Search Hashtag & User

#مولانای_جان Instagram Photos & Videos

مولانای_جان - 83.1k posts

Latest #مولانای_جان Posts

  .
  رنجِ تن دور از تو ای تو راحتِ جان‌های ما
  چشم بد دور از تو ای تو دیده ی بینای ما

  عافیت بادا تنت را ای تنِ تو جان صفت
  کم مبادا سایه لطف تو از بالای ما

  رنج تو بر جان ما بادا مبادا بر تنت
  تا بُود آن رنج همچون عقل جان آرا‏

  #مولانا #مولوی #شمس_تبریزی #مولانای_جان #غزل_عاشقانه

  .
رنجِ تن دور از تو ای تو راحتِ جان‌های ما
چشم بد دور از تو ای تو دیده ی بینای ما

عافیت بادا تنت را ای تنِ تو جان صفت
کم مبادا سایه لطف تو از بالای ما

رنج تو بر جان ما بادا مبادا بر تنت
تا بُود آن رنج همچون عقل جان آرا‏

#مولانا #مولوی #شمس_تبریزی #مولانای_جان #غزل_عاشقانه
  4 0 4 minutes ago

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  79 8 1 hour ago

  🦢 مهر پاکان درمیان جان نشان دل مده،الّا به مهر دلخوشان

  #مولانای_جان 🌹

  🦢 مهر پاکان درمیان جان نشان دل مده،الّا به مهر دلخوشان

#مولانای_جان 🌹
  1 0 1 hour ago

  ‏خنک آن دم کـه نشینیـم
  در ایـوان مـن و تـو
  بـه دو نقش و بـه دو صورت
  بـه یکی جان مـن و تـو ♥️ #مولانای_جان #دیوان_شمس

  ‏خنک آن دم کـه نشینیـم
در ایـوان مـن و تـو
بـه دو نقش و بـه دو صورت
بـه یکی جان مـن و تـو ♥️ #مولانای_جان #دیوان_شمس
  8 0 1 hour ago

  سلطان منی سلطان منی
  و اندر دل و جان،ایمان منی
  در من بدمی زنده شوم
  یک جان چه بود صد جان منی
  نان بی تو مرا زهرست نه نان
  هم آب منی هم نان منی
  زهر از تو مرا پادزهر شود
  قند و شکر ارزان منی
  باغ و چمن و فردوس منی
  سرو سمن خندان منی
  هم شاه منی هم ماه منی
  هم لعل منی هم کان منی
  خاموش شدم شرحش تو بگو
  زیرا به سخن برهان منی
  غزل شماره 3137
  #دولت_عشق #حضرت_عشق #مولانای_جان #مولانا
  DAMN.I MISS YOU 😔😔
  💓
  #تبریز

  سلطان منی سلطان منی
و اندر دل و جان،ایمان منی 
در من بدمی زنده شوم 
یک جان چه بود صد جان منی 
نان بی تو مرا زهرست نه نان
هم آب منی هم نان منی 
زهر از تو مرا پادزهر شود 
قند و شکر ارزان منی 
باغ و چمن و فردوس منی 
سرو سمن خندان منی 
هم شاه منی هم ماه منی 
هم لعل منی هم کان منی 
خاموش شدم شرحش تو بگو 
زیرا به سخن برهان منی 
غزل شماره 3137
#دولت_عشق#حضرت_عشق#مولانای_جان#مولانا 
DAMN.I MISS YOU 😔😔
💓
#تبریز
  97 0 2 hours ago

