#BAŞAK Instagram Photos & Videos

BAŞAK - 130k posts

  21 Mayıs Salı gününün kartları"Kupa Yedilisi,Şeytan,Dünya,Değişim"
Bir hayalin varsa peşinden git.Ona ulaşabilecek zamanın varsa,o zamanı boşa harcama. Kalbini besleyen isteklerin için ayağa kalkmadığında,elinden kayıp gidenlerden ötürü yaşayacağın hayalkırıklığı,sonrasında bir şeyleri farketmeni sağlar ama iş işten geçer. Tatmin olamazsın kalpten istediğin olmamışsa. Bu da seni ya yeni bir arayışa,yeni yollara,yeni anlamlar bulmaya yönlendirir ya da sana mutluluk vermeyen o şeye gönüllü olarak esir olmana sebep olur. Şimdi bir düşün; Evrenden istediğin şey konusunda gerçekten kararlı mısın? Ona ulaşmak pahasına bir şeylerden feragat etmen gerekecekse eğer,yinede peşinden gider miydin? Yoksa iş bu kısma gelince,aslında istediğin şeyin o olmadığını düşünerek illüzyonların içinde kaybolur muydun? Ben derim ki; İstediğin o şey karşına gelecek ama bilinçaltında yatan korkuların,güven ihtiyacın,her şey garantide olsun diye kendine koydugun sınırların bir anda tetiklenebilir. Âdeta önüne set çekilmiş ve ileri adım atamayacağınin tedirginliğini yaşayabilirsin. Burada senin öncelikle kendin ve isteklerinin arasına giren bu negatif duygulardan uzaklaşman gerekecek. Bazı şeyler insanın eline öylece verilmez,bedel ödemek gerekiyorsa kişi bunu ödemeli. Kendi içinde bulunduğun konuyu lütfen iyi gözlemle. Neye,kime,hangi duygulara tutunuyorsun? Bunlar seni hedefine vardiracak engellerin mi? Yoksa bu engellerde amaçsızca yaşamını boşa harcamak senin kendi tercihin mi? Bunu farkedebilirsen, elini taşa koyup hayatında bir düzen,sistem ve sağlıklı koşullar yaratırsın. Bu.da seni dünya'nın nimetlerine ulaştırır. Bir ev istiyordun belkide,ya da evlilik,hayatında bir konuda tamamlanma,ya da karmanı temizlemek için bir şeyler yapmak istiyordun,bir seyehat için para lazımdı,iş için imkân,eğitim için olanaklar veya izin, Bir bebeğin doğumu için gerekli bir şey..Her ne ise bu, oluşum halinde sen buna kararlı oldukça. Ve peşinden gittikçe. Lütfen onu gerçekten isteyerek hayatına çek.Değişimi kucakla! Ardından fırtınalar, Engeller,kısıtlamalar olsa bile. Çünkü hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Dünya'nın bunu bize anlatma şekli böyledir.
Kartımız da şöyle güzel bir mesaj veriyor;⏬⏬

  21 Mayıs Salı gününün kartları"Kupa Yedilisi,Şeytan,Dünya,Değişim"
  Bir hayalin varsa peşinden git.Ona ulaşabilecek zamanın varsa,o zamanı boşa harcama. Kalbini besleyen isteklerin için ayağa kalkmadığında,elinden kayıp gidenlerden ötürü yaşayacağın hayalkırıklığı,sonrasında bir şeyleri farketmeni sağlar ama iş işten geçer. Tatmin olamazsın kalpten istediğin olmamışsa. Bu da seni ya yeni bir arayışa,yeni yollara,yeni anlamlar bulmaya yönlendirir ya da sana mutluluk vermeyen o şeye gönüllü olarak esir olmana sebep olur. Şimdi bir düşün; Evrenden istediğin şey konusunda gerçekten kararlı mısın? Ona ulaşmak pahasına bir şeylerden feragat etmen gerekecekse eğer,yinede peşinden gider miydin? Yoksa iş bu kısma gelince,aslında istediğin şeyin o olmadığını düşünerek illüzyonların içinde kaybolur muydun? Ben derim ki; İstediğin o şey karşına gelecek ama bilinçaltında yatan korkuların,güven ihtiyacın,her şey garantide olsun diye kendine koydugun sınırların bir anda tetiklenebilir. Âdeta önüne set çekilmiş ve ileri adım atamayacağınin tedirginliğini yaşayabilirsin. Burada senin öncelikle kendin ve isteklerinin arasına giren bu negatif duygulardan uzaklaşman gerekecek. Bazı şeyler insanın eline öylece verilmez,bedel ödemek gerekiyorsa kişi bunu ödemeli. Kendi içinde bulunduğun konuyu lütfen iyi gözlemle. Neye,kime,hangi duygulara tutunuyorsun? Bunlar seni hedefine vardiracak engellerin mi? Yoksa bu engellerde amaçsızca yaşamını boşa harcamak senin kendi tercihin mi? Bunu farkedebilirsen, elini taşa koyup hayatında bir düzen,sistem ve sağlıklı koşullar yaratırsın. Bu.da seni dünya'nın nimetlerine ulaştırır. Bir ev istiyordun belkide,ya da evlilik,hayatında bir konuda tamamlanma,ya da karmanı temizlemek için bir şeyler yapmak istiyordun,bir seyehat için para lazımdı,iş için imkân,eğitim için olanaklar veya izin, Bir bebeğin doğumu için gerekli bir şey..Her ne ise bu, oluşum halinde sen buna kararlı oldukça. Ve peşinden gittikçe. Lütfen onu gerçekten isteyerek hayatına çek.Değişimi kucakla! Ardından fırtınalar, Engeller,kısıtlamalar olsa bile. Çünkü hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Dünya'nın bunu bize anlatma şekli böyledir.
  Kartımız da şöyle güzel bir mesaj veriyor;⏬⏬

