#یاس_مسافر Instagram Photos & Videos

یاس_مسافر - 32 posts

  Yas_vaght raftan
یاس_وقت رفتن
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤
سخته حرفم ولی باید رفت
دیگه تمومه دیگه بریدم
دیگه خستم از این که هر چی
هی اومدم و نرسیدم
سخته حرفم ولی باید بدونی خستم
ولی باید بدونی که میرم با یه یادگاری رو دستم
با یه یادگاری رو دستم
سخته رفتن بس که سردم
من حرف دل های شکستم
من با هر خاطره با غم میرم با اینکه وابستم
سخته رفتن تلخه حرفم ببین من در ها رو بستم
من از غروب جمعم
حتی از سکوت صبحم خستم
سخته حرفم رسیده وقت رفتن
به یاد اون روزا که اسمت هر یه سطر دفتر
نقش می بست چشم با اشک خیرست به
فردایی که توی زندگیم یه بخش دیگست
من نمی دونم بهت نمیومد
که خودتو بکشی کنار از کنار من تو بری گلم
نخواستی بفهمی این رو که من عاشقتم
فهمیدم حق میدم بهت باشه بخند، به من
واقعا که حق داری بخندی
که با اون نگاهت منو به رگباری ببندی
که بدتر از صد تا گلوله سرب داغه
با تو فکر می کردم طلوع صبحه آخه
تا وقتی بودی توی زندگیم من غم نداشتم
واست تا جایی که تونستم من کم نذاشتم
البته خودم می خواستم اینا منت نیست
ولی با تو بودن واسه مَن مِن بعد ریسکه
دیگه با خاطرات با تو خوشم پس
چون که حتی فکر بی تو بودن کشندست
بذار بگم آخرین سطرم رو بخونی
من میرم تا شاید تو قدرم رو بدونی
سخته رفتن بس که سردم
من حرف دل های شکستم
من با هر خاطره با غم
میرم با اینکه وابستم
سخته رفتن تلخه حرفم
ببین من در ها رو بستم
من از غروب جمعم
حتی از سکوت صبحم خستم
سخته حرفم رسیده وقت رفتن
گذشت اون روزا تو حرفا بودی حرف أول
حس می کردم أخیرا حرفات با خراشه
اونجا بود که فهمیدم این قصه آخراشه
وقت رفتنه وقت دفن قلبمه و
خودت می دونی تمومه الکی جو نده
حرف های تلخت هم که نمک زخممه و
تنها دلخوشیم به قلم دستمه
و باز منم و حسرت اینکه دوباره تنهام
و از خدا حالا می خوام من دو بال پرواز
می دونی چند بار گفتم که تو مال من باش؟؟؟
بگذریم دیگه زدستم در رفته شمار دردام
تو که می دونستی من تکیه گاه محکمتم
بگو با من دیگه چرا آخه نوکرتم؟؟؟
من که هر دقیقم وابسته به دقیقه تو بود
من که حتی لباس تنم به سلیقه تو بود
منی که دست هیچکسی رو با وجودم نمی گرفتم
تو باعث شدی که توی قلبم بمیره نفرت
رسیده وقت رفتن
هرچند من از دلت خیلی وقته رفتم
باشه تو بردی و اینا برات افتخارن؟
تو ختم عالمی و منم اند خامم
فکر نکنی أهل جبران یا انتقامم
خودم باید دقت می کردم تو انتخابم
سخته رفتن بس که ️ #yas #یاسر #یاسر_بختیاری #یاس#یاس #یاسر #یاسر_بختیاری #یاس_مسافر #یـاس #رپ #رپ_فارسی #هیپ_هاپ #هیپهاپ #yas #yaser #yaser_bakhtiari #yas_mosafer #bakhtiari #rap #rap_farsi #hipho

