#Lakestan Instagram Photos & Videos

Lakestan - 5.6k posts

Advertisements

  👋
دسم بگرو
آسمون إ نوم چملت
کاو آ کَ

سِرِم ک
لرزه بویجه نوم گیونم
و چَ‌مَ‌لِ نازارت
آسمون هوش‌گِ دلم
وشتا کَ

إ نوم تولت 
هرچه مونگ شو چوارده
گومه ماو،
و هرچه پیا خاسه
ی راسه

هناسیم،
یواش یواش کما ماو
نمزونم م چ بو
إ هوار، إ هوار

إ آسمون تریک إ نوم روژل شارم
إ مالَ‌کِ رمیا مِ إ نوم دل بی عارم
إ آگره کی آیشته نوم إ دل بی سایوه
إ کول خمه کی کردَ گژ إ دار بی سایره

هرچه موشم بکومه
إ دل منه ار جا وژ
إ کول خیال خامه
محاله

بیلا تا بژنم
ساز دلم
ارآنت
ار ی گل بشنویی
دنگ إ دل ژار منه
موینه سازه
مژنی
دنگ دلت ارآنم

مهرداد علیپور

#لکی #شعر_لکی #لکستان #مهرداد_علیپور 
#laki #lakestan #lakistan #poem

  👋
  دسم بگرو
  آسمون إ نوم چملت
  کاو آ کَ

  سِرِم ک
  لرزه بویجه نوم گیونم
  و چَ‌مَ‌لِ نازارت
  آسمون هوش‌گِ دلم
  وشتا کَ

  إ نوم تولت
  هرچه مونگ شو چوارده
  گومه ماو،
  و هرچه پیا خاسه
  ی راسه

  هناسیم،
  یواش یواش کما ماو
  نمزونم م چ بو
  إ هوار، إ هوار

  إ آسمون تریک إ نوم روژل شارم
  إ مالَ‌کِ رمیا مِ إ نوم دل بی عارم
  إ آگره کی آیشته نوم إ دل بی سایوه
  إ کول خمه کی کردَ گژ إ دار بی سایره

  هرچه موشم بکومه
  إ دل منه ار جا وژ
  إ کول خیال خامه
  محاله

  بیلا تا بژنم
  ساز دلم
  ارآنت
  ار ی گل بشنویی
  دنگ إ دل ژار منه
  موینه سازه
  مژنی
  دنگ دلت ارآنم

  مهرداد علیپور

  #لکی #شعر_لکی #لکستان #مهرداد_علیپور
  #laki #lakestan #lakistan #poem

  20 0 5 hours ago

Advertisements

Advertisements

  گرگان آبشار بعد از روستای زیارت

تصویر از همتبار عزیزمون @farid.10.f 👑👑👑
.
.

کپشن مطالعه شود مرسی🙏🙌
در كاوش تپه باباجان كه توسط خانم كلرگاف كه در كاشی‌هایی در اتاق مركزی اين بنا پيدا شده اشكالی چليپا مانند و اشكالی بسيار زيبا شبيه به نقوش گلونی نقش بسته می‌توان اشاره كرد. و انگشتری پيدا شده كه روی آن انسانی بالدار از دل خورشيد بيرون امده كه شبيه مقنعه و گلونی امروزی است.
در عكس‌های آنتوان سوروگين عكاسی كه در دوره قاجاريه به ايران سفر كرده و از تمام مشاغل و پوشش‌ها و فرهنگ‌های موجود در ايران عكس‌برداری كرده است می‌توان مشاهده كرد كه تنها زنانی كه از پوشش گلونی استفاده كرده‌اند زنان #لک بوده‌اند.
اين سربند در گذشته در لباس مردان هم به كار می‌رفته و به طور كلی سربند و دستاو از زمان مادها و هخامنشيان در لباس مردان و زنان ايران به ويژه بنيان گذاران دولت ماد و بعدها در ساسانيان و اشكانيان استفاده می‌شده است.
علاوه براين اگر به فيلم‌ها و عكس‌های قديمی منطقه مراجعه كنيم خواهيم ديد اين پوشش تنها بر پيكر زنان و مردمانی مشاهده مي‌شود كه به #زبان‌لكی سخن گفته و يا متعلق به شهرهای #لک‌نشين است.
در آخر: البته بعلت همجواری و اختلاط بين اقوام منطقه زاگرس و تعامل فرهنگی كه ميان آنها بوده است اين پوشش مانند بسياری از فرهنگ‌های ديگر به ساير اقوام عاريت داده شده و در ازای آن فرهنگ و يا پوششی با عاريت گرفته شده است.
اما همه اينها نبايد دليل بشود كه سرمنشا و سر چشمه اصلی اين فرهنگ فراموش شده و هم‌اکنون به اسم #قوم‌لک‌ثبت‌ملی شده‌است
#گلونی_لکی
#لکی
#لکستان
#lakestan 
#history 
#iran 
#laki
#lakistan 
#لکی
#تاریخ
#ترانه
#کردی
#لری
#اهنگ_لکی 
#اهنگ_لری
#اهنگ
#لکستان
#لرستان
#کردستان
#ایران 
#موسیقی
#کرمانشاه
#خرم‌اباد
#بروجرد
#کوهدشت 
#دلفان 
#هرسین 
#الشتر 
#لک_ایرانی_تر_از_هر_ایرانی

  گرگان آبشار بعد از روستای زیارت

  تصویر از همتبار عزیزمون @farid.10.f 👑👑👑
  .
  .

  کپشن مطالعه شود مرسی🙏🙌
  در كاوش تپه باباجان كه توسط خانم كلرگاف كه در كاشی‌هایی در اتاق مركزی اين بنا پيدا شده اشكالی چليپا مانند و اشكالی بسيار زيبا شبيه به نقوش گلونی نقش بسته می‌توان اشاره كرد. و انگشتری پيدا شده كه روی آن انسانی بالدار از دل خورشيد بيرون امده كه شبيه مقنعه و گلونی امروزی است.
  در عكس‌های آنتوان سوروگين عكاسی كه در دوره قاجاريه به ايران سفر كرده و از تمام مشاغل و پوشش‌ها و فرهنگ‌های موجود در ايران عكس‌برداری كرده است می‌توان مشاهده كرد كه تنها زنانی كه از پوشش گلونی استفاده كرده‌اند زنان #لک بوده‌اند.
  اين سربند در گذشته در لباس مردان هم به كار می‌رفته و به طور كلی سربند و دستاو از زمان مادها و هخامنشيان در لباس مردان و زنان ايران به ويژه بنيان گذاران دولت ماد و بعدها در ساسانيان و اشكانيان استفاده می‌شده است.
  علاوه براين اگر به فيلم‌ها و عكس‌های قديمی منطقه مراجعه كنيم خواهيم ديد اين پوشش تنها بر پيكر زنان و مردمانی مشاهده مي‌شود كه به #زبان ‌لكی سخن گفته و يا متعلق به شهرهای #لک ‌نشين است.
  در آخر: البته بعلت همجواری و اختلاط بين اقوام منطقه زاگرس و تعامل فرهنگی كه ميان آنها بوده است اين پوشش مانند بسياری از فرهنگ‌های ديگر به ساير اقوام عاريت داده شده و در ازای آن فرهنگ و يا پوششی با عاريت گرفته شده است.
  اما همه اينها نبايد دليل بشود كه سرمنشا و سر چشمه اصلی اين فرهنگ فراموش شده و هم‌اکنون به اسم #قوم ‌لک‌ثبت‌ملی شده‌است
  #گلونی_لکی
  #لکی
  #لکستان
  #lakestan
  #history
  #iran
  #laki
  #lakistan
  #لکی
  #تاریخ
  #ترانه
  #کردی
  #لری
  #اهنگ_لکی
  #اهنگ_لری
  #اهنگ
  #لکستان
  #لرستان
  #کردستان
  #ایران
  #موسیقی
  #کرمانشاه
  #خرم ‌اباد
  #بروجرد
  #کوهدشت
  #دلفان
  #هرسین
  #الشتر
  #لک_ایرانی_تر_از_هر_ایرانی

