#sembolizm Instagram Photos & Videos

sembolizm - 3.1k posts

  Elma
Fringe dizisinin yarım elma sembolünde elma çekirdeğinin yerinde insan embriyosu vardır. Elma, bir "discordia" (kaos) sembolüdür. Üstteki Fringe sembolünde de insanın kaos içinde doğduğu sembolize edilmiştir. Elma, aynı zamanda da 5 köşeli pentagram'ın (Davut yıldızı, pentacle) sembolüdür. Bunun dışında şekil değiştiricilere (shapeshifter) de bir gönderme de olabilir. 
Elma ve Pentagram.

İki çocuk ve elma, Adam ve Eve (Adem ile Havva)'ya referans olabilir. Bilindiği gibi hem doğu hem de batı teolojisinde elma, Cennet'teki yasak meyvedir. Adem ve Havva, bu yasak meyveden yiyerek ilk günah'ı işlemiş; ilk günah, kaosu getirmiş, ölümse bu ilk günah yoluyla insan bedenine yerleşmiştir. "Her şeyden iki tane vardır..." Elma yarısı, simetrik bir şekil olarak insanın ruh ikizi'ni sembolize etmektedir. Fiziksel bir kuram olaraksa paralel evrenleri, yaşadığımız dünyadan farklı ama bu dünyayla da ilişkisi olan farklı dünyaları ve bu dünyalardaki bize tıpatıp benzeyen benzerlerimiz bulunduğunu çağrıştırmaktadır. Öyle ki bütün sezon boyunca Gözcü'nün de Walter'e söylediği "Her şeyden iki tane vardır." önermesinin ve ikiz nesnelerin üzerinde durulmuştur. Walter, hasta oğlunu iyileştirememiş, diğer paralel evrendeki oğlunun benzeri olan diğer Peter'i iyileştirmek için kendi dünyasına getirmiş ve bu iki evren arasındaki kaosun başlamasına neden olmuştur.

Da Vinci'nin Şifresi'nde saklanılan şifrenin ELMA olduğunu hatırlayın. Elma, bu kez doğurganlığın ve hayatın devamlılığının sembolüydü. Burada da yine Adem ile Havva'ya atıf vardır. Tevrat'ın ilk Yaratılış kitabında Tanrı, Adem ile Havva'yı Cennet'ten kovarken şöyle demişti: "Çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim. Ağrı çekerek doğum yapacaksın..." (Yaratılış, 3:16)

Elmadan birçok mitolojik metin masallarda da bahsedilmiştir. Herkül'e, “dünyanın ucunda, güneşin battığı yerde, Atlas'ın gök kubbeyi taşıdığı yerde bulunan bir bahçedeki ağaçtan elma alıp gelme görevi” verilmişti. (Herkül'ün 12 ödevinden biri) Herkül, "Akşam Kızlarının Bahçesi – Bir tür cennet betimlemesidir" denen bu yere gelmiş ve bahçeyi koruyan yüz başlı ejderle savaşmıştır. Atlas'ı ikna ederek bu bahçeden 3 elma alabilmeyi başarıp dönmüştür.

  Elma
  Fringe dizisinin yarım elma sembolünde elma çekirdeğinin yerinde insan embriyosu vardır. Elma, bir "discordia" (kaos) sembolüdür. Üstteki Fringe sembolünde de insanın kaos içinde doğduğu sembolize edilmiştir. Elma, aynı zamanda da 5 köşeli pentagram'ın (Davut yıldızı, pentacle) sembolüdür. Bunun dışında şekil değiştiricilere (shapeshifter) de bir gönderme de olabilir.
  Elma ve Pentagram.

  İki çocuk ve elma, Adam ve Eve (Adem ile Havva)'ya referans olabilir. Bilindiği gibi hem doğu hem de batı teolojisinde elma, Cennet'teki yasak meyvedir. Adem ve Havva, bu yasak meyveden yiyerek ilk günah'ı işlemiş; ilk günah, kaosu getirmiş, ölümse bu ilk günah yoluyla insan bedenine yerleşmiştir. "Her şeyden iki tane vardır..." Elma yarısı, simetrik bir şekil olarak insanın ruh ikizi'ni sembolize etmektedir. Fiziksel bir kuram olaraksa paralel evrenleri, yaşadığımız dünyadan farklı ama bu dünyayla da ilişkisi olan farklı dünyaları ve bu dünyalardaki bize tıpatıp benzeyen benzerlerimiz bulunduğunu çağrıştırmaktadır. Öyle ki bütün sezon boyunca Gözcü'nün de Walter'e söylediği "Her şeyden iki tane vardır." önermesinin ve ikiz nesnelerin üzerinde durulmuştur. Walter, hasta oğlunu iyileştirememiş, diğer paralel evrendeki oğlunun benzeri olan diğer Peter'i iyileştirmek için kendi dünyasına getirmiş ve bu iki evren arasındaki kaosun başlamasına neden olmuştur.

  Da Vinci'nin Şifresi'nde saklanılan şifrenin ELMA olduğunu hatırlayın. Elma, bu kez doğurganlığın ve hayatın devamlılığının sembolüydü. Burada da yine Adem ile Havva'ya atıf vardır. Tevrat'ın ilk Yaratılış kitabında Tanrı, Adem ile Havva'yı Cennet'ten kovarken şöyle demişti: "Çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim. Ağrı çekerek doğum yapacaksın..." (Yaratılış, 3:16)

  Elmadan birçok mitolojik metin masallarda da bahsedilmiştir. Herkül'e, “dünyanın ucunda, güneşin battığı yerde, Atlas'ın gök kubbeyi taşıdığı yerde bulunan bir bahçedeki ağaçtan elma alıp gelme görevi” verilmişti. (Herkül'ün 12 ödevinden biri) Herkül, "Akşam Kızlarının Bahçesi – Bir tür cennet betimlemesidir" denen bu yere gelmiş ve bahçeyi koruyan yüz başlı ejderle savaşmıştır. Atlas'ı ikna ederek bu bahçeden 3 elma alabilmeyi başarıp dönmüştür.

  39 3 5 hours ago

Advertisements

  #Repost @dilarabasarefeoglu (@get_repost)
・・・
Sayıların ardındaki semboller neler?

Evren matematik dilinde yazıldıysa sayılar bize ne demek istiyorlar?

Sayılar nasıl gizli güçler olarak devirlerdir kullanılmaktalar?

Biliyoruz ki; Ünlü islâm düşünürü Muhyiddin İbnü'l-Arabî "Her sayı bir berzah hükmündedir" derken, evrenin sırrına erişebilmenin ancak sayıların dilinin çözülmesi ile mümkün olabileceğini söylemekteydi.

Sayılar ve Semboller seminerim 28 Nisan Pazar günü Astroloji Okulunda. Konu ile ilgiliyseniz, astoloji bilgisine sahip olmaksızın katılabilirsiniz. 
Bilgi ve kayıt için astrolojiokulu.com web sayfasını (duyurular)
https://astrolojiokulu.com/tr/portfolio/dilara-basar-efeoglu-ile-harmonikler-semineri/ ziyaret edilebilirsiniz.

  #Repost @dilarabasarefeoglu (@get_repost )
  ・・・
  Sayıların ardındaki semboller neler?

  Evren matematik dilinde yazıldıysa sayılar bize ne demek istiyorlar?

  Sayılar nasıl gizli güçler olarak devirlerdir kullanılmaktalar?

  Biliyoruz ki; Ünlü islâm düşünürü Muhyiddin İbnü'l-Arabî "Her sayı bir berzah hükmündedir" derken, evrenin sırrına erişebilmenin ancak sayıların dilinin çözülmesi ile mümkün olabileceğini söylemekteydi.

  Sayılar ve Semboller seminerim 28 Nisan Pazar günü Astroloji Okulunda. Konu ile ilgiliyseniz, astoloji bilgisine sahip olmaksızın katılabilirsiniz.
  Bilgi ve kayıt için astrolojiokulu.com web sayfasını (duyurular)
  https://astrolojiokulu.com/tr/portfolio/dilara-basar-efeoglu-ile-harmonikler-semineri/ ziyaret edilebilirsiniz.

  20 1 6 hours ago
  Sayıların ardındaki semboller neler?

Evren matematik dilinde yazıldıysa sayılar bize ne demek istiyorlar?

Sayılar nasıl gizli güçler olarak devirlerdir kullanılmaktalar?

Biliyoruz ki; Ünlü islâm düşünürü Muhyiddin İbnü'l-Arabî "Her sayı bir berzah hükmündedir" derken, evrenin sırrına erişebilmenin ancak sayıların dilinin çözülmesi ile mümkün olabileceğini söylemekteydi.

Sayılar ve Semboller seminerim 28 Nisan Pazar günü Astroloji Okulunda. Konu ile ilgiliyseniz, astoloji bilgisine sahip olmaksızın katılabilirsiniz. 
Bilgi ve kayıt için astrolojiokulu.com web sayfasını (duyurular)
https://astrolojiokulu.com/tr/portfolio/dilara-basar-efeoglu-ile-harmonikler-semineri/ ziyaret edilebilirsiniz.

  Sayıların ardındaki semboller neler?

  Evren matematik dilinde yazıldıysa sayılar bize ne demek istiyorlar?

  Sayılar nasıl gizli güçler olarak devirlerdir kullanılmaktalar?

  Biliyoruz ki; Ünlü islâm düşünürü Muhyiddin İbnü'l-Arabî "Her sayı bir berzah hükmündedir" derken, evrenin sırrına erişebilmenin ancak sayıların dilinin çözülmesi ile mümkün olabileceğini söylemekteydi.

  Sayılar ve Semboller seminerim 28 Nisan Pazar günü Astroloji Okulunda. Konu ile ilgiliyseniz, astoloji bilgisine sahip olmaksızın katılabilirsiniz.
  Bilgi ve kayıt için astrolojiokulu.com web sayfasını (duyurular)
  https://astrolojiokulu.com/tr/portfolio/dilara-basar-efeoglu-ile-harmonikler-semineri/ ziyaret edilebilirsiniz.

  41 7 6 hours ago

Advertisements

Advertisements

  PENTAGRAM "Mikrokozmosun sembolü olarak Pentagram,
PENTAD insan tarafından elemental varlıkları hükmetme 
ve onların kötüllük yapmalarını engellemede kullanılır."
Eliphas Levi

Yunancada beş çizgili anlamına gelen "pentagrammon" kelimesinden türemiştir. Beş köşeli yıldız demektir.

Pentagram genellikle Hristiyanlar tarafından satanizmle özdeştirilmiş olsa da iyi ya da kötü ile ilişkili kabul edilmez.

Evrensel olarak birlik ve sonsuzluk anlamına gelir.

