#sgnthepocsshirt Instagram Photos & Videos

sgnthepocsshirt - 10 posts

Advertisements

  The Pocs Shirt: 25O.OOO VNĐ
Color: white, gray, mint, blue navy
Freesize
.
Pleated Skirt
32O.OOO VND
Size: S, M
Available in Black ◼️, White ◻️, Bordeaux ♦️
.
Get yours now!
#sgnthepocsshirt #sgnpleatedskirt #saigonesestudio

  The Pocs Shirt: 25O.OOO VNĐ
  Color: white, gray, mint, blue navy
  Freesize
  .
  Pleated Skirt
  32O.OOO VND
  Size: S, M
  Available in Black ◼️, White ◻️, Bordeaux ♦️
  .
  Get yours now!
  #sgnthepocsshirt #sgnpleatedskirt #saigonesestudio

  125 23 16 September, 2015
  #sgnthepocsshirt mix cùng #sgnsummerpleatedskirt rất là hợp luôn. Màu trắng và đỏ nhìn thế chứ phối cùng nhau thì rất tôn da luôn ấy. 
Hôm nay @saigonese_boutique chọn set này cho các nàng thích thay đổi style 1 tý nếu đã chán chê áo thun, quần jean các kiểu. Bảo đảm ko mất đi vẻ nữ tính đâu nheee☺️
.
 The Pocs Shirt: 25O.OOO VNĐ
Color: white, gray, mint, blue navy
Freesize.
.
Summer Pleated Skirt
32O.OOO VND
Size: S, M
Available in Black ◼️, White ◻️, Bordeaux ♦️
.
Liên hệ đặt hàng ngay nào!
Hotline: 0903550207-0937832025
#saigoneseboutique

  #sgnthepocsshirt mix cùng #sgnsummerpleatedskirt rất là hợp luôn. Màu trắng và đỏ nhìn thế chứ phối cùng nhau thì rất tôn da luôn ấy.
  Hôm nay @saigonese_boutique chọn set này cho các nàng thích thay đổi style 1 tý nếu đã chán chê áo thun, quần jean các kiểu. Bảo đảm ko mất đi vẻ nữ tính đâu nheee☺️
  .
  The Pocs Shirt: 25O.OOO VNĐ
  Color: white, gray, mint, blue navy
  Freesize.
  .
  Summer Pleated Skirt
  32O.OOO VND
  Size: S, M
  Available in Black ◼️, White ◻️, Bordeaux ♦️
  .
  Liên hệ đặt hàng ngay nào!
  Hotline: 0903550207-0937832025
  #saigoneseboutique

  122 4 6 September, 2015

Advertisements

Advertisements

  🍳🍳🍳🍳
//
The Pocs Shirt: 25O.OOO VNĐ
Color: White, Gray, Mint, Blue Navy
Freesize.
//
Summer Pleated Skirt
32O.OOO VND
Size: S, M
Available in Black ◼️, White ◻️, Bordeaux ♦️
//
Hotline: 09037832025 - 0903550207
#saigonesestudio
#SGNthepocsshirt 
#SGNsummerpleatedskirt

  🍳🍳🍳🍳
  //
  The Pocs Shirt: 25O.OOO VNĐ
  Color: White, Gray, Mint, Blue Navy
  Freesize.
  //
  Summer Pleated Skirt
  32O.OOO VND
  Size: S, M
  Available in Black ◼️, White ◻️, Bordeaux ♦️
  //
  Hotline: 09037832025 - 0903550207
  #saigonesestudio
  #SGNthepocsshirt
  #SGNsummerpleatedskirt

  228 4 12 June, 2015
  .
New arrival.
The Pocs Shirt in mint. Only 250k.
Color: white, gray, mint, blue navy
Freesize.
.
Hotline: 0903550207-0937832025
.
#saigonesestudio #SGNThepocsshirt

  .
  New arrival.
  The Pocs Shirt in mint. Only 250k.
  Color: white, gray, mint, blue navy
  Freesize.
  .
  Hotline: 0903550207-0937832025
  .
  #saigonesestudio #SGNThepocsshirt

