Search Hashtag & User

#%DA%A9%D8%B1%D8%AA%D9%84 Instagram Photos & Videos

Latest #%DA%A9%D8%B1%D8%AA%D9%84 Posts

  • (@s_hamid_adelyan_m) Instagram Profile @s_hamid_adelyan_m
  • Suq, Kohgīlūyeh Va Būyer Aḩmad, Iran
  • #بلر#کره_تل#کرتل# ﺑﻠﺮ ﯾﺎ ‏( ﮐﺮﺗﻞ ‏) ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺧﺖ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺠﯿﺮ ﻭﺣﺸﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭ ﺑﻮﯾﺮ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻭﻓﻮﺭ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭ ﮐﻪ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﺳﺒﺰ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﯿﻮﻩ ﻧﺎﺭﺱ ﻭ ﺑﺮﮒ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺯﻭﯾﯿﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﯿﭽﯿﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﻭ ﻧﺎﺭ ﺩﻭﻧﻪ ﺳﺮﺥ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺭﺷﺖ ﺑﺎ ﻧﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
  • #بلر#کره_تل#کرتل#
ﺑﻠﺮ ﯾﺎ ‏( ﮐﺮﺗﻞ ‏)
ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺧﺖ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺠﯿﺮ ﻭﺣﺸﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭ ﺑﻮﯾﺮ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻭﻓﻮﺭ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ
ﺍﻭﺍﯾﻞ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭ ﮐﻪ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﺳﺒﺰ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ  ﻣﯿﻮﻩ ﻧﺎﺭﺱ ﻭ ﺑﺮﮒ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺯﻭﯾﯿﺪﻩ ﺭﺍ
ﻣﯿﭽﯿﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﻭ ﻧﺎﺭ ﺩﻭﻧﻪ ﺳﺮﺥ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺭﺷﺖ ﺑﺎ ﻧﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
  •  220  7 7 April, 2017