Search Hashtag & User

#%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7 Instagram Photos & Videos

Latest #%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7 Posts

 • (@vahid.fakhrr) Instagram Profile @vahid.fakhrr
 • ماشالا پسر #نابينا#پيانو 👌🏼👌🏼👌🏼😍❤️😮
 • ماشالا پسر 
#نابينا#پيانو
👌🏼👌🏼👌🏼😍❤️😮
 •  92  3 10 November, 2018
 • (@moshaver.sameti) Instagram Profile @moshaver.sameti
 • ... حتما ورق بزنيد 👌👌 خدايا!🙏🏻🙏🏻راستش رو بخواهي ما به صبوري به نجابت به شجاعت حضرت زينب سلام الله عليها نيستيم خداي من ! ما طاقت جنگ رو نداريم ايمان خانوم زينب عليها سلام رو نداريم ، فهم ما ، درك ما كمه ... بانو جان شما دعا كنيد شرّ دشمن و نحسي جنگ از ما و از همه ي #زنان و _كودكان كه #بي گناه درگير نابساماني و آواره گي جنگ هستند دور باشه . بانو جان ! براي #صلح براي آرامش اين زمين پر ز آشوب و #فساد دعا كنيد ما ضعيفيم دركمون كمه السلام_عليك_يا_زينب _س # #peace #violence_against_women #violence_against_children #war فوعه#زن#مادر#نابينا#شهيد#جنگ#سوريه #مستند_زينب#شبكه_افق#سيما @mostafa_aghamohamadlloo @unicef @unesco @feminist#
 • ... حتما ورق بزنيد 👌👌
خدايا!🙏🏻🙏🏻راستش رو بخواهي ما به صبوري به نجابت به شجاعت حضرت زينب سلام الله عليها نيستيم 
خداي من ! ما طاقت جنگ رو نداريم ايمان خانوم زينب عليها سلام رو نداريم ، فهم ما ، درك ما كمه ... بانو جان شما دعا كنيد شرّ دشمن و نحسي جنگ از ما و از همه ي #زنان و _كودكان كه #بي گناه درگير نابساماني و آواره گي جنگ هستند دور باشه . 
بانو جان ! براي #صلح براي آرامش اين زمين پر ز آشوب و #فساد دعا كنيد 
ما ضعيفيم دركمون كمه 
السلام_عليك_يا_زينب _س ##peace #violence_against_women #violence_against_children #war فوعه#زن#مادر#نابينا#شهيد#جنگ#سوريه
#مستند_زينب#شبكه_افق#سيما
@mostafa_aghamohamadlloo
@unicef @unesco @feminist#
 •  769  94 8 November, 2018
 • (@sahar__jafarpour) Instagram Profile @sahar__jafarpour
 • جلسه ي چهارم❤️ زندگي خيلي قشنگه به شرط اينكه نگاهت ،نگاه قشنگي باشه وقتي ميخوام حال دلموخوب كنم ميرم پيششون،وقتي باهاشون كلاس دارم دلم آشوبه كه راس ساعت كارموتموم كنم برم ببينمشون،متاسفانه هميشه چنددقيقه اي ديرميرسم . وقتي كنارشوني غم يخورده ازت دوره ،اينقدرميخندوننت اينقدرقشنگ نقش هاشون بازي ميكنن دلت ميخوادچندساعتي مثله سينمابشيني به اتودهاشون نگاه كني،خداجوري كه دوست داره خلق ميكنه: مهم نيست نابيناباشي ياناشنواومعلول، مهم اينكه هدف داشته باشي براي آينده.. بجنگ براي آيندت: مثل رضاوحسن كه نابينان ولي مقام كشوري دارن، مثل جاويدومهدي وحامدوشهرام كه هركدوم معلوليت خاصي دارن ولي عاشق كارشونن.. مثل فرنوش كه ناشنواس مقام كشوري داري، مثل پيمان كه معلوليت ذهني داره ولي مقام هاي كشوري داره، مثله معين كه عاشق عكاسي وفيلم برداري باتمومشغله كاريش ميادتاعكساروثبت كنه. مثله آساكه دختر١٦سالست ولي تموم كارشوباعشق انجام ميده تواين سن هنرمنده نمونست. ازخانم دكتردوپورنگم كه معركست همجوره آرومه وكناركارش عاشق بازيگريه وباحس خاصي اتودميزنه وفيلم بازي ميكنه (فيلم خارجيم بازي كرده) حامداستا زبان ولي معلوليت داره بعده كلاساش باتموم خستگيباخواهرش ميادتابتونن اتودبزنن. ازايمان ومهران هم نگم دوبازيگره عالي باتموم مشغله كاري وزندگي ميان كناره دوستان،هم اتودميزنن هم كارگرداني هم منشي صحنه. آخرين نفرونگم براتون كه همجوره عاليه،سره كارش باهيچكس شوخي نداره بازيگره،كارگردان،مجري،جُنگ بازي ميكنه،استاده تئاتره،تهيه كنندست،آقاي ابراهيم حسن زاده. خوشحالم كه باهاشون آشناشدموپله هاي ترقي ودارم ردميكنم تابرسم به ١٠٠. خلاصه نگم براتون هركسي باهرمشكل خاصي داره خودشوآماده ميكنه. خبراي خوبي دراه...😍😍 #نابينا #ناشنوا #معلوليت_ذهني_و_جسمي #بازيگر #سراي_محله
 • جلسه ي چهارم❤️
زندگي خيلي قشنگه 
به شرط اينكه نگاهت ،نگاه قشنگي باشه
وقتي ميخوام حال دلموخوب كنم ميرم پيششون،وقتي باهاشون كلاس دارم دلم آشوبه كه راس ساعت كارموتموم كنم برم ببينمشون،متاسفانه هميشه چنددقيقه اي ديرميرسم .
وقتي كنارشوني غم يخورده ازت دوره ،اينقدرميخندوننت اينقدرقشنگ نقش هاشون بازي ميكنن دلت ميخوادچندساعتي مثله سينمابشيني به اتودهاشون نگاه كني،خداجوري كه دوست داره خلق ميكنه:
مهم نيست نابيناباشي ياناشنواومعلول،
مهم اينكه هدف داشته باشي براي آينده..
بجنگ براي آيندت:
مثل رضاوحسن كه نابينان ولي مقام كشوري دارن،
مثل جاويدومهدي وحامدوشهرام كه هركدوم معلوليت خاصي دارن ولي عاشق كارشونن..
مثل فرنوش كه ناشنواس مقام كشوري داري،
مثل پيمان كه معلوليت ذهني داره ولي مقام هاي كشوري داره،
مثله معين كه عاشق عكاسي وفيلم برداري باتمومشغله كاريش ميادتاعكساروثبت كنه.
مثله آساكه دختر١٦سالست ولي تموم كارشوباعشق انجام ميده تواين سن هنرمنده نمونست.