Advertisements

  پست موقت:
  پرده بگردان و بزن ساز نو

  هین که رسید از فلک آواز نو

  تازه و خندان نشود گوش و هوش

  تا ز خرد درنرسد راز نو

  #مولانای_جان #سماع

  پست موقت: 
پرده بگردان و بزن ساز نو

هین که رسید از فلک آواز نو

تازه و خندان نشود گوش و هوش

تا ز خرد درنرسد راز نو

#مولانای_جان #سماع
  24 2 2 hours ago

  :
  کار من اینست که کاریم نیست
  عاشقم از عشق تو عاریم نیست

  تا که مرا شیر غمت صید کرد
  جز که همین شیر شکاریم نیست

  در تک این بحر چه خوش گوهری
  که مثل موج قراریم نیست

  بر لب بحر تو مقیمم مقیم
  مست لبم گر چه کناریم نیست

  وقف کنم اشکم خود بر میت
  کز می تو هیچ خماریم نیست

  می‌رسدم باده تو ز آسمان
  منت هر شیره فشاریم نیست

  باده‌ات از کوه سکونت برد
  عیب مکن زان که وقاریم نیست

  ملک جهان گیرم چون آفتاب
  گر چه سپاهی و سواریم نیست

  می‌کشم از مصر شکر سوی روم
  گر چه شتربان و قطاریم نیست

  گر چه ندارم به جهان سروری
  دردسر بیهده باریم نیست

  بر سر کوی تو مرا خانه گیر
  کز سر کوی تو گذاریم نیست

  همچو شکر با گلت آمیختم
  نیست عجب گر سر خاریم نیست

  قطب جهانی همه را رو به توست

  جز که به گرد تو دواریم نیست
  خویش من آنست که از عشق زاد

  خوشتر از این خویش و تباریم نیست
  چیست فزون از دو جهان شهر عشق

  بهتر از این شهر و دیاریم نیست
  گر ننگارم سخنی بعد از این
  .
  .
  .
  غزل شماره:۵۰۶
  .
  .
  .

  وزن: مفتعلن مفتعلن فاعلن
  .
  .
  .

  #مولانا .
  .
  .

  #elvpw .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  #مولانا #مولانای_جان #مولوی_جان #مولوی #شمس_تبریزی #شمس #غزل #غزل_مولانا #مثنوی #مثنوی_معنوی #عکس #فیلم #طنز #کلیپ #آهنگ #اهنگ #حضرت_عشق #حضرت_مولانا #molana #shams #film #pictures #movies #گل #fun #funnymemes #غزل #شعر #شاعر

  :
کار من اینست که کاریم نیست
عاشقم از عشق تو عاریم نیست

تا که مرا شیر غمت صید کرد
جز که همین شیر شکاریم نیست

در تک این بحر چه خوش گوهری
که مثل موج قراریم نیست

بر لب بحر تو مقیمم مقیم
مست لبم گر چه کناریم نیست

وقف کنم اشکم خود بر میت
کز می تو هیچ خماریم نیست

می‌رسدم باده تو ز آسمان
منت هر شیره فشاریم نیست

باده‌ات از کوه سکونت برد
عیب مکن زان که وقاریم نیست

ملک جهان گیرم چون آفتاب
گر چه سپاهی و سواریم نیست

می‌کشم از مصر شکر سوی روم
گر چه شتربان و قطاریم نیست

گر چه ندارم به جهان سروری
دردسر بیهده باریم نیست

بر سر کوی تو مرا خانه گیر
کز سر کوی تو گذاریم نیست

همچو شکر با گلت آمیختم
نیست عجب گر سر خاریم نیست

قطب جهانی همه را رو به توست

جز که به گرد تو دواریم نیست
خویش من آنست که از عشق زاد

خوشتر از این خویش و تباریم نیست
چیست فزون از دو جهان شهر عشق

بهتر از این شهر و دیاریم نیست
گر ننگارم سخنی بعد از این
.
.
.
غزل شماره:۵۰۶
.
.
.

وزن: مفتعلن مفتعلن فاعلن
.
.
.

#مولانا .
.
.

