#مهرالمثل Instagram Photos & Videos

مهرالمثل - 255 posts

Advertisements

  شرایط و محدوده اعمال ماده ۱۱۳۰

عامل عسروحرج باید در زمان درخواست طلاق موجود باشد:ضابطه تشخیص عسروحرج زن، معیار شخصی است و با توجه به وضعیت مادی، روحی، روانی و شخصیت زن احراز می‌گردد اما این مانع از آن نیست که در تشخیص تنگی و مشقت به عرف مراجعه ننماییم.دائم بودن رابطه زوجیتاحراز عسر و حرج: این امر توسط دادگاه صورت می‌گیرد و مطابق قاعده «البینه علی المدعی» زن باید برای اثبات آن اقامه دلیل نماید. تفکیک ظریفی در این باب لازم است و آن، اینکه آوردن دلیل بر زن است و احراز عسر و حرج با دادگاه. ☎#09148066880
🏣آدرس دفتر: ولیعصر - نبش فلکه رودکی
⏰جهت ارج نهادن به موکل های گرامی ، مراجعه جهت مشاوره بیشتر از نیم ساعت، فقط با تعیین وقت قبلي

#وکیل_آذربایجان#
فلکه_رودکی#
#موسوی#09148066880
#دادگستری_تبریز#وکیل_تبریز#وعده_دروغ #وعده_ازدواج #ارش_البکاره #مهرالمثل #دیه #مهریه #ازدواج_سفید #ازدواج #وکیل

  شرایط و محدوده اعمال ماده ۱۱۳۰

  عامل عسروحرج باید در زمان درخواست طلاق موجود باشد:ضابطه تشخیص عسروحرج زن، معیار شخصی است و با توجه به وضعیت مادی، روحی، روانی و شخصیت زن احراز می‌گردد اما این مانع از آن نیست که در تشخیص تنگی و مشقت به عرف مراجعه ننماییم.دائم بودن رابطه زوجیتاحراز عسر و حرج: این امر توسط دادگاه صورت می‌گیرد و مطابق قاعده «البینه علی المدعی» زن باید برای اثبات آن اقامه دلیل نماید. تفکیک ظریفی در این باب لازم است و آن، اینکه آوردن دلیل بر زن است و احراز عسر و حرج با دادگاه. ☎ #09148066880
  🏣آدرس دفتر: ولیعصر - نبش فلکه رودکی
  ⏰جهت ارج نهادن به موکل های گرامی ، مراجعه جهت مشاوره بیشتر از نیم ساعت، فقط با تعیین وقت قبلي

  #وکیل_آذربایجان #
  فلکه_رودکی#
  #موسوی #09148066880
  #دادگستری_تبریز #وکیل_تبریز #وعده_دروغ #وعده_ازدواج #ارش_البکاره #مهرالمثل #دیه #مهریه #ازدواج_سفید #ازدواج #وکیل

  4 0 8 hours ago
  ازدواج سفید چیست؟

اگر بخواهیم ازدواج سفید را به صورت ساده تعریف نماییم می‌توانیم بگوییم که ازدواج سفید، شروع و تشکیل پیوند زناشویی بین یک زن و مرد بدون لحاظ چارچوب قانونی، حقوقی، شرعی و عرفی می‌باشد.

در واقع در ازدواج سفید زن و مرد بدون ثبت رسمی و قانونی مسئله ازدواج و بدون گذراندن آداب و رسوم مرسوم در رابطه با ازدواج رسمی، شروع زندگی‌شان را زیر یک سقف پایه ریزی می‌نمایند. طبعاً در چنین ارتباطی طرفین تعهد قانونی و شرعی نسبت به یکدیگر ندارند و نمی‌توانند مدعی حق و حقوقی نسبت به یکدیگر باشند.

با این اوصاف متوجه می شویم که ازدواج سفید پدیده‌ای غیر قانونی، غیر رسمی و خلاف و آداب و رسوم حاکم بر جامعه می باشد و در دنباله آن، مجموعه ای از ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی به بار می‌آید.
☎#09148066880
🏣آدرس دفتر: ولیعصر - نبش فلکه رودکی
⏰جهت ارج نهادن به موکل های گرامی ، مراجعه جهت مشاوره بیشتر از نیم ساعت، فقط با تعیین وقت قبلي

#وکیل_آذربایجان#
فلکه_رودکی#
#موسوی#09148066880
#دادگستری_تبریز#وکیل_تبریز#وعده_دروغ #وعده_ازدواج #ارش_البکاره #مهرالمثل #دیه #مهریه #ازدواج_سفید #ازدواج #وکیل

  ازدواج سفید چیست؟

  اگر بخواهیم ازدواج سفید را به صورت ساده تعریف نماییم می‌توانیم بگوییم که ازدواج سفید، شروع و تشکیل پیوند زناشویی بین یک زن و مرد بدون لحاظ چارچوب قانونی، حقوقی، شرعی و عرفی می‌باشد.