  Yas_vaght raftan
  یاس_وقت رفتن
  ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤
  سخته حرفم ولی باید رفت
  دیگه تمومه دیگه بریدم
  دیگه خستم از این که هر چی
  هی اومدم و نرسیدم
  سخته حرفم ولی باید بدونی خستم
  ولی باید بدونی که میرم با یه یادگاری رو دستم
  با یه یادگاری رو دستم
  سخته رفتن بس که سردم
  من حرف دل های شکستم
  من با هر خاطره با غم میرم با اینکه وابستم
  سخته رفتن تلخه حرفم ببین من در ها رو بستم
  من از غروب جمعم
  حتی از سکوت صبحم خستم
  سخته حرفم رسیده وقت رفتن
  به یاد اون روزا که اسمت هر یه سطر دفتر
  نقش می بست چشم با اشک خیرست به
  فردایی که توی زندگیم یه بخش دیگست
  من نمی دونم بهت نمیومد
  که خودتو بکشی کنار از کنار من تو بری گلم
  نخواستی بفهمی این رو که من عاشقتم
  فهمیدم حق میدم بهت باشه بخند، به من
  واقعا که حق داری بخندی
  که با اون نگاهت منو به رگباری ببندی
  که بدتر از صد تا گلوله سرب داغه
  با تو فکر می کردم طلوع صبحه آخه
  تا وقتی بودی توی زندگیم من غم نداشتم
  واست تا جایی که تونستم من کم نذاشتم
  البته خودم می خواستم اینا منت نیست
  ولی با تو بودن واسه مَن مِن بعد ریسکه
  دیگه با خاطرات با تو خوشم پس
  چون که حتی فکر بی تو بودن کشندست
  بذار بگم آخرین سطرم رو بخونی
  من میرم تا شاید تو قدرم رو بدونی
  سخته رفتن بس که سردم
  من حرف دل های شکستم
  من با هر خاطره با غم
  میرم با اینکه وابستم
  سخته رفتن تلخه حرفم
  ببین من در ها رو بستم
  من از غروب جمعم
  حتی از سکوت صبحم خستم
  سخته حرفم رسیده وقت رفتن
  گذشت اون روزا تو حرفا بودی حرف أول
  حس می کردم أخیرا حرفات با خراشه
  اونجا بود که فهمیدم این قصه آخراشه
  وقت رفتنه وقت دفن قلبمه و
  خودت می دونی تمومه الکی جو نده
  حرف های تلخت هم که نمک زخممه و
  تنها دلخوشیم به قلم دستمه
  و باز منم و حسرت اینکه دوباره تنهام
  و از خدا حالا می خوام من دو بال پرواز
  می دونی چند بار گفتم که تو مال من باش؟؟؟
  بگذریم دیگه زدستم در رفته شمار دردام
  تو که می دونستی من تکیه گاه محکمتم
  بگو با من دیگه چرا آخه نوکرتم؟؟؟
  من که هر دقیقم وابسته به دقیقه تو بود
  من که حتی لباس تنم به سلیقه تو بود
  منی که دست هیچکسی رو با وجودم نمی گرفتم
  تو باعث شدی که توی قلبم بمیره نفرت
  رسیده وقت رفتن
  هرچند من از دلت خیلی وقته رفتم
  باشه تو بردی و اینا برات افتخارن؟
  تو ختم عالمی و منم اند خامم
  فکر نکنی أهل جبران یا انتقامم
  خودم باید دقت می کردم تو انتخابم
  سخته رفتن بس که ️ #yas #یاسر #یاسر_بختیاری #یاس #یاس #یاسر #یاسر_بختیاری #یاس_مسافر #یـاس #رپ #رپ_فارسی #هیپ_هاپ #هیپهاپ #yas #yaser #yaser_bakhtiari #yas_mosafer #bakhtiari #rap #rap_farsi #hipho

