#ittihadıislam Instagram Photos & Videos

ittihadıislam - 836 posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  “Bu güller senin için/Bu Gönül ikimizin” diyor ya şair. Bu Videolar sizin için. Özellikle kalbi İstanbul aşkıyla çarpanlar İçin... İstanbul benim için anavatanın anası, ata vatanın en hayırlı evladı... İstanbul benim için aşk ve aşk en güzel İstanbul’da yaşanır. Dava aşkı da orada bambaşka, bizatihi aşkın kendi varlığı da... Ben İstanbul’umuzu öyle seviyorum ki şiirler ve şarkılar tam tercüman olamıyor bu duyguya ve bu coşkuya... Ben vuruldum Kostantinpolisi İslambol ve İstanbul yapan manaya... Göz bebeğim gibi hissediyorum medeniyetimizi mayalayan Osmanlı payitahtına, İslam hilafetinin baş sancağına... Gözüm arkada kalıyor ben senden uzakta kaldıkça... Selam Atavatan Türkistan’a Kırım’a Kafkasya’ya Balkanlar’a, Arabistan’a ve Afrika’ya... Selam olsun şiirin şehir hali, medeniyetimizin başşehri İstanbulumuza ... İstanbul’da kalan güzel anılar deneyeceğim. İstanbul’da kalan ve İstanbul’la kalan her şey anıları aşıp sonsuz anlara inkilab ediyor... Mahmut Sami Doğancı #mahmutsami #mahmudsami #mahmutsamidoğancı #istanbul #istanbulaşk #istanbula #istanbuldaysam #türk #türkiye #türkistan #turkistan #turan #ittihadıislam #osmanlı #selçuklu #payitaht #turkey #turkish #turkei

  “Bu güller senin için/Bu Gönül ikimizin” diyor ya şair. Bu Videolar sizin için. Özellikle kalbi İstanbul aşkıyla çarpanlar İçin... İstanbul benim için anavatanın anası, ata vatanın en hayırlı evladı... İstanbul benim için aşk ve aşk en güzel İstanbul’da yaşanır. Dava aşkı da orada bambaşka, bizatihi aşkın kendi varlığı da... Ben İstanbul’umuzu öyle seviyorum ki şiirler ve şarkılar tam tercüman olamıyor bu duyguya ve bu coşkuya... Ben vuruldum Kostantinpolisi İslambol ve İstanbul yapan manaya... Göz bebeğim gibi hissediyorum medeniyetimizi mayalayan Osmanlı payitahtına, İslam hilafetinin baş sancağına... Gözüm arkada kalıyor ben senden uzakta kaldıkça... Selam Atavatan Türkistan’a Kırım’a Kafkasya’ya Balkanlar’a, Arabistan’a ve Afrika’ya... Selam olsun şiirin şehir hali, medeniyetimizin başşehri İstanbulumuza ... İstanbul’da kalan güzel anılar deneyeceğim. İstanbul’da kalan ve İstanbul’la kalan her şey anıları aşıp sonsuz anlara inkilab ediyor... Mahmut Sami Doğancı #mahmutsami #mahmudsami #mahmutsamidoğancı #istanbul #istanbulaşk #istanbula #istanbuldaysam #türk #türkiye #türkistan #turkistan #turan #ittihadıislam #osmanlı #selçuklu #payitaht #turkey #turkish #turkei