  در واقع در ازدواج سفید زن و مرد بدون ثبت رسمی و قانونی مسئله ازدواج و بدون گذراندن آداب و رسوم مرسوم در رابطه با ازدواج رسمی، شروع زندگی‌شان را زیر یک سقف پایه ریزی می‌نمایند. طبعاً در چنین ارتباطی طرفین تعهد قانونی و شرعی نسبت به یکدیگر ندارند و نمی‌توانند مدعی حق و حقوقی نسبت به یکدیگر باشند.

  با این اوصاف متوجه می شویم که ازدواج سفید پدیده‌ای غیر قانونی، غیر رسمی و خلاف و آداب و رسوم حاکم بر جامعه می باشد و در دنباله آن، مجموعه ای از ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی به بار می‌آید.
  #09148066880
  🏣آدرس دفتر: ولیعصر - نبش فلکه رودکی
  ⏰جهت ارج نهادن به موکل های گرامی ، مراجعه جهت مشاوره بیشتر از نیم ساعت، فقط با تعیین وقت قبلي

  #وکیل_آذربایجان #
  فلکه_رودکی#
  #موسوی #09148066880
  #دادگستری_تبریز #وکیل_تبریز #وعده_دروغ #وعده_ازدواج #ارش_البکاره #مهرالمثل #دیه #مهریه #ازدواج_سفید #ازدواج #وکیل

  9 0 8 hours ago

Advertisements

  #حقوق
#بکارت
#دیه
#مهرالمثل
 طبق ماده 231 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که زنا به دختر باکره، در مواردی که زنای به عنف یا در حکم آن تشخیص داده شود، در صورت پاره شدن پرده بکارت بر اثر زنای به عنف، مرتکب به پرداخت ارش البکاره و مهر المثل محکوم خواهد شد. در صورتی که زنای به عنف با دختر غیر باکره انجام شود، فقط امکان مطالبه مهرالمثل وجود دارد. – اگر مردی با دختری که با وی رابطه زوجیت ندارد، به واسطه زنا با دختر باکره و یا هر وسیله دیگری موجب پاره شدن پرده بکارت وی شود موظف به پرداخت مهر المثل می باشد. – اگر ازاله بکارت با رضایت دختر انجام شود، مرد ضامن پرداخت مهرالمثل نمی باشد اما اگر موجب مرضی شود که به مثانه آسیبی برسد و یا موجب یکی شدن مجرای مدفوع و ادرار و یا باعث آسیب و عدم توان در نگهداری ادرار شود، حسب مورد به پرداخت ارش یا دیه، حتی با وجود رضایت دختر بر رابطه جنسی محکوم می شود. – رضایت دختر نابالغ بر زنا و یا دختری که بر اثر تهدید و اکراه، به زنا تن داده است، در حکم عدم رضایت محسوب می شود.

  #حقوق
  #بکارت
  #دیه
  #مهرالمثل
  طبق ماده 231 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که زنا به دختر باکره، در مواردی که زنای به عنف یا در حکم آن تشخیص داده شود، در صورت پاره شدن پرده بکارت بر اثر زنای به عنف، مرتکب به پرداخت ارش البکاره و مهر المثل محکوم خواهد شد. در صورتی که زنای به عنف با دختر غیر باکره انجام شود، فقط امکان مطالبه مهرالمثل وجود دارد. – اگر مردی با دختری که با وی رابطه زوجیت ندارد، به واسطه زنا با دختر باکره و یا هر وسیله دیگری موجب پاره شدن پرده بکارت وی شود موظف به پرداخت مهر المثل می باشد. – اگر ازاله بکارت با رضایت دختر انجام شود، مرد ضامن پرداخت مهرالمثل نمی باشد اما اگر موجب مرضی شود که به مثانه آسیبی برسد و یا موجب یکی شدن مجرای مدفوع و ادرار و یا باعث آسیب و عدم توان در نگهداری ادرار شود، حسب مورد به پرداخت ارش یا دیه، حتی با وجود رضایت دختر بر رابطه جنسی محکوم می شود. – رضایت دختر نابالغ بر زنا و یا دختری که بر اثر تهدید و اکراه، به زنا تن داده است، در حکم عدم رضایت محسوب می شود.

