้องตั้งแต่เรียนชั้น ม. 4 ทำเกรดเฉลี่ยสะสมได้ดีมาก ก็จะมีโอกาสในรอบนี้สูงกว่าคนอื่นๆ โดยรอบนี้ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) คะแนน 9 วิชาสามัญ O-NET GAT/PAT เกือบเหมือนรอบที่3หมดทุกประการ.. แต่จะแบ่งกลุ่มสาขาวิชาเป็นทั้งหมด 10 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะมีสัดส่วนการใช้คะแนนไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเรียงอันดับได้สูงสุด 4 อันดับ
  ⭐ TCAS รอบที่5 ⭐
  " อิสระเต็มที่ จะสอบกี่ที่ก็ได้ "
  รอบสุดท้ายถือว่าเป็นรอบเก็บตกก็ว่าได้ เพราะ สามารถสมัครสอบได้ทั้งคนที่ติดรอบแรกๆไปแล้ว และ คนที่ยังสอบไม่ติด
  #study #tcas63 #dek63 #dek64 #dek65

  0 0 29 seconds ago

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  repost🍓🥛 (old one wasn’t with theme)

  repost🍓🥛 (old one wasn’t with theme)

  5 1 1 minute ago
  Blog #22| •26/04/2019•
i want to crash| i don't think there will ever come a point where you are sure of yourself. the breadth of knowledge is too vast. it's an ocean. and our hearts are vulnerable. but our minds are not. keep at it. keep pushing the boundaries, keep trying, keep working, keep studying, keep crying, keep falling and falling, and keep reminding - you are doing an amazing job and there's no questioning the progress. let's learn to see the world with fresh eyes everytime someone touches our heart. 
i want to crash, but not yet. 
i have miles to go before i sleep.

#examseason #motivation #study #vacationmode #poetry #writersofinstagram #jeddahwriters #letsdothis #jeddahblogs #jeddah #grindhard

  Blog #22 | •26/04/2019•
  i want to crash| i don't think there will ever come a point where you are sure of yourself. the breadth of knowledge is too vast. it's an ocean. and our hearts are vulnerable. but our minds are not. keep at it. keep pushing the boundaries, keep trying, keep working, keep studying, keep crying, keep falling and falling, and keep reminding - you are doing an amazing job and there's no questioning the progress. let's learn to see the world with fresh eyes everytime someone touches our heart.
  i want to crash, but not yet.
  i have miles to go before i sleep.

  #examseason #motivation #study #vacationmode #poetry #writersofinstagram #jeddahwriters #letsdothis #jeddahblogs #jeddah #grindhard

  3 0 1 minute ago

Advertisements

  Bom dia pessoal!!! Tenho prova de Bioquímica 2 hoje, e umas das partes que tenho que estudar cita a Fenilcetonúria. Como fiz um resuminho com desenho, resolvi postar para vocês! Espero que gostem! 😘😘

  Bom dia pessoal!!! Tenho prova de Bioquímica 2 hoje, e umas das partes que tenho que estudar cita a Fenilcetonúria. Como fiz um resuminho com desenho, resolvi postar para vocês! Espero que gostem! 😘😘

  0 1 2 minutes ago
  화질이 깨진다😭

  화질이 깨진다😭

  13 2 2 minutes ago
  ✨ที่ตั้งหนังสือไม้ไผ่🎋
ราคา 299฿ จ้า🍑 ⚠ วัสดุทำจากไม้ไผ่ เนื้อหนา แข็งแรงมากจ้า💪
⚠ ขนาดแผ่นไม้ 28×21 ซ.ม.
⚠ ขนาดฐานรอง 3 ซ.ม. ⚠ ปรับได้ถึง 5 ระดับ!!😱
⚠ มีที่ล็อคเป็นเหล็กอย่างดี หนาแน่นมากค่ะ🍉 หนังสือไม่ตกแน่นอน
⚠ วางโน้ตบุค แท๊บเล็ต ประมวลกฏหมาย หนังสือหนาๆ วางได้สบายค่ะ🎈
⚠ พับเก็บได้ ⚠ น้ำหนัก 740 กรัม พกพาได้ด้วยค่ะ💡

