#พระสมเด็จวัดระฆัง Instagram Photos & Videos

พระสมเด็จวัดระฆัง - 641 posts

  My work take a photo amulets and made graphic design 
Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

Wait time 28 April 2019

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  My work take a photo amulets and made graphic design
  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  Wait time 28 April 2019

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  5 0 19 hours ago

Advertisements

  My work take a photo amulets and made graphic design 
Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

Wait time 28 April 2019

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  My work take a photo amulets and made graphic design
  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  Wait time 28 April 2019

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  2 0 24 April, 2019

Advertisements

  My work take a photo amulets and made graphic design 
Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

Wait time 28 April 2019

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  My work take a photo amulets and made graphic design
  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  Wait time 28 April 2019

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  9 0 22 April, 2019
  My work take a photo amulets and made graphic design 
Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

Wait time 28 April 2019

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  My work take a photo amulets and made graphic design
  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  Wait time 28 April 2019

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  10 2 21 April, 2019

Advertisements

  My work take a photo amulets and made graphic design 
Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

Wait time 28 April 2019

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  My work take a photo amulets and made graphic design
  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  Wait time 28 April 2019

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  15 2 21 April, 2019
  #พระสมเด็จวัดระฆัง รูปทรง สง่า สวยงาม น่าเลื่อมใส มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว ✔มีคติ ความเชื่อตามชื่อเรียกว่า แม้นผู้ใดได้บูชาพระสมเด็จ จะเกิดความมั่นคงทางชีวิตการงาน และชื่อเสียง ดั่งมีฐานเสาเข็มที่แข็งแรงรองรับอย่างมั่นคง 
อีกทั้งเสริมเสน่ห์ เมตตามหานิยมแก่ผู้บูชาที่มีความประพฤติ​ ปฏิบัติชอบ​ อยู่ในกรอบของคุณธรรม​ และจริยธรรม
💲ราคา 599 บาท ✔ขนาด 3.5 × 5 ซม
✔ส่งฟรี ems พร้อมซองกำมะหยี่
✔กรอบหุ้มทองแท้ 100% หนา 5 ไมครอน ไม่ลอก ไม่ดำ ไม่แพ้
สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
Add line angelgib
หรือ โทร 0948902422
#พระสมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง​ #พระสมเด็จองค์ครู #วัดระฆัง #พระสมเด็จเนื้อผง#ทอง5ไมครอน#ทองหุ้ม#ทองไมครอน

  #พระสมเด ็จวัดระฆัง รูปทรง สง่า สวยงาม น่าเลื่อมใส มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว ✔มีคติ ความเชื่อตามชื่อเรียกว่า แม้นผู้ใดได้บูชาพระสมเด็จ จะเกิดความมั่นคงทางชีวิตการงาน และชื่อเสียง ดั่งมีฐานเสาเข็มที่แข็งแรงรองรับอย่างมั่นคง
  อีกทั้งเสริมเสน่ห์ เมตตามหานิยมแก่ผู้บูชาที่มีความประพฤติ​ ปฏิบัติชอบ​ อยู่ในกรอบของคุณธรรม​ และจริยธรรม
  💲ราคา 599 บาท ✔ขนาด 3.5 × 5 ซม
  ✔ส่งฟรี ems พร้อมซองกำมะหยี่
  ✔กรอบหุ้มทองแท้ 100% หนา 5 ไมครอน ไม่ลอก ไม่ดำ ไม่แพ้
  สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
  Add line angelgib
  หรือ โทร 0948902422
  #พระสมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง​ #พระสมเด ็จองค์ครู #ว ัดระฆัง #พระสมเด ็จเนื้อผง #ทอง5ไมครอน #ทองห ุ้ม #ทองไมครอน

  0 0 20 April, 2019
  My work take a photo amulets and made graphic design 
Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

Wait time 28 April 2019

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  My work take a photo amulets and made graphic design
  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  Wait time 28 April 2019

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  5 0 20 April, 2019
  My work take a photo amulets and made graphic design 
Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

Wait time 28 April 2019

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  My work take a photo amulets and made graphic design
  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  Wait time 28 April 2019