Yukarı işaret vaziyette ise ruh toprağın üzerinde cosmos içerisinde "manevi dünyayı" işaret eder, diğer kaynaklarda ise, Beş Element, ayrıca Feng Şui Ruh (Akasha-Ether), Ateş, Hava, Su ve Topraktır.

Ateş İradeyi, Hava Zekayı, Su Duyguları, Toprak ta madde alemini sembolize eder.

Ayrıca Cadılar tarafından oldukça kutsal olan bu sembol 5 elementin birleşimini ve uyumunu göstermektedir.

Feminen bir semboldür, Venüs Gezegeni'yle ve Venüs Tanrıçasıyla ilişkili görülmüştür.

Davut'un 6 Köşeli Yıldızıyla çokça karıştırılabilmektedir.

Birçok toplumca şans getirdiğine inanılır.

Pentad, biri dişi olan Duad, ve biri de erkek olan Triad'ın birleşiminden meydana gelen bir sayıdır. Çeşitli geometrik şekillerde ifade edilir. Beş noktanın kesişmeden birleşimi bir pentagonu meydana geitirir. "Pentad" olarak adlandırılan 5 sayısı, "İnsanın" ve üzerinde yaşadığı "Dünyanın" simgesidir ve Beş köşeli yıldızla sembolize edilir. Pythagoras felsefesinden önce de bilinen beş köşeli yıldızın her bir ucu, Ateşi, Suyu, Toprağı; Havayı ve bunların toplamından oluşan Dünya'yı göstermektedir. 
Pythagoras felsefesinde Diyad ile Triad'ın toplamı olan Pentad, dünyasal sevginin ve evliliğin de sembolü olarak görülür. 
Eril 3 ve dişil 2’nin bölünmez birleşimi olarak saf matematiksel nedenlerle, erkek ve kadının birliğini ifade eden uygun bir sayıdır.

Pentagon ise, beş uçlu bir yıldızın uç noktalarını çizgilerle birleştirdiğinde ortaya çıkar. Beş köşeli yıldıza pentakl veya pentagram denilir. 
Beş "A" harfin birleşiminden geldiği için "beş a" anlamına gelen pentalfa da denir. Beş köşeli yıldız en yaygın ve benimsenmiş tanımı "beş harf" anlamına gelen pentagram'dir. 
Bir pentagram üç üçgeni içerir. Piramid de, beş kenarlı olduğundan Pentad

  PENTAGRAM "Mikrokozmosun sembolü olarak Pentagram,
  PENTAD insan tarafından elemental varlıkları hükmetme
  ve onların kötüllük yapmalarını engellemede kullanılır."
  Eliphas Levi

  Yunancada beş çizgili anlamına gelen "pentagrammon" kelimesinden türemiştir. Beş köşeli yıldız demektir.

  Pentagram genellikle Hristiyanlar tarafından satanizmle özdeştirilmiş olsa da iyi ya da kötü ile ilişkili kabul edilmez.

  Evrensel olarak birlik ve sonsuzluk anlamına gelir.

  Yukarı işaret vaziyette ise ruh toprağın üzerinde cosmos içerisinde "manevi dünyayı" işaret eder, diğer kaynaklarda ise, Beş Element, ayrıca Feng Şui Ruh (Akasha-Ether), Ateş, Hava, Su ve Topraktır.

  Ateş İradeyi, Hava Zekayı, Su Duyguları, Toprak ta madde alemini sembolize eder.

  Ayrıca Cadılar tarafından oldukça kutsal olan bu sembol 5 elementin birleşimini ve uyumunu göstermektedir.

  Feminen bir semboldür, Venüs Gezegeni'yle ve Venüs Tanrıçasıyla ilişkili görülmüştür.

  Davut'un 6 Köşeli Yıldızıyla çokça karıştırılabilmektedir.

  Birçok toplumca şans getirdiğine inanılır.

  Pentad, biri dişi olan Duad, ve biri de erkek olan Triad'ın birleşiminden meydana gelen bir sayıdır. Çeşitli geometrik şekillerde ifade edilir. Beş noktanın kesişmeden birleşimi bir pentagonu meydana geitirir. "Pentad" olarak adlandırılan 5 sayısı, "İnsanın" ve üzerinde yaşadığı "Dünyanın" simgesidir ve Beş köşeli yıldızla sembolize edilir. Pythagoras felsefesinden önce de bilinen beş köşeli yıldızın her bir ucu, Ateşi, Suyu, Toprağı; Havayı ve bunların toplamından oluşan Dünya'yı göstermektedir.
  Pythagoras felsefesinde Diyad ile Triad'ın toplamı olan Pentad, dünyasal sevginin ve evliliğin de sembolü olarak görülür.
  Eril 3 ve dişil 2’nin bölünmez birleşimi olarak saf matematiksel nedenlerle, erkek ve kadının birliğini ifade eden uygun bir sayıdır.

  Pentagon ise, beş uçlu bir yıldızın uç noktalarını çizgilerle birleştirdiğinde ortaya çıkar. Beş köşeli yıldıza pentakl veya pentagram denilir.
  Beş "A" harfin birleşiminden geldiği için "beş a" anlamına gelen pentalfa da denir. Beş köşeli yıldız en yaygın ve benimsenmiş tanımı "beş harf" anlamına gelen pentagram'dir.
  Bir pentagram üç üçgeni içerir. Piramid de, beş kenarlı olduğundan Pentad

  25 2 13 hours ago
  Spiral şekil Kozmostur, Tanrı krallığını anlatır. UB okunur YÜCE demektir, Kozmos bağlantılıdır,bunu BU diyede okuyabiliriz BU =bir olan demektir yani ALLAH.

the spiral represents the milky way where souls travel back and forth during death, birth and visitation Ruhsal açıdan Spiraller birer birlik ve yükseliş sembollerine dönüşürler.

Yeniden doğuş ve gelişim açısından spiral sembolü merkezden başlayan ve dışa doğru gelişen doğanın şuurunu temsil eder. Bu, çoğu mistik tarafından farkedildiği gibi, varolan herşey için geçerlidir. Bu, Doğa'nın ve Evren'in ebedi gücüdür.

Ruhsallık açısından bakıldığında spiral sembolü dışsal şuurdan (materyalizm, dışrak farkındalık, ego, dışrak algılama) içsel şuura (aydınlanma, görülmeyen öz, kozmik farkındalık) giden yolu temsil eder.

Spiraller yaşam deneyimleri vasıtasıyla gerçekleşen hareketi temsil ederler. Keltler bu sembolü yolculuğumuzu merkeze ve ışığa doğru yaptığımız için özellikle sürekli gelişimin, büyümenin ve genişlemenin sembolü olarak görürler. - The Sacred of Geometry 
Sıfır, istiridye, salyangoz, daire ve labirent. Spiral tüm bunların sembolizmini içerisinde barındırır. İnsanoğlunun en eski evrensel sembollerinden biridir ve Paleolitik çağdan beri kullanılır. 
Sıfır sonsuz olasılıklar, istiridye rahim ve cenin, salyangoz mevsimsel yenilenme, daire bütünlük, labirent ise merkezi arayış sembolüdür. Tüm bunlara baktığımızda spiral insanoğlunun yaratılışının, oluşumunun ve yaşam yolunun sembolüdür. Ayın (lunar) ve güneşin (solar) gücünü temsil eder. Dişil yönü ile doğurganlığın ve yaşamın yenilenişinin, eril yönü ile ise yaşamın sürekliliğinin koruyucu sembolüdür. Dört elementin biçimidir, dört elementin de girdabı vardır. Kulağa benzediği için tanrıların kulağıdır. Kıvrılmış yılana benzediği için yaşam gücü ve bilgeliğidir. 
İçe doğru hareketle yeraltı dünyasına inişi ve sembolik ölümü, dışa doğru hareketle yeniden doğuşu ve aydınlanışı temsil eder. İkili spiral iniş çıkışın, “yukarıda neyse, aşağıda da odur”un ve dualitenin (varoluşun ikiliğinin) sembolüdür. Erdişiyi temsil eder. Yaşamda çıkar iner, iner çıkarsın ve #circle #spiral #Symbolism #Mysticism

  Spiral şekil Kozmostur, Tanrı krallığını anlatır. UB okunur YÜCE demektir, Kozmos bağlantılıdır,bunu BU diyede okuyabiliriz BU =bir olan demektir yani ALLAH.

  the spiral represents the milky way where souls travel back and forth during death, birth and visitation Ruhsal açıdan Spiraller birer birlik ve yükseliş sembollerine dönüşürler.

  Yeniden doğuş ve gelişim açısından spiral sembolü merkezden başlayan ve dışa doğru gelişen doğanın şuurunu temsil eder. Bu, çoğu mistik tarafından farkedildiği gibi, varolan herşey için geçerlidir. Bu, Doğa'nın ve Evren'in ebedi gücüdür.

  Ruhsallık açısından bakıldığında spiral sembolü dışsal şuurdan (materyalizm, dışrak farkındalık, ego, dışrak algılama) içsel şuura (aydınlanma, görülmeyen öz, kozmik farkındalık) giden yolu temsil eder.

  Spiraller yaşam deneyimleri vasıtasıyla gerçekleşen hareketi temsil ederler. Keltler bu sembolü yolculuğumuzu merkeze ve ışığa doğru yaptığımız için özellikle sürekli gelişimin, büyümenin ve genişlemenin sembolü olarak görürler. - The Sacred of Geometry
  Sıfır, istiridye, salyangoz, daire ve labirent. Spiral tüm bunların sembolizmini içerisinde barındırır. İnsanoğlunun en eski evrensel sembollerinden biridir ve Paleolitik çağdan beri kullanılır.
  Sıfır sonsuz olasılıklar, istiridye rahim ve cenin, salyangoz mevsimsel yenilenme, daire bütünlük, labirent ise merkezi arayış sembolüdür. Tüm bunlara baktığımızda spiral insanoğlunun yaratılışının, oluşumunun ve yaşam yolunun sembolüdür. Ayın (lunar) ve güneşin (solar) gücünü temsil eder. Dişil yönü ile doğurganlığın ve yaşamın yenilenişinin, eril yönü ile ise yaşamın sürekliliğinin koruyucu sembolüdür. Dört elementin biçimidir, dört elementin de girdabı vardır. Kulağa benzediği için tanrıların kulağıdır. Kıvrılmış yılana benzediği için yaşam gücü ve bilgeliğidir.
  İçe doğru hareketle yeraltı dünyasına inişi ve sembolik ölümü, dışa doğru hareketle yeniden doğuşu ve aydınlanışı temsil eder. İkili spiral iniş çıkışın, “yukarıda neyse, aşağıda da odur”un ve dualitenin (varoluşun ikiliğinin) sembolüdür. Erdişiyi temsil eder. Yaşamda çıkar iner, iner çıkarsın ve #circle #spiral #Symbolism #Mysticism