สั่งของทักแชทเลยจ้า🚀
Line : @lkv8486l

#ที่วางหนังสือ #เครื่องเขียน #ที่ตั้งหนังสือ #studygram #เครื่องเขียนราคาถูก #เครื่องเขียนญี่ปุ่น #เครื่องเขียนน่ารัก
#study #studygram #เครื่องเขียน #เครื่องเขียนน่ารัก #กล่องใส่ของ #จัดโต๊ะอ่านหนังสือ #จัดโต๊ะ #ปากกา #ดินสอ #dek62 #dek63 #dek64 #dek65 #dek66 #dek67 #รีวิวเครื่องเขียนน่ารัก #ปากกาสี #นาฬิกาจับเวลา #ปากกาไฮไลท์ #เครื่องเขียนญี่ปุ่น #เครื่องเขียนราคถูก #ปากกาไฮไลต์ #shortnote #จดสรุป #นาฬิกาจับเวลาเกาหลี #

  ✨ที่ตั้งหนังสือไม้ไผ่🎋
  ราคา 299฿ จ้า🍑 ⚠ วัสดุทำจากไม้ไผ่ เนื้อหนา แข็งแรงมากจ้า💪
  ⚠ ขนาดแผ่นไม้ 28×21 ซ.ม.
  ⚠ ขนาดฐานรอง 3 ซ.ม. ⚠ ปรับได้ถึง 5 ระดับ!!😱
  ⚠ มีที่ล็อคเป็นเหล็กอย่างดี หนาแน่นมากค่ะ🍉 หนังสือไม่ตกแน่นอน
  ⚠ วางโน้ตบุค แท๊บเล็ต ประมวลกฏหมาย หนังสือหนาๆ วางได้สบายค่ะ🎈
  ⚠ พับเก็บได้ ⚠ น้ำหนัก 740 กรัม พกพาได้ด้วยค่ะ💡

  สั่งของทักแชทเลยจ้า🚀
  Line : @lkv8486l

  #ท ี่วางหนังสือ #เคร ื่องเขียน #ท ี่ตั้งหนังสือ #studygram #เคร ื่องเขียนราคาถูก #เคร ื่องเขียนญี่ปุ่น #เคร ื่องเขียนน่ารัก
  #study #studygram #เคร ื่องเขียน #เคร ื่องเขียนน่ารัก #กล ่องใส่ของ #จ ัดโต๊ะอ่านหนังสือ #จ ัดโต๊ะ #ปากกา #ด ินสอ #dek62 #dek63 #dek64 #dek65 #dek66 #dek67 #ร ีวิวเครื่องเขียนน่ารัก #ปากกาส#นาฬ ิกาจับเวลา #ปากกาไฮไลท#เคร ื่องเขียนญี่ปุ่น #เคร ื่องเขียนราคถูก #ปากกาไฮไลต#shortnote #จดสร ุป #นาฬ ิกาจับเวลาเกาหลี #

  1 3 2 minutes ago

Advertisements

  In Japanese, many homonyms exist (in French we call homophone). That's why kanji is so important, we can distinguish them. And here's a little reminder of homephone 😂😂 I draw based on a Line sticker. I'm not good at drawing but he's so cute 😂
But I shouldn't draw like this always, it's a waste of time
 for me 🙄🙄 皆さん、こんにちはー
今日本語を勉強しています!「暑い」と 「厚い」は同じ ではありませんね	~ だから言葉を覚えるためにこの小さいLINEのステッカーを描きました!でも描くは下手ですよ ( T。T)

