#nhanthuctrongtoi Instagram Photos & Videos

nhanthuctrongtoi - 1 posts

  Thường mỗi một đời người ai cũng sẽ trãi qua cái thời mà họ thăng hoa nhất mọi người xung quanh cho rằng đó chính thời khắc của họ nhưng theo quan niệm riêng tôi thì Không ! Vì khi con người ta được sinh ra từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành trong lý trí luôn chất chứa những thứ gọi là sự "Chần Chừ" họ muốn làm điều gì đó nhưng không thực hiện hết bản năng, chỉ chần chừ lãng tránh dường như không làm theo lý trí họ đang nghĩ. Từ đó dẫn đến sự ù lì trong cách nghĩ rồi đến một thời điểm nhất định khi ý chí bị chôn vùi qua một quảng thời gian được sự đốc thúc, tự khắc con người sẽ mạnh mẽ bung tỏa những gì bấy lâu "Chất Chứa và Chần Chừ" sẽ được thực hiện đúng nghĩa của nó và tất nhiên rất ít người có thể đối mặt vs sự đốc thúc đó mà bộc lộ bản thân... Bên cạnh những cá thể có thể làm được và duy trì sự đột phá ấy sẽ không bao giờ là người " Tầm Thường " .
#ngungon #nhanthuctrongtoi #dotpha

  Thường mỗi một đời người ai cũng sẽ trãi qua cái thời mà họ thăng hoa nhất mọi người xung quanh cho rằng đó chính thời khắc của họ nhưng theo quan niệm riêng tôi thì Không ! Vì khi con người ta được sinh ra từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành trong lý trí luôn chất chứa những thứ gọi là sự "Chần Chừ" họ muốn làm điều gì đó nhưng không thực hiện hết bản năng, chỉ chần chừ lãng tránh dường như không làm theo lý trí họ đang nghĩ. Từ đó dẫn đến sự ù lì trong cách nghĩ rồi đến một thời điểm nhất định khi ý chí bị chôn vùi qua một quảng thời gian được sự đốc thúc, tự khắc con người sẽ mạnh mẽ bung tỏa những gì bấy lâu "Chất Chứa và Chần Chừ" sẽ được thực hiện đúng nghĩa của nó và tất nhiên rất ít người có thể đối mặt vs sự đốc thúc đó mà bộc lộ bản thân... Bên cạnh những cá thể có thể làm được và duy trì sự đột phá ấy sẽ không bao giờ là người " Tầm Thường " .
  #ngungon #nhanthuctrongtoi #dotpha

  3 0 1 March, 2018

Top #nhanthuctrongtoi posts

  Thường mỗi một đời người ai cũng sẽ trãi qua cái thời mà họ thăng hoa nhất mọi người xung quanh cho rằng đó chính thời khắc của họ nhưng theo quan niệm riêng tôi thì Không ! Vì khi con người ta được sinh ra từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành trong lý trí luôn chất chứa những thứ gọi là sự "Chần Chừ" họ muốn làm điều gì đó nhưng không thực hiện hết bản năng, chỉ chần chừ lãng tránh dường như không làm theo lý trí họ đang nghĩ. Từ đó dẫn đến sự ù lì trong cách nghĩ rồi đến một thời điểm nhất định khi ý chí bị chôn vùi qua một quảng thời gian được sự đốc thúc, tự khắc con người sẽ mạnh mẽ bung tỏa những gì bấy lâu "Chất Chứa và Chần Chừ" sẽ được thực hiện đúng nghĩa của nó và tất nhiên rất ít người có thể đối mặt vs sự đốc thúc đó mà bộc lộ bản thân... Bên cạnh những cá thể có thể làm được và duy trì sự đột phá ấy sẽ không bao giờ là người " Tầm Thường " .
#ngungon #nhanthuctrongtoi #dotpha

  Thường mỗi một đời người ai cũng sẽ trãi qua cái thời mà họ thăng hoa nhất mọi người xung quanh cho rằng đó chính thời khắc của họ nhưng theo quan niệm riêng tôi thì Không ! Vì khi con người ta được sinh ra từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành trong lý trí luôn chất chứa những thứ gọi là sự "Chần Chừ" họ muốn làm điều gì đó nhưng không thực hiện hết bản năng, chỉ chần chừ lãng tránh dường như không làm theo lý trí họ đang nghĩ. Từ đó dẫn đến sự ù lì trong cách nghĩ rồi đến một thời điểm nhất định khi ý chí bị chôn vùi qua một quảng thời gian được sự đốc thúc, tự khắc con người sẽ mạnh mẽ bung tỏa những gì bấy lâu "Chất Chứa và Chần Chừ" sẽ được thực hiện đúng nghĩa của nó và tất nhiên rất ít người có thể đối mặt vs sự đốc thúc đó mà bộc lộ bản thân... Bên cạnh những cá thể có thể làm được và duy trì sự đột phá ấy sẽ không bao giờ là người " Tầm Thường " .
  #ngungon #nhanthuctrongtoi #dotpha

  3 0 1 March, 2018