#philippine_eagle Instagram Photos & Videos

philippine_eagle - 24 posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  عقاب فیلیپینی (Philippine Eagle) 
نام علمی Pithecophaga jefferyi 
یکی از بزرگترین و قوی ترین شکاری ها در جهان است. این عقاب که توانایی بلند کردن یک میمون را دارد به نام عقاب میمون خوار هم شناخته می شود. در بین شش هزار جزیره فیلیپین تنها در جنگلهای چهار جزیره آن یافت می شود. به علت جنگل زدایی و کمبود زیستگاه در حال انقراض است. این عقاب بزرگ پرنده ملی فیلیپین نامیده شده و کشتن آن دوازده سال حبس و جریمه های سنگین در پی دارد. 
این پرنده هر دو سال یک بار یک تخم میگذارد. در این فیلم نادر و کم نظیر که تصویر برداری آن پنج ماه طول کشیده است می بینیم که چگونه والدین مراقبت از یک جوجه را انجام می دهند او را تغذیه و پرورش میدهند تا بزرگ شود و آماده پرواز گردد. 
فیلم کامل را در کانال آپارات باشگاه پرنده نگری ایرانیان ملاحظه فرمایید. 
#Philippine_eagle #Eagle #monkey_eating_eagle #great_Philippine_eagle 
#Nat_Geo_WILD #nationalgeographic #iranianbirdingclub 
#پرندگان_شکاری #عقاب #عقاب_فیلیپینی #عقاب_میمون_خوار 
#باشگاه_پرنده_نگری_ایرانیان

  عقاب فیلیپینی (Philippine Eagle)
  نام علمی Pithecophaga jefferyi
  یکی از بزرگترین و قوی ترین شکاری ها در جهان است. این عقاب که توانایی بلند کردن یک میمون را دارد به نام عقاب میمون خوار هم شناخته می شود. در بین شش هزار جزیره فیلیپین تنها در جنگلهای چهار جزیره آن یافت می شود. به علت جنگل زدایی و کمبود زیستگاه در حال انقراض است. این عقاب بزرگ پرنده ملی فیلیپین نامیده شده و کشتن آن دوازده سال حبس و جریمه های سنگین در پی دارد.
  این پرنده هر دو سال یک بار یک تخم میگذارد. در این فیلم نادر و کم نظیر که تصویر برداری آن پنج ماه طول کشیده است می بینیم که چگونه والدین مراقبت از یک جوجه را انجام می دهند او را تغذیه و پرورش میدهند تا بزرگ شود و آماده پرواز گردد.
  فیلم کامل را در کانال آپارات باشگاه پرنده نگری ایرانیان ملاحظه فرمایید.
  #Philippine_eagle #Eagle #monkey_eating_eagle #great_Philippine_eagle
  #Nat_Geo_WILD #nationalgeographic #iranianbirdingclub
  #پرندگان_شکاری #عقاب #عقاب_فیلیپینی #عقاب_میمون_خوار
  #باشگاه_پرنده_نگری_ایرانیان

  185 2 7 February, 2019

  31 5 23 February, 2018
  عقاب فیلیپینی (به انگلیسی: Philippine Eagles)
عقاب فیلیپینی که با نام عقاب میمون خوار نیز شناخته میشود، دومین گونه بزرگ از خانواده عقابهاست که در جنگل های مجمع الجزایر فیلیپین زندگی میکند.
طول این عقاب ۸۵ تا ۱۰۲ سانتیمتر و وزن آن تا ۱۰ کیلوگرم نیز میرسد. بالها و پشت این عقاب به رنگ قهوه ای و قسمت جلوی بدنش از منقار تا پاهایش به رنگ سفید است.
شکار این عقاب شامل میمون، پرندگان کوچک، نوعی از پالادیوس و جوندگان کوچک و متوسط میشود.
این عقاب تنها محدود به کشور فیلیپین است و برای محافظت و احساس مسئولیت در قبال این پرنده بزرگ، در سال (؟) به عنوان نماد ملی در کشور فیلیپین برگزیده شد و به ثبت یونسکو رسید.
.
.
.
.
.
.
.
#wildlife_lover #wildlife #eagle #philippine_eagle #دوستدار_حیات_وحش #حیات_وحش #عقاب #عقاب_فیلیپینی #عقاب_میمون_خوار