#日本語 #勉強 #勉強する #可愛い #studying #study #japanese

  In Japanese, many homonyms exist (in French we call homophone). That's why kanji is so important, we can distinguish them. And here's a little reminder of homephone 😂😂 I draw based on a Line sticker. I'm not good at drawing but he's so cute 😂
  But I shouldn't draw like this always, it's a waste of time
  for me 🙄🙄 皆さん、こんにちはー
  今日本語を勉強しています!「暑い」と 「厚い」は同じ ではありませんね ~ だから言葉を覚えるためにこの小さいLINEのステッカーを描きました!でも描くは下手ですよ ( T。T)

  #日本語 #勉強 #勉強する #可愛い #studying #study #japanese

  1 0 2 minutes ago
  너무 일찍 자서 엉망진창 어제자 플래너😱
오늘은 새벽공부 열심히 하자💓

  너무 일찍 자서 엉망진창 어제자 플래너😱
  오늘은 새벽공부 열심히 하자💓

  2 1 2 minutes ago
  🌸2019.04.24 플래너
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
오랜만에 마이까지 교복 풀셋으로 갖춰입고 갔다! 맨날 체육복에 후드집업, 교복에 후드집업 입어서 교복이 잘 안보였는데 교복 이케 막 잘 보이게 입으니까 1학년으로 돌아간 기분이여따 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
-
요새 정신이 너무 없었더니 어벤져스가 오늘 개봉한다는 걸 오늘 아침에 들어따... 짝지랑 같이 예고편 보면서 아 진짜 봐야하는데 저거ㅠㅠ 하면서 나는 입맛만 다시고, 짝지는 친구들이랑 오늘 영화 볼거라고 예매 하는데 아니 아침부터 예매율 짱이더니 오후 되니까 다 매진되는 놀라운 기적😵😵 영화 못 봤으면 고삼 마블 더쿠에게 젤 슬픈 날이였을건데, 그래도 다음주에 보기로 해서 기분 짱 좋아졌다!! 나도 문화인 될거다!!!!!!
-
가정의 날이라고 정규 수업만 하고 3시반에 마쳐서 시간 너무 애매하길래 엄마랑 같이 저녁먹구 5시에 독서실 들어갔다! 쌍사 열심히 하면서 준비하고 국어 영어로 불태우려고 했는데, 어제 3시 넘어서 잤다고 아주 그냥 체력 방전되서 진짜 겔겔거렸다😭 이쯤되면 솔직히 정신력 문제라고 나 뭐라하는 것도 지치는데,, 그렇지만 깡으로라도 하는게 나니까 이번주는 고냥 일찍 잘 생각 버리고 계속 쭉 달려야겠다^^..
-
내일부턴 더 일관성있게 공부하기..!!
-
-
#공부기록 #공부인증 #옐_스터디 #옐_플래너

  🌸2019.04.24 플래너
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  오랜만에 마이까지 교복 풀셋으로 갖춰입고 갔다! 맨날 체육복에 후드집업, 교복에 후드집업 입어서 교복이 잘 안보였는데 교복 이케 막 잘 보이게 입으니까 1학년으로 돌아간 기분이여따 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
  -
  요새 정신이 너무 없었더니 어벤져스가 오늘 개봉한다는 걸 오늘 아침에 들어따... 짝지랑 같이 예고편 보면서 아 진짜 봐야하는데 저거ㅠㅠ 하면서 나는 입맛만 다시고, 짝지는 친구들이랑 오늘 영화 볼거라고 예매 하는데 아니 아침부터 예매율 짱이더니 오후 되니까 다 매진되는 놀라운 기적😵😵 영화 못 봤으면 고삼 마블 더쿠에게 젤 슬픈 날이였을건데, 그래도 다음주에 보기로 해서 기분 짱 좋아졌다!! 나도 문화인 될거다!!!!!!
  -
  가정의 날이라고 정규 수업만 하고 3시반에 마쳐서 시간 너무 애매하길래 엄마랑 같이 저녁먹구 5시에 독서실 들어갔다! 쌍사 열심히 하면서 준비하고 국어 영어로 불태우려고 했는데, 어제 3시 넘어서 잤다고 아주 그냥 체력 방전되서 진짜 겔겔거렸다😭 이쯤되면 솔직히 정신력 문제라고 나 뭐라하는 것도 지치는데,, 그렇지만 깡으로라도 하는게 나니까 이번주는 고냥 일찍 잘 생각 버리고 계속 쭉 달려야겠다^^..
  -
  내일부턴 더 일관성있게 공부하기..!!
  -
  -
  #공부기록 #공부인증 #옐_스터디 #옐_플래너