  13 2 20 May, 2019
  M.Ö. 538’de Persler’in Babil’i fethetmesiyle Mısır ve Babil bir rejim altında birleşmiştir. Mezopotamya astrolojisinin Mısır’a bu esnada geçtiği düşünülüyor. İkinci kaynaşma dönemi ise Helenistik dönemdir. M.Ö. 331’de Büyük İskender Mezopotamya’yı ve Mısır’ı fethettikten sonra Mısır, Yunan ve Mezopotamya astrolojileri ve kozmolojileri burada birbirine karışmış, hangi gelişimin hangi kültüre ait olduğunu ayırt etmek zorlaşmıştır.
Helenistik dönemde ilk astroloji okulu Kos adasında Berossus tarafından açılmıştır. Bunu izleyen yüzyılda Hermetik eserler yazılmıştır. M.Ö. 1. yy’da Helenistik dönemin bilinen en eski doğum haritası Nemrut Dağı’nın zirvesindeki Aslanlı Horoskop ve en önemli zodyağı Mısır’daki Denderah zodyağıdır. Bundan sonra M.S. 1. yy’da Helen kültürünü devam ettiren en önemli astrologlar Manilius ve Sidon’lu Dorotheus’tur ki günümüzde de kaynak olarak eserlerine başvurup, yöntemlerini kullanmaya devam etmekteyiz. Onları M.S. yaklaşık 100-170 yıllarında yaşamış olan Claudius Ptolemy (Batlamyus) izler. Ptolemy yazdığı astronomi (Almegest) ve astroloji (Tetrabiblos) kitaplarıyla yüz yıllar boyunca hem İslam dünyasının ve hem Batı’daki bilim dünyasını etkilemiştir. Bugün bile adı geçen eserler astrologların başucu kitaplarıdır. Yine yakın dönemlerde Vettius Valens, Plotinus, Firmicus Maternus gibi pekçok astroloğun kaleme aldıkları eserler 1990’larda İngilizce’ye tercüme edilmiş ve günümüzde bu sayede klasik astroloji canlanmaya başlamıştır.

  M.Ö. 538’de Persler’in Babil’i fethetmesiyle Mısır ve Babil bir rejim altında birleşmiştir. Mezopotamya astrolojisinin Mısır’a bu esnada geçtiği düşünülüyor. İkinci kaynaşma dönemi ise Helenistik dönemdir. M.Ö. 331’de Büyük İskender Mezopotamya’yı ve Mısır’ı fethettikten sonra Mısır, Yunan ve Mezopotamya astrolojileri ve kozmolojileri burada birbirine karışmış, hangi gelişimin hangi kültüre ait olduğunu ayırt etmek zorlaşmıştır.
  Helenistik dönemde ilk astroloji okulu Kos adasında Berossus tarafından açılmıştır. Bunu izleyen yüzyılda Hermetik eserler yazılmıştır. M.Ö. 1. yy’da Helenistik dönemin bilinen en eski doğum haritası Nemrut Dağı’nın zirvesindeki Aslanlı Horoskop ve en önemli zodyağı Mısır’daki Denderah zodyağıdır. Bundan sonra M.S. 1. yy’da Helen kültürünü devam ettiren en önemli astrologlar Manilius ve Sidon’lu Dorotheus’tur ki günümüzde de kaynak olarak eserlerine başvurup, yöntemlerini kullanmaya devam etmekteyiz. Onları M.S. yaklaşık 100-170 yıllarında yaşamış olan Claudius Ptolemy (Batlamyus) izler. Ptolemy yazdığı astronomi (Almegest) ve astroloji (Tetrabiblos) kitaplarıyla yüz yıllar boyunca hem İslam dünyasının ve hem Batı’daki bilim dünyasını etkilemiştir. Bugün bile adı geçen eserler astrologların başucu kitaplarıdır. Yine yakın dönemlerde Vettius Valens, Plotinus, Firmicus Maternus gibi pekçok astroloğun kaleme aldıkları eserler 1990’larda İngilizce’ye tercüme edilmiş ve günümüzde bu sayede klasik astroloji canlanmaya başlamıştır.

  13 3 20 May, 2019
  Astrolojiye dair bilinen ilk yazılı kayıtlar M.Ö. 23. yy’a kadar gider. Bundan sonra ulaşılan kayıtlar Asur Kralı Asurbanipal’in (M.Ö. 663-626) kütüphanesinde bulunan Enuma Anu Enlil ve Ammisaduqa’nın Venüs Tableti’dir. Tablette 1702, 1646 ve 1582 yıllarına ait Venüs’ün fazlarının kaydedildiği gözlem ve deneyimlere dayanan kehanetler yer almaktadır. Babillilerin yıldız sistemlerinin ilk kaydı ise Three Stars Each ya da 36 Stars(M.Ö.1100) adıyla bilinen tabletlerdir. İkinci yıldız kataloğu Mul Apin’dir(M.Ö. 687) Mul Apin’de 12 aydan oluşan bir takvim ve Ay’ın yolu üzerinde bulunan 18 takımyıldız yani bir lunar Zodyak bulunur. Bu 18 takımyıldızdan oluşan zodyakta şimdiki zodyakın burç isimlerinin çoğu bulunmaktadır.
M.Ö. 650-450 yılları arasında 360 derecelik Zodyak kuşağının 12’ye bölünmesiyle elde edilen 30 derecelik burçlardan oluşan Zodyak sistemi kullanılmaya başlamıştır. Ancak bir kişiye ait Yükselen burcu olan, günümüze kadar ulaşabilmiş ilk doğum haritası (horoskop: zamanı işaretleyen) çivi yazısıyla yazılmış şekliyle M.Ö. 410 yılına aittir. Astrolojinin ana hipotezi; bir kişinin doğum anında belirli gökcisimlerinin konumları ve hareketleri, bireyin kişiliğini ve diğer özelliklerini önceden belirler ve bu gökcisimleri insanın yaşamındaki olayları günden güne etkiler. Bireysel okumalar dışında astroloji, şirketler, gruplar ya da tüm millet gibi toplu varlıkların da özellikleri ve akıbetleri hakkında bilgi sahibi olmak için kullanılır.