ازخانم دكتردوپورنگم كه معركست همجوره آرومه وكناركارش عاشق بازيگريه وباحس خاصي اتودميزنه وفيلم بازي ميكنه (فيلم خارجيم بازي كرده)
حامداستا زبان ولي معلوليت داره بعده كلاساش باتموم خستگيباخواهرش ميادتابتونن اتودبزنن.
ازايمان ومهران هم نگم دوبازيگره عالي باتموم مشغله كاري وزندگي ميان كناره دوستان،هم اتودميزنن هم كارگرداني هم منشي صحنه.
آخرين نفرونگم براتون كه همجوره عاليه،سره كارش باهيچكس شوخي نداره بازيگره،كارگردان،مجري،جُنگ بازي ميكنه،استاده تئاتره،تهيه كنندست،آقاي ابراهيم حسن زاده.
خوشحالم كه باهاشون آشناشدموپله هاي ترقي ودارم ردميكنم تابرسم به ١٠٠.
خلاصه نگم براتون هركسي باهرمشكل خاصي داره خودشوآماده ميكنه.
خبراي خوبي دراه...😍😍
#نابينا
#ناشنوا
#معلوليت_ذهني_و_جسمي
#بازيگر
#سراي_محله
 •  49  3 30 October, 2018
 • (@sahar___jafarpoor) Instagram Profile @sahar___jafarpoor
 • جلسه ي چهارم❤️ زندگي خيلي قشنگه به شرط اينكه نگاهت ،نگاه قشنگي باشه وقتي ميخوام حال دلموخوب كنم ميرم پيششون،وقتي باهاشون كلاس دارم دلم آشوبه كه راس ساعت كارموتموم كنم برم ببينمشون،متاسفانه هميشه چنددقيقه اي ديرميرسم . وقتي كنارشوني غم يخورده ازت دوره ،اينقدرميخندوننت اينقدرقشنگ نقش هاشون بازي ميكنن دلت ميخوادچندساعتي مثله سينمابشيني به اتودهاشون نگاه كني،خداجوري كه دوست داره خلق ميكنه: مهم نيست نابيناباشي ياناشنواومعلول، مهم اينكه هدف داشته باشي براي آينده.. بجنگ براي آيندت: مثل رضاوحسن كه نابينان ولي مقام كشوري دارن، مثل جاويدومهدي وحامدوشهرام كه هركدوم معلوليت خاصي دارن ولي عاشق كارشونن.. مثل فرنوش كه ناشنواس مقام كشوري داري، مثل پيمان كه معلوليت ذهني داره ولي مقام هاي كشوري داره، مثله معين كه عاشق عكاسي وفيلم برداري باتمومشغله كاريش ميادتاعكساروثبت كنه. مثله آساكه دختر١٦سالست ولي تموم كارشوباعشق انجام ميده تواين سن هنرمنده نمونست. ازخانم دكتردوپورنگم كه معركست همجوره آرومه وكناركارش عاشق بازيگريه وباحس خاصي اتودميزنه وفيلم بازي ميكنه (فيلم خارجيم بازي كرده) حامداستا زبان ولي معلوليت داره بعده كلاساش باتموم خستگيباخواهرش ميادتابتونن اتودبزنن. ازايمان ومهران هم نگم دوبازيگره عالي باتموم مشغله كاري وزندگي ميان كناره دوستان،هم اتودميزنن هم كارگرداني هم منشي صحنه. آخرين نفرونگم براتون كه همجوره عاليه،سره كارش باهيچكس شوخي نداره بازيگره،كارگردان،مجري،جُنگ بازي ميكنه،استاده تئاتره،تهيه كنندست،آقاي ابراهيم حسن زاده. خوشحالم كه باهاشون آشناشدموپله هاي ترقي ودارم ردميكنم تابرسم به ١٠٠. خلاصه نگم براتون هركسي باهرمشكل خاصي داره خودشوآماده ميكنه. خبراي خوبي دراه...😍😍 #نابينا #ناشنوا #معلوليت_ذهني_و_جسمي #بازيگر #سراي_محله #پيچ_كاري⬅️ @sahar__jafarpour
 • جلسه ي چهارم❤️
زندگي خيلي قشنگه 
به شرط اينكه نگاهت ،نگاه قشنگي باشه
وقتي ميخوام حال دلموخوب كنم ميرم پيششون،وقتي باهاشون كلاس دارم دلم آشوبه كه راس ساعت كارموتموم كنم برم ببينمشون،متاسفانه هميشه چنددقيقه اي ديرميرسم .
وقتي كنارشوني غم يخورده ازت دوره ،اينقدرميخندوننت اينقدرقشنگ نقش هاشون بازي ميكنن دلت ميخوادچندساعتي مثله سينمابشيني به اتودهاشون نگاه كني،خداجوري كه دوست داره خلق ميكنه:
مهم نيست نابيناباشي ياناشنواومعلول،
مهم اينكه هدف داشته باشي براي آينده..
بجنگ براي آيندت:
مثل رضاوحسن كه نابينان ولي مقام كشوري دارن،
مثل جاويدومهدي وحامدوشهرام كه هركدوم معلوليت خاصي دارن ولي عاشق كارشونن..
مثل فرنوش كه ناشنواس مقام كشوري داري،
مثل پيمان كه معلوليت ذهني داره ولي مقام هاي كشوري داره،
مثله معين كه عاشق عكاسي وفيلم برداري باتمومشغله كاريش ميادتاعكساروثبت كنه.
مثله آساكه دختر١٦سالست ولي تموم كارشوباعشق انجام ميده تواين سن هنرمنده نمونست.
ازخانم دكتردوپورنگم كه معركست همجوره آرومه وكناركارش عاشق بازيگريه وباحس خاصي اتودميزنه وفيلم بازي ميكنه (فيلم خارجيم بازي كرده)
حامداستا زبان ولي معلوليت داره بعده كلاساش باتموم خستگيباخواهرش ميادتابتونن اتودبزنن.
ازايمان ومهران هم نگم دوبازيگره عالي باتموم مشغله كاري وزندگي ميان كناره دوستان،هم اتودميزنن هم كارگرداني هم منشي صحنه.
آخرين نفرونگم براتون كه همجوره عاليه،سره كارش باهيچكس شوخي نداره بازيگره،كارگردان،مجري،جُنگ بازي ميكنه،استاده تئاتره،تهيه كنندست،آقاي ابراهيم حسن زاده.
خوشحالم كه باهاشون آشناشدموپله هاي ترقي ودارم ردميكنم تابرسم به ١٠٠.
خلاصه نگم براتون هركسي باهرمشكل خاصي داره خودشوآماده ميكنه.
