#arvandi Instagram Photos & Videos

arvandi - 4.6k posts

Advertisements

  A U T O S T A Y L E
.
.
🇰🇷#hyundaisantafe .
.
پایان پروژه هیوندای سانتافه ✅قلم گیری حرفه ای ✅ریکاوری رنگ ✅
.
.
❗ورق بزنید و قبل و بعد از ریکاوری رنگ رو مشاهده کنید .❗
.
✨نماینده مرکزی و انحصاری سرامیک پرو در خوزستان ✨
.
.
اتو استایل🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
.
.
@autostyle_iran .
.
خدمات ارائه شده در این مجموعه : 
کاور بدنه (رنگی و بی رنگ هگزیس) -محافظ لبه رینگ -آنتی یووی شیشه های جانبی و عایق حرارتی جام جلو با طیف های مختلف -بازیابی و احیای رنگ -صفرشویی-جرم زدایی رینگ و قطعات داخلی خودرو -ترمیم و رنگ آمیزی رینگ -موتور شویی با مواد مخصوص -سرامیک بدنه و تمامی پوشش های بدنه و فضاهای داخلی خودرو برای نگهداری طولانی مدت از اتومبیل های لوکس و با ارزش شما .
.
🌎خوزستان-اهواز-کیان آباد-بین خیابان بیست و نه و سی غربی- اتواستایل
.
.
📱09163186648📱09161136232

  A U T O S T A Y L E
  .
  .
  🇰🇷 #hyundaisantafe .
  .
  پایان پروژه هیوندای سانتافه ✅قلم گیری حرفه ای ✅ریکاوری رنگ ✅
  .
  .
  ❗ورق بزنید و قبل و بعد از ریکاوری رنگ رو مشاهده کنید .❗
  .
  ✨نماینده مرکزی و انحصاری سرامیک پرو در خوزستان ✨
  .
  .
  اتو استایل🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
  .
  .
  @autostyle_iran .
  .
  خدمات ارائه شده در این مجموعه :
  کاور بدنه (رنگی و بی رنگ هگزیس) -محافظ لبه رینگ -آنتی یووی شیشه های جانبی و عایق حرارتی جام جلو با طیف های مختلف -بازیابی و احیای رنگ -صفرشویی-جرم زدایی رینگ و قطعات داخلی خودرو -ترمیم و رنگ آمیزی رینگ -موتور شویی با مواد مخصوص -سرامیک بدنه و تمامی پوشش های بدنه و فضاهای داخلی خودرو برای نگهداری طولانی مدت از اتومبیل های لوکس و با ارزش شما .
  .
  🌎خوزستان-اهواز-کیان آباد-بین خیابان بیست و نه و سی غربی- اتواستایل
  .
  .
  📱09163186648📱09161136232

  391 2 17 hours ago

Advertisements

Advertisements

  A U T O S T A Y L E
.
.
🇻🇳#fawb30 .
.
پایان پروژه فاو بی30 ✅قلم گیری حرفه ای ✅ریکاوری رنگ ✅ سرامیک بدنه .
.
❗ورق بزنید و قبل و بعد از قلم گیری و ریکاوری رنگ رو مشاهده کنید .❗
.
✨نماینده مرکزی و انحصاری سرامیک پرو در خوزستان ✨
.
.
اتو استایل🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
.
.
@autostyle_iran .
.
خدمات ارائه شده در این مجموعه : 
کاور بدنه (رنگی و بی رنگ هگزیس) -محافظ لبه رینگ -آنتی یووی شیشه های جانبی و عایق حرارتی جام جلو با طیف های مختلف -بازیابی و احیای رنگ -صفرشویی-جرم زدایی رینگ و قطعات داخلی خودرو -ترمیم و رنگ آمیزی رینگ -موتور شویی با مواد مخصوص -سرامیک بدنه و تمامی پوشش های بدنه و فضاهای داخلی خودرو برای نگهداری طولانی مدت از اتومبیل های لوکس و با ارزش شما .
.
🌎خوزستان-اهواز-کیان آباد-بین خیابان بیست و نه و سی غربی- اتواستایل
.
.
📱09163186648📱09161136232

