#พระสมเด็จวัดระฆัง Instagram Photos & Videos

พระสมเด็จวัดระฆัง - 690 posts

  Today I wear amulet set 
Classic style Pra Somdej Jak Ka Pat Larn Chang, 
Somdej Emperor 
Material : Metal 
Name material : Sumrit Yakru
Made by : master Ya Kru Jhune 
Temple : Wat Phra Jao Zao 
Location : Ubonratchatani province, Thailand.

สูตรส่องพระสมเด็จจักรพรรดิ
ส่องหาสิ่งที่หาย 
ส่องหาสิ่งที่มี

นิยามภูมิคุ้มกันตกฟาย (Five 5) ส่องให้ครบทั้ง 5 ประการ (หน้า หลัง ข้าง ก้าน แสง)

งา ขา งวง
ถุง ไข่ เกล็ด 
บาตร หน้า ฟู่
แป้ง วรรณะ พิมพ์
เกศ ช่อ มวลสาร สนิม
(เล็ก ใหญ่ ซ้าย ขวา หาย เบิ้ล เขยื่อน เลือน ลึก ตื้น บาง หนา)
งา = เม็ดงา ซ้าย ขวา (ซ้าย=หน้า, ขวา=ข้าง) งาเบิ้ล งาหาย งาในบาตร
ขา = ขาบาตร ขาหาย
งวง = ซ้าย ขวา งวงหาย
ถุง = เงิน(ล่าง) ทอง(บน)
ไข่ = ไข่ปลาพารวย
เกล็ด = เงิน ทอง นาค

โค้ตบาตร = ไร้ฝา ไร้ขา ครึ่งบาตร เบิ้ล บาตรหาย บาตรสูง
ตราบาตร = เล็ก ใหญ่ เลือน ลึก ตื้น แป้ง ดำ แดง เหลือง เขยื่อน(บน ล่าง ซ้าย ขวา)

ใบหน้า = แดง ดำ ทอง หนุ่ม แก่ PM2.5
ฟู่ = ซ้าย ขวา ฟู่หาย เขยื่อน(บน ล่าง ซ้าย ขวา) ฟู่เบิ้ล

แป้ง = หนา บาง(กรอบ) สี ไร้แป้ง หินอ่อน(อิตาลี)
วรรณะ = 126 (เขียว ขาว เหลือง แดง ดำ ฉัพพรรณธรังสี) พิมพ์ = เกศทะลุซุ้ม เกศบัวตูม พิมพ์ขี้ตา
#เกศ = ทองคำ ทองแดง เงิน ขัดทอง เกศรุ้ง เกศทะลุซุ้ม เกศบัวตูม

ช่อ = บน ข้าง ล่าง หาย ก้านยาว ช่อตอง(คู่บน-ล่าง) ไม่มียอดช่อ
มวลสาร = แร่จุณฑ์ศรีสวัสดิ์ จ้าวน้ำเงิน สุวรรณขีด ทองคำ
สนิม = สนิมทอง ส่องใจร่มชมอัศจรรย์พระโลหะ
ถุงเงินถุงทองครองทรัพย์ สมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง
งานพุทธศิลป์ที่ครูบรรจงสร้าง
พุทธคุณที่กลั่นออกมาจากภายใน

ด้วยแรงใจให้ผองศิษย์ได้รุ่งเรือง

ครบเครื่องด้วยถุงทอง ลักษณะวงกลมด้านบน. หลัง

พร้อมด้วยถุงเงิน. ลักษณะวงกลมด้านล่าง. หลัง “ องค์อุดมทรัพย์ สำเร็จครบเครื่องทุกประการ “

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  Today I wear amulet set
  Classic style Pra Somdej Jak Ka Pat Larn Chang,
  Somdej Emperor
  Material : Metal
  Name material : Sumrit Yakru
  Made by : master Ya Kru Jhune
  Temple : Wat Phra Jao Zao
  Location : Ubonratchatani province, Thailand.

  สูตรส่องพระสมเด็จจักรพรรดิ
  ส่องหาสิ่งที่หาย
  ส่องหาสิ่งที่มี

  นิยามภูมิคุ้มกันตกฟาย (Five 5) ส่องให้ครบทั้ง 5 ประการ (หน้า หลัง ข้าง ก้าน แสง)

  งา ขา งวง
  ถุง ไข่ เกล็ด
  บาตร หน้า ฟู่
  แป้ง วรรณะ พิมพ์
  เกศ ช่อ มวลสาร สนิม
  (เล็ก ใหญ่ ซ้าย ขวา หาย เบิ้ล เขยื่อน เลือน ลึก ตื้น บาง หนา)
  งา = เม็ดงา ซ้าย ขวา (ซ้าย=หน้า, ขวา=ข้าง) งาเบิ้ล งาหาย งาในบาตร
  ขา = ขาบาตร ขาหาย
  งวง = ซ้าย ขวา งวงหาย
  ถุง = เงิน(ล่าง) ทอง(บน)
  ไข่ = ไข่ปลาพารวย
  เกล็ด = เงิน ทอง นาค

  โค้ตบาตร = ไร้ฝา ไร้ขา ครึ่งบาตร เบิ้ล บาตรหาย บาตรสูง
  ตราบาตร = เล็ก ใหญ่ เลือน ลึก ตื้น แป้ง ดำ แดง เหลือง เขยื่อน(บน ล่าง ซ้าย ขวา)

  ใบหน้า = แดง ดำ ทอง หนุ่ม แก่ PM2.5
  ฟู่ = ซ้าย ขวา ฟู่หาย เขยื่อน(บน ล่าง ซ้าย ขวา) ฟู่เบิ้ล

  แป้ง = หนา บาง(กรอบ) สี ไร้แป้ง หินอ่อน(อิตาลี)
  วรรณะ = 126 (เขียว ขาว เหลือง แดง ดำ ฉัพพรรณธรังสี) พิมพ์ = เกศทะลุซุ้ม เกศบัวตูม พิมพ์ขี้ตา
  #เกศ = ทองคำ ทองแดง เงิน ขัดทอง เกศรุ้ง เกศทะลุซุ้ม เกศบัวตูม

  ช่อ = บน ข้าง ล่าง หาย ก้านยาว ช่อตอง(คู่บน-ล่าง) ไม่มียอดช่อ
  มวลสาร = แร่จุณฑ์ศรีสวัสดิ์ จ้าวน้ำเงิน สุวรรณขีด ทองคำ
  สนิม = สนิมทอง ส่องใจร่มชมอัศจรรย์พระโลหะ
  ถุงเงินถุงทองครองทรัพย์ สมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง
  งานพุทธศิลป์ที่ครูบรรจงสร้าง
  พุทธคุณที่กลั่นออกมาจากภายใน

  ด้วยแรงใจให้ผองศิษย์ได้รุ่งเรือง

  ครบเครื่องด้วยถุงทอง ลักษณะวงกลมด้านบน. หลัง

  พร้อมด้วยถุงเงิน. ลักษณะวงกลมด้านล่าง. หลัง “ องค์อุดมทรัพย์ สำเร็จครบเครื่องทุกประการ “

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  9 2 17 hours ago

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  Classic style Pra Somdej Jak Ka Pat Larn Chang, 
Somdej Emperor 
Material : Metal 
Name material : Sumrit Yakru
Made by : master Ya Kru Jhune 
Temple : Wat Phra Jao Zao 
Location : Ubonratchatani province, Thailand.

สูตรส่องพระสมเด็จจักรพรรดิ
ส่องหาสิ่งที่หาย 
ส่องหาสิ่งที่มี

นิยามภูมิคุ้มกันตกฟาย (Five 5) ส่องให้ครบทั้ง 5 ประการ (หน้า หลัง ข้าง ก้าน แสง)

งา ขา งวง
ถุง ไข่ เกล็ด 
บาตร หน้า ฟู่
แป้ง วรรณะ พิมพ์
เกศ ช่อ มวลสาร สนิม
(เล็ก ใหญ่ ซ้าย ขวา หาย เบิ้ล เขยื่อน เลือน ลึก ตื้น บาง หนา)
งา = เม็ดงา ซ้าย ขวา (ซ้าย=หน้า, ขวา=ข้าง) งาเบิ้ล งาหาย งาในบาตร
ขา = ขาบาตร ขาหาย
งวง = ซ้าย ขวา งวงหาย
ถุง = เงิน(ล่าง) ทอง(บน)
ไข่ = ไข่ปลาพารวย
เกล็ด = เงิน ทอง นาค

โค้ตบาตร = ไร้ฝา ไร้ขา ครึ่งบาตร เบิ้ล บาตรหาย บาตรสูง
ตราบาตร = เล็ก ใหญ่ เลือน ลึก ตื้น แป้ง ดำ แดง เหลือง เขยื่อน(บน ล่าง ซ้าย ขวา)

ใบหน้า = แดง ดำ ทอง หนุ่ม แก่ PM2.5
ฟู่ = ซ้าย ขวา ฟู่หาย เขยื่อน(บน ล่าง ซ้าย ขวา) ฟู่เบิ้ล

แป้ง = หนา บาง(กรอบ) สี ไร้แป้ง หินอ่อน(อิตาลี)
วรรณะ = 126 (เขียว ขาว เหลือง แดง ดำ ฉัพพรรณธรังสี) พิมพ์ = เกศทะลุซุ้ม เกศบัวตูม พิมพ์ขี้ตา
#เกศ = ทองคำ ทองแดง เงิน ขัดทอง เกศรุ้ง เกศทะลุซุ้ม เกศบัวตูม

ช่อ = บน ข้าง ล่าง หาย ก้านยาว ช่อตอง(คู่บน-ล่าง) ไม่มียอดช่อ
มวลสาร = แร่จุณฑ์ศรีสวัสดิ์ จ้าวน้ำเงิน สุวรรณขีด ทองคำ
สนิม = สนิมทอง ส่องใจร่มชมอัศจรรย์พระโลหะ
ถุงเงินถุงทองครองทรัพย์ สมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง
งานพุทธศิลป์ที่ครูบรรจงสร้าง
พุทธคุณที่กลั่นออกมาจากภายใน

ด้วยแรงใจให้ผองศิษย์ได้รุ่งเรือง

ครบเครื่องด้วยถุงทอง ลักษณะวงกลมด้านบน. หลัง

พร้อมด้วยถุงเงิน. ลักษณะวงกลมด้านล่าง. หลัง “ องค์อุดมทรัพย์ สำเร็จครบเครื่องทุกประการ “

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  Classic style Pra Somdej Jak Ka Pat Larn Chang,
  Somdej Emperor
  Material : Metal
  Name material : Sumrit Yakru
  Made by : master Ya Kru Jhune
  Temple : Wat Phra Jao Zao
  Location : Ubonratchatani province, Thailand.