خبراي خوبي دراه...😍😍
#نابينا
#ناشنوا
#معلوليت_ذهني_و_جسمي
#بازيگر
#سراي_محله
#پيچ_كاري⬅️ @sahar__jafarpour
 •  120  2 30 October, 2018
 • (@pershia_khalilian) Instagram Profile @pershia_khalilian
 • . وقتی ذِعلِب یمانی پرسید: ای امیرمومنان! آیا پروردگارت را دیده‌ای؟ فرمود: آیا چیزی را که نمیبینم میپرستم؟! ذعلب گفت: چگونه او را دیده‌ای؟ فرمود: چشم‌ها او را آشکارا نمی‌بیند، ولی دلها به حقیقت‌های ایمان درکش می‌کند.. . #رنگ_خدا#خدا#عشق#نابينا#معلوليت_محدوديت_نيست#زندگي#ياور#پروردگار#رب#خالق#تنهايي#روشندل#حقيقت#ايمان#اميرالمؤمنين #مؤمن#پرستش#عبادت#عاشق#معشوق
 • .
وقتی ذِعلِب یمانی پرسید:
ای امیرمومنان! آیا پروردگارت را دیده‌ای؟
فرمود:
آیا چیزی را که نمیبینم میپرستم؟!
ذعلب گفت: چگونه او را دیده‌ای؟
فرمود: چشم‌ها او را آشکارا نمی‌بیند،
ولی دلها به حقیقت‌های ایمان درکش می‌کند..
.
#رنگ_خدا#خدا#عشق#نابينا#معلوليت_محدوديت_نيست#زندگي#ياور#پروردگار#رب#خالق#تنهايي#روشندل#حقيقت#ايمان#اميرالمؤمنين #مؤمن#پرستش#عبادت#عاشق#معشوق
 •  2,035  47 28 October, 2018
 • (@aliforoughi7) Instagram Profile @aliforoughi7
 • #عصر تون بخير ❤️❤️🌹🌹 #بختياري #سنتي #اهواز #موسي #موسوي #موسيقي #خواننده #نابينا #لردگان #چهارمحال_بختیاری #خوزستان #ايران #سنتورنوازی #تار #تنبك #كمانچه #پاپ #كلاسيك #دوستان بختياري خودتونو #تگ كنيد ❤️❤️🌹🌹🙏🏻🙏🏻
 • #عصر تون بخير ❤️❤️🌹🌹 #بختياري #سنتي #اهواز #موسي #موسوي #موسيقي #خواننده #نابينا #لردگان #چهارمحال_بختیاری #خوزستان #ايران #سنتورنوازی #تار #تنبك #كمانچه #پاپ #كلاسيك #دوستان بختياري خودتونو #تگ كنيد ❤️❤️🌹🌹🙏🏻🙏🏻
 •  1,072  15 28 October, 2018
 • (@taraneh_vafaee) Instagram Profile @taraneh_vafaee
 • #چشم_ها_نبودند#ترانه_وفايى🔆#نابينايان#انتشارات_او#پيشنهاد_كتاب#معرفى_كتاب#نويسنده #ecrivainiranien #molapub #دارينوش#ققنوس#سى_بوك#درخت_بخشنده#عكسنوشته#نابينا#بينا#
 • #چشم_ها_نبودند#ترانه_وفايى🔆#نابينايان#انتشارات_او#پيشنهاد_كتاب#معرفى_كتاب#نويسنده#ecrivainiranien#molapub#دارينوش#ققنوس#سى_بوك#درخت_بخشنده#عكسنوشته#نابينا#بينا#
 •  110  7 25 October, 2018
 • (@blind_children_teacher) Instagram Profile @blind_children_teacher
 • Tehran, Iran
 • 🖼 The importance of image touch In today’s world, there’s a need to understand the environment for all humans. The image is the most important part of human life. The blind need to understand the images. 📝 هر انساني دريايي از استعداد هاي ناشكفته است كه با در اختيار داشتن امكانات لازم مي تواند آنها را به زيباترين شيوه بيان كند. درصد قابل توجهي از اطلاعات از طريق حس بينايي كسب مي شود از اونجايي كه افراد نابينا قادر نيستند اشكال را مانند افراد عادي درك كنند، لازم است كه شيوه هاي ديگري براي بيان دنياي تصويري ايجاد شود. چرا كه حتي مكالمات ما با افراد نابينا نيز سرشار از مفاهيم تصويري است. 🚗 كمپاني فورد امكان جديدي را براي افراد با مشكل بينايي در خودروي جديدش فراهم كرده، كه جالب و قابل توجه است😉 #illustration #touchpicture #ford #blind #نابينايان #حمايت_كنيم #تصويرلمسي #تصوير_لمسي #نابينا
 • 🖼 The importance of image touch
In today’s world, there’s a need to understand the environment for all humans. The image is the most important part of human life. The blind need to understand the images. 📝
هر انساني دريايي از استعداد هاي ناشكفته است كه با در اختيار داشتن امكانات لازم مي تواند آنها را به زيباترين شيوه بيان كند. درصد قابل توجهي از اطلاعات از طريق حس بينايي كسب مي شود از اونجايي كه افراد نابينا قادر نيستند اشكال را مانند افراد عادي درك كنند، لازم است كه شيوه هاي ديگري براي بيان دنياي تصويري ايجاد شود. چرا كه حتي مكالمات ما با افراد نابينا نيز سرشار از مفاهيم تصويري است.
🚗
كمپاني فورد امكان جديدي را براي افراد با مشكل بينايي در خودروي جديدش فراهم كرده، كه جالب و قابل توجه است😉
#illustration #touchpicture #ford #blind
#نابينايان #حمايت_كنيم #تصويرلمسي #تصوير_لمسي #نابينا
 •  26  0 24 October, 2018
 • (@webinarcenterco) Instagram Profile @webinarcenterco
 • در قرن ٢١ نا بینا کسی نیست که چشم او نمی بیند نابینا کسی است که این همه عظمت تو را نمی بیند. ناشنوا کسی نیست که گوش هایش نمیشنود ناشنوا کسی است که صدای تورا نمیشنود که هر لحظه داری با تمام مخلوقاتت صحبت می کنی. بدبخت کسی هست که عزت و بزرگی را از بنده های تو گدایی میکند. بیچاره کسی نیست که خونه و ماشین نداره. بیچاره کسی هست که تو را ندارد. #ايران #ايرانيان #اموزش #آموزشی #وبينار#موفقيت #موفقيت_شخصى #نابينا #انرژي_مثبت #ارامش
 • در قرن ٢١
نا بینا کسی نیست که چشم او نمی بیند نابینا کسی است که این همه عظمت تو را نمی بیند. ناشنوا کسی نیست که گوش هایش نمیشنود ناشنوا کسی است که صدای تورا نمیشنود که هر لحظه داری با تمام مخلوقاتت صحبت می کنی. بدبخت کسی هست که عزت و بزرگی را از بنده های تو گدایی میکند. بیچاره کسی نیست که خونه و ماشین نداره. بیچاره کسی هست که تو را ندارد.