#elvpw .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#مولانا #مولانای_جان #مولوی_جان #مولوی #شمس_تبریزی #شمس #غزل #غزل_مولانا #مثنوی #مثنوی_معنوی #عکس #فیلم #طنز #کلیپ #آهنگ #اهنگ #حضرت_عشق #حضرت_مولانا #molana #shams #film #pictures #movies #گل #fun #funnymemes #غزل #شعر #شاعر
  1,819 9 2 hours ago

Advertisements

  به مناسب زاد روز استادشهرام ناظري♥️♥️
  درهوایت بی‌قرارم روز و شب
  سر ز پایت برندارم روز و شب
  روز و شب را همچو خود مجنون کنم
  روز و شب را کی گذارم روز و شب
  جان و دل از عاشقان می‌خواستند
  جان و دل را می‌سپارم روز و شب
  تا نیابم آن چه در مغز منست
  یک زمانی سر نخارم روز و شب
  تا که عشقت مطربی آغاز کرد
  گاه چنگم گاه تارم روز و شب
  می‌زنی تو زخمه و بر می‌رود
  تا به گردون زیر و زارم روز و شب
  ساقیی کردی بشر را چل صبوح
  زان خمیر اندر خمارم روز و شب
  ای مهار عاشقان در دست تو
  در میان این قطارم روز و شب
  می‌کشم مستانه بارت بی‌خبر
  همچو اشتر زیر بارم روز و شب
  تا بنگشایی به قندت روزه‌ام
  تا قیامت روزه دارم روز و شب
  چون ز خوان فضل روزه بشکنم
  عید باشد روزگارم روز و شب
  جان روز و جان شب ای جان تو
  انتظارم انتظارم روز و شب
  تا به سالی نیستم موقوف عید
  با مه تو عیدوارم روز و شب
  زان شبی که وعده کردی روز بعد
  روز و شب را می‌شمارم روز و شب
  بس که کشت مهر جانم تشنه است
  ز ابر دیده اشکبارم روز و شب #شهرام_ناظری #موسيقي #مولانا #موسيقى #شعر #شاعر #شاعرانه #شمس #مولوی #موسيقي_كهن #موسيقى_ما #مولانای_جان #سماع #عرفان

  به مناسب زاد روز استادشهرام ناظري♥️♥️
درهوایت بی‌قرارم روز و شب
سر ز پایت برندارم روز و شب
روز و شب را همچو خود مجنون کنم
روز و شب را کی گذارم روز و شب
جان و دل از عاشقان می‌خواستند
جان و دل را می‌سپارم روز و شب
تا نیابم آن چه در مغز منست
یک زمانی سر نخارم روز و شب
تا که عشقت مطربی آغاز کرد
گاه چنگم گاه تارم روز و شب
می‌زنی تو زخمه و بر می‌رود
تا به گردون زیر و زارم روز و شب
ساقیی کردی بشر را چل صبوح
زان خمیر اندر خمارم روز و شب
ای مهار عاشقان در دست تو
در میان این قطارم روز و شب
می‌کشم مستانه بارت بی‌خبر
همچو اشتر زیر بارم روز و شب
تا بنگشایی به قندت روزه‌ام
تا قیامت روزه دارم روز و شب
چون ز خوان فضل روزه بشکنم
عید باشد روزگارم روز و شب
جان روز و جان شب ای جان تو
انتظارم انتظارم روز و شب
تا به سالی نیستم موقوف عید
با مه تو عیدوارم روز و شب
زان شبی که وعده کردی روز بعد
روز و شب را می‌شمارم روز و شب
بس که کشت مهر جانم تشنه است
ز ابر دیده اشکبارم روز و شب#شهرام_ناظری #موسيقي#مولانا #موسيقى #شعر #شاعر #شاعرانه #شمس #مولوی#موسيقي_كهن #موسيقى_ما #مولانای_جان #سماع #عرفان
  375 8 5 hours ago

  عشق باقی به سر و موی سر از غصه سپید
  زیرِ خاکستر خود، آتشِ پنهان دارم

  #ایرج_میرزا ♥️

  عشق باقی به سر و موی سر از غصه سپید
زیرِ خاکستر خود، آتشِ پنهان دارم

#ایرج_میرزا♥️
  18 5 5 hours ago

  مرا درد است و داوریی
  که جالینوس می گوید

  که‌من این درد و داور را
  نمی دانم ، نمی دانم ... #مولانای_جان

  مرا درد است و داوریی
که جالینوس می گوید

که‌من این درد و داور را
نمی دانم ، نمی دانم ... #مولانای_جان
  4 1 5 hours ago