  A U T O S T A Y L E
  .
  .
  🇻🇳 #fawb30 .
  .
  پایان پروژه فاو بی30 ✅قلم گیری حرفه ای ✅ریکاوری رنگ ✅ سرامیک بدنه .
  .
  ❗ورق بزنید و قبل و بعد از قلم گیری و ریکاوری رنگ رو مشاهده کنید .❗
  .
  ✨نماینده مرکزی و انحصاری سرامیک پرو در خوزستان ✨
  .
  .
  اتو استایل🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
  .
  .
  @autostyle_iran .
  .
  خدمات ارائه شده در این مجموعه :
  کاور بدنه (رنگی و بی رنگ هگزیس) -محافظ لبه رینگ -آنتی یووی شیشه های جانبی و عایق حرارتی جام جلو با طیف های مختلف -بازیابی و احیای رنگ -صفرشویی-جرم زدایی رینگ و قطعات داخلی خودرو -ترمیم و رنگ آمیزی رینگ -موتور شویی با مواد مخصوص -سرامیک بدنه و تمامی پوشش های بدنه و فضاهای داخلی خودرو برای نگهداری طولانی مدت از اتومبیل های لوکس و با ارزش شما .
  .
  🌎خوزستان-اهواز-کیان آباد-بین خیابان بیست و نه و سی غربی- اتواستایل
  .
  .
  📱09163186648📱09161136232

  505 11 19 May, 2019
  A U T O S T A Y L E
.
.
🇰🇷#hyundaisantafe .
.
شروع پروژه هیوندای سانتافه ✅ریکاوری رنگ ✅قلم گیری رنگ
.
.
اتو استایل نماینده مرکزی و انحصاری سرامیک پرو در خوزستان
.
.
اتو استایل🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
.
.
@autostyle_iran .
.
خدمات ارائه شده در این مجموعه : 
کاور بدنه (رنگی و بی رنگ هگزیس) -محافظ لبه رینگ -آنتی یووی شیشه های جانبی و عایق حرارتی جام جلو با طیف های مختلف -بازیابی و احیای رنگ -صفرشویی-جرم زدایی رینگ و قطعات داخلی خودرو -ترمیم و رنگ آمیزی رینگ -موتور شویی با مواد مخصوص -سرامیک بدنه و تمامی پوشش های بدنه و فضاهای داخلی خودرو برای نگهداری طولانی مدت از اتومبیل های لوکس و با ارزش شما .
.
🌎خوزستان-اهواز-کیان آباد-بین خیابان بیست و نه و سی غربی- اتواستایل
.
.
📱09163186648📱09161136232

  A U T O S T A Y L E
  .
  .
  🇰🇷 #hyundaisantafe .
  .
  شروع پروژه هیوندای سانتافه ✅ریکاوری رنگ ✅قلم گیری رنگ
  .
  .
  اتو استایل نماینده مرکزی و انحصاری سرامیک پرو در خوزستان
  .
  .
  اتو استایل🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
  .
  .
  @autostyle_iran .
  .
  خدمات ارائه شده در این مجموعه :
  کاور بدنه (رنگی و بی رنگ هگزیس) -محافظ لبه رینگ -آنتی یووی شیشه های جانبی و عایق حرارتی جام جلو با طیف های مختلف -بازیابی و احیای رنگ -صفرشویی-جرم زدایی رینگ و قطعات داخلی خودرو -ترمیم و رنگ آمیزی رینگ -موتور شویی با مواد مخصوص -سرامیک بدنه و تمامی پوشش های بدنه و فضاهای داخلی خودرو برای نگهداری طولانی مدت از اتومبیل های لوکس و با ارزش شما .
  .
  🌎خوزستان-اهواز-کیان آباد-بین خیابان بیست و نه و سی غربی- اتواستایل
  .
  .
  📱09163186648📱09161136232

  494 5 16 May, 2019
  A U T O S T A Y L E
.
.
🇩🇪#audia4
.
. پروژه جدید ریکاوری و سرامیک بدنه .
.
.
اتو استایل نماینده مرکزی و انحصاری سرامیک پرو در خوزستان .
.
اتو استایل🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
.
.
@autostyle_iran 
#ceramicpro_ahvaz #ceramicpro_khozestan .
.
خدمات ارائه شده در این مجموعه : 
کاور بدنه (رنگی و بی رنگ هگزیس) -محافظ لبه رینگ -آنتی یووی شیشه های جانبی و عایق حرارتی جام جلو با طیف های مختلف -بازیابی و احیای رنگ -صفرشویی-جرم زدایی رینگ و قطعات داخلی خودرو -ترمیم و رنگ آمیزی رینگ -موتور شویی با مواد مخصوص -سرامیک بدنه و تمامی پوشش های بدنه و فضاهای داخلی خودرو برای نگهداری طولانی مدت از اتومبیل های لوکس و با ارزش شما .
.
🌎خوزستان-اهواز-کیان آباد-بین خیابان بیست و نه و سی غربی- اتواستایل
.
.
📱09163186648📱09161136232

