#هیچکس Instagram Photos & Videos

هیچکس - 123.9k posts

  اوضاع چپه .... شرایط چیه کرسی مجلس ؟
اجرای حصین چطوره ؟
به پست ای ما سر بزنید دوستان 
بچه بالا ولی عشق پایین... #حصین #حصین_ابلیس #رپ #یاس #هیچکس

  اوضاع چپه .... شرایط چیه کرسی مجلس ؟
  اجرای حصین چطوره ؟
  به پست ای ما سر بزنید دوستان
  بچه بالا ولی عشق پایین... #حصین #حصین_ابلیس #رپ #یاس #هیچکس

  2 1 2 hours ago
  تو که میدانی باید در# سختی ها #مقاوم باشی،
چرا #ناامید می شوی؟!... تو که میدانی روزهای سخت نمی مانند
چرا باز هم نگران و ناآرامی؟! ...
تو که بهتر از من می دانی ...، پس چرا باز هم ...؟!
می دانم که می دانی، 
اما دیگر، ولی و اما و اگر ندارد!
#آرام و #استوار به مسیرت ادامه بده ...
#ذهن #زیبایت، #زندگی را زیبا خواهد کرد؛ 
آنگاه تو میان #خوشبختی غرق خواهی شد، 
آنقدر که #هیچکس نتواند نجاتت دهد ...!
#خیالت $راحت،
من هم می دانم،
تو هم می دانی،
بی اما و اگر؛ 
#خدا_همیشه _هست .

  تو که میدانی باید در# سختی ها #مقاوم باشی،
  چرا #ناامید می شوی؟!... تو که میدانی روزهای سخت نمی مانند
  چرا باز هم نگران و ناآرامی؟! ...
  تو که بهتر از من می دانی ...، پس چرا باز هم ...؟!
  می دانم که می دانی،
  اما دیگر، ولی و اما و اگر ندارد!
  #آرام و #استوار به مسیرت ادامه بده ...
  #ذهن #زیبایت ، #زندگی را زیبا خواهد کرد؛
  آنگاه تو میان #خوشبختی غرق خواهی شد،
  آنقدر که #هیچکس نتواند نجاتت دهد ...!
  #خیالت $راحت،
  من هم می دانم،
  تو هم می دانی،
  بی اما و اگر؛
  #خدا_همیشه _هست .

  31 1 6 hours ago

Top #هیچکس posts