Search Hashtag & User

#arvandi Instagram Photos & Videos

arvandi - 4.4k posts

Latest #arvandi Posts

  "تاريخچه گروه ساختمان سازی عبدالباقی"

  ۰

  گروه ساختمانی عبدالباقی، از سال 1336با مدیریت استاد حسن عبدالباقی، در شهرستان آبادان شروع به فعالیت کرده و اکنون با مدیریت حسین عبدالباقی به فعالیت خود ادامه می دهد. در طی این سال ها با اتکا بر تجارب فنی و مدیریتی خود و بهره گیری از استعدادهای خلاق، نیروهای توانمند، نوآور و با تجربه درزمینه خدمات فنی، مشاوره ای و پژوهشی، پروژه های مختلف را در شاخه های طراحی و احداث ساختمان های مسکونی، مراکز اداری-تجاری-رفاهی ، انبوه سازی، مراکز درمانی و شهرک سازی، ارائه نموده است.

  باتوجه به اصل رضایت کارفرما ضمن ارج نهادن به منابع انسانی و با به کارگیری استانداردهای معتبر، این شرکت مهمترین خط مشی خود را اعتلای کیفی و خلاقانه فضای زندگی در نظر گرفته است. در راستای تحقق این هدف، نظام مدیریت کیفیت خود را بر اساس استاندارد ISO9001-2015 بنا نهاده است.

  گروه ساختمانی عبدالباقی یک مجموعه پویا و پیوسته در حال توسعه است که خدمات آن از مرحله اخذ مجوز های قانونی و طراحی، تا اجرا و اتمام عملیات ساختمانی و اخذ مجوز های قانونی، در پایان پروژه ارائه می گردد. ما در این گروه با نیروهای متخصص و حرفه ای، تمام امکانات و ابزارهای لازم را به خدمت گرفته ایم تا بتوانیم هرچه بیشتر موجبات رضایت مشتریان و بهره برداران را فراهم کنیم.

  ۰

  ۰

  ۰   #شهرک_خودرویی_آبادان #آپارتمان_مسکونی #حسین_عبدالباقی #گروه_ساختمان_سازی_عبدالباقی #آبادان #منطقه_آزاد_اروند #عبدالباقی #اروند #ساختمان_سازی #خوزستان #انبوه_سازی
  #الماس_جنوب #متروپل #گروه_ساختمانی #ساختمان #پروژه #متجمع_تجاری #مهندس #الماس_اروند

  #abadan #abadani #arvandi #arvandfreezone #shahrak_khodroei_abadan #abdolbaghi

  "تاريخچه گروه ساختمان سازی عبدالباقی"

۰

گروه ساختمانی عبدالباقی، از سال 1336با مدیریت استاد حسن عبدالباقی، در شهرستان آبادان شروع به فعالیت کرده و اکنون با مدیریت حسین عبدالباقی به فعالیت خود ادامه می دهد. در طی این سال ها با اتکا بر تجارب فنی و مدیریتی خود و بهره گیری از استعدادهای خلاق، نیروهای توانمند، نوآور و با تجربه درزمینه خدمات فنی، مشاوره ای و پژوهشی، پروژه های مختلف را در شاخه های طراحی و احداث ساختمان های مسکونی، مراکز اداری-تجاری-رفاهی ، انبوه سازی، مراکز درمانی و شهرک سازی، ارائه نموده است.

باتوجه به اصل رضایت کارفرما ضمن ارج نهادن به منابع انسانی و با به کارگیری استانداردهای معتبر، این شرکت مهمترین خط مشی خود را اعتلای کیفی و خلاقانه فضای زندگی در نظر گرفته است. در راستای تحقق این هدف، نظام مدیریت کیفیت خود را بر اساس استاندارد ISO9001-2015 بنا نهاده است.

گروه ساختمانی عبدالباقی یک مجموعه پویا و پیوسته در حال توسعه است که خدمات آن از مرحله اخذ مجوز های قانونی و طراحی، تا اجرا و اتمام عملیات ساختمانی و اخذ مجوز های قانونی، در پایان پروژه ارائه می گردد. ما در این گروه با نیروهای متخصص و حرفه ای، تمام امکانات و ابزارهای لازم را به خدمت گرفته ایم تا بتوانیم هرچه بیشتر موجبات رضایت مشتریان و بهره برداران را فراهم کنیم.

۰

۰

۰  #شهرک_خودرویی_آبادان#آپارتمان_مسکونی #حسین_عبدالباقی#گروه_ساختمان_سازی_عبدالباقی#آبادان#منطقه_آزاد_اروند#عبدالباقی#اروند#ساختمان_سازی#خوزستان#انبوه_سازی
#الماس_جنوب#متروپل#گروه_ساختمانی#ساختمان#پروژه#متجمع_تجاری#مهندس#الماس_اروند

#abadan #abadani #arvandi#arvandfreezone#shahrak_khodroei_abadan#abdolbaghi
  1,344 44 30 December, 2018