  111 2 13 May, 2019
  İnkâr edenler de birbirlerinin dostlarıdırlar. Eğer siz bunu (birbirinizle yardımlaşmayı) yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne (islam zaafiyeti)ve büyük bir fesâd (küfür hakimiyeti )olur.
(ENFAL/73)
Hayrat Neşriyat Açıklaması “Ehl-i hakla (hak tarafdarları olan ehl-i îmanla) ittifâk etmek (birleşmek), tevfîk-ı İlâhînin (Allah’ın muvaffak kılmasının) bir sebebi ve diyânetteki (dindarlıktaki) izzetin bir medârı (sebebi) olduğunu düşünmek, hem ehl-i dalâlet ve haksızlık (haktan sapanlar), tesânüd (dayanışma) sebebiyle, cemâat sûretindeki kuvvetli bir şahs-ı ma‘nevînin (o cemâatin ma‘nevî şahsiyetinin) dehâsıyla hücûmu zamânında; o şahs-ı ma‘nevîye karşı, en kuvvetli ferdî olan mukāvemetin (şahsî dayanma gücünün)mağlûb düştüğünü anlayıp, ehl-i hak tarafındaki ittifakla bir şahs-ı ma‘nevî çıkarıp, o müdhiş şahs-ı ma‘nevî-i dalâlete karşı hakkāniyeti (hakkı) muhâfaza ettirmek, hakkı bâtılın savletinden (hücûmundan)kurtarmak için nefsini ve enâniyetini (benliğini) ve yanlış düşündüğü izzetini, ehemmiyetsiz rekābetkârâne hissiyâtını (kıskançlık hislerini) terk etmekle ihlâsı kazanır, vazîfesini hakkıyla îfâ eder.” (Lem‘alar, 20. Lem‘a, 158) 
#ittihadıislam
#ittihad #birlik #beraberlik 
#ihlas #uhuvvet

  İnkâr edenler de birbirlerinin dostlarıdırlar. Eğer siz bunu (birbirinizle yardımlaşmayı) yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne (islam zaafiyeti)ve büyük bir fesâd (küfür hakimiyeti )olur.
  (ENFAL/73)
  Hayrat Neşriyat Açıklaması “Ehl-i hakla (hak tarafdarları olan ehl-i îmanla) ittifâk etmek (birleşmek), tevfîk-ı İlâhînin (Allah’ın muvaffak kılmasının) bir sebebi ve diyânetteki (dindarlıktaki) izzetin bir medârı (sebebi) olduğunu düşünmek, hem ehl-i dalâlet ve haksızlık (haktan sapanlar), tesânüd (dayanışma) sebebiyle, cemâat sûretindeki kuvvetli bir şahs-ı ma‘nevînin (o cemâatin ma‘nevî şahsiyetinin) dehâsıyla hücûmu zamânında; o şahs-ı ma‘nevîye karşı, en kuvvetli ferdî olan mukāvemetin (şahsî dayanma gücünün)mağlûb düştüğünü anlayıp, ehl-i hak tarafındaki ittifakla bir şahs-ı ma‘nevî çıkarıp, o müdhiş şahs-ı ma‘nevî-i dalâlete karşı hakkāniyeti (hakkı) muhâfaza ettirmek, hakkı bâtılın savletinden (hücûmundan)kurtarmak için nefsini ve enâniyetini (benliğini) ve yanlış düşündüğü izzetini, ehemmiyetsiz rekābetkârâne hissiyâtını (kıskançlık hislerini) terk etmekle ihlâsı kazanır, vazîfesini hakkıyla îfâ eder.” (Lem‘alar, 20. Lem‘a, 158) 
  #ittihadıislam
  #ittihad #birlik #beraberlik
  #ihlas #uhuvvet

