#ป้ายBorichta Instagram Photos & Videos

ป้ายBorichta - 2.4k posts

  ‼️Super Sale‼️‼️
สนใจสอบถามได้เลยนะคะ แม่ค้าใจดีคร้าา ไม่รับไม่ว่ากันคร้าาา😘❤️
🎀 Add Line 👉👉 deer1828
#ป้ายfashion #ป้ายborichta #ป้ายhoneyme #ป้ายmatilda #ป้ายmuse #ป้ายloveis #งานป้าย #งานป้ายราคาถูก #ป้ายnokara #ป้ายsomething #ป้ายareeya #ป้ายwidelia #ป้ายnittaya #ป้ายmerry #ป้ายoneone #ป้ายbellita #ป้ายshimmer #ป้ายorangejuice #ป้ายmirrorsister

  ‼️Super Sale‼️‼️
  สนใจสอบถามได้เลยนะคะ แม่ค้าใจดีคร้าา ไม่รับไม่ว่ากันคร้าาา😘❤️
  🎀 Add Line 👉👉 deer1828
  #ป ้ายfashion #ป ้ายborichta #ป ้ายhoneyme #ป ้ายmatilda #ป ้ายmuse #ป ้ายloveis #งานป ้าย #งานป ้ายราคาถูก #ป ้ายnokara #ป ้ายsomething #ป ้ายareeya #ป ้ายwidelia #ป ้ายnittaya #ป ้ายmerry #ป ้ายoneone #ป ้ายbellita #ป ้ายshimmer #ป ้ายorangejuice #ป ้ายmirrorsister

  0 0 16 hours ago

Advertisements

  ‼️Super Sale‼️‼️
สนใจสอบถามได้เลยนะคะ แม่ค้าใจดีคร้าา ไม่รับไม่ว่ากันคร้าาา😘❤️
🎀 Add Line 👉👉 deer1828
#ป้ายfashion #ป้ายborichta #ป้ายhoneyme #ป้ายmatilda #ป้ายmuse #ป้ายloveis #งานป้าย #งานป้ายราคาถูก #ป้ายnokara #ป้ายsomething #ป้ายareeya #ป้ายwidelia #ป้ายnittaya #ป้ายmerry #ป้ายoneone #ป้ายbellita #ป้ายshimmer #ป้ายorangejuice #ป้ายmirrorsister

  ‼️Super Sale‼️‼️
  สนใจสอบถามได้เลยนะคะ แม่ค้าใจดีคร้าา ไม่รับไม่ว่ากันคร้าาา😘❤️
  🎀 Add Line 👉👉 deer1828
  #ป ้ายfashion #ป ้ายborichta #ป ้ายhoneyme #ป ้ายmatilda #ป ้ายmuse #ป ้ายloveis #งานป ้าย #งานป ้ายราคาถูก #ป ้ายnokara #ป ้ายsomething #ป ้ายareeya #ป ้ายwidelia #ป ้ายnittaya #ป ้ายmerry #ป ้ายoneone #ป ้ายbellita #ป ้ายshimmer #ป ้ายorangejuice #ป ้ายmirrorsister

  0 0 16 hours ago
  ‼️Super Sale‼️‼️
สนใจสอบถามได้เลยนะคะ แม่ค้าใจดีคร้าา ไม่รับไม่ว่ากันคร้าาา😘❤️
🎀 Add Line 👉👉 deer1828
#ป้ายfashion #ป้ายborichta #ป้ายhoneyme #ป้ายmatilda #ป้ายmuse #ป้ายloveis #งานป้าย #งานป้ายราคาถูก #ป้ายnokara #ป้ายsomething #ป้ายareeya #ป้ายwidelia #ป้ายnittaya #ป้ายmerry #ป้ายoneone #ป้ายbellita #ป้ายshimmer #ป้ายorangejuice #ป้ายmirrorsister

  ‼️Super Sale‼️‼️
  สนใจสอบถามได้เลยนะคะ แม่ค้าใจดีคร้าา ไม่รับไม่ว่ากันคร้าาา😘❤️
  🎀 Add Line 👉👉 deer1828
  #ป ้ายfashion #ป ้ายborichta #ป ้ายhoneyme #ป ้ายmatilda #ป ้ายmuse #ป ้ายloveis #งานป ้าย #งานป ้ายราคาถูก #ป ้ายnokara #ป ้ายsomething #ป ้ายareeya #ป ้ายwidelia #ป ้ายnittaya #ป ้ายmerry #ป ้ายoneone #ป ้ายbellita #ป ้ายshimmer #ป ้ายorangejuice #ป ้ายmirrorsister

  0 0 16 hours ago

Advertisements

  ‼️Super Sale‼️‼️
สนใจสอบถามได้เลยนะคะ แม่ค้าใจดีคร้าา ไม่รับไม่ว่ากันคร้าาา😘❤️
🎀 Add Line 👉👉 deer1828
#ป้ายfashion #ป้ายborichta #ป้ายhoneyme #ป้ายmatilda #ป้ายmuse #ป้ายloveis #งานป้าย #งานป้ายราคาถูก #ป้ายnokara #ป้ายsomething #ป้ายareeya #ป้ายwidelia #ป้ายnittaya #ป้ายmerry #ป้ายoneone #ป้ายbellita #ป้ายshimmer #ป้ายorangejuice #ป้ายmirrorsister

  ‼️Super Sale‼️‼️
  สนใจสอบถามได้เลยนะคะ แม่ค้าใจดีคร้าา ไม่รับไม่ว่ากันคร้าาา😘❤️
  🎀 Add Line 👉👉 deer1828
  #ป ้ายfashion #ป ้ายborichta #ป ้ายhoneyme #ป ้ายmatilda #ป ้ายmuse #ป ้ายloveis #งานป ้าย #งานป ้ายราคาถูก #ป ้ายnokara #ป ้ายsomething #ป ้ายareeya #ป ้ายwidelia #ป ้ายnittaya #ป ้ายmerry #ป ้ายoneone #ป ้ายbellita #ป ้ายshimmer #ป ้ายorangejuice #ป ้ายmirrorsister

  0 0 16 hours ago
  ‼️Super Sale‼️‼️
สนใจสอบถามได้เลยนะคะ แม่ค้าใจดีคร้าา ไม่รับไม่ว่ากันคร้าาา😘❤️
🎀 Add Line 👉👉 deer1828
#ป้ายfashion #ป้ายborichta #ป้ายhoneyme #ป้ายmatilda #ป้ายmuse #ป้ายloveis #งานป้าย #งานป้ายราคาถูก #ป้ายnokara #ป้ายsomething #ป้ายareeya #ป้ายwidelia #ป้ายnittaya #ป้ายmerry #ป้ายoneone #ป้ายbellita #ป้ายshimmer #ป้ายorangejuice #ป้ายmirrorsister

  ‼️Super Sale‼️‼️
  สนใจสอบถามได้เลยนะคะ แม่ค้าใจดีคร้าา ไม่รับไม่ว่ากันคร้าาา😘❤️
  🎀 Add Line 👉👉 deer1828
  #ป ้ายfashion #ป ้ายborichta #ป ้ายhoneyme #ป ้ายmatilda #ป ้ายmuse #ป ้ายloveis #งานป ้าย #งานป ้ายราคาถูก #ป ้ายnokara #ป ้ายsomething #ป ้ายareeya #ป ้ายwidelia #ป ้ายnittaya #ป ้ายmerry #ป ้ายoneone #ป ้ายbellita #ป ้ายshimmer #ป ้ายorangejuice #ป ้ายmirrorsister

  0 0 16 hours ago

Advertisements

  ‼️Super Sale‼️‼️
สนใจสอบถามได้เลยนะคะ แม่ค้าใจดีคร้าา ไม่รับไม่ว่ากันคร้าาา😘❤️
🎀 Add Line 👉👉 deer1828
#ป้ายfashion #ป้ายborichta #ป้ายhoneyme #ป้ายmatilda #ป้ายmuse #ป้ายloveis #งานป้าย #งานป้ายราคาถูก #ป้ายnokara #ป้ายsomething #ป้ายareeya #ป้ายwidelia #ป้ายnittaya #ป้ายmerry #ป้ายoneone #ป้ายbellita #ป้ายshimmer #ป้ายorangejuice #ป้ายmirrorsister

  ‼️Super Sale‼️‼️
  สนใจสอบถามได้เลยนะคะ แม่ค้าใจดีคร้าา ไม่รับไม่ว่ากันคร้าาา😘❤️
  🎀 Add Line 👉👉 deer1828
  #ป ้ายfashion #ป ้ายborichta #ป ้ายhoneyme #ป ้ายmatilda #ป ้ายmuse #ป ้ายloveis #งานป ้าย #งานป ้ายราคาถูก #ป ้ายnokara #ป ้ายsomething #ป ้ายareeya #ป ้ายwidelia #ป ้ายnittaya #ป ้ายmerry #ป ้ายoneone #ป ้ายbellita #ป ้ายshimmer #ป ้ายorangejuice #ป ้ายmirrorsister

  0 0 16 hours ago
  ‼️Super Sale‼️‼️
สนใจสอบถามได้เลยนะคะ แม่ค้าใจดีคร้าา ไม่รับไม่ว่ากันคร้าาา😘❤️
🎀 Add Line 👉👉 deer1828
#ป้ายfashion #ป้ายborichta #ป้ายhoneyme #ป้ายmatilda #ป้ายmuse #ป้ายloveis #งานป้าย #งานป้ายราคาถูก #ป้ายnokara #ป้ายsomething #ป้ายareeya #ป้ายwidelia #ป้ายnittaya #ป้ายmerry #ป้ายoneone #ป้ายbellita #ป้ายshimmer #ป้ายorangejuice #ป้ายmirrorsister

  ‼️Super Sale‼️‼️
  สนใจสอบถามได้เลยนะคะ แม่ค้าใจดีคร้าา ไม่รับไม่ว่ากันคร้าาา😘❤️
  🎀 Add Line 👉👉 deer1828
  #ป ้ายfashion #ป ้ายborichta #ป ้ายhoneyme #ป ้ายmatilda #ป ้ายmuse #ป ้ายloveis #งานป ้าย #งานป ้ายราคาถูก #ป ้ายnokara #ป ้ายsomething #ป ้ายareeya #ป ้ายwidelia #ป ้ายnittaya #ป ้ายmerry #ป ้ายoneone #ป ้ายbellita #ป ้ายshimmer #ป ้ายorangejuice #ป ้ายmirrorsister

  0 0 16 hours ago
  ‼️Super Sale‼️‼️
สนใจสอบถามได้เลยนะคะ แม่ค้าใจดีคร้าา ไม่รับไม่ว่ากันคร้าาา😘❤️
🎀 Add Line 👉👉 deer1828
#ป้ายfashion #ป้ายborichta #ป้ายhoneyme #ป้ายmatilda #ป้ายmuse #ป้ายloveis #งานป้าย #งานป้ายราคาถูก #ป้ายnokara #ป้ายsomething #ป้ายareeya #ป้ายwidelia #ป้ายnittaya #ป้ายmerry #ป้ายoneone #ป้ายbellita #ป้ายshimmer #ป้ายorangejuice #ป้ายmirrorsister

  ‼️Super Sale‼️‼️
  สนใจสอบถามได้เลยนะคะ แม่ค้าใจดีคร้าา ไม่รับไม่ว่ากันคร้าาา😘❤️
  🎀 Add Line 👉👉 deer1828
  #ป ้ายfashion #ป ้ายborichta #ป ้ายhoneyme #ป ้ายmatilda #ป ้ายmuse #ป ้ายloveis #งานป ้าย #งานป ้ายราคาถูก #ป ้ายnokara #ป ้ายsomething #ป ้ายareeya #ป ้ายwidelia #ป ้ายnittaya #ป ้ายmerry #ป ้ายoneone #ป ้ายbellita #ป ้ายshimmer #ป ้ายorangejuice #ป ้ายmirrorsister

  0 0 16 hours ago
  ‼️Super Sale‼️‼️
สนใจสอบถามได้เลยนะคะ แม่ค้าใจดีคร้าา ไม่รับไม่ว่ากันคร้าาา😘❤️
🎀 Add Line 👉👉 deer1828
#ป้ายfashion #ป้ายborichta #ป้ายhoneyme #ป้ายmatilda #ป้ายmuse #ป้ายloveis #งานป้าย #งานป้ายราคาถูก #ป้ายnokara #ป้ายsomething #ป้ายareeya #ป้ายwidelia #ป้ายnittaya #ป้ายmerry #ป้ายoneone #ป้ายbellita #ป้ายshimmer #ป้ายorangejuice #ป้ายmirrorsister

  ‼️Super Sale‼️‼️
  สนใจสอบถามได้เลยนะคะ แม่ค้าใจดีคร้าา ไม่รับไม่ว่ากันคร้าาา😘❤️
  🎀 Add Line 👉👉 deer1828
  #ป ้ายfashion #ป ้ายborichta #ป ้ายhoneyme #ป ้ายmatilda #ป ้ายmuse #ป ้ายloveis #งานป ้าย #งานป ้ายราคาถูก #ป ้ายnokara #ป ้ายsomething #ป ้ายareeya #ป ้ายwidelia #ป ้ายnittaya #ป ้ายmerry #ป ้ายoneone #ป ้ายbellita #ป ้ายshimmer #ป ้ายorangejuice #ป ้ายmirrorsister

  1 0 16 hours ago
  ‼️Super Sale‼️‼️
สนใจสอบถามได้เลยนะคะ แม่ค้าใจดีคร้าา ไม่รับไม่ว่ากันคร้าาา😘❤️
🎀 Add Line 👉👉 deer1828
#ป้ายfashion #ป้ายborichta #ป้ายhoneyme #ป้ายmatilda #ป้ายmuse #ป้ายloveis #งานป้าย #งานป้ายราคาถูก #ป้ายnokara #ป้ายsomething #ป้ายareeya #ป้ายwidelia #ป้ายnittaya #ป้ายmerry #ป้ายoneone #ป้ายbellita #ป้ายshimmer #ป้ายorangejuice #ป้ายmirrorsister

