#วัดกลางบางแก้ว Instagram Photos & Videos

วัดกลางบางแก้ว - 598 posts

Advertisements

  เดินทางไกล ต้องมีติดตัวไว้ครับ #thaicollectorontour #เบี้ยแก้ #หลวงปู่เพิ่ม #วัดกลางบางแก้ว

  เดินทางไกล ต้องมีติดตัวไว้ครับ #thaicollectorontour #เบ ี้ยแก้ #หลวงป ู่เพิ่ม #ว ัดกลางบางแก้ว

  22 0 16 May, 2019
  ตะกรุดเจ้าสัวใหญ่
หลวงพ่อสัญญา วัดกลางบางแก้ว
ราคา 1,490 บาท รวมสร้อยข้อมือ
📫 จัดส่งฟรี

Line ID: @saku.amulet

ตะกรุดเจ้าสัวใหญ่ จารลงอักขระยันต์เพื่อสื่อถึงเทพเทวดาทั้งหลาย ตอกโค๊ต ภาษาไทยคำว่าเจ้าสัวและภาษาจีน ไว้บนตะกรุดเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นม้วนพันด้วยด้ายเชือกเทียนสีแดงมงคลชนิดพิเศษคลุกผงตะไบทองของดีเป็นมงคลยิ่ง ปลุกเสกให้เป็นตะกรุดที่มีคุณวิเศษ เจ้าสัวเป็นราชาแห่งทรัพย์สิน โภคสมบัติ มั่งคั่ง เมื่อยามพกพาตะกรุดเจ้าสัวติดตัว จะเสริมดวง พลิกชะตาชีวิตคนได้ รับราชการเจริญก้าวหน้า ทำงานบริษัทห้างร้าน จะได้ตำแหน่งใหญ่โต มีลูกน้องบริวาร มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชู มีอำนาจบารมี มีแต่ผู้คนยกย่องเชิดชู ตะกรุดเจ้าสัวนี้มีพลังสูง พบของดีแล้วอย่ารีรอ อย่าเสียดายเงิน เปลี่ยนดวงเป็นเจ้าสัวใหญ่ผู้มั่งคั่งโดยเร็ว

#sakuamulet #thaiamulets #amulets #takrut #leila_amulets #ไลลา #กำไลหินมงคล #กำไลหิน #เครื่องราง #หวย #กำไลข้อมือ #เครื่องประดับ #เสริมดวง #หิน #หินมงคล #วัตถุมงคล #มูเตลู #สายมู #ของขวัญ #พระเครื่อง #สีผึ้ง #ครูบากฤษณะ #ร้อยชู้ #ดาวเคียงเดือน #แมลงภู่คำ #แมลงภู่คำหลวง #ปรอทกรอ #ตะกรุดเจ้าสัวใหญ่ #หลวงพ่อสัญญา #วัดกลางบางแก้ว

  ตะกรุดเจ้าสัวใหญ่
  หลวงพ่อสัญญา วัดกลางบางแก้ว
  ราคา 1,490 บาท รวมสร้อยข้อมือ
  📫 จัดส่งฟรี

  Line ID: @saku.amulet

  ตะกรุดเจ้าสัวใหญ่ จารลงอักขระยันต์เพื่อสื่อถึงเทพเทวดาทั้งหลาย ตอกโค๊ต ภาษาไทยคำว่าเจ้าสัวและภาษาจีน ไว้บนตะกรุดเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นม้วนพันด้วยด้ายเชือกเทียนสีแดงมงคลชนิดพิเศษคลุกผงตะไบทองของดีเป็นมงคลยิ่ง ปลุกเสกให้เป็นตะกรุดที่มีคุณวิเศษ เจ้าสัวเป็นราชาแห่งทรัพย์สิน โภคสมบัติ มั่งคั่ง เมื่อยามพกพาตะกรุดเจ้าสัวติดตัว จะเสริมดวง พลิกชะตาชีวิตคนได้ รับราชการเจริญก้าวหน้า ทำงานบริษัทห้างร้าน จะได้ตำแหน่งใหญ่โต มีลูกน้องบริวาร มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชู มีอำนาจบารมี มีแต่ผู้คนยกย่องเชิดชู ตะกรุดเจ้าสัวนี้มีพลังสูง พบของดีแล้วอย่ารีรอ อย่าเสียดายเงิน เปลี่ยนดวงเป็นเจ้าสัวใหญ่ผู้มั่งคั่งโดยเร็ว

  #sakuamulet #thaiamulets #amulets #takrut #leila_amulets #ไลลา #กำไลห ินมงคล #กำไลห ิน #เคร ื่องราง #หวย #กำไลข ้อมือ #เคร ื่องประดับ #เสร ิมดวง #ห ิน #ห ินมงคล #ว ัตถุมงคล #ม ูเตลู #สายม#ของขว ัญ #พระเคร ื่อง #ส ีผึ้ง #คร ูบากฤษณะ #ร ้อยชู้ #ดาวเค ียงเดือน #แมลงภ ู่คำ #แมลงภ ู่คำหลวง #ปรอทกรอ #ตะกร ุดเจ้าสัวใหญ่ #หลวงพ ่อสัญญา #ว ัดกลางบางแก้ว

  65 1 16 May, 2019
  ตะกรุดเจ้าสัวใหญ่
หลวงพ่อสัญญา วัดกลางบางแก้ว
ราคา 1,490 บาท รวมสร้อยข้อมือ
📫 จัดส่งฟรี

Line ID: @saku.amulet

ตะกรุดเจ้าสัวใหญ่ จารลงอักขระยันต์เพื่อสื่อถึงเทพเทวดาทั้งหลาย ตอกโค๊ต ภาษาไทยคำว่าเจ้าสัวและภาษาจีน ไว้บนตะกรุดเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นม้วนพันด้วยด้ายเชือกเทียนสีแดงมงคลชนิดพิเศษคลุกผงตะไบทองของดีเป็นมงคลยิ่ง ปลุกเสกให้เป็นตะกรุดที่มีคุณวิเศษ เจ้าสัวเป็นราชาแห่งทรัพย์สิน โภคสมบัติ มั่งคั่ง เมื่อยามพกพาตะกรุดเจ้าสัวติดตัว จะเสริมดวง พลิกชะตาชีวิตคนได้ รับราชการเจริญก้าวหน้า ทำงานบริษัทห้างร้าน จะได้ตำแหน่งใหญ่โต มีลูกน้องบริวาร มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชู มีอำนาจบารมี มีแต่ผู้คนยกย่องเชิดชู ตะกรุดเจ้าสัวนี้มีพลังสูง พบของดีแล้วอย่ารีรอ อย่าเสียดายเงิน เปลี่ยนดวงเป็นเจ้าสัวใหญ่ผู้มั่งคั่งโดยเร็ว

#sakuamulet #thaiamulets #amulets #takrut #กำไลหินมงคล #กำไลหิน #เครื่องราง #หวย #กำไลข้อมือ #เครื่องประดับ #เสริมดวง #หิน #หินมงคล #วัตถุมงคล #มูเตลู #สายมู #ของขวัญ #พระเครื่อง #สีผึ้ง #ครูบากฤษณะ #ร้อยชู้ #ดาวเคียงเดือน #แมลงภู่เศรษฐี #แมลงภู่คำ #แมลงภู่คำหลวง #ปรอทกรอ #ตะกรุดเจ้าสัวใหญ่ #หลวงพ่อสัญญา #วัดกลางบางแก้ว #เจ้าสัวใหญ่

  ตะกรุดเจ้าสัวใหญ่
  หลวงพ่อสัญญา วัดกลางบางแก้ว
  ราคา 1,490 บาท รวมสร้อยข้อมือ
  📫 จัดส่งฟรี

  Line ID: @saku.amulet

  ตะกรุดเจ้าสัวใหญ่ จารลงอักขระยันต์เพื่อสื่อถึงเทพเทวดาทั้งหลาย ตอกโค๊ต ภาษาไทยคำว่าเจ้าสัวและภาษาจีน ไว้บนตะกรุดเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นม้วนพันด้วยด้ายเชือกเทียนสีแดงมงคลชนิดพิเศษคลุกผงตะไบทองของดีเป็นมงคลยิ่ง ปลุกเสกให้เป็นตะกรุดที่มีคุณวิเศษ เจ้าสัวเป็นราชาแห่งทรัพย์สิน โภคสมบัติ มั่งคั่ง เมื่อยามพกพาตะกรุดเจ้าสัวติดตัว จะเสริมดวง พลิกชะตาชีวิตคนได้ รับราชการเจริญก้าวหน้า ทำงานบริษัทห้างร้าน จะได้ตำแหน่งใหญ่โต มีลูกน้องบริวาร มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชู มีอำนาจบารมี มีแต่ผู้คนยกย่องเชิดชู ตะกรุดเจ้าสัวนี้มีพลังสูง พบของดีแล้วอย่ารีรอ อย่าเสียดายเงิน เปลี่ยนดวงเป็นเจ้าสัวใหญ่ผู้มั่งคั่งโดยเร็ว

  #sakuamulet #thaiamulets #amulets #takrut #กำไลห ินมงคล #กำไลห ิน #เคร ื่องราง #หวย #กำไลข ้อมือ #เคร ื่องประดับ #เสร ิมดวง #ห ิน #ห ินมงคล #ว ัตถุมงคล #ม ูเตลู #สายม#ของขว ัญ #พระเคร ื่อง #ส ีผึ้ง #คร ูบากฤษณะ #ร ้อยชู้ #ดาวเค ียงเดือน #แมลงภ ู่เศรษฐี #แมลงภ ู่คำ #แมลงภ ู่คำหลวง #ปรอทกรอ #ตะกร ุดเจ้าสัวใหญ่ #หลวงพ ่อสัญญา #ว ัดกลางบางแก้ว #เจ ้าสัวใหญ่

  70 1 9 May, 2019

Advertisements

  ตะกรุดเจ้าสัวใหญ่
💰เทพแห่งความมั่งคั่ง รวยไม่รู้สิ้น กินไม่รู้หมด💰
✅ความร่ำรวย ✅อำนาจบารมี ✅มีลูกน้องบริวาร ✅มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชู
✅รวยไม่รู้สิ้น กินไม่รู้หมด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่👇🏻
Line: @janmanee
Tel : 0954959664
IG : janmanee_amulet
FB : Janmanee amulet