  A U T O S T A Y L E
  .
  .
  🇩🇪 #audia4
  .
  . پروژه جدید ریکاوری و سرامیک بدنه .
  .
  .
  اتو استایل نماینده مرکزی و انحصاری سرامیک پرو در خوزستان .
  .
  اتو استایل🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
  .
  .
  @autostyle_iran
  #ceramicpro_ahvaz #ceramicpro_khozestan .
  .
  خدمات ارائه شده در این مجموعه :
  کاور بدنه (رنگی و بی رنگ هگزیس) -محافظ لبه رینگ -آنتی یووی شیشه های جانبی و عایق حرارتی جام جلو با طیف های مختلف -بازیابی و احیای رنگ -صفرشویی-جرم زدایی رینگ و قطعات داخلی خودرو -ترمیم و رنگ آمیزی رینگ -موتور شویی با مواد مخصوص -سرامیک بدنه و تمامی پوشش های بدنه و فضاهای داخلی خودرو برای نگهداری طولانی مدت از اتومبیل های لوکس و با ارزش شما .
  .
  🌎خوزستان-اهواز-کیان آباد-بین خیابان بیست و نه و سی غربی- اتواستایل
  .
  .
  📱09163186648📱09161136232

  724 12 13 May, 2019
  A U T O S T A Y L E
.
.
🇻🇳#fawb30 .
.
شروع پروژه فاو بی30 ✅قلم گیری حرفه ای ✅ریکاوری رنگ ✅ سرامیک بدنه .
ورق بزنید و میزان آسیب رو مشاهده کنید
.
.
اتو استایل🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
.
.
@autostyle_iran .
.
خدمات ارائه شده در این مجموعه : 
کاور بدنه (رنگی و بی رنگ هگزیس) -محافظ لبه رینگ -آنتی یووی شیشه های جانبی و عایق حرارتی جام جلو با طیف های مختلف -بازیابی و احیای رنگ -صفرشویی-جرم زدایی رینگ و قطعات داخلی خودرو -ترمیم و رنگ آمیزی رینگ -موتور شویی با مواد مخصوص -سرامیک بدنه و تمامی پوشش های بدنه و فضاهای داخلی خودرو برای نگهداری طولانی مدت از اتومبیل های لوکس و با ارزش شما .
.
🌎خوزستان-اهواز-کیان آباد-بین خیابان بیست و نه و سی غربی- اتواستایل
.
.
📱09163186648📱09161136232

  A U T O S T A Y L E
  .
  .
  🇻🇳 #fawb30 .
  .
  شروع پروژه فاو بی30 ✅قلم گیری حرفه ای ✅ریکاوری رنگ ✅ سرامیک بدنه .
  ورق بزنید و میزان آسیب رو مشاهده کنید
  .
  .
  اتو استایل🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
  .
  .
  @autostyle_iran .
  .
  خدمات ارائه شده در این مجموعه :
  کاور بدنه (رنگی و بی رنگ هگزیس) -محافظ لبه رینگ -آنتی یووی شیشه های جانبی و عایق حرارتی جام جلو با طیف های مختلف -بازیابی و احیای رنگ -صفرشویی-جرم زدایی رینگ و قطعات داخلی خودرو -ترمیم و رنگ آمیزی رینگ -موتور شویی با مواد مخصوص -سرامیک بدنه و تمامی پوشش های بدنه و فضاهای داخلی خودرو برای نگهداری طولانی مدت از اتومبیل های لوکس و با ارزش شما .
  .
  🌎خوزستان-اهواز-کیان آباد-بین خیابان بیست و نه و سی غربی- اتواستایل
  .
  .
  📱09163186648📱09161136232

  533 10 11 May, 2019

Advertisements

  A U T O S T A Y L E
.
.🇩🇪#audi3 .
اجرای آنتی یووی نانو سرامیک شيشه جام جلو با طیف آبی کم رنگ بدون محدودیت دید در شب 
UV:100%-ir:98%
.
.
❗️ورق بزنید و نماهای داخلی برچسب رو مشاهده کنید ❗️ .
.
اتو استایل🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
.
.
@autostyle_iran .
.
خدمات ارائه شده در این مجموعه : 
کاور بدنه (رنگی و بی رنگ هگزیس) -محافظ لبه رینگ -آنتی یووی شیشه های جانبی و عایق حرارتی جام جلو با طیف های مختلف -بازیابی و احیای رنگ -صفرشویی-جرم زدایی رینگ و قطعات داخلی خودرو -ترمیم و رنگ آمیزی رینگ -موتور شویی با مواد مخصوص -سرامیک بدنه و تمامی پوشش های بدنه و فضاهای داخلی خودرو برای نگهداری طولانی مدت از اتومبیل های لوکس و با ارزش شما .
.
🌎خوزستان-اهواز-کیان آباد-بین خیابان بیست و نه و سی غربی- اتواستایل
.
.
📱09163186648📱09161136232