  ‼️Super Sale‼️‼️
  สนใจสอบถามได้เลยนะคะ แม่ค้าใจดีคร้าา ไม่รับไม่ว่ากันคร้าาา😘❤️
  🎀 Add Line 👉👉 deer1828
  #ป ้ายfashion #ป ้ายborichta #ป ้ายhoneyme #ป ้ายmatilda #ป ้ายmuse #ป ้ายloveis #งานป ้าย #งานป ้ายราคาถูก #ป ้ายnokara #ป ้ายsomething #ป ้ายareeya #ป ้ายwidelia #ป ้ายnittaya #ป ้ายmerry #ป ้ายoneone #ป ้ายbellita #ป ้ายshimmer #ป ้ายorangejuice #ป ้ายmirrorsister

  0 0 16 hours ago
  แดงได้ใจ💕เดรสสีแดงแต่งคอปกสีขาวกระดุมเป็นดาวระยิบๆ มีกระเป๋าข้างใช้งานจริง 
งานป้ายBo Rich Ta Size M ส่งต่อ 280฿
#งานป้ายสวยๆ #งานป้ายมือสอง #งานป้ายราคาถูก #ส่งต่อเสื้อผ้ามือสอง #ส่งต่อมือสอง #ส่งต่องานป้าย #งานป้ายborichta #ป้ายborichta #งานมือสอง

  แดงได้ใจ💕เดรสสีแดงแต่งคอปกสีขาวกระดุมเป็นดาวระยิบๆ มีกระเป๋าข้างใช้งานจริง
  งานป้ายBo Rich Ta Size M ส่งต่อ 280฿
  #งานป ้ายสวยๆ #งานป ้ายมือสอง #งานป ้ายราคาถูก #ส ่งต่อเสื้อผ้ามือสอง #ส ่งต่อมือสอง #ส ่งต่องานป้าย #งานป ้ายborichta #ป ้ายborichta #งานม ือสอง

  4 0 21 hours ago
  ราคา 350 บาท
Jumpsuit จั้มสูทขายาว ผ้าตาข่ายปักดอกไม้ อกแต้งระบาย ด้านในเป็นซับผ้าไหมอิตาลี่ มีซิปหลัง

#ป้ายBorichta

สี : 3 สี แดง ฟ้า โอรสอ่อน

ขนาด : 
size M รอบอบอก 30-33" รอบเอว 26-27" 
สะโพก 36-38" ยาว 59”
size L รอบอบอก 32-34" รอบเอว 28-29" 
สะโพก 37-39" ยาว 59"

  ราคา 350 บาท
  Jumpsuit จั้มสูทขายาว ผ้าตาข่ายปักดอกไม้ อกแต้งระบาย ด้านในเป็นซับผ้าไหมอิตาลี่ มีซิปหลัง

  #ป ้ายBorichta

  สี : 3 สี แดง ฟ้า โอรสอ่อน

  ขนาด : 
  size M รอบอบอก 30-33" รอบเอว 26-27"
  สะโพก 36-38" ยาว 59”
  size L รอบอบอก 32-34" รอบเอว 28-29"
  สะโพก 37-39" ยาว 59"

  1 0 22 hours ago
  ราคา 320 บาท
Jumpsuit จั้มสูทขาสั้น ผ้าตาข่ายปักดอกไม้ อกแต้งระบาย ด้านในเป็นซับผ้าไหมอิตาลี่ มีซิปหลัง

#ป้ายBorichta

สี : 3 สี ฟ้า แดง โอรสอ่อน

ขนาด : 
size M รอบอบอก 30-33" รอบเอว 26-27" 
สะโพก 36-38" ยาว 33"
size L รอบอบอก 32-34" รอบเอว 28-29" 
สะโพก37-39" ยาว33"

  ราคา 320 บาท
  Jumpsuit จั้มสูทขาสั้น ผ้าตาข่ายปักดอกไม้ อกแต้งระบาย ด้านในเป็นซับผ้าไหมอิตาลี่ มีซิปหลัง

  #ป ้ายBorichta

  สี : 3 สี ฟ้า แดง โอรสอ่อน

  ขนาด : 
  size M รอบอบอก 30-33" รอบเอว 26-27"
  สะโพก 36-38" ยาว 33"
  size L รอบอบอก 32-34" รอบเอว 28-29"
  สะโพก37-39" ยาว33"

  1 0 22 hours ago
  🌸34O🌸 จั๊มสูทขาสั้น ผ้าตาข่ายปักดอกไม้ อกแต้งระบาย ด้านในเป็นซับผ้าไหมอิตาลี่ มีซิปหลัง ++ป้าย Borichta+++ สี : 3 สี

size M รอบอบอก 30-33' " รอบเอว 26-27" สะโพก36-38" ยาว33”
size L รอบอบอก 32-34" รอบเอว 28-29" สะโพก37-39" ยาว33”

#ถูกสุดในไอจี #กางเกงขาสั้น #ตามหา #siambrandname #siambrandnamethailand #ตามหาเสื้อผ้า #รับหิ้วประตูน้ำ #รับหิ้ว #รับหิ้วแพตตินั่ม #รับหิ้วสินค้า #ตามหาจั๊มสูท #จั๊มสูทขาสั้น #แฟชั่น #จั๊มสูท #ชุดเที่ยว #จั๊มสูทออกงาน #ชุดออกงาน #ชุดเที่ยวกลางคืน #ชุดเที่ยวทะเล #ชุดเที่ยวทะเล 
#จั๊มสูทสีแดง #จั๊มสูทสีชมพู #จั๊มสูทสีฟ้า #จั๊มสูทลายดอก #จั๊มสูทลายดอกไม้
#งานป้าย #งานป้ายราคาถูก #ป้ายborichta #งานป้ายborichta
#จั๊มสูทตาข่าย

  🌸34O🌸 จั๊มสูทขาสั้น ผ้าตาข่ายปักดอกไม้ อกแต้งระบาย ด้านในเป็นซับผ้าไหมอิตาลี่ มีซิปหลัง ++ป้าย Borichta+++ สี : 3 สี

  size M รอบอบอก 30-33' " รอบเอว 26-27" สะโพก36-38" ยาว33”
  size L รอบอบอก 32-34" รอบเอว 28-29" สะโพก37-39" ยาว33”

  #ถ ูกสุดในไอจี #กางเกงขาส ั้น #ตามหา #siambrandname #siambrandnamethailand #ตามหาเส ื้อผ้า #ร ับหิ้วประตูน้ำ #ร ับหิ้ว #ร ับหิ้วแพตตินั่ม #ร ับหิ้วสินค้า #ตามหาจ ั๊มสูท #จ ั๊มสูทขาสั้น #แฟช ั่น #จ ั๊มสูท #ช ุดเที่ยว #จ ั๊มสูทออกงาน #ช ุดออกงาน #ช ุดเที่ยวกลางคืน #ช ุดเที่ยวทะเล #ช ุดเที่ยวทะเล
  #จ ั๊มสูทสีแดง #จ ั๊มสูทสีชมพู #จ ั๊มสูทสีฟ้า #จ ั๊มสูทลายดอก #จ ั๊มสูทลายดอกไม้
  #งานป ้าย #งานป ้ายราคาถูก #ป ้ายborichta #งานป ้ายborichta
  #จ ั๊มสูทตาข่าย

  0 0 25 June, 2019
  🌸34O🌸 จั๊มสูทขาสั้น ผ้าตาข่ายปักดอกไม้ อกแต้งระบาย ด้านในเป็นซับผ้าไหมอิตาลี่ มีซิปหลัง ++ป้าย Borichta+++ สี : 3 สี

size M รอบอบอก 30-33' " รอบเอว 26-27" สะโพก36-38" ยาว33”
size L รอบอบอก 32-34" รอบเอว 28-29" สะโพก37-39" ยาว33”

#ถูกสุดในไอจี #กางเกงขาสั้น #ตามหา #siambrandname #siambrandnamethailand #ตามหาเสื้อผ้า #รับหิ้วประตูน้ำ #รับหิ้ว #รับหิ้วแพตตินั่ม #รับหิ้วสินค้า #ตามหาจั๊มสูท #จั๊มสูทขาสั้น #แฟชั่น #จั๊มสูท #ชุดเที่ยว #จั๊มสูทออกงาน #ชุดออกงาน #ชุดเที่ยวกลางคืน #ชุดเที่ยวทะเล #ชุดเที่ยวทะเล 
#จั๊มสูทสีแดง #จั๊มสูทสีชมพู #จั๊มสูทสีฟ้า #จั๊มสูทลายดอก #จั๊มสูทลายดอกไม้
#งานป้าย #งานป้ายราคาถูก #ป้ายborichta #งานป้ายborichta
#จั๊มสูทตาข่าย

  🌸34O🌸 จั๊มสูทขาสั้น ผ้าตาข่ายปักดอกไม้ อกแต้งระบาย ด้านในเป็นซับผ้าไหมอิตาลี่ มีซิปหลัง ++ป้าย Borichta+++ สี : 3 สี

  size M รอบอบอก 30-33' " รอบเอว 26-27" สะโพก36-38" ยาว33”
  size L รอบอบอก 32-34" รอบเอว 28-29" สะโพก37-39" ยาว33”

  #ถ ูกสุดในไอจี #กางเกงขาส ั้น #ตามหา #siambrandname #siambrandnamethailand #ตามหาเส ื้อผ้า #ร ับหิ้วประตูน้ำ #ร ับหิ้ว #ร ับหิ้วแพตตินั่ม #ร ับหิ้วสินค้า #ตามหาจ ั๊มสูท #จ ั๊มสูทขาสั้น #แฟช ั่น #จ ั๊มสูท #ช ุดเที่ยว #จ ั๊มสูทออกงาน #ช ุดออกงาน #ช ุดเที่ยวกลางคืน #ช ุดเที่ยวทะเล #ช ุดเที่ยวทะเล
  #จ ั๊มสูทสีแดง #จ ั๊มสูทสีชมพู #จ ั๊มสูทสีฟ้า #จ ั๊มสูทลายดอก #จ ั๊มสูทลายดอกไม้
  #งานป ้าย #งานป ้ายราคาถูก #ป ้ายborichta #งานป ้ายborichta
  #จ ั๊มสูทตาข่าย

  0 0 25 June, 2019
  🌸34O🌸 จั๊มสูทขาสั้น ผ้าตาข่ายปักดอกไม้ อกแต้งระบาย ด้านในเป็นซับผ้าไหมอิตาลี่ มีซิปหลัง ++ป้าย Borichta+++ สี : 3 สี

size M รอบอบอก 30-33' " รอบเอว 26-27" สะโพก36-38" ยาว33”
size L รอบอบอก 32-34" รอบเอว 28-29" สะโพก37-39" ยาว33”

#ถูกสุดในไอจี #กางเกงขาสั้น #ตามหา #siambrandname #siambrandnamethailand #ตามหาเสื้อผ้า #รับหิ้วประตูน้ำ #รับหิ้ว #รับหิ้วแพตตินั่ม #รับหิ้วสินค้า #ตามหาจั๊มสูท #จั๊มสูทขาสั้น #แฟชั่น #จั๊มสูท #ชุดเที่ยว #จั๊มสูทออกงาน #ชุดออกงาน #ชุดเที่ยวกลางคืน #ชุดเที่ยวทะเล #ชุดเที่ยวทะเล 
#จั๊มสูทสีแดง #จั๊มสูทสีชมพู #จั๊มสูทสีฟ้า #จั๊มสูทลายดอก #จั๊มสูทลายดอกไม้
#งานป้าย #งานป้ายราคาถูก #ป้ายborichta #งานป้ายborichta
#จั๊มสูทตาข่าย

  🌸34O🌸 จั๊มสูทขาสั้น ผ้าตาข่ายปักดอกไม้ อกแต้งระบาย ด้านในเป็นซับผ้าไหมอิตาลี่ มีซิปหลัง ++ป้าย Borichta+++ สี : 3 สี

  size M รอบอบอก 30-33' " รอบเอว 26-27" สะโพก36-38" ยาว33”
  size L รอบอบอก 32-34" รอบเอว 28-29" สะโพก37-39" ยาว33”

  #ถ ูกสุดในไอจี #กางเกงขาส ั้น #ตามหา #siambrandname #siambrandnamethailand #ตามหาเส ื้อผ้า #ร ับหิ้วประตูน้ำ #ร ับหิ้ว #ร ับหิ้วแพตตินั่ม #ร ับหิ้วสินค้า #ตามหาจ ั๊มสูท #จ ั๊มสูทขาสั้น #แฟช ั่น #จ ั๊มสูท #ช ุดเที่ยว #จ ั๊มสูทออกงาน #ช ุดออกงาน #ช ุดเที่ยวกลางคืน #ช ุดเที่ยวทะเล #ช ุดเที่ยวทะเล
  #จ ั๊มสูทสีแดง #จ ั๊มสูทสีชมพู #จ ั๊มสูทสีฟ้า #จ ั๊มสูทลายดอก #จ ั๊มสูทลายดอกไม้
  #งานป ้าย #งานป ้ายราคาถูก #ป ้ายborichta #งานป ้ายborichta
  #จ ั๊มสูทตาข่าย

  1 0 25 June, 2019

Advertisements

  🌸37O🌸 จั๊มสูทขายาว ผ้าตาข่ายปักดอกไม้ อกแต่งระบาย ด้านในเป็นซับผ้าไหมอิตาลี่ มีซิปหลัง ++ป้าย Borichta+++ สี : 3 สี

size M รอบอบอก 30-33' " รอบเอว 26-27" สะโพก36-38" ยาว59”
size L รอบอบอก 32-34" รอบเอว 28-29" สะโพก37-39" ยาว59”

#ถูกสุดในไอจี #รับหิ้วประตูน้ำ #รับหิ้ว #siambrandname #siambrandnamethailand #รับหิ้วแพตตินั่ม #รับหิ้วสินค้า #ตามหาจั๊มสูท #กางเกงขายาว #ตามหา #ตามหาเสื้อผ้า #จั๊มสูทขายาว #แฟชั่น #จั๊มสูท #jumpsuit #ชุดเที่ยว #จั๊มสูทออกงาน #ชุดออกงาน #ชุดเที่ยวกลางคืน #ชุดเที่ยวทะเล 
#จั๊มสูทสีแดง #จั๊มสูทสีชมพู #จั๊มสูทสีฟ้า #จั๊มสูทลายดอก #จั๊มสูทลายดอกไม้
#งานป้าย #งานป้ายราคาถูก #ป้ายborichta #งานป้ายborichta

  🌸37O🌸 จั๊มสูทขายาว ผ้าตาข่ายปักดอกไม้ อกแต่งระบาย ด้านในเป็นซับผ้าไหมอิตาลี่ มีซิปหลัง ++ป้าย Borichta+++ สี : 3 สี

  size M รอบอบอก 30-33' " รอบเอว 26-27" สะโพก36-38" ยาว59”
  size L รอบอบอก 32-34" รอบเอว 28-29" สะโพก37-39" ยาว59”

