#อทิตยาทรกิติคุณ Instagram Photos & Videos

อทิตยาทรกิติคุณ - 24 posts

  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 31” งานประกวดปลาสวยงานและแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
----
Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand represented Her Royal Highness The Princess Srisavangavadhana to preside over the Thai Fisheries Day 2018, exhibits the largest various types of fish exhibition in the country at Future Park Rangsit Department Store in Thanyaburi District, Pathum Thani Province, Kingdom of Thailand.
----
Photos: Public Relations of Pathum Thani – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี #พระองค์ติ๊ด #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อทิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 31” งานประกวดปลาสวยงานและแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  ----
  Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand represented Her Royal Highness The Princess Srisavangavadhana to preside over the Thai Fisheries Day 2018, exhibits the largest various types of fish exhibition in the country at Future Park Rangsit Department Store in Thanyaburi District, Pathum Thani Province, Kingdom of Thailand.
  ----
  Photos: Public Relations of Pathum Thani – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี #พระองค ์ติ๊ด #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อท ิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  891 5 6 July, 2019

Advertisements

  #Repost royalworldthailand
• • • • • •
🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
5 พฤษภาคม 2562 – วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชันษา 35 ปี; ทรงเป็นพระธิดาพระองค์เล็ก ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี กับอดีตพระสวามี นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน อีกทั้งทรงเป็นพระราชภาคิไนยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลปัจจุบัน
----
5 May 2019 – 35th Birthday of Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand; the youngest daughter of Princess Chulabhorn Walailak, The Princess Srisavangvadhana and her former husband Virayudh Tishyasarin. She is also the niece of the current King Vajiralongkorn.
----
#พระองค์ติ๊ด #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อทิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  #Repost royalworldthailand
  • • • • • •
  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
  5 พฤษภาคม 2562 – วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชันษา 35 ปี; ทรงเป็นพระธิดาพระองค์เล็ก ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี กับอดีตพระสวามี นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน อีกทั้งทรงเป็นพระราชภาคิไนยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลปัจจุบัน
  ----
  5 May 2019 – 35th Birthday of Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand; the youngest daughter of Princess Chulabhorn Walailak, The Princess Srisavangvadhana and her former husband Virayudh Tishyasarin. She is also the niece of the current King Vajiralongkorn.
  ----
  #พระองค ์ติ๊ด #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อท ิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  432 2 5 May, 2019
  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
5 พฤษภาคม 2562 – วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชันษา 35 ปี; ทรงเป็นพระธิดาพระองค์เล็ก ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี กับอดีตพระสวามี นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน อีกทั้งทรงเป็นพระราชภาคิไนยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลปัจจุบัน
----
5 May 2019 – 35th Birthday of Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand; the youngest daughter of Princess Chulabhorn Walailak, The Princess Srisavangvadhana and her former husband Virayudh Tishyasarin. She is also the niece of the current King Vajiralongkorn.
----
#พระองค์ติ๊ด #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อทิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
  5 พฤษภาคม 2562 – วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชันษา 35 ปี; ทรงเป็นพระธิดาพระองค์เล็ก ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี กับอดีตพระสวามี นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน อีกทั้งทรงเป็นพระราชภาคิไนยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลปัจจุบัน
  ----
  5 May 2019 – 35th Birthday of Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand; the youngest daughter of Princess Chulabhorn Walailak, The Princess Srisavangvadhana and her former husband Virayudh Tishyasarin. She is also the niece of the current King Vajiralongkorn.
  ----
  #พระองค ์ติ๊ด #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อท ิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  2,591 25 5 May, 2019

Advertisements

  💜💜🙏🙏💜💜
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานส.ค.ส. เนื่องในเทศการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกอบด้วยพระรูป ข้อความอำนวยพร "สุขสันต์ วันปีใหม่ ๒๕๖๒ Season's Greetings 2019" พร้อมทรงลงพระนาม "อทิตยาทร" 💜💜💜💜💜💜💜💜💜 ขอฝ่าพระบาททรงพระเจริญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน

#พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #พระองค์ติ๊ด #อทิตยาทรกิติคุณ #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ #ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน #ทรงพระเจริญ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessadityadorn #princessdita #ปีใหม่2562 #2562 #2019

  💜💜🙏🙏💜💜
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานส.ค.ส. เนื่องในเทศการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกอบด้วยพระรูป ข้อความอำนวยพร "สุขสันต์ วันปีใหม่ ๒๕๖๒ Season's Greetings 2019" พร้อมทรงลงพระนาม "อทิตยาทร" 💜💜💜💜💜💜💜💜💜 ขอฝ่าพระบาททรงพระเจริญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน

  #พระเจ ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #พระองค ์ติ๊ด #อท ิตยาทรกิติคุณ #ขอพระองค ์ทรงพระเจริญ #ทรงพระเจร ิญยิ่งยืนนาน #ทรงพระเจร ิญ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessadityadorn #princessdita #ป ีใหม่2562 #2562 #2019

  62 4 29 December, 2018

Advertisements

  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปในการทอดพระเนตรงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว: สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ซึ่งเป็นงานเทศกาลฤดูหนาวประจำปี ด้วยบรรยากาศไทยย้อนยุคและการแต่งกายย้อนยุคเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทย ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
----
Their Royal Highnesses Princess Siribha Chudhabhorn and Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand attended the annual Winter Festival: Love and Warmth at Winter's End – Steam of Rattanakosin”, the festival initiated with traditional dress to promote the Thai cultural identity at the Royal Plaza in Dusit Palace, Bangkok, Kingdom of Thailand.
----
Photos: Matichon #พระองค์หริภา #องค์หริภา #พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ #สิริภาจุฑาภรณ์ #siribha #siribhachudhabhorn #princesssiribha #พระองค์ติ๊ด #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อทิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปในการทอดพระเนตรงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว: สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ซึ่งเป็นงานเทศกาลฤดูหนาวประจำปี ด้วยบรรยากาศไทยย้อนยุคและการแต่งกายย้อนยุคเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทย ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
  ----
  Their Royal Highnesses Princess Siribha Chudhabhorn and Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand attended the annual Winter Festival: Love and Warmth at Winter's End – Steam of Rattanakosin”, the festival initiated with traditional dress to promote the Thai cultural identity at the Royal Plaza in Dusit Palace, Bangkok, Kingdom of Thailand.
  ----
  Photos: Matichon #พระองค ์หริภา #องค ์หริภา #พระองค ์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ #ส ิริภาจุฑาภรณ์ #siribha #siribhachudhabhorn #princesssiribha #พระองค ์ติ๊ด #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อท ิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  1,893 20 26 December, 2018
  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๓๔ ชันษา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เกล้ากระหม่อมฉัน ขอประทานพระวโรกาสถวายพระพร แด่ฝ่าพระบาท ทรงมีพระพลานมัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน – ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อมฉัน ผู้ดูแลหน้า เรารัก "พระองค์โสม" We love Princess Soamsawali

On the occasion of 34th Birthday of Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhun on 5 May 2018. Long Live the Princess.

#พระองค์ติ๊ด #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อทิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand

  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๓๔ ชันษา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เกล้ากระหม่อมฉัน ขอประทานพระวโรกาสถวายพระพร แด่ฝ่าพระบาท ทรงมีพระพลานมัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน – ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อมฉัน ผู้ดูแลหน้า เรารัก "พระองค์โสม" We love Princess Soamsawali

  On the occasion of 34th Birthday of Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhun on 5 May 2018. Long Live the Princess.

  #พระองค ์ติ๊ด #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อท ิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #ราชวงศ ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand

  1,366 38 5 May, 2018
  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
5 พฤษภาคม 2561 – วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชันษา 34 ปี; ทรงเป็นพระธิดาพระองค์เล็ก ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับอดีตพระสวามี นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน อีกทั้งทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระภาคิไนยในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลปัจจุบัน
----
5 May 2018 – 34th Birthday Anniversary of Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand; the youngest daughter of Princess Chulabhorn Walailak and her former husband Virayudh Tishyasarin. She is also the granddaughter of the late King Bhumibol Adulyadej, also a niece of the current King Vajiralongkorn.
----
#พระองค์ติ๊ด #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อทิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
  5 พฤษภาคม 2561 – วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชันษา 34 ปี; ทรงเป็นพระธิดาพระองค์เล็ก ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับอดีตพระสวามี นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน อีกทั้งทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระภาคิไนยในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลปัจจุบัน
  ----
  5 May 2018 – 34th Birthday Anniversary of Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand; the youngest daughter of Princess Chulabhorn Walailak and her former husband Virayudh Tishyasarin. She is also the granddaughter of the late King Bhumibol Adulyadej, also a niece of the current King Vajiralongkorn.
  ----
  #พระองค ์ติ๊ด #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อท ิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  1,184 27 5 May, 2018
  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยทรกิติคุณ ทรงเปิดบริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จำกัด บริษัทผลิตเครื่องประดับในพระองค์ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับ ซึ่งบางส่วนได้ทรงใช้เวลาว่างในการออกแบบและประดิษฐ์ด้วยพระองค์เอง เพื่อนำรายได้สมทบทุนองค์กรและมูลนิธิต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ ณ พระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
----
Their Royal Highnesses Princess Chulabhorn Walailak of Thailand, with Princess Adityadorn Kitikhun presided over the opening of Siam Glitter 1957 Co. Ltd., her own jewellry and accessories store. She spends her leisure time to create some of her own collections to be sold, for donation to help patients nationwide. The company was established at her residence Chakri Bongkoch Palace in Pathum Thani Province, Kingdom of Thailand.
----
Photos: Matichon #เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ #เจ้าฟ้าจุฬาภรณ #ฟ้าหญิง #princesschulabhorn #chulabhorn #chulabhornwalailak #พระองค์ติ๊ด #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อทิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยทรกิติคุณ ทรงเปิดบริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จำกัด บริษัทผลิตเครื่องประดับในพระองค์ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับ ซึ่งบางส่วนได้ทรงใช้เวลาว่างในการออกแบบและประดิษฐ์ด้วยพระองค์เอง เพื่อนำรายได้สมทบทุนองค์กรและมูลนิธิต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ ณ พระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
  ----
  Their Royal Highnesses Princess Chulabhorn Walailak of Thailand, with Princess Adityadorn Kitikhun presided over the opening of Siam Glitter 1957 Co. Ltd., her own jewellry and accessories store. She spends her leisure time to create some of her own collections to be sold, for donation to help patients nationwide. The company was established at her residence Chakri Bongkoch Palace in Pathum Thani Province, Kingdom of Thailand.
  ----
  Photos: Matichon #เจ ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ #เจ ้าฟ้าจุฬาภรณ #ฟ ้าหญิง #princesschulabhorn #chulabhorn #chulabhornwalailak #พระองค ์ติ๊ด #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อท ิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  1,442 8 3 December, 2017
  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประทานถวายที่ทรงให้ความสำคัญด้านการเกษตร ในพิธีพระราชทานปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
----
Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhun received the Honorary Degree in Agriculture Technology from her works emphasising the country’s agruculture from Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn who presided over the Graduation Ceremony of Rajamangala Universities of Technology at the Rajamangala University of Technology Thanyaburi in Klong Luang Province, Pathum Thani Province, Kingdom of Thailand.
----
Photos: Adityadorn Agricultural Learning Centre – ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร #สมเด็จพระเทพรัตนฯ #สมเด็จพระเทพ #พระเทพ #princessmahachakrisirindhorn #mahachakrisirindhorn #sirindhorn #พระองค์ติ๊ด #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อทิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประทานถวายที่ทรงให้ความสำคัญด้านการเกษตร ในพิธีพระราชทานปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  ----
  Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhun received the Honorary Degree in Agriculture Technology from her works emphasising the country’s agruculture from Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn who presided over the Graduation Ceremony of Rajamangala Universities of Technology at the Rajamangala University of Technology Thanyaburi in Klong Luang Province, Pathum Thani Province, Kingdom of Thailand.
  ----
  Photos: Adityadorn Agricultural Learning Centre – ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร #สมเด ็จพระเทพรัตนฯ #สมเด ็จพระเทพ #พระเทพ #princessmahachakrisirindhorn #mahachakrisirindhorn #sirindhorn #พระองค ์ติ๊ด #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อท ิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  2,977 7 22 November, 2017
  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงร่วมพิธีทำขวัญข้าวและประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
