#MìCayChay Instagram Photos & Videos

MìCayChay - 3 posts

Advertisements

  MÌ CAY CHAY
Bưng ra còn sôi sùng sục luôn. 😁😁😁
Địa chỉ: Quán Thiên Phú - 58 Nguyễn Công Trứ.
Giá: 25k/ 1 bát.
Sợi mì và nước mì phải nói là ngon tuyệt đỉnh kungfu luôn. Ngon đến nỗi không biết phải diễn tả ntn. 😊😊😊
@foodyhue
#foodyhuế #foodyhue #MìCayChay

  MÌ CAY CHAY
  Bưng ra còn sôi sùng sục luôn. 😁😁😁
  Địa chỉ: Quán Thiên Phú - 58 Nguyễn Công Trứ.
  Giá: 25k/ 1 bát.
  Sợi mì và nước mì phải nói là ngon tuyệt đỉnh kungfu luôn. Ngon đến nỗi không biết phải diễn tả ntn. 😊😊😊
  @foodyhue
  #foodyhuế #foodyhue #MìCayChay

  2 0 29 September, 2016

Top #MìCayChay posts

Advertisements

  MÌ CAY CHAY
Bưng ra còn sôi sùng sục luôn. 😁😁😁
Địa chỉ: Quán Thiên Phú - 58 Nguyễn Công Trứ.
Giá: 25k/ 1 bát.
Sợi mì và nước mì phải nói là ngon tuyệt đỉnh kungfu luôn. Ngon đến nỗi không biết phải diễn tả ntn. 😊😊😊
@foodyhue
#foodyhuế #foodyhue #MìCayChay

  MÌ CAY CHAY
  Bưng ra còn sôi sùng sục luôn. 😁😁😁
  Địa chỉ: Quán Thiên Phú - 58 Nguyễn Công Trứ.
  Giá: 25k/ 1 bát.
  Sợi mì và nước mì phải nói là ngon tuyệt đỉnh kungfu luôn. Ngon đến nỗi không biết phải diễn tả ntn. 😊😊😊
  @foodyhue
  #foodyhuế #foodyhue #MìCayChay

  2 0 29 September, 2016