Search Hashtag & User

#budapest Instagram Photos & Videos

budapest - 10.8m posts

Latest #budapest Posts

Advertisements

Advertisements

  #20190121 𝚋𝚞𝚍𝚊𝚙𝚎𝚜𝚝
  -
  ‘부다페스트는 야경아니면 없어’라고 생각하며 어제 하루 해가 떠있는 동안은 숙소에만 거의 있었다. 해가 지기 직전 챙기고 나갔는데 밤에 보았던 부다페스트의 모습과는 전혀 다른 모습이었다. 익히 들었던 차가운 도시의 이미지는 없었다. 내가 무슨 생각으로 이 모습을 놓치고 있나 싶어 버스에서 도나우강변을 지나다 그냥 내려버렸다. 강 건너편의 나무들과 햇빛에 비친 건물들의 색상하며 사람을 가득 태우고 지나가는 올드트램, 그리고 다리까지. 이렇게 각자의 색깔을 뽐낼 수가 없다. 야경이 전부가 아닌 부다페스트였다.
  하마터면 놓칠뻔한 따뜻한 부다페스트
  .
  .
  .
  #부다페스트 #budapest #daily #like

  #20190121 𝚋𝚞𝚍𝚊𝚙𝚎𝚜𝚝
-
‘부다페스트는 야경아니면 없어’라고 생각하며 어제 하루 해가 떠있는 동안은 숙소에만 거의 있었다. 해가 지기 직전 챙기고 나갔는데 밤에 보았던 부다페스트의 모습과는 전혀 다른 모습이었다. 익히 들었던 차가운 도시의 이미지는 없었다. 내가 무슨 생각으로 이 모습을 놓치고 있나 싶어 버스에서 도나우강변을 지나다 그냥 내려버렸다. 강 건너편의 나무들과 햇빛에 비친 건물들의 색상하며 사람을 가득 태우고 지나가는 올드트램, 그리고 다리까지. 이렇게 각자의 색깔을 뽐낼 수가 없다. 야경이 전부가 아닌 부다페스트였다.
하마터면 놓칠뻔한 따뜻한 부다페스트
.
.
.
#부다페스트#budapest#daily#like
  2 0 5 minutes ago

Advertisements

  За 7 минут до темноты.

  За 7 минут до темноты.
  7 2 7 minutes ago

Advertisements

  Đừng dựa dẫm hay tin tưởng vào lời hứa của ai để sống!
  Vì lòng người thay đổi rất nhanh.
  bạn dựa vào người khác để sống thì ngày bạn hụt hẫng là chuyện không thể tránh khỏi, dù là dựa vào tinh thần hay dựa vào vật chất cũng như nhau cả.
  Dựa vào tinh thần thì lúc nào bạn cũng cần có người động viên mình và làm mình vui.
  Dựa vào vật chất thì không khác gì bạn đang sống bám vào người khác bởi bạn bất tài.
  Cuối cùng thì khi bị hất hủi, người dựa vào tinh thần hay vật chất đều sẽ chết, bạn sẽ không thể tự đứng Lên một mình.
  Cách hay nhất để bạn tự đứng vững một mình trong mọi hoàn cảnh là hãy học cách sống tự lập và đừng tin vào những lời hứa.
  #photography #showroom #business #building #budapest #neymar #naturelovers #nature

  Đừng dựa dẫm hay tin tưởng vào lời hứa của ai để sống!
Vì lòng người thay đổi rất nhanh. 
bạn dựa vào người khác để sống thì ngày bạn hụt hẫng là chuyện không thể tránh khỏi, dù là dựa vào tinh thần hay dựa vào vật chất cũng như nhau cả. 
Dựa vào tinh thần thì lúc nào bạn cũng cần có người động viên mình và làm mình vui.
Dựa vào vật chất thì không khác gì bạn đang sống bám vào người khác bởi bạn bất tài.
Cuối cùng thì khi bị hất hủi, người dựa vào tinh thần hay vật chất đều sẽ chết, bạn sẽ không thể tự đứng Lên một mình.
Cách hay nhất để bạn tự đứng vững một mình trong mọi hoàn cảnh là hãy học cách sống tự lập và đừng tin vào những lời hứa.
#photography #showroom #business #building #budapest #neymar #naturelovers #nature
  6 0 15 minutes ago