  12 0 12 May, 2019
  İnkâr edenler de birbirlerinin dostlarıdırlar. Eğer siz bunu (birbirinizle yardımlaşmayı) yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne (islam zaafiyeti)ve büyük bir fesâd (küfür hakimiyeti )olur.
(ENFAL/73)
Hayrat Neşriyat Açıklaması “Ehl-i hakla (hak tarafdarları olan ehl-i îmanla) ittifâk etmek (birleşmek), tevfîk-ı İlâhînin (Allah’ın muvaffak kılmasının) bir sebebi ve diyânetteki (dindarlıktaki) izzetin bir medârı (sebebi) olduğunu düşünmek, hem ehl-i dalâlet ve haksızlık (haktan sapanlar), tesânüd (dayanışma) sebebiyle, cemâat sûretindeki kuvvetli bir şahs-ı ma‘nevînin (o cemâatin ma‘nevî şahsiyetinin) dehâsıyla hücûmu zamânında; o şahs-ı ma‘nevîye karşı, en kuvvetli ferdî olan mukāvemetin (şahsî dayanma gücünün)mağlûb düştüğünü anlayıp, ehl-i hak tarafındaki ittifakla bir şahs-ı ma‘nevî çıkarıp, o müdhiş şahs-ı ma‘nevî-i dalâlete karşı hakkāniyeti (hakkı) muhâfaza ettirmek, hakkı bâtılın savletinden (hücûmundan)kurtarmak için nefsini ve enâniyetini (benliğini) ve yanlış düşündüğü izzetini, ehemmiyetsiz rekābetkârâne hissiyâtını (kıskançlık hislerini) terk etmekle ihlâsı kazanır, vazîfesini hakkıyla îfâ eder.” (Lem‘alar, 20. Lem‘a, 158) 
#ittihadıislam
#ittihad #birlik #beraberlik 
#ihlas #uhuvvet

  İnkâr edenler de birbirlerinin dostlarıdırlar. Eğer siz bunu (birbirinizle yardımlaşmayı) yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne (islam zaafiyeti)ve büyük bir fesâd (küfür hakimiyeti )olur.
  (ENFAL/73)
  Hayrat Neşriyat Açıklaması “Ehl-i hakla (hak tarafdarları olan ehl-i îmanla) ittifâk etmek (birleşmek), tevfîk-ı İlâhînin (Allah’ın muvaffak kılmasının) bir sebebi ve diyânetteki (dindarlıktaki) izzetin bir medârı (sebebi) olduğunu düşünmek, hem ehl-i dalâlet ve haksızlık (haktan sapanlar), tesânüd (dayanışma) sebebiyle, cemâat sûretindeki kuvvetli bir şahs-ı ma‘nevînin (o cemâatin ma‘nevî şahsiyetinin) dehâsıyla hücûmu zamânında; o şahs-ı ma‘nevîye karşı, en kuvvetli ferdî olan mukāvemetin (şahsî dayanma gücünün)mağlûb düştüğünü anlayıp, ehl-i hak tarafındaki ittifakla bir şahs-ı ma‘nevî çıkarıp, o müdhiş şahs-ı ma‘nevî-i dalâlete karşı hakkāniyeti (hakkı) muhâfaza ettirmek, hakkı bâtılın savletinden (hücûmundan)kurtarmak için nefsini ve enâniyetini (benliğini) ve yanlış düşündüğü izzetini, ehemmiyetsiz rekābetkârâne hissiyâtını (kıskançlık hislerini) terk etmekle ihlâsı kazanır, vazîfesini hakkıyla îfâ eder.” (Lem‘alar, 20. Lem‘a, 158) 
  #ittihadıislam
  #ittihad #birlik #beraberlik
  #ihlas #uhuvvet

  4 0 12 May, 2019

Advertisements

  16 1 28 April, 2019
  Günümüz siyaseti büyük bir bataklıktan ibarettir yalan iftira yolsuzluk rüşvet faiz saymakla bitmeyecek kadar büyük bir günah bataklığından ibarettir. Lakin bataklıkta da güller yetişir. Önemli olan gül bahçesinde değil o bataklıkta gül olabilmektir.
Ruh un şad olsun Şehit lider.
Muhsin Yazıcıoğlu 
#muhsinyazıcıoğlu 
#şehitlider
#turkislam
#turkislambirligi 
#ittihadıislam

  Günümüz siyaseti büyük bir bataklıktan ibarettir yalan iftira yolsuzluk rüşvet faiz saymakla bitmeyecek kadar büyük bir günah bataklığından ibarettir. Lakin bataklıkta da güller yetişir. Önemli olan gül bahçesinde değil o bataklıkta gül olabilmektir.
  Ruh un şad olsun Şehit lider.
  Muhsin Yazıcıoğlu
  #muhsinyazıcıoğlu
  #şehitlider
  #turkislam
  #turkislambirligi
  #ittihadıislam