  2 0 20 May, 2019

Advertisements

  ✳️مهریه 
مهر مالی است که به هنگام عقد نکاح براى ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت مى شود و صداق- صداقيه، کابين و فرض هم ناميده مى شود.
مهر عندالمطالبه است يعنی به محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مهر مى شود و اين مالکيت نسبت به نصف مهر مستقر و در نيمی ديگر متزلزل است. ⚖ انواع مهر
1- مهر السنه: 
مهری است که پيامبر اسلام (ص) برای حضرت فاطمه (ع) مقرر کردند و آن عبارت از 262 مثقال و نيم پول نقره مسکوک است.

2- مهر المسمی: 
عبارت از ميزان مالی است که به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر مى شود و مورد توافق زوجين است.

3- مهر المثل: 
در عقد نکاح مى توان مهر تعيين نکرد و زوجين می توانند پس از وقوع عقد با توافق مهر تعيين کنند، حال اگر قبل از تراضی براي تعيين مهر نزدیکی شود زوجه مستحق مهر المثل است و مهر المثل عبارت از مالی است که با در نظر گرفتن وضع خانوادگی و حال اقران و نزديکان زوجه تعيين مى شود.

4- مهر المتعه: 
چنانچه در عقد نکاح مهر تعيين نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد مقداری را به عنوان مهر تعيين و به زوجه پرداخت مى کند و اين مبلغ بستگی به وضعيت مالی زوج دارد.
#حقوق#مهریه#مهرالمثل#مهرالمسمی
#مهرالمتعه 
آماده شنیدن تجربیات و سوالات شما عزیزان هستیم.
کانال تلگرامی ما در بیو پیج به آدرس ذیل👇👇👇
T.me/soroushmadaniat

  ✳️مهریه
  مهر مالی است که به هنگام عقد نکاح براى ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت مى شود و صداق- صداقيه، کابين و فرض هم ناميده مى شود.
  مهر عندالمطالبه است يعنی به محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مهر مى شود و اين مالکيت نسبت به نصف مهر مستقر و در نيمی ديگر متزلزل است. ⚖ انواع مهر
  1- مهر السنه:
  مهری است که پيامبر اسلام (ص) برای حضرت فاطمه (ع) مقرر کردند و آن عبارت از 262 مثقال و نيم پول نقره مسکوک است.

  2- مهر المسمی:
  عبارت از ميزان مالی است که به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر مى شود و مورد توافق زوجين است.

  3- مهر المثل:
  در عقد نکاح مى توان مهر تعيين نکرد و زوجين می توانند پس از وقوع عقد با توافق مهر تعيين کنند، حال اگر قبل از تراضی براي تعيين مهر نزدیکی شود زوجه مستحق مهر المثل است و مهر المثل عبارت از مالی است که با در نظر گرفتن وضع خانوادگی و حال اقران و نزديکان زوجه تعيين مى شود.

  4- مهر المتعه:
  چنانچه در عقد نکاح مهر تعيين نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد مقداری را به عنوان مهر تعيين و به زوجه پرداخت مى کند و اين مبلغ بستگی به وضعيت مالی زوج دارد.
  #حقوق #مهریه #مهرالمثل #مهرالمسمی
  #مهرالمتعه
  آماده شنیدن تجربیات و سوالات شما عزیزان هستیم.
  کانال تلگرامی ما در بیو پیج به آدرس ذیل👇👇👇
  T.me/soroushmadaniat

  10 0 7 May, 2019
  ✏تجاوز به عنف
 براساس ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی ، مجازات تجاوز به عنف ، اعدام خواهد بود ، بر طبق این ماده ، حکم مجازات زنااعدام است و فرقی میان جوان ، پیر ، مجرد و متاهل جهت اجرای حکم اعدام نخواهد بود .

اثبات بدون رضایت بودن عمل تجاوز توسط قربانی ، بر عهده او قرار دارد ، از این رو اگر مرد عمل زنا را انکار کند ، زن است که باید نزدیکی بدون رضایت خود را به اثبات رساند .