  สูตรส่องพระสมเด็จจักรพรรดิ
  ส่องหาสิ่งที่หาย
  ส่องหาสิ่งที่มี

  นิยามภูมิคุ้มกันตกฟาย (Five 5) ส่องให้ครบทั้ง 5 ประการ (หน้า หลัง ข้าง ก้าน แสง)

  งา ขา งวง
  ถุง ไข่ เกล็ด
  บาตร หน้า ฟู่
  แป้ง วรรณะ พิมพ์
  เกศ ช่อ มวลสาร สนิม
  (เล็ก ใหญ่ ซ้าย ขวา หาย เบิ้ล เขยื่อน เลือน ลึก ตื้น บาง หนา)
  งา = เม็ดงา ซ้าย ขวา (ซ้าย=หน้า, ขวา=ข้าง) งาเบิ้ล งาหาย งาในบาตร
  ขา = ขาบาตร ขาหาย
  งวง = ซ้าย ขวา งวงหาย
  ถุง = เงิน(ล่าง) ทอง(บน)
  ไข่ = ไข่ปลาพารวย
  เกล็ด = เงิน ทอง นาค

  โค้ตบาตร = ไร้ฝา ไร้ขา ครึ่งบาตร เบิ้ล บาตรหาย บาตรสูง
  ตราบาตร = เล็ก ใหญ่ เลือน ลึก ตื้น แป้ง ดำ แดง เหลือง เขยื่อน(บน ล่าง ซ้าย ขวา)

  ใบหน้า = แดง ดำ ทอง หนุ่ม แก่ PM2.5
  ฟู่ = ซ้าย ขวา ฟู่หาย เขยื่อน(บน ล่าง ซ้าย ขวา) ฟู่เบิ้ล

  แป้ง = หนา บาง(กรอบ) สี ไร้แป้ง หินอ่อน(อิตาลี)
  วรรณะ = 126 (เขียว ขาว เหลือง แดง ดำ ฉัพพรรณธรังสี) พิมพ์ = เกศทะลุซุ้ม เกศบัวตูม พิมพ์ขี้ตา
  #เกศ = ทองคำ ทองแดง เงิน ขัดทอง เกศรุ้ง เกศทะลุซุ้ม เกศบัวตูม

  ช่อ = บน ข้าง ล่าง หาย ก้านยาว ช่อตอง(คู่บน-ล่าง) ไม่มียอดช่อ
  มวลสาร = แร่จุณฑ์ศรีสวัสดิ์ จ้าวน้ำเงิน สุวรรณขีด ทองคำ
  สนิม = สนิมทอง ส่องใจร่มชมอัศจรรย์พระโลหะ
  ถุงเงินถุงทองครองทรัพย์ สมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง
  งานพุทธศิลป์ที่ครูบรรจงสร้าง
  พุทธคุณที่กลั่นออกมาจากภายใน

  ด้วยแรงใจให้ผองศิษย์ได้รุ่งเรือง

  ครบเครื่องด้วยถุงทอง ลักษณะวงกลมด้านบน. หลัง

  พร้อมด้วยถุงเงิน. ลักษณะวงกลมด้านล่าง. หลัง “ องค์อุดมทรัพย์ สำเร็จครบเครื่องทุกประการ “

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  11 0 21 June, 2019
  Signature of masterpiece 2019.... #พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง กทม. สร้างช่วงปีพ.ศ.2409-2415..... #Phra Somdej, Wat Rakhang Pim Ket-Bua-Thom, Mixed Powder, Bangkok, Thailand., Built during the year B.E.2409-2415. In the year B.E.2409, Somdej Phutthajarn (To Phrom-Ma-Rang-Si) began to build Phra Somdej, Wat Rakhang, Kositaram... When he went to visit relatives in Kamphaeng Phet province, Thailand., Which is one of the famous cities of the votive tablet At that time he found an ancient print at Wat Sadet, which is an abandoned temple. He therefore brought some of those votive tablet.... With the idea of creating a votive tablet to inherit Buddhism as the ancient people had done.... There are 5 types of Phra Somdej Mold, Wat Rakhang. 1. Pim Yai (Large print) 2. Pim Than-Sam 3. Pim Chedi 4. Pim Ket Bua Thom 5. Pim Prog-Pho..... #best of thai amulets #precious #premium #masterpiece #thai handmade #thai antique #siam ancient #pure gold #guarantee #very rare #1340art #1340artbio #kini.kana #proudfitfam #art of thai buddhist #power of faith #power of belief #worship #happiness #safelife #luckylife #nature #lifestyle #onepiece in the world #richmansworld

  Signature of masterpiece 2019.... #พระสมเด ็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง กทม. สร้างช่วงปีพ.ศ.2409-2415..... #Phra Somdej, Wat Rakhang Pim Ket-Bua-Thom, Mixed Powder, Bangkok, Thailand., Built during the year B.E.2409-2415. In the year B.E.2409, Somdej Phutthajarn (To Phrom-Ma-Rang-Si) began to build Phra Somdej, Wat Rakhang, Kositaram... When he went to visit relatives in Kamphaeng Phet province, Thailand., Which is one of the famous cities of the votive tablet At that time he found an ancient print at Wat Sadet, which is an abandoned temple. He therefore brought some of those votive tablet.... With the idea of creating a votive tablet to inherit Buddhism as the ancient people had done.... There are 5 types of Phra Somdej Mold, Wat Rakhang. 1. Pim Yai (Large print) 2. Pim Than-Sam 3. Pim Chedi 4. Pim Ket Bua Thom 5. Pim Prog-Pho..... #best of thai amulets #precious #premium #masterpiece #thai handmade #thai antique #siam ancient #pure gold #guarantee #very rare #1340art #1340artbio #kini .kana #proudfitfam #art of thai buddhist #power of faith #power of belief #worship #happiness #safelife #luckylife #nature #lifestyle #onepiece in the world #richmansworld

  14 0 15 June, 2019
  สนใจโทร 0956194242

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง

ตะกรุดพระยันต์จักรพรรดิ์ มหาระงับ ดับสะท้อน 
วาระ ๔-๖พฤษภาคม ๖๒
พระญาคูจุณฑ์

YKJ never gave permission to anyone to create amulet in the name of Senasana Wat Pa Chao Sua.

YKJ's motto is, "To create artwork with high and low reliefs." Create an ancient buddhistic artwork that possessed Buddha's grace and YKJ would like the user to witness the power of Buddha's grace.

YKJ would like to carry on Buddhism in the sense of "an Artist" :
• Think by himself
• Created by himself
• Blessed by himself
• His own creations used by himself …………………………………………… YKJ cherished all of his creations, pay attentions to every details and every steps of the creations process. If the creation is not good that creation won't be release to the public.

Many series were created in large quantities. (more than thousand pieces)

Many series were created in small quantities. (as few as ten pieces)

Many series has been designed and wasn't create as a finished product.

Many series that were created and didn't release to the public.

Many series that were created and were made as an offering to many temples as good merits.

Be not surprised by YKJ's actions,
because YKJ is "The Guru Producer". My work take a photo amulets and made graphic design 
Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya #Thaklud

  สนใจโทร 0956194242

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง

  ตะกรุดพระยันต์จักรพรรดิ์ มหาระงับ ดับสะท้อน
  วาระ ๔-๖พฤษภาคม ๖๒
  พระญาคูจุณฑ์

  YKJ never gave permission to anyone to create amulet in the name of Senasana Wat Pa Chao Sua.

  YKJ's motto is, "To create artwork with high and low reliefs." Create an ancient buddhistic artwork that possessed Buddha's grace and YKJ would like the user to witness the power of Buddha's grace.

  YKJ would like to carry on Buddhism in the sense of "an Artist" :
  • Think by himself
  • Created by himself
  • Blessed by himself
  • His own creations used by himself …………………………………………… YKJ cherished all of his creations, pay attentions to every details and every steps of the creations process. If the creation is not good that creation won't be release to the public.

  Many series were created in large quantities. (more than thousand pieces)

  Many series were created in small quantities. (as few as ten pieces)

  Many series has been designed and wasn't create as a finished product.

  Many series that were created and didn't release to the public.

  Many series that were created and were made as an offering to many temples as good merits.

  Be not surprised by YKJ's actions,
  because YKJ is "The Guru Producer". My work take a photo amulets and made graphic design
  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya #Thaklud

  16 0 10 June, 2019
  YKJ never gave permission to anyone to create amulet in the name of Senasana Wat Pa Chao Sua.

YKJ's motto is, "To create artwork with high and low reliefs." Create an ancient buddhistic artwork that possessed Buddha's grace and YKJ would like the user to witness the power of Buddha's grace.

YKJ would like to carry on Buddhism in the sense of "an Artist" :
• Think by himself
• Created by himself
• Blessed by himself
• His own creations used by himself …………………………………………… YKJ cherished all of his creations, pay attentions to every details and every steps of the creations process. If the creation is not good that creation won't be release to the public.

Many series were created in large quantities. (more than thousand pieces)

Many series were created in small quantities. (as few as ten pieces)

Many series has been designed and wasn't create as a finished product.

Many series that were created and didn't release to the public.

Many series that were created and were made as an offering to many temples as good merits.

Be not surprised by YKJ's actions,
because YKJ is "The Guru Producer". My work take a photo amulets and made graphic design 
Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง

ตะกรุดพระยันต์จักรพรรดิ์ มหาระงับ ดับสะท้อน 
วาระ ๔-๖พฤษภาคม ๖๒
พระญาคูจุณฑ์

#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya #Thaklud

  YKJ never gave permission to anyone to create amulet in the name of Senasana Wat Pa Chao Sua.

  YKJ's motto is, "To create artwork with high and low reliefs." Create an ancient buddhistic artwork that possessed Buddha's grace and YKJ would like the user to witness the power of Buddha's grace.

  YKJ would like to carry on Buddhism in the sense of "an Artist" :
  • Think by himself
  • Created by himself
  • Blessed by himself
  • His own creations used by himself …………………………………………… YKJ cherished all of his creations, pay attentions to every details and every steps of the creations process. If the creation is not good that creation won't be release to the public.

  Many series were created in large quantities. (more than thousand pieces)

  Many series were created in small quantities. (as few as ten pieces)

  Many series has been designed and wasn't create as a finished product.

  Many series that were created and didn't release to the public.

  Many series that were created and were made as an offering to many temples as good merits.