  22 0 15 April, 2019
  #AdnanOktar diyor ki ; #ittihadıislam 'ı savunursan bütün Müslümanları kurtarırsın. İnşAllah ❤️ 🇹🇷

  #AdnanOktar diyor ki ; #ittihadıislam 'ı savunursan bütün Müslümanları kurtarırsın. İnşAllah ❤️ 🇹🇷

  4 0 14 April, 2019

Advertisements

  Miracın sahibi Peygamber’in izleyicileri de bu miraçtan sürekli olarak pay sahibi olmak hak ve vazifesi doğrultusunu hiç yitirmemek  borcundadırlar.

Miraç mucizesi onlara bu bilinci vermek ve bu sorumluluğu aşılamak için bağışlanmıştır. “Miraç ruhu”nu taşımak: Müslüman, bu psikolojiyle ayrılır öbür inanç ve inançsızlık adamlarından. “Bir günü öbür gününe eş geçen kişi ziyandadır” kutlu sözü miraç mucizesinin ruh içi gerçeğine, özbenliğine yapışık hakikatine dokunmaktadır.

Allah’a tapınmada, insanlarla ilişkide, düşüncede ve estetikte, sürekli “mirac”ı yaşamak, ilerleme güven ve niyetini yitirmemek kıvamında olmalıdır mü’min ruhu.

Miracın hışırtısı, ruhumuzun kulaklarında olmalıdır daima. Ve iç gözümüz, Burak’ın izinde…

Alev alev yanan ruh, Refref’in kanatlarıyla aşmalıdır kanatsızlık bölgelerini.

Aşksız, kupkuru, donmuş akıl kişisi, müslümanlığın en alt derecesinden ileri gidemez.

Aşk uçuşu… Miraç budur.

Gündönümü, Sezai KARAKOÇ

Bu mübarek miraç gecesinde, Allah'ın rahmeti ve bereketi tüm İslam aleminin üzerine olsun.

#miraç #ittihadıislam #kudüs #mescidiaksa #sezaikarakoç #namaz, #hzpeygambersav #gündönümü #miracgecesi

  Miracın sahibi Peygamber’in izleyicileri de bu miraçtan sürekli olarak pay sahibi olmak hak ve vazifesi doğrultusunu hiç yitirmemek  borcundadırlar.

  Miraç mucizesi onlara bu bilinci vermek ve bu sorumluluğu aşılamak için bağışlanmıştır. “Miraç ruhu”nu taşımak: Müslüman, bu psikolojiyle ayrılır öbür inanç ve inançsızlık adamlarından. “Bir günü öbür gününe eş geçen kişi ziyandadır” kutlu sözü miraç mucizesinin ruh içi gerçeğine, özbenliğine yapışık hakikatine dokunmaktadır.

  Allah’a tapınmada, insanlarla ilişkide, düşüncede ve estetikte, sürekli “mirac”ı yaşamak, ilerleme güven ve niyetini yitirmemek kıvamında olmalıdır mü’min ruhu.

  Miracın hışırtısı, ruhumuzun kulaklarında olmalıdır daima. Ve iç gözümüz, Burak’ın izinde…

  Alev alev yanan ruh, Refref’in kanatlarıyla aşmalıdır kanatsızlık bölgelerini.

  Aşksız, kupkuru, donmuş akıl kişisi, müslümanlığın en alt derecesinden ileri gidemez.

  Aşk uçuşu… Miraç budur.

  Gündönümü, Sezai KARAKOÇ

  Bu mübarek miraç gecesinde, Allah'ın rahmeti ve bereketi tüm İslam aleminin üzerine olsun.

  #miraç #ittihadıislam #kudüs #mescidiaksa #sezaikarakoç #namaz , #hzpeygambersav #gündönümü #miracgecesi

  24 0 2 April, 2019

Top #ittihadıislam posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements