Search Hashtag & User

#birleşmişmilletler Instagram Photos & Videos

birleşmişmilletler - 4k posts

Latest #birleşmişmilletler Posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  UNICEF Türkiye'de Çocukların Durumu analizinden;

  Türkiye'de, .
  ❗Çocukların yaklaşık dörtte biri göreli yoksulluk içinde yaşamaktadır.
  ❗%10'unda çeşitli sağlık ve gelişim sorunlarına yatkınlık getirebilecek şeklinde boyları yaşlarına göre kısa kalmaktadır. .
  ❗Çok sayıda kız ve erkek çocuklar, tarımda mevsimlik işlere katılmak üzere için aileleriyle birlikte yerden yere göçmekte, sokaklarda çalışmakta, sanayi ve hizmetler sektörlerinde birtakım biteviye ve/veya tehlikeli işlerle uğraşmaktadır. .
  ❗Başta kızlar olmak üzere kimi çocuklar, yoksulluk ve/veya çocuk işçiliği, muhafazakâr toplumsal normlar, ev içi sorumluluklar, beklenti düzeylerinin düşüklüğü veya uyum sorunları gibi nedenlerle ilkokuldan ayrılmakta ya da okullarına düzenli devam edememektedir.
  ❗Şiddete, istismara, sömürüye veya ihmale maruz kalmaktadır. .
  ❗Pek çok genç açısından, okuldan işe geçiş zorlu ve uzun bir süreçtir.  Herhangi bir gün itibarıyla, Türkiye’de gençlerin %30’u ne eğitimdedir ne de çalışmaktadır.
  ❗Kız çocukların çok genç yaşlarda ve/veya zorla evlendirilmeleri, halen sürüp giden ve ele alınmayan bir sorundur. .
  bidestek.org ✏✏ .
  #unicef #herçocukiçin #çocuk #çocukhakları #birleşmişmilletler

  UNICEF Türkiye'de Çocukların Durumu analizinden;

Türkiye'de, .
❗Çocukların yaklaşık dörtte biri göreli yoksulluk içinde yaşamaktadır.
❗%10'unda çeşitli sağlık ve gelişim sorunlarına yatkınlık getirebilecek şeklinde boyları yaşlarına göre kısa kalmaktadır. .
❗Çok sayıda kız ve erkek çocuklar, tarımda mevsimlik işlere katılmak üzere için aileleriyle birlikte yerden yere göçmekte, sokaklarda çalışmakta, sanayi ve hizmetler sektörlerinde birtakım biteviye ve/veya tehlikeli işlerle uğraşmaktadır. .
❗Başta kızlar olmak üzere kimi çocuklar, yoksulluk ve/veya çocuk işçiliği, muhafazakâr toplumsal normlar, ev içi sorumluluklar, beklenti düzeylerinin düşüklüğü veya uyum sorunları gibi nedenlerle ilkokuldan ayrılmakta ya da okullarına düzenli devam edememektedir.
❗Şiddete, istismara, sömürüye veya ihmale maruz kalmaktadır. .
❗Pek çok genç açısından, okuldan işe geçiş zorlu ve uzun bir süreçtir.  Herhangi bir gün itibarıyla, Türkiye’de gençlerin %30’u ne eğitimdedir ne de çalışmaktadır.
❗Kız çocukların çok genç yaşlarda ve/veya zorla evlendirilmeleri, halen sürüp giden ve ele alınmayan bir sorundur. .
bidestek.org ✏✏ .
#unicef #herçocukiçin #çocuk #çocukhakları #birleşmişmilletler
  22 0 11 December, 2018

  Günaydın İletişim Kulübü Ailesi, 🤗💁🏼‍♀️💁🏼‍♂️🌞 Tarihte Bugünde “UNICEF’in kuruluşu” yer almaktadır. 👨‍👩‍👧‍👦 UNICEF, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, çocuk haklarının uygulanmasını destekleme konusunda uzmanlaşmış Birleşmiş Milletler kurumudur. Kurumun bütün çalışmaları, tarihte en yaygın olarak benimsenen insan hakları sözleşmesi olan BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme doğrultusunda yürütülmektedir. UNICEF çocuk haklarını, Birleşmiş Milletler Şartı’nda ve Binyıl Kalkınma Hedefleri’nde de öngörüldüğü gibi, beşeri kalkınmanın vazgeçilmez bir bileşeni olarak görmektedir.
  Kaynak: http://www.unicef.org.tr/sayfa.aspx?id=3&mnid=3

  #unicef #unitedstates #birleşmişmilletler #çocuk #children #child #federation #federasyon

  Günaydın İletişim Kulübü Ailesi, 🤗💁🏼‍♀️💁🏼‍♂️🌞 Tarihte Bugünde “UNICEF’in kuruluşu” yer almaktadır. 👨‍👩‍👧‍👦 UNICEF, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, çocuk haklarının uygulanmasını destekleme konusunda uzmanlaşmış Birleşmiş Milletler kurumudur. Kurumun bütün çalışmaları, tarihte en yaygın olarak benimsenen insan hakları sözleşmesi olan BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme doğrultusunda yürütülmektedir. UNICEF çocuk haklarını, Birleşmiş Milletler Şartı’nda ve Binyıl Kalkınma Hedefleri’nde de öngörüldüğü gibi, beşeri kalkınmanın vazgeçilmez bir bileşeni olarak görmektedir.
Kaynak: http://www.unicef.org.tr/sayfa.aspx?id=3&mnid=3

#unicef #unitedstates #birleşmişmilletler #çocuk #children #child #federation #federasyon
  24 2 11 December, 2018

  77 6 10 December, 2018

  İnsan olmanın gerekliliğinin başında haklara ve kanunlara saygılı olmak gelmelidir.10 Aralık ile başlayan hafta İnsan Hakları Haftası olarak ilan edilmiştir. 10 Aralık tarihi de Dünya da İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya'da hepimizin bildiği gibi insan hakları ile ilgili bir evrensel bildirge yer almaktadı. Bu bildirge, 10 Aralık 1948′de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. Türkiye de bu konuda ciddi adımlar atan ülkeler arasindadir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni kabul eden ülkelerin başında gelen Türkiye, bu tür konularda daima olumlu adımlar atmış ve taraf olmuştur. İnsan Hakları, temel olarak her insanın eşit derecede yaşama hakkına sahip olduğu görüşünü dile getirmektedir.
  @z_styling By zuhal Keskin

  #insan #insanhaklari #dunya #dünyaınsanhaklarigunu #dunyainsanhaklari #insanlık #hak #kanun #10aralik #1948 #birleşmişmilletler #türkiye #eşitlik #

  İnsan olmanın gerekliliğinin başında haklara ve kanunlara saygılı olmak gelmelidir.10 Aralık ile başlayan hafta İnsan Hakları Haftası olarak ilan edilmiştir. 10 Aralık tarihi de Dünya da İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya'da hepimizin bildiği gibi insan hakları ile ilgili bir evrensel bildirge yer almaktadı. Bu bildirge, 10 Aralık 1948′de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. Türkiye de bu konuda ciddi adımlar atan ülkeler arasindadir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni kabul eden ülkelerin başında gelen Türkiye, bu tür konularda daima olumlu adımlar atmış ve taraf olmuştur. İnsan Hakları, temel olarak her insanın eşit derecede yaşama hakkına sahip olduğu görüşünü dile getirmektedir.
@z_styling By zuhal Keskin

#insan #insanhaklari#dunya #dünyaınsanhaklarigunu #dunyainsanhaklari #insanlık #hak #kanun #10aralik #1948 #birleşmişmilletler #türkiye #eşitlik #
  4,787 1 10 December, 2018

Advertisements

  9 1 10 December, 2018

  Bugün, 10 Aralık 2018, Dünya İnsan Hakları Günü kutlanıyor: 
  70 yıl önce İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilerek, insan hakları tarihinde bir dönüm noktasını oluşturdu. Uluslararası insan hakları alanında ana ve öncü metin olarak kabul edilen bildirge, tüm dünyadaki insan hakları savunucuları için en önemli dayanak olma özelliğine sahip.
  #10aralık #insanhakları #birleşmişmilletler #gaün

  Bugün, 10 Aralık 2018, Dünya İnsan Hakları Günü kutlanıyor: 
70 yıl önce İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilerek, insan hakları tarihinde bir dönüm noktasını oluşturdu. Uluslararası insan hakları alanında ana ve öncü metin olarak kabul edilen bildirge, tüm dünyadaki insan hakları savunucuları için en önemli dayanak olma özelliğine sahip.
#10aralık #insanhakları #birleşmişmilletler #gaün
  95 1 10 December, 2018