Search Hashtag & User

#พระสมเด็จวัดระฆัง Instagram Photos & Videos

พระสมเด็จวัดระฆัง - 574 posts

Latest #พระสมเด็จวัดระฆัง Posts

Advertisements

  พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซม พระถูกแช่น้ำมนต์เก่ามาเสียผิวแต่ดูง่าย เลี่ยมทองคำ
  ราคา 35,000 บาท
  #พระสมเด ็จวัดระฆัง

  พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซม พระถูกแช่น้ำมนต์เก่ามาเสียผิวแต่ดูง่าย เลี่ยมทองคำ
ราคา 35,000 บาท
#พระสมเด็จวัดระฆัง
  12 0 10 February, 2019

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  สินค้าเก่า คุณพ่อฝากส่งต่อในราคาย่อมเยาว์
  ร้านนี้ส่งสินค้าจริง ไม่มีโกง
  รับประกันสินค้าไม่มีแตกหัก ห่อหุ้มกันกระแทก

  สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แชทเฟส หรือทางไลน์ rungthiyikkk
  #พระเคร ื่องยอดนิยม #พระสมเด ็จวัดระฆัง #ว ัตถุโบราณ #สะสมของเก ่า

  สินค้าเก่า คุณพ่อฝากส่งต่อในราคาย่อมเยาว์
ร้านนี้ส่งสินค้าจริง ไม่มีโกง
รับประกันสินค้าไม่มีแตกหัก ห่อหุ้มกันกระแทก

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แชทเฟส หรือทางไลน์ rungthiyikkk 
#พระเครื่องยอดนิยม #พระสมเด็จวัดระฆัง #วัตถุโบราณ #สะสมของเก่า
  2 0 1 February, 2019

  พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ เนื้อครู ดูง่าย เปิดราคาแบ่งปัน 1.5 ล้านบาทครับ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #พระสมเด ็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ #พระสมเด ็จวัดระฆังโฆสิตาราม

  พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ เนื้อครู ดูง่าย เปิดราคาแบ่งปัน 1.5 ล้านบาทครับ #พระสมเด็จวัดระฆัง #พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ #พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม
  14 0 31 January, 2019

  #พระสมเด ็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซมเนื้อขาวนมข้นลงรักเก่า 3,000฿

  #พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซมเนื้อขาวนมข้นลงรักเก่า 3,000฿
  8 0 30 January, 2019

  วันพฤหัสที่​ ๒๔​ มกราคม​ ๒๕๖๒
  วันแรม​ ๔​ ค่ำ​ เดือนยี่​ ปีจอ

  ลาโภ อลาโภ ยโส อยโส จ นินฺทา ปสํสา จ สุขํ จ ทุกฺขํ เอเต อนิจฺจา มนุเชสุ

  ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข และ ทุกข์ สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาในหมู่มนุษย์ ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอน

  ภาพ​ -​ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
  อายุ​ -​ ๑๕๐​ ปี
  ผู้ครอบครอง​ -​ แสนยา​ สมสอาด
  เช่่า​/แลกเปลี่ยน​ -​ 089-813-1040

  #พระสมเด ็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ #แสนยาน ุภาพ #แสนยา#คร ูปิ่นศิริ #สถาบ ันพัฒนาศิลปิน #smd1987 #krupin #amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #krupinsiri #phimyai
  #พระเคร ื่อง​ #พระบ ูชา​ #เช ่าพระ #พระเบญจภาค ี​ ​ #พระสมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #พ ิมพ์ใหญ่
  #ว ัดระฆัง

  วันพฤหัสที่​ ๒๔​ มกราคม​ ๒๕๖๒
วันแรม​ ๔​ ค่ำ​ เดือนยี่​ ปีจอ

ลาโภ อลาโภ ยโส อยโส จ นินฺทา ปสํสา จ สุขํ จ ทุกฺขํ เอเต อนิจฺจา มนุเชสุ

ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข และ ทุกข์ สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาในหมู่มนุษย์ ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอน

ภาพ​ -​ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
อายุ​ -​ ๑๕๐​ ปี
ผู้ครอบครอง​ -​ แสนยา​ สมสอาด
เช่่า​/แลกเปลี่ยน​ -​ 089-813-1040

#พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ #แสนยานุภาพ #แสนยา​ #ครูปิ่นศิริ #สถาบันพัฒนาศิลปิน #smd1987 #krupin #amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #krupinsiri #phimyai
#พระเครื่อง​ #พระบูชา​ #เช่าพระ #พระเบญจภาคี​ ​#พระสมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #พิมพ์ใหญ่
#วัดระฆัง
  16 0 24 January, 2019

Advertisements

  "เมื่อยังไม่ถึงเวลา เทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ ครั้นถึงเวลาทั้งฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่ จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลย จะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า"
  คำสอนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วันอาทิตย์ที่​ ๒๐​ มกราคม​ ๒๕๖๒
  วันพระขึ้น​ ๑๕​ ค่ำ​ เดือน​ยี่​ ปีจอ

  #พระสมเด ็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ #คร ูปิ่นศิริ #สถาบ ันพัฒนาศิลปิน #smd1987 #krupin #amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #krupinsiri #phimyai
  #พระเคร ื่อง​ #พระบ ูชา​ #เช ่าพระ #พระเบญจภาค ี​ ​ #พระสมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #พ ิมพ์ใหญ่
  #ว ัดระฆัง

  "เมื่อยังไม่ถึงเวลา เทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ ครั้นถึงเวลาทั้งฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่ จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลย จะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า" 
คำสอนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วันอาทิตย์ที่​ ๒๐​ มกราคม​ ๒๕๖๒
วันพระขึ้น​ ๑๕​ ค่ำ​ เดือน​ยี่​ ปีจอ

#พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ #ครูปิ่นศิริ #สถาบันพัฒนาศิลปิน #smd1987 #krupin #amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #krupinsiri #phimyai
#พระเครื่อง​ #พระบูชา​ #เช่าพระ #พระเบญจภาคี​ ​#พระสมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #พิมพ์ใหญ่
#วัดระฆัง
  33 0 20 January, 2019

