#พึงรักษาความดีของตนไว้ Instagram Photos & Videos

พึงรักษาความดีของตนไว้ - 3 posts

  รักเขยยะ อัตตะโน สาธุง ละวะณัง โลณะตัง ยะถา.
#พึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม.
#พึงรักษาความดีศรีตนไว้
ดั่งเกลือไกรรักษาเค็มเต็มกระแส
สังขารใดในโลกล้วนแต่ปรวนแปร
ดูเที่ยงแท้สัจจธรรมกฏความจริง.#เวลาจะบอกเอง 😇😇😇#ธรรมดาของโลก
 วันนี้สอนหกโมงเย็นสแตนบายหน้าห้อง;)

  รักเขยยะ อัตตะโน สาธุง ละวะณัง โลณะตัง ยะถา.
  #พ ึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม.
  #พ ึงรักษาความดีศรีตนไว้
  ดั่งเกลือไกรรักษาเค็มเต็มกระแส
  สังขารใดในโลกล้วนแต่ปรวนแปร
  ดูเที่ยงแท้สัจจธรรมกฏความจริง. #เวลาจะบอกเอง 😇😇😇 #ธรรมดาของโลก
  วันนี้สอนหกโมงเย็นสแตนบายหน้าห้อง;)

  217 4 9 hours ago

Advertisements

  รกฺขาม อตฺตฌน สาธฺ #พึงรักษาความดีของตนไว้ #ประดุจเหลือรักษาความเค็ม #พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว #อาคารหอสมุดติณสูลานนท์

  รกฺขาม อตฺตฌน สาธฺ #พ ึงรักษาความดีของตนไว้ #ประด ุจเหลือรักษาความเค็ม #พระบรมราชาน ุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว #อาคารหอสม ุดติณสูลานนท์

  29 0 23 August, 2017
  รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุ ลวณํ โลณตํ ยถา

#พึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม

  รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุ ลวณํ โลณตํ ยถา

  #พ ึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม

  1 0 10 February, 2017

Top #พึงรักษาความดีของตนไว้ posts

  รักเขยยะ อัตตะโน สาธุง ละวะณัง โลณะตัง ยะถา.
#พึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม.
#พึงรักษาความดีศรีตนไว้
ดั่งเกลือไกรรักษาเค็มเต็มกระแส
สังขารใดในโลกล้วนแต่ปรวนแปร
ดูเที่ยงแท้สัจจธรรมกฏความจริง.#เวลาจะบอกเอง 😇😇😇#ธรรมดาของโลก
 วันนี้สอนหกโมงเย็นสแตนบายหน้าห้อง;)

  รักเขยยะ อัตตะโน สาธุง ละวะณัง โลณะตัง ยะถา.
  #พ ึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม.
  #พ ึงรักษาความดีศรีตนไว้
  ดั่งเกลือไกรรักษาเค็มเต็มกระแส
  สังขารใดในโลกล้วนแต่ปรวนแปร
  ดูเที่ยงแท้สัจจธรรมกฏความจริง. #เวลาจะบอกเอง 😇😇😇 #ธรรมดาของโลก
  วันนี้สอนหกโมงเย็นสแตนบายหน้าห้อง;)

  217 4 9 hours ago

Advertisements

  รกฺขาม อตฺตฌน สาธฺ #พึงรักษาความดีของตนไว้ #ประดุจเหลือรักษาความเค็ม #พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว #อาคารหอสมุดติณสูลานนท์

  รกฺขาม อตฺตฌน สาธฺ #พ ึงรักษาความดีของตนไว้ #ประด ุจเหลือรักษาความเค็ม #พระบรมราชาน ุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว #อาคารหอสม ุดติณสูลานนท์

  29 0 23 August, 2017