  20 1 27 minutes ago

Advertisements

  17 1 28 minutes ago

  2018.4.24
  우린 빈에서 버스를타고 헝가리 부다페스트에 도착 !
  헝가리는 뭐가있을까 알아보는데 일단 대중교통 티켓을 살때 조심하라고했다!기계에 돈을 넣고 티켓을산는건데 도와준다고 하면서 돈 갖고도망가니깐.. 주위를 잘 살피라고
  그리고 기계에 거스름돈이없으면 거스름돈도 안나온다고.. ㅋㅋㅋㅋ
  우린 도착하자마자 주위를 살피며 샤샤샥!
  사실 첫인상이좋지않았다!
  빈에 비해서 나라가 깨끗한 느낌이들지않았고 저녁쯤도착해서 그런지 음산했기때문이다ㅠ!
  에어비엔비로 묶었던 숙소! 해리포터를 닮은호스트! 매우친절해서 첨으로리뷰를 썼던 호스트다
  짐을풀고 부다는 야경이지! 이러면서 야경구경을 하는데.. 버스를타고와서 힘들어서 그런지..뭔가 우리눈에 들어오지못했다 .. 빈에서의 우리 영혼이 아직 헝가리까지 못온것만 같았다
  그렇구 그냥 슈욱 구경뒤 배가고파 사람들이 많이 있던 피자집에세 테이크아웃!
  헐..비번을 누르는데 문이 열리지않는다
  뭐야? 다시해봐! .. 응?
  지나가는 사람을붙잡고 비번을 가르켜주면 문좀열어달라고ㅋㅋㅋㅋ 근데 안된단다..
  뭐가문제지.. 그렇게 우린 호스트에게 전화를했다
  열쇠모양을 누리지 않았던것.. ㅋㅋㅋㅋㅋ그때생각하면 너무 황당하고 웃긴다.. 그렇게 집으르들어가 냠냠
  이제 우리 밀린빨래를 해볼까?
  헐.. 빨래통 문이 안열려.. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
  열어봐.. 안되눈데.. 하.. 그렇게 호스트에게 또 전화를했다 . . 그런적이없단다..그래서 우린 빨래를 너무많이넣었나?..막 으샤으샤 하는데 갑자기 열렸다.. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㄱㄱㅋ난 지금생각해도 우리의 에피소드중에 제일기억에남는다.. 그냥 이유없이웃겻던일중 하나다.. 물론 우리말고는 공감할수없을꺼다..
  그렇게 배꼽잡고 웃은 헝가리 부다페스트에서의 하루가 저물었다
  #헝가리 #hungary #부다페스트 #budapest #국회의사당 #야경 #pizza #airbnb #해리포터 #host #짱친절

  2018.4.24
우린 빈에서 버스를타고 헝가리 부다페스트에 도착 !
헝가리는 뭐가있을까 알아보는데 일단 대중교통 티켓을 살때 조심하라고했다!기계에 돈을 넣고 티켓을산는건데 도와준다고 하면서 돈 갖고도망가니깐.. 주위를 잘 살피라고
그리고 기계에 거스름돈이없으면 거스름돈도 안나온다고.. ㅋㅋㅋㅋ
우린 도착하자마자 주위를 살피며 샤샤샥!
사실 첫인상이좋지않았다!
빈에 비해서 나라가 깨끗한 느낌이들지않았고 저녁쯤도착해서 그런지 음산했기때문이다ㅠ!
에어비엔비로 묶었던 숙소! 해리포터를 닮은호스트! 매우친절해서 첨으로리뷰를 썼던 호스트다
짐을풀고 부다는 야경이지! 이러면서 야경구경을 하는데.. 버스를타고와서 힘들어서 그런지..뭔가 우리눈에 들어오지못했다 .. 빈에서의 우리 영혼이 아직 헝가리까지 못온것만 같았다
그렇구 그냥 슈욱 구경뒤 배가고파 사람들이 많이 있던 피자집에세 테이크아웃! 
헐..비번을 누르는데 문이 열리지않는다
뭐야? 다시해봐! .. 응?
지나가는 사람을붙잡고 비번을 가르켜주면 문좀열어달라고ㅋㅋㅋㅋ 근데 안된단다..
뭐가문제지.. 그렇게 우린 호스트에게 전화를했다
열쇠모양을 누리지 않았던것.. ㅋㅋㅋㅋㅋ그때생각하면 너무 황당하고 웃긴다.. 그렇게 집으르들어가 냠냠
이제 우리 밀린빨래를 해볼까?
헐.. 빨래통 문이 안열려.. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
열어봐.. 안되눈데.. 하.. 그렇게 호스트에게 또 전화를했다 . . 그런적이없단다..그래서 우린 빨래를 너무많이넣었나?..막 으샤으샤 하는데 갑자기 열렸다.. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㄱㄱㅋ난 지금생각해도 우리의 에피소드중에 제일기억에남는다.. 그냥 이유없이웃겻던일중 하나다.. 물론 우리말고는 공감할수없을꺼다..
그렇게 배꼽잡고 웃은 헝가리 부다페스트에서의 하루가 저물었다
#헝가리 #hungary #부다페스트 #budapest #국회의사당#야경 #pizza #airbnb #해리포터 #host #짱친절
  5 0 30 minutes ago