Search Hashtag & User

#philippine_eagle Instagram Photos & Videos

philippine_eagle - 18 posts

Latest #philippine_eagle Posts

Advertisements

Advertisements

  23 5 23 February, 2018

Advertisements

  عقاب فیلیپینی (به انگلیسی: Philippine Eagles)
  عقاب فیلیپینی که با نام عقاب میمون خوار نیز شناخته میشود، دومین گونه بزرگ از خانواده عقابهاست که در جنگل های مجمع الجزایر فیلیپین زندگی میکند.
  طول این عقاب ۸۵ تا ۱۰۲ سانتیمتر و وزن آن تا ۱۰ کیلوگرم نیز میرسد. بالها و پشت این عقاب به رنگ قهوه ای و قسمت جلوی بدنش از منقار تا پاهایش به رنگ سفید است.
  شکار این عقاب شامل میمون، پرندگان کوچک، نوعی از پالادیوس و جوندگان کوچک و متوسط میشود.
  این عقاب تنها محدود به کشور فیلیپین است و برای محافظت و احساس مسئولیت در قبال این پرنده بزرگ، در سال (؟) به عنوان نماد ملی در کشور فیلیپین برگزیده شد و به ثبت یونسکو رسید.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  #wildlife_lover #wildlife #eagle #philippine_eagle #دوستدار_حیات_وحش #حیات_وحش #عقاب #عقاب_فیلیپینی #عقاب_میمون_خوار

  عقاب فیلیپینی (به انگلیسی: Philippine Eagles)
عقاب فیلیپینی که با نام عقاب میمون خوار نیز شناخته میشود، دومین گونه بزرگ از خانواده عقابهاست که در جنگل های مجمع الجزایر فیلیپین زندگی میکند.
طول این عقاب ۸۵ تا ۱۰۲ سانتیمتر و وزن آن تا ۱۰ کیلوگرم نیز میرسد. بالها و پشت این عقاب به رنگ قهوه ای و قسمت جلوی بدنش از منقار تا پاهایش به رنگ سفید است.
شکار این عقاب شامل میمون، پرندگان کوچک، نوعی از پالادیوس و جوندگان کوچک و متوسط میشود.
این عقاب تنها محدود به کشور فیلیپین است و برای محافظت و احساس مسئولیت در قبال این پرنده بزرگ، در سال (؟) به عنوان نماد ملی در کشور فیلیپین برگزیده شد و به ثبت یونسکو رسید.
.
.
.
.
.
.
.
#wildlife_lover #wildlife #eagle #philippine_eagle #دوستدار_حیات_وحش #حیات_وحش #عقاب #عقاب_فیلیپینی #عقاب_میمون_خوار
  691 7 5 hours ago

  Soar high #davao

  Soar high #davao
  7 2 2 August, 2014

Advertisements