#ايران #ايرانيان #اموزش #آموزشی #وبينار#موفقيت #موفقيت_شخصى #نابينا #انرژي_مثبت #ارامش
 •  34  1 23 October, 2018
 • (@mbeh79) Instagram Profile @mbeh79
 • Auckland, New Zealand
 • #حرفهای_صدغاز_یک_من #خانم_افلاكي نوشته ای از #فهيم_عطار اجرا #الهه_كمندلو . كانال تلگرام 👇 ‏https://t.me/sadghaaz . . . . . . . . . . . . . . . . . #بخند #نامه #نابينا #ماه_نوامبر #دل #اتفاق #اشك #خنداندن #مجري #جام_جم #مصطفي
 • #حرفهای_صدغاز_یک_من
#خانم_افلاكي
نوشته ای از #فهيم_عطار 
اجرا #الهه_كمندلو
.
كانال تلگرام 👇 ‏https://t.me/sadghaaz
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#بخند #نامه #نابينا #ماه_نوامبر #دل #اتفاق #اشك #خنداندن #مجري #جام_جم #مصطفي
 •  107  6 23 October, 2018
 • (@webinarcenterco) Instagram Profile @webinarcenterco
 • در قرن ٢١ نا بینا کسی نیست که چشم او نمی بیند نابینا کسی است که این همه عظمت تو را نمی بیند. ناشنوا کسی نیست که گوش هایش نمیشنود ناشنوا کسی است که صدای تورا نمیشنود که هر لحظه داری با تمام مخلوقاتت صحبت می کنی. بدبخت کسی هست که عزت و بزرگی را از بنده های تو گدایی میکند. بیچاره کسی نیست که خونه و ماشین نداره. بیچاره کسی هست که تو را ندارد. #ايران #ايرانيان #اموزش #آموزشی #وبينار#موفقيت #موفقيت_شخصى #نابينا #انرژي_مثبت #ارامش
 • در قرن ٢١
نا بینا کسی نیست که چشم او نمی بیند نابینا کسی است که این همه عظمت تو را نمی بیند. ناشنوا کسی نیست که گوش هایش نمیشنود ناشنوا کسی است که صدای تورا نمیشنود که هر لحظه داری با تمام مخلوقاتت صحبت می کنی. بدبخت کسی هست که عزت و بزرگی را از بنده های تو گدایی میکند. بیچاره کسی نیست که خونه و ماشین نداره. بیچاره کسی هست که تو را ندارد.

#ايران #ايرانيان #اموزش #آموزشی #وبينار#موفقيت #موفقيت_شخصى #نابينا #انرژي_مثبت #ارامش
 •  36  2 23 October, 2018
 • (@blind_children_teacher) Instagram Profile @blind_children_teacher
 • Tehran, Iran
 • 📚tactile books These books are divided into several categories. Story touch books and educational books. Story books are Educational books in the form of a story or only a story. Description photos: image of educational book for plant and animals which applied for blind children base on UNISEF order in 2004. كتاب هاي حسي و لمسي : كتاب هايي با تصاوير برجسته و مناسب سازي شده اي هستند كه با مواد و اجناس مختلف براي نابينايان تهيه مي شوند، اين كتاب ها يا آموزشي هستند و يا داستاني.. كتاب هاي داستاني مي توانند آموزشي هم باشند به اين صورت كه آموزش هاي لازم را در قالب يك داستان مطرح كرده باشند.. توضيحات عكس: اين عكس ها تصاويري از كتاب آموزشي گياهان و حيوانات هستند كه در سال ٢٠٠٤ به سفارش يونيسف براي كودكان زلزله بم اجرا كردم. #illustration #tactilebook #touchbook #blind #blindbook #book #نابينا #نابينايان #كتاب_لمسي #تصويرلمسي #كتاب_نابينايان #تصويرگرى
 • 📚tactile books

These books are divided into several categories.
Story touch books and educational books. Story books are Educational books in the form of a story or only a story.
Description photos: image of educational book for plant and animals which applied for blind children base on UNISEF order in 2004.
كتاب هاي حسي و لمسي :
كتاب هايي با تصاوير برجسته و مناسب سازي شده اي هستند كه با مواد و اجناس مختلف براي نابينايان تهيه مي شوند، اين كتاب ها يا آموزشي هستند و يا داستاني.. كتاب هاي داستاني مي توانند آموزشي هم باشند به اين صورت كه آموزش هاي لازم را در قالب يك داستان مطرح كرده باشند..
توضيحات عكس: اين عكس ها تصاويري از كتاب آموزشي گياهان و حيوانات هستند كه در سال ٢٠٠٤ به سفارش يونيسف براي كودكان زلزله بم اجرا كردم.
#illustration #tactilebook #touchbook #blind #blindbook #book
#نابينا #نابينايان #كتاب_لمسي #تصويرلمسي #كتاب_نابينايان #تصويرگرى
 •  27  1 22 October, 2018
 • (@iran_online) Instagram Profile @iran_online
 • این کودکان بی گناه چرا باید قربانی سیاستمدار ها و جنگ های انسان کش بشوند ؟ مگر این کودکان حق حیات ندارند؟ مگر این‌کودکان حق نفس کشیدن ندارند ؟ مگر آن کسانی که باعث این جنایت ها میشوند ،خودشان کودک ندارند؟ لعنت به جنگ...لعنت به جنگ...لعنت به جنگ #جنگ #فلسطين #اسرائیل #سياست #سياسي #كودك #دختر #پسر #مادر #پدر #نابينا #نابینایان #جنايت #جنايتكار #گناه #لعنت_به_جنگ #زندگی #درد #يعنى_درد #اشك #انسانم_آرزوست #دين #دين_من_انسانيت_است #انسانیت #بيگناه
 • این کودکان 
بی گناه چرا باید قربانی 
سیاستمدار ها و جنگ های انسان کش بشوند ؟
مگر این کودکان حق حیات ندارند؟ 
مگر این‌کودکان حق نفس کشیدن ندارند ؟
مگر آن کسانی که باعث این جنایت ها میشوند ،خودشان کودک ندارند؟
لعنت به جنگ...لعنت به جنگ...لعنت به جنگ #جنگ #فلسطين #اسرائیل #سياست #سياسي #كودك #دختر #پسر #مادر #پدر #نابينا #نابینایان #جنايت #جنايتكار #گناه #لعنت_به_جنگ #زندگی #درد #يعنى_درد #اشك #انسانم_آرزوست #دين #دين_من_انسانيت_است #انسانیت #بيگناه
 •  152  6 21 October, 2018
 • (@sfarzane) Instagram Profile @sfarzane
 • جلسه كميته اجرايي مناسب سازي با حضور جناب آقاي بحراني رئيس بهزيستي شهرستان، خانم گلستانه معاون بهزيستي، آقاي عباسي نماينده بخشدار و ساير ادارات در محل بخشداري كاكي برگزار گرديد و پس از آن از يكي از پروژه هاي در دست اقدام ويژه شهرداري بازديد به عمل آمد و در مورد ابهامات مناسب سازي در پياده روهاي مخصوص نابينايان هم انديشي هايي صورت گرفت. #عصاي_سفيد #مناسب سازي#نابينا #بوشهر#دشتي#كاكي#شهرداري
 • جلسه كميته اجرايي مناسب سازي با حضور جناب آقاي بحراني رئيس بهزيستي شهرستان، خانم گلستانه معاون بهزيستي، آقاي عباسي نماينده بخشدار و ساير ادارات در محل بخشداري كاكي برگزار گرديد و پس از آن از يكي از پروژه هاي در دست اقدام ويژه شهرداري بازديد به عمل آمد و در مورد ابهامات مناسب سازي در پياده روهاي مخصوص نابينايان هم انديشي هايي صورت گرفت. 