  Astrolojiye dair bilinen ilk yazılı kayıtlar M.Ö. 23. yy’a kadar gider. Bundan sonra ulaşılan kayıtlar Asur Kralı Asurbanipal’in (M.Ö. 663-626) kütüphanesinde bulunan Enuma Anu Enlil ve Ammisaduqa’nın Venüs Tableti’dir. Tablette 1702, 1646 ve 1582 yıllarına ait Venüs’ün fazlarının kaydedildiği gözlem ve deneyimlere dayanan kehanetler yer almaktadır. Babillilerin yıldız sistemlerinin ilk kaydı ise Three Stars Each ya da 36 Stars(M.Ö.1100) adıyla bilinen tabletlerdir. İkinci yıldız kataloğu Mul Apin’dir(M.Ö. 687) Mul Apin’de 12 aydan oluşan bir takvim ve Ay’ın yolu üzerinde bulunan 18 takımyıldız yani bir lunar Zodyak bulunur. Bu 18 takımyıldızdan oluşan zodyakta şimdiki zodyakın burç isimlerinin çoğu bulunmaktadır.
  M.Ö. 650-450 yılları arasında 360 derecelik Zodyak kuşağının 12’ye bölünmesiyle elde edilen 30 derecelik burçlardan oluşan Zodyak sistemi kullanılmaya başlamıştır. Ancak bir kişiye ait Yükselen burcu olan, günümüze kadar ulaşabilmiş ilk doğum haritası (horoskop: zamanı işaretleyen) çivi yazısıyla yazılmış şekliyle M.Ö. 410 yılına aittir. Astrolojinin ana hipotezi; bir kişinin doğum anında belirli gökcisimlerinin konumları ve hareketleri, bireyin kişiliğini ve diğer özelliklerini önceden belirler ve bu gökcisimleri insanın yaşamındaki olayları günden güne etkiler. Bireysel okumalar dışında astroloji, şirketler, gruplar ya da tüm millet gibi toplu varlıkların da özellikleri ve akıbetleri hakkında bilgi sahibi olmak için kullanılır.

  23 1 20 May, 2019
  Değerli bir arkadaşım astrolojide hangi gökbilimcinin kuramını kullandığımızı sordu. Ben de bunun üzerine merak edenler için ana hatlarıyla astroloji tarihi hakkında bilgi paylaşmamın iyi olacağını düşündüm. Çünkü bu soruya kısaca bir cevap vermek uygun değil. Soruyu cevaplayabilmek için astroloji tarihini biraz da olsa bilmek gerekiyor.
Astroloji kelimesinin kökeni Yunanca iki sözcüktür. Astron yıldız, logos bilgi, düzen demektir. Kelime anlamı “yıldız bilgisi” demek. Tarihte bilimler dallara ayrılmadığı, daha bütüncül kullanıldığı için, yıldız bilgisine sahip olanlar yani müneccimler hem astronom hem de astrologlardı. Yani birinin bilgisine sahip olanlar diğer alanın bilgilerine de hakimlerdi. İkisini bir bütün olarak görüp kullanmaktaydılar. Günümüzde ise astronomlar göksel cisimler ve onların hareketlerini, astrologlarsa bu cisimlerin yeryüzündeki etkilerine dayanarak simgeledikleri enerjiler ve hareketleriyle yeryüzündeki olgular arasındaki bağlantılarını ve etkilerini araştırmaktalar. Yanı sıra gökyüzündeki düzen ile ruhsal veya psikolojik süreçlerin zamandaşlığını incelerler. Haliyle astrologlar astronomi bilmek zorundadırlar, astronomlar ise diğer astrolojik bilgileri kendi alanlarının bütünüyle dışına atmış durumdalar. Bu ayrım Avrupa’da M.S. 17. yy’da, Türkiye’de ise 19. yy’ın sonunda başlamıştır. Aslında arkadaşımın sorusunun cevabını genel hatlarıyla bu noktada verebiliriz. Bulundukları çağda astronomlar hangi gök bilimi kuramını kullanıyorlarsa buna paralel olarak astrologlar da aynı kurama uygun felsefi yaklaşım ve çıkarımlar geliştirmeye devam ettiler ve etmektedirler. Yine de araştırma alanları zamanla farklılaştıkça kullandıkları kuramların da gittikçe farklılaşması doğal bir sonuç olarak gerçekleşti. Daha açıklayıcı bilgi verebilmek için yazıma devam edeceğim. Sevgiler✨✨✨ #astroloji #doğumharitası #doğumharitasıanalizi #natalharita #natalchart #astrolojidanışmalığı #astrolojikdanışmanlık #koç # boğa #ikizler #yengeç #aslan #başak #terazi #akrep #yay #oğlak #balık #burçlar #themoon #horoskop #ilminucm #algoritma #algoritmastroloji #ışıkcanankaya #astrolog #dailyastrology #astrologie #astrology #follow #sign