  73 3 23 hours ago
  Recall-Healing#Dr.Gilbert Renaud#Sembolizm &Rüya Yorumları #Şükür Muhtesem bir eğitim #👏💖

  Recall-Healing #Dr .Gilbert Renaud #Sembolizm &Rüya Yorumları #Şükür Muhtesem bir eğitim #👏💖

  65 0 23 April, 2019
  Çok şükür artık yalnız değiliz... Dünyanın birçok yerinde farkındalıkları zirve yapmış basiret sahibi insanlar hangi dine mensup olurlarsa olsunlar illuminatinin ve sembolizmin peşine düşmüş durumda... klipte hz isayı öldürdüklerini düşündükleri haç ve insan zekasının üzerine çıktıklarını sözde belli eden satranç tahtası birlikte kullanılmış... siz mesajlaşın biz çözeriz... #antiilluminatitr #antiillumintiadana #sembolizm #mason #illuminati

  Çok şükür artık yalnız değiliz... Dünyanın birçok yerinde farkındalıkları zirve yapmış basiret sahibi insanlar hangi dine mensup olurlarsa olsunlar illuminatinin ve sembolizmin peşine düşmüş durumda... klipte hz isayı öldürdüklerini düşündükleri haç ve insan zekasının üzerine çıktıklarını sözde belli eden satranç tahtası birlikte kullanılmış... siz mesajlaşın biz çözeriz... #antiilluminatitr #antiillumintiadana #sembolizm #mason #illuminati

  20 0 23 April, 2019
  Tek kelimeyle “Muhteşem” diyebildiğim ve tadına doyamadığım 3 günlük eğitimi ceplerimde dolu dolu bilgilerle bitirdim. Bu sabah uyanınca eğitim yok diye boşluğa düştüm. ☺️
Hayatımızdaki sembolleri ve rüyalarımızı aslında nasıl yorumlamamız gerektiğini farklı bakış açısıyla öğrendik. Öyle kitaplarda yazılanlardaki gibi değil yani. Kişiye özgü... Kişinin kendi hayat hikayesine ve bilinçaltında ona neyi göstermek istediğine özgü. 
Rüyalarımızın %95’i biyolojiktir ve günlük yaşadığımız olayların etkisiyle görürüz. %5’i ise spiritüel ve rehber rüyalardır. 
Rüya gördüğünüzde kendinize ilk olarak bu rüyayı neden gördüğünüzü sorun. Rüyayı gördüğünüz günlerde hayatınızda neler oluyordu? Cevap orada gizli.
Belirli dönemlerde tekrar tekrar görülen rüyalar ise, hayatınızdaki bir konuya dikkat çekmeye çalışıyordur. Mutlaka inceleyin ve ardındaki mesajı bulun.
Bir de unutulmayan, etkisinde çok kalınan rüyalar vardır. Bu rüyayı gördüğünüzde de hayatınızda önemli ne oluyordu? Önemli bir değişiklik, bir karar noktası?... .

Hayatımızdaki tüm çözülmemiş meseleler, biz onları fark edene kadar karşımıza bir şekilde çıkmaya devam eder. Ama rüyalar, ama semboller, ama tekrar eden olaylarla... Ta ki biz o mesajı fark edip, anlayıp, dönüştürene kadar... .
.
Kanada’dan gelip bizlerle tüm deneyim ve bilgilerini sevgiyle paylaşan Dr. Gilbert Renaud’a, onu bizlerle tanıştıran ve bu bilgilerin bize akmasına vesile olan neşe dolu Pınar Gogulan’a ve değerli emekleri için School of Younity ailesine canı gönülden teşekkür ederim. İyi ki varlar. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 @recallhealingofficial @pinargogulan @schoolofyounity

  Tek kelimeyle “Muhteşem” diyebildiğim ve tadına doyamadığım 3 günlük eğitimi ceplerimde dolu dolu bilgilerle bitirdim. Bu sabah uyanınca eğitim yok diye boşluğa düştüm. ☺️
  Hayatımızdaki sembolleri ve rüyalarımızı aslında nasıl yorumlamamız gerektiğini farklı bakış açısıyla öğrendik. Öyle kitaplarda yazılanlardaki gibi değil yani. Kişiye özgü... Kişinin kendi hayat hikayesine ve bilinçaltında ona neyi göstermek istediğine özgü.
  Rüyalarımızın %95’i biyolojiktir ve günlük yaşadığımız olayların etkisiyle görürüz. %5’i ise spiritüel ve rehber rüyalardır.
  Rüya gördüğünüzde kendinize ilk olarak bu rüyayı neden gördüğünüzü sorun. Rüyayı gördüğünüz günlerde hayatınızda neler oluyordu? Cevap orada gizli.
  Belirli dönemlerde tekrar tekrar görülen rüyalar ise, hayatınızdaki bir konuya dikkat çekmeye çalışıyordur. Mutlaka inceleyin ve ardındaki mesajı bulun.
  Bir de unutulmayan, etkisinde çok kalınan rüyalar vardır. Bu rüyayı gördüğünüzde de hayatınızda önemli ne oluyordu? Önemli bir değişiklik, bir karar noktası?... .

  Hayatımızdaki tüm çözülmemiş meseleler, biz onları fark edene kadar karşımıza bir şekilde çıkmaya devam eder. Ama rüyalar, ama semboller, ama tekrar eden olaylarla... Ta ki biz o mesajı fark edip, anlayıp, dönüştürene kadar... .
  .
  Kanada’dan gelip bizlerle tüm deneyim ve bilgilerini sevgiyle paylaşan Dr. Gilbert Renaud’a, onu bizlerle tanıştıran ve bu bilgilerin bize akmasına vesile olan neşe dolu Pınar Gogulan’a ve değerli emekleri için School of Younity ailesine canı gönülden teşekkür ederim. İyi ki varlar. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 @recallhealingofficial @pinargogulan @schoolofyounity

  103 6 23 April, 2019
  "Ne yaptığın önemli değil;
Seni CANLI tutan, IŞIĞINI YÜKSELTEN bir şey bul. 
YÜKSEK BENLİĞİNE BAĞLAN" dedi Gilbert Renaud. Sanırım benim ışığımı yükselten şey, öğrenmek, her defasında KENDİMİ YENİLEMEK. Bana biraz daha bir şey eklemek. Sadece kendime değil üstelik, benim ışığım; içimdeki ışık olma arzusu, birilerinin hayatına dokunma misyonu. "Kendi üzerinizde çalışmaya başladığınızda GÖLGELERİNİZİ GÖRÜRSÜNÜZ" dedi Gilbert bir ara.
YAPTIĞI tam olarak Buydu!
Bize karanlık yanlarımızı,  bilinçaltının gizlediklerini, onun saklı sandıklarını nasıl bulup, nasıl yorumlayacağımıza IŞIK tutarak, gölgelerimizi SİLMEYİ ÖĞRETTİ.
Tek bir kare RÜYADAN rüya sahibinin HAYATINI okumayı, SAYILARIN, HARFLERİN anlamlarını, rüyadan HASTALIK analizini, bağlantıları, hedefe götüren SORULARI,
SEMBOLLER üzerinden anlattı.
Bu defa sembollerle, RÜYA YORUMLARIYLA ışık tutup, hadi gölge yanlarını bul, sonra da başkalarına göster, dedi bir nevi...
.
3 tam günlük eğitim sonunda SEMBOLİZM VE RÜYA YORUMLARI belgemi de aldım.
Bildiklerini esirgemeden ve büyük bir özveriyle paylaşan Dr.Gilbert Renaud 'a, Kanada'dan ülkemize getirip, geleceği aydınlatmamızı, çocuklara RUHSAL ANLAMDA,  dolayosoyla maddesel anlamda da tertemiz bir gelecek MİRAS bırakmamızı sağlayan Pınar Gogulan'a, her basamakta yardimci olan @sirmazorlu ya  ve şahane ekibi @schoolofyounity 'ye sevgi ve minnetle...
İyi ki varsınız🙏

Sana gelince;
NE İSTEDİĞİNE DİKKAT ET, ÇÜNKÜ GERÇEKLEŞİYOR!
Bu sebeple İSTEDİĞİN maddesel bir sey DEĞİL!
FARKINDALIKLI bir HAYAT olsun...
.
Günaydın .
#gunaydin #aysenbozkus #pinargogulan #gilbertrenaud #ruyayorumu #ruya #ruyayorumlari #recallhealing #sembolizm #sembol #psikoloji #kisiselgelisim #schoolofyounity #egitim #life #love #gezginler #gezginkadinlar #ani #gulumse #smile #aniyakala #kadrajimizdan #education #severekcekiyoruz #instagram #gununfotografi

  "Ne yaptığın önemli değil;
  Seni CANLI tutan, IŞIĞINI YÜKSELTEN bir şey bul.
  YÜKSEK BENLİĞİNE BAĞLAN" dedi Gilbert Renaud. Sanırım benim ışığımı yükselten şey, öğrenmek, her defasında KENDİMİ YENİLEMEK. Bana biraz daha bir şey eklemek. Sadece kendime değil üstelik, benim ışığım; içimdeki ışık olma arzusu, birilerinin hayatına dokunma misyonu. "Kendi üzerinizde çalışmaya başladığınızda GÖLGELERİNİZİ GÖRÜRSÜNÜZ" dedi Gilbert bir ara.
  YAPTIĞI tam olarak Buydu!
  Bize karanlık yanlarımızı,  bilinçaltının gizlediklerini, onun saklı sandıklarını nasıl bulup, nasıl yorumlayacağımıza IŞIK tutarak, gölgelerimizi SİLMEYİ ÖĞRETTİ.
  Tek bir kare RÜYADAN rüya sahibinin HAYATINI okumayı, SAYILARIN, HARFLERİN anlamlarını, rüyadan HASTALIK analizini, bağlantıları, hedefe götüren SORULARI,
  SEMBOLLER üzerinden anlattı.
  Bu defa sembollerle, RÜYA YORUMLARIYLA ışık tutup, hadi gölge yanlarını bul, sonra da başkalarına göster, dedi bir nevi...
  .
  3 tam günlük eğitim sonunda SEMBOLİZM VE RÜYA YORUMLARI belgemi de aldım.
  Bildiklerini esirgemeden ve büyük bir özveriyle paylaşan Dr.Gilbert Renaud 'a, Kanada'dan ülkemize getirip, geleceği aydınlatmamızı, çocuklara RUHSAL ANLAMDA,  dolayosoyla maddesel anlamda da tertemiz bir gelecek MİRAS bırakmamızı sağlayan Pınar Gogulan'a, her basamakta yardimci olan @sirmazorlu ya  ve şahane ekibi @schoolofyounity 'ye sevgi ve minnetle...
  İyi ki varsınız🙏