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  10 2 18 April, 2019
  #พระสมเด็จวัดระฆัง 2 องค์นี้ คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่ 2 และพิมพ์ที่ 4(องค์ลุงพุฒ) ซึ่งเป็นพระที่จัดทำโดย #สมเด็จพุฒจารย์โตพรมรังสี เมื่อร้อยห้าสิบกว่าปีที่ผ่านมา พระสององค์นี้อยู่ในการครอบครองของผมมายาวนานนับสิบปีและตั้งแต่ได้มาก็เก็บเข้ากล่องพระสะสมจะนำออกมาเพียงแต่เพื่อศึกษาเท่านั้นซึ่งไม่เคยอาราธนาติดตัวเป็นกิจลักษณะเลย แต่เท่าที่ได้ศึกษาดูพิมพ์และพุทธศิลป์แล้วนั้นพบว่าการหดตัวของเส้นซุ้มและทั้งองค์พระ, เม็ดมวลสารต่างๆ, รอยหนอนด้น, แม้นจะมีรอยปูไต่เพียงเล็กน้อยก็ตาม โดยในทางทฤษฏีแล้วย่อมถือว่าครบถ้วน อย่างไรก็ตามแต่ด้วยความสวยสมบูรณ์นี่เองที่ทำให้ในใจมีความกังวลอยู่ไม่น้อย ทั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นพระเก่าโบราญที่ยังคงมีงดงามเกินไปนั่นเอง และอาจจะเป็นไปได้ว่าประสบการณ์ของผมยังไม่เพียงพอ ฉะนั้นจึงมีความตั้งใจว่าจะนำพระทั้งสององค์นี้ส่งให้ผู้ที่มีความชำนาญที่เคยคร่ำหวอดกับเหล่าบรมครูแห่งวงการพระสมเด็จฯ ทั้งหลายได้ช่วยตรวจสอบพินิจพิจารณาต่อไป..#prasomdej #amulets #meditations #fortune #phrasomdej #護身符 #幸運 #沉思 #運勢 #お守り#瞑想 #thebestofthailand #collection #collectables #採集 #praiseofbuddha #sense #consciousness #感 #意識 #意識 #感覚 #pray #article #dhamma #duddha

  #พระสมเด ็จวัดระฆัง 2 องค์นี้ คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่ 2 และพิมพ์ที่ 4(องค์ลุงพุฒ) ซึ่งเป็นพระที่จัดทำโดย #สมเด ็จพุฒจารย์โตพรมรังสี เมื่อร้อยห้าสิบกว่าปีที่ผ่านมา พระสององค์นี้อยู่ในการครอบครองของผมมายาวนานนับสิบปีและตั้งแต่ได้มาก็เก็บเข้ากล่องพระสะสมจะนำออกมาเพียงแต่เพื่อศึกษาเท่านั้นซึ่งไม่เคยอาราธนาติดตัวเป็นกิจลักษณะเลย แต่เท่าที่ได้ศึกษาดูพิมพ์และพุทธศิลป์แล้วนั้นพบว่าการหดตัวของเส้นซุ้มและทั้งองค์พระ, เม็ดมวลสารต่างๆ, รอยหนอนด้น, แม้นจะมีรอยปูไต่เพียงเล็กน้อยก็ตาม โดยในทางทฤษฏีแล้วย่อมถือว่าครบถ้วน อย่างไรก็ตามแต่ด้วยความสวยสมบูรณ์นี่เองที่ทำให้ในใจมีความกังวลอยู่ไม่น้อย ทั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นพระเก่าโบราญที่ยังคงมีงดงามเกินไปนั่นเอง และอาจจะเป็นไปได้ว่าประสบการณ์ของผมยังไม่เพียงพอ ฉะนั้นจึงมีความตั้งใจว่าจะนำพระทั้งสององค์นี้ส่งให้ผู้ที่มีความชำนาญที่เคยคร่ำหวอดกับเหล่าบรมครูแห่งวงการพระสมเด็จฯ ทั้งหลายได้ช่วยตรวจสอบพินิจพิจารณาต่อไป.. #prasomdej #amulets #meditations #fortune #phrasomdej #護身符 #幸運 #沉思 #運勢 #お守り #瞑想 #thebestofthailand #collection #collectables #採集 #praiseofbuddha #sense #consciousness #感 #意識 #意識 #感覚 #pray #article #dhamma #duddha

  26 1 13 April, 2019

Advertisements

  สาธุฯ🙏🏻❤️🙏🏻เฮงๆ รวยๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ สาธุฯ💕💕💕 #พระที่ห้อยติดคอประจำ🙏🏻❤️🙏🏻
#หลวงพ่อพระใสหนองคาย ตำนานหลวงพ่อเกวียนหัก
#พระสมเด็จวัดระฆัง
#หลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ
#หลวงพ่อโสธรเก้าทศวรรษ
#หลวงพ่อเกษมเคมโกลำปาง
สาธุฯ🙏🏻💕🙏🏻

  สาธุฯ🙏🏻❤️🙏🏻เฮงๆ รวยๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ สาธุฯ💕💕💕 #พระท ี่ห้อยติดคอประจำ🙏🏻❤️🙏🏻
  #หลวงพ ่อพระใสหนองคาย ตำนานหลวงพ่อเกวียนหัก
  #พระสมเด ็จวัดระฆัง
  #หลวงพ ่อโสธรกรมตำรวจ
  #หลวงพ ่อโสธรเก้าทศวรรษ
  #หลวงพ ่อเกษมเคมโกลำปาง
  สาธุฯ🙏🏻💕🙏🏻

  5 0 13 April, 2019
  สาธุฯ🙏🏻❤️🙏🏻เฮงๆ รวยๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ สาธุฯ💕💕💕 #พระที่ห้อยติดคอประจำ🙏🏻❤️🙏🏻
#หลวงพ่อพระใสหนองคาย ตำนานหลวงพ่อเกวียนหัก
#พระสมเด็จวัดระฆัง
#หลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ
#หลวงพ่อโสธรเก้าทศวรรษ
#หลวงพ่อเกษมเคมโกลำปาง
สาธุฯ🙏🏻💕🙏🏻