  Be not surprised by YKJ's actions,
  because YKJ is "The Guru Producer". My work take a photo amulets and made graphic design
  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง

  ตะกรุดพระยันต์จักรพรรดิ์ มหาระงับ ดับสะท้อน
  วาระ ๔-๖พฤษภาคม ๖๒
  พระญาคูจุณฑ์

  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya #Thaklud

  13 0 9 June, 2019

Advertisements

  #งานสั่ง ซุ้มสิงห์+พญานาคฐานใบโพธิ์
‼️พระเป็นของลูกค้าที่นำมาเข้ากรอบที่ร้านค่ะ‼️
แกะลึก ลายชัด งานปราณีต เพราะ เราขึ้นมือเองทุกชิ้น👍🏻
งานสวยๆแบบนี้รอแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะคะ📅
เลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลย⏰👍🏻 ไม่ต้องฝากพระ❌
🌟กรอบพระทางร้านเป็นทอง%สูง✨
ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการคุณลูกค้าทุกท่าน 🌟
ร้านทองทิฆัมพรยินดีให้บริการค่ะ🙏🏻
.
Facebook : ร้านทองทิฆัมพร
Instagram : tikumpron.goldshop
LINE : tikumpron.goldshop
✨ 063-446-3462 ร้านทองทิฆัมพร ✨
.
欢迎光临,这里会做防水框优惠价格。谢谢 😃🙏🏻
.
❌ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต❌
#tikumprongoldshop #tikumpronthailand #ร้านทองทิฆัมพร #เลี่ยมพระ #เลี่ยมกรอบพระ #วัตถุมงคล #กรอบพระ #กรอบทอง #พระเครื่อง #พระ #ทอง #ทองคำแท้ #gold #goldshop #amuletthailand #黃金 #金 #泰國 #首饰 #防水 #中国 #佛牌 #佛牌防水殼 #佛牌店 #泰國佛牌 #พระสมเด็จ #สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง

  #งานส ั่ง ซุ้มสิงห์+พญานาคฐานใบโพธิ์
  ‼️พระเป็นของลูกค้าที่นำมาเข้ากรอบที่ร้านค่ะ‼️
  แกะลึก ลายชัด งานปราณีต เพราะ เราขึ้นมือเองทุกชิ้น👍🏻
  งานสวยๆแบบนี้รอแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะคะ📅
  เลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลย⏰👍🏻 ไม่ต้องฝากพระ❌
  🌟กรอบพระทางร้านเป็นทอง%สูง✨
  ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการคุณลูกค้าทุกท่าน 🌟
  ร้านทองทิฆัมพรยินดีให้บริการค่ะ🙏🏻
  .
  Facebook : ร้านทองทิฆัมพร
  Instagram : tikumpron.goldshop
  LINE : tikumpron.goldshop
  ✨ 063-446-3462 ร้านทองทิฆัมพร ✨
  .
  欢迎光临,这里会做防水框优惠价格。谢谢 😃🙏🏻
  .
  ❌ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต❌
  #tikumprongoldshop #tikumpronthailand #ร ้านทองทิฆัมพร #เล ี่ยมพระ #เล ี่ยมกรอบพระ #ว ัตถุมงคล #กรอบพระ #กรอบทอง #พระเคร ื่อง #พระ #ทอง #ทองคำแท#gold #goldshop #amuletthailand #黃金 #金 #泰國 #首饰 #防水 #中国 #佛牌 #佛牌防水殼 #佛牌店 #泰國佛牌 #พระสมเด ็จ #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง

  22 0 5 June, 2019
  110,000 BTH

YKJ never gave permission to anyone to create amulet in the name of Senasana Wat Pa Chao Sua.

YKJ's motto is, "To create artwork with high and low reliefs." Create an ancient buddhistic artwork that possessed Buddha's grace and YKJ would like the user to witness the power of Buddha's grace.

YKJ would like to carry on Buddhism in the sense of "an Artist" :
• Think by himself
• Created by himself
• Blessed by himself
• His own creations used by himself …………………………………………… YKJ cherished all of his creations, pay attentions to every details and every steps of the creations process. If the creation is not good that creation won't be release to the public.

Many series were created in large quantities. (more than thousand pieces)

Many series were created in small quantities. (as few as ten pieces)

Many series has been designed and wasn't create as a finished product.

Many series that were created and didn't release to the public.

Many series that were created and were made as an offering to many temples as good merits.

Be not surprised by YKJ's actions,
because YKJ is "The Guru Producer". My work take a photo amulets and made graphic design 
Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  110,000 BTH

  YKJ never gave permission to anyone to create amulet in the name of Senasana Wat Pa Chao Sua.

  YKJ's motto is, "To create artwork with high and low reliefs." Create an ancient buddhistic artwork that possessed Buddha's grace and YKJ would like the user to witness the power of Buddha's grace.

  YKJ would like to carry on Buddhism in the sense of "an Artist" :
  • Think by himself
  • Created by himself
  • Blessed by himself
  • His own creations used by himself …………………………………………… YKJ cherished all of his creations, pay attentions to every details and every steps of the creations process. If the creation is not good that creation won't be release to the public.

  Many series were created in large quantities. (more than thousand pieces)

  Many series were created in small quantities. (as few as ten pieces)

  Many series has been designed and wasn't create as a finished product.

  Many series that were created and didn't release to the public.

  Many series that were created and were made as an offering to many temples as good merits.

  Be not surprised by YKJ's actions,
  because YKJ is "The Guru Producer". My work take a photo amulets and made graphic design
  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  10 0 4 June, 2019
  การดูเนื้อหา และมวลสารพระสมเด็จ 
๑ เนื้อหา คือ เนื้อพื้นที่หลัก ส่วนที่เป็นผงเนื้อและพื้นที่พระเครื่ององค์นั้นๆ เช่น ดินสอพอง ปูนเปลือกหอยสุก ปูนเปลือกหอยดิบ เทียนชัย ส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้ จะเอามาทำเป็นผงในส่วนที่เป็นพื้นที่ของพระสมเด็จ 
๒ มวลสาร คือ สิ่งต่างๆที่ใส่ลงไปในองค์พระ เพื่อเสริมสร้างบารมี และอำนาจพุทธคุณ โดยเอามาตำเป็นชิ้นเล็กละเอียด เช่นผงวิเศษ ๕ ประการ พลอย แผ่นเงินแผ่นทอง พระซุ้มกอ ใบลานเผา ว่านร้อยแปด ตะใคร่เสมา พระธาตุ เป็นต้น *******************************
ภาพ - พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่
บัตรตรวจมวลสาร - ๐๑๔๕๘/๒๖ ปิ่นศิริ

#มวลสารหลัก​ #เนื้อหา​ #พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ #ครูปิ่นศิริ #krupinsiri #amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #phimyai
#พระเครื่อง​ #พระบูชา​ #เช่าพระ #พระเบญจภาคี​ ​#พระสมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #พิมพ์ใหญ่
#วัดระฆัง​ #พระแท้

  การดูเนื้อหา และมวลสารพระสมเด็จ
  ๑ เนื้อหา คือ เนื้อพื้นที่หลัก ส่วนที่เป็นผงเนื้อและพื้นที่พระเครื่ององค์นั้นๆ เช่น ดินสอพอง ปูนเปลือกหอยสุก ปูนเปลือกหอยดิบ เทียนชัย ส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้ จะเอามาทำเป็นผงในส่วนที่เป็นพื้นที่ของพระสมเด็จ
  ๒ มวลสาร คือ สิ่งต่างๆที่ใส่ลงไปในองค์พระ เพื่อเสริมสร้างบารมี และอำนาจพุทธคุณ โดยเอามาตำเป็นชิ้นเล็กละเอียด เช่นผงวิเศษ ๕ ประการ พลอย แผ่นเงินแผ่นทอง พระซุ้มกอ ใบลานเผา ว่านร้อยแปด ตะใคร่เสมา พระธาตุ เป็นต้น *******************************
  ภาพ - พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่
  บัตรตรวจมวลสาร - ๐๑๔๕๘/๒๖ ปิ่นศิริ

  #มวลสารหล ัก​ #เน ื้อหา​ #พระสมเด ็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ #คร ูปิ่นศิริ #krupinsiri #amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #phimyai
  #พระเคร ื่อง​ #พระบ ูชา​ #เช ่าพระ #พระเบญจภาค ี​ ​ #พระสมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #พ ิมพ์ใหญ่
  #ว ัดระฆัง​ #พระแท

  32 1 31 May, 2019
  #งานสั่งทำ กรอบทองฝั่งเพชรแท้✨
‼️พระเป็นของลูกค้าที่นำมาเข้ากรอบที่ร้านค่ะ‼️
แกะลึก ลายชัด งานปราณีต เพราะ เราขึ้นมือเองทุกชิ้น👍🏻
งานสวยๆแบบนี้รอแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะคะ📅
เลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลย⏰👍🏻 ไม่ต้องฝากพระ❌
🌟กรอบพระทางร้านเป็นทอง%สูง✨
ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการคุณลูกค้าทุกท่าน 🌟
ร้านทองทิฆัมพรยินดีให้บริการค่ะ🙏🏻
.
Facebook : ร้านทองทิฆัมพร
Instagram : tikumpron.goldshop
LINE : tikumpron.goldshop
✨ 063-446-3462 ร้านทองทิฆัมพร ✨
.
欢迎光临,这里会做防水框优惠价格。谢谢 😃🙏🏻
.
❌ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต❌
#tikumprongoldshop #tikumpronthailand #ร้านทองทิฆัมพร #เลี่ยมพระ #เลี่ยมกรอบพระ #วัตถุมงคล #กรอบพระ #กรอบทอง #พระเครื่อง #พระ #ทอง #ทองคำแท้ #gold #goldshop #amuletthailand #黃金 #金 #泰國 #首饰 #防水 #中国 #佛牌 #佛牌防水殼 #佛牌店 #泰國佛牌 #พระสมเด็จ #สมเด็จวัดระฆัง #พระสมเด็จวัดระฆัง #กรอบทองฝังเพชร