  Değerli bir arkadaşım astrolojide hangi gökbilimcinin kuramını kullandığımızı sordu. Ben de bunun üzerine merak edenler için ana hatlarıyla astroloji tarihi hakkında bilgi paylaşmamın iyi olacağını düşündüm. Çünkü bu soruya kısaca bir cevap vermek uygun değil. Soruyu cevaplayabilmek için astroloji tarihini biraz da olsa bilmek gerekiyor.
  Astroloji kelimesinin kökeni Yunanca iki sözcüktür. Astron yıldız, logos bilgi, düzen demektir. Kelime anlamı “yıldız bilgisi” demek. Tarihte bilimler dallara ayrılmadığı, daha bütüncül kullanıldığı için, yıldız bilgisine sahip olanlar yani müneccimler hem astronom hem de astrologlardı. Yani birinin bilgisine sahip olanlar diğer alanın bilgilerine de hakimlerdi. İkisini bir bütün olarak görüp kullanmaktaydılar. Günümüzde ise astronomlar göksel cisimler ve onların hareketlerini, astrologlarsa bu cisimlerin yeryüzündeki etkilerine dayanarak simgeledikleri enerjiler ve hareketleriyle yeryüzündeki olgular arasındaki bağlantılarını ve etkilerini araştırmaktalar. Yanı sıra gökyüzündeki düzen ile ruhsal veya psikolojik süreçlerin zamandaşlığını incelerler. Haliyle astrologlar astronomi bilmek zorundadırlar, astronomlar ise diğer astrolojik bilgileri kendi alanlarının bütünüyle dışına atmış durumdalar. Bu ayrım Avrupa’da M.S. 17. yy’da, Türkiye’de ise 19. yy’ın sonunda başlamıştır. Aslında arkadaşımın sorusunun cevabını genel hatlarıyla bu noktada verebiliriz. Bulundukları çağda astronomlar hangi gök bilimi kuramını kullanıyorlarsa buna paralel olarak astrologlar da aynı kurama uygun felsefi yaklaşım ve çıkarımlar geliştirmeye devam ettiler ve etmektedirler. Yine de araştırma alanları zamanla farklılaştıkça kullandıkları kuramların da gittikçe farklılaşması doğal bir sonuç olarak gerçekleşti. Daha açıklayıcı bilgi verebilmek için yazıma devam edeceğim. Sevgiler✨✨✨ #astroloji #doğumharitası #doğumharitasıanalizi #natalharita #natalchart #astrolojidanışmalığı #astrolojikdanışmanlık #koç # boğa #ikizler #yengeç #aslan #başak #terazi #akrep #yay #oğlak #balık #burçlar #themoon #horoskop #ilminucm #algoritma #algoritmastroloji #ışıkcanankaya #astrolog #dailyastrology #astrologie #astrology #follow #sign

  19 1 20 May, 2019
  Dolunayın etkisi altında olsak da haftaya umutlu, iyimser, neşeli, canlı başlıyoruz; Ay Yay burcunda. Maceracı ruhumuz ortaya çıkacak deneyimler yaşayacağız. Jüpiter’le beraber olması, Neptün’ün olumsuz açısına rağmen zorlukları hafife almamızı sağlayacak. 
Güzel şans ve fırsatlar verecek. Hoşgörülü iyi niyetli olacağız. Hassasiyetlerimiz, duygusal dalgalanmalarımız olabilir. Günlük sorunlardan kaçmak isteyebiliriz. Belirsizlikler yaşayabiliriz.

Yarın özgür olmayı daha fazla isteyeceğiz. Rutinin dışına çıkmak iyi gelecektir. Heyecanlı farklı aktivitelerde bulunabiliriz 🍀🍀🍀♐️♐️♐️ Ay bugün Jyeştha takımyıldızında; huysuzluklar yapabilir mızmızlanabilirsiniz. 
Kıskançlıklarınızdan kendinizi arındırın. İnsanları aşırı korumaya ve kontrol etmeye çalışmayın. Ailevi işlerinizi halledin.  Büyüklerinizle iletişim içersinde olun. Yaratmak için iyi bir gün. İlginizi yaratmak istediklerinize verin. İşinize ve çalışmaya odaklanın 🍀🍀🍀🕉🕉🕉

  Dolunayın etkisi altında olsak da haftaya umutlu, iyimser, neşeli, canlı başlıyoruz; Ay Yay burcunda. Maceracı ruhumuz ortaya çıkacak deneyimler yaşayacağız. Jüpiter’le beraber olması, Neptün’ün olumsuz açısına rağmen zorlukları hafife almamızı sağlayacak.
  Güzel şans ve fırsatlar verecek. Hoşgörülü iyi niyetli olacağız. Hassasiyetlerimiz, duygusal dalgalanmalarımız olabilir. Günlük sorunlardan kaçmak isteyebiliriz. Belirsizlikler yaşayabiliriz.

  Yarın özgür olmayı daha fazla isteyeceğiz. Rutinin dışına çıkmak iyi gelecektir. Heyecanlı farklı aktivitelerde bulunabiliriz 🍀🍀🍀♐️♐️♐️ Ay bugün Jyeştha takımyıldızında; huysuzluklar yapabilir mızmızlanabilirsiniz.
  Kıskançlıklarınızdan kendinizi arındırın. İnsanları aşırı korumaya ve kontrol etmeye çalışmayın. Ailevi işlerinizi halledin.  Büyüklerinizle iletişim içersinde olun. Yaratmak için iyi bir gün. İlginizi yaratmak istediklerinize verin. İşinize ve çalışmaya odaklanın 🍀🍀🍀🕉🕉🕉

  50 4 20 May, 2019
  Günaydınlarrr hepimize 😍🎊 Dilerim harika bir pazartesi harika bir hafta olur 🙏🏻
Dün dolunay vardı malum bugün hemen ay küçülen moda ve yay burcuna geçti..
Ay küçülürken incelmek, rejime başlamak, spora başlamak için en doğru zamanlar, etkisi iki kat fazla oluyor. Cilt bakımı, saç bakımı gibi detaylar içinde oldukça uygun zamanlar. Yeni bir eğitime başlamak, dava açmak, şans oyuny oynamak için güzel bir süreç... Ay Yay burcundayken iyimser ve umutlu oluruz. Ay Yay burcundayken evrensel inancımız artar, umut dolu ve neşeli hissederiz. Kimsenin bizi kolay kolay üzemeyeceği bir dönem. Olanı olduğu gibi kabul ve payımıza düşeni almanın en keyifli dönemi. Renkli, eğlenceli bu dönemde güzel şeyler düşünün çünkü neyi nasıl düşünüyorsanız zaten o olacaktır.
🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁
Paylaşımlara yorum ve beğeni yapan 1 kişiye ücretsiz doğum haritası analizi hediyeeee😍🎉
Sevgi ile kalın ❤️💋
.
.
#koç #boğa #ikizler #yengeç #aslan #başak #terazi #akrep #yay #oğlak #kova #balık #burçlar #burçyorumu #günlükburçyorumu #astroloji #kına #doğumharitası #ilişki #uyumanalizi #magazin #evlilik #düğün #couple #aşk

  Günaydınlarrr hepimize 😍🎊 Dilerim harika bir pazartesi harika bir hafta olur 🙏🏻
  Dün dolunay vardı malum bugün hemen ay küçülen moda ve yay burcuna geçti..
  Ay küçülürken incelmek, rejime başlamak, spora başlamak için en doğru zamanlar, etkisi iki kat fazla oluyor. Cilt bakımı, saç bakımı gibi detaylar içinde oldukça uygun zamanlar. Yeni bir eğitime başlamak, dava açmak, şans oyuny oynamak için güzel bir süreç... Ay Yay burcundayken iyimser ve umutlu oluruz. Ay Yay burcundayken evrensel inancımız artar, umut dolu ve neşeli hissederiz. Kimsenin bizi kolay kolay üzemeyeceği bir dönem. Olanı olduğu gibi kabul ve payımıza düşeni almanın en keyifli dönemi. Renkli, eğlenceli bu dönemde güzel şeyler düşünün çünkü neyi nasıl düşünüyorsanız zaten o olacaktır.
  🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁
  Paylaşımlara yorum ve beğeni yapan 1 kişiye ücretsiz doğum haritası analizi hediyeeee😍🎉
  Sevgi ile kalın ❤️💋
  .
  .
  #koç #boğa #ikizler #yengeç #aslan #başak #terazi #akrep #yay #oğlak #kova #balık #burçlar #burçyorumu #günlükburçyorumu #astroloji #kına #doğumharitası #ilişki #uyumanalizi #magazin #evlilik #düğün #couple #aşk

  103 51 20 May, 2019
  AY YAY BURCUNDA
Ay Jüpiter ile öğleden sonra kavuşum yapacak, Neptün ile sert pozisyonda. Venüs Uranüs Boğa Burcunda kavuşmuşlardı, Yengeç Burcunda ki Mars ile Uyumlu pozisyondalar. Güneş ve Merkür Boğa Burcunda Kavuşmak üzereler ve Oğlak Burcunda ki Plüto ile uyumlu açıdalar. Seyahat, Adalet, Yüksek Bilgi, Akademik Eğitim, Yabancılarla ilgili konular gündemde olacak. Şanslı olduğunuz birgün. Yalancılardan, falcılardan uzak durun bugün. Şifa konularında bugün verim alamayabiliriz. İlişkilerde süprizler ve yeni başlangıçlar söz konusu olacak. Bugün ve yarın dilek dileyin, dua edin ve hareket edin. İştahımız açık, keyifli, rahat ve konforlu ortamları tercih edeceksiniz. İş dünyasıyla ilgili köklü değişiklik haberleri duyabiliriz. "Kendi içimizde barış yapamadan dışarıyla barışı sağlayamayız." #burçlar #merhaba #güneş #şiron #sirius #koç #boğa #ikizler #yengeç #aslan #başak #terazi #akrep #yay #oğlak #kova #ay #güneştutulması #mars #marsretro #marsretro #dolunay

  AY YAY BURCUNDA
  Ay Jüpiter ile öğleden sonra kavuşum yapacak, Neptün ile sert pozisyonda. Venüs Uranüs Boğa Burcunda kavuşmuşlardı, Yengeç Burcunda ki Mars ile Uyumlu pozisyondalar. Güneş ve Merkür Boğa Burcunda Kavuşmak üzereler ve Oğlak Burcunda ki Plüto ile uyumlu açıdalar. Seyahat, Adalet, Yüksek Bilgi, Akademik Eğitim, Yabancılarla ilgili konular gündemde olacak. Şanslı olduğunuz birgün. Yalancılardan, falcılardan uzak durun bugün. Şifa konularında bugün verim alamayabiliriz. İlişkilerde süprizler ve yeni başlangıçlar söz konusu olacak. Bugün ve yarın dilek dileyin, dua edin ve hareket edin. İştahımız açık, keyifli, rahat ve konforlu ortamları tercih edeceksiniz. İş dünyasıyla ilgili köklü değişiklik haberleri duyabiliriz. "Kendi içimizde barış yapamadan dışarıyla barışı sağlayamayız." #burçlar #merhaba #güneş #şiron #sirius #koç #boğa #ikizler #yengeç #aslan #başak #terazi #akrep #yay #oğlak #kova #ay #güneştutulması #mars #marsretro #marsretro #dolunay

  32 0 20 May, 2019
  Musmutlu haftalar dostlarım mucizelerin bizimle olduğu pazartesiye ayına yay burcundaki enerjisiyle devam ediyoruz.
💡İş Yaşamı Açısından 
İlerleme kaydetmek, işleri büyütmek, yabancılarla yeni işler, satış pazarlama yayın ve medyacılık, hukuk, eğitim sektöründe güzel gelişmeler yaşanabilir.
Öğle saatlerinde yanilmalara açığız dikkat edelim, özellikle imza işleriniz var ise 2 kez okumanızı tavsiye ederim.
❣Aşk Duygu Dünyamızda 
Dolunayın etkileri hala devam etmekte iç dünyamızda inişli çıkışlı bir ruh haline sahip olabiliriz, öğleden sonra ise hayattan zevk alıyoruz diyebilirim, özellikle bekarlar için sürpriz aşk teklifleri gündeme gelebilir.
"Nefes Alıyorsak Umut Var Demektir."
⚠️Sağlık Açısından tansiyon hop inip çıkabilir aman dikkat ve el ayak boyun tutulmaları oluşabilir dikkat.
👁Dün gece rüyanızda 
Uzak yerler, yabancı insanlar hiç bilmediğiniz ortamlarda olduğunuzu görmüş olabilirsiniz.
Mesaj değeri yoktur.
🌈Günün Niyet Çalışması 
Günüm aydınlık yüreğim sevgiyle dolsun, kilitli ilerlemeyen İşlerim açılsın, hızır dokunsun duama. Kazançlarım bereketli Işlerim hayırlı olsun.
📿Günün Esması 
El Vasi celle celalühü 137 defa okuyoruz. Duanızın kabulü dileklerinizin olması, ruhen zorda olanlar, rahata kavuşmak için özel esmalardan biridir.
Allah kabul etsin şifa olsun inşallah.
#astroloji #burçlar #ayetler #kuran #ilişkiler #evlilik #terazi #koç #boğa #ikizler #yengeç #eğitim #sezenceastroloji #rituel #aslan #başak #terazi #kova #oğlak #balık #yay #akrep #bioenerji

  Musmutlu haftalar dostlarım mucizelerin bizimle olduğu pazartesiye ayına yay burcundaki enerjisiyle devam ediyoruz.
  💡İş Yaşamı Açısından
  İlerleme kaydetmek, işleri büyütmek, yabancılarla yeni işler, satış pazarlama yayın ve medyacılık, hukuk, eğitim sektöründe güzel gelişmeler yaşanabilir.
  Öğle saatlerinde yanilmalara açığız dikkat edelim, özellikle imza işleriniz var ise 2 kez okumanızı tavsiye ederim.
  ❣Aşk Duygu Dünyamızda
  Dolunayın etkileri hala devam etmekte iç dünyamızda inişli çıkışlı bir ruh haline sahip olabiliriz, öğleden sonra ise hayattan zevk alıyoruz diyebilirim, özellikle bekarlar için sürpriz aşk teklifleri gündeme gelebilir.
  "Nefes Alıyorsak Umut Var Demektir."
  ⚠️Sağlık Açısından tansiyon hop inip çıkabilir aman dikkat ve el ayak boyun tutulmaları oluşabilir dikkat.
  👁Dün gece rüyanızda
  Uzak yerler, yabancı insanlar hiç bilmediğiniz ortamlarda olduğunuzu görmüş olabilirsiniz.
  Mesaj değeri yoktur.
  🌈Günün Niyet Çalışması
  Günüm aydınlık yüreğim sevgiyle dolsun, kilitli ilerlemeyen İşlerim açılsın, hızır dokunsun duama. Kazançlarım bereketli Işlerim hayırlı olsun.
  📿Günün Esması
  El Vasi celle celalühü 137 defa okuyoruz. Duanızın kabulü dileklerinizin olması, ruhen zorda olanlar, rahata kavuşmak için özel esmalardan biridir.
  Allah kabul etsin şifa olsun inşallah.
  #astroloji #burçlar #ayetler #kuran #ilişkiler #evlilik #terazi #koç #boğa #ikizler #yengeç #eğitim #sezenceastroloji #rituel #aslan #başak #terazi #kova #oğlak #balık #yay #akrep #bioenerji

