Search Hashtag & User

#时刻 Instagram Photos & Videos

时刻 - 480 posts

Latest #时刻 Posts

Advertisements

Advertisements

  美丽的时刻 🌅

  美丽的时刻 🌅
  235 3 11 February, 2019

Advertisements

Advertisements

  ^_^2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣,一切都好好的!^_^

  当一颗颗圣诞树亮起华灯,当一朵朵雪花飘起.....
  我在圣诞树旁静静的许愿,希望我的㊗️福飞到每个人的身边,安康..快乐...平安...顺利....
  愿我的所有㊗️福你们都收到_家人朋友们💘

  因为有爱,生活变成幸福。
  因为有你,
  ❤️I LOVE SCULPTURE DX❤️
  这个圣诞变得快乐。
  一个美好的圣诞节🎄⛄️🎅
  #Sculpturedx #eva #倒数圣诞节 #时刻 #健康幸福 #排毒皇牌 #美丽魔力 #圣诞节快乐

  ^_^2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣,一切都好好的!^_^

当一颗颗圣诞树亮起华灯,当一朵朵雪花飘起.....
我在圣诞树旁静静的许愿,希望我的㊗️福飞到每个人的身边,安康..快乐...平安...顺利....
愿我的所有㊗️福你们都收到_家人朋友们💘

因为有爱,生活变成幸福。
因为有你,
❤️I LOVE SCULPTURE DX❤️
这个圣诞变得快乐。
一个美好的圣诞节🎄⛄️🎅
#Sculpturedx#eva#倒数圣诞节#时刻#健康幸福#排毒皇牌#美丽魔力#圣诞节快乐
  15 0 20 December, 2018

  对吗?举手🙋 "我们无法记得每个日子,但会记得每个瞬间。”-切薩雷·帕韋斯

  #爱爱
  #时刻
  #love
  #lovemoments

  对吗?举手🙋 "我们无法记得每个日子,但会记得每个瞬间。”-切薩雷·帕韋斯

#爱爱
#时刻
#love 
#lovemoments
  12 0 23 November, 2018

Advertisements

  "因为我刚好遇见你
  留下足迹才美丽
  风吹花落泪如雨
  因为不想分离
  因为刚好遇见你
  留下十年的期许
  如果再相遇
  我想我会记得你" ― 伦桑, 刚好遇见你
  .
  .
  .
  .
  ____________________
  Taken by Vong
  Mẫu: @littl_marylou
  .
  .
  .
  ____________________
  P/s: Bất cứ chuyện gì trên đời, quan trọng nhất vẫn là phải đúng thời điểm. Ví dụ đơn giản nhất là lúc đói mà được ăn dù chỉ những món ăn đơn giản cũng có thể ngon được, thế nhưng khi đã ăn no thật no rồi mà ngửi thấy mùi thức ăn dù là sơn hào hải vị thì cũng khó mà k cảm thấy khó chịu trong người (có khi là buồn nôn). Vì thế nên để làm bất cứ việc gì thì cũng phải cẩn thận, không được sớm quá, cũng không được chậm quá, quan trọng nhất vẫn là đúng thời điểm.
  .
  .
  .
  ____________________
  #伦桑 #刚好遇见你 #阳光 #时间 #时刻 #time #sunshine #moment #mymuse #daydreamer #nightthinker #vintage #TakenbyVong #films #filmphotography #filmphoto #filmnotdead #outdated #35mm #135mm #kodak #kodakfilm #kodagold100 #iso100 #iso50

  "因为我刚好遇见你
留下足迹才美丽
风吹花落泪如雨
因为不想分离
因为刚好遇见你
留下十年的期许
如果再相遇
我想我会记得你" ― 伦桑, 刚好遇见你
.
.
.
.
____________________
Taken by Vong
Mẫu: @littl_marylou
.
.
.
____________________
P/s: Bất cứ chuyện gì trên đời, quan trọng nhất vẫn là phải đúng thời điểm. Ví dụ đơn giản nhất là lúc đói mà được ăn dù chỉ những món ăn đơn giản cũng có thể ngon được, thế nhưng khi đã ăn no thật no rồi mà ngửi thấy mùi thức ăn dù là sơn hào hải vị thì cũng khó mà k cảm thấy khó chịu trong người (có khi là buồn nôn). Vì thế nên để làm bất cứ việc gì thì cũng phải cẩn thận, không được sớm quá, cũng không được chậm quá, quan trọng nhất vẫn là đúng thời điểm.
.
.
.
____________________
#伦桑 #刚好遇见你 #阳光 #时间 #时刻 #time #sunshine #moment #mymuse #daydreamer #nightthinker #vintage #TakenbyVong #films #filmphotography #filmphoto #filmnotdead #outdated #35mm #135mm #kodak #kodakfilm #kodagold100 #iso100 #iso50
  66 3 7 November, 2018