#anadolu Instagram Photos & Videos

anadolu - 659.7k posts

Advertisements

  “Dayanılmaz olan aslında yaşam değilmiş, insanlarmış... 🌾

  “Dayanılmaz olan aslında yaşam değilmiş, insanlarmış... 🌾

  11 2 7 hours ago

Advertisements

Advertisements

  Tolstoy’un "İnsan Ne ile Yaşar" adlı kitabında, çiftçi Pahom’un hazin ve ibretlik öyküsü yer alır.
Sıradan kendi halinde bir çiftçi olan Pahom, daha zengin bir hayatın hayalini kurmaktadır. Uzak bir yerlerde, cömert bir reisin karşılıksız toprak verdiğini duyunca, daha çok toprak elde etmek için reise gidip talebini iletir. Gerçekten de Reis herkese istediği kadar toprak veren cömert biridir. Pahom’a “Sabah güneşin doğuşundan batışına kadar katettiğin bütün yerler senin fakat güneş batmadan yeniden başladığın yere dönmen lazım.” der. “Yoksa bütün hakkını kaybedersin.” Pahom güneşin doğuşuyla beraber başlar yürümeye. Tarlalar, bağlar, bahçeler geçer. Tam geri dönecekken gördüğü sulak bir araziyi es geçemez. Şu bağ, bu bahçe derken bakar ki güneşin batmasına az kalmış. Koşar, koşar, ama kesilir takâti. Halsiz adımlarla yürümeye devam ederken, Pahom’un burnundan kanlar damlamaya başlar. Tam başladığı noktaya yaklaşmışken, bir an yığılır yere ve bir daha kalkamaz…
Reis olanları izlemektedir. Çok kereler şahit olduğu olay yeniden vuku bulmuştur. Adamlarına bir mezar kazdırır. Pahom’u bu mezara gömerler. Reis Pahom’un mezarının başında durur şöyle der:
“Bir insana işte bu kadar toprak yeter!”
#Tolstoy #run #mountains #view #summit #climbing #tree #animal #love #holiday #beautiful #boys #vegan #explore #peace #extreme #world #wanderlust #run #travel #trip #hiking #walk #sky #fun #nature #sun #clouds #happy

  Tolstoy’un "İnsan Ne ile Yaşar" adlı kitabında, çiftçi Pahom’un hazin ve ibretlik öyküsü yer alır.
  Sıradan kendi halinde bir çiftçi olan Pahom, daha zengin bir hayatın hayalini kurmaktadır. Uzak bir yerlerde, cömert bir reisin karşılıksız toprak verdiğini duyunca, daha çok toprak elde etmek için reise gidip talebini iletir. Gerçekten de Reis herkese istediği kadar toprak veren cömert biridir. Pahom’a “Sabah güneşin doğuşundan batışına kadar katettiğin bütün yerler senin fakat güneş batmadan yeniden başladığın yere dönmen lazım.” der. “Yoksa bütün hakkını kaybedersin.” Pahom güneşin doğuşuyla beraber başlar yürümeye. Tarlalar, bağlar, bahçeler geçer. Tam geri dönecekken gördüğü sulak bir araziyi es geçemez. Şu bağ, bu bahçe derken bakar ki güneşin batmasına az kalmış. Koşar, koşar, ama kesilir takâti. Halsiz adımlarla yürümeye devam ederken, Pahom’un burnundan kanlar damlamaya başlar. Tam başladığı noktaya yaklaşmışken, bir an yığılır yere ve bir daha kalkamaz…
  Reis olanları izlemektedir. Çok kereler şahit olduğu olay yeniden vuku bulmuştur. Adamlarına bir mezar kazdırır. Pahom’u bu mezara gömerler. Reis Pahom’un mezarının başında durur şöyle der:
  “Bir insana işte bu kadar toprak yeter!”
  #Tolstoy #run #mountains #view #summit #climbing #tree #animal #love #holiday #beautiful #boys #vegan #explore #peace #extreme #world #wanderlust #run #travel #trip #hiking #walk #sky #fun #nature #sun #clouds #happy

  17 1 8 hours ago

Advertisements

Advertisements

  İnsan nedir bilir misin olric.. ?
-nedir efendimiz.. ? “-ağaçları kesip onlardan kağıt yapan sonrada o kağıtlara "ağaçları koruyunuz" yazandır.

#fotoğraf#anadolu #mardin #oğuzatay

  İnsan nedir bilir misin olric.. ?
  -nedir efendimiz.. ? “-ağaçları kesip onlardan kağıt yapan sonrada o kağıtlara "ağaçları koruyunuz" yazandır.