----
Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand attended the traditional harvest festival at Adityadorn Agricultural Learning Centre in Surin Province, Kingdom of Thailand.
----
Photos: Adityadorn Agricultural Learning Centre – ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร #พระองค์ติ๊ด #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อทิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงร่วมพิธีทำขวัญข้าวและประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  ----
  Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand attended the traditional harvest festival at Adityadorn Agricultural Learning Centre in Surin Province, Kingdom of Thailand.
  ----
  Photos: Adityadorn Agricultural Learning Centre – ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร #พระองค ์ติ๊ด #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อท ิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  2,668 24 14 November, 2017
  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงเปิดงานมหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์ โดยโครงการเกษตรอทิตยาทร ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
----
Their Royal Highnesses Princess Siribha Chudhabhorn with her sister Princess Adityadorn Kitikhun presided over the Opening of Surin Farm Fair, organised by Adityadorn Agricultural Project Centre at CentralPlaza Westgate Department Store in Bang Yai District, Nonthaburi Province, Kingdom of Thailand.
----
Photos: Adityadorn Agricultural Project Centre – ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร #พระองค์หริภา #องค์หริภา #พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ #สิริภาจุฑาภรณ์ #siribha #siribhachudhabhorn #princesssiribha #พระองค์ติ๊ด #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อทิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงเปิดงานมหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์ โดยโครงการเกษตรอทิตยาทร ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
  ----
  Their Royal Highnesses Princess Siribha Chudhabhorn with her sister Princess Adityadorn Kitikhun presided over the Opening of Surin Farm Fair, organised by Adityadorn Agricultural Project Centre at CentralPlaza Westgate Department Store in Bang Yai District, Nonthaburi Province, Kingdom of Thailand.
  ----
  Photos: Adityadorn Agricultural Project Centre – ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร #พระองค ์หริภา #องค ์หริภา #พระองค ์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ #ส ิริภาจุฑาภรณ์ #siribha #siribhachudhabhorn #princesssiribha #พระองค ์ติ๊ด #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อท ิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  1,153 10 18 September, 2017
  #repost @royalworldthailand via @PhotoAroundApp 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการเกษตรอทิตยาทร โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ซึ่งทรงริเริ่มโครงการดังกล่าวตามพระดำริ ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
----
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand visited the Agricultural Project Centre, welcomed by her niece Princess Adityadorn Kitikhun who patrons the centre in Surin Province, Kingdom of Thailand.
----
Photos: Royal Irrigation Department – กรมชลประทาน #สมเด็จพระเทพ #พระเทพ #สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา #princessmahachakrisirindhorn #princesssirindhorn #sirindhorn #mahachakrisirindhorn #พระองค์ติ๊ด #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อทิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  #repost @royalworldthailand via @PhotoAroundApp 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการเกษตรอทิตยาทร โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ซึ่งทรงริเริ่มโครงการดังกล่าวตามพระดำริ ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  ----
  Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand visited the Agricultural Project Centre, welcomed by her niece Princess Adityadorn Kitikhun who patrons the centre in Surin Province, Kingdom of Thailand.
  ----
  Photos: Royal Irrigation Department – กรมชลประทาน #สมเด ็จพระเทพ #พระเทพ #สมเด ็จพระเทพรัตนราชสุดา #princessmahachakrisirindhorn #princesssirindhorn #sirindhorn #mahachakrisirindhorn #พระองค ์ติ๊ด #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อท ิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #ราชวงศ ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  110 0 26 May, 2017
  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการเกษตรอทิตยาทร โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ซึ่งทรงริเริ่มโครงการดังกล่าวตามพระดำริ ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
----
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand visited the Agricultural Project Centre, welcomed by her niece Princess Adityadorn Kitikhun who patrons the centre in Surin Province, Kingdom of Thailand.
----
Photos: Royal Irrigation Department – กรมชลประทาน #สมเด็จพระเทพ #พระเทพ #สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา #princessmahachakrisirindhorn #princesssirindhorn #sirindhorn #mahachakrisirindhorn #พระองค์ติ๊ด #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อทิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการเกษตรอทิตยาทร โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ซึ่งทรงริเริ่มโครงการดังกล่าวตามพระดำริ ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  ----
  Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand visited the Agricultural Project Centre, welcomed by her niece Princess Adityadorn Kitikhun who patrons the centre in Surin Province, Kingdom of Thailand.
  ----
  Photos: Royal Irrigation Department – กรมชลประทาน #สมเด ็จพระเทพ #พระเทพ #สมเด ็จพระเทพรัตนราชสุดา #princessmahachakrisirindhorn #princesssirindhorn #sirindhorn #mahachakrisirindhorn #พระองค ์ติ๊ด #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อท ิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #ราชวงศ ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  614 6 26 May, 2017