  717 48 16 June, 2019

Advertisements

  Yas_mosafer
یـــــاس_مسافر

واسه حرف تازه تر که لازمن ، واسه رپ
یه سال و نیمه که دور از وطن و غافل از قافلم
حالا اینا بمونه واسه بعد عازمم باس برم
میببنی تیک دارم رو پیشرفت صلح
من تا شیش هفت صبح
بیدارمو دوباره میخوابم با نیشخند ظهر
من یه مسافرم که تو کشوره مجاورم
ولی فقط اینو خدا میدونه که بعد از اینجا کجا برم
این داره بهم مشت میزنه فک میکنن بهم خوش میگذره
شهر فرنگ اونور آب از دور دست بهتر و خوشتیپ تره
حرفام عینه عینکه تا واضح ببینی پازل بچینی
حاضر بشی تو واسه یچیزی واقعیتی که یاسر کشید
رقمی تو باک ندارم
به احدی باج ندادنم
از احدی باک ندارم
رو سرم الکی تاج ندارم
من واسه این نخوندم که حق فیت بیشتر بدن
بذار تا بشینن پای نقد فیلم پیشرفت من
تقریباً فهمیدم که با پول و شهرت پُز دادن
یعنی فوراً فرصتو مفت دادن بعد زود از قدرت افتادن
من نمیگم خوبم ممتازم ولی اینو بدون از من وجداناً
تو رپ مولوی استادمه خونم جوهره خودکارمه
دستا رو واکنن با من آنن
اینو میدونی که منو تو با هم
دنیا توی مشتمونه من قدرت کلمه رو باور دارم
میرم بی حد و مرز..
من میرم تا فتح رپ
دوباره همینو بگو تو
دستا رو واکنن با من آنن
اینو میدونی که منو تو با هم
دنیا توی مشتمونه من قدرت کلمه رو باور دارم
میرم بی حد و مرز..
من میرم تا فتح رپ
آه..یا…
بهم میگی محافظه کارم تو رپ ملاحظه دارم
هه ، بگو به کجا رسیدن اونایی که فاز مبارزه دارن
همه پخش و پلا یسری که نعشه خراب
یسری که دنبال بچه عروسکا با کفش طلان
میگی من واسه شهرت میخونم
میگی من واسه شو رپ میکنم
وقتی که میگی دیگه شو کرد میدونم
اونوقته که شوکت میکنم
من رویابافم ولی تو رویام عمیقم چون
هرچی که توی رویام ساختم دقیقاً واسم حقیقت شد
فکر من اینه که چقدر فاصله داریم از مرکز مقصد
اینهمه معدن و مخزن
اینهمه هستن مغزن ، ولی وقتیکه دورت دیواره
دورت پُره بیکاره
شدی از این دوره بیزار و میری دنبال مُهر ویزا
جمع میکنن زن و فرزند
گوله میرن دم محضر
خونه زندگی رو آب میکنن و فردا لب مرزن
سر خورده بی عاره میگی این گربه بیماره
دردی که عمیقه روی سرطان نمیشه چسب زخم زد
دستا رو واکنن با من آنن
اینو میدونی که منو تو با هم
دنیا توی مشتمونه من قدرت کلمه رو باور دارم
میرم بی حد و مرز..
من میرم تا فتح رپ
دستا رو واکنن با من آنن
اینو میدونی که منو تو با
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
#یاس #یاسر #یاسر_بختیاری #یاس_مسافر #یـاس #رپ #رپ_فارسی #هیپ_هاپ #هیپهاپ #yas #yaser #yaser_bakhtiari #yas_mosafer #bakhtiari #rap #rap_farsi #hiphop
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 💖@yastunes 💖من یاسرم یه قاصدم که عازمم

