#پیام_نور Instagram Photos & Videos

پیام_نور - 11k posts

Advertisements

Advertisements

  به نام او
راهیان نور یک فنّاوری است؛ یک فنّاوریِ قدرتِ نرم. 
امروزه در برابر جنگ ترکیبی که علیه ما درجریان است همانند دهه ۶۰بار دیگر شهدا به میدان آمده اند تا علاوه بر ترسیم مقاومت ک باید با خون خود هزینه حمایت از نائب امام برای تمرین سربازی امام را داد کارگاه کادر سازی برای انقلاب اسلام مهیا شود.
کادری ک در مسیر شهدا با دادن سرمایه مادی و معنوی که از خرج کردن پول تو جیبی تا دادن آبرو و شاید فراهم شدن زمینه گرفتاری اداری و قضایی چندین ساله تربیت شود و ب لطف شهدا بماند در این راه.
همدلی از همزبانی اولی تر است اما همزبانی زمینه ساز همدلی است
درست ک شاید اکثرا همزبان بودیم تا همدل،در این راه ک پیمودیم و بازگشتیم اما یقینا پیمودن راه شهدا همدلی ایجاد کرد ک اکنون نیز محسوس است؛حالا چه اندازه بشود حفظ کرد...
تبریک عید نگفته کجاها رفتم و نرفته بازگشتم و دوباره رفتم و تازه یادم افتاد تبریک عید آن هم پساپس.
عیدتان مبارک 
همیشه نوروز بمانید😊

نوروز بمانید که ایّام شمایید!
آغاز شمایید و سرانجام شمایید!
امروز اگر می چمد ابلیس، غمی نیست
در فنّ کمین حوصله ی دام شمایید!
گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است،
در کوچه ی خاموش زمان، گام شمایید
ایّام ز دیدار شمایند مبارک
نوروز بمانید که ایّام شمایید!

با تاخیر

#جنگ_ترکیبی
#فناوری
#راهیان_نور
#فناوری_راهیان_نور
#بسیج_دانشجویی
#پیام_نور
#راهیان_نور_پیام_نور
#کاروان_شهید_مقیمی
#شلمچه
#حاج_جواد_غفاری
#سید_ایرانی
#خادم_الشهدا

  به نام او
  راهیان نور یک فنّاوری است؛ یک فنّاوریِ قدرتِ نرم.
  امروزه در برابر جنگ ترکیبی که علیه ما درجریان است همانند دهه ۶۰بار دیگر شهدا به میدان آمده اند تا علاوه بر ترسیم مقاومت ک باید با خون خود هزینه حمایت از نائب امام برای تمرین سربازی امام را داد کارگاه کادر سازی برای انقلاب اسلام مهیا شود.
  کادری ک در مسیر شهدا با دادن سرمایه مادی و معنوی که از خرج کردن پول تو جیبی تا دادن آبرو و شاید فراهم شدن زمینه گرفتاری اداری و قضایی چندین ساله تربیت شود و ب لطف شهدا بماند در این راه.
  همدلی از همزبانی اولی تر است اما همزبانی زمینه ساز همدلی است
  درست ک شاید اکثرا همزبان بودیم تا همدل،در این راه ک پیمودیم و بازگشتیم اما یقینا پیمودن راه شهدا همدلی ایجاد کرد ک اکنون نیز محسوس است؛حالا چه اندازه بشود حفظ کرد...
  تبریک عید نگفته کجاها رفتم و نرفته بازگشتم و دوباره رفتم و تازه یادم افتاد تبریک عید آن هم پساپس.
  عیدتان مبارک
  همیشه نوروز بمانید😊

  نوروز بمانید که ایّام شمایید!
  آغاز شمایید و سرانجام شمایید!
  امروز اگر می چمد ابلیس، غمی نیست
  در فنّ کمین حوصله ی دام شمایید!
  گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است،
  در کوچه ی خاموش زمان، گام شمایید
  ایّام ز دیدار شمایند مبارک
  نوروز بمانید که ایّام شمایید!

  با تاخیر

  #جنگ_ترکیبی
  #فناوری
  #راهیان_نور
  #فناوری_راهیان_نور
  #بسیج_دانشجویی
  #پیام_نور
  #راهیان_نور_پیام_نور
  #کاروان_شهید_مقیمی
  #شلمچه
  #حاج_جواد_غفاری
  #سید_ایرانی
  #خادم_الشهدا

  126 12 20 hours ago

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Top #پیام_نور posts