  A U T O S T A Y L E
  .
  .🇩🇪 #audi3 .
  اجرای آنتی یووی نانو سرامیک شيشه جام جلو با طیف آبی کم رنگ بدون محدودیت دید در شب
  UV:100%-ir:98%
  .
  .
  ❗️ورق بزنید و نماهای داخلی برچسب رو مشاهده کنید ❗️ .
  .
  اتو استایل🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
  .
  .
  @autostyle_iran .
  .
  خدمات ارائه شده در این مجموعه :
  کاور بدنه (رنگی و بی رنگ هگزیس) -محافظ لبه رینگ -آنتی یووی شیشه های جانبی و عایق حرارتی جام جلو با طیف های مختلف -بازیابی و احیای رنگ -صفرشویی-جرم زدایی رینگ و قطعات داخلی خودرو -ترمیم و رنگ آمیزی رینگ -موتور شویی با مواد مخصوص -سرامیک بدنه و تمامی پوشش های بدنه و فضاهای داخلی خودرو برای نگهداری طولانی مدت از اتومبیل های لوکس و با ارزش شما .
  .
  🌎خوزستان-اهواز-کیان آباد-بین خیابان بیست و نه و سی غربی- اتواستایل
  .
  .
  📱09163186648📱09161136232

  684 6 8 May, 2019
  A U T O S T A Y L .
.
🇯🇵#mazda6 .
.
پایان پروژه مزدا۶✅ریکاوری رنگ✅سرامیک بدنه
.
.
❗️ورق بزنید و تفاوت قبل و بعد از ریکاوری رو مشاهده کنید ❗️ .
.
اتو استایل🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
.
.
@autostyle_iran .
.
خدمات ارائه شده در این مجموعه : 
کاور بدنه (رنگی و بی رنگ هگزیس) -محافظ لبه رینگ -آنتی یووی شیشه های جانبی و عایق حرارتی جام جلو با طیف های مختلف -بازیابی و احیای رنگ -صفرشویی-جرم زدایی رینگ و قطعات داخلی خودرو -ترمیم و رنگ آمیزی رینگ -موتور شویی با مواد مخصوص -سرامیک بدنه و تمامی پوشش های بدنه و فضاهای داخلی خودرو برای نگهداری طولانی مدت از اتومبیل های لوکس و با ارزش شما .
.
🌎خوزستان-اهواز-کیان آباد-بین خیابان بیست و نه و سی غربی- اتواستایل
.
.
📱09163186648📱09161136232

  A U T O S T A Y L .
  .
  🇯🇵 #mazda6 .
  .
  پایان پروژه مزدا۶✅ریکاوری رنگ✅سرامیک بدنه
  .
  .
  ❗️ورق بزنید و تفاوت قبل و بعد از ریکاوری رو مشاهده کنید ❗️ .
  .
  اتو استایل🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
  .
  .
  @autostyle_iran .
  .
  خدمات ارائه شده در این مجموعه :
  کاور بدنه (رنگی و بی رنگ هگزیس) -محافظ لبه رینگ -آنتی یووی شیشه های جانبی و عایق حرارتی جام جلو با طیف های مختلف -بازیابی و احیای رنگ -صفرشویی-جرم زدایی رینگ و قطعات داخلی خودرو -ترمیم و رنگ آمیزی رینگ -موتور شویی با مواد مخصوص -سرامیک بدنه و تمامی پوشش های بدنه و فضاهای داخلی خودرو برای نگهداری طولانی مدت از اتومبیل های لوکس و با ارزش شما .
  .
  🌎خوزستان-اهواز-کیان آباد-بین خیابان بیست و نه و سی غربی- اتواستایل
  .
  .
  📱09163186648📱09161136232

  654 9 6 May, 2019
  Ahvaz_dodi .
.
اجرای فول پکیج آنتی یووی💣
✅اجرای آنتی یووی نانو سرامیک شيشه جام جلو با طیف دودی ✅اجرای آنتی یووی دولایه سرامیکی شیشه های جانبی بدون باز کردن قاب درب ها و شیشه جام عقب بصورت یک تیکه و بدون برش بر روی المنت های گرم کن شیشه عقب .
.
Uv400 
Ir98
.
.
آدرس:کیان آباد بین خیابان بیست و نه و سی غربی اتو استایل .
.
09163186648 09161136232

