#singing Instagram Photos & Videos

singing - 11.8m posts

Advertisements

Advertisements

  אז אחרי שבחרתם בסטורי , נותנת לכם טעימה משיר שלי שכתבתי לא מזמן - my land is burning .
 בחרתי לכתוב אותו דווקא באנגלית בתקווה שהוא יגיע מתישהו גם לשאר העולם . זה לא חדש שאנחנו חיים בצל מתיחות , ביקורות ומתקפות בהרבה חזיתות, ויש מן אדישות שהתפתחה לה מתוך השגרה הלא יציבה . הרבה אנשים שאני מכירה מדברים על לעזוב לחו"ל, כי אי אפשר לחיות פה ו"בשביל מה אני צריך את זה , בואו נפרק ת'להקה , נחסוך לטיול ונעבור לברלין " . ‏נכון , העולם הזה קורא לי אבל הבית שלי כאן , ובסופו של דבר אין לי ארץ אחרת . ‏( השיר הזה יהיה גם בהופעה ב25.5 ביהושוע בר, לינק לאיוונט בביו ) 
#albumiscoming #singersongwriter #staytuned #music #love #vibes #guitar #singer #israel #israeli #singing #mylandisburning #my_land_is_burning

  אז אחרי שבחרתם בסטורי , נותנת לכם טעימה משיר שלי שכתבתי לא מזמן - my land is burning .
  בחרתי לכתוב אותו דווקא באנגלית בתקווה שהוא יגיע מתישהו גם לשאר העולם . זה לא חדש שאנחנו חיים בצל מתיחות , ביקורות ומתקפות בהרבה חזיתות, ויש מן אדישות שהתפתחה לה מתוך השגרה הלא יציבה . הרבה אנשים שאני מכירה מדברים על לעזוב לחו"ל, כי אי אפשר לחיות פה ו"בשביל מה אני צריך את זה , בואו נפרק ת'להקה , נחסוך לטיול ונעבור לברלין " . ‏נכון , העולם הזה קורא לי אבל הבית שלי כאן , ובסופו של דבר אין לי ארץ אחרת . ‏( השיר הזה יהיה גם בהופעה ב25.5 ביהושוע בר, לינק לאיוונט בביו )
  #albumiscoming #singersongwriter #staytuned #music #love #vibes #guitar #singer #israel #israeli #singing #mylandisburning #my_land_is_burning

  3 0 43 seconds ago

Advertisements

Advertisements

  heyo👺❤️———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 4ever - clairo #singing #song #vocals #explorepage #talent #singingvideos follow me @bailey_s.ings

  heyo👺❤️———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 4ever - clairo #singing #song #vocals #explorepage #talent #singingvideos follow me @bailey_s.ings

  0 1 2 minutes ago
  Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination and life to everything.
No matter what age your child might be, understanding the musical language or learning to play an instrument can be very challenging at times.
However, those who learn music also learn to be disciplined in their training because that is the key to success. For More Details 
Visit our Website: www.emotions.ae
#dubai #music #emotions #mydubai #singing #playing

  Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination and life to everything.
  No matter what age your child might be, understanding the musical language or learning to play an instrument can be very challenging at times.
  However, those who learn music also learn to be disciplined in their training because that is the key to success. For More Details 
  Visit our Website: www.emotions.ae
  #dubai   #music   #emotions   #mydubai   #singing   #playing