  95 8 8 June, 2015
  .
New arrival.
The Pocs Shirt: 25O.OOO VNĐ
Color: white, gray, mint, blue navy
Freesize.
.
Summer Pleated Skirt: 32O.OOO VND
Size: S, M
Available in Black ◼️, White ◻️, Bordeaux ♦️
.
Shop 'til you drop!
Hotline: 0903550207-0937832025
#SGNthepocsshirt #SGNsummerpleatedskirt #saigoneseboutique

  .
  New arrival.
  The Pocs Shirt: 25O.OOO VNĐ
  Color: white, gray, mint, blue navy
  Freesize.
  .
  Summer Pleated Skirt: 32O.OOO VND
  Size: S, M
  Available in Black ◼️, White ◻️, Bordeaux ♦️
  .
  Shop 'til you drop!
  Hotline: 0903550207-0937832025
  #SGNthepocsshirt #SGNsummerpleatedskirt #saigoneseboutique

  173 3 7 June, 2015
  ✖️✖️ NEW IN THIS WEEK ✖️✖️
The Pocs Shirt
25O.OOO VND
Freesize 
Available in White, Grey, Navy, Mint. //
Pleated Mini Skirt
3OO.OOO VND 
Size: S, M.
Available in Brown, Blue Pastel.
//
Shop now!
.
Hotline: 0903550207-0937832025
#saigoneseboutique 
#SGNpleatedminiskirt
#SGNthepocsshirt

  ✖️✖️ NEW IN THIS WEEK ✖️✖️
  The Pocs Shirt
  25O.OOO VND
  Freesize
  Available in White, Grey, Navy, Mint. //
  Pleated Mini Skirt
  3OO.OOO VND
  Size: S, M.
  Available in Brown, Blue Pastel.
  //
  Shop now!
  .
  Hotline: 0903550207-0937832025
  #saigoneseboutique
  #SGNpleatedminiskirt
  #SGNthepocsshirt

  141 0 6 June, 2015

Top #sgnthepocsshirt posts

  ✖️✖️ NEW IN THIS WEEK ✖️✖️
The Pocs Shirt
25O.OOO VND
Freesize 
Available in White, Grey, Navy, Mint. //
Pleated Mini Skirt
3OO.OOO VND 
Size: S, M.
Available in Brown, Blue Pastel.
//
Shop now!
.
Hotline: 0903550207-0937832025
#saigoneseboutique 
#SGNpleatedminiskirt
#SGNthepocsshirt

  ✖️✖️ NEW IN THIS WEEK ✖️✖️
  The Pocs Shirt
  25O.OOO VND
  Freesize
  Available in White, Grey, Navy, Mint. //
  Pleated Mini Skirt
  3OO.OOO VND
  Size: S, M.
  Available in Brown, Blue Pastel.
  //
  Shop now!
  .
  Hotline: 0903550207-0937832025
  #saigoneseboutique
  #SGNpleatedminiskirt
  #SGNthepocsshirt

  141 0 6 June, 2015

Advertisements

  .
New arrival.
The Pocs Shirt: 25O.OOO VNĐ
Color: white, gray, mint, blue navy
Freesize.
.
Summer Pleated Skirt: 32O.OOO VND
Size: S, M
Available in Black ◼️, White ◻️, Bordeaux ♦️
.
Shop 'til you drop!
Hotline: 0903550207-0937832025
#SGNthepocsshirt #SGNsummerpleatedskirt #saigoneseboutique

  .
  New arrival.
  The Pocs Shirt: 25O.OOO VNĐ
  Color: white, gray, mint, blue navy
  Freesize.
  .
  Summer Pleated Skirt: 32O.OOO VND
  Size: S, M
  Available in Black ◼️, White ◻️, Bordeaux ♦️
  .
  Shop 'til you drop!
  Hotline: 0903550207-0937832025
  #SGNthepocsshirt #SGNsummerpleatedskirt #saigoneseboutique

