Search Hashtag & User

#%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF Instagram Photos & Videos

Latest #%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF Posts

 • (@amir.abas.0513) Instagram Profile @amir.abas.0513
 • با امدن برف شادی به دل مردم برگشت .خدایا شکرت اولین#برف#شادی #سرد#هوا#بیرون#دونفری#کاظم#عباس#لباس#گرم#قدم#زدن#روی#برفهای#که#هنوز#پا#نخورد#با#اون#صدا
 • با امدن برف شادی به دل مردم برگشت .خدایا شکرت
اولین#برف#شادی #سرد#هوا#بیرون#دونفری#کاظم#عباس#لباس#گرم#قدم#زدن#روی#برفهای#که#هنوز#پا#نخورد#با#اون#صدا
 •  38  0 28 January, 2018

Advertisements

 • (@tiback100) Instagram Profile @tiback100
 • اب#یخ##خورهاش#نظ#ر#بدنن#ایا#میشه#نخورد#ها##
 • اب#یخ##خورهاش#نظ#ر#بدنن#ایا#میشه#نخورد#ها##
 •  45  4 9 November, 2018
 • (@rahmanjoolaei) Instagram Profile @rahmanjoolaei
 • افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز#نخورد#آب#زمینی#که#بلند#است
 • افتادگی آموز اگر طالب فیضی
هرگز#نخورد#آب#زمینی#که#بلند#است
 •  245  174 9 November, 2018

Advertisements

 • (@erfan_jesmani) Instagram Profile @erfan_jesmani
 • #نهنگ #یونس رو #نخورد و #کارد #اسماعیل را نکشت, #اتش #ابراهیم را #نسوزاند و #دریا #موسی را #غرق نکرد اگر او بخواهد هر #ناممکنی #ممکن میشود پس #ناامید نشو #حضرت#حججی#حضرت_موسی#حضرت_عباس #حضرت_اسماعیل#حضرت_ابراهیم#الوالباب#پیامبران#پیامبر#پیامبران_اولوالعزم
 • #نهنگ #یونس رو #نخورد و #کارد #اسماعیل را نکشت, #اتش #ابراهیم را #نسوزاند و #دریا #موسی را #غرق نکرد 
اگر او بخواهد هر #ناممکنی #ممکن میشود پس #ناامید نشو
#حضرت#حججی#حضرت_موسی#حضرت_عباس #حضرت_اسماعیل#حضرت_ابراهیم#الوالباب#پیامبران#پیامبر#پیامبران_اولوالعزم
 •  28  0 1 November, 2018
 • (@gholizadeh137) Instagram Profile @gholizadeh137
 • Fardis, Markazī, Iran
 • خیلی سخته تکیه گاه خیلی ها باشی و خودت تکیه گاه نداشته باشی... قوی بودن، همیشه هم خوب نیست... #درختی#نیست#ازبادها#نلرزد#وادمی#نیست#که درزندگی#شکست#نخورد#ولی#فقط#ریشه دار#می#ماند
 • خیلی سخته تکیه گاه خیلی ها باشی و خودت تکیه گاه نداشته باشی...
قوی بودن، همیشه هم خوب نیست...
#درختی#نیست#ازبادها#نلرزد#وادمی#نیست#که درزندگی#شکست#نخورد#ولی#فقط#ریشه دار#می#ماند
 •  284  133 19 October, 2018
 • (@bekhodet_begir) Instagram Profile @bekhodet_begir
 • #به_خودت_بگیر #یه #روز #یکی #پشت #سر #من #گوه #نخورد #مرد #پروفایل @bekhodet_begir
 • #به_خودت_بگیر 
#یه #روز #یکی #پشت #سر #من #گوه #نخورد #مرد
#پروفایل
@bekhodet_begir
 •  18  0 1 October, 2018

Advertisements

 • (@jalal_kocholo_73) Instagram Profile @jalal_kocholo_73
 • #پیر#زن#مرد#پیرمرد#دیگر#قرص هایش #را#نخورد#عشق#وفاداری#حس خوب#مرام#معرفت#دوست داشتن
 • #پیر#زن#مرد#پیرمرد#دیگر#قرص هایش #را#نخورد#عشق#وفاداری#حس خوب#مرام#معرفت#دوست داشتن
 •  98  9 31 August, 2018
 • (@mr_mrtz) Instagram Profile @mr_mrtz
 • . #نوشته پشت یک #اتوبوس در #اروپا : #چاقو #اسماعیل را #نکشت! #آتش #ابراهیم را #نسوزاند! #نهنگ #یونس را #نخورد! #دریا #موسی را #نبلعید! با #خدا باش تا #نگهبانت باشد...
 • .
#نوشته پشت یک #اتوبوس در #اروپا :

#چاقو #اسماعیل را #نکشت!
#آتش #ابراهیم را #نسوزاند!
#نهنگ #یونس را #نخورد!
#دریا #موسی را #نبلعید!

با #خدا باش تا #نگهبانت باشد...
 •  82  0 20 April, 2018
 • (@benysahra) Instagram Profile @benysahra
 • باغ نگارستان Negarestan Garden
 • . فرسود پای خود را چشمم به راه دور تا حرف من پذیرد آخر که : زندگی رنگ خیال بر رخ تصویر خواب بود دل را به رنج هجر سپردم ولی چه سود پایان شام شکوه ام صبح عتاب بود #چشمم #نخورد #آب #از #این #عمر #پرشکست #این #خانه #را #تمامی #پی #روی #آب #بود پایم خلیده خار بیابان جز با گلوی خشک نکوبیده ام به راه لیکن کسی ز راه مددکاری دستم اگر گرفت فریب سراب بود خوب زمانه رنگ دوامی به خود ندید کندی نهفته داشت شب رنج من به دل اما به کار روز نشاطم شتاب بود آبادی ام ملول شد از صحبت زوال بانگ سرور در دلم افسرد کز نخست تصویر جغد زیب تن این خراب بود . #سهراب_سپهری #باغ_نگارستان
 • .
فرسود پای خود را چشمم به راه دور
تا حرف من پذیرد آخر که : زندگی
رنگ خیال بر رخ تصویر خواب بود
دل را به رنج هجر سپردم ولی چه سود
پایان شام شکوه ام
صبح عتاب بود
#چشمم #نخورد #آب #از #این #عمر #پرشکست
#این #خانه #را #تمامی #پی #روی #آب #بود
پایم خلیده خار بیابان
جز با گلوی خشک نکوبیده ام به راه
لیکن کسی ز راه مددکاری
دستم اگر گرفت فریب سراب بود
خوب زمانه رنگ دوامی به خود ندید
کندی نهفته داشت شب رنج من به دل
اما به
کار روز نشاطم شتاب بود
آبادی ام ملول شد از صحبت زوال
بانگ سرور در دلم افسرد کز نخست
تصویر جغد زیب تن این خراب بود
.
#سهراب_سپهری #باغ_نگارستان
 •  122  3 7 August, 2018
 • (@parvin_va_darya) Instagram Profile @parvin_va_darya
 • #من#فک#کردم#مرده#حتی#واسش#شیر#گذاشتم#نخورد#فک#کنم#گرما زده#شده بود#اصفهان#دریا
 • #من#فک#کردم#مرده#حتی#واسش#شیر#گذاشتم#نخورد#فک#کنم#گرما زده#شده بود#اصفهان#دریا
 •  33  7 24 July, 2018
 • (@kamran.epk2) Instagram Profile @kamran.epk2
 • @kamran.epk2 @kamran.epk2 @kamran.epk2 @kamran.epk2 @kamran.epk2 #افتادگی #بیاموز #گر #طالب #فیضی💗💗💗 #هرگز #نخورد #اب #زمینی #که #بلند #است @kamran.epk @kamran.epk @kamran.epk @kamran.epk @kamran.epk
 • @kamran.epk2 
@kamran.epk2 
@kamran.epk2 
@kamran.epk2 
@kamran.epk2 
#افتادگی #بیاموز #گر #طالب #فیضی💗💗💗 #هرگز #نخورد #اب #زمینی #که #بلند #است 
@kamran.epk 
@kamran.epk 
@kamran.epk 
@kamran.epk 
@kamran.epk
 •  784  0 20 June, 2018
 • (@mahdi.moazzez) Instagram Profile @mahdi.moazzez
 • عکس العمل نخست وزیر هلند وقتی قهوه اش موقع ورود به پارلمان روی زمین میریزه به نظرتون ایشون هم این بیت رو شنیده بودن که #افتادگی #آموز #اگر #طالب #فیضی #هرگز #نخورد #آب #زمینی #که #بلند #است !!!!
 • عکس العمل نخست وزیر هلند وقتی قهوه اش موقع ورود به پارلمان روی زمین میریزه 
به نظرتون ایشون هم این بیت رو شنیده بودن که 
#افتادگی #آموز #اگر #طالب #فیضی 
#هرگز #نخورد #آب #زمینی #که #بلند #است !!!!
 •  127  9 7 June, 2018
 • (@siavash_iranii) Instagram Profile @siavash_iranii
 • Kamran cafe Restaurant
 • . بمرد و هیچ نبرد ‎ آنکه جمع کرد و #نخورد ‎#سعدی . ‎#رستوران بین المللی کامران . ! ‎بدون رزرو قبلی ساعت ۱۱ شب رفتیم خب ابتدا ازداشتن پارکینگ اختصاصی کلی خوش حال شدم چون اصلا جای پارک پیدانمی شد. باوجود اینکه کلی جای خالی بود اما چون رزرو قبلی نداشتیم دو تا میز نشون دادن و یکیشو انتخاب کردم. از ولکامینگ درینک خبری نبود و تقریبا نیم ساعت معطل شدم تا منو بیارن! و نیم ساعت طول کشید تا سفارش ثبت کنن! باوجود اینکه برخورد کارکنان بسیار خوب بود اما به نظر میرسه که از اصول اولیه رستوران داری فاصله زیادی دارن! میز فاقد قاشق! و حتی دستمال کاغذی بود و وقتی هم اعلام کردم چند برگ دستمال دردست و بدون اینکه در جای مخصوص قرار داده بشه آوردن و روی میز گذاشتن! در رستوران #سیگار و #قلیان آزاد بود. سفارش #میگو_سوخاری که همراه با #پوره_سیب_زمینی بود. پوره با #خامه و #شیرخشک درست شده بود که طعم خوبی داشت و #میگو هم عالی بود. ‎ البته با نواقصی که داشت جای بدی نیست. ‎#بفرما #بزن #فیدیلیو #رستورانگردی #رستوران_گردی #کجا_چی_بخوریم #fidilio
 • .
بمرد و هیچ نبرد ‎
آنکه جمع کرد و #نخورد ‎#سعدی
. ‎#رستوران بین المللی کامران
.
! ‎بدون رزرو قبلی ساعت ۱۱ شب رفتیم خب ابتدا ازداشتن پارکینگ اختصاصی کلی خوش حال شدم چون اصلا جای پارک پیدانمی شد. باوجود اینکه کلی جای خالی بود اما چون رزرو قبلی نداشتیم دو تا میز نشون دادن و یکیشو انتخاب کردم. از ولکامینگ درینک خبری نبود و تقریبا نیم ساعت معطل شدم تا منو بیارن! و نیم ساعت طول کشید تا سفارش ثبت کنن! باوجود اینکه برخورد کارکنان بسیار خوب بود اما به نظر میرسه که از اصول اولیه رستوران داری فاصله زیادی دارن! میز فاقد قاشق! و حتی دستمال کاغذی بود و وقتی هم اعلام کردم چند برگ دستمال دردست و بدون اینکه در جای مخصوص قرار داده بشه آوردن و روی میز گذاشتن! در رستوران #سیگار و #قلیان آزاد بود. سفارش #میگو_سوخاری که همراه با #پوره_سیب_زمینی بود. پوره با #خامه و #شیرخشک درست شده بود که طعم خوبی داشت و #میگو هم عالی بود. ‎
البته با نواقصی که داشت جای بدی نیست. ‎#بفرما #بزن #فیدیلیو #رستورانگردی #رستوران_گردی #کجا_چی_بخوریم 
#fidilio
 •  116  4 25 May, 2018

Advertisements

 • (@majidasvadi) Instagram Profile @majidasvadi
 • نوبت پرواز است باز کن پنجره را باز کن پنجره را تا دل تنگ مرا بوی بهار ببرد تا هوسی تا که ابری نشود خاطر یار باز کن پنجره را تا فضا تازه شود از نفسی بشنود خاطر ما خاطره را باز کن پنجره را تا نفس تازه کنم بنگارم اثری باز کن پنجره را تا من وابر بهار اشک ریزان برویم در پی رد نگار کاش از خاطره ها سبدی برگیرم بوسه برخاک زنم سحری درگیرم شاهد هرشب من سوخته در اتش من کاش باران بدرد پرده خواهش من باز کن پنجره را که دل تنگ مرا بوی باران بهار لحظه ای باز کند نخورد غصه دلم باز کن پنجره را تا که پرواز کنم تا هوسم بنشینم به برت نفسی تازه کنم فارغ از سردی دی بپرم رو به بهار باز کن پنجره را… #اسودی #خوشنویس #بهار #نخورد غصه دلم #پرواز #باران #امید #موسیقی تنبور تار
 • نوبت پرواز است باز کن پنجره را 
باز کن پنجره را

تا دل تنگ مرا بوی بهار

ببرد تا هوسی

تا که ابری نشود خاطر یار

باز کن پنجره را

تا فضا تازه شود از نفسی

بشنود خاطر ما خاطره را

باز کن پنجره را

تا نفس تازه کنم

بنگارم اثری

باز کن پنجره را

تا من وابر بهار

اشک ریزان برویم

در پی رد نگار

کاش از خاطره ها

سبدی برگیرم

بوسه برخاک زنم

سحری درگیرم

شاهد هرشب من

سوخته در اتش من

کاش باران بدرد

پرده خواهش من

باز کن پنجره را

که دل تنگ مرا

بوی باران بهار

لحظه ای باز کند

نخورد غصه دلم

باز کن پنجره را

تا که پرواز کنم تا هوسم

بنشینم به برت

نفسی تازه کنم

فارغ از سردی دی

بپرم رو به بهار

باز کن پنجره را…

#اسودی
#خوشنویس
#بهار
#نخورد غصه دلم
#پرواز
#باران
#امید
#موسیقی تنبور تار
 •  115  6 8 May, 2018
 • (@abdollahmontazer) Instagram Profile @abdollahmontazer
 • #هر#کس#بخدا#توکل#کند#مغلوب#نشود#توسل#جوید#شکست#نخورد
 • #هر#کس#بخدا#توکل#کند#مغلوب#نشود#توسل#جوید#شکست#نخورد
 •  816  8 22 April, 2018
 • (@biwgrathy) Instagram Profile @biwgrathy
 • #هیچ #دانایی #فریبِ #چشمهایت #را #نخورد #عاقبت #کاری #به #دستم #می #دهد #نادانی‌م...! #سجاد #سامانی
 • #هیچ #دانایی
#فریبِ #چشمهایت #را #نخورد 
#عاقبت #کاری #به #دستم #می #دهد #نادانی‌م...! #سجاد #سامانی
 •  9  0 19 April, 2018
 • (@farhad_sayeh33) Instagram Profile @farhad_sayeh33
 • #دست کشم از #غم دوست چون که غم ما #نخورد پا بنهم به روی #دل تا ز کسی پا #نخورد #فرهـــاد_سایــــه🥀 97/1/26 فریاد خاموش فرهــاد💕 @hisFm🍃🌺👈دعوتید
 • #دست کشم از #غم دوست 
چون که غم ما #نخورد

پا بنهم به روی #دل
تا ز کسی پا #نخورد

#فرهـــاد_سایــــه🥀 
97/1/26

فریاد خاموش فرهــاد💕
@hisFm🍃🌺👈دعوتید
 •  302  17 15 April, 2018
 • (@sasan.1.2.5) Instagram Profile @sasan.1.2.5
 • #غرورم #به #درد #زندگیم #نخورد ##میترسم #از #عاقبت #کارم #جهنم #و #بهشت_برین
 • #غرورم #به #درد #زندگیم #نخورد ##میترسم #از #عاقبت #کارم #جهنم #و #بهشت_برین
 •  118  0 2 April, 2018
 • (@piajin_85) Instagram Profile @piajin_85
 • 💎 #داستان_شب✨ شخص #خسيسي در #رودخانه اي افتاد و عده اي جمع شدند تا او را نجات دهند. دوستش گفت: دستت را بده، تا تو را از آب بالا بکشم. مرد در حالي که دست و پا مي زد دستش را نداد. شخص ديگري همين پيشنهاد را داد، ولي نتيجه اي نداشت. #ملا_نصرالدين که به محل #حادثه رسيده بود، به مرد گفت: دستم را بگير تا تو را نجات دهم. مرد بلا فاصله دست ملا را گرفت و از رودخانه بيرون آمد. #مردم شگفت زده گفتند: ملا #معجزه کردي؟ ملا گفت: شما اين مرد را خوب نمي شناسيد. او دستِ بده ندارد، دستِ بگير دارد. اگر بگويي دستم را بگير، مي گيرد، اما اگر بگويي دستت را بده، نمي دهد. #تهيدست از برخي #نعمت هاي #دنيا بي بهره است، اما #خسيس از همه #نعمات دنيا. «دو کس #رنج بيهوده بردند و سعي بي فايده کردند يکي آن که #اندوخت و #نخورد و ديگر آن که #آموخت و #نکرد.» 🍷 ईह═─
 • 💎
#داستان_شب✨

شخص #خسيسي در #رودخانه اي افتاد و عده اي جمع شدند تا او را نجات دهند. دوستش گفت: دستت را بده، تا تو را از آب بالا بکشم. مرد در حالي که دست و پا مي زد دستش را نداد. شخص ديگري همين پيشنهاد را داد، ولي نتيجه اي نداشت. #ملا_نصرالدين که به محل #حادثه رسيده بود، به مرد گفت: دستم را بگير تا تو را نجات دهم. مرد بلا فاصله دست ملا را گرفت و از رودخانه بيرون آمد. #مردم شگفت زده گفتند: ملا #معجزه کردي؟ ملا گفت: شما اين مرد را خوب نمي شناسيد. او دستِ بده ندارد، دستِ بگير دارد. اگر بگويي دستم را بگير، مي گيرد، اما اگر بگويي دستت را بده، نمي دهد. #تهيدست از برخي #نعمت هاي #دنيا بي بهره است، اما #خسيس از همه #نعمات دنيا. «دو کس #رنج بيهوده بردند و سعي بي فايده کردند يکي آن که #اندوخت و #نخورد 
و ديگر آن که #آموخت و #نکرد.» 🍷 ईह═─
 •  41  2 1 April, 2018
 • (@safaxhashemian) Instagram Profile @safaxhashemian
 • Cafe Loghante - کافه لوقانطه
 • #افتادگی #آموز #اگر #طالب #فیضی #هرگز #نخورد #آب #زمینی #که #بلند #است #کافه_لقانطه #کافه #لقانطه #تهران #تهرانگردی #ایران #گردشگری #توریسم #توسعه_پایدار #کافه_نگارالسلطنه #ارشاد_ملکوتی #نگارالسلطنه #قزوین
 • #افتادگی #آموز #اگر #طالب #فیضی #هرگز #نخورد #آب #زمینی #که #بلند #است #کافه_لقانطه #کافه #لقانطه #تهران #تهرانگردی #ایران #گردشگری #توریسم #توسعه_پایدار #کافه_نگارالسلطنه #ارشاد_ملکوتی #نگارالسلطنه #قزوین
 •  413  6 1 April, 2018
 • (@goolshan.ir) Instagram Profile @goolshan.ir
 • جامعه بین‌المللی فریب حماس را نخورد! http://newskh.ir/?p=92452 [ad_1] دنی دانون، نماینده رژیم اشغال‌گر قدس در سازمان ملل، حماس را متهم کرده که روز جمعه دست به سازماندهی تظاهرات روز جمعه به‌صورت یک اجتماع تروریستی خشن زده است! به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در حالی که بامداد شنبه و به درخواست کویت، شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است برای بررسی وقایع روز جمعه در نوار غزه تشکیل جلسه دهد، دنی دانون، نماینده دائم رژیم صهونیستی در سازمان ملل، پیش از این جلسه اقدام به صدور یک بیانیه کرده است. در این بیانیه که روزنامه صهیونیستی جروزالم پست آن را منتشر کرده، دانون حماس را متهم کرده که دست به سازماندهی تظاهرات جمعه به‌صورت یک اجتماع تروریستی خشن زده است! نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل مدعی شده که تنها هدف از این اقدامات، تهدید اسرائیل و ایجاد ناآرامی است. در این بیانیه آمده است: «امروز ما بار دیگر شاهد نمونه‌ای دیگر از بهره‌برداری حماس از شهروندان با اعزام عمدی کودکان به فنس‌های جداکننده نوار غزه از اسرائیل و به خطر انداختن جان آنها بودیم.» دانون در بیانیه خود از جامعه بین‌المللی خواسته تا فریب حماس را نخورد! هزاران نفر از فلسطینی‌های ساکن شهرهای مختلف نوار غزه و کرانه باختری روز جمعه  در راستای تأکید بر حق بازگشت فلسطینی‌ها به سرزمین‌شان راهپیمایی بزرگی برگزار کردند؛ ۱۵ تن در این تظاهرات به شهادت رسیدند و صدها نفر دیگر زخمی شدند. فلسطینی‌ها در این راهپیمایی مردمی تلاش کردند بر قطعنامه ۱۹۴ شورای امنیت سازمان ملل تأکید کنند، قطعنامه‌ای که در بند ۱۱ آن بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمینشان تاکید می‌شود. انتهای پیام/ عضویت در کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی فارس [ad_2] خبرگزاری خراسان رضوی و جنوبی منبع #یارخراسانی #بینالمللی #جامعه #حماس #را #فریب #نخورد
 • جامعه بین‌المللی فریب حماس را نخورد!
http://newskh.ir/?p=92452 [ad_1] 
دنی دانون، نماینده رژیم اشغال‌گر قدس در سازمان ملل، حماس را متهم کرده که روز جمعه دست به سازماندهی تظاهرات روز جمعه به‌صورت یک اجتماع تروریستی خشن زده است! 
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در حالی که بامداد شنبه و به درخواست کویت، شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است برای بررسی وقایع روز جمعه در نوار غزه تشکیل جلسه دهد، دنی دانون، نماینده دائم رژیم صهونیستی در سازمان ملل، پیش از این جلسه اقدام به صدور یک بیانیه کرده است.
 در این بیانیه که روزنامه صهیونیستی جروزالم پست آن را منتشر کرده، دانون حماس را متهم کرده که دست به سازماندهی تظاهرات جمعه به‌صورت یک اجتماع تروریستی خشن زده است!
نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل مدعی شده که تنها هدف از این اقدامات، تهدید اسرائیل و ایجاد ناآرامی است.
در این بیانیه آمده است: «امروز ما بار دیگر شاهد نمونه‌ای دیگر از بهره‌برداری حماس از شهروندان با اعزام عمدی کودکان به فنس‌های جداکننده نوار غزه از اسرائیل و به خطر انداختن جان آنها بودیم.»
دانون در بیانیه خود از جامعه بین‌المللی خواسته تا فریب حماس را نخورد!
هزاران نفر از فلسطینی‌های ساکن شهرهای مختلف نوار غزه و کرانه باختری روز جمعه  در راستای تأکید بر حق بازگشت فلسطینی‌ها به سرزمین‌شان راهپیمایی بزرگی برگزار کردند؛ ۱۵ تن در این تظاهرات به شهادت رسیدند و صدها نفر دیگر زخمی شدند.
فلسطینی‌ها در این راهپیمایی مردمی تلاش کردند بر قطعنامه ۱۹۴ شورای امنیت سازمان ملل تأکید کنند، قطعنامه‌ای که در بند ۱۱ آن بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمینشان تاکید می‌شود.
انتهای پیام/

عضویت در کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی فارس [ad_2]
خبرگزاری خراسان رضوی و جنوبی
منبع 
#یارخراسانی 
#بینالمللی #جامعه #حماس #را #فریب #نخورد
 •  1  0 31 March, 2018
 • (@maryam.lifee) Instagram Profile @maryam.lifee
 • Rasht, Iran
 • 👇 بعضی از ادمها فکر میکنند قوی بودن، یعنی هیچگاه احساس درد نکردن اما در واقع قویترین آدمها اونهایی هستند که درد رو حس میکنند میفهمند و میپذیرند #پروفسور_سمیعی #سهم #من #خدايي #نميشد #نخورد 🤦🏻‍♀️🍕🌸 #گوراتان #كوكو_مرغ #كوكو_خاويار #بورك
 • 👇
بعضی از ادمها 
فکر میکنند
قوی بودن،
یعنی
هیچگاه احساس درد نکردن
اما در واقع قویترین آدمها
اونهایی هستند که
درد رو حس میکنند
میفهمند و میپذیرند

#پروفسور_سمیعی
#سهم #من #خدايي #نميشد #نخورد 🤦🏻‍♀️🍕🌸
#گوراتان #كوكو_مرغ #كوكو_خاويار #بورك
 •  27  0 22 February, 2018
 • (@hamid.anbarestani021) Instagram Profile @hamid.anbarestani021
 • #ورزش#پهلوانی#به#همراه#دوستان#عزیزم# #زورخانه#شهدا #فرحزاد# #افتادگی#آموز#اگر #طالب #فیضی # هرگز#نخورد#اب#زمینی#که #بلند#است#منطقه#۷ #تهران#ایران #سال۱۳۹۶ #@hamidrezaanbarestani021 @shorayari_heshmatie_ghasr @hamid.anbarestani021 @@majid.anbarestani021
 • #ورزش#پهلوانی#به#همراه#دوستان#عزیزم#
#زورخانه#شهدا #فرحزاد#
#افتادگی#آموز#اگر #طالب #فیضی #
هرگز#نخورد#اب#زمینی#که #بلند#است#منطقه#۷ #تهران#ایران #سال۱۳۹۶

#@hamidrezaanbarestani021 @shorayari_heshmatie_ghasr @hamid.anbarestani021 @@majid.anbarestani021
 •  2,589  396 10 hours ago

Advertisements

 • (@mehdi_yazdpour) Instagram Profile @mehdi_yazdpour
 • Kiasar, Mazandaran, Iran
 • #بابالنگ_دراز عزیزم من #رمز_واقعی_خوشبختی رو کشف کردم و اون اینه که #تو_زمان_حال_زندگی_کرد و اصلا #افسوس گذشته رو #نخورد مهم اینه که آدم بتونه با #چیزهای #کوچیک #خیلی_خوش_باشه 😍❤👑 #جودی_ابوت #شاهکوه #کیاسر #خلاقیت_بنده 😎🤗😁😁😁❤❤🙏 نظراتتون برام مهمه 🙌❤
 • #بابالنگ_دراز عزیزم 
من #رمز_واقعی_خوشبختی رو کشف کردم و اون اینه که #تو_زمان_حال_زندگی_کرد و اصلا #افسوس گذشته رو #نخورد مهم اینه که آدم بتونه با #چیزهای #کوچیک #خیلی_خوش_باشه 😍❤👑
#جودی_ابوت 
#شاهکوه
#کیاسر 
#خلاقیت_بنده 😎🤗😁😁😁❤❤🙏 نظراتتون برام مهمه 🙌❤
 •  215  27 7 February, 2018
 • (@omid.noori9493) Instagram Profile @omid.noori9493
 • #وای_مادرم نوک #مسمار به #پهلو بخورد یا نخورد یا به #دیوار از آن سو بخورد یا نخورد، این در سوخته حتما به زمین می افتد لگدی بین #هیاهو بخورد یا نخورد دست بالا برود #روضه به پا خواهد شد حال بر صورت #بانو بخورد یا نخورد زنده می ماند اگر این #نوک سنگین #غلاف فرقش این است به #بازو بخورد یا نخورد بعد از این فرق ندارد به #خدا حال علی خانه بی #فاطمه جارو بخورد یا نخورد داغ #محسن به دل آل #علی خواهد ماند نوک #مسمار به پهلو بخورد یا #نخورد ❁#آسمون_تاریکه ❁#کوچمون_باریکه❁#پاشو_مادرجونم_خونمون_نزدیکه▪️•◾️~•🥀•~◾️•▪️ #الـهــی‌بـشـکـنــد_دســت‌مـغـیـره #٢١٣ـ 🏴 #لعن_أللّه_عائشہ_و_عمر  #حتَّی_تَرضِی_الزهرا  #بر_آتش_زدگان_در_لعنت  #بر_قنفذ_لعنت  #بر_مغیره_لعنت #بمیرم_برایت_حسن_جان #حسن_تب_دارد_و_در_خواب_گوید #مزن_ظالم_که_سیلی_درد_دارد
 • #وای_مادرم