  0 0 2 minutes ago

Advertisements

  •bhãåråt måãtâā JÃÏÎ HÏÎÑD
•satyasåñâätäñdhãrâmsåñskrïîtîï KÃÅ DÊSH
•RÃÅMÂÄYÅÑ MÊRÃÅ CHÃRÏÎTRÅ ÑÏÎRMÂÅÑ KÊVÅL
•KÃÅLÏÎCHÃRÅÑ
#l4l #likeforfollow #like #frnd #followforfollowback #f4f #follow 
#insta #instagood #instaholic #personality #photography #pic #popular #attitude
#instamoment #instagram #likesforlikes #like4followers #followme #love #fashion #singing #music #instadalily vocalist vocalists #Sathyasanaatandharamsanskriti KÊVÅL •deshbhagat
•}vâñdêymåätãrâm •}hïìñdû •}hïîñdûshäâñ
•hïîñdûsthãåñ
#modifor2019_SÃTHYÅ #PhirEakHarBaarModiSarkar🕉️ÏÎ AM PURELY STRICTLY VEGETARIAN ÔÑLY 😱गर्व है और हमेशा रहेगा हमें आप पर 🙏🏻 @indianairforce @indianarmy.adgpi @narendramodi 
#surgicalstrike2
😱CONTINUED PART OF AFTER WÃÅLÎ KÅÃ HÏÎSSÃÅ JÎ👉👉PÊËCHLËY 70 SÃÅLON SÊY MÃÏÑ WOH HÏÎ KÊHTEY PHÏÌR RÃHÊY HÃÏÌÑ ACHCHEY DÏÎÑ ÃÅYÊ KËY ACHCHEY DÏÎÑ ÃÅYÊ ÃBEY BHÄDWÏÎSTÃÅÑ KËY LODON TUM JÅÏÌSÊON HÅRÃAM KÏÎ PÃÎDÃÅÌSHON NEY ACHCHEY DÏÎÑ ÃÅNEY KÃHÅÂÑ DÏÎYEY THÅEE RÃÅM DROHIS RAAKSHAKON ADHARMIYON ÑÃÅSTÊÏÎKON ÑÏÎSÃÅCHÃRÖÑ MÃÅÑSÂĀHÅÃRIYON AATANKWAADIYON KÏÎ SÊÑÅÃ KÏÎ AB PHÃTI PÃDHÏ HÜE HÃÏÎ ÑÃÅ AUR ÅÃKHÏÎR RÃÅM KÏÎ MÃÅR JAB PÃDHTÏÌ HÃÏÎ ÛÑKËY KÕÖ KÃRMON KËY HÏÎSÃÅB KËY ANUSAAR SÊY TÖH YÊÃH VEHSHAYAON KËY JÃÑÊY PHÏÌR TEY HÃÏÌÑ PÃÅP KÃRNEY WÃÅLÊY DHÔÖÑD TEY HÃÏÌÑ ACHCHEY DÏÎÑ JABKÏ RÃÅM DROHIS SÃTHYÅ SÂÑÄÅTÃÑ DHÃRÄM SÅÑSKRÏÎTÏÎ KËY DUSHMANS KÃHÅÂÑ SÊY CHEEN PÃÅYÊNGEY ACHCHEY DÏÎÑ ACHCHAA JÊÊVÅN ÃCHCHÅÂ CHÃRÏÎTRÅ ACHCHAA VAYAKTEE TAV ÃCHCHÅÂ DHÃRÄM KÃRAM AUR HÏÎSÃÅB MÃÅÑG RÃHÊY HÃÏÌÑ HÅRÃÅM KÏÎ AULAADHON SÊY KEHDO BÃÅT SAB ÃPÑEY KÃRMON KÏÎ HÕTÏÎ HÃÏÎ KEY BHÃGWÅAN SÊY JÃLNEY WÃÅLÊY GÃÏÌR HÏÎÑDÛS BHADWON YÊÃH KEHNEY WÃÅLÊY KÏÎ SÃTHYÅ SÂÑÄÅTÃÑ DHÃRÄM SÅÑSKRÏÎTÏÎ KÕ ÑÅHÏÎÑ MÃÅÑ TÊY HÃÏÌÑ AUR BHAGTON KÃÅ BURAA KÃRWAA TEY ÃÅNEY WÃÅLÊY YÊÃH NEECH GÃÏÌR HÏÎÑDÛS JÏÎÑHÔMÑËY SATYA SÂÑÄÅTÃÑ DHÃRÄM SÅÑSKRÏÎTÏÎ KËY DUSHMANO KÃÅ SÃÅTH DÏÎYÅÃ THÅÃ KYÜÑKÏÎ JO KHUDH KEHTEY HÃÏÌÑ ÑÅHÏÎÑ MÃÅÑ TÊY HÏÎÑDÛS DHÃRÄM SÂÑÄÅTÃÑ KÕ WOH ÃPÑÏÎË BEHENO BETIYON KÃÅ SÃUDÅÂ KÅRÑËY WÃÅLÊY HÏÌ TÖH ADHARMIS RAAKSHAS HÜE RÃÅM KËY DROHIS CHÃRÏÎTRÅ KËY DROHIS TÖH CHÃRÏÎTRÅ KÃHÅÂÑ SÊY HÕGÅÃ ÏÎN ÑÃÅZÂÅYÃZ PÃÏÎDÃÅÌSHÖÑ KÃÅ TABHÎ TÖH SÃÅTH DÊTEY ÃÅYÊ THÅEE HÃÏÎN 😱TO BE CONTINUED TO NEXT POST BEFORE WÃÅLÎ MÃÏÑ 👉