  Sana gelince;
  NE İSTEDİĞİNE DİKKAT ET, ÇÜNKÜ GERÇEKLEŞİYOR!
  Bu sebeple İSTEDİĞİN maddesel bir sey DEĞİL!
  FARKINDALIKLI bir HAYAT olsun...
  .
  Günaydın .
  #gunaydin #aysenbozkus #pinargogulan #gilbertrenaud #ruyayorumu #ruya #ruyayorumlari #recallhealing #sembolizm #sembol #psikoloji #kisiselgelisim #schoolofyounity #egitim #life #love #gezginler #gezginkadinlar #ani #gulumse #smile #aniyakala #kadrajimizdan #education #severekcekiyoruz #instagram #gununfotografi

  204 10 23 April, 2019

Advertisements

  Bugün gün 7 de başladı benim için , yollara düştüm geldim. 
Türkiye’de ilk kez verilen, 
Dr Gilbert Renaud ile bilimsel verilere göre, “Sembolizm ve Rüya yorumları” eğitiminin son günündeyiz.
Beyin öyle güzel işliyor ki bizim için.
Her defasında şaşırtıyor gerçekten.
Farkında olmak, gelişmek, ilerlemek hep bizim elimizde 🤗
Yine çok güzel farkındalıkla bu eğitimi geçirdim.
Harika yorumlar yaptık ve yapıyoruz.
Rüyaların %95 i çözemediğiniz konuları beynimizin çöz artık bunu mesajıyla bilinçaltında görülmesi ve rüyada şifalanması olayıdır, %5 i ise rehber ve spiritüel rüya olarak görülüyor.
Harika bir hafta dilerim. 
#mutluhaftalar #yesimkuzu #thetaakademi #recall
 #healing #rüyayorumu #sembolizm

  Bugün gün 7 de başladı benim için , yollara düştüm geldim.
  Türkiye’de ilk kez verilen,
  Dr Gilbert Renaud ile bilimsel verilere göre, “Sembolizm ve Rüya yorumları” eğitiminin son günündeyiz.
  Beyin öyle güzel işliyor ki bizim için.
  Her defasında şaşırtıyor gerçekten.
  Farkında olmak, gelişmek, ilerlemek hep bizim elimizde 🤗
  Yine çok güzel farkındalıkla bu eğitimi geçirdim.
  Harika yorumlar yaptık ve yapıyoruz.
  Rüyaların %95 i çözemediğiniz konuları beynimizin çöz artık bunu mesajıyla bilinçaltında görülmesi ve rüyada şifalanması olayıdır, %5 i ise rehber ve spiritüel rüya olarak görülüyor.
  Harika bir hafta dilerim.
  #mutluhaftalar #yesimkuzu #thetaakademi #recall
  #healing #rüyayorumu #sembolizm

  369 10 22 April, 2019
  GÜNAYDIN
Dün gece RÜYANDA ne GÖRDÜN?
Peki o rüyayı NEDEN gördün, ANLAMI NE, biliyor musun?
.
Gün içerisinde fark etmediğiniz şeyleri bilinçaltı kaydeder. Bilinçaltı fark etmediğinizi fark eder :)
Ve bunu RÜYAMIZDA bize HATIRLATIR. Bu konunun uzerine git der, problemi gösterir.
.
Rüyalarımızdaki mesajlar, gördüğümüz kişilerle değil bizimle ilgilidir.
Çünkü hepimiz biriciğiz,tekiz. Bambaşka hayatlarımız var. Her sembol, hepimizde farkli yorumlara çıkabilir. Bu anlamda gördüğümüz bu rüyaların anlamını kitaplar yazmaz, hayatımız yazar. Doğru sorularla Rüyalarınızda gördüklerimizle hayatımıza, psikolojimizin verdiği sinyallere, hatta hastalıklarımıza bakabilir ve onları ŞİFAlandirabiliriz.
.

Sadece rüyalarımız mı?
Elimize kalem alıp öylesine karaladığımız bir RESİM ya da resmini çizmeniz istenilen bir kaç KELİME,  sevdiğiniz,  sevmediğiniz HAYVANLAR, İSMİNİZ, SAYILAR hepsi BİLİNÇALTININ BİRER MESAJI!
.
MESAJI ALDINIZ MI?
.
Ben @schoolofyounity nin organize ettiği Dr Gilbert Renaud'un değerli bilgilerini cömertçe paylaştığı SEMBOLLER ve RÜYA YORUMLARI Eğitimi'nin 3. Gününe giderken size MUTLU, KEYİFLİ, BEREKETLİ, ŞAHANE bir gün ve hafta diliyorum.
Hoş geldin #pazartesi, hoş geldin yeni hafta💜
.
#gunaydin #aysenbozkus #ruya #ruyayorumlari #recallhealing #sembolizm #sembol #psikoloji #kisiselgelisim #schoolofyounity #egitim #life #love #gezginler #gezginkadinlar #ani #gulumse #smile #aniyakala #kadrajimizdan #education #severekcekiyoruz #instagram #gununfotografi

  GÜNAYDIN
  Dün gece RÜYANDA ne GÖRDÜN?
  Peki o rüyayı NEDEN gördün, ANLAMI NE, biliyor musun?
  .
  Gün içerisinde fark etmediğiniz şeyleri bilinçaltı kaydeder. Bilinçaltı fark etmediğinizi fark eder :)
  Ve bunu RÜYAMIZDA bize HATIRLATIR. Bu konunun uzerine git der, problemi gösterir.
  .
  Rüyalarımızdaki mesajlar, gördüğümüz kişilerle değil bizimle ilgilidir.
  Çünkü hepimiz biriciğiz,tekiz. Bambaşka hayatlarımız var. Her sembol, hepimizde farkli yorumlara çıkabilir. Bu anlamda gördüğümüz bu rüyaların anlamını kitaplar yazmaz, hayatımız yazar. Doğru sorularla Rüyalarınızda gördüklerimizle hayatımıza, psikolojimizin verdiği sinyallere, hatta hastalıklarımıza bakabilir ve onları ŞİFAlandirabiliriz.
  .

  Sadece rüyalarımız mı?
  Elimize kalem alıp öylesine karaladığımız bir RESİM ya da resmini çizmeniz istenilen bir kaç KELİME,  sevdiğiniz,  sevmediğiniz HAYVANLAR, İSMİNİZ, SAYILAR hepsi BİLİNÇALTININ BİRER MESAJI!
  .
  MESAJI ALDINIZ MI?
  .
  Ben @schoolofyounity nin organize ettiği Dr Gilbert Renaud'un değerli bilgilerini cömertçe paylaştığı SEMBOLLER ve RÜYA YORUMLARI Eğitimi'nin 3. Gününe giderken size MUTLU, KEYİFLİ, BEREKETLİ, ŞAHANE bir gün ve hafta diliyorum.
  Hoş geldin #pazartesi , hoş geldin yeni hafta💜
  .
  #gunaydin #aysenbozkus #ruya #ruyayorumlari #recallhealing #sembolizm #sembol #psikoloji #kisiselgelisim #schoolofyounity #egitim #life #love #gezginler #gezginkadinlar #ani #gulumse #smile #aniyakala #kadrajimizdan #education #severekcekiyoruz #instagram #gununfotografi

  310 34 22 April, 2019

Advertisements

  32 3 21 April, 2019
  “İnsanlar, ağzından çıkan cümlelerin, beyninden çıkan düşüncelerin, bütün evreni dolaşıp tekrar kendine geri döndüğünü bilse, eminim çok daha dikkatli olurdu.” -Albert Einstein

  “İnsanlar, ağzından çıkan cümlelerin, beyninden çıkan düşüncelerin, bütün evreni dolaşıp tekrar kendine geri döndüğünü bilse, eminim çok daha dikkatli olurdu.” -Albert Einstein

  52 3 21 April, 2019
  Makro ve Mikro Kozmos (Evren ve İnsan)
Zümrüt Tablet metninde şöyle geçer: “Anlam olarak, cisimlerin içi de dışı gibidir. İçle dış veya yukarısıyla aşağısı aynıdır. (İyisiyle ve kötüsüyle) Evrende hiçbir şeyin ne içi ne de dışı küçük veya büyük değildir. Her şeyin kökeni, çok gizli olan aynı şey, yani Yaradan’dır. Bu yaratanın babası güneş, annesi aydır. Küçük âlem, büyük âlemin aynısı olarak yaratılmıştır. Bu anlamda, fiziksel ve ruhsal bedenden oluşan mikro kozmos; makro kozmos ile aynıdır ve makro kozmosu anlayabilmek için mikro kozmosu öğrenmek gerekir.” “Kozmos, kendini oluşturan öğelerin en küçüğünden en büyüğüne kadar, bölünemez bir bütündür. Bununla birlikte, daha kolay anlaşılabilmesi için ‘makro kozmos’ ve ‘mikro kozmos’ diye ikiye ayırarak incelenmektedir. Makro kozmos (Evren) ise; etimolojik bakımdan Grekçe kelimeler “makros” ile “kosmos”’tan gelir, “büyük evren” demektir. Makro kozmos, belli bir boyuttan sonsuzcasına büyüğe doğru uzanarak, evrenin tüm öğelerini içerir. Etimolojik bakımdan ‘kozmos’ sözcüğü Yunancadan alınmadır; ‘düzen’ ya da ‘güzellik’ anlamına gelir. Evrenin nesnel ve somut olaylarının ve olgularının tümü olarak tariflenmektedir.” Kozmos, kadim ilimler açısından ise evren anlamına gelen bir sözcüktür, ancak evreni canlı ve ilahi bir düzen olarak ifade eder. “Mikro kozmos ve Makro kozmos; kavramların kelime anlamları en kısa anlatımla büyük veya tüm evren olan Makro kozmos, küçük veya kesit evren olarak Mikro kozmos olarak tanımlanabilir. Var olan her nesnenin birbiri ile bağlantı içinde olduğu, en küçük oluşumun içinde en büyük oluşumun izlerini ve parçalarını taşıdığı bu iki tanım ile anlatılmaya çalışılır. Parçalar bir araya gelerek bir bütünü oluşturur ve bu bütün daha büyük bir sisteme bağlanarak daha büyük bir resmi ortaya çıkarır. Bu bağlamda en küçük parça yani mikro kozmos, makro âlemin yapı taşıdır ve onu oluşturan her şey diğerinin içinde de vardır.” Kadim filozoflar insanın, hayat bulmacasının anahtarı olduğunun farkına varmışlardır çünkü insan ilahi planın yaşayan imgesidir. “İnsan, insan olmanın ne demek olduğunu araştırmak demektir.”denmiştir. William Blake ise şöyle der: “Dünyayı görmek için bir kum tanesinde ve cen