Advertisements

  #repost @royalworldthailand via @PhotoAroundApp 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิยาทรกิติคุณ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง สืบสานพระราชปณิธาณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงจัดตั้งโครงการส่วนพระองค์ด้านเกษตรกรรมและทรงพัฒนาสินค้าทรงเกษตรกรรมทางด้านงานศิลป์ที่ทรงศึกษามา อีกทั้งเสด็จไปทรงงานด้านการกุศลต่างๆด้วย
----
Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand carries out the duties in sustainable life development like her late grandfather King Bhumibol Adulyadej. She patrons several organisations in agriculture, and also develops agricultural products in arts, and also attends several charity events.
----
#พระองค์ติ๊ด #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อทิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  #repost @royalworldthailand via @PhotoAroundApp 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิยาทรกิติคุณ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง สืบสานพระราชปณิธาณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงจัดตั้งโครงการส่วนพระองค์ด้านเกษตรกรรมและทรงพัฒนาสินค้าทรงเกษตรกรรมทางด้านงานศิลป์ที่ทรงศึกษามา อีกทั้งเสด็จไปทรงงานด้านการกุศลต่างๆด้วย
  ----
  Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand carries out the duties in sustainable life development like her late grandfather King Bhumibol Adulyadej. She patrons several organisations in agriculture, and also develops agricultural products in arts, and also attends several charity events.
  ----
  #พระองค ์ติ๊ด #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อท ิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  241 1 6 May, 2017
  #repost @royalworldthailand via @PhotoAroundApp 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิยาทรกิติคุณ เมื่อทรงพระเยาว์ได้ประทับอยู่ที่รัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา โดยศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ ที่สถาบันศิลปะวอชิงตัน และสถาบันศิลปะแคลิฟอร์เนีย ด้านกราฟิกและแอนิเมชั่น จนเมื่อราวปีพ.ศ. 2552 เสด็จนิวัติกลับประเทศไทยเป็นการถาวร และทรงศึกษาต่อด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
----
Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand spent her early life in Maryland, the United States. She studied the Art and Design from the Art Institute of Washington, and the Art Institute of California in Graphic Design and Animation. She late moved back to Thailand in around 2009 permanently, and received further education in Communication Design at Mahidol University.
----
#พระองค์ติ๊ด #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อทิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  #repost @royalworldthailand via @PhotoAroundApp 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิยาทรกิติคุณ เมื่อทรงพระเยาว์ได้ประทับอยู่ที่รัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา โดยศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ ที่สถาบันศิลปะวอชิงตัน และสถาบันศิลปะแคลิฟอร์เนีย ด้านกราฟิกและแอนิเมชั่น จนเมื่อราวปีพ.ศ. 2552 เสด็จนิวัติกลับประเทศไทยเป็นการถาวร และทรงศึกษาต่อด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ----
  Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand spent her early life in Maryland, the United States. She studied the Art and Design from the Art Institute of Washington, and the Art Institute of California in Graphic Design and Animation. She late moved back to Thailand in around 2009 permanently, and received further education in Communication Design at Mahidol University.
  ----
  #พระองค ์ติ๊ด #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อท ิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  150 0 6 May, 2017
  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิยาทรกิติคุณ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง สืบสานพระราชปณิธาณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงจัดตั้งโครงการส่วนพระองค์ด้านเกษตรกรรมและทรงพัฒนาสินค้าทรงเกษตรกรรมทางด้านงานศิลป์ที่ทรงศึกษามา อีกทั้งเสด็จไปทรงงานด้านการกุศลต่างๆด้วย
----
Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand carries out the duties in sustainable life development like her late grandfather King Bhumibol Adulyadej. She patrons several organisations in agriculture, and also develops agricultural products in arts, and also attends several charity events.
----
#พระองค์ติ๊ด #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อทิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิยาทรกิติคุณ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง สืบสานพระราชปณิธาณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงจัดตั้งโครงการส่วนพระองค์ด้านเกษตรกรรมและทรงพัฒนาสินค้าทรงเกษตรกรรมทางด้านงานศิลป์ที่ทรงศึกษามา อีกทั้งเสด็จไปทรงงานด้านการกุศลต่างๆด้วย
  ----
  Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand carries out the duties in sustainable life development like her late grandfather King Bhumibol Adulyadej. She patrons several organisations in agriculture, and also develops agricultural products in arts, and also attends several charity events.
  ----
  #พระองค ์ติ๊ด #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อท ิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  1,249 9 5 May, 2017
  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิยาทรกิติคุณ เมื่อทรงพระเยาว์ได้ประทับอยู่ที่รัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา โดยศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ ที่สถาบันศิลปะวอชิงตัน และสถาบันศิลปะแคลิฟอร์เนีย ด้านกราฟิกและแอนิเมชั่น จนเมื่อราวปีพ.ศ. 2552 เสด็จนิวัติกลับประเทศไทยเป็นการถาวร และทรงศึกษาต่อด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
----
Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand spent her early life in Maryland, the United States. She studied the Art and Design from the Art Institute of Washington, and the Art Institute of California in Graphic Design and Animation. She late moved back to Thailand in around 2009 permanently, and received further education in Communication Design at Mahidol University.
----
#พระองค์ติ๊ด #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อทิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิยาทรกิติคุณ เมื่อทรงพระเยาว์ได้ประทับอยู่ที่รัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา โดยศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ ที่สถาบันศิลปะวอชิงตัน และสถาบันศิลปะแคลิฟอร์เนีย ด้านกราฟิกและแอนิเมชั่น จนเมื่อราวปีพ.ศ. 2552 เสด็จนิวัติกลับประเทศไทยเป็นการถาวร และทรงศึกษาต่อด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ----
  Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand spent her early life in Maryland, the United States. She studied the Art and Design from the Art Institute of Washington, and the Art Institute of California in Graphic Design and Animation. She late moved back to Thailand in around 2009 permanently, and received further education in Communication Design at Mahidol University.
  ----
  #พระองค ์ติ๊ด #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อท ิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  626 5 5 May, 2017
  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๓๓ ชันษา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เกล้ากระหม่อมฉัน ขอประทานพระวโรกาสถวายพระพร แด่ฝ่าพระบาท ทรงมีพระพลานมัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อมฉัน ผู้ดูแลหน้า เรารัก "พระองค์โสม" We love Princess Soamsavali

