#کلنچفود Instagram Photos & Videos

کلنچفود - 142 posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  کیک شور
افرادی هستند که به دلایل مختلف نمیتوانند کیک های خامه ای و شیرین مصرف کنند . کیک شور گزینه ی خوبی ست برای این عزیزان😊😉
با فیلینگ مرغ و ژامبون و جعفری و کرم پنیری

#کیک_شور
#سالتی_کیک
#شورینی 
#فینگرفود 
#کلنچفود

  کیک شور
  افرادی هستند که به دلایل مختلف نمیتوانند کیک های خامه ای و شیرین مصرف کنند . کیک شور گزینه ی خوبی ست برای این عزیزان😊😉
  با فیلینگ مرغ و ژامبون و جعفری و کرم پنیری

  #کیک_شور
  #سالتی_کیک
  #شورینی
  #فینگرفود
  #کلنچفود

  80 1 29 April, 2019
  بخشی از سفارشات شیرینی نوروز 98هم اماده و به سفارش دهندگان عزیز تحویل داده شد .
برتری یک برند شیرینی خانگی بر شیرینی تجاری در کیفیت مواد اولیه و بهداشتی بودن فرایند تولید محصولات است .
در واقع وقتی صحبت از کیک و شیرینی خانگی میکنیم یعنی یک کدبانوی ایرانی با همان عشق و ذوق و دقتی که برای خانواده اش به خرج میدهد محصولی را روانه خانه شما میکند 🌹🌹🌹#شیرینی_خانگی#نوروز۹۸ #سال_نو#کلنچفود #سفارشی بندرعباس

  بخشی از سفارشات شیرینی نوروز 98هم اماده و به سفارش دهندگان عزیز تحویل داده شد .
  برتری یک برند شیرینی خانگی بر شیرینی تجاری در کیفیت مواد اولیه و بهداشتی بودن فرایند تولید محصولات است .
  در واقع وقتی صحبت از کیک و شیرینی خانگی میکنیم یعنی یک کدبانوی ایرانی با همان عشق و ذوق و دقتی که برای خانواده اش به خرج میدهد محصولی را روانه خانه شما میکند 🌹🌹🌹 #شیرینی_خانگی #نوروز۹۸ #سال_نو #کلنچفود #سفارشی بندرعباس

  90 5 18 March, 2019

Advertisements

Advertisements

Top #کلنچفود posts

Advertisements

Advertisements

  بخشی از سفارشات شیرینی نوروز 98هم اماده و به سفارش دهندگان عزیز تحویل داده شد .
برتری یک برند شیرینی خانگی بر شیرینی تجاری در کیفیت مواد اولیه و بهداشتی بودن فرایند تولید محصولات است .
در واقع وقتی صحبت از کیک و شیرینی خانگی میکنیم یعنی یک کدبانوی ایرانی با همان عشق و ذوق و دقتی که برای خانواده اش به خرج میدهد محصولی را روانه خانه شما میکند 🌹🌹🌹#شیرینی_خانگی#نوروز۹۸ #سال_نو#کلنچفود #سفارشی بندرعباس

  بخشی از سفارشات شیرینی نوروز 98هم اماده و به سفارش دهندگان عزیز تحویل داده شد .
  برتری یک برند شیرینی خانگی بر شیرینی تجاری در کیفیت مواد اولیه و بهداشتی بودن فرایند تولید محصولات است .
  در واقع وقتی صحبت از کیک و شیرینی خانگی میکنیم یعنی یک کدبانوی ایرانی با همان عشق و ذوق و دقتی که برای خانواده اش به خرج میدهد محصولی را روانه خانه شما میکند 🌹🌹🌹 #شیرینی_خانگی #نوروز۹۸ #سال_نو #کلنچفود #سفارشی بندرعباس

  90 5 18 March, 2019

Advertisements

  کیک شور
افرادی هستند که به دلایل مختلف نمیتوانند کیک های خامه ای و شیرین مصرف کنند . کیک شور گزینه ی خوبی ست برای این عزیزان😊😉
با فیلینگ مرغ و ژامبون و جعفری و کرم پنیری

#کیک_شور
#سالتی_کیک
#شورینی 
#فینگرفود 
#کلنچفود

  کیک شور
  افرادی هستند که به دلایل مختلف نمیتوانند کیک های خامه ای و شیرین مصرف کنند . کیک شور گزینه ی خوبی ست برای این عزیزان😊😉
  با فیلینگ مرغ و ژامبون و جعفری و کرم پنیری

  #کیک_شور
  #سالتی_کیک
  #شورینی
  #فینگرفود
  #کلنچفود

  80 1 29 April, 2019