  Makro ve Mikro Kozmos (Evren ve İnsan)
  Zümrüt Tablet metninde şöyle geçer: “Anlam olarak, cisimlerin içi de dışı gibidir. İçle dış veya yukarısıyla aşağısı aynıdır. (İyisiyle ve kötüsüyle) Evrende hiçbir şeyin ne içi ne de dışı küçük veya büyük değildir. Her şeyin kökeni, çok gizli olan aynı şey, yani Yaradan’dır. Bu yaratanın babası güneş, annesi aydır. Küçük âlem, büyük âlemin aynısı olarak yaratılmıştır. Bu anlamda, fiziksel ve ruhsal bedenden oluşan mikro kozmos; makro kozmos ile aynıdır ve makro kozmosu anlayabilmek için mikro kozmosu öğrenmek gerekir.” “Kozmos, kendini oluşturan öğelerin en küçüğünden en büyüğüne kadar, bölünemez bir bütündür. Bununla birlikte, daha kolay anlaşılabilmesi için ‘makro kozmos’ ve ‘mikro kozmos’ diye ikiye ayırarak incelenmektedir. Makro kozmos (Evren) ise; etimolojik bakımdan Grekçe kelimeler “makros” ile “kosmos”’tan gelir, “büyük evren” demektir. Makro kozmos, belli bir boyuttan sonsuzcasına büyüğe doğru uzanarak, evrenin tüm öğelerini içerir. Etimolojik bakımdan ‘kozmos’ sözcüğü Yunancadan alınmadır; ‘düzen’ ya da ‘güzellik’ anlamına gelir. Evrenin nesnel ve somut olaylarının ve olgularının tümü olarak tariflenmektedir.” Kozmos, kadim ilimler açısından ise evren anlamına gelen bir sözcüktür, ancak evreni canlı ve ilahi bir düzen olarak ifade eder. “Mikro kozmos ve Makro kozmos; kavramların kelime anlamları en kısa anlatımla büyük veya tüm evren olan Makro kozmos, küçük veya kesit evren olarak Mikro kozmos olarak tanımlanabilir. Var olan her nesnenin birbiri ile bağlantı içinde olduğu, en küçük oluşumun içinde en büyük oluşumun izlerini ve parçalarını taşıdığı bu iki tanım ile anlatılmaya çalışılır. Parçalar bir araya gelerek bir bütünü oluşturur ve bu bütün daha büyük bir sisteme bağlanarak daha büyük bir resmi ortaya çıkarır. Bu bağlamda en küçük parça yani mikro kozmos, makro âlemin yapı taşıdır ve onu oluşturan her şey diğerinin içinde de vardır.” Kadim filozoflar insanın, hayat bulmacasının anahtarı olduğunun farkına varmışlardır çünkü insan ilahi planın yaşayan imgesidir. “İnsan, insan olmanın ne demek olduğunu araştırmak demektir.”denmiştir. William Blake ise şöyle der: “Dünyayı görmek için bir kum tanesinde ve cen

  21 1 21 April, 2019
  Biliyor musun ? Allah'ın Zâti Sıfatlarından bir tanesi de Vucut Sıfatıdır "Arşı taşıyanlar ve çevresinde bulunanlar Rablarını hamd ile tesbih ederler, O'na inanırlar ve mü'minlerin bağışlanmasını isterler. Rabbımız ilim ve rahmetle herşeyi kuşattın; tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla ve onları Cehennem azabından koru" (el-Mü'min, 40/7). Bu âyetin tefsirinde İbn Kesîr "Allahu Teâla, Arş'ı taşıyan dört mukarrebûn melek ile onların çevresindeki "Kerûbiyyûn melekleri'nin Allah'ı tesbihle Rablerine hamdettiklerini haber verir" der. Bu âyete dayanılarak meleklerin sayısının dört olduğu iddia edilmiştir (İbn Kesîr, a.g.e. VII, 120).
Buhârî, Kitâbu't-Tevhîd, (50). Henüz Arş'ı su üstünde iken gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratandır. 11/HÛD-7 .
Not : Kırmızıyla çizdiğim bu melekler Ayasofya'da ve Arşı taşıyan melekleri betimler . .

  Biliyor musun ? Allah'ın Zâti Sıfatlarından bir tanesi de Vucut Sıfatıdır "Arşı taşıyanlar ve çevresinde bulunanlar Rablarını hamd ile tesbih ederler, O'na inanırlar ve mü'minlerin bağışlanmasını isterler. Rabbımız ilim ve rahmetle herşeyi kuşattın; tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla ve onları Cehennem azabından koru" (el-Mü'min, 40/7). Bu âyetin tefsirinde İbn Kesîr "Allahu Teâla, Arş'ı taşıyan dört mukarrebûn melek ile onların çevresindeki "Kerûbiyyûn melekleri'nin Allah'ı tesbihle Rablerine hamdettiklerini haber verir" der. Bu âyete dayanılarak meleklerin sayısının dört olduğu iddia edilmiştir (İbn Kesîr, a.g.e. VII, 120).
  Buhârî, Kitâbu't-Tevhîd, (50). Henüz Arş'ı su üstünde iken gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratandır. 11/HÛD-7 .
  Not : Kırmızıyla çizdiğim bu melekler Ayasofya'da ve Arşı taşıyan melekleri betimler . .

  81 9 21 April, 2019
  En Üst Semâ (Gök): Başın tepesinde veya en üst noktasında bulunmaktadır. Yogada geçen Sahasrara Çakrası (Bin-taç yapraklı nilüfer çiçeği)'na karşılık gelir. (Diğer geleneklerle yaptığımız bu eşleştirmelerin amacı, sûfi kavramların bunlardan kaynaklanarak alındığını iddia etmek değil, ama ilişkileri belirtilen gerçekliklerin diğer geleneklerde de tanındığının altını çizmektir; çünkü hakikat birdir.) Burası -"en mukaddes feyzin" (feyzu'l-akdes) denilen- ilâhî ışığın ilk başta yıldız şeklinde zuhur ettiği yerdir. Bu yer aynı zamanda kafatası kemiklerinin birleştiği yere denk gelir ve bazı geleneklerde burası ruhun bedene giriş yaptığı noktadır. (Kemikler doğan bir çocukta birleşik olmaz, sonradan bu boşluk kapanır.)

  En Üst Semâ (Gök): Başın tepesinde veya en üst noktasında bulunmaktadır. Yogada geçen Sahasrara Çakrası (Bin-taç yapraklı nilüfer çiçeği)'na karşılık gelir. (Diğer geleneklerle yaptığımız bu eşleştirmelerin amacı, sûfi kavramların bunlardan kaynaklanarak alındığını iddia etmek değil, ama ilişkileri belirtilen gerçekliklerin diğer geleneklerde de tanındığının altını çizmektir; çünkü hakikat birdir.) Burası -"en mukaddes feyzin" (feyzu'l-akdes) denilen- ilâhî ışığın ilk başta yıldız şeklinde zuhur ettiği yerdir. Bu yer aynı zamanda kafatası kemiklerinin birleştiği yere denk gelir ve bazı geleneklerde burası ruhun bedene giriş yaptığı noktadır. (Kemikler doğan bir çocukta birleşik olmaz, sonradan bu boşluk kapanır.)

  37 4 21 April, 2019
  Kitap Tanıtımı;
Klaus Schmidt-Göbeklitepe:

Neolitik Dönem (MÖ 9500-6500+) yılları arasında insanlık tarihi için önemli kırılmaların olduğu dönem olarak kabul edilmektedir. Bu dönemle birlikte insanlar avcı toplayıcı dediğimiz (hayvan avcılığı ve meyve toplayıcılığı) yaşam biçiminden yavaş yavaş yerleşik yaşama geçmeye başlamıştır, ayrıca bu dönemde tarım ve hayvan evcilleştirilmenin görülmeye başlaması da insanlık tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır.

Göbekli tepeyi ilginç kılan özelliklerden biride insanların yeni yeni yerleşik yaşama geçtiği bu dönemde, yerleşim yerinden ziyade dini tapınım yapıldığına işaret eden alanlardan biri olmasıdır. Neolitik yerleşimlerde görülmeyen karmaşık bir toplumsal sistemin varlığına işaret eden Göbeklitepe'yi anlamak için hem bölgedeki hemde çevre bölgedeki Neolitik yerleşimleri inceleyen yazar, sembolizm kavramına da değinerek bu ilk insanları daha iyi kavramamızı sağlamak adına çeşitli bakış açıları sunmaktadır.

#anatoliancivilizations #arkeofili #anadolumedeniyetlerimüzesi #anadolumedeniyetleri #neolitik #neolithic #klausschmidt #göbeklitepe #göbekli #sembolizm #şamanizm #avcıtoplayıcı #neolitikdevrim #kitapönerisi #neokumalı

  Kitap Tanıtımı;
  Klaus Schmidt-Göbeklitepe:

  Neolitik Dönem (MÖ 9500-6500+) yılları arasında insanlık tarihi için önemli kırılmaların olduğu dönem olarak kabul edilmektedir. Bu dönemle birlikte insanlar avcı toplayıcı dediğimiz (hayvan avcılığı ve meyve toplayıcılığı) yaşam biçiminden yavaş yavaş yerleşik yaşama geçmeye başlamıştır, ayrıca bu dönemde tarım ve hayvan evcilleştirilmenin görülmeye başlaması da insanlık tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır.

  Göbekli tepeyi ilginç kılan özelliklerden biride insanların yeni yeni yerleşik yaşama geçtiği bu dönemde, yerleşim yerinden ziyade dini tapınım yapıldığına işaret eden alanlardan biri olmasıdır. Neolitik yerleşimlerde görülmeyen karmaşık bir toplumsal sistemin varlığına işaret eden Göbeklitepe'yi anlamak için hem bölgedeki hemde çevre bölgedeki Neolitik yerleşimleri inceleyen yazar, sembolizm kavramına da değinerek bu ilk insanları daha iyi kavramamızı sağlamak adına çeşitli bakış açıları sunmaktadır.