  วันนี้คุณครูมีบิน
  สวดมนต์บทนี้ก่อนออกเดินทาง

  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

  บทสวดที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)
  ใช้เป็นประจำ แคล้วคลาดปลอดภัย

  วันเสาร์ที่​ ๑๙ มกราคม​ ๒๕๖๒
  วันขึ้น​ ๑๔​ ค่ำ​ เดือนยี่​ ปีจอ

  #พระสมเด ็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่​ #แสนยา#คร ูปิ่นศิริ #สถาบ ันพัฒนาศิลปิน #smd1987 #krupin #amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #krupinsiri #phimyai
  #พระเคร ื่อง​ #พระบ ูชา​ #พระเบญจภาค ี​ ​ #พระสมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #พ ิมพ์ใหญ่
  #ว ัดระฆัง

  วันนี้คุณครูมีบิน
สวดมนต์บทนี้ก่อนออกเดินทาง

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

บทสวดที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)
ใช้เป็นประจำ แคล้วคลาดปลอดภัย

วันเสาร์ที่​ ๑๙ มกราคม​ ๒๕๖๒
วันขึ้น​ ๑๔​ ค่ำ​ เดือนยี่​ ปีจอ

#พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่​ #แสนยา​ #ครูปิ่นศิริ #สถาบันพัฒนาศิลปิน #smd1987 #krupin #amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #krupinsiri #phimyai
#พระเครื่อง​ #พระบูชา​ #พระเบญจภาคี​ ​#พระสมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #พิมพ์ใหญ่
#วัดระฆัง
  27 0 18 January, 2019

  #จ ักรวาลพระเครื่อง องค์ที่1
  #พระสมเด ็จวัดระฆัง
  #พ ิมพ์ ฐานแซม
  #สร ้าง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
  .
  สร้างโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุฒาจารย์(โต)พฺรหฺมรังษี เป็นตัวแทนยุค รัตนโกสินทร์ เป็นพระเครื่องทีมีอายุ

  การสร้างน้อยที่สุด ในบรรดาเบญจภาคีด้วยกัน พระสมเด็จวัดระฆัง สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่วัดระฆังโฆษิตาราม กรุงเทพฯ "สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่" จัดได้ว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องตลอดกาล หรือ "จักรพรรดิแห่งพระเครื่อง" อีกทั้งเป็นสุดยอดความปรารถนาที่จะได้ไว้ในครอบครองของบรรดาเหล่าผู้นิยมพระเครื่องหรือนักสะสมของเก่าทั้งหลาย จัดได้ว่า เป็นของล้ำค่าชิ้นหนึ่งทีเดียว เหตุที่สร้างขึ้นมาก็เพื่อเป็นการสืบทอด

  พระศาสนาตามเยี่ยงโบราณกาล นอกจากนี้ยังมี พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พระสมเด็จวัดเกศไชโยวรวิหาร ก็เป็นที่นิยมไม่แพ้กัน
  .
  #ทรงค ุณวิเศษ ครอบจักรวาล เน้นบุญฤทธิ์ หนุนดวงชะตา เมตตามหานิยม แคล้วคลาดภัยพิบัติ คงกระพัน โชคลาภ ใครมีบารมีได้ไว้จะรุ่งเรืองไม่มีวันตกต่ำ

  #จักรวาลพระเครื่อง องค์ที่1
#พระสมเด็จวัดระฆัง
#พิมพ์ ฐานแซม
#สร้าง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
.
สร้างโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุฒาจารย์(โต)พฺรหฺมรังษี เป็นตัวแทนยุค รัตนโกสินทร์ เป็นพระเครื่องทีมีอายุ

การสร้างน้อยที่สุด ในบรรดาเบญจภาคีด้วยกัน พระสมเด็จวัดระฆัง สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่วัดระฆังโฆษิตาราม กรุงเทพฯ "สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่" จัดได้ว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องตลอดกาล หรือ "จักรพรรดิแห่งพระเครื่อง" อีกทั้งเป็นสุดยอดความปรารถนาที่จะได้ไว้ในครอบครองของบรรดาเหล่าผู้นิยมพระเครื่องหรือนักสะสมของเก่าทั้งหลาย จัดได้ว่า เป็นของล้ำค่าชิ้นหนึ่งทีเดียว เหตุที่สร้างขึ้นมาก็เพื่อเป็นการสืบทอด

พระศาสนาตามเยี่ยงโบราณกาล นอกจากนี้ยังมี พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พระสมเด็จวัดเกศไชโยวรวิหาร ก็เป็นที่นิยมไม่แพ้กัน
.
#ทรงคุณวิเศษ ครอบจักรวาล เน้นบุญฤทธิ์ หนุนดวงชะตา เมตตามหานิยม แคล้วคลาดภัยพิบัติ คงกระพัน โชคลาภ ใครมีบารมีได้ไว้จะรุ่งเรืองไม่มีวันตกต่ำ
  1 0 13 January, 2019

  พิธีหล่อหลอมชนวนมวลสาร พระสมเด็จวัดระฆัง ยกฐานะ 2 (คณะ 8)

  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ พิธีหล่อหลอมชนวนมวลสาร #พระสมเด ็จวัดระฆัง รุ่น #ยกฐานะ 2 (คณะ 8) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร โดย พระครูสมุห์วัชร ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามฯ ประธานจัดสร้าง เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนสร้างกำแพงแก้ว วัดบรรพตสุทธาราม จ.พิจิตร

  โดยกำหนดพิธีพุทธาภิเษก วันมาฆบูชา
  ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วาระที่ ๑
  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วาระที่ ๒
  ณ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

  เปิดจองตั้งแต่วันนี้ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  รับวัตถุมงคล ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จองที่ไหนติดต่อรับที่นั่น

  ติดต่อสั่งจอง โทร. 084-3345577 , 086-0557113 , 080-6258760
  LINE ID : Rakang28 และ ศูนย์พระเครื่องชั้นนำ
  ———————
  #ส ังคมพระใหม่ แหล่งรวมสำหรับข่าวสารข้อมูล และภาพถ่าย เกี่ยวกับพระเกจิคณาจารย์ , พระเครื่อง , เครื่องรางของขลัง , งานพิธีพุทธาภิเษก , งานบุญงานกุศล ทั่วประเทศไทย
  #ต ิดต่องาน รับงานถ่ายภาพงานพิธีพุทธาภิเษก , งานฉลองอายุวัฒนมงคล , งานถ่ายภาพวัตถุมงคล และงานถ่ายวิดีโอ งานโปรโมทโฆษณา , งานออกแบบและผลิตโปสเตอร์ใบปลิว โบว์ชัวร์วัตถุมงคล / Contact us : 084-0141942 ( โน๊ต ) / E-mail : [email protected] / Line : kajornsak35

  พิธีหล่อหลอมชนวนมวลสาร พระสมเด็จวัดระฆัง ยกฐานะ 2 (คณะ 8)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ พิธีหล่อหลอมชนวนมวลสาร #พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่น #ยกฐานะ 2 (คณะ 8) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร โดย พระครูสมุห์วัชร ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามฯ ประธานจัดสร้าง เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนสร้างกำแพงแก้ว วัดบรรพตสุทธาราม จ.พิจิตร

โดยกำหนดพิธีพุทธาภิเษก วันมาฆบูชา 
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วาระที่ ๑
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วาระที่ ๒
ณ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

เปิดจองตั้งแต่วันนี้ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
รับวัตถุมงคล ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จองที่ไหนติดต่อรับที่นั่น

ติดต่อสั่งจอง โทร. 084-3345577 , 086-0557113 , 080-6258760
LINE ID : Rakang28 และ ศูนย์พระเครื่องชั้นนำ
———————
#สังคมพระใหม่ แหล่งรวมสำหรับข่าวสารข้อมูล และภาพถ่าย เกี่ยวกับพระเกจิคณาจารย์ , พระเครื่อง , เครื่องรางของขลัง , งานพิธีพุทธาภิเษก , งานบุญงานกุศล ทั่วประเทศไทย
#ติดต่องาน รับงานถ่ายภาพงานพิธีพุทธาภิเษก , งานฉลองอายุวัฒนมงคล , งานถ่ายภาพวัตถุมงคล และงานถ่ายวิดีโอ งานโปรโมทโฆษณา , งานออกแบบและผลิตโปสเตอร์ใบปลิว โบว์ชัวร์วัตถุมงคล / Contact us : 084-0141942 ( โน๊ต ) / E-mail : Kajornsak.35@gmail.com / Line : kajornsak35
  5 0 11 January, 2019

  #เกร ็ดประวัติศาสตร์
  จากภาพถ่ายโบราณ "สมเด็จพระพุฒาจารย์โต สร้างพระพิมพ์ไว้กี่องค์ ?"... วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๑๑ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๔เสด็จสวรรคตขณะพระชนมายุได้ ๖๔ พรรษา ขณะนั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์โตสิริอายุได้ ๘๑ พรรษา เป็นสมเด็จมาได้ ๓ ปีเศษ เมื่อทราบข่าวสมเด็จพระจอมเกล้าฯสวรรคต สมเด็จโตก็เดินร้องไห้โฮรอบวัดระฆัง ปากก็พร่ำว่า “สิ้นสนุกแล้วครั้งนี้ สิ้นสนุกแล้ว...” ทั้งนี้ด้วยทั้งสองเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาโดยตลอดตั้งแต่ล้นเกล้าฯรัชกาลที่๔ ทรงผนวชเป็นภิกษุ ครั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สมเด็จพระพุฒาจารย์โตจึงทำพระพิมพ์ ๕ ชั้น ๗ ชั้น ๙ ชั้นขึ้นอีก ตั้งใจจะถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ที่พิมพ์ไว้ครั้งก่อนแอบเอาไปบรรจุไว้ในพระเกศไชโย ที่วัดเกศไชโย อ่างทองหมด กำหนดจะพิมพ์ออกมาให้ได้ ๘๔,๐๐๐ องค์เท่าพระธรรมขันธ์ ต่อมาพระยานิกรบดินทร์ (โต) ได้ถวายทองคำเปลวมา ท่านก็ปิดพระที่จะถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯได้แค่ ๔๐,๐๐๐ องค์ทองก็หมด แต่พิมพ์งวดนี้จะได้ถวายหรือไม่ก็ไม่ปรากฏมีกล่าวไว้

  ครั้นในปี พ.ศ.๒๔๑๕ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลที่ ๕ สมเด็จโตไปดูงานก่อสร้างพระโตวัดบางขุนพรหมใน หรือวัดอินทรวิหารในปัจจุบัน ท่านได้ล้มป่วยด้วยโรคชรา ๑๕ วันก็มรณภาพบนศาลาใหญ่ สิริอายุได้ ๘๔ พรรษาบริบูรณ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังมาได้ ๒๑ ปี เป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์มาได้ ๗ ปี

  หลังจากได้รับพระราชทานน้ำสรงศพแล้ว บรรจุลงโกศไม้ ๑๒ ยกลงเรือมาวัดระฆังโดยฝีพายหลวง และมีเรือของราษฎรพายตามมาเต็มแม่น้ำ ส่วนที่วัดระฆังก็มีคนรอรับอยู่ล้มหลาม พระครูปลัดสัมภิพัฒน์ (ช้าง) ได้ตักพระพิมพ์แจกชำร่วยแก่บรรดาผู้ที่มาส่งศพ เคารพศพ คนละองค์ หมดพระไป ๑๔ กระถางมังกร ราวสามหมื่นองค์ ปัจจุบันที่ยังเหลืออยู่องค์ละเป็นล้านทั้งนั้น... ในภาพเป็นภาพเก่าลงสี สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรฺหมฺรํสี) สันนิษฐานว่าถ่ายเมื่อครั้งไปร่วมงานฉลองพระหลวงกาลสมัยนฤมิต (เหลี่ยม ศุกรสุข) ที่ ต. บ้านช่างหล่อ จ. ธนบุรี โดยมีพระครูปลัดมัศร์ วัดระฆังฯ นั่งอยู่ด้านซ้าย และพระอาจารย์ดำ วัดอมรินทราราอยู่ด้านขวา ***เนื่องในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
  รฤกครบ ๑๔๖ ปี แห่งการมรณภาพ
  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์( โต พฺรหฺมรํสี )
  วัดระฆังโฆสิตาราม***(อ้างอิง: ข้อมูลจากบทความในmanager.co.th /ภาพประกอบอันทรงคุณค่าจากเพจ S.Phormma's Colorizations)
  #สมเด ็จพระพุฒาจารย์ #สมเด ็จโต #โตพรหมร ังสี #ว ัดระฆัง #ว ัดเกศไชโย #คาถาช ินบัญชร #เกร ็ดความรู้ #พระเคร ื่อง #พระสมเด ็จวัดระฆัง