#ตะกรุด#เจ้าสัวใหญ่#รวยไม่รู้สิ้น #หลวงพ่อสัญญา#วัดกลางบางแก้ว #ร่ำรวย #การงาน
#รับทรัพย #รับโชค #เครื่องราง #ของขลัง #ค้าขาย #สายมู #สายมูเตลู #มูเตลู #กำไลหินมงคล #กำไลหินมงคล #หินมงคล #amulet #amuletthailand #janmaneeamulet

  ตะกรุดเจ้าสัวใหญ่
  💰เทพแห่งความมั่งคั่ง รวยไม่รู้สิ้น กินไม่รู้หมด💰
  ✅ความร่ำรวย ✅อำนาจบารมี ✅มีลูกน้องบริวาร ✅มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชู
  ✅รวยไม่รู้สิ้น กินไม่รู้หมด

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่👇🏻
  Line: @janmanee
  Tel : 0954959664
  IG : janmanee_amulet
  FB : Janmanee amulet

  #ตะกร ุด #เจ ้าสัวใหญ่ #รวยไม ่รู้สิ้น #หลวงพ ่อสัญญา #ว ัดกลางบางแก้ว #ร ่ำรวย #การงาน
  #ร ับทรัพย #ร ับโชค #เคร ื่องราง #ของขล ัง #ค ้าขาย #สายม#สายม ูเตลู #ม ูเตลู #กำไลห ินมงคล #กำไลห ินมงคล #ห ินมงคล #amulet #amuletthailand #janmaneeamulet

  2 0 5 May, 2019

Advertisements

  กลับเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี..
เรื่องที่ดีจักพลันทวีตลอดไป..
พระพุทธวิถีนายก (หลวงปู่บุญ)..
วัด กลางบางแก้ว นครปฐม..
...........................................................
พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อผงยาจินดามณี
อีก 1 พระพิมพ์ยอดนิยมตลอดกาล..
ด้วยประสบการณ์ที่มากมาย..
จากการศึกษาข้อมูลต่างๆนั้น..
มิใช่..ที่จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับในการสร้างครับ..
หากผู้สร้าง (หลวงปู่บุญ) จิตท่านมิกล้าแกร่ง..
นอกจากจะทำให้เสียจริตแล้วนั้นอาจถึงชีวิตครับ
วันนี้เลยนำภาพพระสวยๆมาร่วมแบ่งปัน..
และศึกษาถึงการสร้างของอริยสงฆ์แห่งสยาม..
ขอบคุณทุกๆท่านที่กดไลต์กันน่ะครับ..
ด้วยความเคารพเสมอครับ..
หยู ท่าดินแดง..
id line...yoo1688
WeChat..Yoo4561179
#พระเครื่องยอดนิยม #หลวงปู่บุญ 
#วัดกลางบางแก้ว #นครชัยศรี

  กลับเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี..
  เรื่องที่ดีจักพลันทวีตลอดไป..
  พระพุทธวิถีนายก (หลวงปู่บุญ)..
  วัด กลางบางแก้ว นครปฐม..
  ...........................................................
  พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อผงยาจินดามณี
  อีก 1 พระพิมพ์ยอดนิยมตลอดกาล..
  ด้วยประสบการณ์ที่มากมาย..
  จากการศึกษาข้อมูลต่างๆนั้น..
  มิใช่..ที่จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับในการสร้างครับ..
  หากผู้สร้าง (หลวงปู่บุญ) จิตท่านมิกล้าแกร่ง..
  นอกจากจะทำให้เสียจริตแล้วนั้นอาจถึงชีวิตครับ
  วันนี้เลยนำภาพพระสวยๆมาร่วมแบ่งปัน..
  และศึกษาถึงการสร้างของอริยสงฆ์แห่งสยาม..
  ขอบคุณทุกๆท่านที่กดไลต์กันน่ะครับ..
  ด้วยความเคารพเสมอครับ..
  หยู ท่าดินแดง..
  id line...yoo1688
  WeChat..Yoo4561179
  #พระเคร ื่องยอดนิยม #หลวงป ู่บุญ
  #ว ัดกลางบางแก้ว #นครช ัยศรี

  18 0 24 April, 2019
  ไปตลาดเช้า..
วัดกลางบางแก้ว..
วัดเก่าแก่..ที่เป็นจุดนัดพบ..มาเนิ่นนาน
วิถี..ชีวิต..
ทำให้จิต..ฉันมีชีวา
#ศิลปะเดินทาง #วัดกลางบางแก้ว #นครชัยศรี
#localmarket
#travelartthailand 
#nakhonchaisi #nakhonpathom

  ไปตลาดเช้า..
  วัดกลางบางแก้ว..
  วัดเก่าแก่..ที่เป็นจุดนัดพบ..มาเนิ่นนาน
  วิถี..ชีวิต..
  ทำให้จิต..ฉันมีชีวา
  #ศ ิลปะเดินทาง #ว ัดกลางบางแก้ว #นครช ัยศรี
  #localmarket
  #travelartthailand
  #nakhonchaisi #nakhonpathom

  29 0 23 April, 2019
  กราบขอพรหลวงปู่บุญ ณ.วัดกลางบางแก้ว (พระเจ้าสัว) ขอให้มีโชคลาภ เงิน ทองไหลมาเทมา ปลดหนี้สินทุกคนด้วยเทอญ🙏🏻🙏🏻🙏🏻💦 #1jakkawal #หนึ่งจักรวาล #ขอพร #วัดกลางบางแก้ว #หลวงปู่บุญ #บารมีหลวงปู่บุญ #พระเจ้าสัว

  กราบขอพรหลวงปู่บุญ ณ.วัดกลางบางแก้ว (พระเจ้าสัว) ขอให้มีโชคลาภ เงิน ทองไหลมาเทมา ปลดหนี้สินทุกคนด้วยเทอญ🙏🏻🙏🏻🙏🏻💦 #1jakkawal #หน ึ่งจักรวาล #ขอพร #ว ัดกลางบางแก้ว #หลวงป ู่บุญ #บารม ีหลวงปู่บุญ #พระเจ ้าสัว

  1,144 4 17 April, 2019
  item เครื่องรางมหาเสน่ห์ มหาเมตตา ที่พลาดไม่ได้ พวงกุญแจ #เม็ดยาจินดามณี #หลวงปู่เจือ #วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม เม็ดยาจินดามณีเป็นวิชาที่สืบทอดมาจากตำรับของวัดกลางบางแก้วอย่างสมบูรณ์แบบ

ยาจินดามณี หรือ ยาวาสนา (ยาต่ออายุ) เป็นยาที่สำเร็จด้วยสมุนไพรและปลุกเสกด้วยมหาพุทธาคม ต้องรวบรวมตัวยาตามตำรับคัมภีร์ที่โบราณาจารย์ระบุไว้ตามสูตร การผสมบดยาต้องใช้พระสงฆ์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์หรือฆราวาสนุ่งขาวห่มขาว สมาทานศีล รักษาศีลอุโบสถ ผสมยาอยู่ในอุโบสถ ปริมณฑลวงสายสิญจน์ การตำบด ปั้นตัวยา ต้องบริกรรมภาวนาพระคาถาตลอด และต้องให้เสร็จตามฤกษ์ที่กำหนดด้วย

ยาจินดามณี ของหลวงปู่เจือนี้ ใช้อธิษฐานป้องกันและปัดเสนียดจัญไร บูชาติดตัวไว้จะเป็นเสน่ห์ เมตตามหานิยม เจริญด้วยโชคลาภ “ยาวาสนาจินดามณี” ในสมุดข่อยโบราณ ของวัดดลางบางแก้ว มีพรรณาถึงคุณวิเศษที่ไม่อาจนำมาสาธยายได้หมด เรียกได้ว่าฝอยท่วมหลังช้างกันเลยทีเดียว

สนใจทักได้ค่ะ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ⏩ ติดต่อ ต่ายน้อย ได้ค่ะ
⏩ ID Line : 0994188863 💟 นักอ่านไพ่ออนไลน์ ให้คำปรึกษา
#ดูดวง #ดูไพ่ #ทำนายไพ่ #อ่านไพ่
#ธุรกิจ #การงาน #การเงิน
#ความรัก #ครอบครัว 💟 บริการให้เช่าบูชา
#เครื่องราง #ของขลัง #สายเสน่ห์
#สายเมตตา #สายโชคลาภ
#สายค้าขาย #สายความรัก

  item เครื่องรางมหาเสน่ห์ มหาเมตตา ที่พลาดไม่ได้ พวงกุญแจ #เม ็ดยาจินดามณี #หลวงป ู่เจือ #ว ัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม เม็ดยาจินดามณีเป็นวิชาที่สืบทอดมาจากตำรับของวัดกลางบางแก้วอย่างสมบูรณ์แบบ

  ยาจินดามณี หรือ ยาวาสนา (ยาต่ออายุ) เป็นยาที่สำเร็จด้วยสมุนไพรและปลุกเสกด้วยมหาพุทธาคม ต้องรวบรวมตัวยาตามตำรับคัมภีร์ที่โบราณาจารย์ระบุไว้ตามสูตร การผสมบดยาต้องใช้พระสงฆ์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์หรือฆราวาสนุ่งขาวห่มขาว สมาทานศีล รักษาศีลอุโบสถ ผสมยาอยู่ในอุโบสถ ปริมณฑลวงสายสิญจน์ การตำบด ปั้นตัวยา ต้องบริกรรมภาวนาพระคาถาตลอด และต้องให้เสร็จตามฤกษ์ที่กำหนดด้วย

  ยาจินดามณี ของหลวงปู่เจือนี้ ใช้อธิษฐานป้องกันและปัดเสนียดจัญไร บูชาติดตัวไว้จะเป็นเสน่ห์ เมตตามหานิยม เจริญด้วยโชคลาภ “ยาวาสนาจินดามณี” ในสมุดข่อยโบราณ ของวัดดลางบางแก้ว มีพรรณาถึงคุณวิเศษที่ไม่อาจนำมาสาธยายได้หมด เรียกได้ว่าฝอยท่วมหลังช้างกันเลยทีเดียว

  สนใจทักได้ค่ะ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ⏩ ติดต่อ ต่ายน้อย ได้ค่ะ
  ⏩ ID Line : 0994188863 💟 นักอ่านไพ่ออนไลน์ ให้คำปรึกษา
  #ด ูดวง #ด ูไพ่ #ทำนายไพ#อ ่านไพ่
  #ธ ุรกิจ #การงาน #การเง ิน
  #ความร ัก #ครอบคร ัว 💟 บริการให้เช่าบูชา
  #เคร ื่องราง #ของขล ัง #สายเสน ่ห์
  #สายเมตตา #สายโชคลาภ
  #สายค ้าขาย #สายความร ัก

  4 0 17 April, 2019
  #เบี้ยแก้ 
#วัดกลางบางแก้ว

  #เบ ี้ยแก้
  #ว ัดกลางบางแก้ว

  16 4 9 April, 2019

Advertisements

  #วัดกลางบางแก้ว 🙏🏻

  #ว ัดกลางบางแก้ว 🙏🏻

  8 0 31 March, 2019
  เบี้ยแก้ ถักเชือกห่อหุ้มและลงรัก (กว้าง 3 ซม., ยาว 4 ซม.) 🔸หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
.
เบี้ยแก้ 🔸ทำด้วยเบี้ยจักจั่น หรือเบี้ยจั่น (Money cowry) มีทั้งขนาดตัวเล็กและขนาดตัวใหญ่ 🔺โบราณาจารย์ทางพุทธาคมนำมาบรรจุปรอทไว้ภายในแล้วปิดทับด้วยชันนะโรงใต้ดิน หรือประกับด้วยแผ่นทองแดงลงอักขระยันต์ ปลุกเสกจงสวัสดี แปลว่า "ขอความดีงามจงมี" 🔸เบี้ยแก้ใช้เป็นเครื่องรางในวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งขุดพบครั้งแรกสมัยอยุธยา แต่ส่วนมากปรอทรั่วหายไปหมดแล้ว ♨️เบี้ยแก้ใช้พกติดตัวให้คุณวิเศษทาง✔️ทำมาค้าขายคล่อง โภคทรัพย์ มหาโชคมหาลาภ ทำให้เงินทองไหลเทมา ✔️แก้ไขและป้องกันสถานภาพจากเลวร้ายให้กลายเป็นดี เวลาเดินทางจักปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง มีพุทธานุภาพด้านคงกระพัน (ทนทานต่อศัสตราวุธ) และมหาอุด (สามารถป้องกันอันตรายจากปืนโดยเฉพาะ)
.
💰💰💰2xx,xxx฿💰💰💰
Please Contract
Line ID : pushpakom
📲 082-366-5659 (กอล์ฟ ศิลป์นานา)
#เครื่องรางเล่นแค่ชอบ #สิบตาสิบความเห็น #อย่าเชื่อหูแต่จงเชื่อตา #ใครสะดวกทางไหนเชิญทางนั้น #ผมสะดวกแบบนี้ #ไม่ว่ากัน
📸#ของตัวเองก็ต้องถ่ายเองนักเลงพอ

  เบี้ยแก้ ถักเชือกห่อหุ้มและลงรัก (กว้าง 3 ซม., ยาว 4 ซม.) 🔸หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
  .
  เบี้ยแก้ 🔸ทำด้วยเบี้ยจักจั่น หรือเบี้ยจั่น (Money cowry) มีทั้งขนาดตัวเล็กและขนาดตัวใหญ่ 🔺โบราณาจารย์ทางพุทธาคมนำมาบรรจุปรอทไว้ภายในแล้วปิดทับด้วยชันนะโรงใต้ดิน หรือประกับด้วยแผ่นทองแดงลงอักขระยันต์ ปลุกเสกจงสวัสดี แปลว่า "ขอความดีงามจงมี" 🔸เบี้ยแก้ใช้เป็นเครื่องรางในวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งขุดพบครั้งแรกสมัยอยุธยา แต่ส่วนมากปรอทรั่วหายไปหมดแล้ว ♨️เบี้ยแก้ใช้พกติดตัวให้คุณวิเศษทาง✔️ทำมาค้าขายคล่อง โภคทรัพย์ มหาโชคมหาลาภ ทำให้เงินทองไหลเทมา ✔️แก้ไขและป้องกันสถานภาพจากเลวร้ายให้กลายเป็นดี เวลาเดินทางจักปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง มีพุทธานุภาพด้านคงกระพัน (ทนทานต่อศัสตราวุธ) และมหาอุด (สามารถป้องกันอันตรายจากปืนโดยเฉพาะ)
  .
  💰💰💰2xx,xxx฿💰💰💰
  Please Contract
  Line ID : pushpakom
  📲 082-366-5659 (กอล์ฟ ศิลป์นานา)
  #เคร ื่องรางเล่นแค่ชอบ #ส ิบตาสิบความเห็น #อย ่าเชื่อหูแต่จงเชื่อตา #ใครสะดวกทางไหนเช ิญทางนั้น #ผมสะดวกแบบน ี้ #ไม ่ว่ากัน
  📸 #ของต ัวเองก็ต้องถ่ายเองนักเลงพอ

  14 1 29 March, 2019
  #เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม #วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
 เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม หลวงปู่มักจะเป็นผู้ถ่อมตนในการสร้างวัตถุมงคลอยู่เสมอ ใครจะมาขอมงคลวัตถุจากท่านก็ตามท่านมักจะมอบให้แล้วบอกให้ผู้รับอย่าตั้ง อยู่ในความประมาท และเมื่อมีใครก็ตามถามหลวงปู่ว่าของหลวงปู่ดีอย่างไร ท่านก็จะบอกได้แต่เพียงว่าให้ไว้เป็นที่ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพียงเท่านั้นเอง การสร้างมงคลวัตถุของหลวงปู่หากจะลำดับว่าท่านสร้างอะไรเป็นสิ่งแรก แล้วก็คงต้องบอกว่า “เบี้ยแก้” เพราะท่านสร้างมานานมาก หลังจากท่านครองเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วได้ไม่กี่ปี ประมาณปี พ.ศ.2485 เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ. 2482 ท่านเล่าว่ามีญาติโยมเขามาขอให้ท่านทำให้ ท่านก็บอกปัดไปหลายครั้งหลายหน แต่ในที่สุดก็ทนโยมที่มาขอร้องอยู่เสมอไม่ได้จึงทำให้ไปตามความรู้ความ สามารถที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงปู่บุญและเมื่อทำไปแล้วก็มีคนมาขอให้ทำ ให้ต่อมาโดยมิขาด ในช่วงเวลาอันยาวนานถึง 40 ปี หลวงปู่สร้างเบี้ยแก้ให้บรรดาศิษย์ และผู้เคารพนับถือท่านไม่น้อย ผู้ที่ได้ไปต่างก็หวงแหน เพราะเป็นของขลังประจำตัวมิได้ให้กันง่ายๆ ส่วนใหญ่ก็มักจะให้ท่านทำให้ไว้คนละ 1 ตัวเท่านั้น หลวงปู่เป็นอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรมาจำนวนนับพันคน ผู้ที่หลวงปู่บวชให้แต่ละคนส่วนมากก็จะมีเบี้ยแก้ของหลวงปู่เสมอไป เพราะระหว่างบวชอยู่ก็จัดเตรียมเครื่องทำเบี้ยแก้ไปถวายให้หลวงปู่ทำให้
 กรรมวิธีการทำเบี้ยแก้ของหลวงปู่เพิ่ม ผู้ที่ต้องการเบี้ยแก้จะต้องไปจัดหา หอยเบี้ย 1 ตัว ปรอทน้ำหนัก 1 บาท ชันนะโรงใต้ดินกลางแจ้ง 1 ก้อน แผ่นตะกั่วขนาด 4 x 5 นิ้ว 1 แผ่น เอาของทั้งหมดใส่ถาดพร้อมดอกไม้ธูปเทียนไปถวายหลวงปู่ท่านจะรับสิ่งของเอา ไว้ จากนั้นท่านจะเสกปรอทแล้วเทปรอทจากขวดใส่ฝ่ามือเรียกเอาปรอทใส่เบี้ย แล้วอุดด้วยชันนะโรงที่ปากหอย จากนั้นท่านจะส่งถาดคืนให้พร้อมหอยที่กรอก แล้วบางทีท่านจะบอกว่า “ไปขอให้ท่านสมุห์เจือเขาทำให้นะจ๊ะ” หมายถึงผู้ที่ทำเบี้ยแก้จะต้องเอาสิ่งของดังกล่าวไปหาพระสมุห์เจือกุฏิริม แม่น้ำนครชัยศรี สมุห์เจือก็จะเอาแผ่นตะกั่วมาห่อหุ้มหอยเบี้ยที่กรอกปรอทเอาไว้แล้วใช้ด้าม มีดเคาะจนแผ่นตะกั่วแนบสนิทกับตัวหอย ปฏิบัติการนี้นานประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง จนกระทั่งแผ่นตะกั่วเรียบสนิทดี ฝีมือการเคาะนี้หากไม่มีความชำนาญ เบี้ยจะออกมาไม่สวย และเมื่อเอาให้หลวงปู่ลงจารอักขระจะจารยากมาก พระสมุห์เจือมีความชำนาญมาก ท่านเคาะเบี้ยแก้เป็นประจำมานานไม่น้อยกว่า 30 ปีแล้ว จนปัจจุบันท่านรับภาระทำเบี้ยแก้แทนหลวงปู่ได้ขลังและเป็นที่รู้จักกันดี ทั่วไป
 เมื่อหุ