  #anatoliancivilizations #arkeofili #anadolumedeniyetlerimüzesi #anadolumedeniyetleri #neolitik #neolithic #klausschmidt #göbeklitepe #göbekli #sembolizm #şamanizm #avcıtoplayıcı #neolitikdevrim #kitapönerisi #neokumalı

  386 2 21 April, 2019
  Dün gece NEDEN o RÜYAYI gördünüz?
Sevdiğiniz, kullandığımız OBJELERDEN o figürü neden seçtiniz?
Yaptığınız RESMİN tamamen HAYATINIZI anlattığını biliyor musunuz?
Detaylar bütünün kocaman parçalarıdır, işte biz bunu kaçırıyoruz.
SEMVOLLER VE RÜYA YORUMLARI eğitiminin ilk gününde ogrenmeye, fark etmeyw, aydınlanmaya ve çevremizi, danışanlara nasil ışık olunacaginiz öğrenmeye başladık.
❤
Ben bunca sembol sorusuna bir yenisini ekliyorum?
ONUNLA NEDEN TANIŞTINIZ, yollariniz neden kesişti?
Elbet var bir sebebi.
❤
@pinargogulan ile bizim de yillar önce elbet pek çok misyonla, görevle birleşti yollarımız. Ama biliyorum ki en özeli, nerede ve ne zaman olursak olalim birbirimizin elini tutup, desteklerimizi, ne kadar güçlü olduğumuzu bilmemizi sağlamak ve birbirimize yaşam amacımızı hatırlatıp, HADİ beraber İLERLEYELİM demek oldu. Bizim yillar once yollarımızın kesişmesi, çıkarsız gönül bağı kurulan dostlukların da var olduğunun bir sembolü.
İyi ki, cok şükür 🙏
❤
Yolunuza guzel yürekli insanlarin çıkması dileğiyle.
MUTLU HAFTA SONLARI
❤
#aysenbozkus #pinargogulan #recallhealing #gunaydin #mutluhaftasonlari #haftasonu #semboller #ruya #ruyayorumu #sembol #sembolizm #egitim #dream #terapi #danisman #danisan #life #yasamkocu #sifa #like #weekend

  Dün gece NEDEN o RÜYAYI gördünüz?
  Sevdiğiniz, kullandığımız OBJELERDEN o figürü neden seçtiniz?
  Yaptığınız RESMİN tamamen HAYATINIZI anlattığını biliyor musunuz?
  Detaylar bütünün kocaman parçalarıdır, işte biz bunu kaçırıyoruz.
  SEMVOLLER VE RÜYA YORUMLARI eğitiminin ilk gününde ogrenmeye, fark etmeyw, aydınlanmaya ve çevremizi, danışanlara nasil ışık olunacaginiz öğrenmeye başladık.

  Ben bunca sembol sorusuna bir yenisini ekliyorum?
  ONUNLA NEDEN TANIŞTINIZ, yollariniz neden kesişti?
  Elbet var bir sebebi.

  @pinargogulan ile bizim de yillar önce elbet pek çok misyonla, görevle birleşti yollarımız. Ama biliyorum ki en özeli, nerede ve ne zaman olursak olalim birbirimizin elini tutup, desteklerimizi, ne kadar güçlü olduğumuzu bilmemizi sağlamak ve birbirimize yaşam amacımızı hatırlatıp, HADİ beraber İLERLEYELİM demek oldu. Bizim yillar once yollarımızın kesişmesi, çıkarsız gönül bağı kurulan dostlukların da var olduğunun bir sembolü.
  İyi ki, cok şükür 🙏

  Yolunuza guzel yürekli insanlarin çıkması dileğiyle.
  MUTLU HAFTA SONLARI

  #aysenbozkus #pinargogulan #recallhealing #gunaydin #mutluhaftasonlari #haftasonu #semboller #ruya #ruyayorumu #sembol #sembolizm #egitim #dream #terapi #danisman #danisan #life #yasamkocu #sifa #like #weekend

  209 14 20 April, 2019
  Şu gördüğün yılan ile köpek, yasak yandaki yemişleri yemememiz için bekçilik ediyor. Bundan sonra Tanrı göğe çıktı. Beş dalın yemişi de bizim aşımız oldu”
Bu yanıt, Erlik’i sevindirdi. Erlik Körmös, insanlardan Törüngey denilen erkeğe yaklaştı. Ona “Tanrı size yalan söylemiş. Asıl, yasakladığı yemişlerden yemeniz gerekir. Onlar daha tatlıdır. Bir deneyin; göreceksiniz” dedi. Erlik, uyumakta olan yılanın ağzına girdi; ağaca çıkmasını söyledi. Yılan, ağaca çıkıp yasak yemişlerden yedi. Doğanay’ın karısı Eje, yanlarına geldi. Erlik, Törüngey ile Eje’ye de yasak yemişlerden yemelerini söyledi. Törüngey, Tanrı’nın sözünü tutarak yasak yemişlerden yemedi. Karısı Eje dayanamadı, yedi. Yemiş çok tatlı idi. Alıp kocasının ağzına sürdü. Törüngey ile Eje’nin tüyleri birden döküldü. Utandılar. Kaçıp, herbiri bir ağacın ardına saklandılar.
Derken Tanrı geldi. Bütün ulus, kaçışıp bir köşeye gizlendi. Tanrı, “Törüngey! Törüngey! Eje! Eje! Neredesiniz” diye haykırdı. Törüngey ile Eje “Ağaçların arkasındayız” dediler, “Karşına çıkamıyoruz, utanıyoruz”. Sonra, olanları bir bir anlattılar. Tanrı, bildiği şeyleri duymanın öfkesi içinde herbirine ayrı cezalar verdi. “Şimdi sen de Körmös’ten (Şeytan’dan) bir parça oldun” diyerek yılana verdi ilk cezayı. “İnsanlar sana düşman olsun; seni görünce vurup, ezip öldürsünler!” dedi. Eje’ye döndü, “Sen, Körmös’ün sözüne uydun. Yasak yemişi yedin. Cezanı çekeceksin. Çocuk doğuracaksın. Doğururken de acı çekeceksin. Sonunda öleceksin, ölümü tadacaksın”. Törüngey’e de şöyle diyerek cezasını verdi: “Körmös’ün aşını yedin. Benim sözümü dinlemedin, Körmös Erlik’in sözüne uydun. Onun adamları onun dünyasında yaşar, karanlıklar dünyasında bulunur. Benim ışığımdan yoksun kalır. Körmös bana düşman oldu; sen de ona düşman olacaksın. Benim sözümü dinleseydin, benim gibi olacaktın. Dinlemediğin için dokuz oğlun, dokuz da kızın olacak. Bundan sonra ben, insan yaratmayacağım. Artık, insanlar senden türeyecek.” #Zaman #bilgi #mitoloji #arkeoloji #tarih #sembolizm #kişiselgelişim #guzelsozler #felsefe #özlüsöz #turkishfollowers #Kitap #okumak #oku #Söz #sözler #genelkültür #bilgi #Sanat #Türkiye #Turkish

  Şu gördüğün yılan ile köpek, yasak yandaki yemişleri yemememiz için bekçilik ediyor. Bundan sonra Tanrı göğe çıktı. Beş dalın yemişi de bizim aşımız oldu”
  Bu yanıt, Erlik’i sevindirdi. Erlik Körmös, insanlardan Törüngey denilen erkeğe yaklaştı. Ona “Tanrı size yalan söylemiş. Asıl, yasakladığı yemişlerden yemeniz gerekir. Onlar daha tatlıdır. Bir deneyin; göreceksiniz” dedi. Erlik, uyumakta olan yılanın ağzına girdi; ağaca çıkmasını söyledi. Yılan, ağaca çıkıp yasak yemişlerden yedi. Doğanay’ın karısı Eje, yanlarına geldi. Erlik, Törüngey ile Eje’ye de yasak yemişlerden yemelerini söyledi. Törüngey, Tanrı’nın sözünü tutarak yasak yemişlerden yemedi. Karısı Eje dayanamadı, yedi. Yemiş çok tatlı idi. Alıp kocasının ağzına sürdü. Törüngey ile Eje’nin tüyleri birden döküldü. Utandılar. Kaçıp, herbiri bir ağacın ardına saklandılar.
  Derken Tanrı geldi. Bütün ulus, kaçışıp bir köşeye gizlendi. Tanrı, “Törüngey! Törüngey! Eje! Eje! Neredesiniz” diye haykırdı. Törüngey ile Eje “Ağaçların arkasındayız” dediler, “Karşına çıkamıyoruz, utanıyoruz”. Sonra, olanları bir bir anlattılar. Tanrı, bildiği şeyleri duymanın öfkesi içinde herbirine ayrı cezalar verdi. “Şimdi sen de Körmös’ten (Şeytan’dan) bir parça oldun” diyerek yılana verdi ilk cezayı. “İnsanlar sana düşman olsun; seni görünce vurup, ezip öldürsünler!” dedi. Eje’ye döndü, “Sen, Körmös’ün sözüne uydun. Yasak yemişi yedin. Cezanı çekeceksin. Çocuk doğuracaksın. Doğururken de acı çekeceksin. Sonunda öleceksin, ölümü tadacaksın”. Törüngey’e de şöyle diyerek cezasını verdi: “Körmös’ün aşını yedin. Benim sözümü dinlemedin, Körmös Erlik’in sözüne uydun. Onun adamları onun dünyasında yaşar, karanlıklar dünyasında bulunur. Benim ışığımdan yoksun kalır. Körmös bana düşman oldu; sen de ona düşman olacaksın. Benim sözümü dinleseydin, benim gibi olacaktın. Dinlemediğin için dokuz oğlun, dokuz da kızın olacak. Bundan sonra ben, insan yaratmayacağım. Artık, insanlar senden türeyecek.” #Zaman #bilgi #mitoloji #arkeoloji #tarih #sembolizm #kişiselgelişim #guzelsozler #felsefe #özlüsöz #turkishfollowers #Kitap #okumak #oku #Söz #sözler #genelkültür #bilgi #Sanat #Türkiye #Turkish

  32 1 18 April, 2019
  Sphenoid kemiği (temel kemik) nam-ı diğer Batman kafatasının tabanında bulunan kemik.Hipotalamus (oPHTHAlmos-PHTA-Tanrı PTAH); hipofiz bezinin olduğu yani bizim Tanrı Ptah’ın oturduğu yer yani kafamızdaki en önemli kemiklerden biri çünkü Batman Ptah’ı koruyor.Semboller önemlidir!

  Sphenoid kemiği (temel kemik) nam-ı diğer Batman kafatasının tabanında bulunan kemik.Hipotalamus (oPHTHAlmos-PHTA-Tanrı PTAH); hipofiz bezinin olduğu yani bizim Tanrı Ptah’ın oturduğu yer yani kafamızdaki en önemli kemiklerden biri çünkü Batman Ptah’ı koruyor.Semboller önemlidir!