شهادت ۴ شاهد عاقل و عادل ، ۴ بار اقرار متهم در نزد قاضی و علم قاضی با توجه به قرائن و شواهد ، اثبات کننده عمل تجاوز به عنف خواهد بود .

اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند ، برای آگاهی قاضی مهم بوده و این اقرار جزء قرائن و شواهد خواهد بود .

ماده ۲۳۱
در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد. #تجاوز#تجاوز جنسی#اعدام #زنا#مهرالمثل#ارش البکاره#قانون مجازات#متهم#وکیل#مشاوره

  ✏تجاوز به عنف
  براساس ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی ، مجازات تجاوز به عنف ، اعدام خواهد بود ، بر طبق این ماده ، حکم مجازات زنااعدام است و فرقی میان جوان ، پیر ، مجرد و متاهل جهت اجرای حکم اعدام نخواهد بود .

  اثبات بدون رضایت بودن عمل تجاوز توسط قربانی ، بر عهده او قرار دارد ، از این رو اگر مرد عمل زنا را انکار کند ، زن است که باید نزدیکی بدون رضایت خود را به اثبات رساند .

  شهادت ۴ شاهد عاقل و عادل ، ۴ بار اقرار متهم در نزد قاضی و علم قاضی با توجه به قرائن و شواهد ، اثبات کننده عمل تجاوز به عنف خواهد بود .

  اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند ، برای آگاهی قاضی مهم بوده و این اقرار جزء قرائن و شواهد خواهد بود .

  ماده ۲۳۱
  در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد. #تجاوز #تجاوز جنسی #اعدام #زنا #مهرالمثل #ارش البکاره #قانون مجازات #متهم #وکیل #مشاوره

  33 2 7 May, 2019

Advertisements

  #مهرالمثل #مهرالمتعه
#مفوضه_المهر

در صورت عدم تعیین مهریه اگر بین زن و شوهر نزدیکی شود، زن مستحق مهر‌المثل خواهد بود. 
مهرالمثل عبارت است از مهری که بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، موقعیت خانوادگی، تحصیلات و غیره با توجه به مقتضیات زمان و مکان تعیین می‌شود.
اگر قبل از نزدیکی و تعیین مهر طلاق واقع شود، زن مستحق مهر‌المتعه خواهد بود که با توجه به حال مرد از نظر دارایی و نداری تعیین می‌شود.
همچنین ممکن است تعیین مهریه به یکی از زوجین یا شخص دیگری سپرده شود. زنی که اینگونه ازدواج می‌کند را مفوضه‌المهر می‌نامند.
 کسی که به سمت داور برای تعیین مهر انتخاب شده باشد اگر شوهر یا شخص ثالث باشد، می‌تواند مهر را هرقدر که بخواهد تعیین کند اما اگر اختیار تعیین مهریه به زن سپرده شود، او نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل تعیین کند چون خودش در این موضوع دارای نفع است و این محدودیت برای جلوگیری از سوءاستفاده می‌باشد.

به‌طو‌رکلی تعیین مهریه بعد از انحلال عقد ازدواج در صورت عدم تعیین مهریه به ترتیب زیر است: در صورت طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر ، زن مستحق مهرالمتعه می‌باشد. اما اگر طلاق بعد از نزدیکی باشد زن مستحق مهرالمثل می‌باشد.
در صورت فوت زوج قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن مستحق هیچ‌گونه مهری نخواهد بود ولی فوت بعد از زناشویی، زن مستحق مهرالمثل می‌شود.
 در صورت فسخ ازدواج هم نظیر فوت، قبل از نزدیکی زن مهری ندارد اما بعد از زناشویی زن مستحق مهرالمثل می‌باشد.

  #مهرالمثل #مهرالمتعه
  #مفوضه_المهر

  در صورت عدم تعیین مهریه اگر بین زن و شوهر نزدیکی شود، زن مستحق مهر‌المثل خواهد بود.
  مهرالمثل عبارت است از مهری که بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، موقعیت خانوادگی، تحصیلات و غیره با توجه به مقتضیات زمان و مکان تعیین می‌شود.
  اگر قبل از نزدیکی و تعیین مهر طلاق واقع شود، زن مستحق مهر‌المتعه خواهد بود که با توجه به حال مرد از نظر دارایی و نداری تعیین می‌شود.
  همچنین ممکن است تعیین مهریه به یکی از زوجین یا شخص دیگری سپرده شود. زنی که اینگونه ازدواج می‌کند را مفوضه‌المهر می‌نامند.
  کسی که به سمت داور برای تعیین مهر انتخاب شده باشد اگر شوهر یا شخص ثالث باشد، می‌تواند مهر را هرقدر که بخواهد تعیین کند اما اگر اختیار تعیین مهریه به زن سپرده شود، او نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل تعیین کند چون خودش در این موضوع دارای نفع است و این محدودیت برای جلوگیری از سوءاستفاده می‌باشد.

  به‌طو‌رکلی تعیین مهریه بعد از انحلال عقد ازدواج در صورت عدم تعیین مهریه به ترتیب زیر است: در صورت طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر ، زن مستحق مهرالمتعه می‌باشد. اما اگر طلاق بعد از نزدیکی باشد زن مستحق مهرالمثل می‌باشد.
  در صورت فوت زوج قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن مستحق هیچ‌گونه مهری نخواهد بود ولی فوت بعد از زناشویی، زن مستحق مهرالمثل می‌شود.
  در صورت فسخ ازدواج هم نظیر فوت، قبل از نزدیکی زن مهری ندارد اما بعد از زناشویی زن مستحق مهرالمثل می‌باشد.

  86 0 6 May, 2019
  مهرالمثل و ارش البکاره

مهرالمثل مهریه ای است که در مواردی پرداخت میشود که زن به عقد دائم مردی بدون تعیین مهریه درآید یا مهریه تعیین شده مالیت(ارزش اقتصادی)  نداشته باشد و یا باطل باشد و رابطه زناشویی نیز انجام شده باشد یا اینکه مردی بدون رابطه زوجیت با زنی با اکراه (به زور) رابطه جنسی برقرار نماید در اینصورت به زن مهرالمثل پرداخت میشود یعنی مهریه ای که در عرف جامعه برای زنان هم شأن وی تعیین میگردد.

ارش البکاره مربوط به جایی است پرده بکارت دختری توسط دیگری زایل شده باشد در این صورت به وی با حکم دادگاه ارش (خسارت) پرداخته میشود. ☎#09148066880
🏣آدرس دفتر: ولیعصر - نبش فلکه رودکی
⏰جهت ارج نهادن به موکل های گرامی ، مراجعه جهت مشاوره بیشتر از نیم ساعت، فقط با تعیین وقت قبلي

#وکیل_آذربایجان#فلکه_رودکی#موسوی#09148066880#دادگستری_تبریز#وکیل_تبریز#وعده_دروغ #وعده_ازدواج #ارش_البکاره #مهرالمثل #دیه مهریه

  مهرالمثل و ارش البکاره

  مهرالمثل مهریه ای است که در مواردی پرداخت میشود که زن به عقد دائم مردی بدون تعیین مهریه درآید یا مهریه تعیین شده مالیت(ارزش اقتصادی)  نداشته باشد و یا باطل باشد و رابطه زناشویی نیز انجام شده باشد یا اینکه مردی بدون رابطه زوجیت با زنی با اکراه (به زور) رابطه جنسی برقرار نماید در اینصورت به زن مهرالمثل پرداخت میشود یعنی مهریه ای که در عرف جامعه برای زنان هم شأن وی تعیین میگردد.

  ارش البکاره مربوط به جایی است پرده بکارت دختری توسط دیگری زایل شده باشد در این صورت به وی با حکم دادگاه ارش (خسارت) پرداخته میشود. ☎ #09148066880
  🏣آدرس دفتر: ولیعصر - نبش فلکه رودکی
  ⏰جهت ارج نهادن به موکل های گرامی ، مراجعه جهت مشاوره بیشتر از نیم ساعت، فقط با تعیین وقت قبلي

  #وکیل_آذربایجان #فلکه_رودکی #موسوی #09148066880 #دادگستری_تبریز #وکیل_تبریز #وعده_دروغ #وعده_ازدواج #ارش_البکاره #مهرالمثل #دیه مهریه