  #งานส ั่งทำ กรอบทองฝั่งเพชรแท้✨
  ‼️พระเป็นของลูกค้าที่นำมาเข้ากรอบที่ร้านค่ะ‼️
  แกะลึก ลายชัด งานปราณีต เพราะ เราขึ้นมือเองทุกชิ้น👍🏻
  งานสวยๆแบบนี้รอแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะคะ📅
  เลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลย⏰👍🏻 ไม่ต้องฝากพระ❌
  🌟กรอบพระทางร้านเป็นทอง%สูง✨
  ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการคุณลูกค้าทุกท่าน 🌟
  ร้านทองทิฆัมพรยินดีให้บริการค่ะ🙏🏻
  .
  Facebook : ร้านทองทิฆัมพร
  Instagram : tikumpron.goldshop
  LINE : tikumpron.goldshop
  ✨ 063-446-3462 ร้านทองทิฆัมพร ✨
  .
  欢迎光临,这里会做防水框优惠价格。谢谢 😃🙏🏻
  .
  ❌ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต❌
  #tikumprongoldshop #tikumpronthailand #ร ้านทองทิฆัมพร #เล ี่ยมพระ #เล ี่ยมกรอบพระ #ว ัตถุมงคล #กรอบพระ #กรอบทอง #พระเคร ื่อง #พระ #ทอง #ทองคำแท#gold #goldshop #amuletthailand #黃金 #金 #泰國 #首饰 #防水 #中国 #佛牌 #佛牌防水殼 #佛牌店 #泰國佛牌 #พระสมเด ็จ #สมเด ็จวัดระฆัง #พระสมเด ็จวัดระฆัง #กรอบทองฝ ังเพชร

  15 0 30 May, 2019
  #งานสั่งทำ ซุ้มหัวพญานาคฝั่งพลอยตาแมว✨
แกะลึก ลายชัด งานปราณีต เพราะ เราขึ้นมือเองทุกชิ้น👍🏻
งานสวยๆแบบนี้รอแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะคะ📅
เลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลย⏰👍🏻 ไม่ต้องฝากพระ❌
‼️พระเป็นของลูกค้าที่นำมาเข้ากรอบที่ร้านค่ะ‼️
🌟กรอบพระทางร้านเป็นทอง%สูง✨
ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการคุณลูกค้าทุกท่าน 🌟
ร้านทองทิฆัมพรยินดีให้บริการค่ะ🙏🏻
.
Facebook : ร้านทองทิฆัมพร
Instagram : tikumpron.goldshop
LINE : tikumpron.goldshop
✨ 063-446-3462 ร้านทองทิฆัมพร ✨
.
欢迎光临,这里会做防水框优惠价格。谢谢 😃🙏🏻
.
❌ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต❌
#tikumprongoldshop #tikumpronthailand #ร้านทองทิฆัมพร #เลี่ยมพระ #เลี่ยมกรอบพระ #วัตถุมงคล #กรอบพระ #กรอบทอง #พระเครื่อง #พระ #ทอง #ทองคำแท้ #gold #goldshop #amuletthailand #黃金 #金 #泰國 #首饰 #防水 #中国 #佛牌 #佛牌防水殼 #佛牌店 #泰國佛牌 #พระสมเด็จ #สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #พระสมเด็จทรงครุฑ

  #งานส ั่งทำ ซุ้มหัวพญานาคฝั่งพลอยตาแมว✨
  แกะลึก ลายชัด งานปราณีต เพราะ เราขึ้นมือเองทุกชิ้น👍🏻
  งานสวยๆแบบนี้รอแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะคะ📅
  เลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลย⏰👍🏻 ไม่ต้องฝากพระ❌
  ‼️พระเป็นของลูกค้าที่นำมาเข้ากรอบที่ร้านค่ะ‼️
  🌟กรอบพระทางร้านเป็นทอง%สูง✨
  ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการคุณลูกค้าทุกท่าน 🌟
  ร้านทองทิฆัมพรยินดีให้บริการค่ะ🙏🏻
  .
  Facebook : ร้านทองทิฆัมพร
  Instagram : tikumpron.goldshop
  LINE : tikumpron.goldshop
  ✨ 063-446-3462 ร้านทองทิฆัมพร ✨
  .
  欢迎光临,这里会做防水框优惠价格。谢谢 😃🙏🏻
  .
  ❌ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต❌
  #tikumprongoldshop #tikumpronthailand #ร ้านทองทิฆัมพร #เล ี่ยมพระ #เล ี่ยมกรอบพระ #ว ัตถุมงคล #กรอบพระ #กรอบทอง #พระเคร ื่อง #พระ #ทอง #ทองคำแท#gold #goldshop #amuletthailand #黃金 #金 #泰國 #首饰 #防水 #中国 #佛牌 #佛牌防水殼 #佛牌店 #泰國佛牌 #พระสมเด ็จ #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #พระสมเด ็จทรงครุฑ

  20 0 27 May, 2019
  #งานสั่งทำ ตลับสมเด็จฝั่งพลอยเขียว✨
แกะลึก ลายชัด งานปราณีต เพราะ เราขึ้นมือเองทุกชิ้น👍🏻
งานสวยๆแบบนี้รอแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะคะ📅
เลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลย⏰👍🏻 ไม่ต้องฝากพระ❌
‼️พระเป็นของลูกค้าที่นำมาเข้ากรอบที่ร้านค่ะ‼️
🌟กรอบพระทางร้านเป็นทอง%สูง✨
ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการคุณลูกค้าทุกท่าน 🌟
ร้านทองทิฆัมพรยินดีให้บริการค่ะ🙏🏻
.
Facebook : ร้านทองทิฆัมพร
Instagram : tikumpron.goldshop
LINE : tikumpron.goldshop
✨ 063-446-3462 ร้านทองทิฆัมพร ✨
.
欢迎光临,这里会做防水框优惠价格。谢谢 😃🙏🏻
.
❌ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต❌
#tikumprongoldshop #tikumpronthailand #ร้านทองทิฆัมพร #เลี่ยมพระ #เลี่ยมกรอบพระ #วัตถุมงคล #กรอบพระ #กรอบทอง #พระเครื่อง #พระ #ทอง #ทองคำแท้ #gold #goldshop #amuletthailand #黃金 #金 #泰國 #首饰 #防水 #中国 #佛牌 #佛牌防水殼 #佛牌店 #泰國佛牌 #พระสมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #สมเด็จ #ตลับทองคำแท้

  #งานส ั่งทำ ตลับสมเด็จฝั่งพลอยเขียว✨
  แกะลึก ลายชัด งานปราณีต เพราะ เราขึ้นมือเองทุกชิ้น👍🏻
  งานสวยๆแบบนี้รอแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะคะ📅
  เลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลย⏰👍🏻 ไม่ต้องฝากพระ❌
  ‼️พระเป็นของลูกค้าที่นำมาเข้ากรอบที่ร้านค่ะ‼️
  🌟กรอบพระทางร้านเป็นทอง%สูง✨
  ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการคุณลูกค้าทุกท่าน 🌟
  ร้านทองทิฆัมพรยินดีให้บริการค่ะ🙏🏻
  .
  Facebook : ร้านทองทิฆัมพร
  Instagram : tikumpron.goldshop
  LINE : tikumpron.goldshop
  ✨ 063-446-3462 ร้านทองทิฆัมพร ✨
  .
  欢迎光临,这里会做防水框优惠价格。谢谢 😃🙏🏻
  .
  ❌ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต❌
  #tikumprongoldshop #tikumpronthailand #ร ้านทองทิฆัมพร #เล ี่ยมพระ #เล ี่ยมกรอบพระ #ว ัตถุมงคล #กรอบพระ #กรอบทอง #พระเคร ื่อง #พระ #ทอง #ทองคำแท#gold #goldshop #amuletthailand #黃金 #金 #泰國 #首饰 #防水 #中国 #佛牌 #佛牌防水殼 #佛牌店 #泰國佛牌 #พระสมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #สมเด ็จ #ตล ับทองคำแท้

  25 0 27 May, 2019
  #งานสั่งทำ ซุ้มหลุยส์หัวสิงห์ดุ✨
‼️พระเป็นของลูกค้าที่นำมาเข้ากรอบที่ร้านค่ะ‼️
แกะลึก ลายชัด งานปราณีต เพราะ เราขึ้นมือเองทุกชิ้น👍🏻
งานสวยๆแบบนี้รอแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะคะ📅
เลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลย⏰👍🏻 ไม่ต้องฝากพระ❌
🌟กรอบพระทางร้านเป็นทอง%สูง✨
ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการคุณลูกค้าทุกท่าน 🌟
ร้านทองทิฆัมพรยินดีให้บริการค่ะ🙏🏻
.
Facebook : ร้านทองทิฆัมพร
Instagram : tikumpron.goldshop
LINE : tikumpron.goldshop
✨ 063-446-3462 ร้านทองทิฆัมพร ✨
.
欢迎光临,这里会做防水框优惠价格。谢谢 😃🙏🏻
.
❌ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต❌
#tikumprongoldshop #tikumpronthailand #ร้านทองทิฆัมพร #เลี่ยมพระ #เลี่ยมกรอบพระ #วัตถุมงคล #กรอบพระ #กรอบทอง #พระเครื่อง #พระ #ทอง #ทองคำแท้ #gold #goldshop #amuletthailand #黃金 #金 #泰國 #首饰 #防水 #中国 #佛牌 #佛牌防水殼 #佛牌店 #泰國佛牌 #พระสมเด็จ #สมเด็จวัดระฆัง #พระสมเด็จวัดระฆัง #งานสุโขทัย

  #งานส ั่งทำ ซุ้มหลุยส์หัวสิงห์ดุ✨
  ‼️พระเป็นของลูกค้าที่นำมาเข้ากรอบที่ร้านค่ะ‼️
  แกะลึก ลายชัด งานปราณีต เพราะ เราขึ้นมือเองทุกชิ้น👍🏻
  งานสวยๆแบบนี้รอแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะคะ📅
  เลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลย⏰👍🏻 ไม่ต้องฝากพระ❌
  🌟กรอบพระทางร้านเป็นทอง%สูง✨
  ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการคุณลูกค้าทุกท่าน 🌟
  ร้านทองทิฆัมพรยินดีให้บริการค่ะ🙏🏻
  .
  Facebook : ร้านทองทิฆัมพร
  Instagram : tikumpron.goldshop
  LINE : tikumpron.goldshop
  ✨ 063-446-3462 ร้านทองทิฆัมพร ✨
  .
  欢迎光临,这里会做防水框优惠价格。谢谢 😃🙏🏻
  .
  ❌ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต❌
  #tikumprongoldshop #tikumpronthailand #ร ้านทองทิฆัมพร #เล ี่ยมพระ #เล ี่ยมกรอบพระ #ว ัตถุมงคล #กรอบพระ #กรอบทอง #พระเคร ื่อง #พระ #ทอง #ทองคำแท#gold #goldshop #amuletthailand #黃金 #金 #泰國 #首饰 #防水 #中国 #佛牌 #佛牌防水殼 #佛牌店 #泰國佛牌 #พระสมเด ็จ #สมเด ็จวัดระฆัง #พระสมเด ็จวัดระฆัง #งานส ุโขทัย

  29 0 26 May, 2019

Advertisements

  The Amulet from Thailand, 
Classic style ,powerful

YKJ never gave permission to anyone to create amulet in the name of Senasana Wat Pa Chao Sua.