  59 6 18 April, 2019
  Ölülerin Susuzluğu :
Suyun cenazelerde kullanılması, sembolik olarak “ölülerin susuzluğunu giderme” gayesine yönelik olarak değerlendirilmektedir (Erbaş, 2004a:251). Dolayısıyla bazı mitolojilerde ölünün susuzluk çektiğine dair inanışlara rastlamaktayız. Örneğin, Babilliler arasında yeraltı dünyası "susuzluk alanı" olarak bilinirdi. Araplar arasında ise ölülerin aşırı susuzluk çektikleri düşüncesi mevcuttu. Mısır ölü gömme töreni metinlerinde de ölünün ruhu çoğu kez su için yalvarır bir biçimde temsil edilmiştir (T. 
H. Gaster, 2000:258–259). Ancak buradaki “susuzluk” “günahkarlık” ile doğru orantılı görünmektedir. Zira Osiris Efsanesine göre Mısırlılar, günahlardan temizlemek maksadıyla ölünün üzerine Nil nehrinin suyundan dökmekteydiler (Meslin, 1987:II,
59). Aynı zamanda onlar ölümü “Nil’den yaşam suyu içme” olarak tabir etmekteydiler. Nil’in kutsal suyu bu dünyada arınmayı temin ettiği gibi, aynı zamanda ölüyü gelecek dünyaya hazırlayan bir araçtı. Bu yüzden, ölen kişiyi temsil eden bir heykelin üzerine su dökmek suretiyle onu kutsamaktaydılar. Bu ritüelin bir diğer amacı ise cesedin çürümesini önlemekti (Mercer, 1951:XII, 710–711).
Filistinliler ise, ölü ruhunun su arama amacıyla Cuma gecesi mezarına geldiğine
inanıyorlardı. Zira “insanın şanının, sonunda susuzluktan kavrulacağından" bahseden İşaya bölümünde özellikle ölülerin susuzluğuna yapılan atıf (İşaya, 5/13), bu mitolojik anlayışların bir uzantısı olarak görülmektedir (T. H. Gaster, 2000:259).
Bununla birlikte ölülerin susuzluktan acı çektiği düşüncesi, özellikle sıcaktan ve kuraklıktan şikayet eden halkların kabusu olmuştur. Bu yüzden Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Suriye, Filistin gibi bölgelerde ölülere su verip, bunu öte dünyadaki mutluluk olarak görme anlayışı vardı. Ayrıca bu inancın arka planında, ölünün kesin olarak ölmediği, yalnızca ilk varlık biçimine büründüğü şeklinde bir düşünüşün de yattığını söylenebilir. Zira kurtuluş beklentisindeki ruh, acı çekmektedir ve bu acı da genellikle susuzlukla ifade edilmiştir. Bu bağlamda yaşam verici bir güce sahip olan suyun, yeniden oluşum s

  Ölülerin Susuzluğu :
  Suyun cenazelerde kullanılması, sembolik olarak “ölülerin susuzluğunu giderme” gayesine yönelik olarak değerlendirilmektedir (Erbaş, 2004a:251). Dolayısıyla bazı mitolojilerde ölünün susuzluk çektiğine dair inanışlara rastlamaktayız. Örneğin, Babilliler arasında yeraltı dünyası "susuzluk alanı" olarak bilinirdi. Araplar arasında ise ölülerin aşırı susuzluk çektikleri düşüncesi mevcuttu. Mısır ölü gömme töreni metinlerinde de ölünün ruhu çoğu kez su için yalvarır bir biçimde temsil edilmiştir (T.
  H. Gaster, 2000:258–259). Ancak buradaki “susuzluk” “günahkarlık” ile doğru orantılı görünmektedir. Zira Osiris Efsanesine göre Mısırlılar, günahlardan temizlemek maksadıyla ölünün üzerine Nil nehrinin suyundan dökmekteydiler (Meslin, 1987:II,
  59). Aynı zamanda onlar ölümü “Nil’den yaşam suyu içme” olarak tabir etmekteydiler. Nil’in kutsal suyu bu dünyada arınmayı temin ettiği gibi, aynı zamanda ölüyü gelecek dünyaya hazırlayan bir araçtı. Bu yüzden, ölen kişiyi temsil eden bir heykelin üzerine su dökmek suretiyle onu kutsamaktaydılar. Bu ritüelin bir diğer amacı ise cesedin çürümesini önlemekti (Mercer, 1951:XII, 710–711).
  Filistinliler ise, ölü ruhunun su arama amacıyla Cuma gecesi mezarına geldiğine
  inanıyorlardı. Zira “insanın şanının, sonunda susuzluktan kavrulacağından" bahseden İşaya bölümünde özellikle ölülerin susuzluğuna yapılan atıf (İşaya, 5/13), bu mitolojik anlayışların bir uzantısı olarak görülmektedir (T. H. Gaster, 2000:259).
  Bununla birlikte ölülerin susuzluktan acı çektiği düşüncesi, özellikle sıcaktan ve kuraklıktan şikayet eden halkların kabusu olmuştur. Bu yüzden Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Suriye, Filistin gibi bölgelerde ölülere su verip, bunu öte dünyadaki mutluluk olarak görme anlayışı vardı. Ayrıca bu inancın arka planında, ölünün kesin olarak ölmediği, yalnızca ilk varlık biçimine büründüğü şeklinde bir düşünüşün de yattığını söylenebilir. Zira kurtuluş beklentisindeki ruh, acı çekmektedir ve bu acı da genellikle susuzlukla ifade edilmiştir. Bu bağlamda yaşam verici bir güce sahip olan suyun, yeniden oluşum s

  53 2 17 April, 2019
  Ritüel Arınma ve Su :
Dinî hayatın dış tezahürleri olan ayinler, her yerde ve zamanda aynı zihni duruma yönelik olup aynı ihtiyaçlara cevap veriyor gibi görünmektedir. Bütün şekillerinde dinin hedefi, insanı kendisinin üzerine yükseltmek ve onu yaşadığı hayattan daha üstün bir hayata yöneltmektir: İnançlar, bu hayatı tasavvurlarda ifade eder; ayinler ise onu organize eder ve işleyişini düzenler (Durkheim, 2005:485). Bu sebeple “ibadet, inananın sadece dışsal olarak ifade ettiği bir işaretler sistemi değildir; imanın yaratıldığı ve dönemsel olarak yeniden yaratıldığı vasıtaların bütünüdür” (Durkheim, 2005:489). Aynı zamanda dindar insan ancak ayinler aracılığıyla, adi zamansal süreden kutsal zamana tehlikesizce geçebilir (Eliade, 1991:48). Dolayısıyla insanların Tanrı’ya ya da kendisine kutsallık atfettikleri varlıklara yönelişlerinde ayin ve ritüellerin her zaman merkezi bir yeri olmuştur. Su ise arındırıcı ve temizleyici nitelikleri dolayısıyla tarihten günümüze bu ritüellerin ön koşulu ya da ayrılmaz bir parçası olma özelliğini korumuştur.
Zira her dinde kutsal sözlerle takdis edilmiş veya kutsallaştırılmış bir takım şeylerle temasta olan temizleyici sular mevcuttur. Bu sular arındırır, takdis eder, iblisleri kovar ve yeni bir hayat bahşederler. Dinlerdeki abdest, su serpme, banyo gibi çok sayıdaki pratiklerin anlamı da buradan gelmektedir (M. Aydın, 2005a:703; Besnard,
2000:181).
Ritüel anlamda suyla temas etmek, genel olarak yenilenmeyi temsil eden bir davranış olarak yorumlanmaktadır. Zira suya batma ilk biçime geri dönüşü, yeniden yaradılışı, doğumu simgeler; sudan çıkış ise biçimin ilk kez dışa vurulduğu yaradılış eyleminin tekrarıdır. Suya batış, yaşamın ve yaratıcılığın potansiyelini çoğaltıp geliştiren bir faaliyet olarak yerine getirilmiştir. Erginleme ritüellerinde yeniden doğum bahşeden, büyüsel ritüellerde iyileştiren, cenaze törenlerinde ölümden sonra doğumu garantileyen su, adeta tüm potansiyel güçleri kendisinde toplayan ve sahip olduğu enerji ile yaşamı simgeleyen bir unsur olarak görülmüştür (Eliade, 2003a:196–197).

  Ritüel Arınma ve Su :
  Dinî hayatın dış tezahürleri olan ayinler, her yerde ve zamanda aynı zihni duruma yönelik olup aynı ihtiyaçlara cevap veriyor gibi görünmektedir. Bütün şekillerinde dinin hedefi, insanı kendisinin üzerine yükseltmek ve onu yaşadığı hayattan daha üstün bir hayata yöneltmektir: İnançlar, bu hayatı tasavvurlarda ifade eder; ayinler ise onu organize eder ve işleyişini düzenler (Durkheim, 2005:485). Bu sebeple “ibadet, inananın sadece dışsal olarak ifade ettiği bir işaretler sistemi değildir; imanın yaratıldığı ve dönemsel olarak yeniden yaratıldığı vasıtaların bütünüdür” (Durkheim, 2005:489). Aynı zamanda dindar insan ancak ayinler aracılığıyla, adi zamansal süreden kutsal zamana tehlikesizce geçebilir (Eliade, 1991:48). Dolayısıyla insanların Tanrı’ya ya da kendisine kutsallık atfettikleri varlıklara yönelişlerinde ayin ve ritüellerin her zaman merkezi bir yeri olmuştur. Su ise arındırıcı ve temizleyici nitelikleri dolayısıyla tarihten günümüze bu ritüellerin ön koşulu ya da ayrılmaz bir parçası olma özelliğini korumuştur.
  Zira her dinde kutsal sözlerle takdis edilmiş veya kutsallaştırılmış bir takım şeylerle temasta olan temizleyici sular mevcuttur. Bu sular arındırır, takdis eder, iblisleri kovar ve yeni bir hayat bahşederler. Dinlerdeki abdest, su serpme, banyo gibi çok sayıdaki pratiklerin anlamı da buradan gelmektedir (M. Aydın, 2005a:703; Besnard,
  2000:181).
  Ritüel anlamda suyla temas etmek, genel olarak yenilenmeyi temsil eden bir davranış olarak yorumlanmaktadır. Zira suya batma ilk biçime geri dönüşü, yeniden yaradılışı, doğumu simgeler; sudan çıkış ise biçimin ilk kez dışa vurulduğu yaradılış eyleminin tekrarıdır. Suya batış, yaşamın ve yaratıcılığın potansiyelini çoğaltıp geliştiren bir faaliyet olarak yerine getirilmiştir. Erginleme ritüellerinde yeniden doğum bahşeden, büyüsel ritüellerde iyileştiren, cenaze törenlerinde ölümden sonra doğumu garantileyen su, adeta tüm potansiyel güçleri kendisinde toplayan ve sahip olduğu enerji ile yaşamı simgeleyen bir unsur olarak görülmüştür (Eliade, 2003a:196–197).