  #fotoğraf #anadolu #mardin #oğuzatay

  17 1 10 hours ago
  EFESLİ ARTEMİS " - Ephesos kazıları sırasında bulunan biri büyük ikisi küçük üç Artemis heykeli (Efes Müzesi'nde ikisi sergileniyor. E.A) arkeolojide olduğu kadar, dünya din tarihinde de çığır açmıştır. Çünkü çok memeli Artemis figürlerinden daha önce ortaya çıkıp Avrupa müzelerinde korunan tek tük örnekler var idiyse de, bu tanrıça tipinin Efes'e özgü olduğu ve Efes'te yapıldığı kesinlikle bilinmiyor, yahut bilinse bile Ege tarih ve sanatına ışık tutmak amacıyla değerlendirilmiyordu. Bugün bu Artemis heykellerini canlı canlı karşımızda görmekle, yalnız bu tanrıçayı değil, onunla ilgili bütün bir tanrı dünyasını, arkasında da koca bir tarih çağını aydınlatabiliyor, gizli ya da karanlık kalmış birçok bilimsel sorunun çözümüne gidebiliyoruz. Dahası var, değeri paha biçilmez, güzelliği dillere destan Artemis Ege'nin şanını dünyaya yayarak Türkiye turizmine çok önemli bir ileri adım attırmıştır.... ARTEMİS : Akdeniz çevresinde bin yıllarca tutunmuş bir tanrıçaya belli bir süre içinde ve belli bir bölgede verilen bir addır. Kaynağı Orta Anadolu'da bulunduğu en son arkeoloji kazılarından kesinlikle anlaşılan ve genel olarak Ana Tanrıça diye tanımlanabilen bu tanrısal varlık Yunan din ve efsanelerinde Artemis adıyla anılır..." Metin Bilgileri : Azra Erhat; Mitoloji Sözlüğü'nden. Fotoğraflar : 1-3-5 Büyük Artemis, 2-4-6 Güzel Artemis heykelleri. ... #arkeoloji #tarih #ephesus #efes #artemis #anadolu #turkiye #mitoloji

  EFESLİ ARTEMİS " - Ephesos kazıları sırasında bulunan biri büyük ikisi küçük üç Artemis heykeli (Efes Müzesi'nde ikisi sergileniyor. E.A) arkeolojide olduğu kadar, dünya din tarihinde de çığır açmıştır. Çünkü çok memeli Artemis figürlerinden daha önce ortaya çıkıp Avrupa müzelerinde korunan tek tük örnekler var idiyse de, bu tanrıça tipinin Efes'e özgü olduğu ve Efes'te yapıldığı kesinlikle bilinmiyor, yahut bilinse bile Ege tarih ve sanatına ışık tutmak amacıyla değerlendirilmiyordu. Bugün bu Artemis heykellerini canlı canlı karşımızda görmekle, yalnız bu tanrıçayı değil, onunla ilgili bütün bir tanrı dünyasını, arkasında da koca bir tarih çağını aydınlatabiliyor, gizli ya da karanlık kalmış birçok bilimsel sorunun çözümüne gidebiliyoruz. Dahası var, değeri paha biçilmez, güzelliği dillere destan Artemis Ege'nin şanını dünyaya yayarak Türkiye turizmine çok önemli bir ileri adım attırmıştır.... ARTEMİS : Akdeniz çevresinde bin yıllarca tutunmuş bir tanrıçaya belli bir süre içinde ve belli bir bölgede verilen bir addır. Kaynağı Orta Anadolu'da bulunduğu en son arkeoloji kazılarından kesinlikle anlaşılan ve genel olarak Ana Tanrıça diye tanımlanabilen bu tanrısal varlık Yunan din ve efsanelerinde Artemis adıyla anılır..." Metin Bilgileri : Azra Erhat; Mitoloji Sözlüğü'nden. Fotoğraflar : 1-3-5 Büyük Artemis, 2-4-6 Güzel Artemis heykelleri. ... #arkeoloji #tarih #ephesus #efes #artemis #anadolu #turkiye #mitoloji

  7 0 10 hours ago
  İncinmişliği derin olanın, sükûtu da büyük oluyor.
Allah, sükût ettiğimiz yerden çiçeklendirsin bizi…

  İncinmişliği derin olanın, sükûtu da büyük oluyor.
  Allah, sükût ettiğimiz yerden çiçeklendirsin bizi…

  384 6 10 hours ago
  #Erzurum #Narman #Peri #Bacaları - Kırmızı Periler Diyarı;
#Doğu #Anadolu nadide bölge jeolojisinin bir hediyesi gibi Narman ilçe sınırlarında yer alan Peri Bacaları temel olarak bölgeye has sıkışma tektoniğinin ürünüdür. Yer aldığı bölgeyi bir açık hava müzesi haline getiren bu eşsiz şekillenmenin seyredildiği bölge başka bir adlandırma ile de "Kırmızı Periler Diyarı" olarak bilinmektedir. Narman Peri Bacaları #jeolojik bakımdan, oluşumu Pliyosen çağ'a kadar dayanan bir geçmişe sahiptir. Başlıca kırmızı kum taşları ve benzer renkteki çakıl taşlarından kaynaşarak oluşan bir yapıya sahip olup; yapılan incelemeler neticesinde çağlar boyunca olagelen karasal fasiyeler ve diğer atmosferik koşullar sonucunda oluşan aşınmalarla şekillendiği bilinmektedir.
#Kırmızı Periler Diyarının bir benzeri halindeki Kapadokya'daki oluşumlardan ayıran en belirgin özelliği ise oluşumların tortul biçimlerden meydana gelişidir. Bilindiği üzere Kapadokya Peri Bacaları ve volkanik bir yapıya sahiptir. Oysa Narman Peri Bacaları sedimanter bir yapıya sahip olup; yer aldığı bölgede gözlenen Pliyo - Kuvaterner tortul kayaçlarda bulunan demir elementi dolayısıyla da hem daha dayanıklı bir yapıya hem de daha kırmızı bir renge sahiptir.
Hali hazırda 2012 yılında #UNESCO #Türkiye #Milli Komitesi tarafından #Dünya Geçici Miras listesine alınmış bulunan Narman Peri Bacaları Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi ilgili birimleri ve Kuzey Doğu Anadolu #Kalkınma Ajansı tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde turistik bir nitelik kazanmış, son iki yıldan bu yana yöreye gelen  yerli ve yabancı bir çok turist sayısında kayda değer bir artış gözlenmiştir.
Bugün itibarıyla UNESCO ve #İTÜ tarafından yürütülen ortak çalışmayla yörede diğer yapılaşmanın önüne geçilmiş, toplam 62 km uzunluğunda üç vadiden oluşan alanın projelendirme çalışmaları ve günü birlik tesis kurma çalışmaları devam etmektedir.
@ataturkuniversite @milliparklar @unescoturkiye @tcdaka

