Search Hashtag & User

#میرجواد_جلالی Instagram Photos & Videos

میرجواد_جلالی - 86 posts

Latest #میرجواد_جلالی Posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  فرمانده در زمستان به سرباز گفت سردت نیست
  سرباز گفت به سرما عادت دارم
  فرمانده گفت میگویم برایت لباس گرم بیاورند
  و فراموش کرد
  صبح جنازه سرباز را دیدن
  روی دیوار نوشته بود به سرما عادت داشتم اما وعده لباس گرمت مرا از پای در اورد
  مواظب وعده هایمان باشیم🙏❤
  #میرجواد_جلالی
  #با_خدا_باش_و_پادشاهی_کن

  فرمانده در زمستان به سرباز گفت سردت نیست
سرباز گفت به سرما عادت دارم
فرمانده گفت میگویم برایت لباس گرم بیاورند
و فراموش کرد
صبح جنازه سرباز را دیدن
روی دیوار نوشته بود به سرما عادت داشتم اما وعده لباس گرمت مرا از پای در اورد 
مواظب وعده هایمان باشیم🙏❤
#میرجواد_جلالی 
#با_خدا_باش_و_پادشاهی_کن
  297 65 7 February, 2019

  تو ویترین باش با یه متر خاک

  اما.....تستر بهترین برند نباش😎

  #میرجواد_جلالی
  @mir.javad.jalali.orginal

  تو ویترین باش با یه متر خاک

اما.....تستر بهترین برند نباش😎

#میرجواد_جلالی 
@mir.javad.jalali.orginal
  325 122 6 February, 2019

Advertisements

Advertisements