#عصاي_سفيد #مناسب سازي#نابينا #بوشهر#دشتي#كاكي#شهرداري
 •  181  6 21 October, 2018
 • (@humanityismyreligion) Instagram Profile @humanityismyreligion
 • این کودکان بی گناه چرا باید قربانی سیاستمدار ها و جنگ های انسان کش بشوند ؟ مگر این کودکان حق حیات ندارند؟ مگر این‌کودکان حق نفس کشیدن ندارند ؟ مگر آن کسانی که باعث این جنایت ها میشوند ،خودشان کودک ندارند؟ لعنت به جنگ...لعنت به جنگ...لعنت به جنگ #جنگ #فلسطين #اسرائیل #سياست #سياسي #كودك #دختر #پسر #مادر #پدر #نابينا #نابینایان #جنايت #جنايتكار #گناه #لعنت_به_جنگ #زندگی #درد #يعنى_درد #اشك #انسانم_آرزوست #دين #دين_من_انسانيت_است #انسانیت #بيگناه
 • این کودکان 
بی گناه چرا باید قربانی 
سیاستمدار ها و جنگ های انسان کش بشوند ؟
مگر این کودکان حق حیات ندارند؟ 
مگر این‌کودکان حق نفس کشیدن ندارند ؟
مگر آن کسانی که باعث این جنایت ها میشوند ،خودشان کودک ندارند؟
لعنت به جنگ...لعنت به جنگ...لعنت به جنگ #جنگ #فلسطين #اسرائیل #سياست #سياسي #كودك #دختر #پسر #مادر #پدر #نابينا #نابینایان #جنايت #جنايتكار #گناه #لعنت_به_جنگ #زندگی #درد #يعنى_درد #اشك #انسانم_آرزوست #دين #دين_من_انسانيت_است #انسانیت #بيگناه
 •  92  4 21 October, 2018
 • (@roohanna.musicacademy) Instagram Profile @roohanna.musicacademy
 • Zanjan, Iran
 • خانوم الهه فلاح يكي از بهترين و با پشتكارترين و خوش اخلاق ترين هاي آموزشگاه هستند به خاطر نبوغ،استعداد،توانايي و پشتكاري كه دارند برنامه ي حالا خورشيد از ايشون دعوت كرده بود كه در برنامشون حضور داشته باشند... ☺️☺️💪🏼💪🏼☺️☺️ ‎ #آموزشگاه #موسيقى #روهنا ‎#پيانو ‎#پيانيست #پيانوسرا #پيانو🎹 #پيانو_ايرانى ‎ #پيانو_ايرانى ‎ #سنتور ‎ #سنتورنوازی #تنبك ‎ #تمبك ‎ #تمبكنوازان ‎ #گيتار ‎ #گيتاريست ‎ #گيتار_پاپ ‎ #گيتار_الكتريك #pianocover #pianoman #pianorock #pianojazz #pianist #pianoclassic #pianoclass #pianista #santoor #music @reza_rashidpour @halaa_khorshiid #حالاخورشید #نابينا
 • خانوم الهه فلاح
يكي از بهترين و با پشتكارترين و خوش اخلاق ترين هاي آموزشگاه هستند
به خاطر نبوغ،استعداد،توانايي و پشتكاري كه دارند برنامه ي حالا خورشيد از ايشون دعوت كرده بود كه در برنامشون حضور داشته باشند... ☺️☺️💪🏼💪🏼☺️☺️ ‎ #آموزشگاه #موسيقى #روهنا
‎#پيانو ‎#پيانيست #پيانوسرا #پيانو🎹 #پيانو_ايرانى
‎ #پيانو_ايرانى
‎ #سنتور
‎ #سنتورنوازی #تنبك
‎ #تمبك
‎ #تمبكنوازان
‎ #گيتار
‎ #گيتاريست
‎ #گيتار_پاپ
‎ #گيتار_الكتريك
#pianocover
 #pianoman 
#pianorock
 #pianojazz 
#pianist 
#pianoclassic
 #pianoclass
 #pianista
 #santoor 
#music
@reza_rashidpour 
@halaa_khorshiid
#حالاخورشید 
#نابينا
 •  289  42 20 October, 2018
 • (@donyaaye_modern) Instagram Profile @donyaaye_modern
 • مي توني نابينا باشي اما بهترين باشي 👍👍👍👍👏👏👏👏👏😭😭😭😭😭😭😭😭 #كليپ #موزيك #خواننده #نابينا #مسابقه #سرگرمی
 • مي توني نابينا باشي اما بهترين باشي 👍👍👍👍👏👏👏👏👏😭😭😭😭😭😭😭😭
#كليپ #موزيك #خواننده #نابينا #مسابقه #سرگرمی
 •  113  6 19 October, 2018
 • (@fst.group) Instagram Profile @fst.group
 • #نوشابه #نابينايان در کشور #ژاپن برای احترام به نابیناها، روی تمامی قوطی های نوشیدنی، نام محتویات آن به خط #بريل نیز نوشته شده است. #نوشابه #ژاپن #بريل #نابينا #صنايع_غذايي #گروه_پژوهشي_آزمايشگاه_غذا
 • #نوشابه #نابينايان 
در کشور #ژاپن برای احترام به نابیناها، روی تمامی قوطی های نوشیدنی، نام محتویات آن به خط #بريل نیز نوشته شده است.