  1 2 3 minutes ago
  hicbir sey,hicbir olay,hicbir kimse,hicbir yenilgi ve hicbir engel icin aylardir verdigim cabayi cope atmam,atmayacagim.ne cektigimi,nasil bir psikolojiyle sinava hazirlandigimi,zaten zor olan bir yilin birkac insan faktoruyle nasil daha da zor hale getirildigini biliyorum.ancak sunu da biliyorum ki cevremde benden cok sey bekleyen,kosulsuzca guvenen,her daim destek olan,maddi-manevi yardimi dokunan insanlar o kadar cok ki.onlarin sayisinin yaninda köstek olanlar gozumde yalnizca ufak bir toz zumresine donusuyor.bu yola hur irademle bas koydum.mezuna kalmayi kendim istedim cunku icimde gecen yilkinden daha fazlasi olduguna inaniyordum.bu inancim bazen gelen sonuclarla darbe alsa da asla yitip gitmedi.kendime bu yil olmayacak demeyecegime dair soz verdim,sozumde duruyorum.son gune kadar da duracagim.soyle ki:
ugruna hayaller kurdugum,caba gosterdigim bu meslegi kazanabilirsem kocaaa bir yaz tatilini otuz iki dis gulerek gecirecegim ve inanin kendime verdigim bu mutluluktan daha guzelini dusunemiyorum.🖤
.
.
.
.
.
#yks #tyt #ayt #ygslys #study #dentist #chemistry #ykstayfa #yks2019 #coffee #lesson #studygram #studyblr #instagramers #sea #instapic #instalove #kahve #coffeetime #istanbul #view #colors #taksim #istanbulda1yer #instagram #instagood #vscocam #instatravel #galata

  hicbir sey,hicbir olay,hicbir kimse,hicbir yenilgi ve hicbir engel icin aylardir verdigim cabayi cope atmam,atmayacagim.ne cektigimi,nasil bir psikolojiyle sinava hazirlandigimi,zaten zor olan bir yilin birkac insan faktoruyle nasil daha da zor hale getirildigini biliyorum.ancak sunu da biliyorum ki cevremde benden cok sey bekleyen,kosulsuzca guvenen,her daim destek olan,maddi-manevi yardimi dokunan insanlar o kadar cok ki.onlarin sayisinin yaninda köstek olanlar gozumde yalnizca ufak bir toz zumresine donusuyor.bu yola hur irademle bas koydum.mezuna kalmayi kendim istedim cunku icimde gecen yilkinden daha fazlasi olduguna inaniyordum.bu inancim bazen gelen sonuclarla darbe alsa da asla yitip gitmedi.kendime bu yil olmayacak demeyecegime dair soz verdim,sozumde duruyorum.son gune kadar da duracagim.soyle ki:
  ugruna hayaller kurdugum,caba gosterdigim bu meslegi kazanabilirsem kocaaa bir yaz tatilini otuz iki dis gulerek gecirecegim ve inanin kendime verdigim bu mutluluktan daha guzelini dusunemiyorum.🖤
  .
  .
  .
  .
  .
  #yks #tyt #ayt #ygslys #study #dentist #chemistry #ykstayfa #yks2019 #coffee #lesson #studygram #studyblr #instagramers #sea #instapic #instalove #kahve #coffeetime #istanbul #view #colors #taksim #istanbulda1yer #instagram #instagood #vscocam #instatravel #galata

  12 1 3 minutes ago
  Did you know that we offer diploma prep courses delivered through an interactive web platform?