  สาธุฯ🙏🏻❤️🙏🏻เฮงๆ รวยๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ สาธุฯ💕💕💕 #พระท ี่ห้อยติดคอประจำ🙏🏻❤️🙏🏻
  #หลวงพ ่อพระใสหนองคาย ตำนานหลวงพ่อเกวียนหัก
  #พระสมเด ็จวัดระฆัง
  #หลวงพ ่อโสธรกรมตำรวจ
  #หลวงพ ่อโสธรเก้าทศวรรษ
  #หลวงพ ่อเกษมเคมโกลำปาง
  สาธุฯ🙏🏻💕🙏🏻

  6 0 13 April, 2019
  สาธุฯ🙏🏻❤️🙏🏻เฮงๆ รวยๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ สาธุฯ💕💕💕 #พระที่ห้อยติดคอประจำ🙏🏻❤️🙏🏻
#หลวงพ่อพระใสหนองคาย ตำนานหลวงพ่อเกวียนหัก
#พระสมเด็จวัดระฆัง
#หลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ
#หลวงพ่อโสธรเก้าทศวรรษ
#หลวงพ่อเกษมเคมโกลำปาง
สาธุฯ🙏🏻💕🙏🏻

  สาธุฯ🙏🏻❤️🙏🏻เฮงๆ รวยๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ สาธุฯ💕💕💕 #พระท ี่ห้อยติดคอประจำ🙏🏻❤️🙏🏻
  #หลวงพ ่อพระใสหนองคาย ตำนานหลวงพ่อเกวียนหัก
  #พระสมเด ็จวัดระฆัง
  #หลวงพ ่อโสธรกรมตำรวจ
  #หลวงพ ่อโสธรเก้าทศวรรษ
  #หลวงพ ่อเกษมเคมโกลำปาง
  สาธุฯ🙏🏻💕🙏🏻

  5 2 13 April, 2019
  จงจำคำ พระพุทธองค์ ทรงสอนไวั
สิ่งที่เรา รู้ไม่ได้ ๕​สถาน
๑​ไม่รู้ อายุสั้น หรือยาวนาน
๒​ สถาน ไม่รู้ป่วย ด้วยโรคใด

๓​ไม่รู้ ว่าจะตาย ตอนไหนแน่
๔​ไม่รู้ ที่ทอดกาย ตายที่ไหน
๕​ไม่รู้แม้ ตายแล้วเกิด เป็นอะไร
ท่านสอนไว้ อย่าประมาท ชาตินี้เอย

วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒​๕​๖​๒
วันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า​ ปีกุน

#วันพระ​ #พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ #ครูปิ่นศิริ #krupinsiri #amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #phimyai
#พระเครื่อง​ #พระบูชา​ #เช่าพระ #พระเบญจภาคี​ ​#พระสมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #พิมพ์ใหญ่
#วัดระฆัง​ #พระแท้

  จงจำคำ พระพุทธองค์ ทรงสอนไวั
  สิ่งที่เรา รู้ไม่ได้ ๕​สถาน
  ๑​ไม่รู้ อายุสั้น หรือยาวนาน
  ๒​ สถาน ไม่รู้ป่วย ด้วยโรคใด

  ๓​ไม่รู้ ว่าจะตาย ตอนไหนแน่
  ๔​ไม่รู้ ที่ทอดกาย ตายที่ไหน
  ๕​ไม่รู้แม้ ตายแล้วเกิด เป็นอะไร
  ท่านสอนไว้ อย่าประมาท ชาตินี้เอย

  วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒​๕​๖​๒
  วันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า​ ปีกุน

  #ว ันพระ​ #พระสมเด ็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ #คร ูปิ่นศิริ #krupinsiri #amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #phimyai
  #พระเคร ื่อง​ #พระบ ูชา​ #เช ่าพระ #พระเบญจภาค ี​ ​ #พระสมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #พ ิมพ์ใหญ่
  #ว ัดระฆัง​ #พระแท

  25 2 12 April, 2019
  My work take a photo amulets and made graphic design 
Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

Wait time 28 April 2019

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  My work take a photo amulets and made graphic design
  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  Wait time 28 April 2019

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  12 0 10 April, 2019
  📣 โปรโมชั่น บูชาเฉพาะจี้ 200 บาท 🚗💨 ส่งฟรี !! Kerry มีบริการเก็บเงินปลายทาง
💕 จี้ชุบทองไมครอนหนา เหมือนแท้ ใส่กับทองได้ ของจริงงานสวยมาก คุ้มสุดๆ 💚Line : bybyzz 
#สร้อยพระ #จี้พระ #สร้อยพร้อมจี้พระ #จี้พระประจำวันเกิด #สร้อยพระประจำวันเกิด #เสริมดวง #ค้าขายร่ำรวย #เสริมโชคลาภ #ศิริมงคล #ราคาถูก #พระสมเด็จวัดระฆัง #จี้พระล้อมเพชร #จี้ทอง