  Ahvaz_dodi .
  .
  اجرای فول پکیج آنتی یووی💣
  ✅اجرای آنتی یووی نانو سرامیک شيشه جام جلو با طیف دودی ✅اجرای آنتی یووی دولایه سرامیکی شیشه های جانبی بدون باز کردن قاب درب ها و شیشه جام عقب بصورت یک تیکه و بدون برش بر روی المنت های گرم کن شیشه عقب .
  .
  Uv400
  Ir98
  .
  .
  آدرس:کیان آباد بین خیابان بیست و نه و سی غربی اتو استایل .
  .
  09163186648 09161136232

  97 11 6 May, 2019

Advertisements

  A U T O S T A Y L E
.
.
🇯🇵#mazda6 .
.
تصاویر قبل از شروع پروژه ریکاوری و سرامیک بدنه مزدا۶
.
.
.
اتو استایل🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
.
.
@autostyle_iran .
.
خدمات ارائه شده در این مجموعه : 
کاور بدنه (رنگی و بی رنگ هگزیس) -محافظ لبه رینگ -آنتی یووی شیشه های جانبی و عایق حرارتی جام جلو با طیف های مختلف -بازیابی و احیای رنگ -صفرشویی-جرم زدایی رینگ و قطعات داخلی خودرو -ترمیم و رنگ آمیزی رینگ -موتور شویی با مواد مخصوص -سرامیک بدنه و تمامی پوشش های بدنه و فضاهای داخلی خودرو برای نگهداری طولانی مدت از اتومبیل های لوکس و با ارزش شما .
.
🌎خوزستان-اهواز-کیان آباد-بین خیابان بیست و نه و سی غربی- اتواستایل
.
.
📱09163186648📱09161136232

  A U T O S T A Y L E
  .
  .
  🇯🇵 #mazda6 .
  .
  تصاویر قبل از شروع پروژه ریکاوری و سرامیک بدنه مزدا۶
  .
  .
  .
  اتو استایل🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
  .
  .
  @autostyle_iran .
  .
  خدمات ارائه شده در این مجموعه :
  کاور بدنه (رنگی و بی رنگ هگزیس) -محافظ لبه رینگ -آنتی یووی شیشه های جانبی و عایق حرارتی جام جلو با طیف های مختلف -بازیابی و احیای رنگ -صفرشویی-جرم زدایی رینگ و قطعات داخلی خودرو -ترمیم و رنگ آمیزی رینگ -موتور شویی با مواد مخصوص -سرامیک بدنه و تمامی پوشش های بدنه و فضاهای داخلی خودرو برای نگهداری طولانی مدت از اتومبیل های لوکس و با ارزش شما .
  .
  🌎خوزستان-اهواز-کیان آباد-بین خیابان بیست و نه و سی غربی- اتواستایل
  .
  .
  📱09163186648📱09161136232

  491 3 2 May, 2019
  A U T O S T A Y L E
.
.
🇫🇷#peugeot207 .
.
پایان پروژه پژو ۲۰۷ ✅رنگ آمیزی سپر✅ریکاوری رنگ ✅ سرامیک شيشه ها✅سرامیک چراغ ها✅سرامیک بدنه
.
.
❗️ورق بزنید و تفاوت قبل و بعد از ریکاوری رو مشاهده کنید ❗️ .
.
اتو استایل🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
.
.
@autostyle_iran .
.
خدمات ارائه شده در این مجموعه : 
کاور بدنه (رنگی و بی رنگ هگزیس) -محافظ لبه رینگ -آنتی یووی شیشه های جانبی و عایق حرارتی جام جلو با طیف های مختلف -بازیابی و احیای رنگ -صفرشویی-جرم زدایی رینگ و قطعات داخلی خودرو -ترمیم و رنگ آمیزی رینگ -موتور شویی با مواد مخصوص -سرامیک بدنه و تمامی پوشش های بدنه و فضاهای داخلی خودرو برای نگهداری طولانی مدت از اتومبیل های لوکس و با ارزش شما .
.
🌎خوزستان-اهواز-کیان آباد-بین خیابان بیست و نه و سی غربی- اتواستایل
.
.
📱09163186648📱09161136232