  Yas_mosafer
  یـــــاس_مسافر

  واسه حرف تازه تر که لازمن ، واسه رپ
  یه سال و نیمه که دور از وطن و غافل از قافلم
  حالا اینا بمونه واسه بعد عازمم باس برم
  میببنی تیک دارم رو پیشرفت صلح
  من تا شیش هفت صبح
  بیدارمو دوباره میخوابم با نیشخند ظهر
  من یه مسافرم که تو کشوره مجاورم
  ولی فقط اینو خدا میدونه که بعد از اینجا کجا برم
  این داره بهم مشت میزنه فک میکنن بهم خوش میگذره
  شهر فرنگ اونور آب از دور دست بهتر و خوشتیپ تره
  حرفام عینه عینکه تا واضح ببینی پازل بچینی
  حاضر بشی تو واسه یچیزی واقعیتی که یاسر کشید
  رقمی تو باک ندارم
  به احدی باج ندادنم
  از احدی باک ندارم
  رو سرم الکی تاج ندارم
  من واسه این نخوندم که حق فیت بیشتر بدن
  بذار تا بشینن پای نقد فیلم پیشرفت من
  تقریباً فهمیدم که با پول و شهرت پُز دادن
  یعنی فوراً فرصتو مفت دادن بعد زود از قدرت افتادن
  من نمیگم خوبم ممتازم ولی اینو بدون از من وجداناً
  تو رپ مولوی استادمه خونم جوهره خودکارمه
  دستا رو واکنن با من آنن
  اینو میدونی که منو تو با هم
  دنیا توی مشتمونه من قدرت کلمه رو باور دارم
  میرم بی حد و مرز..
  من میرم تا فتح رپ
  دوباره همینو بگو تو
  دستا رو واکنن با من آنن
  اینو میدونی که منو تو با هم
  دنیا توی مشتمونه من قدرت کلمه رو باور دارم
  میرم بی حد و مرز..
  من میرم تا فتح رپ
  آه..یا…
  بهم میگی محافظه کارم تو رپ ملاحظه دارم
  هه ، بگو به کجا رسیدن اونایی که فاز مبارزه دارن
  همه پخش و پلا یسری که نعشه خراب
  یسری که دنبال بچه عروسکا با کفش طلان
  میگی من واسه شهرت میخونم
  میگی من واسه شو رپ میکنم
  وقتی که میگی دیگه شو کرد میدونم
  اونوقته که شوکت میکنم
  من رویابافم ولی تو رویام عمیقم چون
  هرچی که توی رویام ساختم دقیقاً واسم حقیقت شد
  فکر من اینه که چقدر فاصله داریم از مرکز مقصد
  اینهمه معدن و مخزن
  اینهمه هستن مغزن ، ولی وقتیکه دورت دیواره
  دورت پُره بیکاره
  شدی از این دوره بیزار و میری دنبال مُهر ویزا
  جمع میکنن زن و فرزند
  گوله میرن دم محضر
  خونه زندگی رو آب میکنن و فردا لب مرزن
  سر خورده بی عاره میگی این گربه بیماره
  دردی که عمیقه روی سرطان نمیشه چسب زخم زد
  دستا رو واکنن با من آنن
  اینو میدونی که منو تو با هم
  دنیا توی مشتمونه من قدرت کلمه رو باور دارم
  میرم بی حد و مرز..
  من میرم تا فتح رپ
  دستا رو واکنن با من آنن
  اینو میدونی که منو تو با
  ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  #یاس #یاسر #یاسر_بختیاری #یاس_مسافر #یـاس #رپ #رپ_فارسی #هیپ_هاپ #هیپهاپ #yas #yaser #yaser_bakhtiari #yas_mosafer #bakhtiari #rap #rap_farsi #hiphop
  ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 💖@yastunes 💖من یاسرم یه قاصدم که عازمم

  752 10 11 June, 2019

Advertisements

  یاس تنها رفیق و همدمه دردهای ماس 💪💖 دوست واقعی کسیه ک دستای تو رو بگیره ،ولی قلبه تو رو لمس کنه..💖
.
.
.
 #yastunes #یاس_مسافر

  یاس تنها رفیق و همدمه دردهای ماس 💪💖 دوست واقعی کسیه ک دستای تو رو بگیره ،ولی قلبه تو رو لمس کنه..💖
  .
  .
  .
  #yastunes #یاس_مسافر

  78 22 25 April, 2019

Advertisements

  یااااااس
عشقههه😍😍😍👆💜💙💚💛❤️💖💗💓💞💕💕 #یاس_مسافر

#کانال‌فازسنگین‌لینک‌تو‌بیو☝️☝️☝️💔

  یااااااس
  عشقههه😍😍😍👆💜💙💚💛❤️💖💗💓💞💕💕 #یاس_مسافر

  #کانال ‌فازسنگین‌لینک‌تو‌بیو☝️☝️☝️💔

  67 2 19 August, 2017
  همه پخش و پلا یسری که نعشه خراب
یسری که دنباله بچه عروسکا با کفش طلان
میگی من واسه شهرت میخونم میگی من واسه شو رپ میکنم
وقتی که میگی دیگه شو کرد میدونم اونوقته که شوکت میکنم

#یاس_مسافر #سلطان#یاسر_بختیاری #سلطان_رپ

  همه پخش و پلا یسری که نعشه خراب
  یسری که دنباله بچه عروسکا با کفش طلان
  میگی من واسه شهرت میخونم میگی من واسه شو رپ میکنم
  وقتی که میگی دیگه شو کرد میدونم اونوقته که شوکت میکنم