33rd Birthday of Her Royal Highness Princess Adityadornkitikhun

#พระองค์ติ๊ด #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อทิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand

  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๓๓ ชันษา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เกล้ากระหม่อมฉัน ขอประทานพระวโรกาสถวายพระพร แด่ฝ่าพระบาท ทรงมีพระพลานมัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
  เกล้ากระหม่อมฉัน ผู้ดูแลหน้า เรารัก "พระองค์โสม" We love Princess Soamsavali

  33rd Birthday of Her Royal Highness Princess Adityadornkitikhun

  #พระองค ์ติ๊ด #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อท ิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #ราชวงศ ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand

  436 17 5 May, 2017
  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิยาทรกิติคุณ (ประสูติ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2527) ทรงเป็นพระธิดาพระองค์เล็กในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) กับอดีตพระสวามี นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน ทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระองค์เจ้าเป็นกรณีพิเศษเมื่อแรกประสูติ หลังจากที่พระมารดาทรงอภิเษกสมรสโดยทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ และได้รับพระราชทานคืนพระอิสริยยศดังเดิม
----
Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand (born 5 May 1984) is the youngest daughter of Princess Chulabhorn Walailak (youngest daughter of the late King Bhumibol Adulyadej and Queen Sirikit) with her former husband Virayudh Tishyasarin. She was given the title of Princess since she was born, by the special decree for her mother who formerly relinquished her royal title on her marriage but was later given back the title by her father.
----
#พระองค์ติ๊ด #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อทิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิยาทรกิติคุณ (ประสูติ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2527) ทรงเป็นพระธิดาพระองค์เล็กในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) กับอดีตพระสวามี นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน ทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระองค์เจ้าเป็นกรณีพิเศษเมื่อแรกประสูติ หลังจากที่พระมารดาทรงอภิเษกสมรสโดยทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ และได้รับพระราชทานคืนพระอิสริยยศดังเดิม
  ----
  Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand (born 5 May 1984) is the youngest daughter of Princess Chulabhorn Walailak (youngest daughter of the late King Bhumibol Adulyadej and Queen Sirikit) with her former husband Virayudh Tishyasarin. She was given the title of Princess since she was born, by the special decree for her mother who formerly relinquished her royal title on her marriage but was later given back the title by her father.
  ----
  #พระองค ์ติ๊ด #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อท ิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  1,421 5 5 May, 2017
  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปในการพระราชพิธีสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
----
Her Royal Highness Princess Adiyadorn Kitikhun of Thailand presided over the Royal Funeral of her grandfather the late King Bhumibol Adulyadej, for Kongtek Ceremony which brings the deceased with their belongings to the other world according to the Chinese Buddhist tradition at Dusit Maha Prasat Throne Hall in the Grand Palace Complex, Bangkok.
----
Photo: Bureau of Royal Household via Matichon #พระองค์ติ๊ด #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อทิตยาทรกิติคุณ #princesstid #princessadityadorn #adityadornkitikhun #ในหลวง #พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #kingbhumibol #kingbhumiboladulyadej #bhumiboladulyadej #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปในการพระราชพิธีสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
  ----
  Her Royal Highness Princess Adiyadorn Kitikhun of Thailand presided over the Royal Funeral of her grandfather the late King Bhumibol Adulyadej, for Kongtek Ceremony which brings the deceased with their belongings to the other world according to the Chinese Buddhist tradition at Dusit Maha Prasat Throne Hall in the Grand Palace Complex, Bangkok.
  ----
  Photo: Bureau of Royal Household via Matichon #พระองค ์ติ๊ด #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อท ิตยาทรกิติคุณ #princesstid #princessadityadorn #adityadornkitikhun #ในหลวง #พระบาทสมเด ็จพระเจ้าอยู่หัว #kingbhumibol #kingbhumiboladulyadej #bhumiboladulyadej #ราชวงศ ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  339 3 24 March, 2017