  810 42 20 May, 2019
  ♎Gün boyu hareket halindesiniz. Kısa seyahatler, organizasyonlar gelişebilir. Akşam saatlerinde yaratıcılığınız, esin kabiliyetiniz artıyor. Özgüven duygusuna vurgu yüksek #teraziburcu ♏Gün boyu finansal konularda gelişmeler yaşanabilir. Sabah sezgiler aktif olurken, akşam romantik hassasiyetler artabilir. Haz veren işlerle uğraşmak faydalı olur #akrepburcu ♐Yaşam enerjiniz ve talihiniz yüksek. Çocuksu tutumlar, öfkeli çıkışlar gelişebilir, yaratıcı becerilere yoğunlaşın. Akşamüstü önemli haberler alabilirsiniz #yayburcu ♑Gün boyu rutinleriniz hızlı ilerliyor. Sabah saatlerinde huzur arayışınız yoğun. Akşamüstü önemli olaylar peş peşe gelişebilir. Özgüven duygusuna vurgu yoğun #oğlakburcu ♒Önemli sosyal etkinliklere katılabilirsiniz. Gün boyu bağımsızlık ihtiyacınız yüksek. Akşam bireysel hedeflerinize katkı sağlayan olaylar, manevi gelişmeler yaşanabilir #kovaburcu ♓Gün boyu sosyal sorumluluklar sizi meşgul edebilir. Sabah saatlerinde sezgiler aktif. Akşam kendi kendinize kalma arzunuz artıyor. Duyguları yoğun yaşayabilirsiniz #balıkburcu

Link bio'da 👆 #habertürk #htastroloji #astroloji #koç #boğa #ikizler #yengeç #aslan #başak #terazi #akrep #yay #oğlak #kova #balık

  ♎Gün boyu hareket halindesiniz. Kısa seyahatler, organizasyonlar gelişebilir. Akşam saatlerinde yaratıcılığınız, esin kabiliyetiniz artıyor. Özgüven duygusuna vurgu yüksek #teraziburcu ♏Gün boyu finansal konularda gelişmeler yaşanabilir. Sabah sezgiler aktif olurken, akşam romantik hassasiyetler artabilir. Haz veren işlerle uğraşmak faydalı olur #akrepburcu ♐Yaşam enerjiniz ve talihiniz yüksek. Çocuksu tutumlar, öfkeli çıkışlar gelişebilir, yaratıcı becerilere yoğunlaşın. Akşamüstü önemli haberler alabilirsiniz #yayburcu ♑Gün boyu rutinleriniz hızlı ilerliyor. Sabah saatlerinde huzur arayışınız yoğun. Akşamüstü önemli olaylar peş peşe gelişebilir. Özgüven duygusuna vurgu yoğun #oğlakburcu ♒Önemli sosyal etkinliklere katılabilirsiniz. Gün boyu bağımsızlık ihtiyacınız yüksek. Akşam bireysel hedeflerinize katkı sağlayan olaylar, manevi gelişmeler yaşanabilir #kovaburcu ♓Gün boyu sosyal sorumluluklar sizi meşgul edebilir. Sabah saatlerinde sezgiler aktif. Akşam kendi kendinize kalma arzunuz artıyor. Duyguları yoğun yaşayabilirsiniz #balıkburcu

  Link bio'da 👆 #habertürk #htastroloji #astroloji #koç #boğa #ikizler #yengeç #aslan #başak #terazi #akrep #yay #oğlak #kova #balık

  19 0 20 May, 2019
  ♈Uluslararası konular, yükseköğretim veya hukuki konularda hareket olası. Geçmişten gelen konular gündem olurken öz değer ve güven duygusuna dair hassasiyetler tetiklenebilir #koçburcu ♉Bilinçaltının tetiklendiği bir gündesiniz. Öfkeli çıkışlar, ani tepkiler olası. Akşam saatlerinde hayalleriniz sizi meşgul ederken, gerçekleştirme çabası ve inancı tazelenecektir #boğaburcu ♊Dolunay sonrası yeni eğitimlere başlamak, yabancı dil öğrenmek için koşullar uygun. Akşam saatlerinde ilişkilerde gelişmeler yaşanabilir. Desteklenme arzunuz karşılanıyor #ikizlerburcu ♋Gün boyu pek çok işi eş zamanlı yapabilirsiniz. Gün içinde öz değer ve güven duygusuna vurgu artıyor. Akşam kendinizi bir amaca, ideal ya da inanca adama ihtiyacınız yüksek #yengeçburcu ♌Romantik konular, yaratıcı beceriler ve spor alanında gelişmeler yaşanabilir. Akşam saatlerinde günlük işleri bırakıp içsel özgürlük, manevi tatmin sağlayan konulara yönelebilirsiniz #aslanburcu ♍Gün boyu rutin dışına çıkıp özgürleşme arzunuz yüksek. Hedeflerin yenileneceği olaylar gelişiyor. Bastırılmış arzular tetiklenirken, akşam saatlerinde rasyonel tutumlar yerini kalbin arzularına bırakıyor #başakburcu

Link bio'da 👆 #habertürk #htastroloji #astroloji #koç #boğa #ikizler #yengeç #aslan #başak #terazi #akrep #yay #oğlak #kova #balık

  ♈Uluslararası konular, yükseköğretim veya hukuki konularda hareket olası. Geçmişten gelen konular gündem olurken öz değer ve güven duygusuna dair hassasiyetler tetiklenebilir #koçburcu ♉Bilinçaltının tetiklendiği bir gündesiniz. Öfkeli çıkışlar, ani tepkiler olası. Akşam saatlerinde hayalleriniz sizi meşgul ederken, gerçekleştirme çabası ve inancı tazelenecektir #boğaburcu ♊Dolunay sonrası yeni eğitimlere başlamak, yabancı dil öğrenmek için koşullar uygun. Akşam saatlerinde ilişkilerde gelişmeler yaşanabilir. Desteklenme arzunuz karşılanıyor #ikizlerburcu ♋Gün boyu pek çok işi eş zamanlı yapabilirsiniz. Gün içinde öz değer ve güven duygusuna vurgu artıyor. Akşam kendinizi bir amaca, ideal ya da inanca adama ihtiyacınız yüksek #yengeçburcu ♌Romantik konular, yaratıcı beceriler ve spor alanında gelişmeler yaşanabilir. Akşam saatlerinde günlük işleri bırakıp içsel özgürlük, manevi tatmin sağlayan konulara yönelebilirsiniz #aslanburcu ♍Gün boyu rutin dışına çıkıp özgürleşme arzunuz yüksek. Hedeflerin yenileneceği olaylar gelişiyor. Bastırılmış arzular tetiklenirken, akşam saatlerinde rasyonel tutumlar yerini kalbin arzularına bırakıyor #başakburcu

  Link bio'da 👆 #habertürk #htastroloji #astroloji #koç #boğa #ikizler #yengeç #aslan #başak #terazi #akrep #yay #oğlak #kova #balık

  13 0 20 May, 2019

  4 1 20 May, 2019
  Çiçekler,
Dalında Güzel...