  #เบ ี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม #ว ัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
  เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม หลวงปู่มักจะเป็นผู้ถ่อมตนในการสร้างวัตถุมงคลอยู่เสมอ ใครจะมาขอมงคลวัตถุจากท่านก็ตามท่านมักจะมอบให้แล้วบอกให้ผู้รับอย่าตั้ง อยู่ในความประมาท และเมื่อมีใครก็ตามถามหลวงปู่ว่าของหลวงปู่ดีอย่างไร ท่านก็จะบอกได้แต่เพียงว่าให้ไว้เป็นที่ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพียงเท่านั้นเอง การสร้างมงคลวัตถุของหลวงปู่หากจะลำดับว่าท่านสร้างอะไรเป็นสิ่งแรก แล้วก็คงต้องบอกว่า “เบี้ยแก้” เพราะท่านสร้างมานานมาก หลังจากท่านครองเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วได้ไม่กี่ปี ประมาณปี พ.ศ.2485 เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ. 2482 ท่านเล่าว่ามีญาติโยมเขามาขอให้ท่านทำให้ ท่านก็บอกปัดไปหลายครั้งหลายหน แต่ในที่สุดก็ทนโยมที่มาขอร้องอยู่เสมอไม่ได้จึงทำให้ไปตามความรู้ความ สามารถที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงปู่บุญและเมื่อทำไปแล้วก็มีคนมาขอให้ทำ ให้ต่อมาโดยมิขาด ในช่วงเวลาอันยาวนานถึง 40 ปี หลวงปู่สร้างเบี้ยแก้ให้บรรดาศิษย์ และผู้เคารพนับถือท่านไม่น้อย ผู้ที่ได้ไปต่างก็หวงแหน เพราะเป็นของขลังประจำตัวมิได้ให้กันง่ายๆ ส่วนใหญ่ก็มักจะให้ท่านทำให้ไว้คนละ 1 ตัวเท่านั้น หลวงปู่เป็นอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรมาจำนวนนับพันคน ผู้ที่หลวงปู่บวชให้แต่ละคนส่วนมากก็จะมีเบี้ยแก้ของหลวงปู่เสมอไป เพราะระหว่างบวชอยู่ก็จัดเตรียมเครื่องทำเบี้ยแก้ไปถวายให้หลวงปู่ทำให้
  กรรมวิธีการทำเบี้ยแก้ของหลวงปู่เพิ่ม ผู้ที่ต้องการเบี้ยแก้จะต้องไปจัดหา หอยเบี้ย 1 ตัว ปรอทน้ำหนัก 1 บาท ชันนะโรงใต้ดินกลางแจ้ง 1 ก้อน แผ่นตะกั่วขนาด 4 x 5 นิ้ว 1 แผ่น เอาของทั้งหมดใส่ถาดพร้อมดอกไม้ธูปเทียนไปถวายหลวงปู่ท่านจะรับสิ่งของเอา ไว้ จากนั้นท่านจะเสกปรอทแล้วเทปรอทจากขวดใส่ฝ่ามือเรียกเอาปรอทใส่เบี้ย แล้วอุดด้วยชันนะโรงที่ปากหอย จากนั้นท่านจะส่งถาดคืนให้พร้อมหอยที่กรอก แล้วบางทีท่านจะบอกว่า “ไปขอให้ท่านสมุห์เจือเขาทำให้นะจ๊ะ” หมายถึงผู้ที่ทำเบี้ยแก้จะต้องเอาสิ่งของดังกล่าวไปหาพระสมุห์เจือกุฏิริม แม่น้ำนครชัยศรี สมุห์เจือก็จะเอาแผ่นตะกั่วมาห่อหุ้มหอยเบี้ยที่กรอกปรอทเอาไว้แล้วใช้ด้าม มีดเคาะจนแผ่นตะกั่วแนบสนิทกับตัวหอย ปฏิบัติการนี้นานประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง จนกระทั่งแผ่นตะกั่วเรียบสนิทดี ฝีมือการเคาะนี้หากไม่มีความชำนาญ เบี้ยจะออกมาไม่สวย และเมื่อเอาให้หลวงปู่ลงจารอักขระจะจารยากมาก พระสมุห์เจือมีความชำนาญมาก ท่านเคาะเบี้ยแก้เป็นประจำมานานไม่น้อยกว่า 30 ปีแล้ว จนปัจจุบันท่านรับภาระทำเบี้ยแก้แทนหลวงปู่ได้ขลังและเป็นที่รู้จักกันดี ทั่วไป
  เมื่อหุ

  62 1 27 March, 2019
  ช่วงนี้สายเมตตามาแรง 🙏🙏🙏 พวงกุญแจ #เม็ดยาจินดามณี #วัดกลางบางแก้ว บูชาติดตัวไว้เป็นเสน่ห์ เมตตามหานิยม ของดีมีน้อย สนใจทัก

#เมตตา #มหาเสน่ห์ #เอ็นดู #รักใคร่

  ช่วงนี้สายเมตตามาแรง 🙏🙏🙏 พวงกุญแจ #เม ็ดยาจินดามณี #ว ัดกลางบางแก้ว บูชาติดตัวไว้เป็นเสน่ห์ เมตตามหานิยม ของดีมีน้อย สนใจทัก

  #เมตตา #มหาเสน ่ห์ #เอ ็นดู #ร ักใคร่

  8 0 22 March, 2019
  ช่วงนี้สายเมตตามาแรง 🙏🙏🙏 พวงกุญแจ #เม็ดยาจินดามณี #วัดกลางบางแก้ว บูชาติดตัวไว้เป็นเสน่ห์ เมตตามหานิยม ของดีมีน้อย สนใจทัก

#เมตตา #มหาเสน่ห์ #เอ็นดู #รักใคร่

  ช่วงนี้สายเมตตามาแรง 🙏🙏🙏 พวงกุญแจ #เม ็ดยาจินดามณี #ว ัดกลางบางแก้ว บูชาติดตัวไว้เป็นเสน่ห์ เมตตามหานิยม ของดีมีน้อย สนใจทัก

  #เมตตา #มหาเสน ่ห์ #เอ ็นดู #ร ักใคร่

  6 0 22 March, 2019
  #หลวงปู่บุญ #วัดกลางบางแก้ว #ลุงว่างั้น

  #หลวงป ู่บุญ #ว ัดกลางบางแก้ว #ล ุงว่างั้น

  5 0 19 hours ago
  ขอเชิญสั่งจอง พญาเต่าเรือน รุ่นปลดหนี้ หลวงพ่อสัญญา (คง) กมฺมสุทโธ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม ปี 2562
ปลดหนี้ … มีเงินออม … เปิดจองแล้ว …!!! วันนี้
พญาเต่าเรือน “รุ่นปลดหนี้ ” ตำนานสายนครปฐมไม่เคยทำให้ใครผิดหวัง …!!!
หลวงพ่อสัญญา (คง) กมฺมสุทโธ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
เมตตา มหานิยม สุดยอด กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรือง
โชคลาภทวีคูณ อายุยืน ปลอดภัย ไร้โรคา

We deliver the ordered objects globally.
*** Paypal fund transfers are all welcome
-----------------
จองพร้อมชำระ + ค่าจัดส่ง 100 บาท 
ส่งด่วน EMS ทั่วประเทศ
ติดต่อสั่งจอง - สนใจติดต่อ 
#ร้านพระเครื่องเอกเทพจำแลง สาย 4
Tel. 089-993-8582 (พร้อมเพย์) ID LINE: ake25

#พญาเต่าเรือนหลวงพ่อสัญญา #วัดกลางบางแก้ว #พญาเต่าเรือน #รุ่นปลดหนี้ #ตำนานสายนครปฐม #หลวงพ่อสัญญากมฺมสุทโธ #วัดกลางบางแก้วนครปฐม #ขอเชิญสั่งจอง #โปรดติดตาม #จองพระ #พระใหม่ #พระแท้ #ร้านเอกเทพจำแลง #สนใจโทร #สาย4 #สาครเกษม #พุทธสาคร #บุพเพสันนิวาส #ตรวจหวย #สยาม25 #ของขวัญ #ของที่ระลึก #kaideelazada #amulets #best #fortune #beautiful #deliver

  ขอเชิญสั่งจอง พญาเต่าเรือน รุ่นปลดหนี้ หลวงพ่อสัญญา (คง) กมฺมสุทโธ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม ปี 2562
  ปลดหนี้ … มีเงินออม … เปิดจองแล้ว …!!! วันนี้
  พญาเต่าเรือน “รุ่นปลดหนี้ ” ตำนานสายนครปฐมไม่เคยทำให้ใครผิดหวัง …!!!
  หลวงพ่อสัญญา (คง) กมฺมสุทโธ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
  เมตตา มหานิยม สุดยอด กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรือง
  โชคลาภทวีคูณ อายุยืน ปลอดภัย ไร้โรคา

  We deliver the ordered objects globally.
  *** Paypal fund transfers are all welcome
  -----------------
  จองพร้อมชำระ + ค่าจัดส่ง 100 บาท
  ส่งด่วน EMS ทั่วประเทศ
  ติดต่อสั่งจอง - สนใจติดต่อ
  #ร ้านพระเครื่องเอกเทพจำแลง สาย 4
  Tel. 089-993-8582 (พร้อมเพย์) ID LINE: ake25

  #พญาเต ่าเรือนหลวงพ่อสัญญา #ว ัดกลางบางแก้ว #พญาเต ่าเรือน #ร ุ่นปลดหนี้ #ตำนานสายนครปฐม #หลวงพ ่อสัญญากมฺมสุทโธ #ว ัดกลางบางแก้วนครปฐม #ขอเช ิญสั่งจอง #โปรดต ิดตาม #จองพระ #พระใหม#พระแท#ร ้านเอกเทพจำแลง #สนใจโทร #สาย4 #สาครเกษม #พ ุทธสาคร #บ ุพเพสันนิวาส #ตรวจหวย #สยาม25 #ของขว ัญ #ของท ี่ระลึก #kaideelazada #amulets #best #fortune #beautiful #deliver

  15 4 15 March, 2019
  คาถาหัวใจราชสีห์ #หลวงปู่บุญ #วัดกลางบางแก้ว ภาวนาเป็นประจำ คนเกรงขาม เพิ่มตบะเดชะ บารมี มหาอำนาจ "ตะมัตถัง ปะกาเสนโต ตัวกูคือพระยาราชสีโห สัตถาอาหะ สัจจังวิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโร ปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคลานิ ฯ"