  #یاس_مسافر #سلطان #یاسر_بختیاری #سلطان_رپ

  99 0 8 August, 2017
  تقریبا فهمیدم با پول و شهرت پز دادن
یعنی فورا فرصتو مفت دادن
بعد زود از قدرت افتادن
من نمیگم خوبم ممتازم 
ولی اینو بدون از من وجدانا
تو رپ مولوی استادمه 
خونم جوهر خودکارمه

##یاس_مسافر#سلطان_رپ #رپ_فارس

  تقریبا فهمیدم با پول و شهرت پز دادن
  یعنی فورا فرصتو مفت دادن
  بعد زود از قدرت افتادن
  من نمیگم خوبم ممتازم
  ولی اینو بدون از من وجدانا
  تو رپ مولوی استادمه
  خونم جوهر خودکارمه

  # #یاس_مسافر #سلطان_رپ #رپ_فارس

  125 5 31 July, 2017

Advertisements

  تکست گرافی ورس اول اهنگ مسافر رو ساختم امید وارم بپسندید و دوست داشته باشید ..ـ
به زودی ادامش رو میسازم..
حمایت کنید.

کامت فراموش نشه..ـــ

#یاس#یاس_مسافر#سلطان_ رپ

  تکست گرافی ورس اول اهنگ مسافر رو ساختم امید وارم بپسندید و دوست داشته باشید ..ـ
  به زودی ادامش رو میسازم..
  حمایت کنید.

  کامت فراموش نشه..ـــ

  #یاس #یاس_مسافر #سلطان_ رپ

  99 4 29 July, 2017
  حرفام عینِ عینکِ
تا واضح ببینی ، پازل بچینی
حاضر بشی تو ، واسه یه چیزی
واقعیتی که یاسر کشید

#یاس_مسافر 🆔 @rappersian_021

  حرفام عینِ عینکِ
  تا واضح ببینی ، پازل بچینی
  حاضر بشی تو ، واسه یه چیزی
  واقعیتی که یاسر کشید

  #یاس_مسافر 🆔 @rappersian_021

  25 0 5 July, 2017
  تقریبا فهمیدم که با پول و شهرت پز دادن یعنی فورا فرصتو مفت دادن بعد زود از قدرت افتادن من نمیگم خوبم ممتازم ولی اینو بدون از من وجدانا
تو رپ مولوی استادمه خونم جوهر خودکارمه
@yastunes #yastunes
#یاس
#مسافر
#یاس_مسافر

  تقریبا فهمیدم که با پول و شهرت پز دادن یعنی فورا فرصتو مفت دادن بعد زود از قدرت افتادن من نمیگم خوبم ممتازم ولی اینو بدون از من وجدانا
  تو رپ مولوی استادمه خونم جوهر خودکارمه
  @yastunes #yastunes
  #یاس
  #مسافر
  #یاس_مسافر

  75 0 30 November, 2016

Advertisements

  @yastunes عالی بود دمت گرم

  @yastunes عالی بود دمت گرم

  288 16 17 April, 2015
  Reply Reply Reply Reply Reply Reply Reply Reply Reply Reply.........
آهنگ جدید یاس_مسافر
((رو سرطان نمیشه چسب زخم زد....)) #یاس_مسافر

  Reply Reply Reply Reply Reply Reply Reply Reply Reply Reply.........
  آهنگ جدید یاس_مسافر
  ((رو سرطان نمیشه چسب زخم زد....)) #یاس_مسافر

  29 1 14 April, 2015

Top #یاس_مسافر posts

Advertisements

Advertisements

  Reply Reply Reply Reply Reply Reply Reply Reply Reply Reply.........
آهنگ جدید یاس_مسافر
((رو سرطان نمیشه چسب زخم زد....)) #یاس_مسافر

  Reply Reply Reply Reply Reply Reply Reply Reply Reply Reply.........
  آهنگ جدید یاس_مسافر
  ((رو سرطان نمیشه چسب زخم زد....)) #یاس_مسافر

  29 1 14 April, 2015

Advertisements

  @yastunes عالی بود دمت گرم

  @yastunes عالی بود دمت گرم

  288 16 17 April, 2015