  #เกร็ดประวัติศาสตร์ 
จากภาพถ่ายโบราณ "สมเด็จพระพุฒาจารย์โต สร้างพระพิมพ์ไว้กี่องค์ ?"... วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๑๑ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๔เสด็จสวรรคตขณะพระชนมายุได้ ๖๔ พรรษา ขณะนั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์โตสิริอายุได้ ๘๑ พรรษา เป็นสมเด็จมาได้ ๓ ปีเศษ เมื่อทราบข่าวสมเด็จพระจอมเกล้าฯสวรรคต สมเด็จโตก็เดินร้องไห้โฮรอบวัดระฆัง ปากก็พร่ำว่า “สิ้นสนุกแล้วครั้งนี้ สิ้นสนุกแล้ว...” ทั้งนี้ด้วยทั้งสองเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาโดยตลอดตั้งแต่ล้นเกล้าฯรัชกาลที่๔ ทรงผนวชเป็นภิกษุ ครั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สมเด็จพระพุฒาจารย์โตจึงทำพระพิมพ์ ๕ ชั้น ๗ ชั้น ๙ ชั้นขึ้นอีก ตั้งใจจะถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ที่พิมพ์ไว้ครั้งก่อนแอบเอาไปบรรจุไว้ในพระเกศไชโย ที่วัดเกศไชโย อ่างทองหมด กำหนดจะพิมพ์ออกมาให้ได้ ๘๔,๐๐๐ องค์เท่าพระธรรมขันธ์ ต่อมาพระยานิกรบดินทร์ (โต) ได้ถวายทองคำเปลวมา ท่านก็ปิดพระที่จะถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯได้แค่ ๔๐,๐๐๐ องค์ทองก็หมด แต่พิมพ์งวดนี้จะได้ถวายหรือไม่ก็ไม่ปรากฏมีกล่าวไว้

ครั้นในปี พ.ศ.๒๔๑๕ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลที่ ๕ สมเด็จโตไปดูงานก่อสร้างพระโตวัดบางขุนพรหมใน หรือวัดอินทรวิหารในปัจจุบัน ท่านได้ล้มป่วยด้วยโรคชรา ๑๕ วันก็มรณภาพบนศาลาใหญ่ สิริอายุได้ ๘๔ พรรษาบริบูรณ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังมาได้ ๒๑ ปี เป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์มาได้ ๗ ปี

หลังจากได้รับพระราชทานน้ำสรงศพแล้ว บรรจุลงโกศไม้ ๑๒ ยกลงเรือมาวัดระฆังโดยฝีพายหลวง และมีเรือของราษฎรพายตามมาเต็มแม่น้ำ ส่วนที่วัดระฆังก็มีคนรอรับอยู่ล้มหลาม พระครูปลัดสัมภิพัฒน์ (ช้าง) ได้ตักพระพิมพ์แจกชำร่วยแก่บรรดาผู้ที่มาส่งศพ เคารพศพ คนละองค์ หมดพระไป ๑๔ กระถางมังกร ราวสามหมื่นองค์ ปัจจุบันที่ยังเหลืออยู่องค์ละเป็นล้านทั้งนั้น... ในภาพเป็นภาพเก่าลงสี สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรฺหมฺรํสี) สันนิษฐานว่าถ่ายเมื่อครั้งไปร่วมงานฉลองพระหลวงกาลสมัยนฤมิต (เหลี่ยม ศุกรสุข) ที่ ต. บ้านช่างหล่อ จ. ธนบุรี โดยมีพระครูปลัดมัศร์ วัดระฆังฯ นั่งอยู่ด้านซ้าย และพระอาจารย์ดำ วัดอมรินทราราอยู่ด้านขวา ***เนื่องในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
รฤกครบ ๑๔๖ ปี แห่งการมรณภาพ 
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์( โต พฺรหฺมรํสี )
วัดระฆังโฆสิตาราม***(อ้างอิง: ข้อมูลจากบทความในmanager.co.th /ภาพประกอบอันทรงคุณค่าจากเพจ S.Phormma's Colorizations) 
#สมเด็จพระพุฒาจารย์ #สมเด็จโต #โตพรหมรังสี #วัดระฆัง #วัดเกศไชโย #คาถาชินบัญชร #เกร็ดความรู้ #พระเครื่อง #พระสมเด็จวัดระฆัง
  4,351 124 9 January, 2019

  วันอังคารที่​ ๘​ มกราคม​ ๒๕๖๒
  วันขึ้น​ ๓​ ค่ำ​ เดือนยี่(๒) ปีจอ

  ขนฺติ หิตสุขาวหา
  ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข พระสมเด็จปรกโพธิ์ สร้างตามรอบอายุ ของท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี และวาระพิเศษต่างๆ คือ

  ใบโพธิ์ ๑๐ ใบ ข้างละ ๕ ใบ เมื่อได้สมณศักดิ์เป็นพระครูสามัญ ขณะนั้นอายุได้ ๓๙ ปี

  ใบโพธิ์ ๑๑ ใบ ข้างหนึ่ง ๕ ใบ (ทางด้านขวาขององค์พระ) และอีกข้างหนึ่ง ๖ ใบ (ทางด้านซ้ายขององค์พระ) เมื่อได้สมณศักดิ์เป็นพระครูปริยัติธรรม ขณะนั้นอายุได้ ๔๘ ปี
  ใบโพธิ์ ๑๔ ใบ ข้างละ ๗ ใบ เมื่อได้สมณศักดิ์เป็นพระราชปัญญาภรณ์ ขณะนั้นอายุได้ ๕๖ ปี
  ใบโพธิ์ ๑๖ ใบ ข้างละ ๘ ใบ เมื่อได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระเทพกวีศรีวสุทธินายก ขณะนั้นอายุได้ ๖๐ ปี

  ใบโพธิ์ ๑๗ ใบ ข้างหนึ่ง ๘ ใบ (ทางขวาขององค์พระ) และอีกข้างหนึ่ง ๙ ใบ (ทางด้านซ้ายองค์พระ) เมื่อได้สมณศักดิ์เป็นพระธรรมกิติโสภณ ขณะนั้นอายุได้ ๖๘ ปี

  ใบโพธิ์ทั้งหมด ๑๘ ใบ แบ่งข้างละ ๙ ใบ เมื่อได้สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์ ขณะนั้นอายุได้ ๗๗ ปี

  ใบโพธิ์ทั้งหมด ๑๘ ใบ แบ่งข้างละ ๙ ใบ ถวายเป็นพิมพ์พระนิพพาน ขณะครองสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์ เพื่อฉลองอายุครบ ๘๒ ปี
  #amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #krupinsiri #phimprokpho
  #พระสมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง​ #พระสมเด ็จ​เกศทะลุซุ้ม​ #พระสมเด ็จองค์ครู #พ ิมพ์ปรกโพธิ์​ #ว ัดระฆัง #คร ูปิ่นศิริ​ #แสนยาน ุภาพ​ #แสนยา

  วันอังคารที่​ ๘​ มกราคม​ ๒๕๖๒
วันขึ้น​ ๓​ ค่ำ​ เดือนยี่(๒) ปีจอ

ขนฺติ หิตสุขาวหา
ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข พระสมเด็จปรกโพธิ์ สร้างตามรอบอายุ ของท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี และวาระพิเศษต่างๆ คือ

ใบโพธิ์ ๑๐ ใบ ข้างละ ๕ ใบ เมื่อได้สมณศักดิ์เป็นพระครูสามัญ ขณะนั้นอายุได้ ๓๙ ปี

ใบโพธิ์ ๑๑ ใบ ข้างหนึ่ง ๕ ใบ (ทางด้านขวาขององค์พระ) และอีกข้างหนึ่ง ๖ ใบ (ทางด้านซ้ายขององค์พระ) เมื่อได้สมณศักดิ์เป็นพระครูปริยัติธรรม ขณะนั้นอายุได้ ๔๘ ปี 
ใบโพธิ์ ๑๔ ใบ ข้างละ ๗ ใบ เมื่อได้สมณศักดิ์เป็นพระราชปัญญาภรณ์ ขณะนั้นอายุได้ ๕๖ ปี 
ใบโพธิ์ ๑๖ ใบ ข้างละ ๘ ใบ เมื่อได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระเทพกวีศรีวสุทธินายก ขณะนั้นอายุได้ ๖๐ ปี

ใบโพธิ์ ๑๗ ใบ ข้างหนึ่ง ๘ ใบ (ทางขวาขององค์พระ) และอีกข้างหนึ่ง ๙ ใบ (ทางด้านซ้ายองค์พระ) เมื่อได้สมณศักดิ์เป็นพระธรรมกิติโสภณ ขณะนั้นอายุได้ ๖๘ ปี

ใบโพธิ์ทั้งหมด ๑๘ ใบ แบ่งข้างละ ๙ ใบ เมื่อได้สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์ ขณะนั้นอายุได้ ๗๗ ปี

ใบโพธิ์ทั้งหมด ๑๘ ใบ แบ่งข้างละ ๙ ใบ ถวายเป็นพิมพ์พระนิพพาน ขณะครองสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์ เพื่อฉลองอายุครบ ๘๒ ปี
#amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #krupinsiri #phimprokpho
#พระสมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง​ #พระสมเด็จ​เกศทะลุซุ้ม​ #พระสมเด็จองค์ครู #พิมพ์ปรกโพธิ์​ #วัดระฆัง #ครูปิ่นศิริ​ #แสนยานุภาพ​ #แสนยา​
  23 0 8 January, 2019

  วันเสาร์ที่ ๕​ มกราคม ๒๕๖๒
  วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีจอ

  ปัจฉิมโอวาท - สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ท่านทั้งหลาย จงยังประโยชน์ ให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด

  #คร ูปิ่นศิริ #สถาบ ันพัฒนาศิลปิน #smd1987 #krupin #amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #krupinsiri #phimyai
  #พระสมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #พ ิมพ์ใหญ่
  #ว ัดระฆัง

  วันเสาร์ที่ ๕​ มกราคม ๒๕๖๒
วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีจอ

ปัจฉิมโอวาท - สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ท่านทั้งหลาย จงยังประโยชน์ ให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด

#ครูปิ่นศิริ #สถาบันพัฒนาศิลปิน #smd1987 #krupin #amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #krupinsiri #phimyai
#พระสมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #พิมพ์ใหญ่
#วัดระฆัง
  31 1 5 January, 2019

  วันศุกร์ที่ ๔​ มกราคม ๒๕๖๒
  วันแรม ๑๓ ค่ำ เดือนอ้าย ปีจอ

  เหตุใดจึงควรสวดมนต์บท​ "อิติปิโส"
  ท่านจะเข้าใจ​ และเข้าถึงเมื่ออ่านคำแปล

  อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุขโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ,สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ
  เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส และตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ
  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
  เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

  เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
  เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
  เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
  เป็นผู้มีความเจริญ
  เป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ ภาพ​ -​ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
  ผู้ครอบครอง​ -​ แสนยา​ สมสอาด

  #amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #krupinsiri #phimsendai
  #พระสมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง​ #พระสมเด ็จองค์ครู #พ ิมพ์ใหญ่ #ว ัดระฆัง #องค ์ครู #คร ูปิ่นศิริ​ #krupinsiri#แสนยาน ุภาพ

  วันศุกร์ที่ ๔​ มกราคม ๒๕๖๒
วันแรม ๑๓ ค่ำ เดือนอ้าย ปีจอ

เหตุใดจึงควรสวดมนต์บท​ "อิติปิโส"
ท่านจะเข้าใจ​ และเข้าถึงเมื่ออ่านคำแปล

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุขโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ,สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ 
เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส และตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี 
เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม 
เป็นผู้มีความเจริญ 
เป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ ภาพ​ -​ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
ผู้ครอบครอง​ -​ แสนยา​ สมสอาด

#amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #krupinsiri #phimsendai
#พระสมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง​ #พระสมเด็จองค์ครู #พิมพ์ใหญ่ #วัดระฆัง #องค์ครู #ครูปิ่นศิริ​ #krupinsiri​ #แสนยานุภาพ
  30 0 4 January, 2019

  วันพุธที่​ ๒​ มกราคม​ ๒๕๖๒
  วันพระแรม​ ๑๑ ค่ำ​ เดือน​อ้าย​ ปีจอ

  คติธรรมคำสอนสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี
  อย่าเร่งเทวดา ฟ้าดิน "จงจำไว้นะ... เมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้... ครั้นเมื่อถึงเวลา... ทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่...จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า"
  ***********************
  ภาพ – พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่
  ผู้ครอบครอง - ปิ่นศิริ ศิริปิ่น
  #amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #krupinsiri #phimsendai
  #พระสมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง​ #พระสมเด ็จองค์ครู #พ ิมพ์ใหญ่ #ว ัดระฆัง #องค ์ครู #คร ูปิ่นศิริ​ #krupinsiri

  วันพุธที่​ ๒​ มกราคม​ ๒๕๖๒
วันพระแรม​ ๑๑ ค่ำ​ เดือน​อ้าย​ ปีจอ

คติธรรมคำสอนสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี
อย่าเร่งเทวดา ฟ้าดิน "จงจำไว้นะ... เมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้... ครั้นเมื่อถึงเวลา... ทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่...จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า"
***********************
ภาพ – พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่
ผู้ครอบครอง - ปิ่นศิริ ศิริปิ่น
#amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #krupinsiri #phimsendai
#พระสมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง​ #พระสมเด็จองค์ครู #พิมพ์ใหญ่ #วัดระฆัง #องค์ครู #ครูปิ่นศิริ​ #krupinsiri
  27 0 1 January, 2019

  สุดท้าย บรรจุ #พระบรมสาร ีริกธาตุ
  #พระสมเด ็จวัดระฆัง ที่ผ่านการประกวดได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ราคา 30 ล้านบาท กับ เหรียญพระอีกหลายองค์ #ลงบนเศ ียรพระ
  ( โดยพระอาจารย์ สหภาพ สุวโจ )
  #ความส ุขที่แท้จริงสำหรับผม. 🙏🙏🙏

  สุดท้าย บรรจุ #พระบรมสารีริกธาตุ 
#พระสมเด็จวัดระฆัง ที่ผ่านการประกวดได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ราคา 30 ล้านบาท กับ เหรียญพระอีกหลายองค์ #ลงบนเศียรพระ
( โดยพระอาจารย์ สหภาพ สุวโจ )
#ความสุขที่แท้จริงสำหรับผม. 🙏🙏🙏
  26 0 1 January, 2019

  วันอาทิตย์ที่​ ๓๐​ ธันวาคม​ ๒๕๖๑
  วันพระแรม​ ๘​ ค่ำ​ เดือน​อ้าย​ ปีจอ

  องค์ครูในตำนาน
  พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่ ที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับแถวหน้า ๕ องค์ ๒๕๐ ล้าน!
  องค์ลุงพุฒ – องค์ครูเอื้อ –องค์น้ำหมาก – องค์กวนอู – องค์ขุนศรี

  อาจารย์ รังสรรค์ ต่อสุวรรณ ประเมินในหนังสือพระเงินล้าน ว่าสมเด็จวัดระฆัง "องค์ครูเอื้อ"มูลค่าในปัจจุบันน่าจะเป็น ๑๐๐ ล้าน

  ทั้งนี้คงต้องขึ้นอยู่กับความนิยม ชมชอบส่วนตัว และกำลังทรัพย์ของแต่ละท่าน เรานำมาบอกต่อเพื่อประดับความรู้สำหรับท่านที่นิยมพระสมเด็จ จริงเท็จประการใด โปรดใช้วิจารณญานในการตัดสินใจ

  เหตุที่เรียกว่า "องค์ครู" เนื่องจากเป็นองค์แรกๆของการกดแม่พิมพ์ จึงเป็นองค์ที่สมบูรณ์ คมชัด มวลสารครบถ้วน "องค์ครู" เกิดจากการเรียกขานพระสมเด็จ ที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือตามลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของพระเครื่ององค์นั้นๆ อาทิ

  องค์ลุงพุฒ /องค์ขุนศรี /องค์เล่าปี่ /องค์กวนอู /องค์บุญส่ง /องค์เจ้แจ๋ว /องค์เจ๊องุ่น /และองค์ครูเอื้อ ล้วนมีการเช่าการขายกันองค์ละหลายสิบล้านบาท

  ภาพ - สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ "องค์ลุงพุฒ"
  อ้างอิง.....ชัยรักษ์ พิทักษ์ถิ่น 5 กรกฎาคม 48

  #amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #krupinsiri #phimsendai
  #พระสมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง​ #พระสมเด ็จองค์ครู #พ ิมพ์ใหญ่ #ว ัดระฆัง #องค ์ลุงพุฒ #คร ูปิ่นศิริ

  วันอาทิตย์ที่​ ๓๐​ ธันวาคม​ ๒๕๖๑
วันพระแรม​ ๘​ ค่ำ​ เดือน​อ้าย​ ปีจอ

องค์ครูในตำนาน
พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่ ที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับแถวหน้า ๕ องค์ ๒๕๐ ล้าน! 
องค์ลุงพุฒ – องค์ครูเอื้อ –องค์น้ำหมาก – องค์กวนอู – องค์ขุนศรี

อาจารย์ รังสรรค์ ต่อสุวรรณ ประเมินในหนังสือพระเงินล้าน ว่าสมเด็จวัดระฆัง "องค์ครูเอื้อ"มูลค่าในปัจจุบันน่าจะเป็น ๑๐๐ ล้าน

ทั้งนี้คงต้องขึ้นอยู่กับความนิยม ชมชอบส่วนตัว และกำลังทรัพย์ของแต่ละท่าน เรานำมาบอกต่อเพื่อประดับความรู้สำหรับท่านที่นิยมพระสมเด็จ จริงเท็จประการใด โปรดใช้วิจารณญานในการตัดสินใจ

เหตุที่เรียกว่า "องค์ครู" เนื่องจากเป็นองค์แรกๆของการกดแม่พิมพ์ จึงเป็นองค์ที่สมบูรณ์ คมชัด มวลสารครบถ้วน "องค์ครู" เกิดจากการเรียกขานพระสมเด็จ ที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือตามลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของพระเครื่ององค์นั้นๆ อาทิ

องค์ลุงพุฒ /องค์ขุนศรี /องค์เล่าปี่ /องค์กวนอู /องค์บุญส่ง /องค์เจ้แจ๋ว /องค์เจ๊องุ่น /และองค์ครูเอื้อ ล้วนมีการเช่าการขายกันองค์ละหลายสิบล้านบาท

ภาพ - สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ "องค์ลุงพุฒ"
อ้างอิง.....ชัยรักษ์ พิทักษ์ถิ่น 5 กรกฎาคม 48

#amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #krupinsiri #phimsendai
#พระสมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง​ #พระสมเด็จองค์ครู #พิมพ์ใหญ่ #วัดระฆัง #องค์ลุงพุฒ #ครูปิ่นศิริ
  25 1 30 December, 2018

  วันเสาร์ที่​ ๒๙​ ธันวาคม​ ๒๕๖๑
  วันแรม​ ๗ ค่ำ​ เดือนอ้าย​ ปีจอ

  คติธรรมคำสอนสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี
  อย่าเร่งเทวดา ฟ้าดิน "จงจำไว้นะ... เมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้... ครั้นเมื่อถึงเวลา... ทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่...จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า"

  ภาพ – พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่
  #amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #krupinsiri #phimyai
  #พระสมเด ็จ #พระสมเด ็จวัดระฆัง #พ ิมพ์ใหญ่ #ว ัดระฆัง #คร ูปิ่นศิริ

  วันเสาร์ที่​ ๒๙​ ธันวาคม​ ๒๕๖๑
วันแรม​ ๗ ค่ำ​ เดือนอ้าย​ ปีจอ

คติธรรมคำสอนสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี
อย่าเร่งเทวดา ฟ้าดิน "จงจำไว้นะ... เมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้... ครั้นเมื่อถึงเวลา... ทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่...จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า"

ภาพ – พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่
#amulet #thaiamulet #phrasomdet #watrakhang #krupinsiri #phimyai
#พระสมเด็จ #พระสมเด็จวัดระฆัง #พิมพ์ใหญ่ #วัดระฆัง #ครูปิ่นศิริ
  22 0 29 December, 2018

  #พระสมเด ็จวัดระฆัง #ยกฐานะ รุ่น ๒
  วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

  วัตถุประสงฆ์ : เพื่อนำปัจจัจสมทบทุนสร้างกำแพงแก้ว วัดบรรพตสุทธาราม จ.พิจิตร

  เนื้อทองแดงก้นเบ้า
  จัดสร้าง ๙๙๙ องค์
  บูชา จอง ๓๐๐.- / หลังจอง ๔๐๐.- ตอกโค๊ตและหมายเลขกำกับทุกองค์

  พิธีพุทธาภิเษก วันมาฆบูชา ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  ณ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

  เปิดจองตั้งแต่วันนี้ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  รับวัตถุมงคล ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

  ติดต่อสั่งจอง โทร. 084-3345577 , 086-0557113 , 080-6258760
  LINE ID : Rakang28 และ ศูนย์พระเครื่องชั้นนำ - รายชื่อศูนย์จอง -
  ก้อย วัดระฆัง 081-6595251 , มนต์พระเครื่อง 081-9351577 0814809151 , ปิ๊ก บางแสน 082-7897978 , บี​ มรดกไทย 092-9259495 , พระเครื่อง เทวา 096-4058880 , คร ขอนแก่น 082-3224022 , มหาวัดใต้ 088-8363866 , หนึ่ง ยานนาวา 086-0557113 , พันธ์พระใหม่ 085-9168999 , ณรณัฏฐ์ พระเครื่อง 089-5414605 , ชวน วัดยาน 081-9181801 , สถานีพระเครื่อง 097-1606989 , แก้วล้านพระแท้ 089-0222191 , เกม นะทวีโชค 094-7429646 , หนุ่ม ทุ่งครุ 081-467-1971 , มาลีซีคอร์น 081-8674503 , แดงเอกคัมภีร์ 092-2644151 , ส แก้ว ยานนาวา 080-6258760

  #พระสมเด็จวัดระฆัง #ยกฐานะ รุ่น ๒
วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงฆ์ : เพื่อนำปัจจัจสมทบทุนสร้างกำแพงแก้ว วัดบรรพตสุทธาราม จ.พิจิตร

เนื้อทองแดงก้นเบ้า 
จัดสร้าง ๙๙๙ องค์
บูชา จอง ๓๐๐.- / หลังจอง ๔๐๐.- ตอกโค๊ตและหมายเลขกำกับทุกองค์

พิธีพุทธาภิเษก วันมาฆบูชา ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

เปิดจองตั้งแต่วันนี้ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
รับวัตถุมงคล ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ติดต่อสั่งจอง โทร. 084-3345577 , 086-0557113 , 080-6258760
LINE ID : Rakang28 และ ศูนย์พระเครื่องชั้นนำ - รายชื่อศูนย์จอง -
ก้อย วัดระฆัง 081-6595251 , มนต์พระเครื่อง 081-9351577 0814809151 , ปิ๊ก บางแสน 082-7897978 , บี​ มรดกไทย 092-9259495 , พระเครื่อง เทวา 096-4058880 , คร ขอนแก่น 082-3224022 , มหาวัดใต้ 088-8363866 , หนึ่ง ยานนาวา 086-0557113 , พันธ์พระใหม่ 085-9168999 , ณรณัฏฐ์ พระเครื่อง 089-5414605 , ชวน วัดยาน 081-9181801 , สถานีพระเครื่อง 097-1606989 , แก้วล้านพระแท้ 089-0222191 , เกม นะทวีโชค 094-7429646 , หนุ่ม ทุ่งครุ 081-467-1971 , มาลีซีคอร์น 081-8674503 , แดงเอกคัมภีร์ 092-2644151 , ส แก้ว ยานนาวา 080-6258760
  13 0 28 December, 2018

  #พระสมเด ็จวัดระฆัง #ยกฐานะ รุ่น ๒
  วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

  วัตถุประสงฆ์ : เพื่อนำปัจจัจสมทบทุนสร้างกำแพงแก้ว วัดบรรพตสุทธาราม จ.พิจิตร

  เนื้อนวะโลหะพรายทอง
  จัดสร้าง ๔๙๙ องค์
  บูชา จอง ๕๐๐.- / หลังจอง ๗๐๐.- ตอกโค๊ตและหมายเลขกำกับทุกองค์

  พิธีพุทธาภิเษก วันมาฆบูชา ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  ณ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

  เปิดจองตั้งแต่วันนี้ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  รับวัตถุมงคล ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

  ติดต่อสั่งจอง โทร. 084-3345577 , 086-0557113 , 080-6258760
  LINE ID : Rakang28 และ ศูนย์พระเครื่องชั้นนำ

  #พระสมเด็จวัดระฆัง #ยกฐานะ รุ่น ๒
วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงฆ์ : เพื่อนำปัจจัจสมทบทุนสร้างกำแพงแก้ว วัดบรรพตสุทธาราม จ.พิจิตร

เนื้อนวะโลหะพรายทอง
จัดสร้าง ๔๙๙ องค์
บูชา จอง ๕๐๐.- / หลังจอง ๗๐๐.- ตอกโค๊ตและหมายเลขกำกับทุกองค์

พิธีพุทธาภิเษก วันมาฆบูชา ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

เปิดจองตั้งแต่วันนี้ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
รับวัตถุมงคล ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ติดต่อสั่งจอง โทร. 084-3345577 , 086-0557113 , 080-6258760
LINE ID : Rakang28 และ ศูนย์พระเครื่องชั้นนำ
  18 1 27 December, 2018

  #พระเกจ ิคณาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศ #เมตตาจารแผ ่นยันต์ชนวนมวลสาร #ด ่วนๆเหลือน้อยมากแล้ว LINE ID : Rakang28

  #พระสมเด ็จวัดระฆัง #ยกฐานะ รุ่น ๒
  วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

  วัตถุประสงฆ์ : เพื่อนำปัจจัจสมทบทุนสร้างกำแพงแก้ว วัดบรรพตสุทธาราม จ.พิจิตร

  พิธีพุทธาภิเษก วันมาฆบูชา ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  ณ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

  เปิดจองตั้งแต่วันนี้ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  รับวัตถุมงคล ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

  ติดต่อสั่งจอง โทร. 084-3345577 , 086-0557113 , 080-6258760
  LINE ID : Rakang28 และ ศูนย์พระเครื่องชั้นนำ - รายชื่อศูนย์จอง -
  ก้อย วัดระฆัง 081-6595251 , มนต์พระเครื่อง 081-9351577 0814809151 , ปิ๊ก บางแสน 082-7897978 , บี​ มรดกไทย 092-9259495 , พระเครื่อง เทวา 096-4058880 , คร ขอนแก่น 082-3224022 , มหาวัดใต้ 088-8363866 , หนึ่ง ยานนาวา 086-0557113 , พันธ์พระใหม่ 085-9168999 , ณรณัฏฐ์ พระเครื่อง 089-5414605 , ชวน วัดยาน 081-9181801 , สถานีพระเครื่อง 097-1606989 , แก้วล้านพระแท้ 089-0222191 , เกม นะทวีโชค 094-7429646 , หนุ่ม ทุ่งครุ 081-467-1971 , มาลีซีคอร์น 081-8674503 , แดงเอกคัมภีร์ 092-2644151 , ส แก้ว ยานนาวา 080-6258760

  #พระเกจิคณาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศ #เมตตาจารแผ่นยันต์ชนวนมวลสาร #ด่วนๆเหลือน้อยมากแล้ว LINE ID : Rakang28

#พระสมเด็จวัดระฆัง #ยกฐานะ รุ่น ๒
วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงฆ์ : เพื่อนำปัจจัจสมทบทุนสร้างกำแพงแก้ว วัดบรรพตสุทธาราม จ.พิจิตร

พิธีพุทธาภิเษก วันมาฆบูชา ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

เปิดจองตั้งแต่วันนี้ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
รับวัตถุมงคล ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ติดต่อสั่งจอง โทร. 084-3345577 , 086-0557113 , 080-6258760
LINE ID : Rakang28 และ ศูนย์พระเครื่องชั้นนำ - รายชื่อศูนย์จอง -
ก้อย วัดระฆัง 081-6595251 , มนต์พระเครื่อง 081-9351577 0814809151 , ปิ๊ก บางแสน 082-7897978 , บี​ มรดกไทย 092-9259495 , พระเครื่อง เทวา 096-4058880 , คร ขอนแก่น 082-3224022 , มหาวัดใต้ 088-8363866 , หนึ่ง ยานนาวา 086-0557113 , พันธ์พระใหม่ 085-9168999 , ณรณัฏฐ์ พระเครื่อง 089-5414605 , ชวน วัดยาน 081-9181801 , สถานีพระเครื่อง 097-1606989 , แก้วล้านพระแท้ 089-0222191 , เกม นะทวีโชค 094-7429646 , หนุ่ม ทุ่งครุ 081-467-1971 , มาลีซีคอร์น 081-8674503 , แดงเอกคัมภีร์ 092-2644151 , ส แก้ว ยานนาวา 080-6258760
  21 0 27 December, 2018