For more information go to:
rockthediploma.com

  Did you know that we offer diploma prep courses delivered through an interactive web platform?

  For more information go to:
  rockthediploma.com

  2 1 4 minutes ago
  Lettering novo feito em sala de aula💞💞
"Today is a day to shine!" ✨

  Lettering novo feito em sala de aula💞💞
  "Today is a day to shine!" ✨

  0 1 4 minutes ago

Top #study posts

Advertisements

  Camperowe love 😱🔥❤️Pokochałam uczenie się w tym pojeździe i widok cały czas dynamicznego, zmieniającego się krajobrazu🌄Postów nie było chwile, ale mam nadzieje, że wybaczycie mi to, ponieważ trochę się zmieniło po egzaminach i przez moją nogę 😔💜Po pierwsze, skoro ten profil od zawsze miał być autentyczny, to muszę (aby być w zgodzie ze sb) napisać tutaj, że nie jestem zadowolona z tego jak mi poszło 😅(Z historii i przyrodniczych, cała reszta jest okey) Chciałabym móc zrzucić winę na nogę i powiedzieć sb, że to pewnie przez stres, ale tak na prawdę nie wiem co się stało... może zbyt mało pracowałam ? 💔 Aktualnie wracam z nowym zapałem do nauki psychologii (z własnej woli) i niesamowicie przyjemnie uczy mi się w podróży (z ciepłą kawą w prawej dłoni😂😏). Świetna sprawa, a jak wam poszło na egzaminach ? Szczęśliwi, że w końcu koniec ? 💝Lubicie uczyć się w trakcie podróży ? No i przede wszystkim, tęskniliście ? Chcecie, żeby mimo braku egzaminu, ten profil prowadzony był nadal ? 😋 Bo troche nie jestem tego pewna... wasza: Justyna ——————————— #studygram #study #backtustudy #studyismyshot #my #shot #learning #study #studytime #photo #photooftheday #day #me #photography #studymotivation #studytips #studyaccount #studyabroad #studywithme #studycommunity #studygrammer

  Camperowe love 😱🔥❤️Pokochałam uczenie się w tym pojeździe i widok cały czas dynamicznego, zmieniającego się krajobrazu🌄Postów nie było chwile, ale mam nadzieje, że wybaczycie mi to, ponieważ trochę się zmieniło po egzaminach i przez moją nogę 😔💜Po pierwsze, skoro ten profil od zawsze miał być autentyczny, to muszę (aby być w zgodzie ze sb) napisać tutaj, że nie jestem zadowolona z tego jak mi poszło 😅(Z historii i przyrodniczych, cała reszta jest okey) Chciałabym móc zrzucić winę na nogę i powiedzieć sb, że to pewnie przez stres, ale tak na prawdę nie wiem co się stało... może zbyt mało pracowałam ? 💔 Aktualnie wracam z nowym zapałem do nauki psychologii (z własnej woli) i niesamowicie przyjemnie uczy mi się w podróży (z ciepłą kawą w prawej dłoni😂😏). Świetna sprawa, a jak wam poszło na egzaminach ? Szczęśliwi, że w końcu koniec ? 💝Lubicie uczyć się w trakcie podróży ? No i przede wszystkim, tęskniliście ? Chcecie, żeby mimo braku egzaminu, ten profil prowadzony był nadal ? 😋 Bo troche nie jestem tego pewna... wasza: Justyna ——————————— #studygram #study #backtustudy #studyismyshot #my #shot #learning #study #studytime #photo #photooftheday #day #me #photography #studymotivation #studytips #studyaccount #studyabroad #studywithme #studycommunity #studygrammer

  950 25 4 hours ago

Advertisements

Advertisements

  stan kpop for good grades🥴

  stan kpop for good grades🥴

  6,107 62 9 hours ago