#نوشابه 
#ژاپن 
#بريل 
#نابينا 
#صنايع_غذايي 
#گروه_پژوهشي_آزمايشگاه_غذا
 •  120  1 19 October, 2018
 • (@farhange.muze) Instagram Profile @farhange.muze
 • National Museum of Iran
 • لمس تاريخ در موزه ملي ايران، گشايش آثار حجمي نابينايان؛ نشست تخصصي موزه و نابينايان، شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧، ساعت ١٥ الي ١٧ #موزه#ايران#موزه_ملي_ايران#نشست_تخصصي#نمايشگاه#نابينا#نابينايان #museum #iran_national_museum #iran #blind #exhibition
 • لمس تاريخ در موزه ملي ايران، گشايش آثار حجمي نابينايان؛ نشست تخصصي موزه و نابينايان، شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧، ساعت ١٥ الي ١٧
#موزه#ايران#موزه_ملي_ايران#نشست_تخصصي#نمايشگاه#نابينا#نابينايان
#museum#iran_national_museum#iran#blind#exhibition
 •  104  3 18 October, 2018
 • (@hamidfer2017) Instagram Profile @hamidfer2017
 • روز جهاني نابينايان (روز عصاي سفيد) هنرمند نابینا «خواکین رودریگو» 77 سال پیش با ساخت یکی از زیباترین تصنیفات شناخته شده در جهان بنام "کُنسِرتو آرانخوئز" ساز #گیتار را به کمال رساند.😇 🎶 ارسال آثار 👈دايركت ————————————————— ‏‎#گيتار #گيتاريست #گيتار_كلاسيك #guitar #guitarist #guitarplayers #guitarmusic #ساز_گيتار #ساز #موزيك #music #موسيقي #mosighi #كلاسيك #نوازنده #نوازنده_گیتار #نوازندگی #هنر #art #موسيقي_كلاسيك #موسيقي_پاپ #موسيقي_درماني #خواكين_رودريگو #آرانخوئز #نابينا #عصاي_سفيد #joaquinrodrigo #artnstrn
 • روز جهاني نابينايان (روز عصاي سفيد)
هنرمند نابینا «خواکین رودریگو» 77 سال پیش با ساخت یکی از زیباترین تصنیفات شناخته شده در جهان بنام "کُنسِرتو آرانخوئز" ساز #گیتار را به کمال رساند.😇
🎶
ارسال آثار 👈دايركت
—————————————————
‏‎#گيتار #گيتاريست #گيتار_كلاسيك #guitar #guitarist #guitarplayers #guitarmusic #ساز_گيتار #ساز #موزيك #music #موسيقي #mosighi #كلاسيك #نوازنده #نوازنده_گیتار #نوازندگی #هنر #art #موسيقي_كلاسيك #موسيقي_پاپ #موسيقي_درماني #خواكين_رودريگو #آرانخوئز #نابينا #عصاي_سفيد #joaquinrodrigo #artnstrn
 •  57  2 16 October, 2018
 • (@bpcard) Instagram Profile @bpcard
 • بي پي كارت حامي انجمن نابينايان ايران #بي_پي_كارت #نابينا #انجمن_نابينايان #عصاي_سفيد #حامي #حمايت #موفقيت #bpcard @bpcard
 • بي پي كارت حامي انجمن نابينايان ايران
#بي_پي_كارت
#نابينا
#انجمن_نابينايان
#عصاي_سفيد
#حامي
#حمايت
#موفقيت
#bpcard
@bpcard
 •  105  1 16 October, 2018
 • (@chiko_clip) Instagram Profile @chiko_clip
 • اين داستان دختر زرنگ ، پسر زرنگ تر @Chiko_Clip 🔥 @Chiko_Clip . Like & follow & comment ❤️ . Credit : @erfanalirezai 🎥 . Hashtags : اینستاگرام #لایک# #كليپ #باحال #واينر #ميكس ويدئو #فيلم #طنز #خفن #دختر #پسر #كور #زرنگ #باهوش #تاكسي #پول #دلار #smart #blank #eye #چشم #نابينا
 • اين داستان دختر زرنگ ، پسر زرنگ تر
@Chiko_Clip 🔥 @Chiko_Clip
.
Like & follow & comment ❤️
.
Credit : @erfanalirezai 🎥
.
Hashtags : اینستاگرام #لایک# #كليپ #باحال #واينر #ميكس ويدئو #فيلم #طنز #خفن #دختر #پسر #كور #زرنگ #باهوش #تاكسي #پول #دلار #smart #blank #eye #چشم #نابينا
 •  424  84 16 October, 2018
 • (@pishdabestan.hoshmand) Instagram Profile @pishdabestan.hoshmand
 • ‏امروز روز جهانی عصای سفیده، روز بزرگداشت روشندلان یه لحظه فکر کن هیچ تصویری از اشیاء و رنگ‌ها نداشته باشی خودت خالق دنیای خودت باشی، هر چیزی رو به هر شکلی که خودت دوست داری تصور کنی ! ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👀🎀👀🎀👀🎀👀🎀👀🎀👀🎀👀🎀 #داستان_کوتاه #داستان_روزنابینایان #عصای_سفید بگویم قصه ای را یک قصه کوتاه ...قصه یک نابینا ... پسرکی را که روزی با دوچشم بینا در کنار پدر و مادر و خواهر و برادرانش با شادمانی روزگار را سپری می کرد.پسرکی که عاشق دیدن آسمان و زمین و گل ها و گیاهان و زیبایی ها بود؛اما حادثه ای دلخراش نعمت بینایی را از او گرفت.دنیای پسرکوچولو تبدیل به زندان شد.او دیگر پروانه ها را روی گل ها ندید.لرزش برگ ها روی شاخه های درختان را ندید.آسمان آبی،خورشید طلایی ،رودجاری و پرواز پرندگان را ندید. 😢😔🌹 پسرکوچولو غمگین شد.با خودش گفت:کاش می توانستم کتاب بخوانم و همه چیز را بدانم .اما کتاب ها را تنها آدمهای بینای باسواد می توانستند بخوانند پس او محکوم بود که بی سواد بماند.😔😞 سال ها گذشت.پسرکوچولو مرد جوانی شد؛مردی که پیوسته در شبی تاریک و ظلمانی می زیست.تا این که روزی دریافت که می تواند کاری بکند.او نقطه هایی را برای نوشتن در نظر گرفت و یک الفبای ساده،مخصوص نابینایان درست کرد.با آن نقطه ها،کلمات زیر انگشتانش جان می گرفتند.😍😊 چه روز بزرگی بود آن روز که فهمید با نقطه ها می تواند بخواند و بنویسد.حالا می توانست هر کتابی را که دوست دارد بخواند.او دیگر بی سواد نبود، پس کور هم نبود.او بر تاریکی چیره شد و هزاران نابینای دیگر را هم از ظلمت و تاریکی نجات داد.😊😊😊😊 امروز به خاطر همت و تلاش اوست که ما نابینایان می خوانیم و می نویسیم و باسواد می شویم و تا دنیا برپاست ،مدیون او خواهیم بود و او کسی نیست جز لوئی بریل مبدع خط مخصوص نابینایان که به نام او خط بریل نامیده شده است.👌🌹 نام و یاد او تا ابد در قلب های نابینایان زنده است.روانش شاد. 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 23 مهرماه روز جهانی عصای سفید(نابینایان) بر همه ی روشندلان عزیز، مبارک باد. 👀🎀👀🎀👀🎀👀🎀👀🎀👀🎀👀🎀 #عصا #عصاي_سفيد #نابينا #نابينايان #روز_نابينايان #روشندلان #داستان #داستان_كوتاه #قصه #كودك #كودكانه #قصه_گو #كودك_باهوش #كودك_من #پيش_دبستان #پيش_دبستان_هوشمند #هوشمند #پيشرو #مهد #مهد_كودك #ابتدايي #مدرسه
 • ‏امروز روز جهانی عصای سفیده، روز بزرگداشت روشندلان
یه لحظه فکر کن هیچ تصویری از اشیاء و رنگ‌ها نداشته باشی خودت خالق دنیای خودت باشی، هر چیزی رو به هر شکلی که خودت دوست داری تصور کنی ! ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👀🎀👀🎀👀🎀👀🎀👀🎀👀🎀👀🎀
#داستان_کوتاه 
#داستان_روزنابینایان 
#عصای_سفید 
بگویم قصه ای را 
یک قصه کوتاه ...قصه یک نابینا ... پسرکی را که روزی با دوچشم بینا در کنار پدر و مادر و خواهر و برادرانش با شادمانی روزگار را سپری می کرد.پسرکی که عاشق دیدن آسمان و زمین و گل ها و گیاهان و زیبایی ها بود؛اما حادثه ای دلخراش نعمت بینایی را از او گرفت.دنیای پسرکوچولو تبدیل به زندان شد.او دیگر پروانه ها را روی گل ها ندید.لرزش برگ ها روی شاخه های درختان را ندید.آسمان آبی،خورشید طلایی ،رودجاری و پرواز پرندگان را ندید.