  #Erzurum #Narman #Peri #Bacaları - Kırmızı Periler Diyarı;
  #Doğu #Anadolu nadide bölge jeolojisinin bir hediyesi gibi Narman ilçe sınırlarında yer alan Peri Bacaları temel olarak bölgeye has sıkışma tektoniğinin ürünüdür. Yer aldığı bölgeyi bir açık hava müzesi haline getiren bu eşsiz şekillenmenin seyredildiği bölge başka bir adlandırma ile de "Kırmızı Periler Diyarı" olarak bilinmektedir. Narman Peri Bacaları #jeolojik bakımdan, oluşumu Pliyosen çağ'a kadar dayanan bir geçmişe sahiptir. Başlıca kırmızı kum taşları ve benzer renkteki çakıl taşlarından kaynaşarak oluşan bir yapıya sahip olup; yapılan incelemeler neticesinde çağlar boyunca olagelen karasal fasiyeler ve diğer atmosferik koşullar sonucunda oluşan aşınmalarla şekillendiği bilinmektedir.
  #Kırmızı Periler Diyarının bir benzeri halindeki Kapadokya'daki oluşumlardan ayıran en belirgin özelliği ise oluşumların tortul biçimlerden meydana gelişidir. Bilindiği üzere Kapadokya Peri Bacaları ve volkanik bir yapıya sahiptir. Oysa Narman Peri Bacaları sedimanter bir yapıya sahip olup; yer aldığı bölgede gözlenen Pliyo - Kuvaterner tortul kayaçlarda bulunan demir elementi dolayısıyla da hem daha dayanıklı bir yapıya hem de daha kırmızı bir renge sahiptir.
  Hali hazırda 2012 yılında #UNESCO #Türkiye #Milli Komitesi tarafından #Dünya Geçici Miras listesine alınmış bulunan Narman Peri Bacaları Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi ilgili birimleri ve Kuzey Doğu Anadolu #Kalkınma Ajansı tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde turistik bir nitelik kazanmış, son iki yıldan bu yana yöreye gelen  yerli ve yabancı bir çok turist sayısında kayda değer bir artış gözlenmiştir.
  Bugün itibarıyla UNESCO ve #İTÜ tarafından yürütülen ortak çalışmayla yörede diğer yapılaşmanın önüne geçilmiş, toplam 62 km uzunluğunda üç vadiden oluşan alanın projelendirme çalışmaları ve günü birlik tesis kurma çalışmaları devam etmektedir.
  @ataturkuniversite @milliparklar @unescoturkiye @tcdaka

  51 0 10 hours ago
  "Seni düşünürken bir çakıl taşı ısınır içimde." Bedri Rahmi nasıl bir insan? Sanıyoruz anlatmakla bitmez... Tam bir aşk adamı, müthiş bir ressam; Anadolu aşığı ince bir şiir işçisi... Bu güzel insanla ilgili ne çok şey yazılabilir. Büşra da ağzımızda hoş bir tat bıraksın ister gibi hazırlamış yazısını, keyifle okuyunuz. Link bio'da... #bedrirahmieyüboğlu #karadutum #anadolu #ressam #şair #mavikaplumbağasanatevi #ahmethaşim #seramik

  "Seni düşünürken bir çakıl taşı ısınır içimde." Bedri Rahmi nasıl bir insan? Sanıyoruz anlatmakla bitmez... Tam bir aşk adamı, müthiş bir ressam; Anadolu aşığı ince bir şiir işçisi... Bu güzel insanla ilgili ne çok şey yazılabilir. Büşra da ağzımızda hoş bir tat bıraksın ister gibi hazırlamış yazısını, keyifle okuyunuz. Link bio'da... #bedrirahmieyüboğlu #karadutum #anadolu #ressam #şair #mavikaplumbağasanatevi #ahmethaşim #seramik

  19 0 10 hours ago

Top #anadolu posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements