#نی_نی_شایسته Instagram Photos & Videos

نی_نی_شایسته - 109 posts

  .
.
نامه مامان بهرادجان براى تولد هجده سالگيش در آينده:
اين روزها صد بار دستتاتو مى گيرم ،نگاه ميكنم و ميبوسمت ازجون و دل براى خوشحال كردن و آرامش تو مايه ميزارم در كنار تمام داشته هايم پسر عزيزم تو تنها دليل خوشبختى ام هستى پسرم گريه كن ،قهر كن،بخند،ولى بزرگ نشو .وقتى بزرگ و مرد شدى موفقيتت و آزار نرسوندن به ديگران مادرت را خيلى خوشحال ميكنه

ninishyeste
تا یکشنبه فرصت دارید به بهراد رای بدید
 ninishayeste
ninishayeste
برای شرکت در مسابقه‌های هفته‌های آتی عکس فرزندتون رو به تلگراممون ninishayeste بفرستید.
شماره تلگرام ما: ۰۹۰۲۷۳۷۷۵۷۵
ninishayeste
ninishayeste . #nini #baby#ninishayesteh #competition #kids #love
#mothers #family #summer #angels#nastaran

#نی_نی #نی_نی_شایسته #ایران

  .
  .
  نامه مامان بهرادجان براى تولد هجده سالگيش در آينده:
  اين روزها صد بار دستتاتو مى گيرم ،نگاه ميكنم و ميبوسمت ازجون و دل براى خوشحال كردن و آرامش تو مايه ميزارم در كنار تمام داشته هايم پسر عزيزم تو تنها دليل خوشبختى ام هستى پسرم گريه كن ،قهر كن،بخند،ولى بزرگ نشو .وقتى بزرگ و مرد شدى موفقيتت و آزار نرسوندن به ديگران مادرت را خيلى خوشحال ميكنه

  ninishyeste
  تا یکشنبه فرصت دارید به بهراد رای بدید
  ninishayeste
  ninishayeste
  برای شرکت در مسابقه‌های هفته‌های آتی عکس فرزندتون رو به تلگراممون ninishayeste بفرستید.
  شماره تلگرام ما: ۰۹۰۲۷۳۷۷۵۷۵
  ninishayeste
  ninishayeste . #nini #baby #ninishayesteh #competition #kids #love
  #mothers #family #summer #angels #nastaran

  #نی_نی #نی_نی_شایسته #ایران

  121 14 21 October, 2017

Top #نی_نی_شایسته posts

  .
.
نامه مامان بهرادجان براى تولد هجده سالگيش در آينده:
اين روزها صد بار دستتاتو مى گيرم ،نگاه ميكنم و ميبوسمت ازجون و دل براى خوشحال كردن و آرامش تو مايه ميزارم در كنار تمام داشته هايم پسر عزيزم تو تنها دليل خوشبختى ام هستى پسرم گريه كن ،قهر كن،بخند،ولى بزرگ نشو .وقتى بزرگ و مرد شدى موفقيتت و آزار نرسوندن به ديگران مادرت را خيلى خوشحال ميكنه

ninishyeste
تا یکشنبه فرصت دارید به بهراد رای بدید
 ninishayeste
ninishayeste
برای شرکت در مسابقه‌های هفته‌های آتی عکس فرزندتون رو به تلگراممون ninishayeste بفرستید.
شماره تلگرام ما: ۰۹۰۲۷۳۷۷۵۷۵
ninishayeste
ninishayeste . #nini #baby#ninishayesteh #competition #kids #love
#mothers #family #summer #angels#nastaran

#نی_نی #نی_نی_شایسته #ایران

  .
  .
  نامه مامان بهرادجان براى تولد هجده سالگيش در آينده:
  اين روزها صد بار دستتاتو مى گيرم ،نگاه ميكنم و ميبوسمت ازجون و دل براى خوشحال كردن و آرامش تو مايه ميزارم در كنار تمام داشته هايم پسر عزيزم تو تنها دليل خوشبختى ام هستى پسرم گريه كن ،قهر كن،بخند،ولى بزرگ نشو .وقتى بزرگ و مرد شدى موفقيتت و آزار نرسوندن به ديگران مادرت را خيلى خوشحال ميكنه

  ninishyeste
  تا یکشنبه فرصت دارید به بهراد رای بدید
  ninishayeste
  ninishayeste
  برای شرکت در مسابقه‌های هفته‌های آتی عکس فرزندتون رو به تلگراممون ninishayeste بفرستید.
  شماره تلگرام ما: ۰۹۰۲۷۳۷۷۵۷۵
  ninishayeste
  ninishayeste . #nini #baby #ninishayesteh #competition #kids #love
  #mothers #family #summer #angels #nastaran

  #نی_نی #نی_نی_شایسته #ایران

  121 14 21 October, 2017