  •bhãåråt måãtâā JÃÏÎ HÏÎÑD
  •satyasåñâätäñdhãrâmsåñskrïîtîï KÃÅ DÊSH
  •RÃÅMÂÄYÅÑ MÊRÃÅ CHÃRÏÎTRÅ ÑÏÎRMÂÅÑ KÊVÅL
  •KÃÅLÏÎCHÃRÅÑ
  #l4l #likeforfollow #like #frnd #followforfollowback #f4f #follow
  #insta #instagood #instaholic #personality #photography #pic #popular #attitude
  #instamoment #instagram #likesforlikes #like4followers #followme #love #fashion #singing #music #instadalily vocalist vocalists #Sathyasanaatandharamsanskriti KÊVÅL •deshbhagat
  •}vâñdêymåätãrâm •}hïìñdû •}hïîñdûshäâñ
  •hïîñdûsthãåñ
  #modifor2019_SÃTHYÅ #PhirEakHarBaarModiSarkar 🕉️ÏÎ AM PURELY STRICTLY VEGETARIAN ÔÑLY 😱गर्व है और हमेशा रहेगा हमें आप पर 🙏🏻 @indianairforce @indianarmy.adgpi @narendramodi
  #surgicalstrike2
  😱CONTINUED PART OF AFTER WÃÅLÎ KÅÃ HÏÎSSÃÅ JÎ👉👉PÊËCHLËY 70 SÃÅLON SÊY MÃÏÑ WOH HÏÎ KÊHTEY PHÏÌR RÃHÊY HÃÏÌÑ ACHCHEY DÏÎÑ ÃÅYÊ KËY ACHCHEY DÏÎÑ ÃÅYÊ ÃBEY BHÄDWÏÎSTÃÅÑ KËY LODON TUM JÅÏÌSÊON HÅRÃAM KÏÎ PÃÎDÃÅÌSHON NEY ACHCHEY DÏÎÑ ÃÅNEY KÃHÅÂÑ DÏÎYEY THÅEE RÃÅM DROHIS RAAKSHAKON ADHARMIYON ÑÃÅSTÊÏÎKON ÑÏÎSÃÅCHÃRÖÑ MÃÅÑSÂĀHÅÃRIYON AATANKWAADIYON KÏÎ SÊÑÅÃ KÏÎ AB PHÃTI PÃDHÏ HÜE HÃÏÎ ÑÃÅ AUR ÅÃKHÏÎR RÃÅM KÏÎ MÃÅR JAB PÃDHTÏÌ HÃÏÎ ÛÑKËY KÕÖ KÃRMON KËY HÏÎSÃÅB KËY ANUSAAR SÊY TÖH YÊÃH VEHSHAYAON KËY JÃÑÊY PHÏÌR TEY HÃÏÌÑ PÃÅP KÃRNEY WÃÅLÊY DHÔÖÑD TEY HÃÏÌÑ ACHCHEY DÏÎÑ JABKÏ RÃÅM DROHIS SÃTHYÅ SÂÑÄÅTÃÑ DHÃRÄM SÅÑSKRÏÎTÏÎ KËY DUSHMANS KÃHÅÂÑ SÊY CHEEN PÃÅYÊNGEY ACHCHEY DÏÎÑ ACHCHAA JÊÊVÅN ÃCHCHÅÂ CHÃRÏÎTRÅ ACHCHAA VAYAKTEE TAV ÃCHCHÅÂ DHÃRÄM KÃRAM AUR HÏÎSÃÅB MÃÅÑG RÃHÊY HÃÏÌÑ HÅRÃÅM KÏÎ AULAADHON SÊY KEHDO BÃÅT SAB ÃPÑEY KÃRMON KÏÎ HÕTÏÎ HÃÏÎ KEY BHÃGWÅAN SÊY JÃLNEY WÃÅLÊY GÃÏÌR HÏÎÑDÛS BHADWON YÊÃH KEHNEY WÃÅLÊY KÏÎ SÃTHYÅ SÂÑÄÅTÃÑ DHÃRÄM SÅÑSKRÏÎTÏÎ KÕ ÑÅHÏÎÑ MÃÅÑ TÊY HÃÏÌÑ AUR BHAGTON KÃÅ BURAA KÃRWAA TEY ÃÅNEY WÃÅLÊY YÊÃH NEECH GÃÏÌR HÏÎÑDÛS JÏÎÑHÔMÑËY SATYA SÂÑÄÅTÃÑ DHÃRÄM SÅÑSKRÏÎTÏÎ KËY DUSHMANO KÃÅ SÃÅTH DÏÎYÅÃ THÅÃ KYÜÑKÏÎ JO KHUDH KEHTEY HÃÏÌÑ ÑÅHÏÎÑ MÃÅÑ TÊY HÏÎÑDÛS DHÃRÄM SÂÑÄÅTÃÑ KÕ WOH ÃPÑÏÎË BEHENO BETIYON KÃÅ SÃUDÅÂ KÅRÑËY WÃÅLÊY HÏÌ TÖH ADHARMIS RAAKSHAS HÜE RÃÅM KËY DROHIS CHÃRÏÎTRÅ KËY DROHIS TÖH CHÃRÏÎTRÅ KÃHÅÂÑ SÊY HÕGÅÃ ÏÎN ÑÃÅZÂÅYÃZ PÃÏÎDÃÅÌSHÖÑ KÃÅ TABHÎ TÖH SÃÅTH DÊTEY ÃÅYÊ THÅEE HÃÏÎN 😱TO BE CONTINUED TO NEXT POST BEFORE WÃÅLÎ MÃÏÑ 👉