نوک #مسمار به #پهلو بخورد یا نخورد
یا به #دیوار از آن سو بخورد یا نخورد،

این در سوخته حتما به زمین می افتد
لگدی بین #هیاهو بخورد یا نخورد

دست بالا برود #روضه به پا خواهد شد
حال بر صورت #بانو بخورد یا نخورد

زنده می ماند اگر این #نوک سنگین #غلاف
فرقش این است به #بازو بخورد یا نخورد

بعد از این فرق ندارد به #خدا حال علی
خانه بی #فاطمه جارو بخورد یا نخورد

داغ #محسن به دل آل #علی خواهد ماند
نوک #مسمار به پهلو بخورد یا #نخورد ❁#آسمون_تاریکه ❁#کوچمون_باریکه❁#پاشو_مادرجونم_خونمون_نزدیکه▪️•◾️~•🥀•~◾️•▪️
#الـهــی‌بـشـکـنــد_دســت‌مـغـیـره
#٢١٣ـ
🏴 #لعن_أللّه_عائشہ_و_عمر 
#حتَّی_تَرضِی_الزهرا 
#بر_آتش_زدگان_در_لعنت 
#بر_قنفذ_لعنت 
#بر_مغیره_لعنت
#بمیرم_برایت_حسن_جان
#حسن_تب_دارد_و_در_خواب_گوید
#مزن_ظالم_که_سیلی_درد_دارد
 •  151  15 30 January, 2018
 • (@kalb_hasan_am118) Instagram Profile @kalb_hasan_am118
 • #بمیرم_برات_حسن_جان😔 کشید و برد ، زد و رفت ، من نمی دانم حـسـن دقـیـق تر از ماجـرا خبـر دارد😭 . . . . . . . . #مولاتى_یازهرا علیها السلام🏴 آیینه ی پلک ها ترک می خواهد زخم جگر انگار نمک می خواهد با گریه بیایید به دادش برسیم مادر وسط کوچه کمک می خواهد . . . . . . #روضه_حضرت_زهرا نوک #مسمار به #پهلو بخورد یا نخورد یا به #دیوار از آن سو بخورد یا نخورد، این در سوخته حتما به زمین می افتد لگدی بین #هیاهو بخورد یا نخورد دست بالا برود #روضه به پا خواهد شد حال بر صورت #بانو بخورد یا نخورد زنده می ماند اگر این #نوک سنگین #غلاف فرقش این است به #بازو بخورد یا نخورد بعد از این فرق ندارد به #خدا حال علی خانه بی #فاطمه جارو بخورد یا نخورد داغ #محسن به دل آل #علی خواهد ماند نوک #مسمار به پهلو بخورد یا #نخورد ◼ . ️◼ . . ️◼️ ❁#آسمون_تاریکه ❁#کوچمون_باریکه ❁#پاشو_مادرجونم_خونمون_نزدیکه ▪️•◾️~•🥀•~◾️•▪️ #الـهــی‌بـشـکـنــد_دســت‌مـغـیـره #٢١٣ـ 🏴 #لعن_أللّه_عائشہ_و_عمر #حتَّی_تَرضِی_الزهرا #بر_آتش_زدگان_در_لعنت #بر_قنفذ_لعنت #بر_مغیره_لعنت #بر_استثنایی_ترین_حروم_زاده_ی_عالم_عمر_لعنت
 • #بمیرم_برات_حسن_جان😔

کشید و برد ، زد و رفت ، من نمی دانم

حـسـن دقـیـق تر از ماجـرا خبـر دارد😭
.
.
.
.
.
.
.
.

#مولاتى_یازهرا علیها السلام🏴

آیینه ی پلک ها ترک می خواهد
زخم جگر انگار نمک می خواهد

با گریه بیایید به دادش برسیم
مادر وسط کوچه کمک می خواهد
.
.
.
.
.
.

#روضه_حضرت_زهرا 
نوک #مسمار به #پهلو بخورد یا نخورد
یا به #دیوار از آن سو بخورد یا نخورد،

این در سوخته حتما به زمین می افتد
لگدی بین #هیاهو بخورد یا نخورد

دست بالا برود #روضه به پا خواهد شد
حال بر صورت #بانو بخورد یا نخورد

زنده می ماند اگر این #نوک سنگین #غلاف
فرقش این است به #بازو بخورد یا نخورد

بعد از این فرق ندارد به #خدا حال علی
خانه بی #فاطمه جارو بخورد یا نخورد

داغ #محسن به دل آل #علی خواهد ماند
نوک #مسمار به پهلو بخورد یا #نخورد ◼
. ️◼
.
.
️◼️
❁#آسمون_تاریکه ❁#کوچمون_باریکه ❁#پاشو_مادرجونم_خونمون_نزدیکه ▪️•◾️~•🥀•~◾️•▪️
#الـهــی‌بـشـکـنــد_دســت‌مـغـیـره
#٢١٣ـ
🏴 #لعن_أللّه_عائشہ_و_عمر 
#حتَّی_تَرضِی_الزهرا 
#بر_آتش_زدگان_در_لعنت 
#بر_قنفذ_لعنت 
#بر_مغیره_لعنت 
#بر_استثنایی_ترین_حروم_زاده_ی_عالم_عمر_لعنت
 •  734  5 29 January, 2018
 • (@mrms_1001) Instagram Profile @mrms_1001
 • دو کس مردند و #حسرت بردند: یکی آنکه داشت و #نخورد ودیگر انکه #دانست ونکرد. کس نبیند #بخیل #فاضل را که نه در #عیب گفتنش کوشد ور #کریمی دو صد #گنه دارد کَرَمش عیبها فروپاشد. #سعدی_شیرازی #سعدی #گفتمان
 • دو کس مردند و #حسرت بردند: 
یکی آنکه داشت و #نخورد ودیگر انکه #دانست ونکرد.

کس نبیند #بخیل #فاضل را 
که نه در #عیب گفتنش کوشد
ور #کریمی دو صد #گنه دارد
کَرَمش عیبها فروپاشد.

#سعدی_شیرازی
#سعدی
#گفتمان
 •  26  0 24 January, 2018
 • (@arame6465) Instagram Profile @arame6465
 • "شیخ رجبعلی خیاط" تعریف میکند: اندیشه #مکـروهـی در ذهنم گذشت. بلافاصله استغفار کردم و به راهم ادامه دادم. قدری جلوتر شترهایی قطار وار از کنارم می‌گذشتند.🐫 ناگاه یکی از شترها لگدی انداخت که اگر خود را کنار نمی‌کشیدم، خطرناک بود. به مسجد رفتم و فکر می‌کردم همه چیز حساب دارد. این لگد شتر چه بود...!؟؟؟ در عالم معنا گفتند: شیخ رجبعلی! آن لگد نتیجه آن #فکـــری بود که کردی! گفتم: اما من که خطایی انجام ندادم... 👈گفتند: لگد شتر هم که به تو #نخورد...!
 • "شیخ رجبعلی خیاط" تعریف میکند:

اندیشه #مکـروهـی در ذهنم گذشت.
بلافاصله استغفار کردم و به راهم ادامه دادم.

قدری جلوتر شترهایی قطار وار از کنارم می‌گذشتند.🐫 ناگاه یکی از شترها لگدی انداخت که اگر خود را کنار نمی‌کشیدم، خطرناک بود.

به مسجد رفتم و فکر می‌کردم همه چیز حساب دارد.

این لگد شتر چه بود...!؟؟؟ در عالم معنا گفتند:
شیخ رجبعلی! آن لگد نتیجه آن #فکـــری بود که کردی!

گفتم: اما من که خطایی انجام ندادم... 👈گفتند: لگد شتر هم که به تو #نخورد...!
 •  12  0 17 January, 2018
 • (@abharestan) Instagram Profile @abharestan
 • Abhar
 • #استعفاء! #حسن یا #محمد؟ گفتم: شنیدی که محمد عزیزی دولت را به استعفا تهدید کرده است؟ گفت: خب، چرا؟ گفتم: ایشون #مدعی شده، دولت با با بودجه ای که از صندوق توسعه ملی برای پروژه های عمرانی استقراض می کند و با اوراق مشارکت، آینده #کشور را #می_فروشد! گفت: با این حساب، ایشون هم باید استعفا بدهند. چون، نه تنها به هیچ کدام از #شعارهای_انتخاباتی خود، از جمله #زر کردن خاک منطقه و بالا بردن #پرچم سرمایه گذاری عمل نکرده، بلکه با تلاش برای #صنعت_زنجان، آینده #ابهر و #حوزه انتخابیه اش رو هم می فروشد. گفتم: سرگروهبان #پرمدعایی در میدان تیر، تفنگ را از دست یک سرباز که تیرهایش به #خطا می‌رفت گرفت و گفت؛ حالا خوب دقت کن! و تیری شلیک کرد که اصلا به تخته نشانه هم #نخورد! بعد رو به سرباز کرد و گفت؛ متوجه شدی؟! #تو_اینطوری_تیراندازی_می‌کردی!! منبع : کانال #مرتضی_صارمی(اباذر)
 • #استعفاء!
#حسن یا #محمد؟

گفتم: شنیدی که محمد عزیزی دولت را به استعفا تهدید کرده است؟
گفت: خب، چرا؟
گفتم: ایشون #مدعی شده، دولت با با بودجه ای که از صندوق توسعه ملی برای پروژه های عمرانی استقراض می کند و با اوراق مشارکت، آینده #کشور را #می_فروشد!
گفت: با این حساب، ایشون هم باید استعفا بدهند. چون، نه تنها به هیچ کدام از #شعارهای_انتخاباتی خود، از جمله #زر کردن خاک منطقه و بالا بردن #پرچم سرمایه گذاری عمل نکرده، بلکه با تلاش برای #صنعت_زنجان، آینده #ابهر و #حوزه انتخابیه اش رو هم می فروشد.
گفتم: سرگروهبان #پرمدعایی در میدان تیر، تفنگ را از دست یک سرباز که تیرهایش به #خطا می‌رفت گرفت و گفت؛ حالا خوب دقت کن! و تیری شلیک کرد که اصلا به تخته نشانه هم #نخورد! بعد رو به سرباز کرد و گفت؛ متوجه شدی؟! #تو_اینطوری_تیراندازی_می‌کردی!!
منبع :
کانال #مرتضی_صارمی(اباذر)
 •  128  1 11 January, 2018