  #ถ ูกสุดในไอจี #ร ับหิ้วประตูน้ำ #ร ับหิ้ว #siambrandname #siambrandnamethailand #ร ับหิ้วแพตตินั่ม #ร ับหิ้วสินค้า #ตามหาจ ั๊มสูท #กางเกงขายาว #ตามหา #ตามหาเส ื้อผ้า #จ ั๊มสูทขายาว #แฟช ั่น #จ ั๊มสูท #jumpsuit #ช ุดเที่ยว #จ ั๊มสูทออกงาน #ช ุดออกงาน #ช ุดเที่ยวกลางคืน #ช ุดเที่ยวทะเล
  #จ ั๊มสูทสีแดง #จ ั๊มสูทสีชมพู #จ ั๊มสูทสีฟ้า #จ ั๊มสูทลายดอก #จ ั๊มสูทลายดอกไม้
  #งานป ้าย #งานป ้ายราคาถูก #ป ้ายborichta #งานป ้ายborichta

  0 0 25 June, 2019
  ส่งต่อเดรสงานป้าย 450 บาท 🎀🎀
📮📮สั่งซื้อไลน์ ID : nongying1987 
ส่งต่อ ชุดเดรสออกงาน งานป้ายLady Ribbon ลูกไม้สีเงินสวยๆ ใส่แล้วเลิศมากค่ะ ใส่ออกงานวิ้งๆ
size S,M ใส่ได้ค่ะ อกได้ถึง 35" เอว27-28" ยาว 36" จ้า เดรสออกงานลุคหรูหรา แขนสั้น  โทนสีเงิน ผ้าลูกไม้ถักลายติดเกล็ดกลิตเตอร์เลื่อมวิ้งๆทั้งตัว ผ้ายืดหยุ่นได้เล็กน้อย ทรงเข้ารูปทิ้งตัวดี ชุดมีซับในสีครีม  มีซิปซ่อนด้านข้าง ใส่ออกงานสวยๆ แอบดูเรียบแต่เก๋ด้วยดีเทลตรงลูกไม้กลิตเตอร์ระยิบระยับ 
ดูเลอค่าสุดๆ เหมาะกับการใส่ไปงานต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นงานกลางวันหรืองานกลางคืนใส่แล้วรับรองว่าเริ่ด!!! สุดๆค่ะ สภาพดี ไม่มีตำหนิจ้า 😍 😍 สนใจทักแม่ค้ามาได้เลยจ้า ID: nongying1987 ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน 40 บาท EMS 60 บาทค่ะ
#ตามหา #ส่งต่อ #มือ1มือ2 #มือ2 #มือสอง #เสื้อผ้ามือสอง #ladyribbon #ส่งต่อเดรส #ชุดลูกไม้ #งานป้ายมือสอง #2hands #งานป้าย #widelia #honeyme #orangejuice #nittaya #nokara #งานสะสม #widelia #Areeya #ส่งต่องานป้าย #สภาพดี #ส่งต่อชุดสวย #ชุดออกงาน #ป้ายborichta #ส่งต่องานป้าย #oneone #ชุดไปงานแต่ง #ชุดไปงานเลี้ยง #ป้ายVegas #ล้นตู้ #ส่งต่อชุดสวย #ชุดราตรี #งานป้าย

  ส่งต่อเดรสงานป้าย 450 บาท 🎀🎀
  📮📮สั่งซื้อไลน์ ID : nongying1987
  ส่งต่อ ชุดเดรสออกงาน งานป้ายLady Ribbon ลูกไม้สีเงินสวยๆ ใส่แล้วเลิศมากค่ะ ใส่ออกงานวิ้งๆ
  size S,M ใส่ได้ค่ะ อกได้ถึง 35" เอว27-28" ยาว 36" จ้า เดรสออกงานลุคหรูหรา แขนสั้น  โทนสีเงิน ผ้าลูกไม้ถักลายติดเกล็ดกลิตเตอร์เลื่อมวิ้งๆทั้งตัว ผ้ายืดหยุ่นได้เล็กน้อย ทรงเข้ารูปทิ้งตัวดี ชุดมีซับในสีครีม  มีซิปซ่อนด้านข้าง ใส่ออกงานสวยๆ แอบดูเรียบแต่เก๋ด้วยดีเทลตรงลูกไม้กลิตเตอร์ระยิบระยับ
  ดูเลอค่าสุดๆ เหมาะกับการใส่ไปงานต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นงานกลางวันหรืองานกลางคืนใส่แล้วรับรองว่าเริ่ด!!! สุดๆค่ะ สภาพดี ไม่มีตำหนิจ้า 😍 😍 สนใจทักแม่ค้ามาได้เลยจ้า ID: nongying1987 ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน 40 บาท EMS 60 บาทค่ะ
  #ตามหา #ส ่งต่อ #ม ือ1มือ2 #ม ือ2 #ม ือสอง #เส ื้อผ้ามือสอง #ladyribbon #ส ่งต่อเดรส #ช ุดลูกไม้ #งานป ้ายมือสอง #2hands #งานป ้าย #widelia #honeyme #orangejuice #nittaya #nokara #งานสะสม #widelia #Areeya #ส ่งต่องานป้าย #สภาพด#ส ่งต่อชุดสวย #ช ุดออกงาน #ป ้ายborichta #ส ่งต่องานป้าย #oneone #ช ุดไปงานแต่ง #ช ุดไปงานเลี้ยง #ป ้ายVegas #ล ้นตู้ #ส ่งต่อชุดสวย #ช ุดราตรี #งานป ้าย

  1 0 25 June, 2019
  ร้าน8.2
ราคา310
จั้มสูทขาสั้นแขนตุ๊กตา เนื้อผ้าออร์แกนนิคปักลายดอกกุหลาบทั้งตัว มีซับในทั้งตัว น่ารักมุ้งมิ้งที่สุดดด...ห้ามพลาด. จัดมาหั้ยในราคาเบาๆ คร่าาาา.

งานป้าย BoRichTa

สี : 1 สี

ขนาด >>
(M) รอบอก30-32" รอบเอว24-26" สะโพก34-36"ยาว30"
(L) รอบอก33-34" รอบเอว26-28" สะโพก36-38"ยาว30"

#งานป้าย #งานป้ายBoRichTa #ป้ายBoRichTa
#เสื้อผ้า #เสื้อผ้าแฟชั่น #เสื้อผ้าราคาส่ง #เสื้อผ้าราคาถูก

  ร้าน8.2
  ราคา310
  จั้มสูทขาสั้นแขนตุ๊กตา เนื้อผ้าออร์แกนนิคปักลายดอกกุหลาบทั้งตัว มีซับในทั้งตัว น่ารักมุ้งมิ้งที่สุดดด...ห้ามพลาด. จัดมาหั้ยในราคาเบาๆ คร่าาาา.

  งานป้าย BoRichTa

  สี : 1 สี

  ขนาด >>
  (M) รอบอก30-32" รอบเอว24-26" สะโพก34-36"ยาว30"
  (L) รอบอก33-34" รอบเอว26-28" สะโพก36-38"ยาว30"

  #งานป ้าย #งานป ้ายBoRichTa #ป ้ายBoRichTa
  #เส ื้อผ้า #เส ื้อผ้าแฟชั่น #เส ื้อผ้าราคาส่ง #เส ื้อผ้าราคาถูก

  5 0 24 June, 2019
  💰 #420บาท
📦 ลงทะเบียน 30 | EMS 50 (ตัวต่อไป +10)
📌 สั่งซื้อสินค้า 🆔Line: p28closet
_____________________________________
#9656
Jumpsuit #จั๊มสูทขายาว ผ้าตาข่ายปักดอกไม้
อกแต่งระบาย ด้านในเป็นซับผ้าไหมอิตาลี่ มีซิปหลัง
.
++#ป้ายBorichta+++
.
สี : 3 สี
.
ขนาด : 
size M
รอบอก 30-33​"
รอบเอว 26-27"
สะโพก​ 36-38"
ยาว​ 59"

size L
รอบอก 32-34"
รอบเอว 28-29"
สะโพก​ 37-39"
ยาว​ 59"
.
.
#เดรสออกงาน #ชุดออกงาน #เดรสขาว #เดรสดำ
#เดรสน่ารัก #มินิเดรส #เดรสทำงาน #ชุดทำงาน
#เดรสปาดไหล่ #จั๊มสูทขาสั้น #ชุดเซ็ต
#เสื้อผ้าแฟชั่น #ชุดไปทะเล #เสื้อราคาถูก
#จั๊มสูท #ชุดขายาว #ชุดเซ็ตน่ารัก
#จั๊มน่ารัก #จั๊มสูทขายาว #ชุดเที่ยว 
#ชุดเที่ยวทะเล #ชุดไปเดท #ชุดไปงานบวช 
#ชุดไปงานแต่งงาน #ชุดไปงานเลี้ยง #เดรสแดง

  💰 #420บาท
  📦 ลงทะเบียน 30 | EMS 50 (ตัวต่อไป +10)
  📌 สั่งซื้อสินค้า 🆔Line: p28closet
  _____________________________________
  #9656
  Jumpsuit #จ ั๊มสูทขายาว ผ้าตาข่ายปักดอกไม้
  อกแต่งระบาย ด้านในเป็นซับผ้าไหมอิตาลี่ มีซิปหลัง
  .
  ++ #ป ้ายBorichta+++
  .
  สี : 3 สี
  .
  ขนาด :
  size M
  รอบอก 30-33​"
  รอบเอว 26-27"
  สะโพก​ 36-38"
  ยาว​ 59"

  size L
  รอบอก 32-34"
  รอบเอว 28-29"
  สะโพก​ 37-39"
  ยาว​ 59"
  .
  .
  #เดรสออกงาน #ช ุดออกงาน #เดรสขาว #เดรสดำ
  #เดรสน ่ารัก #ม ินิเดรส #เดรสทำงาน #ช ุดทำงาน
  #เดรสปาดไหล#จ ั๊มสูทขาสั้น #ช ุดเซ็ต
  #เส ื้อผ้าแฟชั่น #ช ุดไปทะเล #เส ื้อราคาถูก
  #จ ั๊มสูท #ช ุดขายาว #ช ุดเซ็ตน่ารัก
  #จ ั๊มน่ารัก #จ ั๊มสูทขายาว #ช ุดเที่ยว
  #ช ุดเที่ยวทะเล #ช ุดไปเดท #ช ุดไปงานบวช
  #ช ุดไปงานแต่งงาน #ช ุดไปงานเลี้ยง #เดรสแดง

  3 0 24 June, 2019
  ส่งต่องานป้าย 650 บาท 🎀 มือ1🔥 🎀🎀สั่งซื้อไลน์ ID : nongying1987

ชุดลูกไม้งานป้ายLove ของใหม่ มือ1 ป้ายห้อย ไซส์ M,L ใส่ได้จ้า อก34-36" ยาว52" มีซิปซ่อนด้านหลัง ซับในตัว ทรงเจ้าหญิงสวยๆ ชุดนี้สวยเริดดดมากค่ะ ใส่แล้วดูอลังการมากๆค่ะ ^^ งานป้าย Love งานลูกไม้สีฟ้าแน่นๆทั้งตัว สวยมากๆเลยค่ะ ใส่แล้วดูดี สวยเวอร์วังอลังการดุจดั่งเจ้าหญิงจ้า ❤ จะใส่ไปงาน ใส่เที่ยว ใส่ออกงานกลางวัน กลางคืนต่างๆ ใส่ทำงาน ใส่ไปงานแต่ง งานมงคลต่างๆ ก็สวยเริ่ดค่ะ ❤ มือ1 สภาพดีมากๆ ไม่มีตำหนิจ้า (ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ) แม่ค้าใจดีมาก สนใจทักเลยจร้าแอดไลน์มาเลย 😀☺
ไลน์แม่ค้า ID : nongying1987 
ค่าส่ง : ลงทะเบียน 40฿ EMS 60฿ จ้า #มือสอง #ส่งต่อ #เสื้อผ้ามือสอง #งานป้ายมือสอง #โล๊ะ #โล๊ะตู้ #โล๊ะตู้เสื้อผ้า #ส่งฟรี #ชุดลูกไม้ #ส่งต่อสภาพดี #งานป้าย #มือ1มือ2 #งานสะสม #ป้ายLove #ส่งต่องานป้าย #ส่งต่อ #มือ1มือ2 #มือสอง #เสื้อผ้ามือสอง #ladyribbon #งานป้าย #widelia #honeyme #orangejuice #nittaya #nokara #งานสะสม #widelia #Areeya #ส่งต่องานป้าย #ป้ายladyribbon #ป้ายborichta #oneone #งานป้าย #ส่งฟรี #ป้ายDressWorld #ป้ายLoveis #ชุดไปงานแต่ง #ป้ายVegas #ล้นตู้ #งานป้ายมือสอง #ล้นตู้

  ส่งต่องานป้าย 650 บาท 🎀 มือ1🔥 🎀🎀สั่งซื้อไลน์ ID : nongying1987

  ชุดลูกไม้งานป้ายLove ของใหม่ มือ1 ป้ายห้อย ไซส์ M,L ใส่ได้จ้า อก34-36" ยาว52" มีซิปซ่อนด้านหลัง ซับในตัว ทรงเจ้าหญิงสวยๆ ชุดนี้สวยเริดดดมากค่ะ ใส่แล้วดูอลังการมากๆค่ะ ^^ งานป้าย Love งานลูกไม้สีฟ้าแน่นๆทั้งตัว สวยมากๆเลยค่ะ ใส่แล้วดูดี สวยเวอร์วังอลังการดุจดั่งเจ้าหญิงจ้า ❤ จะใส่ไปงาน ใส่เที่ยว ใส่ออกงานกลางวัน กลางคืนต่างๆ ใส่ทำงาน ใส่ไปงานแต่ง งานมงคลต่างๆ ก็สวยเริ่ดค่ะ ❤ มือ1 สภาพดีมากๆ ไม่มีตำหนิจ้า (ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ) แม่ค้าใจดีมาก สนใจทักเลยจร้าแอดไลน์มาเลย 😀☺
  ไลน์แม่ค้า ID : nongying1987
  ค่าส่ง : ลงทะเบียน 40฿ EMS 60฿ จ้า #ม ือสอง #ส ่งต่อ #เส ื้อผ้ามือสอง #งานป ้ายมือสอง #โล ๊ะ #โล ๊ะตู้ #โล ๊ะตู้เสื้อผ้า #ส ่งฟรี #ช ุดลูกไม้ #ส ่งต่อสภาพดี #งานป ้าย #ม ือ1มือ2 #งานสะสม #ป ้ายLove #ส ่งต่องานป้าย #ส ่งต่อ #ม ือ1มือ2 #ม ือสอง #เส ื้อผ้ามือสอง #ladyribbon #งานป ้าย #widelia #honeyme #orangejuice #nittaya #nokara #งานสะสม #widelia #Areeya #ส ่งต่องานป้าย #ป ้ายladyribbon #ป ้ายborichta #oneone #งานป ้าย #ส ่งฟรี #ป ้ายDressWorld #ป ้ายLoveis #ช ุดไปงานแต่ง #ป ้ายVegas #ล ้นตู้ #งานป ้ายมือสอง #ล ้นตู้

  2 0 24 June, 2019
  💰 #420บาท
📦 ลงทะเบียน 30 | EMS 50 (ตัวต่อไป +10)
📌 สั่งซื้อสินค้า 🆔Line: p28closet
_____________________________________
#9655
Jumpsuit #จั๊มสูทขาสั้น ผ้าตาข่ายปักดอกไม้
อกแต่งระบาย ด้านในเป็นซับผ้าไหมอิตาลี่ มีซิปหลัง
.
++#ป้ายBorichta+++
.
สี : 3 สี
.
ขนาด : 
size M
รอบอก 30-33"
รอบเอว 26-27"
สะโพก​ 36-38"
ยาว​ 33"

size L
รอบอก 32-34"
รอบเอว 28-29"
สะโพก​ 37-39"
ยาว​ 33"
.
.
#เดรสออกงาน #ชุดออกงาน #เดรสขาว #เดรสดำ
#เดรสน่ารัก #มินิเดรส #เดรสทำงาน #ชุดทำงาน
#เดรสปาดไหล่ #จั๊มสูทขาสั้น #ชุดเซ็ต
#เสื้อผ้าแฟชั่น #ชุดไปทะเล #เสื้อราคาถูก
#จั๊มสูท #ชุดขายาว #ชุดเซ็ตน่ารัก
#จั๊มน่ารัก #จั๊มสูทขายาว #ชุดเที่ยว 
#ชุดเที่ยวทะเล #ชุดไปเดท #ชุดไปงานบวช 
#ชุดไปงานแต่งงาน #ชุดไปงานเลี้ยง #เดรสแดง

  💰 #420บาท
  📦 ลงทะเบียน 30 | EMS 50 (ตัวต่อไป +10)
  📌 สั่งซื้อสินค้า 🆔Line: p28closet
  _____________________________________
  #9655
  Jumpsuit #จ ั๊มสูทขาสั้น ผ้าตาข่ายปักดอกไม้
  อกแต่งระบาย ด้านในเป็นซับผ้าไหมอิตาลี่ มีซิปหลัง
  .
  ++ #ป ้ายBorichta+++
  .
  สี : 3 สี
  .
  ขนาด :
  size M
  รอบอก 30-33"
  รอบเอว 26-27"
  สะโพก​ 36-38"
  ยาว​ 33"

  size L
  รอบอก 32-34"
  รอบเอว 28-29"
  สะโพก​ 37-39"
  ยาว​ 33"
  .
  .
  #เดรสออกงาน #ช ุดออกงาน #เดรสขาว #เดรสดำ
  #เดรสน ่ารัก #ม ินิเดรส #เดรสทำงาน #ช ุดทำงาน
  #เดรสปาดไหล#จ ั๊มสูทขาสั้น #ช ุดเซ็ต
  #เส ื้อผ้าแฟชั่น #ช ุดไปทะเล #เส ื้อราคาถูก
  #จ ั๊มสูท #ช ุดขายาว #ช ุดเซ็ตน่ารัก
  #จ ั๊มน่ารัก #จ ั๊มสูทขายาว #ช ุดเที่ยว
  #ช ุดเที่ยวทะเล #ช ุดไปเดท #ช ุดไปงานบวช
  #ช ุดไปงานแต่งงาน #ช ุดไปงานเลี้ยง #เดรสแดง

  6 0 24 June, 2019
  💰 #420บาท
📦 ลงทะเบียน 30 | EMS 50 (ตัวต่อไป +10)
📌 สั่งซื้อสินค้า 🆔Line: p28closet
_____________________________________
#9657
Maxi Dress #แม็กซี่เดรสลูกไม้ยาว
อกแต่งลายลูกไม้สีดำ มีซับใน มีซิปหลัง
ลุคสุภาพเรียบร้อย พร้อมส่ง
.
++#ป้ายBorichta+++
.
สี : 3 สี
.
ขนาด : 
size M
รอบอก 32-34"
รอบเอว 27-28"
สะโพก​ 36-40"
ยาว​ 46"

size L
รอบอก 34-36"
รอบเอว 29-30"
สะโพก​ 36-42"
ยาว​ 46"
.
.
#เดรสออกงาน #ชุดออกงาน #เดรสขาว #เดรสดำ
#เดรสน่ารัก #มินิเดรส #เดรสทำงาน #ชุดทำงาน
#เดรสปาดไหล่ #จั๊มสูทขาสั้น #ชุดเซ็ต
#เสื้อผ้าแฟชั่น #ชุดไปทะเล #เสื้อราคาถูก
#จั๊มสูท #ชุดขายาว #ชุดเซ็ตน่ารัก
#จั๊มน่ารัก #จั๊มสูทขายาว #ชุดเที่ยว 
#ชุดเที่ยวทะเล #ชุดไปเดท #ชุดไปงานบวช 
#ชุดไปงานแต่งงาน #ชุดไปงานเลี้ยง #เดรสแดง

  💰 #420บาท
  📦 ลงทะเบียน 30 | EMS 50 (ตัวต่อไป +10)
  📌 สั่งซื้อสินค้า 🆔Line: p28closet
  _____________________________________
  #9657
  Maxi Dress #แม ็กซี่เดรสลูกไม้ยาว
  อกแต่งลายลูกไม้สีดำ มีซับใน มีซิปหลัง
  ลุคสุภาพเรียบร้อย พร้อมส่ง
  .
  ++ #ป ้ายBorichta+++
  .
  สี : 3 สี
  .
  ขนาด :
  size M
  รอบอก 32-34"
  รอบเอว 27-28"
  สะโพก​ 36-40"
  ยาว​ 46"

  size L
  รอบอก 34-36"
  รอบเอว 29-30"
  สะโพก​ 36-42"
  ยาว​ 46"
  .
  .
  #เดรสออกงาน #ช ุดออกงาน #เดรสขาว #เดรสดำ
  #เดรสน ่ารัก #ม ินิเดรส #เดรสทำงาน #ช ุดทำงาน
  #เดรสปาดไหล#จ ั๊มสูทขาสั้น #ช ุดเซ็ต
  #เส ื้อผ้าแฟชั่น #ช ุดไปทะเล #เส ื้อราคาถูก
  #จ ั๊มสูท #ช ุดขายาว #ช ุดเซ็ตน่ารัก
  #จ ั๊มน่ารัก #จ ั๊มสูทขายาว #ช ุดเที่ยว
  #ช ุดเที่ยวทะเล #ช ุดไปเดท #ช ุดไปงานบวช
  #ช ุดไปงานแต่งงาน #ช ุดไปงานเลี้ยง #เดรสแดง

  4 0 24 June, 2019
  💰 #420บาท
📦 ลงทะเบียน 30 | EMS 50 (ตัวต่อไป +10)
📌 สั่งซื้อสินค้า 🆔Line: p28closet
_____________________________________
#9657
Maxi Dress #แม็กซี่เดรสลูกไม้ยาว
อกแต่งลายลูกไม้สีดำ มีซับใน มีซิปหลัง
ลุคสุภาพเรียบร้อย พร้อมส่ง
.
++#ป้ายBorichta+++
.
สี : 3 สี
.
ขนาด : 
size M
รอบอก 32-34"
รอบเอว 27-28"
สะโพก​ 36-40"
ยาว​ 46"

size L
รอบอก 34-36"
รอบเอว 29-30"
สะโพก​ 36-42"
ยาว​ 46"
.
.
#เดรสออกงาน #ชุดออกงาน #เดรสขาว #เดรสดำ
#เดรสน่ารัก #มินิเดรส #เดรสทำงาน #ชุดทำงาน
#เดรสปาดไหล่ #จั๊มสูทขาสั้น #ชุดเซ็ต
#เสื้อผ้าแฟชั่น #ชุดไปทะเล #เสื้อราคาถูก
#จั๊มสูท #ชุดขายาว #ชุดเซ็ตน่ารัก
#จั๊มน่ารัก #จั๊มสูทขายาว #ชุดเที่ยว 
#ชุดเที่ยวทะเล #ชุดไปเดท #ชุดไปงานบวช 
#ชุดไปงานแต่งงาน #ชุดไปงานเลี้ยง #เดรสแดง

  💰 #420บาท
  📦 ลงทะเบียน 30 | EMS 50 (ตัวต่อไป +10)
  📌 สั่งซื้อสินค้า 🆔Line: p28closet
  _____________________________________
  #9657
  Maxi Dress #แม ็กซี่เดรสลูกไม้ยาว
  อกแต่งลายลูกไม้สีดำ มีซับใน มีซิปหลัง
  ลุคสุภาพเรียบร้อย พร้อมส่ง
  .
  ++ #ป ้ายBorichta+++
  .
  สี : 3 สี
  .
  ขนาด :
  size M
  รอบอก 32-34"
  รอบเอว 27-28"
  สะโพก​ 36-40"
  ยาว​ 46"

  size L
  รอบอก 34-36"
  รอบเอว 29-30"
  สะโพก​ 36-42"
  ยาว​ 46"
  .
  .
  #เดรสออกงาน #ช ุดออกงาน #เดรสขาว #เดรสดำ
  #เดรสน ่ารัก #ม ินิเดรส #เดรสทำงาน #ช ุดทำงาน
  #เดรสปาดไหล#จ ั๊มสูทขาสั้น #ช ุดเซ็ต
  #เส ื้อผ้าแฟชั่น #ช ุดไปทะเล #เส ื้อราคาถูก
  #จ ั๊มสูท #ช ุดขายาว #ช ุดเซ็ตน่ารัก
  #จ ั๊มน่ารัก #จ ั๊มสูทขายาว #ช ุดเที่ยว
  #ช ุดเที่ยวทะเล #ช ุดไปเดท #ช ุดไปงานบวช
  #ช ุดไปงานแต่งงาน #ช ุดไปงานเลี้ยง #เดรสแดง

  5 0 24 June, 2019
  💰 #420บาท
📦 ลงทะเบียน 30 | EMS 50 (ตัวต่อไป +10)
📌 สั่งซื้อสินค้า 🆔Line: p28closet
_____________________________________
#9657
Maxi Dress #แม็กซี่เดรสลูกไม้ยาว
อกแต่งลายลูกไม้สีดำ มีซับใน มีซิปหลัง
ลุคสุภาพเรียบร้อย พร้อมส่ง
.
++#ป้ายBorichta+++
.
สี : 3 สี
.
ขนาด : 
size M
รอบอก 32-34"
รอบเอว 27-28"
สะโพก​ 36-40"
ยาว​ 46"

size L
รอบอก 34-36"
รอบเอว 29-30"
สะโพก​ 36-42"
ยาว​ 46"
.
.
#เดรสออกงาน #ชุดออกงาน #เดรสขาว #เดรสดำ
#เดรสน่ารัก #มินิเดรส #เดรสทำงาน #ชุดทำงาน
#เดรสปาดไหล่ #จั๊มสูทขาสั้น #ชุดเซ็ต
#เสื้อผ้าแฟชั่น #ชุดไปทะเล #เสื้อราคาถูก
#จั๊มสูท #ชุดขายาว #ชุดเซ็ตน่ารัก
#จั๊มน่ารัก #จั๊มสูทขายาว #ชุดเที่ยว 
#ชุดเที่ยวทะเล #ชุดไปเดท #ชุดไปงานบวช 
#ชุดไปงานแต่งงาน #ชุดไปงานเลี้ยง #เดรสแดง

  💰 #420บาท
  📦 ลงทะเบียน 30 | EMS 50 (ตัวต่อไป +10)
  📌 สั่งซื้อสินค้า 🆔Line: p28closet
  _____________________________________
  #9657
  Maxi Dress #แม ็กซี่เดรสลูกไม้ยาว
  อกแต่งลายลูกไม้สีดำ มีซับใน มีซิปหลัง
  ลุคสุภาพเรียบร้อย พร้อมส่ง
  .
  ++ #ป ้ายBorichta+++
  .
  สี : 3 สี
  .
  ขนาด :
  size M
  รอบอก 32-34"
  รอบเอว 27-28"
  สะโพก​ 36-40"
  ยาว​ 46"

  size L
  รอบอก 34-36"
  รอบเอว 29-30"
  สะโพก​ 36-42"
  ยาว​ 46"
  .
  .
  #เดรสออกงาน #ช ุดออกงาน #เดรสขาว #เดรสดำ
  #เดรสน ่ารัก #ม ินิเดรส #เดรสทำงาน #ช ุดทำงาน
  #เดรสปาดไหล#จ ั๊มสูทขาสั้น #ช ุดเซ็ต
  #เส ื้อผ้าแฟชั่น #ช ุดไปทะเล #เส ื้อราคาถูก
  #จ ั๊มสูท #ช ุดขายาว #ช ุดเซ็ตน่ารัก
  #จ ั๊มน่ารัก #จ ั๊มสูทขายาว #ช ุดเที่ยว
  #ช ุดเที่ยวทะเล #ช ุดไปเดท #ช ุดไปงานบวช
  #ช ุดไปงานแต่งงาน #ช ุดไปงานเลี้ยง #เดรสแดง

  4 0 24 June, 2019

Advertisements

  💰 #420บาท
📦 ลงทะเบียน 30 | EMS 50 (ตัวต่อไป +10)
📌 สั่งซื้อสินค้า 🆔Line: p28closet
_____________________________________
#9657
Maxi Dress #แม็กซี่เดรสลูกไม้ยาว
อกแต่งลายลูกไม้สีดำ มีซับใน มีซิปหลัง
ลุคสุภาพเรียบร้อย พร้อมส่ง
.
++#ป้ายBorichta+++
.
สี : 3 สี
.
ขนาด : 
size M
รอบอก 32-34"
รอบเอว 27-28"
สะโพก​ 36-40"
ยาว​ 46"

size L
รอบอก 34-36"
รอบเอว 29-30"
สะโพก​ 36-42"
ยาว​ 46"
.
.
#เดรสออกงาน #ชุดออกงาน #เดรสขาว #เดรสดำ
#เดรสน่ารัก #มินิเดรส #เดรสทำงาน #ชุดทำงาน
#เดรสปาดไหล่ #จั๊มสูทขาสั้น #ชุดเซ็ต
#เสื้อผ้าแฟชั่น #ชุดไปทะเล #เสื้อราคาถูก
#จั๊มสูท #ชุดขายาว #ชุดเซ็ตน่ารัก
#จั๊มน่ารัก #จั๊มสูทขายาว #ชุดเที่ยว 
#ชุดเที่ยวทะเล #ชุดไปเดท #ชุดไปงานบวช 
#ชุดไปงานแต่งงาน #ชุดไปงานเลี้ยง #เดรสแดง

  💰 #420บาท
  📦 ลงทะเบียน 30 | EMS 50 (ตัวต่อไป +10)
  📌 สั่งซื้อสินค้า 🆔Line: p28closet
  _____________________________________
  #9657
  Maxi Dress #แม ็กซี่เดรสลูกไม้ยาว
  อกแต่งลายลูกไม้สีดำ มีซับใน มีซิปหลัง
  ลุคสุภาพเรียบร้อย พร้อมส่ง
  .
  ++ #ป ้ายBorichta+++
  .
  สี : 3 สี
  .
  ขนาด :
  size M
  รอบอก 32-34"
  รอบเอว 27-28"
  สะโพก​ 36-40"
  ยาว​ 46"

  size L
  รอบอก 34-36"
  รอบเอว 29-30"
  สะโพก​ 36-42"
  ยาว​ 46"
  .
  .
  #เดรสออกงาน #ช ุดออกงาน #เดรสขาว #เดรสดำ
  #เดรสน ่ารัก #ม ินิเดรส #เดรสทำงาน #ช ุดทำงาน
  #เดรสปาดไหล#จ ั๊มสูทขาสั้น #ช ุดเซ็ต
  #เส ื้อผ้าแฟชั่น #ช ุดไปทะเล #เส ื้อราคาถูก
  #จ ั๊มสูท #ช ุดขายาว #ช ุดเซ็ตน่ารัก
  #จ ั๊มน่ารัก #จ ั๊มสูทขายาว #ช ุดเที่ยว
  #ช ุดเที่ยวทะเล #ช ุดไปเดท #ช ุดไปงานบวช
  #ช ุดไปงานแต่งงาน #ช ุดไปงานเลี้ยง #เดรสแดง

  5 0 24 June, 2019
  ส่งต่อเดรสแฟชั่นสวยๆ 290 บาท 🎀 🔥 🎀🎀สั่งซื้อไลน์ ID : nongying1987

ส่งต่อเดรสปาดไหล่สีขาวสวยๆ ไซส์ M อก 34-35" ยาว38" งานป้ายจีนจ้า ทรงสวยเข้ารูป ซิปหลัง จะใส่แบบปาดไหล่ หรือไม่ปาดก็ได้ค่ะ แขนระบาย ผ้าดียืดตามตัว ใส่แล้วพลิ้วทิ้งตัวสบาย ไม่ร้อน ❤ ใส่เที่ยวถ่ายรูปสวยๆเลยค่ะ จะใส่ไปเที่ยว ใส่ทำงาน ก็ดูน่ารัก สวยมากเลยจ๊ะ ❤ สภาพดีเหมือนของใหม่ไม่มีตำหนิจ้า แม่ค้าใจดี สนใจทักเลยจร้าแอดไลน์มาเลย 😀☺
ไลน์แม่ค้า ID : nongying1987 
ค่าส่ง : ลงทะเบียน 30฿ EMS 60฿ จ้า #มือสอง #ส่งต่อ #เสื้อผ้ามือสอง #งานป้ายมือสอง #โล๊ะ #โล๊ะตู้ #โล๊ะตู้เสื้อผ้า #ส่งฟรี #ชุดลูกไม้ #ส่งต่อสภาพดี #งานป้าย #มือ1มือ2 #งานสะสม #ป้ายLove #ส่งต่องานป้าย #ส่งต่อ #มือ1มือ2 #มือสอง #เสื้อผ้ามือสอง #ladyribbon #งานป้าย #widelia #honeyme #orangejuice #nittaya #nokara #งานสะสม #widelia #Areeya #ส่งต่องานป้าย #ป้ายladyribbon #ป้ายborichta #oneone #งานป้าย #ส่งฟรี #ป้ายLoveis #ชุดไปงานแต่ง #ป้ายVegas #ล้นตู้ #ส่งต่อชุดสวย #งานป้ายมือสอง

  ส่งต่อเดรสแฟชั่นสวยๆ 290 บาท 🎀 🔥 🎀🎀สั่งซื้อไลน์ ID : nongying1987

  ส่งต่อเดรสปาดไหล่สีขาวสวยๆ ไซส์ M อก 34-35" ยาว38" งานป้ายจีนจ้า ทรงสวยเข้ารูป ซิปหลัง จะใส่แบบปาดไหล่ หรือไม่ปาดก็ได้ค่ะ แขนระบาย ผ้าดียืดตามตัว ใส่แล้วพลิ้วทิ้งตัวสบาย ไม่ร้อน ❤ ใส่เที่ยวถ่ายรูปสวยๆเลยค่ะ จะใส่ไปเที่ยว ใส่ทำงาน ก็ดูน่ารัก สวยมากเลยจ๊ะ ❤ สภาพดีเหมือนของใหม่ไม่มีตำหนิจ้า แม่ค้าใจดี สนใจทักเลยจร้าแอดไลน์มาเลย 😀☺
  ไลน์แม่ค้า ID : nongying1987
  ค่าส่ง : ลงทะเบียน 30฿ EMS 60฿ จ้า #ม ือสอง #ส ่งต่อ #เส ื้อผ้ามือสอง #งานป ้ายมือสอง #โล ๊ะ #โล ๊ะตู้ #โล ๊ะตู้เสื้อผ้า #ส ่งฟรี #ช ุดลูกไม้ #ส ่งต่อสภาพดี #งานป ้าย #ม ือ1มือ2 #งานสะสม #ป ้ายLove #ส ่งต่องานป้าย #ส ่งต่อ #ม ือ1มือ2 #ม ือสอง #เส ื้อผ้ามือสอง #ladyribbon #งานป ้าย #widelia #honeyme #orangejuice #nittaya #nokara #งานสะสม #widelia #Areeya #ส ่งต่องานป้าย #ป ้ายladyribbon #ป ้ายborichta #oneone #งานป ้าย #ส ่งฟรี #ป ้ายLoveis #ช ุดไปงานแต่ง #ป ้ายVegas #ล ้นตู้ #ส ่งต่อชุดสวย #งานป ้ายมือสอง

  7 0 24 June, 2019
  ส่งต่องานป้ายLady Ribbon 199 บาท🔥🔥 🎀🎀สั่งซื้อไลน์ ID : nongying1987 🤩🤩 เดรสงานป้ายLady Ribbon ไซส์ S,M, ใส่ได้จ้า อกได้ถึง 36" ยาว 34" เอวจั๊มยืดได้ตามตัวค่ะ 
เดรสทูโทน เสื้อสีครีมกระดุมหน้า จั๊มเอวกระโปรงสีดำ มีซับในผ้าดี ใส่สบาย ใส่แล้วดูดีเรียบร้อย น่ารัก
จะใส่เที่ยว ใส่เล่น ใส่ทำงานได้หมดจ้า ไม่มีตำหนิค่ะ (ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ) แม่ค้าใจดีมาก สนใจทักเลยจร้าแอดไลน์มาได้เลยค่ะ 😀☺
ไลน์แม่ค้า ID : nongying1987 
ค่าส่ง : ลงทะเบียน 40฿ EMS 60฿ จ้า #มือสอง #ส่งต่อ #เสื้อผ้ามือสอง #ตามหา #งานป้ายมือสอง #โล๊ะ #โล๊ะตู้ #โล๊ะตู้เสื้อผ้า #ส่งฟรี #ชุดลูกไม้ #ส่งต่อสภาพดี #งานป้าย #มือ1มือ2 #งานสะสม #ป้ายLove #ส่งต่องานป้าย #ส่งต่อ #มือ1มือ2 #มือสอง #เสื้อผ้ามือสอง #ladyribbon #งานป้าย #orangejuice #งานสะสม #Areeya #ส่งต่องานป้าย #ป้ายladyribbon #ป้ายborichta #ล้นตู้ #oneone #งานป้าย #ส่งฟรี #ส่งต่อชุดสวย #VegasLuxury #งานปัก #ป้ายVegas #เดรส #เดรสมือสอง #2hand #ล้นตู้

  ส่งต่องานป้ายLady Ribbon 199 บาท🔥🔥 🎀🎀สั่งซื้อไลน์ ID : nongying1987 🤩🤩 เดรสงานป้ายLady Ribbon ไซส์ S,M, ใส่ได้จ้า อกได้ถึง 36" ยาว 34" เอวจั๊มยืดได้ตามตัวค่ะ
  เดรสทูโทน เสื้อสีครีมกระดุมหน้า จั๊มเอวกระโปรงสีดำ มีซับในผ้าดี ใส่สบาย ใส่แล้วดูดีเรียบร้อย น่ารัก
  จะใส่เที่ยว ใส่เล่น ใส่ทำงานได้หมดจ้า ไม่มีตำหนิค่ะ (ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ) แม่ค้าใจดีมาก สนใจทักเลยจร้าแอดไลน์มาได้เลยค่ะ 😀☺
  ไลน์แม่ค้า ID : nongying1987
  ค่าส่ง : ลงทะเบียน 40฿ EMS 60฿ จ้า #ม ือสอง #ส ่งต่อ #เส ื้อผ้ามือสอง #ตามหา #งานป ้ายมือสอง #โล ๊ะ #โล ๊ะตู้ #โล ๊ะตู้เสื้อผ้า #ส ่งฟรี #ช ุดลูกไม้ #ส ่งต่อสภาพดี #งานป ้าย #ม ือ1มือ2 #งานสะสม #ป ้ายLove #ส ่งต่องานป้าย #ส ่งต่อ #ม ือ1มือ2 #ม ือสอง #เส ื้อผ้ามือสอง #ladyribbon #งานป ้าย #orangejuice #งานสะสม #Areeya #ส ่งต่องานป้าย #ป ้ายladyribbon #ป ้ายborichta #ล ้นตู้ #oneone #งานป ้าย #ส ่งฟรี #ส ่งต่อชุดสวย #VegasLuxury #งานป ัก #ป ้ายVegas #เดรส #เดรสม ือสอง #2hand #ล ้นตู้

  3 0 24 June, 2019
  เดรสแฟชั่นลายดอกไม้ 250บาท❤ส่งฟรีลทบ.จ้า 🎀สั่งซื้อไลน์ ID : nongying1987

ส่งต่อเดรสสวยๆ ฟรีไซส์ อกได้ถึง 36" ยาว44" ทรงสวยแต่งระบายที่ชายกระโปรง มีซับในตัว ผ้าพลิ้วๆทิ้งตัว ใส่สบาย ไม่ร้อน ❤ ใส่เที่ยวถ่ายรูปสวยเริ่ดเลยค่ะ โดยเฉพาะซัมเมอร์นี้ ใส่ไปเที่ยว ใส่ทำงาน ก็ดูน่ารัก สวยมากเลยจ๊ะ ❤ สภาพดีจ้า แม่ค้าใจดี สนใจทักเลยจร้าแอดไลน์มาเลย 😀☺
ไลน์แม่ค้า ID : nongying1987 
ค่าส่ง : ลงทะเบียน 30฿ EMS 60฿ จ้า #มือสอง #ส่งต่อ #เสื้อผ้ามือสอง #งานป้ายมือสอง #โล๊ะ #โล๊ะตู้ #โล๊ะตู้เสื้อผ้า #ส่งฟรี #ชุดลูกไม้ #ส่งต่อสภาพดี #งานป้าย #มือ1มือ2 #งานสะสม #ป้ายLove #ส่งต่องานป้าย #ส่งต่อ #มือ1มือ2 #มือสอง #เสื้อผ้ามือสอง #ladyribbon #งานป้าย #widelia #honeyme #orangejuice #nokara #งานสะสม #widelia #Areeya #ส่งต่องานป้าย #ป้ายladyribbon #ป้ายborichta #oneone #งานป้าย #ส่งฟรี #ป้ายDressWorld #ป้ายLoveis #ชุดไปงานแต่ง #ส่งต่อชุดสวย #ป้ายVegas #ล้นตู้

  เดรสแฟชั่นลายดอกไม้ 250บาท❤ส่งฟรีลทบ.จ้า 🎀สั่งซื้อไลน์ ID : nongying1987

  ส่งต่อเดรสสวยๆ ฟรีไซส์ อกได้ถึง 36" ยาว44" ทรงสวยแต่งระบายที่ชายกระโปรง มีซับในตัว ผ้าพลิ้วๆทิ้งตัว ใส่สบาย ไม่ร้อน ❤ ใส่เที่ยวถ่ายรูปสวยเริ่ดเลยค่ะ โดยเฉพาะซัมเมอร์นี้ ใส่ไปเที่ยว ใส่ทำงาน ก็ดูน่ารัก สวยมากเลยจ๊ะ ❤ สภาพดีจ้า แม่ค้าใจดี สนใจทักเลยจร้าแอดไลน์มาเลย 😀☺
  ไลน์แม่ค้า ID : nongying1987
  ค่าส่ง : ลงทะเบียน 30฿ EMS 60฿ จ้า #ม ือสอง #ส ่งต่อ #เส ื้อผ้ามือสอง #งานป ้ายมือสอง #โล ๊ะ #โล ๊ะตู้ #โล ๊ะตู้เสื้อผ้า #ส ่งฟรี #ช ุดลูกไม้ #ส ่งต่อสภาพดี #งานป ้าย #ม ือ1มือ2 #งานสะสม #ป ้ายLove #ส ่งต่องานป้าย #ส ่งต่อ #ม ือ1มือ2 #ม ือสอง #เส ื้อผ้ามือสอง #ladyribbon #งานป ้าย #widelia #honeyme #orangejuice #nokara #งานสะสม #widelia #Areeya #ส ่งต่องานป้าย #ป ้ายladyribbon #ป ้ายborichta #oneone #งานป ้าย #ส ่งฟรี #ป ้ายDressWorld #ป ้ายLoveis #ช ุดไปงานแต่ง #ส ่งต่อชุดสวย #ป ้ายVegas #ล ้นตู้

  3 0 23 June, 2019
  💸440฿ #ส่งฟรีลงทะเบียน .
แม็กซี่เดรสลูกไม้ยาว อกแต่งลายลูกไม้สีดำ มีซับใน ซิปหลัง .
++ป้าย Borichta+++
.
สี : 3 สี
.
☀M อก 32-34 เอว 27-28 สะโพก36-40 ยาว46
☀ L อก 34-36 เอว 29-30 สะโพก36-42 ยาว46

#แม็กซี่เดรส #แม็กซี่เดรสงานป้าย #แม็กซี่เดรสยาว #เดรสยาวลูกไม้ #เดรสลูกไม้สีกรม #เดรสลูกไม้ #ชุดเดรสลูกไม้ #ลูกไม้สีขาว #งานป้ายborichta #ป้ายborichta #borichta #ป้ายโบริสต้า #เดรสลูกไม้งานป้าย #ชุดไปงานบวช #เดรสไปงานบวช #ชุดไปวัด #งานป้ายราคาถูก #ก้อปแบรนด์ราคาถูก #ถูกสุดในไอจี

  💸440฿ #ส ่งฟรีลงทะเบียน .
  แม็กซี่เดรสลูกไม้ยาว อกแต่งลายลูกไม้สีดำ มีซับใน ซิปหลัง .
  ++ป้าย Borichta+++
  .
  สี : 3 สี
  .
  ☀M อก 32-34 เอว 27-28 สะโพก36-40 ยาว46
  ☀ L อก 34-36 เอว 29-30 สะโพก36-42 ยาว46

  #แม ็กซี่เดรส #แม ็กซี่เดรสงานป้าย #แม ็กซี่เดรสยาว #เดรสยาวล ูกไม้ #เดรสล ูกไม้สีกรม #เดรสล ูกไม้ #ช ุดเดรสลูกไม้ #ล ูกไม้สีขาว #งานป ้ายborichta #ป ้ายborichta #borichta #ป ้ายโบริสต้า #เดรสล ูกไม้งานป้าย #ช ุดไปงานบวช #เดรสไปงานบวช #ช ุดไปวัด #งานป ้ายราคาถูก #ก ้อปแบรนด์ราคาถูก #ถ ูกสุดในไอจี

  1 0 23 June, 2019
  490 THB ส่งฟรี ลทบ.
Maxi Dress แม็กซี่เดรสลูกไม้ยาว อกแต่งลายลูกไม้สีดำ มีซับใน มีซิปหลัง ลุคสุภาพเรียบร้อย พร้อมส่ง ++ป้าย Borichta+++ สี : 3 สี
ขนาด : 
size M รอบอก 32-34' " รอบเอว 27-28" สะโพก36-40" ยาว46”
size L รอบอก 34-36" รอบเอว 29-30" สะโพก36-42" ยาว46”

#ชุดเดรส #ชุดไปงานแต่ง #ชุดงานเลี้ยง #ชุดงานเลี้ยงรุ่น #ชุดถ่ายพรีเวดดิ้ง #ชุดเซ็ต #ชุดเซท2ชิ้น #ชุดเซทผู้หญิง #ชุดเซ็ต2ชิ้น #ชุดดาราใส่ #ชุดเดรส #เดรสสั้น #เดรสยาว #ราคาถูก #ราคาถูกมาก #เดรสน่ารัก #เดรสสวยๆ #งานป้ายสวยๆ #งานป้ายราคาถูก #งานป้ายราคาส่ง #งานบุญ #เพื่อนเจ้าสาว #ทีมเพื่อนเจ้าสาว #ชุดแต่งงาน #ชุดแต่งงาน #ชุดลูกไม้สีขาว #ชุดลูกไม้ออกงาน #ชุดวินเทจ #เดรสลูกไม้ #เดรสลูกไม้สีขาว #ป้ายborichta #งานป้าย #งานป้ายราคาถูก

  490 THB ส่งฟรี ลทบ.
  Maxi Dress แม็กซี่เดรสลูกไม้ยาว อกแต่งลายลูกไม้สีดำ มีซับใน มีซิปหลัง ลุคสุภาพเรียบร้อย พร้อมส่ง ++ป้าย Borichta+++ สี : 3 สี
  ขนาด :
  size M รอบอก 32-34' " รอบเอว 27-28" สะโพก36-40" ยาว46”
  size L รอบอก 34-36" รอบเอว 29-30" สะโพก36-42" ยาว46”

  #ช ุดเดรส #ช ุดไปงานแต่ง #ช ุดงานเลี้ยง #ช ุดงานเลี้ยงรุ่น #ช ุดถ่ายพรีเวดดิ้ง #ช ุดเซ็ต #ช ุดเซท2ชิ้น #ช ุดเซทผู้หญิง #ช ุดเซ็ต2ชิ้น #ช ุดดาราใส่ #ช ุดเดรส #เดรสส ั้น #เดรสยาว #ราคาถ ูก #ราคาถ ูกมาก #เดรสน ่ารัก #เดรสสวยๆ #งานป ้ายสวยๆ #งานป ้ายราคาถูก #งานป ้ายราคาส่ง #งานบ ุญ #เพ ื่อนเจ้าสาว #ท ีมเพื่อนเจ้าสาว #ช ุดแต่งงาน #ช ุดแต่งงาน #ช ุดลูกไม้สีขาว #ช ุดลูกไม้ออกงาน #ช ุดวินเทจ #เดรสล ูกไม้ #เดรสล ูกไม้สีขาว #ป ้ายborichta #งานป ้าย #งานป ้ายราคาถูก

  4 0 23 June, 2019
  จั๊ม โคเซ็ต งานป้ายห้อย
ไซร:L
ตำหนิ-มี/ด้ายรันบางส่วน/มาจากโรงงาน/เอาไปใส่เล่นๆ/ขอคนรับได้ไม่ดราม่าค่ะ
ราคา:100บาท
ค่าส่ง:ลทบ.40ems50ตัวต่อไป+10
#ชุดจั๊มสูทสวยๆ#งานป้ายราคาถูก
#ชุดจั๊ม #โคเชต์ #ป้ายborichta #เสื้อผ้างานป้าย #เสื้อผ้าวัยรุ่น

  จั๊ม โคเซ็ต งานป้ายห้อย
  ไซร:L
  ตำหนิ-มี/ด้ายรันบางส่วน/มาจากโรงงาน/เอาไปใส่เล่นๆ/ขอคนรับได้ไม่ดราม่าค่ะ
  ราคา:100บาท
  ค่าส่ง:ลทบ.40ems50ตัวต่อไป+10
  #ช ุดจั๊มสูทสวยๆ #งานป ้ายราคาถูก
  #ช ุดจั๊ม #โคเชต#ป ้ายborichta #เส ื้อผ้างานป้าย #เส ื้อผ้าวัยรุ่น

  4 1 23 June, 2019
  💸370฿ #ส่งฟรีลงทะเบียน
.
จั้มสูทขาสั้น ผ้าตาข่ายปักดอกไม้ อกแต่งระบาย ด้านในเป็นซับผ้าไหมอิตาลี มีซิปหลัง
.
++ป้าย Borichta+++
.
สี : 3 สี
.
☀ M อก 30-33 เอว 26-27 สะโพก36-38 ยาว33
☀ L อก 32-34 เอว 28-29 สะโพก37-39 ยาว33

#จั้มสูทงานป้าย #จั้มขาสั้น #จั้มสูทขาสั้น #จั๊มสูทงานป้าย #ชุดออกงานแต่งงาน #ชุดออกงาน #จั้มออกงาน #ชุดไปงานแต่ง #ชุดไปงานแต่งงาน #ป้ายborichta #งานป้ายborichta #borichta #งานป้ายน่ารักๆ #งานป้าย #งานป้ายราคาถูก #งานป้ายกอปแบรนด์ #ก้อปแบรนด์ #ก้อปแบรนด์ราคาถูก #จั้มงานปัก

  💸370฿ #ส ่งฟรีลงทะเบียน
  .
  จั้มสูทขาสั้น ผ้าตาข่ายปักดอกไม้ อกแต่งระบาย ด้านในเป็นซับผ้าไหมอิตาลี มีซิปหลัง
  .
  ++ป้าย Borichta+++
  .
  สี : 3 สี
  .
  ☀ M อก 30-33 เอว 26-27 สะโพก36-38 ยาว33
  ☀ L อก 32-34 เอว 28-29 สะโพก37-39 ยาว33

  #จ ั้มสูทงานป้าย #จ ั้มขาสั้น #จ ั้มสูทขาสั้น #จ ั๊มสูทงานป้าย #ช ุดออกงานแต่งงาน #ช ุดออกงาน #จ ั้มออกงาน #ช ุดไปงานแต่ง #ช ุดไปงานแต่งงาน #ป ้ายborichta #งานป ้ายborichta #borichta #งานป ้ายน่ารักๆ #งานป ้าย #งานป ้ายราคาถูก #งานป ้ายกอปแบรนด์ #ก ้อปแบรนด์ #ก ้อปแบรนด์ราคาถูก #จ ั้มงานปัก

  1 0 23 June, 2019
  💸400฿ #ส่งฟรีลงทะเบียน .
จั้มสูทขายาว ผ้าตาข่ายปักดอกไม้ อกแต้งระบาย ซับด้านในเแ็นผ้าไหมอิตาลี มีซิปหลัง
.
++ป้าย Borichta+++
.
สี : 3 สี
.
☀M อก 30-33 เอว 26-27 สะโพก36-38 ยาว59
☀L อก 32-34 เอว 28-29 สะโพก37-39 ยาว59

#จั้มสูทงานป้าย #จั้มขายาว #จั้มสูทขายาว #จั๊มสูทงานป้าย #ชุดออกงานแต่งงาน #ชุดออกงาน #จั้มออกงาน #ชุดไปงานแต่ง #ชุดไปงานแต่งงาน #ป้ายborichta #งานป้ายborichta #borichta #งานป้ายน่ารักๆ #งานป้าย #งานป้ายราคาถูก #งานป้ายกอปแบรนด์ #ก้อปแบรนด์ #ก้อปแบรนด์ราคาถูก #จั้มงานปัก

  💸400฿ #ส ่งฟรีลงทะเบียน .
  จั้มสูทขายาว ผ้าตาข่ายปักดอกไม้ อกแต้งระบาย ซับด้านในเแ็นผ้าไหมอิตาลี มีซิปหลัง
  .
  ++ป้าย Borichta+++
  .
  สี : 3 สี
  .
  ☀M อก 30-33 เอว 26-27 สะโพก36-38 ยาว59
  ☀L อก 32-34 เอว 28-29 สะโพก37-39 ยาว59

  #จ ั้มสูทงานป้าย #จ ั้มขายาว #จ ั้มสูทขายาว #จ ั๊มสูทงานป้าย #ช ุดออกงานแต่งงาน #ช ุดออกงาน #จ ั้มออกงาน #ช ุดไปงานแต่ง #ช ุดไปงานแต่งงาน #ป ้ายborichta #งานป ้ายborichta #borichta #งานป ้ายน่ารักๆ #งานป ้าย #งานป ้ายราคาถูก #งานป ้ายกอปแบรนด์ #ก ้อปแบรนด์ #ก ้อปแบรนด์ราคาถูก #จ ั้มงานปัก

  1 0 23 June, 2019
  Set เสื้อ+กางเกงขายาว 
Detail : เสื้อคอจีน กระดุมหน้า มาพร้อมกางเกงขายาว ซิปหน้า กระเป๋าหน้า มีสายผูกเอวมัดเป็นโบว์ได้ตามแบบคะ ชุดดีไซน์เรียบหรู ให้ลุคแบบสาวมั่น ใส่ทำงานได้ดูดีมากๆจ้า หยิบใส่ง่ายไม่ต้องคิดเยอะ
Color : สีโทนเทา
Size : M : รอบอก 36" ยาว 26"
เอว 28-32" สะโพก 38 ยาว 38"
ราคาส่ง 300
————————————————
☎️สอบถาม/สั่งซื้อ/สมัครตัวแทนไม่ต้องสต็อก
INBOK หรือ ADD LINE @bch0350n
(มี@ด้วยนะคะ)
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

  Set เสื้อ+กางเกงขายาว
  Detail : เสื้อคอจีน กระดุมหน้า มาพร้อมกางเกงขายาว ซิปหน้า กระเป๋าหน้า มีสายผูกเอวมัดเป็นโบว์ได้ตามแบบคะ ชุดดีไซน์เรียบหรู ให้ลุคแบบสาวมั่น ใส่ทำงานได้ดูดีมากๆจ้า หยิบใส่ง่ายไม่ต้องคิดเยอะ
  Color : สีโทนเทา
  Size : M : รอบอก 36" ยาว 26"
  เอว 28-32" สะโพก 38 ยาว 38"
  ราคาส่ง 300
  ————————————————
  ☎️สอบถาม/สั่งซื้อ/สมัครตัวแทนไม่ต้องสต็อก
  INBOK หรือ ADD LINE @bch0350n
  (มี@ด้วยนะคะ)
  🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

  18 1 23 June, 2019
  🌼New Arrivals🌼
Maxi ลูกไม้
Brand : KR
Label : Orange Juice
ราคาส่ง : 540
Size
S : อก 32-33 เอว25-26สะโพก ฟรี
M : อก 34-35เอว27-28 สะโพก ฟรี
L : อก 36-37  เอว29-30 สะโพก ฟรี
Color :  ขาว
ความยาว : 46"
เราใส่ใจ...เน้นคุณภาพ💯
#Orangejuicebrand 
#ป้ายorangejuice
————————————————
☎️สอบถาม/สั่งซื้อ/สมัครตัวแทนไม่ต้องสต็อก
INBOK หรือ ADD LINE @bch0350n
(มี@ด้วยนะคะ)
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

  🌼New Arrivals🌼
  Maxi ลูกไม้
  Brand : KR
  Label : Orange Juice
  ราคาส่ง : 540
  Size
  S : อก 32-33 เอว25-26สะโพก ฟรี
  M : อก 34-35เอว27-28 สะโพก ฟรี
  L : อก 36-37  เอว29-30 สะโพก ฟรี
  Color :  ขาว
  ความยาว : 46"
  เราใส่ใจ...เน้นคุณภาพ💯
  #Orangejuicebrand
  #ป ้ายorangejuice
  ————————————————
  ☎️สอบถาม/สั่งซื้อ/สมัครตัวแทนไม่ต้องสต็อก
  INBOK หรือ ADD LINE @bch0350n
  (มี@ด้วยนะคะ)
  🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

  16 3 23 June, 2019
  ส่งต่อป้ายLadyRibbon ราคา 199฿ 🎀🎀 สั่งซื้อไลน์ ID : nongying1987 🤩🤩 เดรสงานป้ายLady Ribbon ไซส์ S,M, ใส่ได้จ้า อกได้ถึง 36" ยาว 34" เอวจั๊มยืดได้ตามตัวค่ะ 
เดรสทูโทน เสื้อสีครีมกระดุมหน้า จั๊มเอวกระโปรงสีดำ มีซับในผ้าดี ใส่สบาย ใส่แล้วดูดีเรียบร้อย น่ารัก
จะใส่เที่ยว ใส่เล่น ใส่ทำงานได้หมดจ้า ไม่มีตำหนิค่ะ (ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ) แม่ค้าใจดีมาก สนใจทักเลยจร้าแอดไลน์มาได้เลยค่ะ 😀☺
ไลน์แม่ค้า ID : nongying1987 
ค่าส่ง : ลงทะเบียน 40฿ EMS 60฿ จ้า #มือสอง #ส่งต่อ #เสื้อผ้ามือสอง #ตามหา #งานป้ายมือสอง #โล๊ะ #โล๊ะตู้ #โล๊ะตู้เสื้อผ้า #ส่งฟรี #ชุดลูกไม้ #ส่งต่อสภาพดี #งานป้าย #มือ1มือ2 #งานสะสม #ป้ายLove #ส่งต่องานป้าย #ส่งต่อ #มือ1มือ2 #มือสอง #เสื้อผ้ามือสอง #ladyribbon #งานป้าย #orangejuice #งานสะสม #Areeya #ส่งต่องานป้าย #ป้ายladyribbon #ป้ายborichta #ล้นตู้ #oneone #งานป้าย #ส่งฟรี #ส่งต่อชุดสวย #VegasLuxury #งานปัก #ป้ายVegas #เดรส #เดรสมือสอง #2hand #ล้นตู้

  ส่งต่อป้ายLadyRibbon ราคา 199฿ 🎀🎀 สั่งซื้อไลน์ ID : nongying1987 🤩🤩 เดรสงานป้ายLady Ribbon ไซส์ S,M, ใส่ได้จ้า อกได้ถึง 36" ยาว 34" เอวจั๊มยืดได้ตามตัวค่ะ
  เดรสทูโทน เสื้อสีครีมกระดุมหน้า จั๊มเอวกระโปรงสีดำ มีซับในผ้าดี ใส่สบาย ใส่แล้วดูดีเรียบร้อย น่ารัก
  จะใส่เที่ยว ใส่เล่น ใส่ทำงานได้หมดจ้า ไม่มีตำหนิค่ะ (ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ) แม่ค้าใจดีมาก สนใจทักเลยจร้าแอดไลน์มาได้เลยค่ะ 😀☺
  ไลน์แม่ค้า ID : nongying1987
  ค่าส่ง : ลงทะเบียน 40฿ EMS 60฿ จ้า #ม ือสอง #ส ่งต่อ #เส ื้อผ้ามือสอง #ตามหา #งานป ้ายมือสอง #โล ๊ะ #โล ๊ะตู้ #โล ๊ะตู้เสื้อผ้า #ส ่งฟรี #ช ุดลูกไม้ #ส ่งต่อสภาพดี #งานป ้าย #ม ือ1มือ2 #งานสะสม #ป ้ายLove #ส ่งต่องานป้าย #ส ่งต่อ #ม ือ1มือ2 #ม ือสอง #เส ื้อผ้ามือสอง #ladyribbon #งานป ้าย #orangejuice #งานสะสม #Areeya #ส ่งต่องานป้าย #ป ้ายladyribbon #ป ้ายborichta #ล ้นตู้ #oneone #งานป ้าย #ส ่งฟรี #ส ่งต่อชุดสวย #VegasLuxury #งานป ัก #ป ้ายVegas #เดรส #เดรสม ือสอง #2hand #ล ้นตู้

  1 0 23 June, 2019
  ราคา 270 บาท
Jumpsuit จั้มสูทกระต่ายเว้าไหล่ คอตั้ง เนื้อผ้าซาตินพิมพ์ลายคมชัด งานสวยใส น่ารัก ใส่แร้วดูสดใส งานเป๊ะ ทรงเป๊ะ แพทเทิร์นเป๊ะเรยค่ะ มีซับในด้วยน๊าา พร้อมส่ง

#ป้ายBorichta

สี : กรม

ขนาด >>
SIZE M รอบอก32-34" รอบเอว 24-28"
สะโพก 34-38" ยาว 29"
SIZE L รอบอก 34-36" รอบเอว 25-30"
สะโพก 36-39" ยาว 29"

สนใจสอบถามสั่งซื้อ
ทักแชท IG หรือ Line : nung_do_mon

#พร้อมส่ง #งานขายจริงดูจากรูปถ่ายประกอบนะคะ #เสื้อผ้าราคาถูก #เสื้อผ้าแฟชั่น #เสื้อผ้าแฟชั่นราคาถูก #จั้มสูทแฟชั่น #จั้มสูทขาสั้นแฟชั่น #จั้มสูทขาสั้น #เสื้อผ้ายอดนิยม #เสื้อผ้าขายดี #jumsuit #jumsuitขาสั้น #จั๊มสูทราคาถูก #ถ่ายจากงานจริงสวยจริง #พร้อมส่ง💕 #งานจริงถ่ายวางพื้น #งานป้ายborichta #จั้มงานป้าย #ป้ายโบริสต้า #ป้ายBorichta #จั้มborichta

  ราคา 270 บาท
  Jumpsuit จั้มสูทกระต่ายเว้าไหล่ คอตั้ง เนื้อผ้าซาตินพิมพ์ลายคมชัด งานสวยใส น่ารัก ใส่แร้วดูสดใส งานเป๊ะ ทรงเป๊ะ แพทเทิร์นเป๊ะเรยค่ะ มีซับในด้วยน๊าา พร้อมส่ง

  #ป ้ายBorichta

  สี : กรม

  ขนาด >>
  SIZE M รอบอก32-34" รอบเอว 24-28"
  สะโพก 34-38" ยาว 29"
  SIZE L รอบอก 34-36" รอบเอว 25-30"
  สะโพก 36-39" ยาว 29"

  สนใจสอบถามสั่งซื้อ
  ทักแชท IG หรือ Line : nung_do_mon

  #พร ้อมส่ง #งานขายจร ิงดูจากรูปถ่ายประกอบนะคะ #เส ื้อผ้าราคาถูก #เส ื้อผ้าแฟชั่น #เส ื้อผ้าแฟชั่นราคาถูก #จ ั้มสูทแฟชั่น #จ ั้มสูทขาสั้นแฟชั่น #จ ั้มสูทขาสั้น #เส ื้อผ้ายอดนิยม #เส ื้อผ้าขายดี #jumsuit #jumsuitขาส ั้น #จ ั๊มสูทราคาถูก #ถ ่ายจากงานจริงสวยจริง #พร ้อมส่ง💕 #งานจร ิงถ่ายวางพื้น #งานป ้ายborichta #จ ั้มงานป้าย #ป ้ายโบริสต้า #ป ้ายBorichta #จ ั้มborichta

  3 0 23 June, 2019
  ราคา 270 บาท
Jumpsuit SRS จัมสูทแขนยาวลายสตอเบอรี่ ดีเทลแน่นๆเลยค้า ชุดนี้ใส่แล้วดูน่ารักไม่เป็นทางการจนเกินไป ใส่ได้บ่อยๆไม่ดูน่าเบื่อ ช่วงอกมีเชือกผูกด้านหน้าเกร๋เว่ออ สไตล์ วินเทจนิดๆ โทนสีน้ำเงินหรู+กับเนื้อผ้ากำมะหยี่ แพทเทิ้ลนี้เอาอยู่จริงๆค้า

#งานป้ายBorichta

สี : 2 สี ครีม แดง

ขนาด :
size L รอบอก 35-38" รอบเอว(ไม่ยืด) 26-29"
สะโพก 36-42" จากไหล่ถึงเป้า 31" ยาว 32"

สนใจสอบถามสั่งซื้อ
ทักแชท IG หรือ Line : nung_do_mon

#พร้อมส่ง #งานขายจริงดูจากรูปถ่ายประกอบนะคะ #เสื้อผ้าราคาถูก #เสื้อผ้าแฟชั่น #เสื้อผ้าแฟชั่นราคาถูก #จั้มสูทแฟชั่น #จั้มสูทขาสั้นแฟชั่น #จั้มสูทขาสั้น #เสื้อผ้ายอดนิยม #เสื้อผ้าขายดี #jumsuit #jumsuitขาสั้น #จั๊มสูทราคาถูก #ถ่ายจากงานจริงสวยจริง #พร้อมส่ง💕 #งานจริงถ่ายวางพื้น #งานป้ายborichta #จั้มงานป้าย #ป้ายโบริสต้า #ป้ายBorichta #จั้มborichta

  ราคา 270 บาท
  Jumpsuit SRS จัมสูทแขนยาวลายสตอเบอรี่ ดีเทลแน่นๆเลยค้า ชุดนี้ใส่แล้วดูน่ารักไม่เป็นทางการจนเกินไป ใส่ได้บ่อยๆไม่ดูน่าเบื่อ ช่วงอกมีเชือกผูกด้านหน้าเกร๋เว่ออ สไตล์ วินเทจนิดๆ โทนสีน้ำเงินหรู+กับเนื้อผ้ากำมะหยี่ แพทเทิ้ลนี้เอาอยู่จริงๆค้า

  #งานป ้ายBorichta

  สี : 2 สี ครีม แดง

  ขนาด :
  size L รอบอก 35-38" รอบเอว(ไม่ยืด) 26-29"
  สะโพก 36-42" จากไหล่ถึงเป้า 31" ยาว 32"

  สนใจสอบถามสั่งซื้อ
  ทักแชท IG หรือ Line : nung_do_mon

  #พร ้อมส่ง #งานขายจร ิงดูจากรูปถ่ายประกอบนะคะ #เส ื้อผ้าราคาถูก #เส ื้อผ้าแฟชั่น #เส ื้อผ้าแฟชั่นราคาถูก #จ ั้มสูทแฟชั่น #จ ั้มสูทขาสั้นแฟชั่น #จ ั้มสูทขาสั้น #เส ื้อผ้ายอดนิยม #เส ื้อผ้าขายดี #jumsuit #jumsuitขาส ั้น #จ ั๊มสูทราคาถูก #ถ ่ายจากงานจริงสวยจริง #พร ้อมส่ง💕 #งานจร ิงถ่ายวางพื้น #งานป ้ายborichta #จ ั้มงานป้าย #ป ้ายโบริสต้า #ป ้ายBorichta #จ ั้มborichta

  1 0 23 June, 2019
  ส่งต่อเดรสงานป้าย 450 บาท 🎀🎀
📮📮สั่งซื้อไลน์ ID : nongying1987 
ส่งต่อ ชุดเดรสออกงาน งานป้ายLady Ribbon ลูกไม้สีเงินสวยๆ ใส่แล้วเลิศมากค่ะ ใส่ออกงานวิ้งๆ
size S,M ใส่ได้ค่ะ อกได้ถึง 35" เอว27-28" ยาว 36" จ้า เดรสออกงานลุคหรูหรา แขนสั้น  โทนสีเงิน ผ้าลูกไม้ถักลายติดเกล็ดกลิตเตอร์เลื่อมวิ้งๆทั้งตัว ผ้ายืดหยุ่นได้เล็กน้อย ทรงเข้ารูปทิ้งตัวดี ชุดมีซับในสีครีม  มีซิปซ่อนด้านข้าง ใส่ออกงานสวยๆ แอบดูเรียบแต่เก๋ด้วยดีเทลตรงลูกไม้กลิตเตอร์ระยิบระยับ 
ดูเลอค่าสุดๆ เหมาะกับการใส่ไปงานต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นงานกลางวันหรืองานกลางคืนใส่แล้วรับรองว่าเริ่ด!!! สุดๆค่ะ สภาพดี ไม่มีตำหนิจ้า 😍 😍 สนใจทักแม่ค้ามาได้เลยจ้า ID: nongying1987 ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน 40 บาท EMS 60 บาทค่ะ
#ตามหา #ส่งต่อ #มือ1มือ2 #มือ2 #มือสอง #เสื้อผ้ามือสอง #ladyribbon #ส่งต่อเดรส #ชุดลูกไม้ #งานป้ายมือสอง #2hands #งานป้าย #widelia #honeyme #orangejuice #nittaya #nokara #งานสะสม #widelia #Areeya #ส่งต่องานป้าย #สภาพดี #ส่งต่อชุดสวย #ชุดออกงาน #ป้ายborichta #ส่งต่องานป้าย #oneone #ชุดไปงานแต่ง #ชุดไปงานเลี้ยง #ป้ายVegas #ล้นตู้ #ส่งต่อชุดสวย #ชุดราตรี #งานป้าย

  ส่งต่อเดรสงานป้าย 450 บาท 🎀🎀
  📮📮สั่งซื้อไลน์ ID : nongying1987
  ส่งต่อ ชุดเดรสออกงาน งานป้ายLady Ribbon ลูกไม้สีเงินสวยๆ ใส่แล้วเลิศมากค่ะ ใส่ออกงานวิ้งๆ
  size S,M ใส่ได้ค่ะ อกได้ถึง 35" เอว27-28" ยาว 36" จ้า เดรสออกงานลุคหรูหรา แขนสั้น  โทนสีเงิน ผ้าลูกไม้ถักลายติดเกล็ดกลิตเตอร์เลื่อมวิ้งๆทั้งตัว ผ้ายืดหยุ่นได้เล็กน้อย ทรงเข้ารูปทิ้งตัวดี ชุดมีซับในสีครีม  มีซิปซ่อนด้านข้าง ใส่ออกงานสวยๆ แอบดูเรียบแต่เก๋ด้วยดีเทลตรงลูกไม้กลิตเตอร์ระยิบระยับ
  ดูเลอค่าสุดๆ เหมาะกับการใส่ไปงานต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นงานกลางวันหรืองานกลางคืนใส่แล้วรับรองว่าเริ่ด!!! สุดๆค่ะ สภาพดี ไม่มีตำหนิจ้า 😍 😍 สนใจทักแม่ค้ามาได้เลยจ้า ID: nongying1987 ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน 40 บาท EMS 60 บาทค่ะ
  #ตามหา #ส ่งต่อ #ม ือ1มือ2 #ม ือ2 #ม ือสอง #เส ื้อผ้ามือสอง #ladyribbon #ส ่งต่อเดรส #ช ุดลูกไม้ #งานป ้ายมือสอง #2hands #งานป ้าย #widelia #honeyme #orangejuice #nittaya #nokara #งานสะสม #widelia #Areeya #ส ่งต่องานป้าย #สภาพด#ส ่งต่อชุดสวย #ช ุดออกงาน #ป ้ายborichta #ส ่งต่องานป้าย #oneone #ช ุดไปงานแต่ง #ช ุดไปงานเลี้ยง #ป ้ายVegas #ล ้นตู้ #ส ่งต่อชุดสวย #ช ุดราตรี #งานป ้าย

  3 0 22 June, 2019

Top #ป้ายBorichta posts

  จัดงานป้ายล้วนให้ลุกค้า 140 ชุด 🙏🏻😻 ขายจิงส่งจิง พร้อมส่งหนักมาก ราคาตาแตก 😊#ป้ายwidelia #งานแบ๊ว #งานป้ายsomething #ป้ายvalleygirl #ป้ายnittaya #ป้ายoneone #ป้ายmuse #ป้ายpeony #ป้ายmerry #ป้ายbellarose #ป้ายwidelia #ป้ายiyada #ป้ายbellita #ป้ายpoonyisa #ป้ายvictoria #ป้ายorangejuice #ป้ายjariya #ป้ายkira #ป้ายchanaphat #ป้ายvegas #ป้ายnana #ป้ายnatnicha #ป้ายborichta #งานป้ายสวยๆ #ส่งต่องานป้าย #ส่งต่อราคาถูก

  จัดงานป้ายล้วนให้ลุกค้า 140 ชุด 🙏🏻😻 ขายจิงส่งจิง พร้อมส่งหนักมาก ราคาตาแตก 😊 #ป ้ายwidelia #งานแบ ๊ว #งานป ้ายsomething #ป ้ายvalleygirl #ป ้ายnittaya #ป ้ายoneone #ป ้ายmuse #ป ้ายpeony #ป ้ายmerry #ป ้ายbellarose #ป ้ายwidelia #ป ้ายiyada #ป ้ายbellita #ป ้ายpoonyisa #ป ้ายvictoria #ป ้ายorangejuice #ป ้ายjariya #ป ้ายkira #ป ้ายchanaphat #ป ้ายvegas #ป ้ายnana #ป ้ายnatnicha #ป ้ายborichta #งานป ้ายสวยๆ #ส ่งต่องานป้าย #ส ่งต่อราคาถูก

  68 2 3 April, 2019

Advertisements

  🛍350บาท ส่งฟรีลงทะเบียน, EMS30(+10) (มือ2)
✅Jumpsuitลูกไม้ #ป้ายorangejuice ลูกไม้แน่นๆ ใหม่เหมือนมือ1เลยจ้า ซับในอย่างดี เช็คราคาได้เลย
✅ขนาด อก32-34 เอวถึง30 สพ.ถึง38 ยาว29 📲สั่งซื้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง ig direct หรือ Line : candychilly 📦ส่งสินค้าวันจันทร์-เสาร์

#เสื้อผ้ามือสองราคาถูก #มือสองสภาพนางฟ้า #เสื้อผ้าราคาถูก #เสื้อผ้ามือสองสภาพดี #เสื้อผ้ามือ2 #ส่งต่อราคาถูก #ส่งต่อ #เสื้อผ้ามือสองราคาถูกๆ #โล๊ะตู้เสื้อผ้ามือสอง #โล๊ะตู้ #เสื้อผ้ามือสองสภาพดี #ชุดเซต #ป้ายborichta #ส่งต่อราคาถูก #ส่งต่อเสื้อผ้า #เสื้อผ้ามือสอง #มือสองราคาถูก #มือสองสภาพดี #ถูก #มือ1มือ2 #เสื้อผ้ามือ1มือ2 #เซตมือสอง #มือ2 #มือสองสวยๆ #ตามหา #เซ็ตมะพร้าวขายาว #งานป้ายมือสอง #งานป้ายสวยๆ #ส่งต่องานป้าย #borichta

  🛍350บาท ส่งฟรีลงทะเบียน, EMS30(+10) (มือ2)
  ✅Jumpsuitลูกไม้ #ป ้ายorangejuice ลูกไม้แน่นๆ ใหม่เหมือนมือ1เลยจ้า ซับในอย่างดี เช็คราคาได้เลย
  ✅ขนาด อก32-34 เอวถึง30 สพ.ถึง38 ยาว29 📲สั่งซื้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง ig direct หรือ Line : candychilly 📦ส่งสินค้าวันจันทร์-เสาร์

  #เส ื้อผ้ามือสองราคาถูก #ม ือสองสภาพนางฟ้า #เส ื้อผ้าราคาถูก #เส ื้อผ้ามือสองสภาพดี #เส ื้อผ้ามือ2 #ส ่งต่อราคาถูก #ส ่งต่อ #เส ื้อผ้ามือสองราคาถูกๆ #โล ๊ะตู้เสื้อผ้ามือสอง #โล ๊ะตู้ #เส ื้อผ้ามือสองสภาพดี #ช ุดเซต #ป ้ายborichta #ส ่งต่อราคาถูก #ส ่งต่อเสื้อผ้า #เส ื้อผ้ามือสอง #ม ือสองราคาถูก #ม ือสองสภาพดี #ถ ูก #ม ือ1มือ2 #เส ื้อผ้ามือ1มือ2 #เซตม ือสอง #ม ือ2 #ม ือสองสวยๆ #ตามหา #เซ ็ตมะพร้าวขายาว #งานป ้ายมือสอง #งานป ้ายสวยๆ #ส ่งต่องานป้าย #borichta

  9 1 25 May, 2019

Advertisements

Advertisements

  เดรสแฟชั่นลายดอกไม้ 250บาท❤ส่งฟรีลทบ.จ้า 🎀สั่งซื้อไลน์ ID : nongying1987

ส่งต่อเดรสสวยๆ ฟรีไซส์ อกได้ถึง 36" ยาว44" ทรงสวยแต่งระบายที่ชายกระโปรง มีซับในตัว ผ้าพลิ้วๆทิ้งตัว ใส่สบาย ไม่ร้อน ❤ ใส่เที่ยวถ่ายรูปสวยเริ่ดเลยค่ะ โดยเฉพาะซัมเมอร์นี้ ใส่ไปเที่ยว ใส่ทำงาน ก็ดูน่ารัก สวยมากเลยจ๊ะ ❤ สภาพดีจ้า แม่ค้าใจดี สนใจทักเลยจร้าแอดไลน์มาเลย 😀☺
ไลน์แม่ค้า ID : nongying1987 
ค่าส่ง : ลงทะเบียน 30฿ EMS 60฿ จ้า #มือสอง #ส่งต่อ #เสื้อผ้ามือสอง #งานป้ายมือสอง #โล๊ะ #โล๊ะตู้ #โล๊ะตู้เสื้อผ้า #ส่งฟรี #ชุดลูกไม้ #ส่งต่อสภาพดี #งานป้าย #มือ1มือ2 #งานสะสม #ป้ายLove #ส่งต่องานป้าย #ส่งต่อ #มือ1มือ2 #มือสอง #เสื้อผ้ามือสอง #ladyribbon #งานป้าย #widelia #honeyme #orangejuice #nokara #งานสะสม #widelia #Areeya #ส่งต่องานป้าย #ป้ายladyribbon #ป้ายborichta #oneone #งานป้าย #ส่งฟรี #ป้ายDressWorld #ป้ายLoveis #ชุดไปงานแต่ง #ส่งต่อชุดสวย #ป้ายVegas #ล้นตู้

  เดรสแฟชั่นลายดอกไม้ 250บาท❤ส่งฟรีลทบ.จ้า 🎀สั่งซื้อไลน์ ID : nongying1987

  ส่งต่อเดรสสวยๆ ฟรีไซส์ อกได้ถึง 36" ยาว44" ทรงสวยแต่งระบายที่ชายกระโปรง มีซับในตัว ผ้าพลิ้วๆทิ้งตัว ใส่สบาย ไม่ร้อน ❤ ใส่เที่ยวถ่ายรูปสวยเริ่ดเลยค่ะ โดยเฉพาะซัมเมอร์นี้ ใส่ไปเที่ยว ใส่ทำงาน ก็ดูน่ารัก สวยมากเลยจ๊ะ ❤ สภาพดีจ้า แม่ค้าใจดี สนใจทักเลยจร้าแอดไลน์มาเลย 😀☺
  ไลน์แม่ค้า ID : nongying1987
  ค่าส่ง : ลงทะเบียน 30฿ EMS 60฿ จ้า #ม ือสอง #ส ่งต่อ #เส ื้อผ้ามือสอง #งานป ้ายมือสอง #โล ๊ะ #โล ๊ะตู้ #โล ๊ะตู้เสื้อผ้า #ส ่งฟรี #ช ุดลูกไม้ #ส ่งต่อสภาพดี #งานป ้าย #ม ือ1มือ2 #งานสะสม #ป ้ายLove #ส ่งต่องานป้าย #ส ่งต่อ #ม ือ1มือ2 #ม ือสอง #เส ื้อผ้ามือสอง #ladyribbon #งานป ้าย #widelia #honeyme #orangejuice #nokara #งานสะสม #widelia #Areeya #ส ่งต่องานป้าย #ป ้ายladyribbon #ป ้ายborichta #oneone #งานป ้าย #ส ่งฟรี #ป ้ายDressWorld #ป ้ายLoveis #ช ุดไปงานแต่ง #ส ่งต่อชุดสวย #ป ้ายVegas #ล ้นตู้

  3 0 23 June, 2019
  ส่งต่อเดรสแฟชั่นสวยๆ 290 บาท 🎀 🔥 🎀🎀สั่งซื้อไลน์ ID : nongying1987

ส่งต่อเดรสปาดไหล่สีขาวสวยๆ ไซส์ M อก 34-35" ยาว38" งานป้ายจีนจ้า ทรงสวยเข้ารูป ซิปหลัง จะใส่แบบปาดไหล่ หรือไม่ปาดก็ได้ค่ะ แขนระบาย ผ้าดียืดตามตัว ใส่แล้วพลิ้วทิ้งตัวสบาย ไม่ร้อน ❤ ใส่เที่ยวถ่ายรูปสวยๆเลยค่ะ จะใส่ไปเที่ยว ใส่ทำงาน ก็ดูน่ารัก สวยมากเลยจ๊ะ ❤ สภาพดีเหมือนของใหม่ไม่มีตำหนิจ้า แม่ค้าใจดี สนใจทักเลยจร้าแอดไลน์มาเลย 😀☺
ไลน์แม่ค้า ID : nongying1987 
ค่าส่ง : ลงทะเบียน 30฿ EMS 60฿ จ้า #มือสอง #ส่งต่อ #เสื้อผ้ามือสอง #งานป้ายมือสอง #โล๊ะ #โล๊ะตู้ #โล๊ะตู้เสื้อผ้า #ส่งฟรี #ชุดลูกไม้ #ส่งต่อสภาพดี #งานป้าย #มือ1มือ2 #งานสะสม #ป้ายLove #ส่งต่องานป้าย #ส่งต่อ #มือ1มือ2 #มือสอง #เสื้อผ้ามือสอง #ladyribbon #งานป้าย #widelia #honeyme #orangejuice #nittaya #nokara #งานสะสม #widelia #Areeya #ส่งต่องานป้าย #ป้ายladyribbon #ป้ายborichta #oneone #งานป้าย #ส่งฟรี #ป้ายLoveis #ชุดไปงานแต่ง #ป้ายVegas #ล้นตู้ #ส่งต่อชุดสวย #งานป้ายมือสอง

  ส่งต่อเดรสแฟชั่นสวยๆ 290 บาท 🎀 🔥 🎀🎀สั่งซื้อไลน์ ID : nongying1987

  ส่งต่อเดรสปาดไหล่สีขาวสวยๆ ไซส์ M อก 34-35" ยาว38" งานป้ายจีนจ้า ทรงสวยเข้ารูป ซิปหลัง จะใส่แบบปาดไหล่ หรือไม่ปาดก็ได้ค่ะ แขนระบาย ผ้าดียืดตามตัว ใส่แล้วพลิ้วทิ้งตัวสบาย ไม่ร้อน ❤ ใส่เที่ยวถ่ายรูปสวยๆเลยค่ะ จะใส่ไปเที่ยว ใส่ทำงาน ก็ดูน่ารัก สวยมากเลยจ๊ะ ❤ สภาพดีเหมือนของใหม่ไม่มีตำหนิจ้า แม่ค้าใจดี สนใจทักเลยจร้าแอดไลน์มาเลย 😀☺
  ไลน์แม่ค้า ID : nongying1987
  ค่าส่ง : ลงทะเบียน 30฿ EMS 60฿ จ้า #ม ือสอง #ส ่งต่อ #เส ื้อผ้ามือสอง #งานป ้ายมือสอง #โล ๊ะ #โล ๊ะตู้ #โล ๊ะตู้เสื้อผ้า #ส ่งฟรี #ช ุดลูกไม้ #ส ่งต่อสภาพดี #งานป ้าย #ม ือ1มือ2 #งานสะสม #ป ้ายLove #ส ่งต่องานป้าย #ส ่งต่อ #ม ือ1มือ2 #ม ือสอง #เส ื้อผ้ามือสอง #ladyribbon #งานป ้าย #widelia #honeyme #orangejuice #nittaya #nokara #งานสะสม #widelia #Areeya #ส ่งต่องานป้าย #ป ้ายladyribbon #ป ้ายborichta #oneone #งานป ้าย #ส ่งฟรี #ป ้ายLoveis #ช ุดไปงานแต่ง #ป ้ายVegas #ล ้นตู้ #ส ่งต่อชุดสวย #งานป ้ายมือสอง

  7 0 24 June, 2019