  14 1 29 April, 2019
  وقت بخیر
📖 احکام مهریه در ازدواج موقت
📕درعقد موقت اگر مهری برای زن تعیین نشده باشد عقد باطل است.
اگر در عقد موقت زن در مدت تعیین شده و قبل از نزدیکی فوت کند باز مهریه به او تعلق می گیرد.در نکاح موقت اگر مرد تا آخر مدت تعیین شده با زن نزدیکی نکرد زن می تواند تمام مهریه را از مرد بگیرد. 
در عقد موقت اگر شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت باقیمانده از عقد نکاح را به زن ببخشد باید نصف مهریه را به زن بدهد.
📕اثر فسخ نکاح در پرداخت مهریه
اگر در عقد نکاح قبل از وقوع نزدیکی بین زن و شوهر عقد با وجود یکی از دلایل شرعی فسخ شود هیچ مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد،مگر اینکه علت فسخ ناتوانی شوهر از انجام عمل زناشویی باشد که این عیب عنن گفته می شود و در این صورت نیمی از مهریه به زن تعلق خواهد گرفت.
اگر فسخ نکاح به هر جهتی بعد از نزدیکی واقع شود تمام مهریه تعیین شده به زن تعلق خواهد گرفت.اگر مهریه تعیین نشده باشد و نکاح به علت عنن فسخ شود زن می تواند نیمی از مهر المثل خود را از مرد مطالبه نماید.اگر علت فسخ نکاح تدلیس یعنی فریب خوردن مرد توسط زن باشد در هیچ صورتی هیچ مهری به زن تعلق نخواهد گرفت.
مطالب کاربردی حقوقی..
#مشاور_حقوقی#حق#حقوق#حقوقیها#قانون #قوانین#قوانین_ایران #کیفری #عمومی#جرم#مهرالمثل #جنایت#مجازات #مجرم #عقدموقت #دادگاه_کیفری#دادگاه_عمومی#دادگاه_خانواده#دادخواست#قاضی#بازپرس#دادیار #حکم#فسخ نکاح #قضایی#دادسرا#خانواده#نکاح#ازدواج#طلاق#

  وقت بخیر
  📖 احکام مهریه در ازدواج موقت
  📕درعقد موقت اگر مهری برای زن تعیین نشده باشد عقد باطل است.
  اگر در عقد موقت زن در مدت تعیین شده و قبل از نزدیکی فوت کند باز مهریه به او تعلق می گیرد.در نکاح موقت اگر مرد تا آخر مدت تعیین شده با زن نزدیکی نکرد زن می تواند تمام مهریه را از مرد بگیرد.
  در عقد موقت اگر شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت باقیمانده از عقد نکاح را به زن ببخشد باید نصف مهریه را به زن بدهد.
  📕اثر فسخ نکاح در پرداخت مهریه
  اگر در عقد نکاح قبل از وقوع نزدیکی بین زن و شوهر عقد با وجود یکی از دلایل شرعی فسخ شود هیچ مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد،مگر اینکه علت فسخ ناتوانی شوهر از انجام عمل زناشویی باشد که این عیب عنن گفته می شود و در این صورت نیمی از مهریه به زن تعلق خواهد گرفت.
  اگر فسخ نکاح به هر جهتی بعد از نزدیکی واقع شود تمام مهریه تعیین شده به زن تعلق خواهد گرفت.اگر مهریه تعیین نشده باشد و نکاح به علت عنن فسخ شود زن می تواند نیمی از مهر المثل خود را از مرد مطالبه نماید.اگر علت فسخ نکاح تدلیس یعنی فریب خوردن مرد توسط زن باشد در هیچ صورتی هیچ مهری به زن تعلق نخواهد گرفت.
  مطالب کاربردی حقوقی..
  #مشاور_حقوقی #حق #حقوق #حقوقیها #قانون #قوانین #قوانین_ایران #کیفری #عمومی #جرم #مهرالمثل #جنایت #مجازات #مجرم #عقدموقت #دادگاه_کیفری #دادگاه_عمومی #دادگاه_خانواده #دادخواست #قاضی #بازپرس #دادیار #حکم #فسخ نکاح #قضایی #دادسرا #خانواده #نکاح #ازدواج #طلاق #

  23 1 29 April, 2019
  #سوال:
اگر دختر باکره با خواست خودش نزدیکی شود و پرده از بین برود.اگر دختر شکایت کند ،حالا جدا از شلاق که هر دو میخورند. 
#پاسخ:
در صورتیکه با رضایت دختر باشد ( اصل بر اینست که با رضایت بوده است) ارش البکاره به او تعلق نمیگیرد ولی #مهرالمثل برای دختر تعیین خواهد شد و مجازات #حبس نخواهد داشت
@gil.lawyer
@gil.lawyer

  #سوال :
  اگر دختر باکره با خواست خودش نزدیکی شود و پرده از بین برود.اگر دختر شکایت کند ،حالا جدا از شلاق که هر دو میخورند.
  #پاسخ :
  در صورتیکه با رضایت دختر باشد ( اصل بر اینست که با رضایت بوده است) ارش البکاره به او تعلق نمیگیرد ولی #مهرالمثل برای دختر تعیین خواهد شد و مجازات #حبس نخواهد داشت
  @gil.lawyer
  @gil.lawyer

  1,625 43 28 April, 2019

Advertisements

  مهر المثل چیست؟

اين نوع مهر،مهري است كه مقدار و ميزان آن ضمن عقد نكاح تعيين نشده است،بلكه به موجب قرارداد و يا عرف و عادت و وضعيت زن از لحاظ سن،زيبايي،تحصيلات،موقعيت خانوادگي و اجتماعي و غيره تعيين مي‌شود.طرفين عقد يا شخص ثالث كه اختيار تعيين مهر به موجب عقد به او واگذار شده است،مي‌توانند با توافق به هر ميزان كه بخواهند آن را تعيين نمايند.اين مربوط به زماني است كه طرفين اين اختيار تعيين مهر را به يك­ديگر يا شخص ثالث داده‌اند،ولي مواردي غير از مورد فوق در قانون مدني احصاء شده است كه زن مستحق مهر المثل است و آن­ها عبارتند از:

طبق ماده 1087 قانون مدنی،هرگاه مهر در عقد تعيين نشده باشد و قبل از تراضي بر مهر معين بين زوجين نزديكي واقع شده باشد.

هرگاه عدم مهر در عقد شرط شده باشد و قبل از تراضي زوجين بر مهر نزديكي واقع شود (ماده 1087 ق.م)

طبق تصريح ماده 1100 ق.م:«هرگاه توافق طرفين در مورد مهر المسمي به جهتي از جهات باطل باشد،مثل عدم قابليت تملك مالي تعيين شده و يا مبهم بودن آن،در اين صورت نيز زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود»

طبق تصريح ماده 1099 ق.م:«چنان­چه عقد نكاح باطل و زن جاهل به بطلان بوده باشد و در اثر عقد نكاح باطل،زن اقدام به نزديكي كرده باشد،مستحق مهر المثل خواهد بود»

درخصوص اين­كه در تعيين قيمت مهر المثل،قيمت روز بايد در نظر گرفته شود يا زمان نزديكي،بين فقهاي اسلامي اختلاف نظر وجود دارد، ولي نظريات مشهور فقهاي اماميه زمان نزديكي است؛زيرا معتقدند همان روز ميزان مهريه بر ذمه تعلق مي‌گيرد.

لازم به ذکر است که در تعیین مهرالمثل وضعیت زن و اماثل و اقران و اقارب و همچنین ‌معمول محل و غیره در نظر گرفته میی‌شود(ماده 1091 قانون مدنی)ولی در تعیین مهرالمتعه وضعیت مرد از حیث فقر و غنا لحاظ می‌گردد.(ماده 1094 قانون مدنی)
#مهرالمثل

  مهر المثل چیست؟

  اين نوع مهر،مهري است كه مقدار و ميزان آن ضمن عقد نكاح تعيين نشده است،بلكه به موجب قرارداد و يا عرف و عادت و وضعيت زن از لحاظ سن،زيبايي،تحصيلات،موقعيت خانوادگي و اجتماعي و غيره تعيين مي‌شود.طرفين عقد يا شخص ثالث كه اختيار تعيين مهر به موجب عقد به او واگذار شده است،مي‌توانند با توافق به هر ميزان كه بخواهند آن را تعيين نمايند.اين مربوط به زماني است كه طرفين اين اختيار تعيين مهر را به يك­ديگر يا شخص ثالث داده‌اند،ولي مواردي غير از مورد فوق در قانون مدني احصاء شده است كه زن مستحق مهر المثل است و آن­ها عبارتند از:

  طبق ماده 1087 قانون مدنی،هرگاه مهر در عقد تعيين نشده باشد و قبل از تراضي بر مهر معين بين زوجين نزديكي واقع شده باشد.