YKJ's motto is, "To create artwork with high and low reliefs." Create an ancient buddhistic artwork that possessed Buddha's grace and YKJ would like the user to witness the power of Buddha's grace.

YKJ would like to carry on Buddhism in the sense of "an Artist" :
• Think by himself
• Created by himself
• Blessed by himself
• His own creations used by himself …………………………………………… YKJ cherished all of his creations, pay attentions to every details and every steps of the creations process. If the creation is not good that creation won't be release to the public.

Many series were created in large quantities. (more than thousand pieces)

Many series were created in small quantities. (as few as ten pieces)

Many series has been designed and wasn't create as a finished product.

Many series that were created and didn't release to the public.

Many series that were created and were made as an offering to many temples as good merits.

Be not surprised by YKJ's actions,
because YKJ is "The Guru Producer". My work take a photo amulets and made graphic design 
Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  The Amulet from Thailand,
  Classic style ,powerful

  YKJ never gave permission to anyone to create amulet in the name of Senasana Wat Pa Chao Sua.

  YKJ's motto is, "To create artwork with high and low reliefs." Create an ancient buddhistic artwork that possessed Buddha's grace and YKJ would like the user to witness the power of Buddha's grace.

  YKJ would like to carry on Buddhism in the sense of "an Artist" :
  • Think by himself
  • Created by himself
  • Blessed by himself
  • His own creations used by himself …………………………………………… YKJ cherished all of his creations, pay attentions to every details and every steps of the creations process. If the creation is not good that creation won't be release to the public.

  Many series were created in large quantities. (more than thousand pieces)

  Many series were created in small quantities. (as few as ten pieces)

  Many series has been designed and wasn't create as a finished product.

  Many series that were created and didn't release to the public.

  Many series that were created and were made as an offering to many temples as good merits.

  Be not surprised by YKJ's actions,
  because YKJ is "The Guru Producer". My work take a photo amulets and made graphic design
  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  9 0 26 May, 2019
  New item is very powerful and very hot in Thailand

13,500 BTH

YKJ never gave permission to anyone to create amulet in the name of Senasana Wat Pa Chao Sua.

YKJ's motto is, "To create artwork with high and low reliefs." Create an ancient buddhistic artwork that possessed Buddha's grace and YKJ would like the user to witness the power of Buddha's grace.

YKJ would like to carry on Buddhism in the sense of "an Artist" :
• Think by himself
• Created by himself
• Blessed by himself
• His own creations used by himself …………………………………………… YKJ cherished all of his creations, pay attentions to every details and every steps of the creations process. If the creation is not good that creation won't be release to the public.

Many series were created in large quantities. (more than thousand pieces)

Many series were created in small quantities. (as few as ten pieces)

Many series has been designed and wasn't create as a finished product.

Many series that were created and didn't release to the public.

Many series that were created and were made as an offering to many temples as good merits.

Be not surprised by YKJ's actions,
because YKJ is "The Guru Producer". My work take a photo amulets and made graphic design 
Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  New item is very powerful and very hot in Thailand

  13,500 BTH

  YKJ never gave permission to anyone to create amulet in the name of Senasana Wat Pa Chao Sua.

  YKJ's motto is, "To create artwork with high and low reliefs." Create an ancient buddhistic artwork that possessed Buddha's grace and YKJ would like the user to witness the power of Buddha's grace.

  YKJ would like to carry on Buddhism in the sense of "an Artist" :
  • Think by himself
  • Created by himself
  • Blessed by himself
  • His own creations used by himself …………………………………………… YKJ cherished all of his creations, pay attentions to every details and every steps of the creations process. If the creation is not good that creation won't be release to the public.

  Many series were created in large quantities. (more than thousand pieces)

  Many series were created in small quantities. (as few as ten pieces)

  Many series has been designed and wasn't create as a finished product.

  Many series that were created and didn't release to the public.

  Many series that were created and were made as an offering to many temples as good merits.

  Be not surprised by YKJ's actions,
  because YKJ is "The Guru Producer". My work take a photo amulets and made graphic design
  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  17 1 13 hours ago
  13,500 BTH

YKJ never gave permission to anyone to create amulet in the name of Senasana Wat Pa Chao Sua.

YKJ's motto is, "To create artwork with high and low reliefs." Create an ancient buddhistic artwork that possessed Buddha's grace and YKJ would like the user to witness the power of Buddha's grace.

YKJ would like to carry on Buddhism in the sense of "an Artist" :
• Think by himself
• Created by himself
• Blessed by himself
• His own creations used by himself …………………………………………… YKJ cherished all of his creations, pay attentions to every details and every steps of the creations process. If the creation is not good that creation won't be release to the public.

Many series were created in large quantities. (more than thousand pieces)

Many series were created in small quantities. (as few as ten pieces)

Many series has been designed and wasn't create as a finished product.

Many series that were created and didn't release to the public.

Many series that were created and were made as an offering to many temples as good merits.

Be not surprised by YKJ's actions,
because YKJ is "The Guru Producer". My work take a photo amulets and made graphic design 
Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  13,500 BTH

  YKJ never gave permission to anyone to create amulet in the name of Senasana Wat Pa Chao Sua.

  YKJ's motto is, "To create artwork with high and low reliefs." Create an ancient buddhistic artwork that possessed Buddha's grace and YKJ would like the user to witness the power of Buddha's grace.

  YKJ would like to carry on Buddhism in the sense of "an Artist" :
  • Think by himself
  • Created by himself
  • Blessed by himself
  • His own creations used by himself …………………………………………… YKJ cherished all of his creations, pay attentions to every details and every steps of the creations process. If the creation is not good that creation won't be release to the public.

  Many series were created in large quantities. (more than thousand pieces)

  Many series were created in small quantities. (as few as ten pieces)

  Many series has been designed and wasn't create as a finished product.

  Many series that were created and didn't release to the public.

  Many series that were created and were made as an offering to many temples as good merits.

  Be not surprised by YKJ's actions,
  because YKJ is "The Guru Producer". My work take a photo amulets and made graphic design
  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  12 1 23 May, 2019
  13,500 BTH

YKJ never gave permission to anyone to create amulet in the name of Senasana Wat Pa Chao Sua.

YKJ's motto is, "To create artwork with high and low reliefs." Create an ancient buddhistic artwork that possessed Buddha's grace and YKJ would like the user to witness the power of Buddha's grace.

YKJ would like to carry on Buddhism in the sense of "an Artist" :
• Think by himself
• Created by himself
• Blessed by himself
• His own creations used by himself …………………………………………… YKJ cherished all of his creations, pay attentions to every details and every steps of the creations process. If the creation is not good that creation won't be release to the public.

Many series were created in large quantities. (more than thousand pieces)

Many series were created in small quantities. (as few as ten pieces)

Many series has been designed and wasn't create as a finished product.

Many series that were created and didn't release to the public.

Many series that were created and were made as an offering to many temples as good merits.

Be not surprised by YKJ's actions,
because YKJ is "The Guru Producer". My work take a photo amulets and made graphic design 
Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  13,500 BTH

  YKJ never gave permission to anyone to create amulet in the name of Senasana Wat Pa Chao Sua.

  YKJ's motto is, "To create artwork with high and low reliefs." Create an ancient buddhistic artwork that possessed Buddha's grace and YKJ would like the user to witness the power of Buddha's grace.

  YKJ would like to carry on Buddhism in the sense of "an Artist" :
  • Think by himself
  • Created by himself
  • Blessed by himself
  • His own creations used by himself …………………………………………… YKJ cherished all of his creations, pay attentions to every details and every steps of the creations process. If the creation is not good that creation won't be release to the public.

  Many series were created in large quantities. (more than thousand pieces)

  Many series were created in small quantities. (as few as ten pieces)

  Many series has been designed and wasn't create as a finished product.

  Many series that were created and didn't release to the public.

  Many series that were created and were made as an offering to many temples as good merits.

  Be not surprised by YKJ's actions,
  because YKJ is "The Guru Producer". My work take a photo amulets and made graphic design
  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  9 0 21 May, 2019
  13,500 BTH

YKJ never gave permission to anyone to create amulet in the name of Senasana Wat Pa Chao Sua.

YKJ's motto is, "To create artwork with high and low reliefs." Create an ancient buddhistic artwork that possessed Buddha's grace and YKJ would like the user to witness the power of Buddha's grace.

YKJ would like to carry on Buddhism in the sense of "an Artist" :
• Think by himself
• Created by himself
• Blessed by himself
• His own creations used by himself …………………………………………… YKJ cherished all of his creations, pay attentions to every details and every steps of the creations process. If the creation is not good that creation won't be release to the public.

Many series were created in large quantities. (more than thousand pieces)

Many series were created in small quantities. (as few as ten pieces)

Many series has been designed and wasn't create as a finished product.

Many series that were created and didn't release to the public.

Many series that were created and were made as an offering to many temples as good merits.

Be not surprised by YKJ's actions,
because YKJ is "The Guru Producer". My work take a photo amulets and made graphic design 
Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  13,500 BTH

  YKJ never gave permission to anyone to create amulet in the name of Senasana Wat Pa Chao Sua.

  YKJ's motto is, "To create artwork with high and low reliefs." Create an ancient buddhistic artwork that possessed Buddha's grace and YKJ would like the user to witness the power of Buddha's grace.

  YKJ would like to carry on Buddhism in the sense of "an Artist" :
  • Think by himself
  • Created by himself
  • Blessed by himself
  • His own creations used by himself …………………………………………… YKJ cherished all of his creations, pay attentions to every details and every steps of the creations process. If the creation is not good that creation won't be release to the public.

  Many series were created in large quantities. (more than thousand pieces)

  Many series were created in small quantities. (as few as ten pieces)

  Many series has been designed and wasn't create as a finished product.

  Many series that were created and didn't release to the public.

  Many series that were created and were made as an offering to many temples as good merits.

  Be not surprised by YKJ's actions,
  because YKJ is "The Guru Producer". My work take a photo amulets and made graphic design
  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  12 1 19 May, 2019
  #วันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 🙏🙏🙏 พระสมเด็จองค์แรก #องค์ครู ที่ลุงมอบให้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมศึกษาพระเครื่องอย่างจริงจัง ต่อยอดความรู้ในการเก็บสะสมสายอื่นๆ พระเครื่อง เครื่องราง เหรียญ เก็บทุกประเภทตามแต่กำลัง โอกาส จังหวะที่เข้ามาครับ
#amulet #thaiamulet #amuletthailand #พระเครื่อง #พระเครื่องยอดนิยม #พระยอดนิยม #เครื่องราง #ของขลัง #พระสมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #วัดระฆัง #กรุงเทพ #กรุงเทพมหานคร

  #ว ันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 🙏🙏🙏 พระสมเด็จองค์แรก #องค ์ครู ที่ลุงมอบให้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมศึกษาพระเครื่องอย่างจริงจัง ต่อยอดความรู้ในการเก็บสะสมสายอื่นๆ พระเครื่อง เครื่องราง เหรียญ เก็บทุกประเภทตามแต่กำลัง โอกาส จังหวะที่เข้ามาครับ
  #amulet #thaiamulet #amuletthailand #พระเคร ื่อง #พระเคร ื่องยอดนิยม #พระยอดน ิยม #เคร ื่องราง #ของขล ัง #พระสมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #ว ัดระฆัง #กร ุงเทพ #กร ุงเทพมหานคร

  20 5 18 May, 2019
  Signature of masterpiece 2019.... #พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง กทม. รุ่น 100 ปี สร้างปีพ.ศ.2515 Phra Somdej Wat Rakhang, Pim Yai, Powder Material, Bangkok, Thailand., Model 100 years, built in B.E.2515. Pick up the old monk to tell the story : Phra Somdej Wat Rakhang, Pim Yai, Powder Material, Bangkok, Thailand., Model 100 years, built in B.E.2515. Created on the occasion of 100 years of the death of Somdej Phra Phut-tha-chant To Prom-ma-rang-si, The memorial Somdej Phra Phut-tha-chant To Prom-ma-rang-si, 100 years old, is a monk that is not difficult to study. And is clear both history Creation purpose Great royal ritual Magical mass And clarity in the number of sacred objects, In my eyes He is very outstanding. Because there is a spicy content that is easy to see, the masses of Phra Somdej, And perfect condition Beautiful in every proportion, The more you see the more impressive. #premium #precious #masterpiece #thai handmade #thai culture #thai ancient #thai amulets #thai antique #best of thai amulets #1340art #kini.kana #proudfitfam #art of thai buddhist #power of faith #power of belief #worship #happiness #safelife #luckylife #nature #lifestyle #onepiece in the world #richmansworld

  Signature of masterpiece 2019.... #พระสมเด ็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง กทม. รุ่น 100 ปี สร้างปีพ.ศ.2515 Phra Somdej Wat Rakhang, Pim Yai, Powder Material, Bangkok, Thailand., Model 100 years, built in B.E.2515. Pick up the old monk to tell the story : Phra Somdej Wat Rakhang, Pim Yai, Powder Material, Bangkok, Thailand., Model 100 years, built in B.E.2515. Created on the occasion of 100 years of the death of Somdej Phra Phut-tha-chant To Prom-ma-rang-si, The memorial Somdej Phra Phut-tha-chant To Prom-ma-rang-si, 100 years old, is a monk that is not difficult to study. And is clear both history Creation purpose Great royal ritual Magical mass And clarity in the number of sacred objects, In my eyes He is very outstanding. Because there is a spicy content that is easy to see, the masses of Phra Somdej, And perfect condition Beautiful in every proportion, The more you see the more impressive. #premium #precious #masterpiece #thai handmade #thai culture #thai ancient #thai amulets #thai antique #best of thai amulets #1340art #kini .kana #proudfitfam #art of thai buddhist #power of faith #power of belief #worship #happiness #safelife #luckylife #nature #lifestyle #onepiece in the world #richmansworld

  10 2 18 May, 2019
  Signature of masterpiece 2019.... #พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง กทม. รุ่น 100 ปี สร้างปีพ.ศ.2515 Phra Somdej Wat Rakhang, Pim Yai, Powder Material, Bangkok, Thailand., Model 100 years, built in B.E.2515. Pick up the old monk to tell the story : Phra Somdej Wat Rakhang, Pim Yai, Powder Material, Bangkok, Thailand., Model 100 years, built in B.E.2515. Created on the occasion of 100 years of the death of Somdej Phra Phut-tha-chant To Prom-ma-rang-si, The memorial Somdej Phra Phut-tha-chant To Prom-ma-rang-si, 100 years old, is a monk that is not difficult to study. And is clear both history Creation purpose Great royal ritual Magical mass And clarity in the number of sacred objects, In my eyes He is very outstanding. Because there is a spicy content that is easy to see, the masses of Phra Somdej, And perfect condition Beautiful in every proportion, The more you see the more impressive. #premium #precious #masterpiece #thai handmade #thai culture #thai ancient #thai amulets #thai antique #best of thai amulets #1340art #kini.kana #proudfitfam #art of thai buddhist #power of faith #power of belief #worship #happiness #safelife #luckylife #nature #lifestyle #onepiece in the world #richmansworld

  Signature of masterpiece 2019.... #พระสมเด ็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง กทม. รุ่น 100 ปี สร้างปีพ.ศ.2515 Phra Somdej Wat Rakhang, Pim Yai, Powder Material, Bangkok, Thailand., Model 100 years, built in B.E.2515. Pick up the old monk to tell the story : Phra Somdej Wat Rakhang, Pim Yai, Powder Material, Bangkok, Thailand., Model 100 years, built in B.E.2515. Created on the occasion of 100 years of the death of Somdej Phra Phut-tha-chant To Prom-ma-rang-si, The memorial Somdej Phra Phut-tha-chant To Prom-ma-rang-si, 100 years old, is a monk that is not difficult to study. And is clear both history Creation purpose Great royal ritual Magical mass And clarity in the number of sacred objects, In my eyes He is very outstanding. Because there is a spicy content that is easy to see, the masses of Phra Somdej, And perfect condition Beautiful in every proportion, The more you see the more impressive. #premium #precious #masterpiece #thai handmade #thai culture #thai ancient #thai amulets #thai antique #best of thai amulets #1340art #kini .kana #proudfitfam #art of thai buddhist #power of faith #power of belief #worship #happiness #safelife #luckylife #nature #lifestyle #onepiece in the world #richmansworld

  8 0 18 May, 2019
  YKJ never gave permission to anyone to create amulet in the name of Senasana Wat Pa Chao Sua.

YKJ's motto is, "To create artwork with high and low reliefs." Create an ancient buddhistic artwork that possessed Buddha's grace and YKJ would like the user to witness the power of Buddha's grace.

YKJ would like to carry on Buddhism in the sense of "an Artist" :
• Think by himself
• Created by himself
• Blessed by himself
• His own creations used by himself …………………………………………… YKJ cherished all of his creations, pay attentions to every details and every steps of the creations process. If the creation is not good that creation won't be release to the public.

Many series were created in large quantities. (more than thousand pieces)

Many series were created in small quantities. (as few as ten pieces)

Many series has been designed and wasn't create as a finished product.

Many series that were created and didn't release to the public.

Many series that were created and were made as an offering to many temples as good merits.

Be not surprised by YKJ's actions,
because YKJ is "The Guru Producer". My work take a photo amulets and made graphic design 
Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  YKJ never gave permission to anyone to create amulet in the name of Senasana Wat Pa Chao Sua.

  YKJ's motto is, "To create artwork with high and low reliefs." Create an ancient buddhistic artwork that possessed Buddha's grace and YKJ would like the user to witness the power of Buddha's grace.

  YKJ would like to carry on Buddhism in the sense of "an Artist" :
  • Think by himself
  • Created by himself
  • Blessed by himself
  • His own creations used by himself …………………………………………… YKJ cherished all of his creations, pay attentions to every details and every steps of the creations process. If the creation is not good that creation won't be release to the public.

  Many series were created in large quantities. (more than thousand pieces)

  Many series were created in small quantities. (as few as ten pieces)

  Many series has been designed and wasn't create as a finished product.

  Many series that were created and didn't release to the public.

  Many series that were created and were made as an offering to many temples as good merits.

  Be not surprised by YKJ's actions,
  because YKJ is "The Guru Producer". My work take a photo amulets and made graphic design
  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  7 0 17 May, 2019
  “พุทธคุณแห่ง ผงกฤติยาคม”
ความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีพระเครื่องใดเสมอเหมือนที่มีอยู่ในพระสมเด็จ 
ประกอบไปด้วยผงวิเศษทั้ง ๕

๑ ปัถมัง มีคุณเด่นด้านคงกระพัน

๒ อิทธิเจ มีคุณเด่นด้านเมตตามหาเสน่ห์ 
๓ มหาราช มีคุณเด่นด้านอำนาจบารมี

๔ พุทธคุณ มีคุณเด่นด้านปัญญาความคิดที่ดี ความเจริญรุ่งเรือง

๕ ตรีนิสิงเห มีคุณเด่นด้านคลาดแคล้วปลอดภัยจากภัยทั้งปวง

พุทธคุณทั้ง ๕ ถือว่าครอบจักรวาล ครบถ้วนกระบวนความแห่งงานกฤติยาคม
*************************** ภาพ - พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่
บัตรตรวจอายุมวลสารทางวิืทยาศาสตร์ - 01349/28 
ผู้ครอบครอง - ปิ่นศิริ ศิริปิ่น
โทร 089-813-1040
#พระสมเด็จองค์ลุงพุฒ #พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ #ครูปิ่นศิริ #krupinsiri #amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #phimyai
#พระเครื่อง​ #พระบูชา​ #เช่าพระ #พระเบญจภาคี​ ​#พระสมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #พิมพ์ใหญ่
#วัดระฆัง​ #พระแท้

  “พุทธคุณแห่ง ผงกฤติยาคม”
  ความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีพระเครื่องใดเสมอเหมือนที่มีอยู่ในพระสมเด็จ
  ประกอบไปด้วยผงวิเศษทั้ง ๕

  ๑ ปัถมัง มีคุณเด่นด้านคงกระพัน

  ๒ อิทธิเจ มีคุณเด่นด้านเมตตามหาเสน่ห์
  ๓ มหาราช มีคุณเด่นด้านอำนาจบารมี

  ๔ พุทธคุณ มีคุณเด่นด้านปัญญาความคิดที่ดี ความเจริญรุ่งเรือง

  ๕ ตรีนิสิงเห มีคุณเด่นด้านคลาดแคล้วปลอดภัยจากภัยทั้งปวง

  พุทธคุณทั้ง ๕ ถือว่าครอบจักรวาล ครบถ้วนกระบวนความแห่งงานกฤติยาคม
  *************************** ภาพ - พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่
  บัตรตรวจอายุมวลสารทางวิืทยาศาสตร์ - 01349/28
  ผู้ครอบครอง - ปิ่นศิริ ศิริปิ่น
  โทร 089-813-1040
  #พระสมเด ็จองค์ลุงพุฒ #พระสมเด ็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ #คร ูปิ่นศิริ #krupinsiri #amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #phimyai
  #พระเคร ื่อง​ #พระบ ูชา​ #เช ่าพระ #พระเบญจภาค ี​ ​ #พระสมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #พ ิมพ์ใหญ่
  #ว ัดระฆัง​ #พระแท

  28 0 17 May, 2019
  YKJ never gave permission to anyone to create amulet in the name of Senasana Wat Pa Chao Sua.