  10 0 5 minutes ago
  Live Performance of ((in chains)) اینم ویدیو از ترک اولم، امیدوارم لذت ببرید. . ببینید IGTVویدیوی کامل داخل

  Live Performance of ((in chains)) اینم ویدیو از ترک اولم، امیدوارم لذت ببرید. . ببینید IGTVویدیوی کامل داخل

  1 1 6 minutes ago

Top #singing posts

Advertisements

Advertisements

  I’m pumped to be singing at The Squealing Pig in Boston (134 Smith St.) this Friday night, April 26th, starting at 10pm. @javiersguitar and I have an awesome set planned for you guys and we’re HYPE for y’all to see it. Venue age is 21+, but we’re planning on doing a livestream that will be available on my insta story, so stay tuned for that as well as some more upcoming & exciting music announcements from me—including info about my debut single soon being released on Berklee’s Revelation Records EP! Peace and love my friends❣️🧡🌹🚀🧶🦁🍁💥🍑⛺️🌇🔸❤️

  I’m pumped to be singing at The Squealing Pig in Boston (134 Smith St.) this Friday night, April 26th, starting at 10pm. @javiersguitar and I have an awesome set planned for you guys and we’re HYPE for y’all to see it. Venue age is 21+, but we’re planning on doing a livestream that will be available on my insta story, so stay tuned for that as well as some more upcoming & exciting music announcements from me—including info about my debut single soon being released on Berklee’s Revelation Records EP! Peace and love my friends❣️🧡🌹🚀🧶🦁🍁💥🍑⛺️🌇🔸❤️

  283 14 11 hours ago

Advertisements

  Göğsümdeki çiçeklerin dili yok, unutma...🌿 Müzik:Sara Naeini/Esharate Nazar

  Göğsümdeki çiçeklerin dili yok, unutma...🌿 Müzik:Sara Naeini/Esharate Nazar

  653 30 16 hours ago
  When you didn’t do your homework

  When you didn’t do your homework

  2,080 17 14 hours ago