Search Hashtag & User

#daytona Instagram Photos & Videos

daytona - 1.8m posts

Latest #daytona Posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  new stock βœ”οΈ
  ☠️ Chronoswiss Klassik rose gold
  β€’ automatic / chronograph
  β€’ leather band
  β€’ very good condition
  Price: 5400€
  -
  In store now πŸ”Ž
  -
  We buy luxury watches & top brand jewelry βœ”οΈ
  πŸ“ž +436641570065 πŸ“ž

  new stock βœ”οΈ
☠️ Chronoswiss Klassik rose gold
β€’ automatic / chronograph
β€’ leather band
β€’ very good condition
Price: 5400€
-
In store now πŸ”Ž
-
We buy luxury watches & top brand jewelry βœ”οΈ
πŸ“ž +436641570065 πŸ“ž
  3 2 7 minutes ago

Advertisements

  ⚠️Snow Personal Training Update!⚠️
  ____________
  Just a few things that I want to make sure are known, including the fact that I will have spots open in Daytona Beach until January 4th!
  ____________
  ALL IN PERSON SESSIONS NOW 50% OFF
  - From now until I move, all in person sessions are half off: $30/1 hr, $15/30 minutes; all sessions need to be paid for upfront but no minimal purchase
  - this is open to past and brand new clients
  ____________
  ONLINE TRAINING STILL OFFERED NEXT YEAR
  - I help you lose weight, build muscle, get stronger, and live healthier all through the convenience of your phone
  - more affordable than in person
  - more convenient for your schedule
  - excellent for long term focused clients
  ____________
  PAYMENT PLANS WILL BE AVAILABLE FOR ONLINE TRAINING
  - Previously, all months needed to be paid for up front regarding coaching; this will still be offered will include a % discount - Monthly plans are now available which allow you to pay monthly for a predetermined time based on goals & preferences
  - Reserve your spot today & start in the new year πŸ’―
  ____________
  If you have any questions, feel free to comment below or message me directly! If you give a like and a share, that would help tremendously as well πŸ™‚

  ⚠️Snow Personal Training Update!⚠️
____________
Just a few things that I want to make sure are known, including the fact that I will have spots open in Daytona Beach until January 4th!
____________
ALL IN PERSON SESSIONS NOW 50% OFF
- From now until I move, all in person sessions are half off: $30/1 hr, $15/30 minutes; all sessions need to be paid for upfront but no minimal purchase
- this is open to past and brand new clients
____________
ONLINE TRAINING STILL OFFERED NEXT YEAR
- I help you lose weight, build muscle, get stronger, and live healthier all through the convenience of your phone
- more affordable than in person
- more convenient for your schedule
- excellent for long term focused clients
____________
PAYMENT PLANS WILL BE AVAILABLE FOR ONLINE TRAINING
- Previously, all months needed to be paid for up front regarding coaching; this will still be offered will include a % discount - Monthly plans are now available which allow you to pay monthly for a predetermined time based on goals & preferences
- Reserve your spot today & start in the new year πŸ’―
____________
If you have any questions, feel free to comment below or message me directly! If you give a like and a share, that would help tremendously as well πŸ™‚
  9 1 8 minutes ago

Advertisements