  📣 โปรโมชั่น บูชาเฉพาะจี้ 200 บาท 🚗💨 ส่งฟรี !! Kerry มีบริการเก็บเงินปลายทาง
  💕 จี้ชุบทองไมครอนหนา เหมือนแท้ ใส่กับทองได้ ของจริงงานสวยมาก คุ้มสุดๆ 💚Line : bybyzz
  #สร ้อยพระ #จ ี้พระ #สร ้อยพร้อมจี้พระ #จ ี้พระประจำวันเกิด #สร ้อยพระประจำวันเกิด #เสร ิมดวง #ค ้าขายร่ำรวย #เสร ิมโชคลาภ #ศ ิริมงคล #ราคาถ ูก #พระสมเด ็จวัดระฆัง #จ ี้พระล้อมเพชร #จ ี้ทอง

  5 0 9 April, 2019
  My work take a photo amulets and made graphic design 
Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

Wait time 28 April 2019

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  My work take a photo amulets and made graphic design
  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  Wait time 28 April 2019

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  11 0 8 April, 2019
  My work take a photo amulets and made graphic design 
Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

Wait time 28 April 2019

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  My work take a photo amulets and made graphic design
  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  Wait time 28 April 2019

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  11 1 6 April, 2019
  Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

Wait time 28 April 2019

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  Wait time 28 April 2019

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  7 1 5 April, 2019

Advertisements

  Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

Wait time 28 April 2019

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  Wait time 28 April 2019

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  15 1 4 April, 2019
  Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

Wait time 28 April 2019

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  Wait time 28 April 2019

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  13 0 3 April, 2019
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

Wait time 28 April 2019

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  Wait time 28 April 2019

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  5 0 3 April, 2019
  สมเด็จวังหน้าเป็นพระเครื่องที่มีสีสันสวยงาม ส่วนมากสร้างในช่วงรัชกาลที่ ๕ เพิ่งขึ้นครองราชย์ พระสมเด็จวังหน้ามีหลากหลายสีสัน และมีรูปแบบที่ไม่ซ้ำกัน เกิดลวดลายตามธรรมชาติของมวลสารที่ใช้ ราวภาพวาดของจิตรกร จึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้สะสม บูชาพระเครื่องที่ชอบความงดงามแนวนี้เป็นยิ่งนัก 
The Amulets from “Legend of Phra Somdej Emperror Institute” was tested by Caco3 TesTer Calcite that it is the original Phra Somdej Wat Phra Keaw "Benja Siri” form

Contact Tel. 089-813-1040 /084-656-2668
Line ID – pinsirisiripinLine ID – pinsirisiripin
#พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ #ครูปิ่นศิริ #krupinsiri #amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #phimyai
#พระเครื่อง​ #พระบูชา​ #เช่าพระ #พระเบญจภาคี​ ​#พระสมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #พิมพ์ใหญ่
#วัดระฆัง​ #พระแท้

  สมเด็จวังหน้าเป็นพระเครื่องที่มีสีสันสวยงาม ส่วนมากสร้างในช่วงรัชกาลที่ ๕ เพิ่งขึ้นครองราชย์ พระสมเด็จวังหน้ามีหลากหลายสีสัน และมีรูปแบบที่ไม่ซ้ำกัน เกิดลวดลายตามธรรมชาติของมวลสารที่ใช้ ราวภาพวาดของจิตรกร จึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้สะสม บูชาพระเครื่องที่ชอบความงดงามแนวนี้เป็นยิ่งนัก
  The Amulets from “Legend of Phra Somdej Emperror Institute” was tested by Caco3 TesTer Calcite that it is the original Phra Somdej Wat Phra Keaw "Benja Siri” form

  Contact Tel. 089-813-1040 /084-656-2668
  Line ID – pinsirisiripinLine ID – pinsirisiripin
  #พระสมเด ็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ #คร ูปิ่นศิริ #krupinsiri #amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #phimyai
  #พระเคร ื่อง​ #พระบ ูชา​ #เช ่าพระ #พระเบญจภาค ี​ ​ #พระสมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #พ ิมพ์ใหญ่
  #ว ัดระฆัง​ #พระแท

  22 0 2 April, 2019
  พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ทรงเจดีย์. สนใจติดต่อได้(088-9026845) #พระสมเด็จวัดระฆัง

  พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ทรงเจดีย์. สนใจติดต่อได้(088-9026845) #พระสมเด ็จวัดระฆัง

  8 0 29 March, 2019
  สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมทรงเล็ก. สนใจติดต่อได้088-9026845 #พระสมเด็จวัดระฆัง

  สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมทรงเล็ก. สนใจติดต่อได้088-9026845 #พระสมเด ็จวัดระฆัง