😢😔🌹
پسرکوچولو غمگین شد.با خودش گفت:کاش می توانستم کتاب بخوانم و همه چیز را بدانم .اما کتاب ها را تنها آدمهای بینای باسواد می توانستند بخوانند پس او محکوم بود که بی سواد بماند.😔😞
سال ها گذشت.پسرکوچولو مرد جوانی شد؛مردی که پیوسته در شبی تاریک و ظلمانی می زیست.تا این که روزی دریافت که می تواند کاری بکند.او نقطه هایی را برای نوشتن در نظر گرفت و یک الفبای ساده،مخصوص نابینایان درست کرد.با آن نقطه ها،کلمات زیر انگشتانش جان می گرفتند.😍😊
چه روز بزرگی بود آن روز که فهمید با نقطه ها می تواند بخواند و بنویسد.حالا می توانست هر کتابی را که دوست دارد بخواند.او دیگر بی سواد نبود، پس کور هم نبود.او بر تاریکی چیره شد و هزاران نابینای دیگر را هم از ظلمت و تاریکی نجات داد.😊😊😊😊
امروز به خاطر همت و تلاش اوست که ما نابینایان می خوانیم و می نویسیم و باسواد می شویم و تا دنیا برپاست ،مدیون او خواهیم بود و او کسی نیست جز لوئی بریل مبدع خط مخصوص نابینایان که به نام او خط بریل نامیده شده است.👌🌹
نام و یاد او تا ابد در قلب های نابینایان زنده است.روانش شاد.
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
23 مهرماه روز جهانی عصای سفید(نابینایان) بر همه ی روشندلان عزیز، مبارک باد. 👀🎀👀🎀👀🎀👀🎀👀🎀👀🎀👀🎀 #عصا #عصاي_سفيد #نابينا #نابينايان #روز_نابينايان #روشندلان #داستان #داستان_كوتاه #قصه #كودك #كودكانه #قصه_گو #كودك_باهوش #كودك_من #پيش_دبستان #پيش_دبستان_هوشمند #هوشمند #پيشرو #مهد #مهد_كودك #ابتدايي #مدرسه
 •  92  2 16 October, 2018
 • (@monamaz1367) Instagram Profile @monamaz1367
 • Shandiz, Khorasan, Iran
 • . 🌱چند نکته در رابطه با چگونگی کمک به فرد نابینا: 🌱 . 🧡بهتر است قبل از انجام هر کمکی نظر فرد نابینا را در مورد کمک به او جویا شوید. 🌱 . 🧡در صورت کمک و راهنمایی در راه رفتن؛ اجازه دهید فرد نابینا بازوی شما را بگیرد و از هل دادن و گرفتن او خودداری کنید. 🌱 . 🧡هنگامیکه با فرد نابینا روبرو می شوید خود را به او معرفی کرده و بهنگام ترک محل به او بگویید که محل را ترک میکنید. 🌱 . 🧡مستقیماً با خود فرد نابینا حرف بزنید و برای صحبت با آنها شخص دیگری را واسطه قرار ندهید چرا که آنها قادر هستند بخوبی مفهوم کلام شما را درک کرده و پاسخ دهند. 🌱 . 🧡هیچگاه با فرد نابینا بلند صحبت نکنید چرا که آنها دارای حس شنوایی قوی هستند. 🌱 . 🧡بجای نابینا به نگاه کردن بپردازید و محیط اطرافش را برای او شرح دهید تا او نیز بتواند با محیط ارتباطی سازنده برقرار کند. 🌱 . 🧡بخاطر ضعف آنها در بینایی از اشتباهاتشان چشم پوشی نکرده و به آنها فرصت دهید تا اشتباه خود را جبران نمایند. 🌱 . #روشندل #عصاى سفيد #نابينا #معلوليت #سفر #طبيعتگردى #مشهد_مقدس #ايران #مهربان #اميد #عشق #مادر
 • .
🌱چند نکته در رابطه با چگونگی کمک به فرد نابینا: 🌱
.
🧡بهتر است قبل از انجام هر کمکی نظر فرد نابینا را در مورد کمک به او جویا شوید. 🌱
.
🧡در صورت کمک و راهنمایی در راه رفتن؛ اجازه دهید فرد نابینا بازوی شما را بگیرد و از هل دادن و گرفتن او خودداری کنید. 🌱
.
🧡هنگامیکه با فرد نابینا روبرو می شوید خود را به او معرفی کرده و بهنگام ترک محل به او بگویید که محل را ترک میکنید. 🌱
.
🧡مستقیماً با خود فرد نابینا حرف بزنید و برای صحبت با آنها شخص دیگری را واسطه قرار ندهید چرا که آنها قادر هستند بخوبی مفهوم کلام شما را درک کرده و پاسخ دهند. 🌱
.
🧡هیچگاه با فرد نابینا بلند صحبت نکنید چرا که آنها دارای حس شنوایی قوی هستند. 🌱
.
🧡بجای نابینا به نگاه کردن بپردازید و محیط اطرافش را برای او شرح دهید تا او نیز بتواند با محیط ارتباطی سازنده برقرار کند. 🌱
.
🧡بخاطر ضعف آنها در بینایی از اشتباهاتشان چشم پوشی نکرده و به آنها فرصت دهید تا اشتباه خود را جبران نمایند.
🌱
.
#روشندل #عصاى سفيد #نابينا #معلوليت #سفر #طبيعتگردى #مشهد_مقدس #ايران #مهربان #اميد #عشق #مادر
 •  114  3 15 October, 2018
 • (@orzhans.rayaneh.shiraz) Instagram Profile @orzhans.rayaneh.shiraz
 • Shiraz, Iran
 • ۲۳مهرماه؛ روز جهانی نابینایان (عصای سفید) Withe Cane Day اورژانس رايانه 07136217323 09396217323 #روز_جهاني_نابينايان #نابينايان #نابينا #روشن_دل #روشن_دلان #عصاي_سفيد #اورژانس_رايانه #اورژانس_رايانه_شيراز #شهرك_گلستان #شهرك_گلستان_شيراز #شيراز #شيرازيا #گوگل #ايران #ياهو #google #yahoo #shiraz #cane_day
 • ۲۳مهرماه؛ روز جهانی نابینایان (عصای سفید)
Withe Cane Day 
اورژانس رايانه 
07136217323
09396217323

#روز_جهاني_نابينايان #نابينايان #نابينا #روشن_دل #روشن_دلان #عصاي_سفيد #اورژانس_رايانه #اورژانس_رايانه_شيراز #شهرك_گلستان #شهرك_گلستان_شيراز #شيراز #شيرازيا #گوگل #ايران #ياهو 
#google #yahoo #shiraz #cane_day
 •  37  4 15 October, 2018
 • (@vanak_pathobiology_laboratory) Instagram Profile @vanak_pathobiology_laboratory
 • روز جهاني عصاي سفيد گرامي باد #نابينا #روشندل #ازمايشگاه #ونك #طبي #پزشكي #سلامتي
 • روز جهاني عصاي سفيد گرامي باد
#نابينا #روشندل #ازمايشگاه #ونك #طبي #پزشكي #سلامتي
 •  46  1 15 October, 2018
 • (@sfarzane) Instagram Profile @sfarzane
 • سر زدن به توانخواه نابينا و گوش دادن به درد دل او به بهانه روز جهاني عصاي سفيد اگر چه تصور نابينايي برايمان بسيار دردناك و وحشتناك است ولي نبايد گمان كنيم نابينايان ناتوان هستند مي توانيم با بها دادن به آنان انگيزه و توان آنان را جهت استقلال افزايش دهيم اكثر افراد نابينا مي توانند به تنهايي از عهده كارهاي شخصي شان بر آيند.فقط بايد بصورت درست و منطقي با آنان رفتار شود،ترحم و دلسوزي باعث انزواي آنان خواهد شد. #نابينا #عصاي_سفيد #بوشهر#دشتي#موسسه_خیریه #سادات
 • سر زدن به توانخواه نابينا و گوش دادن به درد دل او به بهانه روز جهاني عصاي سفيد
اگر چه تصور نابينايي برايمان بسيار دردناك و وحشتناك است ولي نبايد گمان كنيم نابينايان ناتوان هستند مي توانيم با بها دادن به آنان انگيزه و توان آنان را جهت استقلال افزايش دهيم اكثر افراد نابينا مي توانند به تنهايي از عهده كارهاي شخصي شان بر آيند.فقط بايد بصورت درست و منطقي با آنان رفتار شود،ترحم و دلسوزي باعث انزواي آنان خواهد شد.
#نابينا #عصاي_سفيد #بوشهر#دشتي#موسسه_خیریه #سادات
 •  502  19 15 October, 2018
 • (@lham.hosseini) Instagram Profile @lham.hosseini
 • Yazd, Iran
 • • آفرين و هزاران آفرين بهت . لحظه ورود ورزشكاران پاراآسيايي يزدي به يزد به احترامت نميدونم چرا، ولي گريم گرفت! از توانايي هايي كه دارم و ازش استفاده نميكنم و ناشكرم، از توانايي هايي كه نداشتي و... نميشناسمت حتي، اما باعث افتخار همموني آقاي سيد_سجاد_ميردهقان🙏🏼 #نابينا #كم_بينا #شنا #پاراآسیایی #پارا_آسیایی #يزد #اندونزي #جاكارتا #يزدي #يزديها #ورزشكار #شناگر #ورزش #ورزشي #شناگران #swim #swimming #swimmer #paraasiangames2018 #malaysia #yazd #yazdi #yazdiha #athlete #sport
 • •
آفرين و هزاران آفرين بهت
.
لحظه ورود ورزشكاران پاراآسيايي يزدي به يزد
به احترامت نميدونم چرا، ولي گريم گرفت!
از توانايي هايي كه دارم و ازش استفاده نميكنم و ناشكرم، از توانايي هايي كه نداشتي و...
نميشناسمت حتي، اما باعث افتخار همموني آقاي سيد_سجاد_ميردهقان🙏🏼
#نابينا #كم_بينا #شنا #پاراآسیایی #پارا_آسیایی #يزد #اندونزي #جاكارتا #يزدي #يزديها #ورزشكار #شناگر #ورزش #ورزشي #شناگران 
#swim #swimming #swimmer #paraasiangames2018 #malaysia #yazd #yazdi #yazdiha #athlete #sport
 •  242  0 15 October, 2018
 • (@bimepasargad39) Instagram Profile @bimepasargad39
 • #روز_جهاني_عصاي_سفيد #نابينا #روشندل #بيمه_عمر #بيمه_پاسارگاد_بيمه_برتر #بيمه #بيمه_عمر_سرمایه_گذاری #بازنشستگی #حقوق #پول #ثروت #سرمايه_گذاري #وام #نقص_عضو #فوت #تكميلي #هزينه_بيمارستان #بيماريهاي_خاص #حادثه #تامين_آتيه #شخص_ثالث #بدنه #اتومبيل #زنان_خانه_دار #آتش_سوزی #زلزله
 • #روز_جهاني_عصاي_سفيد 
#نابينا #روشندل 
#بيمه_عمر #بيمه_پاسارگاد_بيمه_برتر #بيمه #بيمه_عمر_سرمایه_گذاری #بازنشستگی #حقوق #پول #ثروت #سرمايه_گذاري #وام #نقص_عضو #فوت #تكميلي #هزينه_بيمارستان #بيماريهاي_خاص #حادثه #تامين_آتيه #شخص_ثالث #بدنه #اتومبيل #زنان_خانه_دار #آتش_سوزی #زلزله
 •  43  1 15 October, 2018