YKJ's motto is, "To create artwork with high and low reliefs." Create an ancient buddhistic artwork that possessed Buddha's grace and YKJ would like the user to witness the power of Buddha's grace.

YKJ would like to carry on Buddhism in the sense of "an Artist" :
• Think by himself
• Created by himself
• Blessed by himself
• His own creations used by himself …………………………………………… YKJ cherished all of his creations, pay attentions to every details and every steps of the creations process. If the creation is not good that creation won't be release to the public.

Many series were created in large quantities. (more than thousand pieces)

Many series were created in small quantities. (as few as ten pieces)

Many series has been designed and wasn't create as a finished product.

Many series that were created and didn't release to the public.

Many series that were created and were made as an offering to many temples as good merits.

Be not surprised by YKJ's actions,
because YKJ is "The Guru Producer". My work take a photo amulets and made graphic design 
Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  YKJ never gave permission to anyone to create amulet in the name of Senasana Wat Pa Chao Sua.

  YKJ's motto is, "To create artwork with high and low reliefs." Create an ancient buddhistic artwork that possessed Buddha's grace and YKJ would like the user to witness the power of Buddha's grace.

  YKJ would like to carry on Buddhism in the sense of "an Artist" :
  • Think by himself
  • Created by himself
  • Blessed by himself
  • His own creations used by himself …………………………………………… YKJ cherished all of his creations, pay attentions to every details and every steps of the creations process. If the creation is not good that creation won't be release to the public.

  Many series were created in large quantities. (more than thousand pieces)

  Many series were created in small quantities. (as few as ten pieces)

  Many series has been designed and wasn't create as a finished product.

  Many series that were created and didn't release to the public.

  Many series that were created and were made as an offering to many temples as good merits.

  Be not surprised by YKJ's actions,
  because YKJ is "The Guru Producer". My work take a photo amulets and made graphic design
  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  12 1 16 May, 2019
  YKJ never gave permission to anyone to create amulet in the name of Senasana Wat Pa Chao Sua.

YKJ's motto is, "To create artwork with high and low reliefs." Create an ancient buddhistic artwork that possessed Buddha's grace and YKJ would like the user to witness the power of Buddha's grace.

YKJ would like to carry on Buddhism in the sense of "an Artist" :
• Think by himself
• Created by himself
• Blessed by himself
• His own creations used by himself …………………………………………… YKJ cherished all of his creations, pay attentions to every details and every steps of the creations process. If the creation is not good that creation won't be release to the public.

Many series were created in large quantities. (more than thousand pieces)

Many series were created in small quantities. (as few as ten pieces)

Many series has been designed and wasn't create as a finished product.

Many series that were created and didn't release to the public.

Many series that were created and were made as an offering to many temples as good merits.

Be not surprised by YKJ's actions,
because YKJ is "The Guru Producer". My work take a photo amulets and made graphic design 
Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  YKJ never gave permission to anyone to create amulet in the name of Senasana Wat Pa Chao Sua.

  YKJ's motto is, "To create artwork with high and low reliefs." Create an ancient buddhistic artwork that possessed Buddha's grace and YKJ would like the user to witness the power of Buddha's grace.

  YKJ would like to carry on Buddhism in the sense of "an Artist" :
  • Think by himself
  • Created by himself
  • Blessed by himself
  • His own creations used by himself …………………………………………… YKJ cherished all of his creations, pay attentions to every details and every steps of the creations process. If the creation is not good that creation won't be release to the public.

  Many series were created in large quantities. (more than thousand pieces)

  Many series were created in small quantities. (as few as ten pieces)

  Many series has been designed and wasn't create as a finished product.

  Many series that were created and didn't release to the public.

  Many series that were created and were made as an offering to many temples as good merits.

  Be not surprised by YKJ's actions,
  because YKJ is "The Guru Producer". My work take a photo amulets and made graphic design
  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  14 1 15 May, 2019
  #งานสั่งทำ ซุ้มกนกฐานพญานาค✨
แกะลึก ลายชัด งานปราณีต เพราะ เราขึ้นมือเองทุกชิ้น👍🏻
งานสวยๆแบบนี้รอแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะคะ📅
เลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลย⏰👍🏻 ไม่ต้องฝากพระ❌
‼️พระเป็นของลูกค้าที่นำมาเข้ากรอบที่ร้านค่ะ‼️
🌟กรอบพระทางร้านเป็นทอง%สูง✨
ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการคุณลูกค้าทุกท่าน 🌟
ร้านทองทิฆัมพรยินดีให้บริการค่ะ🙏🏻
.
ติดตามผ่านทางfacebook : ร้านทองทิฆัมพร
✨ 063-446-3462 ร้านทองทิฆัมพร ✨
.
欢迎光临,这里会做防水框优惠价格。谢谢 😃🙏🏻
.
❌ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต❌
#tikumprongoldshop #tikumpronthailand #ร้านทองทิฆัมพร #เลี่ยมพระ #เลี่ยมกรอบพระ #วัตถุมงคล #กรอบพระ #กรอบทอง #พระเครื่อง #พระ #ทอง #ทองคำแท้ #gold #goldshop #amuletthailand #黃金 #金 #泰國 #首饰 #防水 #中国 #佛牌 #佛牌防水殼 #佛牌店 #泰國佛牌 #พระสมเด็จ #สมเด็จวัดระฆัง #พระสมเด็จวัดระฆัง

  #งานส ั่งทำ ซุ้มกนกฐานพญานาค✨
  แกะลึก ลายชัด งานปราณีต เพราะ เราขึ้นมือเองทุกชิ้น👍🏻
  งานสวยๆแบบนี้รอแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะคะ📅
  เลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลย⏰👍🏻 ไม่ต้องฝากพระ❌
  ‼️พระเป็นของลูกค้าที่นำมาเข้ากรอบที่ร้านค่ะ‼️
  🌟กรอบพระทางร้านเป็นทอง%สูง✨
  ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการคุณลูกค้าทุกท่าน 🌟
  ร้านทองทิฆัมพรยินดีให้บริการค่ะ🙏🏻
  .
  ติดตามผ่านทางfacebook : ร้านทองทิฆัมพร
  ✨ 063-446-3462 ร้านทองทิฆัมพร ✨
  .
  欢迎光临,这里会做防水框优惠价格。谢谢 😃🙏🏻
  .
  ❌ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต❌
  #tikumprongoldshop #tikumpronthailand #ร ้านทองทิฆัมพร #เล ี่ยมพระ #เล ี่ยมกรอบพระ #ว ัตถุมงคล #กรอบพระ #กรอบทอง #พระเคร ื่อง #พระ #ทอง #ทองคำแท#gold #goldshop #amuletthailand #黃金 #金 #泰國 #首饰 #防水 #中国 #佛牌 #佛牌防水殼 #佛牌店 #泰國佛牌 #พระสมเด ็จ #สมเด ็จวัดระฆัง #พระสมเด ็จวัดระฆัง

  10 0 11 May, 2019
  ต้องการปล่อยเช่าสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
เปิดราคาเพียง 650,000 ไม่ต้องหาที่ไหนในโลกแล้วครับราคานี้ ด่วนมากครับ
ติดต่อ เบอร์ line:0898977883
#พระสมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ #พระเครื่องไทย #พระเครื่องยอดนิยม

  ต้องการปล่อยเช่าสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
  เปิดราคาเพียง 650,000 ไม่ต้องหาที่ไหนในโลกแล้วครับราคานี้ ด่วนมากครับ
  ติดต่อ เบอร์ line:0898977883
  #พระสมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #พระสมเด ็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ #พระเคร ื่องไทย #พระเคร ื่องยอดนิยม

  13 1 10 May, 2019
  YKJ never gave permission to anyone to create amulet in the name of Senasana Wat Pa Chao Sua.

YKJ's motto is, "To create artwork with high and low reliefs." Create an ancient buddhistic artwork that possessed Buddha's grace and YKJ would like the user to witness the power of Buddha's grace.

YKJ would like to carry on Buddhism in the sense of "an Artist" :
• Think by himself
• Created by himself
• Blessed by himself
• His own creations used by himself …………………………………………… YKJ cherished all of his creations, pay attentions to every details and every steps of the creations process. If the creation is not good that creation won't be release to the public.

Many series were created in large quantities. (more than thousand pieces)

Many series were created in small quantities. (as few as ten pieces)

Many series has been designed and wasn't create as a finished product.

Many series that were created and didn't release to the public.

Many series that were created and were made as an offering to many temples as good merits.

Be not surprised by YKJ's actions,
because YKJ is "The Guru Producer". My work take a photo amulets and made graphic design 
Thai amulet powerful 
Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

# พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
#สมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด็จวัตรป่า #สมเด็จจักรพรรดิ 
#สมเด็จญาคู #สมเด็จล้านช้าง
#พุทธศิลป์ #พุทธศิลป์ญาคู
 #ญาคูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
#khunpean
#praikanya #praykunya

  YKJ never gave permission to anyone to create amulet in the name of Senasana Wat Pa Chao Sua.

  YKJ's motto is, "To create artwork with high and low reliefs." Create an ancient buddhistic artwork that possessed Buddha's grace and YKJ would like the user to witness the power of Buddha's grace.

  YKJ would like to carry on Buddhism in the sense of "an Artist" :
  • Think by himself
  • Created by himself
  • Blessed by himself
  • His own creations used by himself …………………………………………… YKJ cherished all of his creations, pay attentions to every details and every steps of the creations process. If the creation is not good that creation won't be release to the public.

  Many series were created in large quantities. (more than thousand pieces)

  Many series were created in small quantities. (as few as ten pieces)

  Many series has been designed and wasn't create as a finished product.

  Many series that were created and didn't release to the public.

  Many series that were created and were made as an offering to many temples as good merits.