  6 0 29 March, 2019
  พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ที่ 1 องค์นี้สวยงามมีการลงรักและปิดทองบางส่วน และส่วนในพื้นที่ซุ้มแก้วที่ไม่ได้บงรักไว้นั้นทำให้เห็นมวลสารที่ปรากฏอยู่ชัดเจนยิ่งนัก สำหรับบางส่วนยังมีคราบรักหลงเหลืออยู่นั้นก็ยิ่งเพิ่มความสวยงามดูแล้วสมเป็นพนะเนื้อหาเก่าดูแล้วมีคุณค่าและมีความโบราณโดยแท้ครับ..#พระสมเด็จวัดระฆัง #พระสมเด็จ #amulets #prasomdej #meditations

  พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ที่ 1 องค์นี้สวยงามมีการลงรักและปิดทองบางส่วน และส่วนในพื้นที่ซุ้มแก้วที่ไม่ได้บงรักไว้นั้นทำให้เห็นมวลสารที่ปรากฏอยู่ชัดเจนยิ่งนัก สำหรับบางส่วนยังมีคราบรักหลงเหลืออยู่นั้นก็ยิ่งเพิ่มความสวยงามดูแล้วสมเป็นพนะเนื้อหาเก่าดูแล้วมีคุณค่าและมีความโบราณโดยแท้ครับ.. #พระสมเด ็จวัดระฆัง #พระสมเด ็จ #amulets #prasomdej #meditations

  11 0 22 March, 2019
  พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ 
#พระสมเด็จวัดระฆัง #สมเด็จวัดระฆัง #วัดระฆัง

  พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
  #พระสมเด ็จวัดระฆัง #สมเด ็จวัดระฆัง #ว ัดระฆัง

  10 0 20 March, 2019
  จงจำคำ พระพุทธองค์ ทรงสอนไวั
สิ่งที่เรา รู้ไม่ได้ ๕​สถาน
๑​ไม่รู้ อายุสั้น หรือยาวนาน
๒​สถาน ไม่รู้ป่วย ด้วยโรคใด

๓​ไม่รู้ ว่าจะตาย ตอนไหนแน่
๔​ไม่รู้ ที่ทอดกาย ตายที่ไหน
๕​ไม่รู้ ตายแล้วเกิด เป็นอะไร
ท่านสอนไว้ อย่าประมาท ชาตินี้เอย
.................... พุทธวจน
ภาพ​ -​ พระสมเด็จวัดระฆัง​ พิมพ์ใหญ่
ผู้ครอบครอง​ -​ แสนยานุภาพ
#พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ #แสนยานุภาพ #แสนยา​ #ครูปิ่นศิริ #krupinsiri #amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #phimyai
#พระเครื่อง​ #พระบูชา​ #เช่าพระ #พระเบญจภาคี​ ​#พระสมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #พิมพ์ใหญ่
#วัดระฆัง​ #พระแท้

  จงจำคำ พระพุทธองค์ ทรงสอนไวั
  สิ่งที่เรา รู้ไม่ได้ ๕​สถาน
  ๑​ไม่รู้ อายุสั้น หรือยาวนาน
  ๒​สถาน ไม่รู้ป่วย ด้วยโรคใด

  ๓​ไม่รู้ ว่าจะตาย ตอนไหนแน่
  ๔​ไม่รู้ ที่ทอดกาย ตายที่ไหน
  ๕​ไม่รู้ ตายแล้วเกิด เป็นอะไร
  ท่านสอนไว้ อย่าประมาท ชาตินี้เอย
  .................... พุทธวจน
  ภาพ​ -​ พระสมเด็จวัดระฆัง​ พิมพ์ใหญ่
  ผู้ครอบครอง​ -​ แสนยานุภาพ
  #พระสมเด ็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ #แสนยาน ุภาพ #แสนยา#คร ูปิ่นศิริ #krupinsiri #amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #phimyai
  #พระเคร ื่อง​ #พระบ ูชา​ #เช ่าพระ #พระเบญจภาค ี​ ​ #พระสมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #พ ิมพ์ใหญ่
  #ว ัดระฆัง​ #พระแท

  27 0 18 March, 2019
  #ไหว้พระ9วัด #วัดระฆัง #พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่นนี้ชอบมากองค์เล็ก #เรียบแต่โก้highfasion

  #ไหว ้พระ9วัด #ว ัดระฆัง #พระสมเด ็จวัดระฆัง รุ่นนี้ชอบมากองค์เล็ก #เร ียบแต่โก้highfasion

  8 0 27 February, 2019

Top #พระสมเด็จวัดระฆัง posts

  My work take a photo amulets and made graphic design 
Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

Wait time 28 April 2019

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  My work take a photo amulets and made graphic design
  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  Wait time 28 April 2019

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  10 2 21 April, 2019

Advertisements

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรฯ เมตตาจุดเทียนชัย พุทธาภิเษก #พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่น #ยกฐานะ๒ จัดสร้างโดย #พระครูต้น (คณะ๘) วัดระฆัง พระเกจิชื่อดัง ๑๖​ รูป นั่งปรกเจริญจิตภาวนา

