#สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ Instagram Photos & Videos

สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ - 91 posts

Advertisements

  ผลงานน้องจูนคลาสไดร์เซ็ตทรง วันนี้ไดร์เซ็ตทรงฟาร่าห์กันค่ะ 🎉🎉 #ติวเข้มตัวตัวค่ะ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนไดร์ฟาร่าห์ #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  ผลงานน้องจูนคลาสไดร์เซ็ตทรง วันนี้ไดร์เซ็ตทรงฟาร่าห์กันค่ะ 🎉🎉 #ต ิวเข้มตัวตัวค่ะ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนไดร ์ฟาร่าห์ #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  22 2 26 December, 2018

Advertisements

  ❤️ตารางเรียนปี62 ออกแล้วนะคะ ❤️
#ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง 
#สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ 
#สอนเกล้าผมเจ้าสาว

  ❤️ตารางเรียนปี62 ออกแล้วนะคะ ❤️
  #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง
  #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋
  #สอนเกล ้าผมเจ้าสาว

  23 1 12 December, 2018

Advertisements

  ผลงานงานนักเรียนคลาสเกล้าผมผู้ไม่ไมีพื้นฐาน #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผม #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #ช่างทำผมเจ้าสาว #updohairstyle #เรียนทำผม

  ผลงานงานนักเรียนคลาสเกล้าผมผู้ไม่ไมีพื้นฐาน #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผม #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #ช ่างทำผมเจ้าสาว #updohairstyle #เร ียนทำผม

  25 0 6 December, 2018
  เกล้าผมเข้าสาวงานเช้า 
Hair @aeyythamm #aerishair #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #ครูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  เกล้าผมเข้าสาวงานเช้า
  Hair @aeyythamm #aerishair #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  26 1 30 October, 2018
  ม้วนโรลกันจริงจังมาก #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #ผลงานลูกศิษย์ครูเอ๋

  ม้วนโรลกันจริงจังมาก #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #ผลงานล ูกศิษย์ครูเอ๋

  18 0 22 October, 2018
  น้องออย คลาสไดร์เซ็ตทรง ไดร์ฟาร่าห์ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #ผลงานลูกศิษย์ครูเอ๋

  น้องออย คลาสไดร์เซ็ตทรง ไดร์ฟาร่าห์ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #ผลงานล ูกศิษย์ครูเอ๋

  10 0 22 October, 2018
  พี่นัทคนสวย คลาสไดร์เซ็ตทรง #ครูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #ผลงานลูกศิษย์ครูเอ๋

  พี่นัทคนสวย คลาสไดร์เซ็ตทรง #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #ผลงานล ูกศิษย์ครูเอ๋

  11 0 22 October, 2018
  น้องออยคลาสไดร์เซ็ตทรง #ครูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #ผลงานลูกศิษย์ครูเอ๋

  น้องออยคลาสไดร์เซ็ตทรง #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #ผลงานล ูกศิษย์ครูเอ๋

  10 0 22 October, 2018
  คลาสไดร์เซ็ตทรงค่ะ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนไดร์ผม

  คลาสไดร์เซ็ตทรงค่ะ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนไดร ์ผม

  11 0 3 hours ago

Advertisements

  คลาสไดร์เซ็ตทรงค่ะ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #ผลงานลูกศิษย์ครูเอ๋ #สอนไดร์ผม

  คลาสไดร์เซ็ตทรงค่ะ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #ผลงานล ูกศิษย์ครูเอ๋ #สอนไดร ์ผม

  12 0 3 hours ago
  คลาสไดร์เซ็ตทรงค่ะ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #ผลงานลูกศิษย์ครูเอ๋

  คลาสไดร์เซ็ตทรงค่ะ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #ผลงานล ูกศิษย์ครูเอ๋

  13 0 3 hours ago
  เตรียมผมเพื่อเกล้าผมกันค่ะ ทั้งไดร์ผม ม้วนผม ม้วนโรล ครูสอนหมดค่ะเพราะทุกอย่างคือพื้นฐานการเกล้าผม #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #ครูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  เตรียมผมเพื่อเกล้าผมกันค่ะ ทั้งไดร์ผม ม้วนผม ม้วนโรล ครูสอนหมดค่ะเพราะทุกอย่างคือพื้นฐานการเกล้าผม #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  13 0 15 October, 2018
  นักเรียนคลาสเกล้าผม #ยีผมวนไปค่ะ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #ครูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  นักเรียนคลาสเกล้าผม #ย ีผมวนไปค่ะ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  15 0 15 October, 2018
  นักเรียนคลาสไดร์เซ็ตทรง #ไดร์บ๊อบปลายสะบัด #ครูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  นักเรียนคลาสไดร์เซ็ตทรง #ไดร ์บ๊อบปลายสะบัด #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  10 0 14 October, 2018
  ไดร์เซ็ตทรงคุณหญิงแม่ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #ครูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  ไดร์เซ็ตทรงคุณหญิงแม่ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  13 3 14 October, 2018
  สาวๆคลาสไดร์เซ็ตทรง #ครูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  สาวๆคลาสไดร์เซ็ตทรง #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  30 3 14 October, 2018
  นักเรียนคลาสเกล้าผม #ครูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  นักเรียนคลาสเกล้าผม #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  10 0 14 October, 2018
  นักเรียนคลาสเกล้าผม #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ

  นักเรียนคลาสเกล้าผม #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ

  11 0 14 October, 2018
  ผมงานนักเรียนคลาสเกล้าผม #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ

  ผมงานนักเรียนคลาสเกล้าผม #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ

  13 0 14 October, 2018

Advertisements

  นักเรียนคลาสเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐาน #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #ครูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  นักเรียนคลาสเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐาน #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  15 0 14 October, 2018
  คลาสเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐาน นักเรียนได้ลงมือทำผมคนจริง เพื่อเรียนรู้สภาพผมจริง และการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆให้กับลูกค้าค่ะ 
#สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ 
#ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง 
#aerishair #สอนเกล้าผมเจ้าสาว #ช่างผมเจ้าสาว

  คลาสเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐาน นักเรียนได้ลงมือทำผมคนจริง เพื่อเรียนรู้สภาพผมจริง และการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆให้กับลูกค้าค่ะ
  #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋
  #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง
  #aerishair #สอนเกล ้าผมเจ้าสาว #ช ่างผมเจ้าสาว

  23 0 30 July, 2018
  คลาสเกล้าผมวันสุดท้ายแล้วว วันนี้นักเรียนจะได้เรียนทำผมคนจริงกันค่ะ #aerishair #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  คลาสเกล้าผมวันสุดท้ายแล้วว วันนี้นักเรียนจะได้เรียนทำผมคนจริงกันค่ะ #aerishair #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  24 0 30 July, 2018
  ผลงานนักเรียนคลาสเกล้าผมค่ะ #aerishair #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #สอนเกล้าผมเจ้าสาว

  ผลงานนักเรียนคลาสเกล้าผมค่ะ #aerishair #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #สอนเกล ้าผมเจ้าสาว

  27 4 29 July, 2018
  คลาสเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐาน #aerishair #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  คลาสเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐาน #aerishair #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  26 0 28 July, 2018
  คลาสเกล้าผมวันหยุดยาววว #aerishair #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  คลาสเกล้าผมวันหยุดยาววว #aerishair #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  30 0 27 July, 2018
  พี่เกมส์นักเรียนคลาสเกล้าผมค่ะ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #สอนเกล้าผมเจ้าสาว

  พี่เกมส์นักเรียนคลาสเกล้าผมค่ะ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #สอนเกล ้าผมเจ้าสาว

  39 2 9 hours ago
  ผลงานนักเรียนคลาสเก้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานค่ะ #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผมเจ้าสาว

  ผลงานนักเรียนคลาสเก้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานค่ะ #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผมเจ้าสาว

  18 0 9 hours ago
  บรรยากาศในคลาสเรียนเกล้าผมค่ะ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #สอนเกล้าผมเจ้าสาว #เกล้าผมเจ้าสาว

  บรรยากาศในคลาสเรียนเกล้าผมค่ะ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #สอนเกล ้าผมเจ้าสาว #เกล ้าผมเจ้าสาว

  11 0 9 hours ago
  ทรงผมง่ายๆดูสบายๆ สไตล์มินิมอล ในคลาสเกล้าผม #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผม #เกล้าผมเจ้าสาว

  ทรงผมง่ายๆดูสบายๆ สไตล์มินิมอล ในคลาสเกล้าผม #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผม #เกล ้าผมเจ้าสาว

  31 0 17 May, 2018
  ผลงานนักเรียนคลาสเกล้าผม #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผม #เกล้าผมเจ้าสาว

  ผลงานนักเรียนคลาสเกล้าผม #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผม #เกล ้าผมเจ้าสาว

  16 0 17 May, 2018
  ผลงานนักเรียนคลาสเกล้าผม #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #สอนเกล้าผม #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #เกล้าผมเจ้าสาว

  ผลงานนักเรียนคลาสเกล้าผม #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #สอนเกล ้าผม #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #เกล ้าผมเจ้าสาว

  16 0 17 May, 2018
  ผลงานนักเรียนคลาสเกล้าผม #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผมประกอบอาชีพ

  ผลงานนักเรียนคลาสเกล้าผม #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผมประกอบอาชีพ

  30 0 16 May, 2018
  เรียนบิดผมในคลาสเกล้าผมค่ะ #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผม #aerishair

  เรียนบิดผมในคลาสเกล้าผมค่ะ #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผม #aerishair

  28 1 16 May, 2018
  คลาสเกล้าผม #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #สอนเกล้าผม #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง

  คลาสเกล้าผม #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #สอนเกล ้าผม #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง

  35 0 16 May, 2018
  ผลงานนักเรียนคลาสเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานค่ะ #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #สอนเกล้าผม #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง

  ผลงานนักเรียนคลาสเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานค่ะ #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #สอนเกล ้าผม #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง

  19 0 16 May, 2018
  ผลงานคลาสเกล้าผมค่ะ #เก่งๆกันทุกคนเลย #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  ผลงานคลาสเกล้าผมค่ะ #เก ่งๆกันทุกคนเลย #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  21 0 8 April, 2018
  คลาสเกล้าผมวันที่3 แล้วค่ะ #ชอบรูปน้ี #ยิ้มน่ารักทุกคนเลยค่ะ #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #สอนเกล้าผม #aerishair

  คลาสเกล้าผมวันที่3 แล้วค่ะ #ชอบร ูปน้ี #ย ิ้มน่ารักทุกคนเลยค่ะ #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #สอนเกล ้าผม #aerishair

  26 0 7 April, 2018
  ผลงานน้องแพร สาวน้อยคลาสเกล้าผม ไม่มีพื้นฐานแต่มีความมุ่งมั่น สู้ๆนะคะ #aerishair #สอนเกล้าผม #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  ผลงานน้องแพร สาวน้อยคลาสเกล้าผม ไม่มีพื้นฐานแต่มีความมุ่งมั่น สู้ๆนะคะ #aerishair #สอนเกล ้าผม #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  24 1 18 March, 2018
  ผลงานน้องฝนคลาสเกล้าผม หวีผมสวยมากค่ะ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  ผลงานน้องฝนคลาสเกล้าผม หวีผมสวยมากค่ะ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  42 5 9 February, 2018
  ผลงานนักเรียนคลาสเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานค่ะ #คุณแม่สายฟรุ้งฟริ้ง #ผลงานลูกศิษย์ครูเอ๋ #ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผม #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  ผลงานนักเรียนคลาสเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานค่ะ #ค ุณแม่สายฟรุ้งฟริ้ง #ผลงานล ูกศิษย์ครูเอ๋ #ไม ่มีพื้นฐานก็เรียนได้ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผม #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  31 0 3 hours ago

Top #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ posts

Advertisements

  ทรงผมง่ายๆดูสบายๆ สไตล์มินิมอล ในคลาสเกล้าผม #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผม #เกล้าผมเจ้าสาว

  ทรงผมง่ายๆดูสบายๆ สไตล์มินิมอล ในคลาสเกล้าผม #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผม #เกล ้าผมเจ้าสาว

  31 0 17 May, 2018
  คลาสไดร์เซ็ตทรงค่ะ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #ผลงานลูกศิษย์ครูเอ๋ #สอนไดร์ผม

  คลาสไดร์เซ็ตทรงค่ะ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #ผลงานล ูกศิษย์ครูเอ๋ #สอนไดร ์ผม

  12 0 3 hours ago

Advertisements

  ผลงานนักเรียนคลาสเกล้าผม #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผมประกอบอาชีพ

  ผลงานนักเรียนคลาสเกล้าผม #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผมประกอบอาชีพ

  30 0 16 May, 2018
  เกล้าผมเข้าสาวงานเช้า 
Hair @aeyythamm #aerishair #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #ครูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  เกล้าผมเข้าสาวงานเช้า
  Hair @aeyythamm #aerishair #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมเพื่อประกอบอาชีพ #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  26 1 30 October, 2018
  ผลงานน้องฝนคลาสเกล้าผม หวีผมสวยมากค่ะ #ครูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  ผลงานน้องฝนคลาสเกล้าผม หวีผมสวยมากค่ะ #คร ูเอ๋สอนเกล้าผมไดร์เซตทรง #สอนเกล ้าผมผู้ไม่มีพื้นฐานbyครูเอ๋

  42 5 9 February, 2018

Advertisements