  63 7 17 April, 2019
  Yaratılış ve Su :
Alemin, insanın hatta tanrıların menşeini ve varoluşunu konu alan pek çok “köken mit”inde (Gündüz, 1998b:29) su, “hayat veren ilk sebep” olarak karşımıza çıkmaktadır. Su, sahip olduğu doğal özelliklerden dolayı yaratıcı ve harekete geçirici bir güç olarak görülmüş ve bu bağlamda felsefeye de konu olmuştur.
Zira Batı felsefesinin babası sayılan Milet’li Thales (MÖ 625–545), her şeyin ana maddesinin ve özünün su olduğunu söylemiştir. Thales, her şeyin sudan meydana gelip, yine suya döneceğini, her şeyin terkibinde bu ilkenin bulunduğunu, diğer cisimlerin suyun şekil değiştirmesinden meydana geldiğini belirtmiştir. Aynı zamanda Thales’in suya “tanrısal” dediği de rivayet edilmektedir. Çünkü o, suyun içinde tanrısal yaratma gücünün, tıpkı mıknatıs taşındaki çekme kuvveti gibi bir hayat gücünün bulunduğunu düşünür. Her şeyin özünde su taşıdığı ve ondan meydana geldiği düşüncesiyle Thales, tabiatı da hem canlı hem de tanrısal bir yapıya sahip olarak kabul etmiştir (H. Erdem, 2000:79–80).
Aynı zamanda, gerçek hale geçmemiş mevcudiyetlerin evrensel toplamını simgeleyen sular, tüm varlık olasılıklarının da hazinesi olarak görülmüşlerdir. Böylece su, her yaradılışın örnek imgesi olarak kabul edilmiştir (Eliade, 1992:181).
Suya yaratıcılık atfeden görüşlerin oluşumunda onun “evrenin tüm potansiyelini ve tohumlarını içinde barındıran rahim” olarak görülmesi etkin olmuştur. Zira bu anlayış, insan türünün ya da özel bir ırkın sudan çıktığını anlatan mitleri ve efsaneleri anlamamızı da kolaylaştırmaktadır. Mesela Brezilya’nın Karaja Kızılderilileri, mitolojik zamanlarda, hareketsiz bir biçimde suda bulunduklarına inanmışlardır. Meksika’daki yeni doğmuş çocukların vaftiz törenleri yapılırken ise çocuk, gerçek annesi kabul edilen su tanrıçasına adanmaktaydı (Eliade, 2003a:199). Zira rahme dönüş imgesiyle mitolojideki su imgesi arasında temsili bir irtibat vardır. Bu bağlamda cenini çevreleyen sıvı, birçok mitolojide bulunan su öğesiyle karşılaştırılmıştır (Campbell, 2006:80). Aslında doğurganlıkla ilgili olan her şey, doğrudan ya da dolaylı olarak ay-su-kadın- toprak yörüngesine girmekte ve bir

  Yaratılış ve Su :
  Alemin, insanın hatta tanrıların menşeini ve varoluşunu konu alan pek çok “köken mit”inde (Gündüz, 1998b:29) su, “hayat veren ilk sebep” olarak karşımıza çıkmaktadır. Su, sahip olduğu doğal özelliklerden dolayı yaratıcı ve harekete geçirici bir güç olarak görülmüş ve bu bağlamda felsefeye de konu olmuştur.
  Zira Batı felsefesinin babası sayılan Milet’li Thales (MÖ 625–545), her şeyin ana maddesinin ve özünün su olduğunu söylemiştir. Thales, her şeyin sudan meydana gelip, yine suya döneceğini, her şeyin terkibinde bu ilkenin bulunduğunu, diğer cisimlerin suyun şekil değiştirmesinden meydana geldiğini belirtmiştir. Aynı zamanda Thales’in suya “tanrısal” dediği de rivayet edilmektedir. Çünkü o, suyun içinde tanrısal yaratma gücünün, tıpkı mıknatıs taşındaki çekme kuvveti gibi bir hayat gücünün bulunduğunu düşünür. Her şeyin özünde su taşıdığı ve ondan meydana geldiği düşüncesiyle Thales, tabiatı da hem canlı hem de tanrısal bir yapıya sahip olarak kabul etmiştir (H. Erdem, 2000:79–80).
  Aynı zamanda, gerçek hale geçmemiş mevcudiyetlerin evrensel toplamını simgeleyen sular, tüm varlık olasılıklarının da hazinesi olarak görülmüşlerdir. Böylece su, her yaradılışın örnek imgesi olarak kabul edilmiştir (Eliade, 1992:181).
  Suya yaratıcılık atfeden görüşlerin oluşumunda onun “evrenin tüm potansiyelini ve tohumlarını içinde barındıran rahim” olarak görülmesi etkin olmuştur. Zira bu anlayış, insan türünün ya da özel bir ırkın sudan çıktığını anlatan mitleri ve efsaneleri anlamamızı da kolaylaştırmaktadır. Mesela Brezilya’nın Karaja Kızılderilileri, mitolojik zamanlarda, hareketsiz bir biçimde suda bulunduklarına inanmışlardır. Meksika’daki yeni doğmuş çocukların vaftiz törenleri yapılırken ise çocuk, gerçek annesi kabul edilen su tanrıçasına adanmaktaydı (Eliade, 2003a:199). Zira rahme dönüş imgesiyle mitolojideki su imgesi arasında temsili bir irtibat vardır. Bu bağlamda cenini çevreleyen sıvı, birçok mitolojide bulunan su öğesiyle karşılaştırılmıştır (Campbell, 2006:80). Aslında doğurganlıkla ilgili olan her şey, doğrudan ya da dolaylı olarak ay-su-kadın- toprak yörüngesine girmekte ve bir

  51 8 17 April, 2019
  #Tarot çok eski ve kehanet odaklı bir danışmanlık yöntemidir 🌟 Güçlü bir #sembolizm ile çalışır 🌟 Ben yıllardır #RaiderWaite kartları kullanıyorum 🌟 Bugün, tam 21 yıl önce tam da bu kartları aldığım yere çok yakın bir coğrafyada, astrolojide geçen 12 ev esaslı ve hayatın tüm alanlarına hitab eden özel açılımlı bir seans gerçekleştirdim 🌟 Yeri gelmişken belirtmek istiyorum, Tarot’un bazen ve biraz ürkütücü bulunmasına neden olan algı, danışılan konuda nihai sonu belirlediği zannından kaynaklanır. Oysa ki kişinin kaderi, kendi özgür iradesine bağlı olarak her an yeniden yaratılıyor 🌟 Bu bilinçle Tarotu, yaratım gücünüzü teslim ettiğiniz bir dış güç olarak görmek yerine, normalde göremediğiniz olasılıklara, risklere ve farklı bakış açılarına açılan aydınlık bir kapının anahtarı olarak düşünebilirsiniz 🌟 Algınızı bu yönde değiştirdiğinizde, geleceğinizi şekillendirme gücünüzü artırarak kendinizde tutmaya devam etmiş olursunuz 🌟 Bu yaratım gücü ise hayatınıza müthiş bir #şans enerjisi getirir 🌟🌈🌟 Ne kadar güzel değil mi 🌈✨🌈 .
🌈
#1998denberi #since1998 🌟
#Sevgiler #BeyhanYıldırım 🌟 #KişiselDönüşüm #Farkındalık #Danışmanlık #Consulting #tarotcards #tarotreading #astrological #spread #widening #pointofview #bakışaçısı ☀️ #intuition #focus #smile #gülümse ve #neyaparsanyapaşkileyap ❣️

  #Tarot çok eski ve kehanet odaklı bir danışmanlık yöntemidir 🌟 Güçlü bir #sembolizm ile çalışır 🌟 Ben yıllardır #RaiderWaite kartları kullanıyorum 🌟 Bugün, tam 21 yıl önce tam da bu kartları aldığım yere çok yakın bir coğrafyada, astrolojide geçen 12 ev esaslı ve hayatın tüm alanlarına hitab eden özel açılımlı bir seans gerçekleştirdim 🌟 Yeri gelmişken belirtmek istiyorum, Tarot’un bazen ve biraz ürkütücü bulunmasına neden olan algı, danışılan konuda nihai sonu belirlediği zannından kaynaklanır. Oysa ki kişinin kaderi, kendi özgür iradesine bağlı olarak her an yeniden yaratılıyor 🌟 Bu bilinçle Tarotu, yaratım gücünüzü teslim ettiğiniz bir dış güç olarak görmek yerine, normalde göremediğiniz olasılıklara, risklere ve farklı bakış açılarına açılan aydınlık bir kapının anahtarı olarak düşünebilirsiniz 🌟 Algınızı bu yönde değiştirdiğinizde, geleceğinizi şekillendirme gücünüzü artırarak kendinizde tutmaya devam etmiş olursunuz 🌟 Bu yaratım gücü ise hayatınıza müthiş bir #şans enerjisi getirir 🌟🌈🌟 Ne kadar güzel değil mi 🌈✨🌈 .
  🌈
  #1998denberi #since1998 🌟
  #Sevgiler #BeyhanYıldırım 🌟 #KişiselDönüşüm #Farkındalık #Danışmanlık #Consulting #tarotcards #tarotreading #astrological #spread #widening #pointofview #bakışaçısı ☀️ #intuition #focus #smile #gülümse ve #neyaparsanyapaşkileyap ❣️

  18 3 17 April, 2019
  Sembol sözcüğünün ilk anlamı "tanınma"
Kökeni ise "birliktelik" den gelmekte olup "Düşünceler bütününü çağrıştıran nesne" demektir.
Bütünlüğümüze giden yolda duyularla anlaşılamayan işaretleri somut görmeyi öğrenmek , yaşamında sana verilen işaretleri seçebilmek ve okuyabilmek için;

Astrolog Dilara Başar Efeoğlu ile
28 Nisan Pazar günü saat 14:00 
Sayıların Sembolizmi ve Harmonik haritalar eğitim Semineri.
Seminer hakkında bilgi ve kayıt için : 
02163867396 / 05322848979 veya 
înfo@astrolojiokulu.com ile irtibat 
kurabilirsiniz. 
Astroloji Okulu/Suadiye

  Sembol sözcüğünün ilk anlamı "tanınma"
  Kökeni ise "birliktelik" den gelmekte olup "Düşünceler bütününü çağrıştıran nesne" demektir.
  Bütünlüğümüze giden yolda duyularla anlaşılamayan işaretleri somut görmeyi öğrenmek , yaşamında sana verilen işaretleri seçebilmek ve okuyabilmek için;

  Astrolog Dilara Başar Efeoğlu ile
  28 Nisan Pazar günü saat 14:00
  Sayıların Sembolizmi ve Harmonik haritalar eğitim Semineri.
  Seminer hakkında bilgi ve kayıt için :
  02163867396 / 05322848979 veya
  înfo@astrolojiokulu.com ile irtibat
  kurabilirsiniz.
  Astroloji Okulu/Suadiye

  24 3 17 April, 2019

Top #sembolizm posts