  887 32 11 hours ago
  نوای لکی و دگر هیچ
مطالعه شود👇👇
‍ لکستان فقط یک جغرافیا نیست؛ 
بلکه فریاد مظلومیت قومی ست که پس از سال ها از دل خاکستر چون ققنوس سر بر آورده است. 
لکستان فرهنگ است. میراث مور و طنین مویه های مادرانه ی مردم لک است که فرزندانش "شاباس" وار فریاد بودن سر می دهند.
لکستان آفتاب است بر تاریکی چند صد سال غارت و چپاول و کشتار مردمانی که هویتشان را به آتش کشیده اند.
لکستان ،اعتبار، اصالت و اراده ی لک زبانان در بازگشت به اصل و خاستگاه جاویدان خویش است.
 نامی اهورایی که چون مورفین جان را پر از آرامش می‌کند؛ 
لکستان رستاخیزیست که رستنگاه آب ها و خش خش برگ ها و صدای تیشه ی فرهاد و نقش ها و وندها و پر از شراب های چند هزارساله است.
مردان و زنان لک بیدار شده اند و عاشقانه سمفونی #لکستان را فریاد میزنند و میرقصند و کل میکشند و آن را چون آب بر اتش دردهای کهنه جاری میکنند . با هم به اعتبار گل واژه های نابش چنان مسیر بازگشت را فریاد میزنند که گویی وحی بر بند بند آن نازل شده است.

من لک ایرانی ام و ریشه در اعماق تاریخ دارم، اگر در من توانی برای مبارزه هست ریشه در دلاوری های هزار ساله ی مردان بزرگ قومم چون لطفعلی خان زند دارد، لکستان بیشه شیران است و شیران پارسی نگهبان پرچم ایران زمینند. 
#lak #lakestan #laki 
#لکستان #کوهدشت #لکی #گلونی #خرم_آباد #الشتر #نوراباد #دلفان #ایلام #هلیلان #کرمانشاه #هرسین #بروجرد #همدان #نهاوند #ملایر #قزوین #لوشان #کلاردشت #کلات_نادری #گیلان #کنگاور #صحنه #شیراز #اصفهان #تهران #مور

  نوای لکی و دگر هیچ
  مطالعه شود👇👇
  ‍ لکستان فقط یک جغرافیا نیست؛
  بلکه فریاد مظلومیت قومی ست که پس از سال ها از دل خاکستر چون ققنوس سر بر آورده است.
  لکستان فرهنگ است. میراث مور و طنین مویه های مادرانه ی مردم لک است که فرزندانش "شاباس" وار فریاد بودن سر می دهند.
  لکستان آفتاب است بر تاریکی چند صد سال غارت و چپاول و کشتار مردمانی که هویتشان را به آتش کشیده اند.
  لکستان ،اعتبار، اصالت و اراده ی لک زبانان در بازگشت به اصل و خاستگاه جاویدان خویش است.
  نامی اهورایی که چون مورفین جان را پر از آرامش می‌کند؛
  لکستان رستاخیزیست که رستنگاه آب ها و خش خش برگ ها و صدای تیشه ی فرهاد و نقش ها و وندها و پر از شراب های چند هزارساله است.
  مردان و زنان لک بیدار شده اند و عاشقانه سمفونی #لکستان را فریاد میزنند و میرقصند و کل میکشند و آن را چون آب بر اتش دردهای کهنه جاری میکنند . با هم به اعتبار گل واژه های نابش چنان مسیر بازگشت را فریاد میزنند که گویی وحی بر بند بند آن نازل شده است.

  من لک ایرانی ام و ریشه در اعماق تاریخ دارم، اگر در من توانی برای مبارزه هست ریشه در دلاوری های هزار ساله ی مردان بزرگ قومم چون لطفعلی خان زند دارد، لکستان بیشه شیران است و شیران پارسی نگهبان پرچم ایران زمینند.
  #lak #lakestan #laki
  #لکستان #کوهدشت #لکی #گلونی #خرم_آباد #الشتر #نوراباد #دلفان #ایلام #هلیلان #کرمانشاه #هرسین #بروجرد #همدان #نهاوند #ملایر #قزوین #لوشان #کلاردشت #کلات_نادری #گیلان #کنگاور #صحنه #شیراز #اصفهان #تهران #مور

  676 22 11 hours ago

Advertisements

Advertisements

Top #Lakestan posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements