#ขายชิ้นล่ะ Instagram Photos & Videos

ขายชิ้นล่ะ - 3 posts

  ส่งเรียบร้อย 60 แท่ง 5 โหล บอกเลย อร่อยจริง💯
#ถั่วสามสหาย #ถั่วคั่วเกลือ #ถั่วปากอ้า #อร่อยมาก ถั่วทองคั่วเกลือสูตรบ้านสวน Top เลยจ้า มีจุดส่งฟรี ✔
#1โหล 140 บาท เฉลี่ยชิ้นล่ะ 12 บาท 
#ขายชิ้นล่ะ 15×12= 180 บาท กำไร 40 บาท
#ไม่ต้องทำไรเลยแค่ขายก็มีเงิน
#ไม่ต้องลงทุนทำ
#ขายขนมกัน
#ขายปลีก
#ขายส่ง
#จัดชุดเบรค #ชุดประชุม #อาหารว่าง 
#food

  ส่งเรียบร้อย 60 แท่ง 5 โหล บอกเลย อร่อยจริง💯
  #ถ ั่วสามสหาย #ถ ั่วคั่วเกลือ #ถ ั่วปากอ้า #อร ่อยมาก ถั่วทองคั่วเกลือสูตรบ้านสวน Top เลยจ้า มีจุดส่งฟรี ✔
  #1โหล 140 บาท เฉลี่ยชิ้นล่ะ 12 บาท
  #ขายช ิ้นล่ะ 15×12= 180 บาท กำไร 40 บาท
  #ไม ่ต้องทำไรเลยแค่ขายก็มีเงิน
  #ไม ่ต้องลงทุนทำ
  #ขายขนมก ัน
  #ขายปล ีก
  #ขายส ่ง
  #จ ัดชุดเบรค #ช ุดประชุม #อาหารว ่าง
  #food

  9 1 17 July, 2017

Advertisements

  #ถั่วสามสหาย #ถั่วคั่วเกลือ #ถั่วปากอ้า #อร่อยมาก ถั่วทองคั่วเกลือสูตรบ้านสวน Top เลยจ้า มีจุดส่งฟรี ✔
#1โหล 140 บาท เฉลี่ยชิ้นล่ะ 12 บาท 
#ขายชิ้นล่ะ 15×12= 180 บาท กำไร 40 บาท
#ไม่ต้องทำไรเลยแค่ขายก็มีเงิน
#ไม่ต้องลงทุนทำ
#ขายขนมกัน
#ขายปลีก
#ขายส่ง
#จัดชุดเบรค #ชุดประชุม #อาหารว่าง 
#food

  #ถ ั่วสามสหาย #ถ ั่วคั่วเกลือ #ถ ั่วปากอ้า #อร ่อยมาก ถั่วทองคั่วเกลือสูตรบ้านสวน Top เลยจ้า มีจุดส่งฟรี ✔
  #1โหล 140 บาท เฉลี่ยชิ้นล่ะ 12 บาท
  #ขายช ิ้นล่ะ 15×12= 180 บาท กำไร 40 บาท
  #ไม ่ต้องทำไรเลยแค่ขายก็มีเงิน
  #ไม ่ต้องลงทุนทำ
  #ขายขนมก ัน
  #ขายปล ีก
  #ขายส ่ง
  #จ ัดชุดเบรค #ช ุดประชุม #อาหารว ่าง
  #food

  10 1 15 July, 2017
  อร่อยมากถั่วทองคั่วเกลือสูตรบ้านสวน Top เลยจ้า มีจุดส่งฟรี ✔
#1โหล 140 บาท เฉลี่ยชิ้นล่ะ 12 บาท 
#ขายชิ้นล่ะ 15×12= 180 บาท กำไร 40 บาท
#ไม่ต้องทำไรเลยแค่ขายก็มีเงิน
#ไม่ต้องลงทุนทำ
#ขายขนมกัน
#ขายปลีก
#ขายส่ง
#จัดชุดเบรค #ชุดประชุม #อาหารว่าง 
#food

  อร่อยมากถั่วทองคั่วเกลือสูตรบ้านสวน Top เลยจ้า มีจุดส่งฟรี ✔
  #1โหล 140 บาท เฉลี่ยชิ้นล่ะ 12 บาท
  #ขายช ิ้นล่ะ 15×12= 180 บาท กำไร 40 บาท
  #ไม ่ต้องทำไรเลยแค่ขายก็มีเงิน
  #ไม ่ต้องลงทุนทำ
  #ขายขนมก ัน
  #ขายปล ีก
  #ขายส ่ง
  #จ ัดชุดเบรค #ช ุดประชุม #อาหารว ่าง
  #food

  9 1 6 July, 2017

Top #ขายชิ้นล่ะ posts

  อร่อยมากถั่วทองคั่วเกลือสูตรบ้านสวน Top เลยจ้า มีจุดส่งฟรี ✔
#1โหล 140 บาท เฉลี่ยชิ้นล่ะ 12 บาท 
#ขายชิ้นล่ะ 15×12= 180 บาท กำไร 40 บาท
#ไม่ต้องทำไรเลยแค่ขายก็มีเงิน
#ไม่ต้องลงทุนทำ
#ขายขนมกัน
#ขายปลีก
#ขายส่ง
#จัดชุดเบรค #ชุดประชุม #อาหารว่าง 
#food

  อร่อยมากถั่วทองคั่วเกลือสูตรบ้านสวน Top เลยจ้า มีจุดส่งฟรี ✔
  #1โหล 140 บาท เฉลี่ยชิ้นล่ะ 12 บาท
  #ขายช ิ้นล่ะ 15×12= 180 บาท กำไร 40 บาท
  #ไม ่ต้องทำไรเลยแค่ขายก็มีเงิน
  #ไม ่ต้องลงทุนทำ
  #ขายขนมก ัน
  #ขายปล ีก
  #ขายส ่ง
  #จ ัดชุดเบรค #ช ุดประชุม #อาหารว ่าง
  #food

  9 1 6 July, 2017

Advertisements

  ส่งเรียบร้อย 60 แท่ง 5 โหล บอกเลย อร่อยจริง💯
#ถั่วสามสหาย #ถั่วคั่วเกลือ #ถั่วปากอ้า #อร่อยมาก ถั่วทองคั่วเกลือสูตรบ้านสวน Top เลยจ้า มีจุดส่งฟรี ✔
#1โหล 140 บาท เฉลี่ยชิ้นล่ะ 12 บาท 
#ขายชิ้นล่ะ 15×12= 180 บาท กำไร 40 บาท
#ไม่ต้องทำไรเลยแค่ขายก็มีเงิน
#ไม่ต้องลงทุนทำ
#ขายขนมกัน
#ขายปลีก
#ขายส่ง
#จัดชุดเบรค #ชุดประชุม #อาหารว่าง 
#food

  ส่งเรียบร้อย 60 แท่ง 5 โหล บอกเลย อร่อยจริง💯
  #ถ ั่วสามสหาย #ถ ั่วคั่วเกลือ #ถ ั่วปากอ้า #อร ่อยมาก ถั่วทองคั่วเกลือสูตรบ้านสวน Top เลยจ้า มีจุดส่งฟรี ✔
  #1โหล 140 บาท เฉลี่ยชิ้นล่ะ 12 บาท
  #ขายช ิ้นล่ะ 15×12= 180 บาท กำไร 40 บาท
  #ไม ่ต้องทำไรเลยแค่ขายก็มีเงิน
  #ไม ่ต้องลงทุนทำ
  #ขายขนมก ัน
  #ขายปล ีก
  #ขายส ่ง
  #จ ัดชุดเบรค #ช ุดประชุม #อาหารว ่าง
  #food

  9 1 17 July, 2017
  #ถั่วสามสหาย #ถั่วคั่วเกลือ #ถั่วปากอ้า #อร่อยมาก ถั่วทองคั่วเกลือสูตรบ้านสวน Top เลยจ้า มีจุดส่งฟรี ✔
#1โหล 140 บาท เฉลี่ยชิ้นล่ะ 12 บาท 
#ขายชิ้นล่ะ 15×12= 180 บาท กำไร 40 บาท
#ไม่ต้องทำไรเลยแค่ขายก็มีเงิน
#ไม่ต้องลงทุนทำ
#ขายขนมกัน
#ขายปลีก
#ขายส่ง
#จัดชุดเบรค #ชุดประชุม #อาหารว่าง 
#food

  #ถ ั่วสามสหาย #ถ ั่วคั่วเกลือ #ถ ั่วปากอ้า #อร ่อยมาก ถั่วทองคั่วเกลือสูตรบ้านสวน Top เลยจ้า มีจุดส่งฟรี ✔
  #1โหล 140 บาท เฉลี่ยชิ้นล่ะ 12 บาท
  #ขายช ิ้นล่ะ 15×12= 180 บาท กำไร 40 บาท
  #ไม ่ต้องทำไรเลยแค่ขายก็มีเงิน
  #ไม ่ต้องลงทุนทำ
  #ขายขนมก ัน
  #ขายปล ีก
  #ขายส ่ง
  #จ ัดชุดเบรค #ช ุดประชุม #อาหารว ่าง
  #food

  10 1 15 July, 2017