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ พระวิหาร #วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เวลา ๑๕.๐๙ น. พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ได้จัดประกอบพิธีพุทธาภิเษก พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่น ยกฐานะ ๒ (คณะ๘) โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานจุดเทียนชัย พร้อมด้วย พระเกจิคณาจารย์ ๑๖ รูป นั่งปรกเจริญจิตภาวนา พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ) วัดชินวรารามวรวิหาร จ.ปทุมธานี เป็นประธานดับเทีนยชัย โดย วัตถุประสงฆ์ : เพื่อนำปัจจัจสมทบทุนสร้างกำแพงแก้ว วัดบรรพตสุทธาราม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

รายนามพระเกจิคณาจารย์ พระเถราจารย์
๑.พระราชประสิทธิวิมล (หลวงพ่อประจวบ) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
๒.พระพิมลภาวนาพิธาน (หลวงพ่อสวง) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
๓.พระบวรรังษี (หลวงพ่อสมชาย) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
๔.พระครูสิริธรรมวิภูษิต (หลวงปู่เจิด) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
๕.พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ) วัดชินวรารามวรวิหาร จ.ปทุมธานี
๖.พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์) วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม
๗.พระรัตนโมลี (หลวงพ่อไพรินทร์) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก
๘.หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม
๙.หลวงปู่เฮง วัดพัฒนาธรรมาราม จ.สุรินทร์
๑๐.หลวงพ่อสะอาด วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์
๑๑.หลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารมณ์ จ.นครปฐม
๑๒.หลวงพี่น้ำฝน วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม
๑๓.หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี
๑๔.หลวงพ่อปาน วัดศาลเจ้า จ.ปทุมธานี
๑๕.หลวงพ่อแขก วัดวังเรือน พิจิตร
๑๖.หลวงพ่อติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี ———————
#สังคมพระใหม่ แหล่งรวมสำหรับข่าวสารข้อมูล และภาพถ่าย เกี่ยวกับพระเกจิคณาจารย์ , พระเครื่อง , เครื่องรางของขลัง , งานพิธีพุทธาภิเษก , งานบุญงานกุศล ทั่วประเทศไทย
#ติดต่องาน รับงานถ่ายภาพงานพิธีพุทธาภิเษก , งานฉลองอายุวัฒนมงคล , งานถ่ายภาพวัตถุมงคล และงานถ่ายวิดีโอ งานโปรโมทโฆษณา , งานออกแบบและผลิตโปสเตอร์ใบปลิว โบว์ชัวร์วัตถุมงคล / Contact us : 084-0141942 ( โน๊ต ) / E-mail : Kajornsak.35@gmail.com / Line : kajornsak35

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรฯ เมตตาจุดเทียนชัย พุทธาภิเษก #พระสมเด ็จวัดระฆัง รุ่น #ยกฐานะ๒ จัดสร้างโดย #พระคร ูต้น (คณะ๘) วัดระฆัง พระเกจิชื่อดัง ๑๖​ รูป นั่งปรกเจริญจิตภาวนา

  เมื่อวันพุธ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ พระวิหาร #ว ัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เวลา ๑๕.๐๙ น. พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ได้จัดประกอบพิธีพุทธาภิเษก พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่น ยกฐานะ ๒ (คณะ๘) โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานจุดเทียนชัย พร้อมด้วย พระเกจิคณาจารย์ ๑๖ รูป นั่งปรกเจริญจิตภาวนา พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ) วัดชินวรารามวรวิหาร จ.ปทุมธานี เป็นประธานดับเทีนยชัย โดย วัตถุประสงฆ์ : เพื่อนำปัจจัจสมทบทุนสร้างกำแพงแก้ว วัดบรรพตสุทธาราม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

  รายนามพระเกจิคณาจารย์ พระเถราจารย์
  ๑.พระราชประสิทธิวิมล (หลวงพ่อประจวบ) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  ๒.พระพิมลภาวนาพิธาน (หลวงพ่อสวง) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  ๓.พระบวรรังษี (หลวงพ่อสมชาย) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  ๔.พระครูสิริธรรมวิภูษิต (หลวงปู่เจิด) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  ๕.พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ) วัดชินวรารามวรวิหาร จ.ปทุมธานี
  ๖.พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์) วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม
  ๗.พระรัตนโมลี (หลวงพ่อไพรินทร์) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก
  ๘.หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม
  ๙.หลวงปู่เฮง วัดพัฒนาธรรมาราม จ.สุรินทร์
  ๑๐.หลวงพ่อสะอาด วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์
  ๑๑.หลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารมณ์ จ.นครปฐม
  ๑๒.หลวงพี่น้ำฝน วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม
  ๑๓.หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี
  ๑๔.หลวงพ่อปาน วัดศาลเจ้า จ.ปทุมธานี
  ๑๕.หลวงพ่อแขก วัดวังเรือน พิจิตร
  ๑๖.หลวงพ่อติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี ———————
  #ส ังคมพระใหม่ แหล่งรวมสำหรับข่าวสารข้อมูล และภาพถ่าย เกี่ยวกับพระเกจิคณาจารย์ , พระเครื่อง , เครื่องรางของขลัง , งานพิธีพุทธาภิเษก , งานบุญงานกุศล ทั่วประเทศไทย
  #ต ิดต่องาน รับงานถ่ายภาพงานพิธีพุทธาภิเษก , งานฉลองอายุวัฒนมงคล , งานถ่ายภาพวัตถุมงคล และงานถ่ายวิดีโอ งานโปรโมทโฆษณา , งานออกแบบและผลิตโปสเตอร์ใบปลิว โบว์ชัวร์วัตถุมงคล / Contact us : 084-0141942 ( โน๊ต ) / E-mail : Kajornsak.35@gmail.com / Line : kajornsak35

  50 0 22 February, 2019

Advertisements

  #พระสมเด็จวัดระฆัง หลวงโตพรมรังสี วัดระฆังโฆสิตาราม เลี่ยมทอง ทองแท้90 รุ่น๑๔๔ปีมหาลาภ 
ราคา 1,290.-ส่งฟรีems.
ใส่กับสร้อยคอหนัก 2สลึงให้ค่ะ

  #พระสมเด ็จวัดระฆัง หลวงโตพรมรังสี วัดระฆังโฆสิตาราม เลี่ยมทอง ทองแท้90 รุ่น๑๔๔ปีมหาลาภ
  ราคา 1,290.-ส่งฟรีems.
  ใส่กับสร้อยคอหนัก 2สลึงให้ค่ะ

  9 0 22 February, 2019
  #ภาพมงคล #เกร็ดประวัติศาสตร์ จากภาพถ่ายโบราณ "สมเด็จพระพุฒาจารย์โต สร้างพระพิมพ์ไว้กี่องค์ ?"...วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๑๑ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๔เสด็จสวรรคตขณะพระชนมายุได้ ๖๔ พรรษา ขณะนั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์โตอายุได้ ๘๑ พรรษา เป็นสมเด็จมาได้ ๓ ปีเศษ เมื่อทราบข่าวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต สมเด็จโตก็เดินร้องไห้โฮรอบวัดระฆัง ปากก็พร่ำว่า
“สิ้นสนุกแล้วครั้งนี้ สิ้นสนุกแล้ว...” ทั้งนี้ด้วยทั้งสองเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาโดยตลอดตั้งแต่ล้นเกล้าฯรัชกาลที่๔ ทรงผนวชเป็นภิกษุ ครั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สมเด็จพระพุฒาจารย์โตจึงทำพระพิมพ์ ๕ ชั้น ๗ ชั้น ๙ ชั้นขึ้นอีก ตั้งใจจะถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พิมพ์ไว้ครั้งก่อนแอบเอาไปบรรจุไว้ในพระเกศไชโย ที่วัดเกศไชโย อ่างทองหมด กำหนดจะพิมพ์ออกมาให้ได้ ๘๔,๐๐๐ องค์เท่าพระธรรมขันธ์ ต่อมาพระยานิกรบดินทร์ (โต) ได้ถวายทองคำเปลวมา ท่านก็ปิดพระที่จะถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯได้แค่ ๔๐,๐๐๐ องค์ทองก็หมด แต่พิมพ์งวดนี้จะได้ถวายหรือไม่ก็ไม่ปรากฏมีกล่าวไว้
ครั้นในปี พ.ศ.๒๔๑๕ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลที่ ๕ สมเด็จโตไปดูงานก่อสร้างพระโตวัดบางขุนพรหมใน หรือวัดอินทรวิหารในปัจจุบัน ท่านได้ล้มป่วยด้วยโรคชรา ๑๕ วันก็มรณภาพบนศาลาใหญ่ สิริอายุได้ ๘๔ พรรษาบริบูรณ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังมาได้ ๒๑ ปี เป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์มาได้ ๗ ปี

หลังจากได้รับพระราชทานน้ำสรงพระศพแล้ว บรรจุลงโกศไม้ ๑๒ ยกลงเรือมาวัดระฆังโดยฝีพายหลวง และมีเรือของราษฎรพายตามมาเต็มแม่น้ำ ส่วนที่วัดระฆังก็มีคนรอรับอยู่ล้มหลาม พระครูปลัดสัมภิพัฒน์ (ช้าง) ได้ตักพระพิมพ์แจกชำร่วยแก่บรรดาผู้ที่มาส่งศพ เคารพศพ คนละองค์ หมดพระไป ๑๔ กระถางมังกร ราวสามหมื่นองค์ ปัจจุบันที่ยังเหลืออยู่องค์ละเป็นล้านทั้งนั้น...ภาพเก่าลงสี สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรฺหมฺรํสี) สันนิษฐานว่าถ่ายเมื่อครั้งไปร่วมงานฉลองพระหลวงกาลสมัยนฤมิต (เหลี่ยม ศุกรสุข) ที่ ต. บ้านช่างหล่อ จ. ธนบุรี โดยมีพระครูปลัดมัศร์ วัดระฆังฯ นั่งอยู่ด้านซ้าย และพระอาจารย์ดำ วัดอมรินทราราอยู่ด้านขวา (อ้างอิง: ข้อมูลจากบทความในmanager.co.th /ภาพประกอบอันทรงคุณค่าจากเพจ S.Phormma's Colorizations) #สมเด็จพระพุฒาจารย์ #สมเด็จโต #โตพรหมรังสี #วัดระฆัง #วัดเกศไชโย #คาถาชินบัญชร #เกร็ดความรู้ #พระเครื่อง #พระสมเด็จวัดระฆัง #วันพระ #วันธรรมสวนะ

  #ภาพมงคล #เกร ็ดประวัติศาสตร์ จากภาพถ่ายโบราณ "สมเด็จพระพุฒาจารย์โต สร้างพระพิมพ์ไว้กี่องค์ ?"...วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๑๑ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๔เสด็จสวรรคตขณะพระชนมายุได้ ๖๔ พรรษา ขณะนั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์โตอายุได้ ๘๑ พรรษา เป็นสมเด็จมาได้ ๓ ปีเศษ เมื่อทราบข่าวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต สมเด็จโตก็เดินร้องไห้โฮรอบวัดระฆัง ปากก็พร่ำว่า
  “สิ้นสนุกแล้วครั้งนี้ สิ้นสนุกแล้ว...” ทั้งนี้ด้วยทั้งสองเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาโดยตลอดตั้งแต่ล้นเกล้าฯรัชกาลที่๔ ทรงผนวชเป็นภิกษุ ครั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สมเด็จพระพุฒาจารย์โตจึงทำพระพิมพ์ ๕ ชั้น ๗ ชั้น ๙ ชั้นขึ้นอีก ตั้งใจจะถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พิมพ์ไว้ครั้งก่อนแอบเอาไปบรรจุไว้ในพระเกศไชโย ที่วัดเกศไชโย อ่างทองหมด กำหนดจะพิมพ์ออกมาให้ได้ ๘๔,๐๐๐ องค์เท่าพระธรรมขันธ์ ต่อมาพระยานิกรบดินทร์ (โต) ได้ถวายทองคำเปลวมา ท่านก็ปิดพระที่จะถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯได้แค่ ๔๐,๐๐๐ องค์ทองก็หมด แต่พิมพ์งวดนี้จะได้ถวายหรือไม่ก็ไม่ปรากฏมีกล่าวไว้
  ครั้นในปี พ.ศ.๒๔๑๕ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลที่ ๕ สมเด็จโตไปดูงานก่อสร้างพระโตวัดบางขุนพรหมใน หรือวัดอินทรวิหารในปัจจุบัน ท่านได้ล้มป่วยด้วยโรคชรา ๑๕ วันก็มรณภาพบนศาลาใหญ่ สิริอายุได้ ๘๔ พรรษาบริบูรณ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังมาได้ ๒๑ ปี เป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์มาได้ ๗ ปี

  หลังจากได้รับพระราชทานน้ำสรงพระศพแล้ว บรรจุลงโกศไม้ ๑๒ ยกลงเรือมาวัดระฆังโดยฝีพายหลวง และมีเรือของราษฎรพายตามมาเต็มแม่น้ำ ส่วนที่วัดระฆังก็มีคนรอรับอยู่ล้มหลาม พระครูปลัดสัมภิพัฒน์ (ช้าง) ได้ตักพระพิมพ์แจกชำร่วยแก่บรรดาผู้ที่มาส่งศพ เคารพศพ คนละองค์ หมดพระไป ๑๔ กระถางมังกร ราวสามหมื่นองค์ ปัจจุบันที่ยังเหลืออยู่องค์ละเป็นล้านทั้งนั้น...ภาพเก่าลงสี สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรฺหมฺรํสี) สันนิษฐานว่าถ่ายเมื่อครั้งไปร่วมงานฉลองพระหลวงกาลสมัยนฤมิต (เหลี่ยม ศุกรสุข) ที่ ต. บ้านช่างหล่อ จ. ธนบุรี โดยมีพระครูปลัดมัศร์ วัดระฆังฯ นั่งอยู่ด้านซ้าย และพระอาจารย์ดำ วัดอมรินทราราอยู่ด้านขวา (อ้างอิง: ข้อมูลจากบทความในmanager.co.th /ภาพประกอบอันทรงคุณค่าจากเพจ S.Phormma's Colorizations) #สมเด ็จพระพุฒาจารย์ #สมเด ็จโต #โตพรหมร ังสี #ว ัดระฆัง #ว ัดเกศไชโย #คาถาช ินบัญชร #เกร ็ดความรู้ #พระเคร ื่อง #พระสมเด ็จวัดระฆัง #ว ันพระ #ว ันธรรมสวนะ

  5,723 133 22 February, 2018

Advertisements

  สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมทรงเล็ก. สนใจติดต่อได้088-9026845 #พระสมเด็จวัดระฆัง

  สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมทรงเล็ก. สนใจติดต่อได้088-9026845 #พระสมเด ็จวัดระฆัง

  6 0 29 March, 2019