  173 3 7 June, 2015

Advertisements

  .
New arrival.
The Pocs Shirt in mint. Only 250k.
Color: white, gray, mint, blue navy
Freesize.
.
Hotline: 0903550207-0937832025
.
#saigonesestudio #SGNThepocsshirt

  .
  New arrival.
  The Pocs Shirt in mint. Only 250k.
  Color: white, gray, mint, blue navy
  Freesize.
  .
  Hotline: 0903550207-0937832025
  .
  #saigonesestudio #SGNThepocsshirt

  95 8 8 June, 2015
  #sgnthepocsshirt mix cùng #sgnsummerpleatedskirt rất là hợp luôn. Màu trắng và đỏ nhìn thế chứ phối cùng nhau thì rất tôn da luôn ấy. 
Hôm nay @saigonese_boutique chọn set này cho các nàng thích thay đổi style 1 tý nếu đã chán chê áo thun, quần jean các kiểu. Bảo đảm ko mất đi vẻ nữ tính đâu nheee☺️
.
 The Pocs Shirt: 25O.OOO VNĐ
Color: white, gray, mint, blue navy
Freesize.
.
Summer Pleated Skirt
32O.OOO VND
Size: S, M
Available in Black ◼️, White ◻️, Bordeaux ♦️
.
Liên hệ đặt hàng ngay nào!
Hotline: 0903550207-0937832025
#saigoneseboutique

  #sgnthepocsshirt mix cùng #sgnsummerpleatedskirt rất là hợp luôn. Màu trắng và đỏ nhìn thế chứ phối cùng nhau thì rất tôn da luôn ấy.
  Hôm nay @saigonese_boutique chọn set này cho các nàng thích thay đổi style 1 tý nếu đã chán chê áo thun, quần jean các kiểu. Bảo đảm ko mất đi vẻ nữ tính đâu nheee☺️
  .
  The Pocs Shirt: 25O.OOO VNĐ
  Color: white, gray, mint, blue navy
  Freesize.
  .
  Summer Pleated Skirt
  32O.OOO VND
  Size: S, M
  Available in Black ◼️, White ◻️, Bordeaux ♦️
  .
  Liên hệ đặt hàng ngay nào!
  Hotline: 0903550207-0937832025
  #saigoneseboutique

  122 4 6 September, 2015

Advertisements

  The Pocs Shirt: 25O.OOO VNĐ
Color: white, gray, mint, blue navy
Freesize
.
Pleated Skirt
32O.OOO VND
Size: S, M
Available in Black ◼️, White ◻️, Bordeaux ♦️
.
Get yours now!
#sgnthepocsshirt #sgnpleatedskirt #saigonesestudio

  The Pocs Shirt: 25O.OOO VNĐ
  Color: white, gray, mint, blue navy
  Freesize
  .
  Pleated Skirt
  32O.OOO VND
  Size: S, M
  Available in Black ◼️, White ◻️, Bordeaux ♦️
  .
  Get yours now!
  #sgnthepocsshirt #sgnpleatedskirt #saigonesestudio

  125 23 16 September, 2015
  🍳🍳🍳🍳
//
The Pocs Shirt: 25O.OOO VNĐ
Color: White, Gray, Mint, Blue Navy
Freesize.
//
Summer Pleated Skirt
32O.OOO VND
Size: S, M
Available in Black ◼️, White ◻️, Bordeaux ♦️
//
Hotline: 09037832025 - 0903550207
#saigonesestudio
#SGNthepocsshirt 
#SGNsummerpleatedskirt

  🍳🍳🍳🍳
  //
  The Pocs Shirt: 25O.OOO VNĐ
  Color: White, Gray, Mint, Blue Navy
  Freesize.
  //
  Summer Pleated Skirt
  32O.OOO VND
  Size: S, M
  Available in Black ◼️, White ◻️, Bordeaux ♦️
  //
  Hotline: 09037832025 - 0903550207
  #saigonesestudio
  #SGNthepocsshirt
  #SGNsummerpleatedskirt

  228 4 12 June, 2015