  عقاب فیلیپینی (به انگلیسی: Philippine Eagles)
  عقاب فیلیپینی که با نام عقاب میمون خوار نیز شناخته میشود، دومین گونه بزرگ از خانواده عقابهاست که در جنگل های مجمع الجزایر فیلیپین زندگی میکند.
  طول این عقاب ۸۵ تا ۱۰۲ سانتیمتر و وزن آن تا ۱۰ کیلوگرم نیز میرسد. بالها و پشت این عقاب به رنگ قهوه ای و قسمت جلوی بدنش از منقار تا پاهایش به رنگ سفید است.
  شکار این عقاب شامل میمون، پرندگان کوچک، نوعی از پالادیوس و جوندگان کوچک و متوسط میشود.
  این عقاب تنها محدود به کشور فیلیپین است و برای محافظت و احساس مسئولیت در قبال این پرنده بزرگ، در سال (؟) به عنوان نماد ملی در کشور فیلیپین برگزیده شد و به ثبت یونسکو رسید.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  #wildlife_lover #wildlife #eagle #philippine_eagle #دوستدار_حیات_وحش #حیات_وحش #عقاب #عقاب_فیلیپینی #عقاب_میمون_خوار

  687 7 16 hours ago

Advertisements

  Soar high #davao

  Soar high #davao

  7 2 2 August, 2014

Top #philippine_eagle posts

Advertisements

  عقاب فیلیپینی (Philippine Eagle) 
نام علمی Pithecophaga jefferyi 
یکی از بزرگترین و قوی ترین شکاری ها در جهان است. این عقاب که توانایی بلند کردن یک میمون را دارد به نام عقاب میمون خوار هم شناخته می شود. در بین شش هزار جزیره فیلیپین تنها در جنگلهای چهار جزیره آن یافت می شود. به علت جنگل زدایی و کمبود زیستگاه در حال انقراض است. این عقاب بزرگ پرنده ملی فیلیپین نامیده شده و کشتن آن دوازده سال حبس و جریمه های سنگین در پی دارد. 
این پرنده هر دو سال یک بار یک تخم میگذارد. در این فیلم نادر و کم نظیر که تصویر برداری آن پنج ماه طول کشیده است می بینیم که چگونه والدین مراقبت از یک جوجه را انجام می دهند او را تغذیه و پرورش میدهند تا بزرگ شود و آماده پرواز گردد. 
فیلم کامل را در کانال آپارات باشگاه پرنده نگری ایرانیان ملاحظه فرمایید. 
#Philippine_eagle #Eagle #monkey_eating_eagle #great_Philippine_eagle 
#Nat_Geo_WILD #nationalgeographic #iranianbirdingclub 
#پرندگان_شکاری #عقاب #عقاب_فیلیپینی #عقاب_میمون_خوار 
#باشگاه_پرنده_نگری_ایرانیان

  عقاب فیلیپینی (Philippine Eagle)
  نام علمی Pithecophaga jefferyi
  یکی از بزرگترین و قوی ترین شکاری ها در جهان است. این عقاب که توانایی بلند کردن یک میمون را دارد به نام عقاب میمون خوار هم شناخته می شود. در بین شش هزار جزیره فیلیپین تنها در جنگلهای چهار جزیره آن یافت می شود. به علت جنگل زدایی و کمبود زیستگاه در حال انقراض است. این عقاب بزرگ پرنده ملی فیلیپین نامیده شده و کشتن آن دوازده سال حبس و جریمه های سنگین در پی دارد.
  این پرنده هر دو سال یک بار یک تخم میگذارد. در این فیلم نادر و کم نظیر که تصویر برداری آن پنج ماه طول کشیده است می بینیم که چگونه والدین مراقبت از یک جوجه را انجام می دهند او را تغذیه و پرورش میدهند تا بزرگ شود و آماده پرواز گردد.
  فیلم کامل را در کانال آپارات باشگاه پرنده نگری ایرانیان ملاحظه فرمایید.
  #Philippine_eagle #Eagle #monkey_eating_eagle #great_Philippine_eagle
  #Nat_Geo_WILD #nationalgeographic #iranianbirdingclub
  #پرندگان_شکاری #عقاب #عقاب_فیلیپینی #عقاب_میمون_خوار
  #باشگاه_پرنده_نگری_ایرانیان

  185 2 7 February, 2019

Advertisements

  Soar high #davao

  Soar high #davao

  7 2 2 August, 2014

Advertisements