  A U T O S T A Y L E
  .
  .
  🇫🇷 #peugeot207 .
  .
  پایان پروژه پژو ۲۰۷ ✅رنگ آمیزی سپر✅ریکاوری رنگ ✅ سرامیک شيشه ها✅سرامیک چراغ ها✅سرامیک بدنه
  .
  .
  ❗️ورق بزنید و تفاوت قبل و بعد از ریکاوری رو مشاهده کنید ❗️ .
  .
  اتو استایل🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
  .
  .
  @autostyle_iran .
  .
  خدمات ارائه شده در این مجموعه :
  کاور بدنه (رنگی و بی رنگ هگزیس) -محافظ لبه رینگ -آنتی یووی شیشه های جانبی و عایق حرارتی جام جلو با طیف های مختلف -بازیابی و احیای رنگ -صفرشویی-جرم زدایی رینگ و قطعات داخلی خودرو -ترمیم و رنگ آمیزی رینگ -موتور شویی با مواد مخصوص -سرامیک بدنه و تمامی پوشش های بدنه و فضاهای داخلی خودرو برای نگهداری طولانی مدت از اتومبیل های لوکس و با ارزش شما .
  .
  🌎خوزستان-اهواز-کیان آباد-بین خیابان بیست و نه و سی غربی- اتواستایل
  .
  .
  📱09163186648📱09161136232

  679 4 1 May, 2019
  A U T O S T A Y L E
.
.
🇰🇷#hyundaigenesiscoupe .
.
اجرای آنتی یووی دولایه سرامیکی شیشه های جانبی بدون باز کردن قاب درب ها و شیشه جام عقب بصورت یک تیکه و بدون برش .
.
Uv100 
Ir70
.
. .
❗️ورق بزنید و نمای داخلی رو مشاهده کنید ❗️ .
.
اتو استایل🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
.
.
@autostyle_iran .
.
خدمات ارائه شده در این مجموعه : 
کاور بدنه (رنگی و بی رنگ هگزیس) -محافظ لبه رینگ -آنتی یووی شیشه های جانبی و عایق حرارتی جام جلو با طیف های مختلف -بازیابی و احیای رنگ -صفرشویی-جرم زدایی رینگ و قطعات داخلی خودرو -ترمیم و رنگ آمیزی رینگ -موتور شویی با مواد مخصوص -سرامیک بدنه و تمامی پوشش های بدنه و فضاهای داخلی خودرو برای نگهداری طولانی مدت از اتومبیل های لوکس و با ارزش شما .
.
🌎خوزستان-اهواز-کیان آباد-بین خیابان بیست و نه و سی غربی- اتواستایل
.
.
📱09163186648📱09161136232

  A U T O S T A Y L E
  .
  .
  🇰🇷 #hyundaigenesiscoupe .
  .
  اجرای آنتی یووی دولایه سرامیکی شیشه های جانبی بدون باز کردن قاب درب ها و شیشه جام عقب بصورت یک تیکه و بدون برش .
  .
  Uv100
  Ir70
  .
  . .
  ❗️ورق بزنید و نمای داخلی رو مشاهده کنید ❗️ .
  .
  اتو استایل🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
  .
  .
  @autostyle_iran .
  .
  خدمات ارائه شده در این مجموعه :
  کاور بدنه (رنگی و بی رنگ هگزیس) -محافظ لبه رینگ -آنتی یووی شیشه های جانبی و عایق حرارتی جام جلو با طیف های مختلف -بازیابی و احیای رنگ -صفرشویی-جرم زدایی رینگ و قطعات داخلی خودرو -ترمیم و رنگ آمیزی رینگ -موتور شویی با مواد مخصوص -سرامیک بدنه و تمامی پوشش های بدنه و فضاهای داخلی خودرو برای نگهداری طولانی مدت از اتومبیل های لوکس و با ارزش شما .
  .
  🌎خوزستان-اهواز-کیان آباد-بین خیابان بیست و نه و سی غربی- اتواستایل
  .
  .
  📱09163186648📱09161136232