Top #อทิตยาทรกิติคุณ posts

  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๓๔ ชันษา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เกล้ากระหม่อมฉัน ขอประทานพระวโรกาสถวายพระพร แด่ฝ่าพระบาท ทรงมีพระพลานมัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน – ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อมฉัน ผู้ดูแลหน้า เรารัก "พระองค์โสม" We love Princess Soamsawali

On the occasion of 34th Birthday of Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhun on 5 May 2018. Long Live the Princess.

#พระองค์ติ๊ด #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อทิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand

  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๓๔ ชันษา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เกล้ากระหม่อมฉัน ขอประทานพระวโรกาสถวายพระพร แด่ฝ่าพระบาท ทรงมีพระพลานมัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน – ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อมฉัน ผู้ดูแลหน้า เรารัก "พระองค์โสม" We love Princess Soamsawali

  On the occasion of 34th Birthday of Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhun on 5 May 2018. Long Live the Princess.

  #พระองค ์ติ๊ด #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อท ิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #ราชวงศ ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand

  1,366 38 5 May, 2018

Advertisements

  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๓๓ ชันษา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เกล้ากระหม่อมฉัน ขอประทานพระวโรกาสถวายพระพร แด่ฝ่าพระบาท ทรงมีพระพลานมัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อมฉัน ผู้ดูแลหน้า เรารัก "พระองค์โสม" We love Princess Soamsavali

33rd Birthday of Her Royal Highness Princess Adityadornkitikhun

#พระองค์ติ๊ด #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อทิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand

  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๓๓ ชันษา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เกล้ากระหม่อมฉัน ขอประทานพระวโรกาสถวายพระพร แด่ฝ่าพระบาท ทรงมีพระพลานมัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
  เกล้ากระหม่อมฉัน ผู้ดูแลหน้า เรารัก "พระองค์โสม" We love Princess Soamsavali

  33rd Birthday of Her Royal Highness Princess Adityadornkitikhun

  #พระองค ์ติ๊ด #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อท ิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #ราชวงศ ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand

  436 17 5 May, 2017
  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 31” งานประกวดปลาสวยงานและแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
----
Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand represented Her Royal Highness The Princess Srisavangavadhana to preside over the Thai Fisheries Day 2018, exhibits the largest various types of fish exhibition in the country at Future Park Rangsit Department Store in Thanyaburi District, Pathum Thani Province, Kingdom of Thailand.
----
Photos: Public Relations of Pathum Thani – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี #พระองค์ติ๊ด #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อทิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 31” งานประกวดปลาสวยงานและแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  ----
  Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand represented Her Royal Highness The Princess Srisavangavadhana to preside over the Thai Fisheries Day 2018, exhibits the largest various types of fish exhibition in the country at Future Park Rangsit Department Store in Thanyaburi District, Pathum Thani Province, Kingdom of Thailand.
  ----
  Photos: Public Relations of Pathum Thani – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี #พระองค ์ติ๊ด #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อท ิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  891 5 6 July, 2019

Advertisements

  #Repost royalworldthailand
• • • • • •
🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
5 พฤษภาคม 2562 – วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชันษา 35 ปี; ทรงเป็นพระธิดาพระองค์เล็ก ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี กับอดีตพระสวามี นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน อีกทั้งทรงเป็นพระราชภาคิไนยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลปัจจุบัน
----
5 May 2019 – 35th Birthday of Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand; the youngest daughter of Princess Chulabhorn Walailak, The Princess Srisavangvadhana and her former husband Virayudh Tishyasarin. She is also the niece of the current King Vajiralongkorn.
----
#พระองค์ติ๊ด #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อทิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  #Repost royalworldthailand
  • • • • • •
  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
  5 พฤษภาคม 2562 – วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชันษา 35 ปี; ทรงเป็นพระธิดาพระองค์เล็ก ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี กับอดีตพระสวามี นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน อีกทั้งทรงเป็นพระราชภาคิไนยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลปัจจุบัน
  ----
  5 May 2019 – 35th Birthday of Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand; the youngest daughter of Princess Chulabhorn Walailak, The Princess Srisavangvadhana and her former husband Virayudh Tishyasarin. She is also the niece of the current King Vajiralongkorn.
  ----
  #พระองค ์ติ๊ด #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อท ิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  432 2 5 May, 2019
  💜💜🙏🙏💜💜
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานส.ค.ส. เนื่องในเทศการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกอบด้วยพระรูป ข้อความอำนวยพร "สุขสันต์ วันปีใหม่ ๒๕๖๒ Season's Greetings 2019" พร้อมทรงลงพระนาม "อทิตยาทร" 💜💜💜💜💜💜💜💜💜 ขอฝ่าพระบาททรงพระเจริญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน

#พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #พระองค์ติ๊ด #อทิตยาทรกิติคุณ #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ #ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน #ทรงพระเจริญ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessadityadorn #princessdita #ปีใหม่2562 #2562 #2019

  💜💜🙏🙏💜💜
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานส.ค.ส. เนื่องในเทศการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกอบด้วยพระรูป ข้อความอำนวยพร "สุขสันต์ วันปีใหม่ ๒๕๖๒ Season's Greetings 2019" พร้อมทรงลงพระนาม "อทิตยาทร" 💜💜💜💜💜💜💜💜💜 ขอฝ่าพระบาททรงพระเจริญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน

  #พระเจ ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #พระองค ์ติ๊ด #อท ิตยาทรกิติคุณ #ขอพระองค ์ทรงพระเจริญ #ทรงพระเจร ิญยิ่งยืนนาน #ทรงพระเจร ิญ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessadityadorn #princessdita #ป ีใหม่2562 #2562 #2019

  62 4 29 December, 2018

Advertisements

  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
5 พฤษภาคม 2562 – วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชันษา 35 ปี; ทรงเป็นพระธิดาพระองค์เล็ก ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี กับอดีตพระสวามี นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน อีกทั้งทรงเป็นพระราชภาคิไนยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลปัจจุบัน
----
5 May 2019 – 35th Birthday of Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand; the youngest daughter of Princess Chulabhorn Walailak, The Princess Srisavangvadhana and her former husband Virayudh Tishyasarin. She is also the niece of the current King Vajiralongkorn.
----
#พระองค์ติ๊ด #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อทิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
  5 พฤษภาคม 2562 – วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชันษา 35 ปี; ทรงเป็นพระธิดาพระองค์เล็ก ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี กับอดีตพระสวามี นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน อีกทั้งทรงเป็นพระราชภาคิไนยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลปัจจุบัน
  ----
  5 May 2019 – 35th Birthday of Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand; the youngest daughter of Princess Chulabhorn Walailak, The Princess Srisavangvadhana and her former husband Virayudh Tishyasarin. She is also the niece of the current King Vajiralongkorn.
  ----
  #พระองค ์ติ๊ด #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อท ิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  2,591 25 5 May, 2019
  #repost @royalworldthailand via @PhotoAroundApp 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิยาทรกิติคุณ เมื่อทรงพระเยาว์ได้ประทับอยู่ที่รัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา โดยศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ ที่สถาบันศิลปะวอชิงตัน และสถาบันศิลปะแคลิฟอร์เนีย ด้านกราฟิกและแอนิเมชั่น จนเมื่อราวปีพ.ศ. 2552 เสด็จนิวัติกลับประเทศไทยเป็นการถาวร และทรงศึกษาต่อด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
----
Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand spent her early life in Maryland, the United States. She studied the Art and Design from the Art Institute of Washington, and the Art Institute of California in Graphic Design and Animation. She late moved back to Thailand in around 2009 permanently, and received further education in Communication Design at Mahidol University.
----
#พระองค์ติ๊ด #องค์ติ๊ด #พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อทิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  #repost @royalworldthailand via @PhotoAroundApp 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิยาทรกิติคุณ เมื่อทรงพระเยาว์ได้ประทับอยู่ที่รัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา โดยศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ ที่สถาบันศิลปะวอชิงตัน และสถาบันศิลปะแคลิฟอร์เนีย ด้านกราฟิกและแอนิเมชั่น จนเมื่อราวปีพ.ศ. 2552 เสด็จนิวัติกลับประเทศไทยเป็นการถาวร และทรงศึกษาต่อด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ----
  Princess Adityadorn Kitikhun of Thailand spent her early life in Maryland, the United States. She studied the Art and Design from the Art Institute of Washington, and the Art Institute of California in Graphic Design and Animation. She late moved back to Thailand in around 2009 permanently, and received further education in Communication Design at Mahidol University.
  ----
  #พระองค ์ติ๊ด #องค ์ติ๊ด #พระองค ์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #อท ิตยาทรกิติคุณ #adiyadorn #adityadornkitiykhun #princessdita #princessadityadorn #ราชวงศ ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

  150 0 6 May, 2017