  Çiçekler,
  Dalında Güzel...

  667 2 20 May, 2019

Top #BAŞAK posts

  Mutlu pazarlar dostlarım dolunay sabahındayiz dün gece uyuyamayalar burada mı???
19 Mayıs bayramımız kutlu olsun
Gençlerin ve kendini her daim genç hissedelerin bayramini kutluyorum.
Güne ayın yay burcundaki enerjisiyle başlıyoruz
" Umutluyuz yarınlarımızdan"
İiyimseriz, kendimizi huzurlu hissedeceğimiz yerlere gitmek isteyebiliriz.
❣ Aşk Duygu Dünyamızda 
Dolunayın etkileri ile Büyük kararlar vermemenizi tavsiye ediyorum, bekleyin 2 gün daha.
Akışına bıraktığımız bugün de mutlu olmak için çabalıyoruz.
"Kendini ödüllendirin, neler neler atlattın sen.."
⚠️Sağlık Açısından 
Spor sakatlıkları el ayak burkulmalarina açık birgündeyiz ve tansiyona dikkat. 👁Dün gece rüyanızda başka bir ülkede olduğunuzu, gazete tv ye çıktığınızı, din adamlarını görmüş olabilirsiniz. Mesaj değeri yoktur. Bilinç altı gün boyu gördüklerini kaydeder ve bunu dışarıya yansıtmak ister rüyalar ile bunu seninle paylaşır.
Ay da sadece 2 3 defa mesaj içeren rüya görürüz, gerisi bilinç altının kendini dışa vurması, kusması hibi düşünün. 🌈Günün Niyet Çalışması 
Günüm aydınlık yüreğim sevgiyle dolsun, kilitli ilerlemeyen İşlerim açılsın, hızır dokunsun duama. Kazançlarım bereketli Işlerim hayırlı olsun.
Günün Esması Ya Rahman c.c. dünya ve ahirette Allah sevgisini kazanmak, Rahmanın himayesi altında olmak ve bağışlanmak için özel esmalardan biridir. Zikir adedi 298.
Dünya da bütün yarattıklarına merhamet eden, şefkat gösteren Allah c.c.dur.
#sezenceastroloji #burçlar #astroloji #ayetler #kuran #ilişkiler #evlilik #terazi #koç #boğa #ikizler #yengeç #eğitim #sezenceastroloji #rituel #aslan #başak #terazi #kova #oğlak #balık #yay #akrep #bioenerji

  Mutlu pazarlar dostlarım dolunay sabahındayiz dün gece uyuyamayalar burada mı???
  19 Mayıs bayramımız kutlu olsun
  Gençlerin ve kendini her daim genç hissedelerin bayramini kutluyorum.
  Güne ayın yay burcundaki enerjisiyle başlıyoruz
  " Umutluyuz yarınlarımızdan"
  İiyimseriz, kendimizi huzurlu hissedeceğimiz yerlere gitmek isteyebiliriz.
  ❣ Aşk Duygu Dünyamızda
  Dolunayın etkileri ile Büyük kararlar vermemenizi tavsiye ediyorum, bekleyin 2 gün daha.
  Akışına bıraktığımız bugün de mutlu olmak için çabalıyoruz.
  "Kendini ödüllendirin, neler neler atlattın sen.."
  ⚠️Sağlık Açısından
  Spor sakatlıkları el ayak burkulmalarina açık birgündeyiz ve tansiyona dikkat. 👁Dün gece rüyanızda başka bir ülkede olduğunuzu, gazete tv ye çıktığınızı, din adamlarını görmüş olabilirsiniz. Mesaj değeri yoktur. Bilinç altı gün boyu gördüklerini kaydeder ve bunu dışarıya yansıtmak ister rüyalar ile bunu seninle paylaşır.
  Ay da sadece 2 3 defa mesaj içeren rüya görürüz, gerisi bilinç altının kendini dışa vurması, kusması hibi düşünün. 🌈Günün Niyet Çalışması
  Günüm aydınlık yüreğim sevgiyle dolsun, kilitli ilerlemeyen İşlerim açılsın, hızır dokunsun duama. Kazançlarım bereketli Işlerim hayırlı olsun.
  Günün Esması Ya Rahman c.c. dünya ve ahirette Allah sevgisini kazanmak, Rahmanın himayesi altında olmak ve bağışlanmak için özel esmalardan biridir. Zikir adedi 298.
  Dünya da bütün yarattıklarına merhamet eden, şefkat gösteren Allah c.c.dur.
  #sezenceastroloji #burçlar #astroloji #ayetler #kuran #ilişkiler #evlilik #terazi #koç #boğa #ikizler #yengeç #eğitim #sezenceastroloji #rituel #aslan #başak #terazi #kova #oğlak #balık #yay #akrep #bioenerji

  1,103 45 19 May, 2019