  801 20 26 April, 2019
  A U T O S T A Y L E
.
.
🇫🇷#renaulttalisman .
.
پایان پروژه رنو تالیسمان ✅قلم گیری ✅ریکاوری رنگ ✅ سرامیک بدنه .
.
❗️ورق بزنید و تفاوت قبل و بعد از ریکاوری رو مشاهده کنید ❗️ .
.
اتو استایل🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
.
.
@autostyle_iran .
.
خدمات ارائه شده در این مجموعه : 
کاور بدنه (رنگی و بی رنگ هگزیس) -محافظ لبه رینگ -آنتی یووی شیشه های جانبی و عایق حرارتی جام جلو با طیف های مختلف -بازیابی و احیای رنگ -صفرشویی-جرم زدایی رینگ و قطعات داخلی خودرو -ترمیم و رنگ آمیزی رینگ -موتور شویی با مواد مخصوص -سرامیک بدنه و تمامی پوشش های بدنه و فضاهای داخلی خودرو برای نگهداری طولانی مدت از اتومبیل های لوکس و با ارزش شما .
.
🌎خوزستان-اهواز-کیان آباد-بین خیابان بیست و نه و سی غربی- اتواستایل
.
.
📱09163186648📱09161136232

  A U T O S T A Y L E
  .
  .
  🇫🇷 #renaulttalisman .
  .
  پایان پروژه رنو تالیسمان ✅قلم گیری ✅ریکاوری رنگ ✅ سرامیک بدنه .
  .
  ❗️ورق بزنید و تفاوت قبل و بعد از ریکاوری رو مشاهده کنید ❗️ .
  .
  اتو استایل🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
  .
  .
  @autostyle_iran .
  .
  خدمات ارائه شده در این مجموعه :
  کاور بدنه (رنگی و بی رنگ هگزیس) -محافظ لبه رینگ -آنتی یووی شیشه های جانبی و عایق حرارتی جام جلو با طیف های مختلف -بازیابی و احیای رنگ -صفرشویی-جرم زدایی رینگ و قطعات داخلی خودرو -ترمیم و رنگ آمیزی رینگ -موتور شویی با مواد مخصوص -سرامیک بدنه و تمامی پوشش های بدنه و فضاهای داخلی خودرو برای نگهداری طولانی مدت از اتومبیل های لوکس و با ارزش شما .
  .
  🌎خوزستان-اهواز-کیان آباد-بین خیابان بیست و نه و سی غربی- اتواستایل
  .
  .
  📱09163186648📱09161136232

  623 4 23 April, 2019
  ✔️ اطلاعیه در خصوص چگونگی تحویل پلاک گذر موقت . 🚙 مالکان خودروهای اروندی که از مرخصی نوروز 1398 استفاده کردند برای تحویل پلاک گذر موقت و دریافت پلاک اروند خودروی خود می توانند با در دست داشتن گواهی عدم خلافی از امروز سه شنبه (3 اردیبهشت) به پلیس راهور (میدان تپه) مراجعه نمایند.
. 🔹گفتنی است، مالکین همچنین پس از انجام این مرحله، جهت دریافت چک تضمین و پروانه تردد به گمرک اهواز واقع در خیابان لقمان امانیه مراجعه نمایند. 🚙
. 
https://t.me/arvandmorakhasi

#اروند #پلاک_اروند #مرخصی #اروندی #خرمشهر #گمرک #اهواز #خوزستانی_ها 
#Arvind #ahvaz #ahvaz #khuzestan #arvandi

  ✔️ اطلاعیه در خصوص چگونگی تحویل پلاک گذر موقت . 🚙 مالکان خودروهای اروندی که از مرخصی نوروز 1398 استفاده کردند برای تحویل پلاک گذر موقت و دریافت پلاک اروند خودروی خود می توانند با در دست داشتن گواهی عدم خلافی از امروز سه شنبه (3 اردیبهشت) به پلیس راهور (میدان تپه) مراجعه نمایند.
  . 🔹گفتنی است، مالکین همچنین پس از انجام این مرحله، جهت دریافت چک تضمین و پروانه تردد به گمرک اهواز واقع در خیابان لقمان امانیه مراجعه نمایند. 🚙
  .
  https://t.me/arvandmorakhasi

  #اروند #پلاک_اروند #مرخصی #اروندی #خرمشهر #گمرک #اهواز #خوزستانی_ها
  #Arvind #ahvaz #ahvaz #khuzestan #arvandi

  73 14 23 April, 2019
  #car 
تعمیرات تخصصی انواع خودروهای داخلی و خارجی شامل،برق/مکانیک/تنظیم موتور/تنظیم کیلومتر/پروگرامینگ و کدینگ و برنامه ریزی مجدد خودروهای خارجی/تعمیرات فوق تخصصی ECU و کنترل یونیت‌های کلیه خودروها/ تعریف کلید و ساخت/تعریف ریموت هم معمولی و هم کیلس استارتر فابریک 
دیاگ اصلی و تخصصی کلیه خودروها

آدرس.اهواز شریعتی (۳۰متری) خیابان رستگاری 
@ahvazcarservices
#huinday 
#genesis 
#ahvaz 
#arvandi 
#Electric