  Be not surprised by YKJ's actions,
  because YKJ is "The Guru Producer". My work take a photo amulets and made graphic design
  Thai amulet powerful
  Pra Somdej Jak Ka Pat (Somdej Emperor) Pra Somdej Larn Chang Wat Phra Jao Zao temple, Ubonratchatani, Thailand.

  พระสมเด็จจักรพรรดิฯล้านช้าง

  เรียกว่า “พิมพ์จักรพรรดิ” ด้วยประกอบด้วยพิมพ์นิยม 5 พิมพ์ รวมเป็นพิมพ์จักรพรรดิ • ประธาน • ทะลุซุ้ม • อกครุฑ • เส้นด้าย • ฐานแซม

  ซึ่งทั้ง 5 พิมพ์ ถือว่า เป็นพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวัดระฆัง

  # พระญาคูได้ถอดพิมพ์นิยมทั้ง 5 มาไว้ใน “พิมพ์จักรพรรดิ” ซึ่งไม่ใช่ทรงเครื่องจักรรดิ แต่นิยามจากพิมพ์ยอดนิยมทั้ง 5

  หรือ เบญจภาคีพิมพ์วัดระฆัง
  #สมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #somdej #somdejlarnchang #Somdej #somdejwatpha #สมเด ็จวัตรป่า #สมเด ็จจักรพรรดิ
  #สมเด ็จญาคู #สมเด ็จล้านช้าง
  #พ ุทธศิลป์ #พ ุทธศิลป์ญาคู
  #ญาค ูจุณฑ์ #masterykj #YKJ #watprajaozao
  #khunpean
  #praikanya #praykunya

  12 0 5 May, 2019

Top #พระสมเด็จวัดระฆัง posts

Advertisements

Advertisements

  Signature of masterpiece 2019.... #พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง กทม. รุ่น 100 ปี สร้างปีพ.ศ.2515 Phra Somdej Wat Rakhang, Pim Yai, Powder Material, Bangkok, Thailand., Model 100 years, built in B.E.2515. Pick up the old monk to tell the story : Phra Somdej Wat Rakhang, Pim Yai, Powder Material, Bangkok, Thailand., Model 100 years, built in B.E.2515. Created on the occasion of 100 years of the death of Somdej Phra Phut-tha-chant To Prom-ma-rang-si, The memorial Somdej Phra Phut-tha-chant To Prom-ma-rang-si, 100 years old, is a monk that is not difficult to study. And is clear both history Creation purpose Great royal ritual Magical mass And clarity in the number of sacred objects, In my eyes He is very outstanding. Because there is a spicy content that is easy to see, the masses of Phra Somdej, And perfect condition Beautiful in every proportion, The more you see the more impressive. #premium #precious #masterpiece #thai handmade #thai culture #thai ancient #thai amulets #thai antique #best of thai amulets #1340art #kini.kana #proudfitfam #art of thai buddhist #power of faith #power of belief #worship #happiness #safelife #luckylife #nature #lifestyle #onepiece in the world #richmansworld

  Signature of masterpiece 2019.... #พระสมเด ็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง กทม. รุ่น 100 ปี สร้างปีพ.ศ.2515 Phra Somdej Wat Rakhang, Pim Yai, Powder Material, Bangkok, Thailand., Model 100 years, built in B.E.2515. Pick up the old monk to tell the story : Phra Somdej Wat Rakhang, Pim Yai, Powder Material, Bangkok, Thailand., Model 100 years, built in B.E.2515. Created on the occasion of 100 years of the death of Somdej Phra Phut-tha-chant To Prom-ma-rang-si, The memorial Somdej Phra Phut-tha-chant To Prom-ma-rang-si, 100 years old, is a monk that is not difficult to study. And is clear both history Creation purpose Great royal ritual Magical mass And clarity in the number of sacred objects, In my eyes He is very outstanding. Because there is a spicy content that is easy to see, the masses of Phra Somdej, And perfect condition Beautiful in every proportion, The more you see the more impressive. #premium #precious #masterpiece #thai handmade #thai culture #thai ancient #thai amulets #thai antique #best of thai amulets #1340art #kini .kana #proudfitfam #art of thai buddhist #power of faith #power of belief #worship #happiness #safelife #luckylife #nature #lifestyle #onepiece in the world #richmansworld

  10 2 18 May, 2019

Advertisements

  #งานสั่งทำ ซุ้มหลุยส์หัวสิงห์ดุ✨
‼️พระเป็นของลูกค้าที่นำมาเข้ากรอบที่ร้านค่ะ‼️
แกะลึก ลายชัด งานปราณีต เพราะ เราขึ้นมือเองทุกชิ้น👍🏻
งานสวยๆแบบนี้รอแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะคะ📅
เลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลย⏰👍🏻 ไม่ต้องฝากพระ❌
🌟กรอบพระทางร้านเป็นทอง%สูง✨
ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการคุณลูกค้าทุกท่าน 🌟
ร้านทองทิฆัมพรยินดีให้บริการค่ะ🙏🏻
.
Facebook : ร้านทองทิฆัมพร
Instagram : tikumpron.goldshop
LINE : tikumpron.goldshop
✨ 063-446-3462 ร้านทองทิฆัมพร ✨
.
欢迎光临,这里会做防水框优惠价格。谢谢 😃🙏🏻
.
❌ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต❌
#tikumprongoldshop #tikumpronthailand #ร้านทองทิฆัมพร #เลี่ยมพระ #เลี่ยมกรอบพระ #วัตถุมงคล #กรอบพระ #กรอบทอง #พระเครื่อง #พระ #ทอง #ทองคำแท้ #gold #goldshop #amuletthailand #黃金 #金 #泰國 #首饰 #防水 #中国 #佛牌 #佛牌防水殼 #佛牌店 #泰國佛牌 #พระสมเด็จ #สมเด็จวัดระฆัง #พระสมเด็จวัดระฆัง #งานสุโขทัย

  #งานส ั่งทำ ซุ้มหลุยส์หัวสิงห์ดุ✨
  ‼️พระเป็นของลูกค้าที่นำมาเข้ากรอบที่ร้านค่ะ‼️
  แกะลึก ลายชัด งานปราณีต เพราะ เราขึ้นมือเองทุกชิ้น👍🏻
  งานสวยๆแบบนี้รอแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะคะ📅
  เลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลย⏰👍🏻 ไม่ต้องฝากพระ❌
  🌟กรอบพระทางร้านเป็นทอง%สูง✨
  ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการคุณลูกค้าทุกท่าน 🌟
  ร้านทองทิฆัมพรยินดีให้บริการค่ะ🙏🏻
  .
  Facebook : ร้านทองทิฆัมพร
  Instagram : tikumpron.goldshop
  LINE : tikumpron.goldshop
  ✨ 063-446-3462 ร้านทองทิฆัมพร ✨
  .
  欢迎光临,这里会做防水框优惠价格。谢谢 😃🙏🏻
  .
  ❌ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต❌
  #tikumprongoldshop #tikumpronthailand #ร ้านทองทิฆัมพร #เล ี่ยมพระ #เล ี่ยมกรอบพระ #ว ัตถุมงคล #กรอบพระ #กรอบทอง #พระเคร ื่อง #พระ #ทอง #ทองคำแท#gold #goldshop #amuletthailand #黃金 #金 #泰國 #首饰 #防水 #中国 #佛牌 #佛牌防水殼 #佛牌店 #泰國佛牌 #พระสมเด ็จ #สมเด ็จวัดระฆัง #พระสมเด ็จวัดระฆัง #งานส ุโขทัย

  29 0 26 May, 2019
  #งานสั่งทำ ตลับสมเด็จฝั่งพลอยเขียว✨
แกะลึก ลายชัด งานปราณีต เพราะ เราขึ้นมือเองทุกชิ้น👍🏻
งานสวยๆแบบนี้รอแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะคะ📅
เลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลย⏰👍🏻 ไม่ต้องฝากพระ❌
‼️พระเป็นของลูกค้าที่นำมาเข้ากรอบที่ร้านค่ะ‼️
🌟กรอบพระทางร้านเป็นทอง%สูง✨
ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการคุณลูกค้าทุกท่าน 🌟
ร้านทองทิฆัมพรยินดีให้บริการค่ะ🙏🏻
.
Facebook : ร้านทองทิฆัมพร
Instagram : tikumpron.goldshop
LINE : tikumpron.goldshop
✨ 063-446-3462 ร้านทองทิฆัมพร ✨
.
欢迎光临,这里会做防水框优惠价格。谢谢 😃🙏🏻
.
❌ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต❌
#tikumprongoldshop #tikumpronthailand #ร้านทองทิฆัมพร #เลี่ยมพระ #เลี่ยมกรอบพระ #วัตถุมงคล #กรอบพระ #กรอบทอง #พระเครื่อง #พระ #ทอง #ทองคำแท้ #gold #goldshop #amuletthailand #黃金 #金 #泰國 #首饰 #防水 #中国 #佛牌 #佛牌防水殼 #佛牌店 #泰國佛牌 #พระสมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #สมเด็จ #ตลับทองคำแท้

  #งานส ั่งทำ ตลับสมเด็จฝั่งพลอยเขียว✨
  แกะลึก ลายชัด งานปราณีต เพราะ เราขึ้นมือเองทุกชิ้น👍🏻
  งานสวยๆแบบนี้รอแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะคะ📅
  เลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลย⏰👍🏻 ไม่ต้องฝากพระ❌
  ‼️พระเป็นของลูกค้าที่นำมาเข้ากรอบที่ร้านค่ะ‼️
  🌟กรอบพระทางร้านเป็นทอง%สูง✨
  ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการคุณลูกค้าทุกท่าน 🌟
  ร้านทองทิฆัมพรยินดีให้บริการค่ะ🙏🏻
  .
  Facebook : ร้านทองทิฆัมพร
  Instagram : tikumpron.goldshop
  LINE : tikumpron.goldshop
  ✨ 063-446-3462 ร้านทองทิฆัมพร ✨
  .
  欢迎光临,这里会做防水框优惠价格。谢谢 😃🙏🏻
  .
  ❌ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต❌
  #tikumprongoldshop #tikumpronthailand #ร ้านทองทิฆัมพร #เล ี่ยมพระ #เล ี่ยมกรอบพระ #ว ัตถุมงคล #กรอบพระ #กรอบทอง #พระเคร ื่อง #พระ #ทอง #ทองคำแท#gold #goldshop #amuletthailand #黃金 #金 #泰國 #首饰 #防水 #中国 #佛牌 #佛牌防水殼 #佛牌店 #泰國佛牌 #พระสมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #สมเด ็จ #ตล ับทองคำแท้

  25 0 27 May, 2019