  คาถาหัวใจราชสีห์ #หลวงป ู่บุญ #ว ัดกลางบางแก้ว ภาวนาเป็นประจำ คนเกรงขาม เพิ่มตบะเดชะ บารมี มหาอำนาจ "ตะมัตถัง ปะกาเสนโต ตัวกูคือพระยาราชสีโห สัตถาอาหะ สัจจังวิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโร ปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคลานิ ฯ"

  27 1 14 March, 2019
  สะสมบุญ 
#วัดกลางบางแก้ว

  สะสมบุญ
  #ว ัดกลางบางแก้ว

  9 0 11 March, 2019

Advertisements

  #เหรียญเก่า #เจ้าสัว 
#วัดกลางบางแก้ว #ว่านยาจินดามณี
#เหรียญเจ้าสัว

  #เหร ียญเก่า #เจ ้าสัว
  #ว ัดกลางบางแก้ว #ว ่านยาจินดามณี
  #เหร ียญเจ้าสัว

  0 0 7 March, 2019
  ✨เม็ดยาจินดามณี หลวงปู่เจื่อ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม ปี 2549 การสร้างเม็ดยาจินดามณีของหลวงปู่เจือ
มี 3ขนาด**ราคาต่าง เล็ก20เม็ด-600 กลาง70เม็ด-2100 ใหญ่85เมผ้ด-2550 หลวงปู่เจือ วักกลางบางแก้วนครปฐม ปี 2549 การสร้างเม็ดยาจินดามณีของหลวงปู่เจือ เป็นวิชาที่สืบทอดมาจากตำรับของวัดกลางบางแก้วอย่างสมบูรณ์แบบ
———-👉🏻ยาจินดามณี หรือ ยาวาสนา (ยาต่ออายุ) เป็นยาที่สำเร็จด้วยสมุนไพรและปลุกเสกด้วยมหาพุทธาคม ต้องรวบรวมตัวยาตามตำรับคัมภีร์ที่โบราณาจารย์ระบุไว้ตามสูตร การผสมบดยาต้องใช้พระสงฆ์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์หรือฆราวาสนุ่งขาวห่มขาว สมาทานศีล รักษาศีลอุโบสถ ผสมยาอยู่ในอุโบสถ ปริมณฑลวงสายสิญจน์ การตำบด ปั้นตัวยา ต้องบริกรรมภาวนาพระคาถาตลอด และต้องให้เสร็จตามฤกษ์ที่กำหนดด้วย

ยาจินดามณี ใช้อธิษฐานทำน้ำมนต์ อาบ กิน ป้องกันและปัดเสนียดจัญไร บูชาติดตัวไว้จะเป็นเสน่ห์ เมตตามหานิยม เจริญด้วยโชคลาภ
#เม็ดยาจินดามณี #หลวงปู่เจื่อ #วัดกลางบางแก้ว

  ✨เม็ดยาจินดามณี หลวงปู่เจื่อ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม ปี 2549 การสร้างเม็ดยาจินดามณีของหลวงปู่เจือ
  มี 3ขนาด**ราคาต่าง เล็ก20เม็ด-600 กลาง70เม็ด-2100 ใหญ่85เมผ้ด-2550 หลวงปู่เจือ วักกลางบางแก้วนครปฐม ปี 2549 การสร้างเม็ดยาจินดามณีของหลวงปู่เจือ เป็นวิชาที่สืบทอดมาจากตำรับของวัดกลางบางแก้วอย่างสมบูรณ์แบบ
  ———-👉🏻ยาจินดามณี หรือ ยาวาสนา (ยาต่ออายุ) เป็นยาที่สำเร็จด้วยสมุนไพรและปลุกเสกด้วยมหาพุทธาคม ต้องรวบรวมตัวยาตามตำรับคัมภีร์ที่โบราณาจารย์ระบุไว้ตามสูตร การผสมบดยาต้องใช้พระสงฆ์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์หรือฆราวาสนุ่งขาวห่มขาว สมาทานศีล รักษาศีลอุโบสถ ผสมยาอยู่ในอุโบสถ ปริมณฑลวงสายสิญจน์ การตำบด ปั้นตัวยา ต้องบริกรรมภาวนาพระคาถาตลอด และต้องให้เสร็จตามฤกษ์ที่กำหนดด้วย

  ยาจินดามณี ใช้อธิษฐานทำน้ำมนต์ อาบ กิน ป้องกันและปัดเสนียดจัญไร บูชาติดตัวไว้จะเป็นเสน่ห์ เมตตามหานิยม เจริญด้วยโชคลาภ
  #เม ็ดยาจินดามณี #หลวงป ู่เจื่อ #ว ัดกลางบางแก้ว

  1 0 26 February, 2019
  เบี้ยแก้ เลี่ยมเงิน (กว้าง 2.5 ซม., ยาว 4 ซม.) หลวงพ่อภักตร์ วัดโบสถ์ จ.อ่างทอง
‼️1ใน3 สุดยอดเบี้ยแก้ สำนักดัง‼️อายุกว่า100ปี‼️
.
เบี้ยแก้ 🔅ทำด้วยเบี้ยจักจั่น หรือเบี้ยจั่น (Money cowry) มีทั้งขนาดตัวเล็กและขนาดตัวใหญ่ 🔅โบราณาจารย์ทางพุทธาคมนำมาบรรจุปรอทไว้ภายในแล้วปิดทับด้วยชันนะโรงใต้ดิน หรือประกับด้วยแผ่นทองแดงลงอักขระยันต์ ปลุกเสกจงสวัสดี แปลว่า "ขอความดีงามจงมี" 💢เบี้ยแก้ใช้เป็นเครื่องรางในวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งขุดพบครั้งแรกสมัยอยุธยา แต่ส่วนมากปรอทรั่วหายไปหมดแล้ว ⭕️เบี้ยแก้ใช้พกติดตัวให้คุณวิเศษทาง✔️ทำมาค้าขายคล่อง ✔️โภคทรัพย์ ✔️มหาโชคมหาลาภ ✔️ทำให้เงินทองไหลเทมา ✔️แก้ไขและป้องกันสถานภาพจากเลวร้ายให้กลายเป็นดี ✔️เวลาเดินทางจักปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง☑️ มีพุทธานุภาพด้านคงกระพัน (ทนทานต่อศัสตราวุธ) และมหาอุด (สามารถป้องกันอันตรายจากปืนโดยเฉพาะ)
.
💰💰💰2xx,xxx฿💰💰💰
Please Contract
Line ID : pushpakom 📲 082-366-5659 (กอล์ฟ ศิลป์นานา)

  เบี้ยแก้ เลี่ยมเงิน (กว้าง 2.5 ซม., ยาว 4 ซม.) หลวงพ่อภักตร์ วัดโบสถ์ จ.อ่างทอง
  ‼️1ใน3 สุดยอดเบี้ยแก้ สำนักดัง‼️อายุกว่า100ปี‼️
  .
  เบี้ยแก้ 🔅ทำด้วยเบี้ยจักจั่น หรือเบี้ยจั่น (Money cowry) มีทั้งขนาดตัวเล็กและขนาดตัวใหญ่ 🔅โบราณาจารย์ทางพุทธาคมนำมาบรรจุปรอทไว้ภายในแล้วปิดทับด้วยชันนะโรงใต้ดิน หรือประกับด้วยแผ่นทองแดงลงอักขระยันต์ ปลุกเสกจงสวัสดี แปลว่า "ขอความดีงามจงมี" 💢เบี้ยแก้ใช้เป็นเครื่องรางในวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งขุดพบครั้งแรกสมัยอยุธยา แต่ส่วนมากปรอทรั่วหายไปหมดแล้ว ⭕️เบี้ยแก้ใช้พกติดตัวให้คุณวิเศษทาง✔️ทำมาค้าขายคล่อง ✔️โภคทรัพย์ ✔️มหาโชคมหาลาภ ✔️ทำให้เงินทองไหลเทมา ✔️แก้ไขและป้องกันสถานภาพจากเลวร้ายให้กลายเป็นดี ✔️เวลาเดินทางจักปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง☑️ มีพุทธานุภาพด้านคงกระพัน (ทนทานต่อศัสตราวุธ) และมหาอุด (สามารถป้องกันอันตรายจากปืนโดยเฉพาะ)
  .
  💰💰💰2xx,xxx฿💰💰💰
  Please Contract
  Line ID : pushpakom 📲 082-366-5659 (กอล์ฟ ศิลป์นานา)

  15 1 25 February, 2019
  #งานสั่งทำ สั่งทำตามทรงองค์พระ เน้นประหยัด👍🏻
แต่ยังคงความสวยงามและตามความต้องการลูกค้าไว้คะ☺️
เลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลย⏰👍🏻 ไม่ต้องฝากพระ❌
‼️พระเป็นของลูกค้าที่นำมาเข้ากรอบที่ร้านค่ะ‼️
🌟กรอบพระทางร้านเป็นทอง%สูง✨
ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการคุณลูกค้าทุกท่าน 🌟
ร้านทองทิฆัมพรยินดีให้บริการค่ะ🙏🏻
.
ติดตามผ่านทางfacebook : ร้านทองทิฆัมพร
✨ 063-446-3462 ร้านทองทิฆัมพร ✨
.
欢迎光临,这里会做防水框优惠价格。谢谢 😃🙏🏻
.
❌ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต❌
#tikumprongoldshop #tikumpronthailand #ร้านทองทิฆัมพร #เลี่ยมพระ #เลี่ยมกรอบพระ #วัตถุมงคล #กรอบพระ #กรอบทอง #พระเครื่อง #พระ #ทอง #ทองคำแท้ #gold #goldshop #amuletthailand #黃金 #金 #泰國 #首饰 #防水 #中国 #佛牌 #佛牌防水殼 #佛牌店 #泰國佛牌 # #เจ้าสัว #เหรียญเจ้าสัว #เจ้าสัวหลวงปู่บุญ #วัดกลางบางแก้ว

  #งานส ั่งทำ สั่งทำตามทรงองค์พระ เน้นประหยัด👍🏻
  แต่ยังคงความสวยงามและตามความต้องการลูกค้าไว้คะ☺️
  เลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลย⏰👍🏻 ไม่ต้องฝากพระ❌
  ‼️พระเป็นของลูกค้าที่นำมาเข้ากรอบที่ร้านค่ะ‼️
  🌟กรอบพระทางร้านเป็นทอง%สูง✨
  ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการคุณลูกค้าทุกท่าน 🌟
  ร้านทองทิฆัมพรยินดีให้บริการค่ะ🙏🏻
  .
  ติดตามผ่านทางfacebook : ร้านทองทิฆัมพร
  ✨ 063-446-3462 ร้านทองทิฆัมพร ✨
  .
  欢迎光临,这里会做防水框优惠价格。谢谢 😃🙏🏻
  .
  ❌ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต❌
  #tikumprongoldshop #tikumpronthailand #ร ้านทองทิฆัมพร #เล ี่ยมพระ #เล ี่ยมกรอบพระ #ว ัตถุมงคล #กรอบพระ #กรอบทอง #พระเคร ื่อง #พระ #ทอง #ทองคำแท#gold #goldshop #amuletthailand #黃金 #金 #泰國 #首饰 #防水 #中国 #佛牌 #佛牌防水殼 #佛牌店 #泰國佛牌 # #เจ ้าสัว #เหร ียญเจ้าสัว #เจ ้าสัวหลวงปู่บุญ #ว ัดกลางบางแก้ว

  25 0 24 February, 2019
  名称 : Biegae Lp Pherm #เบี้ยแก้ #หลวงปู่เพิ่ม + Samakom 的卡 (ออกพร้อมบัตรสมาคม)
•
•
•
寺庙 :WatKrang Bang Khaew #วัดกลางบางแก้ว •
•
•
微信 id : tan209moohan ) 📲 Line id : niti_tan

#Amulet #Antique #gallery 📿🙏
#ร้านขายของเก่า #พระบูชา #พระเครื่อง #วัตถุมงคล #เครื่องราง

感谢各位善信的支持与信任!🙏🙏

  名称 : Biegae Lp Pherm #เบ ี้ยแก้ #หลวงป ู่เพิ่ม + Samakom 的卡 (ออกพร้อมบัตรสมาคม)  寺庙 :WatKrang Bang Khaew #ว ัดกลางบางแก้ว •


  微信 id : tan209moohan ) 📲 Line id : niti_tan

  #Amulet #Antique #gallery 📿🙏
  #ร ้านขายของเก่า #พระบ ูชา #พระเคร ื่อง #ว ัตถุมงคล #เคร ื่องราง

  感谢各位善信的支持与信任!🙏🙏

  20 0 21 February, 2019
  นาคหน้าคน #วัดกลางบางแก้ว #นครชัยศรี # leica

  นาคหน้าคน #ว ัดกลางบางแก้ว #นครช ัยศรี # leica

  11 0 17 February, 2019
  #ยาจินดามณียุคปลายหลวงปู่เพิ่ม #วัดกลางบางแก้ว เหลือไม่เยอะมากคะ อยากได้โบว์ตัดแบ่งบูชาขั้นต่ำ500฿ คะ🙏🙏

  #ยาจ ินดามณียุคปลายหลวงปู่เพิ่ม #ว ัดกลางบางแก้ว เหลือไม่เยอะมากคะ อยากได้โบว์ตัดแบ่งบูชาขั้นต่ำ500฿ คะ🙏🙏

  5 0 13 February, 2019
  กราบหลวงปู่บุญ&หลวงปู่เพิ่ม
#เด็กอ้วนขอพรให้แม่รวยๆๆ
#วัดกลางบางแก้ว

  กราบหลวงปู่บุญ&หลวงปู่เพิ่ม
  #เด ็กอ้วนขอพรให้แม่รวยๆๆ
  #ว ัดกลางบางแก้ว

  21 0 11 February, 2019
  #ยาจินดามณี #ยุคปลายหลวงปู่เพิ่ม #วัดกลางบางแก้ว #เปิดที่4999฿

  #ยาจ ินดามณี #ย ุคปลายหลวงปู่เพิ่ม #ว ัดกลางบางแก้ว #เป ิดที่4999฿

  8 0 9 February, 2019
  ปิดช่วงเช้า1ตัว #เบี้ยแก้อาจารเจือ #วัดกลางบางแก้ว สาธุๆๆ

  ปิดช่วงเช้า1ตัว #เบ ี้ยแก้อาจารเจือ #ว ัดกลางบางแก้ว สาธุๆๆ

  4 0 9 February, 2019
  เบี้ยแท้พระแท้ ลูกค้าผ่าเบี้ยดู ที่นี่มีแต่ของแท้คะ ขอบพระคุน ใจแลกใจ ให้ลูกค้าผ่า แล้วยังรับอีกตัว🙏🙏 #เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ#วัดกลางบางแก้ว

  เบี้ยแท้พระแท้ ลูกค้าผ่าเบี้ยดู ที่นี่มีแต่ของแท้คะ ขอบพระคุน ใจแลกใจ ให้ลูกค้าผ่า แล้วยังรับอีกตัว🙏🙏 #เบ ี้ยแก้หลวงปู่เจือ #ว ัดกลางบางแก้ว

  3 0 7 February, 2019
  #หลุดจำนำ
#เหรียญหลวงพ่อเพิ่ม #วัดกลางบางแก้ว ปี2513 
เลี่ยมทอง 90 นน รวม 5.2 กรัม
ราคา 5,000บาท ส่งฟรีค่ะ

  #หล ุดจำนำ
  #เหร ียญหลวงพ่อเพิ่ม #ว ัดกลางบางแก้ว ปี2513
  เลี่ยมทอง 90 นน รวม 5.2 กรัม
  ราคา 5,000บาท ส่งฟรีค่ะ

  8 0 5 February, 2019
  #วัดกลางบางแก้ว #เจ้าสัว2

  #ว ัดกลางบางแก้ว #เจ ้าสัว2

  6 0 22 January, 2019
  เมตตา​ คุ้มภัย​ ให้ลาภ! เหรียญเสมาหลวงพ่อโต​ ท้าวเทวฤทธิ์​ เทวราช​ วัดกลางบางแก้วเนื้อทองแดงผสมชนวนปี​ 2555​ บูชา​ 399​ บาทจัดส่งฟรี! หลวงพ่อโตแห่งวัดกลางบางแก้วนั้นเป็นพระประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่วัดมาแต่โบราณ​ ชาวบ้านแถบนครไชยศรีต่างทราบกันดีโดยพระองค์นี้จะมีเทวดาอยู่​ 2​ ตนปกป้องคุ้มครองรวมไปถึงคุ้มครองวัดและผู้มาทำบุญซึ่งก็คือ​ "ทเใ้าวเทวฤทธิ์และท้าวเทวราช"

ในปี​ 2555​ เป็นครั้งแรกที่ทางวัดกลางบางแก้วได้จัดทำเหรียญที่มีรูปลักษณ์​ของท้าวเทวฤทธิ์​และท้าวเทวราชที่คุ้มครองวัดขึ้นโดยใช้ชนวนเก่าของเกจิอาจารย์​ 3​ รุ่นของทางวัดคือ​ ลป.บุญ, ลป.เพิ่ม​ และลป.เจือมาหลอมรวมจัดสร้างทำพิธีเสกต่อหน้าหลวงพ่อโต​ พระประธานในพระอุโบสถอันศักดิ์สิทธิ์ ใครอยากได้เหรียญดีมีเทพเทวดาคุ้มครองต้องไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ
#manndii​ #mangala #manndii_mangala #วัดกลางบางแก้ว #ท้าวเทวราช​ #ท้่าวเทวฤทธิ์

  เมตตา​ คุ้มภัย​ ให้ลาภ! เหรียญเสมาหลวงพ่อโต​ ท้าวเทวฤทธิ์​ เทวราช​ วัดกลางบางแก้วเนื้อทองแดงผสมชนวนปี​ 2555​ บูชา​ 399​ บาทจัดส่งฟรี! หลวงพ่อโตแห่งวัดกลางบางแก้วนั้นเป็นพระประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่วัดมาแต่โบราณ​ ชาวบ้านแถบนครไชยศรีต่างทราบกันดีโดยพระองค์นี้จะมีเทวดาอยู่​ 2​ ตนปกป้องคุ้มครองรวมไปถึงคุ้มครองวัดและผู้มาทำบุญซึ่งก็คือ​ "ทเใ้าวเทวฤทธิ์และท้าวเทวราช"

  ในปี​ 2555​ เป็นครั้งแรกที่ทางวัดกลางบางแก้วได้จัดทำเหรียญที่มีรูปลักษณ์​ของท้าวเทวฤทธิ์​และท้าวเทวราชที่คุ้มครองวัดขึ้นโดยใช้ชนวนเก่าของเกจิอาจารย์​ 3​ รุ่นของทางวัดคือ​ ลป.บุญ, ลป.เพิ่ม​ และลป.เจือมาหลอมรวมจัดสร้างทำพิธีเสกต่อหน้าหลวงพ่อโต​ พระประธานในพระอุโบสถอันศักดิ์สิทธิ์ ใครอยากได้เหรียญดีมีเทพเทวดาคุ้มครองต้องไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ
  #manndii#mangala #manndii_mangala #ว ัดกลางบางแก้ว #ท ้าวเทวราช​ #ท ้่าวเทวฤทธิ์

  2 0 22 January, 2019
  ตะกรุดสาลิการัตนตรัย หรือตะกรุดสาลิกาไตรสรณคมน์ เนื้อนาก (แต่ละดอกยาว 3 ซม.) สำหรับสุภาพสตรี👱🏻‍♀️ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
Takrud LuangPhuBoon WatKlangBangKeaw
.
โบราณาจารย์ทางพุทธาคมนิยมทำตะกรุดรัตนตรัย หรือตะกรุดไตรสรณคมน์ เป็นตะกรุด 3 ดอก ผูกรวมกันด้วยเชือก
“ดอกที่ 1 ลงอักขระยันต์พุทธังสรณังคัจฉามิ”
“ดอกที่ 2 ลงอักขระยันต์ธัมมังสรณังคัจฉามิ”
“ดอกที่ 3 ลงอักขระยันต์สังฆังสรณังคัจฉามิ”
✔️ให้คุณวิเศษทาง〰️เมตตามหานิยม〰️เสน่ห์นิยม〰️มหาอำนาจ〰️มหาลาภ〰️และแคล้วคลาดปลอดภัย
.
💰💰💰65,xxx฿💰💰💰
Please Contract :
Line ID : pushpakom
📱 082-366-5659 (กอล์ฟ ศิลป์นานา)

  ตะกรุดสาลิการัตนตรัย หรือตะกรุดสาลิกาไตรสรณคมน์ เนื้อนาก (แต่ละดอกยาว 3 ซม.) สำหรับสุภาพสตรี👱🏻‍♀️ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
  Takrud LuangPhuBoon WatKlangBangKeaw
  .
  โบราณาจารย์ทางพุทธาคมนิยมทำตะกรุดรัตนตรัย หรือตะกรุดไตรสรณคมน์ เป็นตะกรุด 3 ดอก ผูกรวมกันด้วยเชือก
  “ดอกที่ 1 ลงอักขระยันต์พุทธังสรณังคัจฉามิ”
  “ดอกที่ 2 ลงอักขระยันต์ธัมมังสรณังคัจฉามิ”
  “ดอกที่ 3 ลงอักขระยันต์สังฆังสรณังคัจฉามิ”
  ✔️ให้คุณวิเศษทาง〰️เมตตามหานิยม〰️เสน่ห์นิยม〰️มหาอำนาจ〰️มหาลาภ〰️และแคล้วคลาดปลอดภัย
  .
  💰💰💰65,xxx฿💰💰💰
  Please Contract :
  Line ID : pushpakom
  📱 082-366-5659 (กอล์ฟ ศิลป์นานา)

  22 1 17 January, 2019
  พระพิฆเนศวร์ แกะสลักจากเขี้ยวเสือเต็มเขี้ยว (ยาว 2 นิ้ว) หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
Ganesha (the elephant-deity riding a mouse) Lord of Success LuangPhu-Boon WatKlangBangKaew
^^หลวงปู่บุญ เกิดในปี ๒๓๙๑ ในสมัยรัชกาลที่ ๓^^
.
พระพิฆเนศวร์ เทพแห่งศิลปะวิทยาการและเทพแห่งความสำเร็จ ทั้งยังทรงเป็นหัวหน้านำคณะข้ามความขัดข้อง (ผู้เป็นใหญ่เหนือความขัดข้อง) เป็นโอรสของพระอิศวรและพระอุมาเทวี
.
เมื่อพิจารณาความหมายในทางสัญญะ (sign) ✔️พระวรกายที่อ้วนพีนั้นหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ✔️พระเศียรที่เป็นช้างหมายถึงทรงมีปัญญามาก ✔️พระเนตรที่เล็กคือสามารถมองแยกแยะสิ่งถูกผิด ✔️พระกรรณและพระนาสิกที่ใหญ่หมายถึงทรงมีสัมผัสพิจารณาที่ดีเลิศ 🔆พระพิฆเนศทรงมีหนูมุสิกะ🐭เป็นพระสหาย (บางก็ว่าเป็นพระพาหนะ) หมายถึงความคิดที่รวดเร็วเฉลียวฉลาด ดังนั้นมนุษย์จึงต้องมีปัญญากำกับเป็นดั่งเจ้านายในใจตน
.
โบราณาจาย์นิยมเอาความหมายในทางสัญญะ (sign) มาสร้างพระพิฆเนศวร์ ☑️ใช้เป็นเครื่องรางมีอนุภาพขจัดอุปสรรคทั้งปวงให้หมดสิ้นไป 〰️กิจการทุกอย่างจึงสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 〰️มีอนุภาพเป็นอเนกประการตามแต่ปัญญาจะอธิษฐาน
.
💰💰💰1xx,xxx฿💰💰💰
Please Contract :
Line ID : pushpakom
📱 082-366-5659 (กอล์ฟ ศิลป์นานา)

  พระพิฆเนศวร์ แกะสลักจากเขี้ยวเสือเต็มเขี้ยว (ยาว 2 นิ้ว) หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
  Ganesha (the elephant-deity riding a mouse) Lord of Success LuangPhu-Boon WatKlangBangKaew
  ^^หลวงปู่บุญ เกิดในปี ๒๓๙๑ ในสมัยรัชกาลที่ ๓^^
  .
  พระพิฆเนศวร์ เทพแห่งศิลปะวิทยาการและเทพแห่งความสำเร็จ ทั้งยังทรงเป็นหัวหน้านำคณะข้ามความขัดข้อง (ผู้เป็นใหญ่เหนือความขัดข้อง) เป็นโอรสของพระอิศวรและพระอุมาเทวี
  .
  เมื่อพิจารณาความหมายในทางสัญญะ (sign) ✔️พระวรกายที่อ้วนพีนั้นหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ✔️พระเศียรที่เป็นช้างหมายถึงทรงมีปัญญามาก ✔️พระเนตรที่เล็กคือสามารถมองแยกแยะสิ่งถูกผิด ✔️พระกรรณและพระนาสิกที่ใหญ่หมายถึงทรงมีสัมผัสพิจารณาที่ดีเลิศ 🔆พระพิฆเนศทรงมีหนูมุสิกะ🐭เป็นพระสหาย (บางก็ว่าเป็นพระพาหนะ) หมายถึงความคิดที่รวดเร็วเฉลียวฉลาด ดังนั้นมนุษย์จึงต้องมีปัญญากำกับเป็นดั่งเจ้านายในใจตน
  .
  โบราณาจาย์นิยมเอาความหมายในทางสัญญะ (sign) มาสร้างพระพิฆเนศวร์ ☑️ใช้เป็นเครื่องรางมีอนุภาพขจัดอุปสรรคทั้งปวงให้หมดสิ้นไป 〰️กิจการทุกอย่างจึงสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 〰️มีอนุภาพเป็นอเนกประการตามแต่ปัญญาจะอธิษฐาน
  .
  💰💰💰1xx,xxx฿💰💰💰
  Please Contract :
  Line ID : pushpakom
  📱 082-366-5659 (กอล์ฟ ศิลป์นานา)

  16 1 14 January, 2019

Top #วัดกลางบางแก้ว posts

  คาถาหัวใจราชสีห์ #หลวงปู่บุญ #วัดกลางบางแก้ว ภาวนาเป็นประจำ คนเกรงขาม เพิ่มตบะเดชะ บารมี มหาอำนาจ "ตะมัตถัง ปะกาเสนโต ตัวกูคือพระยาราชสีโห สัตถาอาหะ สัจจังวิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโร ปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคลานิ ฯ"

  คาถาหัวใจราชสีห์ #หลวงป ู่บุญ #ว ัดกลางบางแก้ว ภาวนาเป็นประจำ คนเกรงขาม เพิ่มตบะเดชะ บารมี มหาอำนาจ "ตะมัตถัง ปะกาเสนโต ตัวกูคือพระยาราชสีโห สัตถาอาหะ สัจจังวิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโร ปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคลานิ ฯ"

  27 1 14 March, 2019

Advertisements

  เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว (ยุคต้น)#เบี้ยแก้#วัดกลางบางแก้ว

  เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว (ยุคต้น) #เบ ี้ยแก้ #ว ัดกลางบางแก้ว

  27 1 27 December, 2018
  #เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม #วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
 เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม หลวงปู่มักจะเป็นผู้ถ่อมตนในการสร้างวัตถุมงคลอยู่เสมอ ใครจะมาขอมงคลวัตถุจากท่านก็ตามท่านมักจะมอบให้แล้วบอกให้ผู้รับอย่าตั้ง อยู่ในความประมาท และเมื่อมีใครก็ตามถามหลวงปู่ว่าของหลวงปู่ดีอย่างไร ท่านก็จะบอกได้แต่เพียงว่าให้ไว้เป็นที่ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพียงเท่านั้นเอง การสร้างมงคลวัตถุของหลวงปู่หากจะลำดับว่าท่านสร้างอะไรเป็นสิ่งแรก แล้วก็คงต้องบอกว่า “เบี้ยแก้” เพราะท่านสร้างมานานมาก หลังจากท่านครองเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วได้ไม่กี่ปี ประมาณปี พ.ศ.2485 เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ. 2482 ท่านเล่าว่ามีญาติโยมเขามาขอให้ท่านทำให้ ท่านก็บอกปัดไปหลายครั้งหลายหน แต่ในที่สุดก็ทนโยมที่มาขอร้องอยู่เสมอไม่ได้จึงทำให้ไปตามความรู้ความ สามารถที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงปู่บุญและเมื่อทำไปแล้วก็มีคนมาขอให้ทำ ให้ต่อมาโดยมิขาด ในช่วงเวลาอันยาวนานถึง 40 ปี หลวงปู่สร้างเบี้ยแก้ให้บรรดาศิษย์ และผู้เคารพนับถือท่านไม่น้อย ผู้ที่ได้ไปต่างก็หวงแหน เพราะเป็นของขลังประจำตัวมิได้ให้กันง่ายๆ ส่วนใหญ่ก็มักจะให้ท่านทำให้ไว้คนละ 1 ตัวเท่านั้น หลวงปู่เป็นอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรมาจำนวนนับพันคน ผู้ที่หลวงปู่บวชให้แต่ละคนส่วนมากก็จะมีเบี้ยแก้ของหลวงปู่เสมอไป เพราะระหว่างบวชอยู่ก็จัดเตรียมเครื่องทำเบี้ยแก้ไปถวายให้หลวงปู่ทำให้
 กรรมวิธีการทำเบี้ยแก้ของหลวงปู่เพิ่ม ผู้ที่ต้องการเบี้ยแก้จะต้องไปจัดหา หอยเบี้ย 1 ตัว ปรอทน้ำหนัก 1 บาท ชันนะโรงใต้ดินกลางแจ้ง 1 ก้อน แผ่นตะกั่วขนาด 4 x 5 นิ้ว 1 แผ่น เอาของทั้งหมดใส่ถาดพร้อมดอกไม้ธูปเทียนไปถวายหลวงปู่ท่านจะรับสิ่งของเอา ไว้ จากนั้นท่านจะเสกปรอทแล้วเทปรอทจากขวดใส่ฝ่ามือเรียกเอาปรอทใส่เบี้ย แล้วอุดด้วยชันนะโรงที่ปากหอย จากนั้นท่านจะส่งถาดคืนให้พร้อมหอยที่กรอก แล้วบางทีท่านจะบอกว่า “ไปขอให้ท่านสมุห์เจือเขาทำให้นะจ๊ะ” หมายถึงผู้ที่ทำเบี้ยแก้จะต้องเอาสิ่งของดังกล่าวไปหาพระสมุห์เจือกุฏิริม แม่น้ำนครชัยศรี สมุห์เจือก็จะเอาแผ่นตะกั่วมาห่อหุ้มหอยเบี้ยที่กรอกปรอทเอาไว้แล้วใช้ด้าม มีดเคาะจนแผ่นตะกั่วแนบสนิทกับตัวหอย ปฏิบัติการนี้นานประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง จนกระทั่งแผ่นตะกั่วเรียบสนิทดี ฝีมือการเคาะนี้หากไม่มีความชำนาญ เบี้ยจะออกมาไม่สวย และเมื่อเอาให้หลวงปู่ลงจารอักขระจะจารยากมาก พระสมุห์เจือมีความชำนาญมาก ท่านเคาะเบี้ยแก้เป็นประจำมานานไม่น้อยกว่า 30 ปีแล้ว จนปัจจุบันท่านรับภาระทำเบี้ยแก้แทนหลวงปู่ได้ขลังและเป็นที่รู้จักกันดี ทั่วไป
 เมื่อหุ

  #เบ ี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม #ว ัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
  เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม หลวงปู่มักจะเป็นผู้ถ่อมตนในการสร้างวัตถุมงคลอยู่เสมอ ใครจะมาขอมงคลวัตถุจากท่านก็ตามท่านมักจะมอบให้แล้วบอกให้ผู้รับอย่าตั้ง อยู่ในความประมาท และเมื่อมีใครก็ตามถามหลวงปู่ว่าของหลวงปู่ดีอย่างไร ท่านก็จะบอกได้แต่เพียงว่าให้ไว้เป็นที่ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพียงเท่านั้นเอง การสร้างมงคลวัตถุของหลวงปู่หากจะลำดับว่าท่านสร้างอะไรเป็นสิ่งแรก แล้วก็คงต้องบอกว่า “เบี้ยแก้” เพราะท่านสร้างมานานมาก หลังจากท่านครองเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วได้ไม่กี่ปี ประมาณปี พ.ศ.2485 เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ. 2482 ท่านเล่าว่ามีญาติโยมเขามาขอให้ท่านทำให้ ท่านก็บอกปัดไปหลายครั้งหลายหน แต่ในที่สุดก็ทนโยมที่มาขอร้องอยู่เสมอไม่ได้จึงทำให้ไปตามความรู้ความ สามารถที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงปู่บุญและเมื่อทำไปแล้วก็มีคนมาขอให้ทำ ให้ต่อมาโดยมิขาด ในช่วงเวลาอันยาวนานถึง 40 ปี หลวงปู่สร้างเบี้ยแก้ให้บรรดาศิษย์ และผู้เคารพนับถือท่านไม่น้อย ผู้ที่ได้ไปต่างก็หวงแหน เพราะเป็นของขลังประจำตัวมิได้ให้กันง่ายๆ ส่วนใหญ่ก็มักจะให้ท่านทำให้ไว้คนละ 1 ตัวเท่านั้น หลวงปู่เป็นอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรมาจำนวนนับพันคน ผู้ที่หลวงปู่บวชให้แต่ละคนส่วนมากก็จะมีเบี้ยแก้ของหลวงปู่เสมอไป เพราะระหว่างบวชอยู่ก็จัดเตรียมเครื่องทำเบี้ยแก้ไปถวายให้หลวงปู่ทำให้
  กรรมวิธีการทำเบี้ยแก้ของหลวงปู่เพิ่ม ผู้ที่ต้องการเบี้ยแก้จะต้องไปจัดหา หอยเบี้ย 1 ตัว ปรอทน้ำหนัก 1 บาท ชันนะโรงใต้ดินกลางแจ้ง 1 ก้อน แผ่นตะกั่วขนาด 4 x 5 นิ้ว 1 แผ่น เอาของทั้งหมดใส่ถาดพร้อมดอกไม้ธูปเทียนไปถวายหลวงปู่ท่านจะรับสิ่งของเอา ไว้ จากนั้นท่านจะเสกปรอทแล้วเทปรอทจากขวดใส่ฝ่ามือเรียกเอาปรอทใส่เบี้ย แล้วอุดด้วยชันนะโรงที่ปากหอย จากนั้นท่านจะส่งถาดคืนให้พร้อมหอยที่กรอก แล้วบางทีท่านจะบอกว่า “ไปขอให้ท่านสมุห์เจือเขาทำให้นะจ๊ะ” หมายถึงผู้ที่ทำเบี้ยแก้จะต้องเอาสิ่งของดังกล่าวไปหาพระสมุห์เจือกุฏิริม แม่น้ำนครชัยศรี สมุห์เจือก็จะเอาแผ่นตะกั่วมาห่อหุ้มหอยเบี้ยที่กรอกปรอทเอาไว้แล้วใช้ด้าม มีดเคาะจนแผ่นตะกั่วแนบสนิทกับตัวหอย ปฏิบัติการนี้นานประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง จนกระทั่งแผ่นตะกั่วเรียบสนิทดี ฝีมือการเคาะนี้หากไม่มีความชำนาญ เบี้ยจะออกมาไม่สวย และเมื่อเอาให้หลวงปู่ลงจารอักขระจะจารยากมาก พระสมุห์เจือมีความชำนาญมาก ท่านเคาะเบี้ยแก้เป็นประจำมานานไม่น้อยกว่า 30 ปีแล้ว จนปัจจุบันท่านรับภาระทำเบี้ยแก้แทนหลวงปู่ได้ขลังและเป็นที่รู้จักกันดี ทั่วไป
  เมื่อหุ

  62 1 27 March, 2019

Advertisements

  ขอเชิญสั่งจอง พญาเต่าเรือน รุ่นปลดหนี้ หลวงพ่อสัญญา (คง) กมฺมสุทโธ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม ปี 2562
ปลดหนี้ … มีเงินออม … เปิดจองแล้ว …!!! วันนี้
พญาเต่าเรือน “รุ่นปลดหนี้ ” ตำนานสายนครปฐมไม่เคยทำให้ใครผิดหวัง …!!!
หลวงพ่อสัญญา (คง) กมฺมสุทโธ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
เมตตา มหานิยม สุดยอด กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรือง
โชคลาภทวีคูณ อายุยืน ปลอดภัย ไร้โรคา

We deliver the ordered objects globally.
*** Paypal fund transfers are all welcome
-----------------
จองพร้อมชำระ + ค่าจัดส่ง 100 บาท 
ส่งด่วน EMS ทั่วประเทศ
ติดต่อสั่งจอง - สนใจติดต่อ 
#ร้านพระเครื่องเอกเทพจำแลง สาย 4
Tel. 089-993-8582 (พร้อมเพย์) ID LINE: ake25

#พญาเต่าเรือนหลวงพ่อสัญญา #วัดกลางบางแก้ว #พญาเต่าเรือน #รุ่นปลดหนี้ #ตำนานสายนครปฐม #หลวงพ่อสัญญากมฺมสุทโธ #วัดกลางบางแก้วนครปฐม #ขอเชิญสั่งจอง #โปรดติดตาม #จองพระ #พระใหม่ #พระแท้ #ร้านเอกเทพจำแลง #สนใจโทร #สาย4 #สาครเกษม #พุทธสาคร #บุพเพสันนิวาส #ตรวจหวย #สยาม25 #ของขวัญ #ของที่ระลึก #kaideelazada #amulets #best #fortune #beautiful #deliver

  ขอเชิญสั่งจอง พญาเต่าเรือน รุ่นปลดหนี้ หลวงพ่อสัญญา (คง) กมฺมสุทโธ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม ปี 2562
  ปลดหนี้ … มีเงินออม … เปิดจองแล้ว …!!! วันนี้
  พญาเต่าเรือน “รุ่นปลดหนี้ ” ตำนานสายนครปฐมไม่เคยทำให้ใครผิดหวัง …!!!
  หลวงพ่อสัญญา (คง) กมฺมสุทโธ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
  เมตตา มหานิยม สุดยอด กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรือง
  โชคลาภทวีคูณ อายุยืน ปลอดภัย ไร้โรคา

  We deliver the ordered objects globally.
  *** Paypal fund transfers are all welcome
  -----------------
  จองพร้อมชำระ + ค่าจัดส่ง 100 บาท
  ส่งด่วน EMS ทั่วประเทศ
  ติดต่อสั่งจอง - สนใจติดต่อ
  #ร ้านพระเครื่องเอกเทพจำแลง สาย 4
  Tel. 089-993-8582 (พร้อมเพย์) ID LINE: ake25

  #พญาเต ่าเรือนหลวงพ่อสัญญา #ว ัดกลางบางแก้ว #พญาเต ่าเรือน #ร ุ่นปลดหนี้ #ตำนานสายนครปฐม #หลวงพ ่อสัญญากมฺมสุทโธ #ว ัดกลางบางแก้วนครปฐม #ขอเช ิญสั่งจอง #โปรดต ิดตาม #จองพระ #พระใหม#พระแท#ร ้านเอกเทพจำแลง #สนใจโทร #สาย4 #สาครเกษม #พ ุทธสาคร #บ ุพเพสันนิวาส #ตรวจหวย #สยาม25 #ของขว ัญ #ของท ี่ระลึก #kaideelazada #amulets #best #fortune #beautiful #deliver

  15 4 15 March, 2019

Advertisements

  #เบี้ยแก้ 
#วัดกลางบางแก้ว

  #เบ ี้ยแก้
  #ว ัดกลางบางแก้ว

  16 4 9 April, 2019