  #car
  تعمیرات تخصصی انواع خودروهای داخلی و خارجی شامل،برق/مکانیک/تنظیم موتور/تنظیم کیلومتر/پروگرامینگ و کدینگ و برنامه ریزی مجدد خودروهای خارجی/تعمیرات فوق تخصصی ECU و کنترل یونیت‌های کلیه خودروها/ تعریف کلید و ساخت/تعریف ریموت هم معمولی و هم کیلس استارتر فابریک
  دیاگ اصلی و تخصصی کلیه خودروها

  آدرس.اهواز شریعتی (۳۰متری) خیابان رستگاری
  @ahvazcarservices
  #huinday
  #genesis
  #ahvaz
  #arvandi
  #Electric

  25 2 22 April, 2019
  A U T O S T A Y L E
.
.
🇰🇷#hyundai #hyundaielantra .
.
پایان پروژه هیوندای النترا ✅رفع زردی رنگ ✅قلم گیری ✅ریکاوری رنگ .
.
❗️ورق بزنید و تفاوت قبل و بعد از ریکاوری و قلم گیری رو مشاهده کنید ❗️ .
.
اتو استایل🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
.
.
@autostyle_iran .
.
خدمات ارائه شده در این مجموعه : 
کاور بدنه (رنگی و بی رنگ هگزیس) -محافظ لبه رینگ -آنتی یووی شیشه های جانبی و عایق حرارتی جام جلو با طیف های مختلف -بازیابی و احیای رنگ -صفرشویی-جرم زدایی رینگ و قطعات داخلی خودرو -ترمیم و رنگ آمیزی رینگ -موتور شویی با مواد مخصوص -سرامیک بدنه و تمامی پوشش های بدنه و فضاهای داخلی خودرو برای نگهداری طولانی مدت از اتومبیل های لوکس و با ارزش شما .
.
🌎خوزستان-اهواز-کیان آباد-بین خیابان بیست و نه و سی غربی- اتواستایل
.
.
📱09163186648📱09161136232

  A U T O S T A Y L E
  .
  .
  🇰🇷 #hyundai #hyundaielantra .
  .
  پایان پروژه هیوندای النترا ✅رفع زردی رنگ ✅قلم گیری ✅ریکاوری رنگ .
  .
  ❗️ورق بزنید و تفاوت قبل و بعد از ریکاوری و قلم گیری رو مشاهده کنید ❗️ .
  .
  اتو استایل🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
  .
  .
  @autostyle_iran .
  .
  خدمات ارائه شده در این مجموعه :
  کاور بدنه (رنگی و بی رنگ هگزیس) -محافظ لبه رینگ -آنتی یووی شیشه های جانبی و عایق حرارتی جام جلو با طیف های مختلف -بازیابی و احیای رنگ -صفرشویی-جرم زدایی رینگ و قطعات داخلی خودرو -ترمیم و رنگ آمیزی رینگ -موتور شویی با مواد مخصوص -سرامیک بدنه و تمامی پوشش های بدنه و فضاهای داخلی خودرو برای نگهداری طولانی مدت از اتومبیل های لوکس و با ارزش شما .
  .
  🌎خوزستان-اهواز-کیان آباد-بین خیابان بیست و نه و سی غربی- اتواستایل
  .
  .
  📱09163186648📱09161136232

  621 9 20 April, 2019
  A U T O S T A Y L E
.
.
🇫🇷#renaulttalisman .
.
تصاویر آغازین پروژه رنو تالیسمان💎
.
. ✅ریکاوری رنگ
✅قلم گیری
✅سرامیک بدنه
.
.
@autostyle_iran
.
.
اتو استایل 🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
.
.
🌎خوزستان- اهواز -کیان آباد -بین خیابان بیست و نه و سی غربی -اتواستایل
.
.
📱 09163186648 📱09161136232

  A U T O S T A Y L E
  .
  .
  🇫🇷 #renaulttalisman .
  .
  تصاویر آغازین پروژه رنو تالیسمان💎
  .
  . ✅ریکاوری رنگ
  ✅قلم گیری
  ✅سرامیک بدنه
  .
  .
  @autostyle_iran
  .
  .
  اتو استایل 🏅محافظت و دیزاین خودرو🏅
  .
  .
  🌎خوزستان- اهواز -کیان آباد -بین خیابان بیست و نه و سی غربی -اتواستایل
  .
  .
  📱 09163186648 📱09161136232

  724 10 18 April, 2019

Top #arvandi posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements