Search Hashtag & User

#วัดกษัตราธิราช Instagram Photos & Videos

วัดกษัตราธิราช - 324 posts

Latest #วัดกษัตราธิราช Posts

Advertisements

  ยังได้อีก แต้มบุญของเรา ครบ 9 วัด #ว ัดพระนอน #ว ัดไชยวัฒนาราม #ว ัดพุทไธศวรรย์ #ว ัดกษัตราธิราช #ว ัดท่าการ้อง #บ ุญจะส่งให้เราสุขใจ #ช ่วงบ่าย #อย ุธยา

  ยังได้อีก แต้มบุญของเรา ครบ 9 วัด #วัดพระนอน #วัดไชยวัฒนาราม #วัดพุทไธศวรรย์ #วัดกษัตราธิราช #วัดท่าการ้อง #บุญจะส่งให้เราสุขใจ #ช่วงบ่าย #อยุธยา
  14 0 5 January, 2019

Advertisements

  เอาบุญมาฝากเพื่อนๆ ค่า~ #เอาบ ุญมาฝาก #ว ัดกษัตราธิราช #เท ี่ยวอยุธยา #ว ันเดียวก็เที่ยวได้ #worklifebalance

  เอาบุญมาฝากเพื่อนๆ ค่า~ #เอาบุญมาฝาก #วัดกษัตราธิราช #เที่ยวอยุธยา #วันเดียวก็เที่ยวได้ #worklifebalance
  167 3 8 October, 2018

  26/9/61 ทริป ไหว้พระทำบุญ 9 วัด @อยุธยา

  #ว ัดใหญ่ชัยมงคล #ว ัดพนัญเชิงวรวิหาร #ว ัดกล้วย
  #ว ิหารพระมงคลบพิตร #ว ัดหน้าพระเมรุราชิการาม
  #ว ัดธรรมิกราช #ว ัดเสนาสนาราม #ว ัดกษัตราธิราช
  #ว ัดท่าการ้อง

  26/9/61 ทริป ไหว้พระทำบุญ 9 วัด @อยุธยา

#วัดใหญ่ชัยมงคล #วัดพนัญเชิงวรวิหาร #วัดกล้วย 
#วิหารพระมงคลบพิตร #วัดหน้าพระเมรุราชิการาม 
#วัดธรรมิกราช #วัดเสนาสนาราม #วัดกษัตราธิราช
 #วัดท่าการ้อง
  269 4 27 September, 2018

  26/9/61 ทริป ไหว้พระทำบุญ 9 วัด @อยุธยา

  #ว ัดใหญ่ชัยมงคล #ว ัดพนัญเชิงวรวิหาร #ว ัดกล้วย
  #ว ิหารพระมงคลบพิตร #ว ัดหน้าพระเมรุราชิการาม
  #ว ัดธรรมิกราช #ว ัดเสนาสนาราม #ว ัดกษัตราธิราช
  #ว ัดท่าการ้อง

  26/9/61 ทริป ไหว้พระทำบุญ 9 วัด @อยุธยา

#วัดใหญ่ชัยมงคล #วัดพนัญเชิงวรวิหาร #วัดกล้วย 
#วิหารพระมงคลบพิตร #วัดหน้าพระเมรุราชิการาม 
#วัดธรรมิกราช #วัดเสนาสนาราม #วัดกษัตราธิราช
 #วัดท่าการ้อง
  454 10 27 September, 2018

Advertisements

  #ไหว ้พระ 9 วัด #ว ัดท่าการ้อง #ว ัดกษัตราธิราช #ว ัดหน้าพระเมรุ #ว ัดเชิงท่า #ว ัดมงคลบพิตร #ว ัดใหญ่ชัยมงคล #ว ัดพนัญเชิง #ว ัดกล้วย #ว ัดชนะสงคราม🙏🙏

  #ไหว้พระ 9 วัด#วัดท่าการ้อง#วัดกษัตราธิราช#วัดหน้าพระเมรุ#วัดเชิงท่า#วัดมงคลบพิตร#วัดใหญ่ชัยมงคล#วัดพนัญเชิง#วัดกล้วย#วัดชนะสงคราม🙏🙏
  5 0 15 August, 2018

  #ไหว ้พระเก้าวัด #ว ัดใหญ่ขัยมงคล #ว ัดท่าการ้องหลวงพ่อยิ้ม #ว ัดเชิงท่า #ว ัดกษัตราธิราช #ว ัดพนัญเชิงวรวิหาร #ว ิหารพระมงคลบพิตร #ว ัดพระศรีสรรเพชญ์ #ว ัดหน้าพระเมรุ #ว ัดธรรมิกราชหลวงพ่อขาว จบทริป อิ่มบุญ

  #ไหว้พระเก้าวัด #วัดใหญ่ขัยมงคล #วัดท่าการ้องหลวงพ่อยิ้ม #วัดเชิงท่า #วัดกษัตราธิราช #วัดพนัญเชิงวรวิหาร #วิหารพระมงคลบพิตร #วัดพระศรีสรรเพชญ์ #วัดหน้าพระเมรุ #วัดธรรมิกราชหลวงพ่อขาว จบทริป อิ่มบุญ
  11 1 28 July, 2018

  ได้มาใหว้พระที่ #ว ัดกษัตราธิราช ด้วยน่ะค่ะ เป็นวันที่สองของ13/07/61 ค่ะ

  ได้มาใหว้พระที่ #วัดกษัตราธิราช ด้วยน่ะค่ะ เป็นวันที่สองของ13/07/61 ค่ะ
  8 0 14 July, 2018

  วัดที่6# #ว ัดกษัตราธิราช##

  วัดที่6##วัดกษัตราธิราช##
  11 0 10 July, 2018

  ภาคสนามๆๆ2 #ayuthayatrip #ว ัดกษัตราธิราช

  ภาคสนามๆๆ2 #ayuthayatrip #วัดกษัตราธิราช
  40 3 15 June, 2018

  มนต์เสน่ห์...เมืองเก่าอยุธยา

  คุณภาพชีวิตที่ดีตามแบบวิถีท้องถิ่น

  สัมผัสความรู้สึกได้
  ความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย ปรับตามช่วงเวลา ฤดูร้อน ฤดูฝน น้ำมาก็ไม่
  ทำให้ลำบาก ผู้คนจิตใจดี ชื่นใจยิ่งนัก

  #เท ี่ยวอยุธยา #กร ุงเก่า
  #พระนครศร ีอยุธยา
  #ayutthayastation #travel
  #ลอยมณ ี เฮาส์ ที่พักติดริมแม่น้ำ
  #ว ัดมหาธาตุ
  #พระพ ุทธไสยาสน์ วัดใหญ่ชัยมงคล
  #พระเจด ีย์ชัยมงคล
  #ว ัดพนัญเชิง
  #ว ัดกษัตราธิราช
  #themoment April2018
  #ออเจ ้า

  มนต์เสน่ห์...เมืองเก่าอยุธยา

คุณภาพชีวิตที่ดีตามแบบวิถีท้องถิ่น

สัมผัสความรู้สึกได้
ความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย ปรับตามช่วงเวลา ฤดูร้อน ฤดูฝน น้ำมาก็ไม่
ทำให้ลำบาก ผู้คนจิตใจดี ชื่นใจยิ่งนัก

#เที่ยวอยุธยา #กรุงเก่า 
#พระนครศรีอยุธยา 
#ayutthayastation #travel 
#ลอยมณี เฮาส์ ที่พักติดริมแม่น้ำ
#วัดมหาธาตุ 
#พระพุทธไสยาสน์ วัดใหญ่ชัยมงคล
#พระเจดีย์ชัยมงคล 
#วัดพนัญเชิง 
#วัดกษัตราธิราช 
#themoment April2018
#ออเจ้า
  24 1 9 June, 2018

Advertisements

  ทำบุญไหว้พระ 9วัด...อนุโมทนาสาธุ🙏 #อย ุธยา#
  วัดใหญ่ชัยมงคล #ว ัดพนัญเชิง #ว ัดพุทไธศวรรย์ #ว ัดท่าการ้อง #ว ัดกษัตราธิราช #ว ัดสุวรรณดาราราม #ว ัดมงคลบพิตร #ว ัดหน้าพระเมรุ #ว ัดเชิงท่า 🙏🙏🙏

  ทำบุญไหว้พระ 9วัด...อนุโมทนาสาธุ🙏#อยุธยา#
วัดใหญ่ชัยมงคล#วัดพนัญเชิง#วัดพุทไธศวรรย์ #วัดท่าการ้อง #วัดกษัตราธิราช #วัดสุวรรณดาราราม #วัดมงคลบพิตร #วัดหน้าพระเมรุ #วัดเชิงท่า 🙏🙏🙏
  16 1 3 June, 2018

  วัดที่ 7 #ว ัดกษัตราธิราช 🙏

  วัดที่ 7 #วัดกษัตราธิราช 🙏
  5 0 3 June, 2018

  ออกจากวัดใหญ่ชัยมงคล ไปให้อาหารปลาริมเจ้าพระยา 🐟☀️ห่มผ้าพระ ที่ #ว ัดกษัตราธิราช ต่อ #อย ุธยา #ทร ิปบุญ 🙏 #instagood #instadaily #ayutthaya #instathailand

  ออกจากวัดใหญ่ชัยมงคล ไปให้อาหารปลาริมเจ้าพระยา 🐟☀️ห่มผ้าพระ ที่#วัดกษัตราธิราช ต่อ #อยุธยา #ทริปบุญ 🙏#instagood #instadaily #ayutthaya #instathailand
  41 0 20 May, 2018

  คิดไม่ออก บอกข้าวกะเพราเนื้อสับกับไข่ดาวสักจาน ใครแย่งตีมือเลย
  แนะนำเส้นทางเที่ยวนอกเกาะเมือง ถนนเส้นเดียวเดินเที่ยวไม่เหนื่อยเลย
  +แวะไหว้พระวัดกษัตราธิราชวรวิหาร เดินสบายๆชื่นชมบรรยากาศร่มรื่นกันที่วัดธรรมาราม ชมพิพิธภัณฑ์และศึกษาประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า จากนั้น แวะพักจิบกาแฟ กินข้าว อร่อยกับขนมให้สบายท้อง ที่บ้านขาวละออ หายเหนื่อยแล้ว ไปไหว้พระกันต่อที่วัดท่าการ้อง ก่อนเข้าเมือง

  #kaowlaor #ayutthayacafe #ayutthaya #cafe #cafehopping #bytheriver #chaophraya #wongnai #อย ุธยา #อย ุธยากินอะไรดี #homemade #icecream #freshbake #dessert #bistro #restaurant #thaicafe #ก ินข้าว #ข ้าวบ้าน #ขาวละออ #ขาวละอออย ุธยา #ว ัดธรรมาราม #ว ัดกษัตราธิราช #ว ัดท่าการ้อง #ว ัดไชยวัฒนาราม #พระนครศร ีอยุธยา #ข ้าวกะเพราเนื้อสับไข่ดาว #กะเพรา #thaifood #nofilter

  คิดไม่ออก บอกข้าวกะเพราเนื้อสับกับไข่ดาวสักจาน ใครแย่งตีมือเลย
แนะนำเส้นทางเที่ยวนอกเกาะเมือง ถนนเส้นเดียวเดินเที่ยวไม่เหนื่อยเลย
+แวะไหว้พระวัดกษัตราธิราชวรวิหาร เดินสบายๆชื่นชมบรรยากาศร่มรื่นกันที่วัดธรรมาราม ชมพิพิธภัณฑ์และศึกษาประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า จากนั้น แวะพักจิบกาแฟ กินข้าว อร่อยกับขนมให้สบายท้อง ที่บ้านขาวละออ หายเหนื่อยแล้ว ไปไหว้พระกันต่อที่วัดท่าการ้อง ก่อนเข้าเมือง

#kaowlaor #ayutthayacafe #ayutthaya #cafe #cafehopping #bytheriver #chaophraya #wongnai #อยุธยา #อยุธยากินอะไรดี #homemade #icecream #freshbake #dessert #bistro #restaurant #thaicafe #กินข้าว #ข้าวบ้าน #ขาวละออ #ขาวละอออยุธยา #วัดธรรมาราม #วัดกษัตราธิราช #วัดท่าการ้อง #วัดไชยวัฒนาราม #พระนครศรีอยุธยา #ข้าวกะเพราเนื้อสับไข่ดาว #กะเพรา #thaifood #nofilter
  30 0 19 April, 2018

  วัดที่3 #ว ัดกษัตราธิราช

  วัดที่3 #วัดกษัตราธิราช
  6 0 11 April, 2018

  “เนื้อนุ่มมากๆ”...ขอบคุณภาพถ่ายยั่วน้ำลาย จากคุณ @badboyska แล้วอย่าลืมแวะมา Kaowlaor กัน แนะนำเส้นทางเที่ยวนอกเกาะเมือง
  +จากวัดไชยวัฒนารามเพียง 2 กิโลเมตร ทุกท่านสามารถมาแวะไหว้พระวัดกษัตราธิราชวรวิหาร
  + เดินสบายๆชื่นชมบรรยากาศร่มรื่นกันที่วัดธรรมาราม ชมพิพิธภัณฑ์และศึกษาประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า +จากนั้น แวะพักจิบกาแฟ กินข้าว อร่อยกับขนมให้สบายท้อง ที่บ้านขาวละออ หายเหนื่อยแล้ว ไปไหว้พระกันต่อที่วัดท่าการ้อง ก่อนเข้าเมือง

  พิกัด kaowlaor
  https://goo.gl/maps/PoSeRQxLtmR2

  สอบถามเพิ่มเติม/จองโต๊ะ
  https://m.facebook.com/kaowlaor/
  โทร 0922522650 #เน ื้อย่างขาวละออจิ้มแจ่ว #kaowlaor #ayutthayacafe #ayutthaya #cafe #cafehopping #bytheriver #beef #beeflover #chaophraya #wongnai #อย ุธยา #อย ุธยากินอะไรดี #homemade #icecream #freshbake #dessert #bistro #restaurant #thaicafe #ก ินข้าว #ข ้าวบ้าน #ขาวละออ #ขาวละอออย ุธยา #ว ัดธรรมาราม #ว ัดกษัตราธิราช #ว ัดท่าการ้อง #ว ัดไชยวัฒนาราม #พระนครศร ีอยุธยา

  “เนื้อนุ่มมากๆ”...ขอบคุณภาพถ่ายยั่วน้ำลาย จากคุณ @badboyska แล้วอย่าลืมแวะมา Kaowlaor กัน แนะนำเส้นทางเที่ยวนอกเกาะเมือง
+จากวัดไชยวัฒนารามเพียง 2 กิโลเมตร ทุกท่านสามารถมาแวะไหว้พระวัดกษัตราธิราชวรวิหาร
+ เดินสบายๆชื่นชมบรรยากาศร่มรื่นกันที่วัดธรรมาราม ชมพิพิธภัณฑ์และศึกษาประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า +จากนั้น แวะพักจิบกาแฟ กินข้าว อร่อยกับขนมให้สบายท้อง ที่บ้านขาวละออ หายเหนื่อยแล้ว ไปไหว้พระกันต่อที่วัดท่าการ้อง ก่อนเข้าเมือง

พิกัด kaowlaor 
https://goo.gl/maps/PoSeRQxLtmR2

สอบถามเพิ่มเติม/จองโต๊ะ
https://m.facebook.com/kaowlaor/
โทร 0922522650 #เนื้อย่างขาวละออจิ้มแจ่ว #kaowlaor #ayutthayacafe #ayutthaya #cafe #cafehopping #bytheriver #beef #beeflover #chaophraya #wongnai #อยุธยา #อยุธยากินอะไรดี #homemade #icecream #freshbake #dessert #bistro #restaurant #thaicafe #กินข้าว #ข้าวบ้าน #ขาวละออ #ขาวละอออยุธยา #วัดธรรมาราม #วัดกษัตราธิราช #วัดท่าการ้อง #วัดไชยวัฒนาราม #พระนครศรีอยุธยา
  37 0 10 April, 2018

Advertisements

  ไหว้พระเก้าวัด #กร ุงเก่า | ๖ เมษายน ๒๔๖๑ |
  #ว ัดพิชัยสงคราม #ว ัดแค #ว ัดตองปุ #ว ัดเชิงท่า
  #ว ัดท่าการ้อง #ว ัดกษัตราธิราช #ว ัดไชวัฒนาราม #ว ัดพุทไธศวรรย์ #ว ัดพนัญเชิงวรวิหาร

  ไหว้พระเก้าวัด #กรุงเก่า | ๖ เมษายน ๒๔๖๑ |
#วัดพิชัยสงคราม #วัดแค #วัดตองปุ #วัดเชิงท่า
#วัดท่าการ้อง #วัดกษัตราธิราช #วัดไชวัฒนาราม #วัดพุทไธศวรรย์ #วัดพนัญเชิงวรวิหาร
  11 1 8 April, 2018

  วันสบาย ไม่เร่งรีบ ที่ KAOWLAOR “ขาวละออ” คาเฟ่และร้านอาหารไทยที่โอบล้อมด้วยสวนเขียวขจี ติดริมแม่ร้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ ขอเป็นส่วนที่จะเติมเต็มความสุขให้กับทุกคนในวันพักผ่อนนี้ด้วยนะคะ แนะนำเส้นทางเที่ยวนอกเกาะเมือง
  +จากวัดไชยวัฒนารามเพียง 2 กิโลเมตร ทุกท่านสามารถมาแวะไหว้พระวัดกษัตราธิราชวรวิหาร
  + เดินสบายๆชื่นชมบรรยากาศร่มรื่นกันที่วัดธรรมาราม ชมพิพิธภัณฑ์และศึกษาประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า +จากนั้น แวะพักจิบกาแฟ กินข้าว อร่อยกับขนมให้สบายท้อง ที่บ้านขาวละออ หายเหนื่อยแล้ว ไปไหว้พระกันต่อที่วัดท่าการ้อง ก่อนเข้าเมือง

  พิกัด kaowlaor
  https://goo.gl/maps/PoSeRQxLtmR2

  สอบถามเพิ่มเติม/จองโต๊ะ
  https://m.facebook.com/kaowlaor/
  โทร 0922522650 #kaowlaor #ayutthayacafe #ayutthaya #cafe #cafehopping #bytheriver #chaophraya #wongnai #อย ุธยา #อย ุธยากินอะไรดี #homemade #icecream #freshbake #dessert #bistro #restaurant #thaicafe #ก ินข้าว #ข ้าวบ้าน #ขาวละออ #ขาวละอออย ุธยา #ว ัดธรรมาราม #ว ัดกษัตราธิราช #ว ัดท่าการ้อง #ว ัดไชยวัฒนาราม #พระนครศร ีอยุธยา #บ ุพเพสันนิวาส

  วันสบาย ไม่เร่งรีบ ที่ KAOWLAOR “ขาวละออ” คาเฟ่และร้านอาหารไทยที่โอบล้อมด้วยสวนเขียวขจี ติดริมแม่ร้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ ขอเป็นส่วนที่จะเติมเต็มความสุขให้กับทุกคนในวันพักผ่อนนี้ด้วยนะคะ แนะนำเส้นทางเที่ยวนอกเกาะเมือง
+จากวัดไชยวัฒนารามเพียง 2 กิโลเมตร ทุกท่านสามารถมาแวะไหว้พระวัดกษัตราธิราชวรวิหาร
+ เดินสบายๆชื่นชมบรรยากาศร่มรื่นกันที่วัดธรรมาราม ชมพิพิธภัณฑ์และศึกษาประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า +จากนั้น แวะพักจิบกาแฟ กินข้าว อร่อยกับขนมให้สบายท้อง ที่บ้านขาวละออ หายเหนื่อยแล้ว ไปไหว้พระกันต่อที่วัดท่าการ้อง ก่อนเข้าเมือง

พิกัด kaowlaor 
https://goo.gl/maps/PoSeRQxLtmR2

สอบถามเพิ่มเติม/จองโต๊ะ
https://m.facebook.com/kaowlaor/
โทร 0922522650 #kaowlaor #ayutthayacafe #ayutthaya #cafe #cafehopping #bytheriver #chaophraya #wongnai #อยุธยา #อยุธยากินอะไรดี #homemade #icecream #freshbake #dessert #bistro #restaurant #thaicafe #กินข้าว #ข้าวบ้าน #ขาวละออ #ขาวละอออยุธยา #วัดธรรมาราม #วัดกษัตราธิราช #วัดท่าการ้อง #วัดไชยวัฒนาราม #พระนครศรีอยุธยา #บุพเพสันนิวาส
  34 0 8 April, 2018

  ช่วงนี้ออเจ้าและท่านขุนแวะเวียนมาเยี่ยมเรือนของขาวละออกันบ่อยเหลือเกิน ขาวละออเราขอจัดของกำนัลเป็นส่วนลด 10 เปอร์เซ็นสำหรับสำรับคาวตั้งแต่วันนี้ - 10 เมษายน 2561 (ยกเว้นเสาร์และอาทิตย์) รับส่วนลดเมื่อรับประทานครบ 800 บาทเงินปัจจุบัน ทั้งนี้ เพียงออเจ้าทั้งหลาย นุ่งห่มชุดไทยสวมสไบใส่โจงกระเบน แล้วมาเช็คอินที่ @KaowLaor-ขาวละออ กันนะ

  ขอแม่หญิงทวนกติกาอีกครั้ง หากออเจ้าเห็นดีเห็นงาม ออเจ้าอย่ารอช้า
  -**สวมใส่ชุดไทยจัดเต็ม
  -รับประทานครบ 800 บาทขึ้นไป
  -รับส่วนลด 10% สำหรับสำรับอาหารคาว (ส่วนลดเฉพาะอาหารไม่รวมเครื่องดื่มและขนมหวาน) -**เมื่อ check in เช็คอิน พร้อมเปิดโพสต์เป็นสาธารณะ เท่านั้นนะออเจ้า
  แล้วจะช้าอยู่ใยเล่า จากวัดไชยวัฒนารามไม่ถึง 2 กิโลเมตร ช่างใกล้กันหนักหนา ออเจ้ารีบมา รับส่วนลดพิเศษตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 เมษายน 2561 (ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์) พิกัด kaowlaor
  https://goo.gl/maps/PoSeRQxLtmR2

  สอบถามเพิ่มเติม/จองโต๊ะ
  https://m.facebook.com/kaowlaor/
  โทร 0922522650

  ขอบคุณภาพน่ารักจาก @autodui นะออเจ้า
  #kaowlaor #ayutthaya #อย ุธยา #ว ัดธรรมาราม #ว ัดกษัตราธิราช #ว ัดท่าการ้อง #ว ัดไชยวัฒนาราม #ตามรอยบ ุพเพสันนิวาส #บ ุพเพสันนิวาส #cafehopping #restaurant #thaicafe

  ช่วงนี้ออเจ้าและท่านขุนแวะเวียนมาเยี่ยมเรือนของขาวละออกันบ่อยเหลือเกิน ขาวละออเราขอจัดของกำนัลเป็นส่วนลด 10 เปอร์เซ็นสำหรับสำรับคาวตั้งแต่วันนี้ - 10 เมษายน 2561 (ยกเว้นเสาร์และอาทิตย์) รับส่วนลดเมื่อรับประทานครบ 800 บาทเงินปัจจุบัน ทั้งนี้ เพียงออเจ้าทั้งหลาย นุ่งห่มชุดไทยสวมสไบใส่โจงกระเบน แล้วมาเช็คอินที่ @KaowLaor-ขาวละออ กันนะ

ขอแม่หญิงทวนกติกาอีกครั้ง หากออเจ้าเห็นดีเห็นงาม ออเจ้าอย่ารอช้า
-**สวมใส่ชุดไทยจัดเต็ม
-รับประทานครบ 800 บาทขึ้นไป
-รับส่วนลด 10% สำหรับสำรับอาหารคาว (ส่วนลดเฉพาะอาหารไม่รวมเครื่องดื่มและขนมหวาน) -**เมื่อ check in เช็คอิน พร้อมเปิดโพสต์เป็นสาธารณะ เท่านั้นนะออเจ้า 
แล้วจะช้าอยู่ใยเล่า จากวัดไชยวัฒนารามไม่ถึง 2 กิโลเมตร ช่างใกล้กันหนักหนา ออเจ้ารีบมา รับส่วนลดพิเศษตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 เมษายน 2561 (ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์) พิกัด kaowlaor 
https://goo.gl/maps/PoSeRQxLtmR2

สอบถามเพิ่มเติม/จองโต๊ะ
https://m.facebook.com/kaowlaor/
โทร 0922522650

ขอบคุณภาพน่ารักจาก @autodui นะออเจ้า 
#kaowlaor #ayutthaya #อยุธยา #วัดธรรมาราม #วัดกษัตราธิราช #วัดท่าการ้อง #วัดไชยวัฒนาราม #ตามรอยบุพเพสันนิวาส #บุพเพสันนิวาส #cafehopping #restaurant #thaicafe
  32 0 5 April, 2018

  หลวงปู่เทียม วัดกษัตริยา #หลวงป ู่เทียม #ว ัดกษัตราธิราช #กร ุงเก่า

  หลวงปู่เทียม วัดกษัตริยา #หลวงปู่เทียม #วัดกษัตราธิราช #กรุงเก่า
  12 0 20 February, 2018

  #ว ัดกษัตราธิราช

  #วัดกษัตราธิราช
  7 0 19 hours ago

  ทำบุญ 9 วัด #ว ัดกษัตราธิราช 🙏

  ทำบุญ 9 วัด #วัดกษัตราธิราช 🙏
  15 1 2 February, 2018

  #ว ัดใหญ่ชัยมงคล #ว ัดพนัญเชิง #ว ัดพุทไธศวรรย์ #ว ัดกษัตราธิราช #ว ัดเชิงท่า #ว ัดหน้าพระเมรุ #ว ัดธรรมิกราช #ว ัดมงคลบพิตร
  #ว ัดสะแก #หลวงป ู่ดู่ #อย ุธยา #9ว ัดสำเร็จทันใจ #28มค61

  #วัดใหญ่ชัยมงคล #วัดพนัญเชิง #วัดพุทไธศวรรย์ #วัดกษัตราธิราช #วัดเชิงท่า #วัดหน้าพระเมรุ #วัดธรรมิกราช #วัดมงคลบพิตร
#วัดสะแก #หลวงปู่ดู่ #อยุธยา #9วัดสำเร็จทันใจ#28มค61
  19 0 28 January, 2018

  เอาบุญมาฝากค่ะ 🙏🙏🙏 #ว ัดไชโยวรวิหาร #ว ัดขุนอินทร์ประมูล #ว ัดม่วงอ่างทอง #ว ัดจันทรังษีหลวงปู่สด #ว ัดกษัตราธิราช #ว ัดพระนัญเชิงวรวิหาร #ว ัดใหญ่ชัยมงคล

  เอาบุญมาฝากค่ะ 🙏🙏🙏#วัดไชโยวรวิหาร #วัดขุนอินทร์ประมูล #วัดม่วงอ่างทอง #วัดจันทรังษีหลวงปู่สด #วัดกษัตราธิราช #วัดพระนัญเชิงวรวิหาร #วัดใหญ่ชัยมงคล
  15 1 27 January, 2018

  9) #ว ัดกษัตราธิราช

  9)#วัดกษัตราธิราช
  1 0 26 January, 2018