  هرگاه عدم مهر در عقد شرط شده باشد و قبل از تراضي زوجين بر مهر نزديكي واقع شود (ماده 1087 ق.م)

  طبق تصريح ماده 1100 ق.م:«هرگاه توافق طرفين در مورد مهر المسمي به جهتي از جهات باطل باشد،مثل عدم قابليت تملك مالي تعيين شده و يا مبهم بودن آن،در اين صورت نيز زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود»

  طبق تصريح ماده 1099 ق.م:«چنان­چه عقد نكاح باطل و زن جاهل به بطلان بوده باشد و در اثر عقد نكاح باطل،زن اقدام به نزديكي كرده باشد،مستحق مهر المثل خواهد بود»

  درخصوص اين­كه در تعيين قيمت مهر المثل،قيمت روز بايد در نظر گرفته شود يا زمان نزديكي،بين فقهاي اسلامي اختلاف نظر وجود دارد، ولي نظريات مشهور فقهاي اماميه زمان نزديكي است؛زيرا معتقدند همان روز ميزان مهريه بر ذمه تعلق مي‌گيرد.

  لازم به ذکر است که در تعیین مهرالمثل وضعیت زن و اماثل و اقران و اقارب و همچنین ‌معمول محل و غیره در نظر گرفته میی‌شود(ماده 1091 قانون مدنی)ولی در تعیین مهرالمتعه وضعیت مرد از حیث فقر و غنا لحاظ می‌گردد.(ماده 1094 قانون مدنی)
  #مهرالمثل

  497 3 31 March, 2019
  #مهرالمثل

اگر در زمان عقد مهریه زن نامعلوم باشد و یا ارزش عرفی و مالی نداشته باشد، مهریه ای که به زن پس از ازدواج و برقراری رابطه زناشویی تعلق میگیرد، با توجه به موقعیت اجتماعی و خانوادگی زن و دیگر اوضاع و احوال تعیین میگردد که این نوع مهریه مهرالمثل نامیده میشود.

  #مهرالمثل

  اگر در زمان عقد مهریه زن نامعلوم باشد و یا ارزش عرفی و مالی نداشته باشد، مهریه ای که به زن پس از ازدواج و برقراری رابطه زناشویی تعلق میگیرد، با توجه به موقعیت اجتماعی و خانوادگی زن و دیگر اوضاع و احوال تعیین میگردد که این نوع مهریه مهرالمثل نامیده میشود.

  99 0 4 March, 2019
  💢مهرالمثل چیست؟
مهرالمثل مهری است که برحسب حال زن و عرف و عادت و موقعیت خانوادگی و مقام و منزلت خانوادگی، تحصیلات و .... برای زن تعیین میشود.
✅موارد تعیین مهر المثل بنابر قانون مدنی برحسب موارد زیر است:
1) مهریه در زمان عقد تعیین نشود.
2)شرط شود که زن مستحق مهریه نیست.
3)بنابر دلایلی مهرالمُسمّی(مهری که زن و شوهر در سندازدواج تعیین میکنند) باطل شناخته شود.
4)درصورتی که عقدنکاح باطل شده و زن از باطل شدن آن ناآگاه باشد. 💥در تمام این موارد "نـزدیکی" بین شوهر و زن برای استحقاق زن نسبت به مهرالمثل "شرط" است. 💥در موارد 1و2 میتوان بعد از عقد و «قبل از نزدیکی» ، زن و شوهر مهریه تعیین کنند و شوهر ملزم به پرداخت شود.
Kh.m
#مهرالمثل #مهریه #حق_زن #شرایط_استحقاق_زن #مهریه_زن

  💢مهرالمثل چیست؟
  مهرالمثل مهری است که برحسب حال زن و عرف و عادت و موقعیت خانوادگی و مقام و منزلت خانوادگی، تحصیلات و .... برای زن تعیین میشود.
  ✅موارد تعیین مهر المثل بنابر قانون مدنی برحسب موارد زیر است:
  1) مهریه در زمان عقد تعیین نشود.
  2)شرط شود که زن مستحق مهریه نیست.
  3)بنابر دلایلی مهرالمُسمّی(مهری که زن و شوهر در سندازدواج تعیین میکنند) باطل شناخته شود.
  4)درصورتی که عقدنکاح باطل شده و زن از باطل شدن آن ناآگاه باشد. 💥در تمام این موارد "نـزدیکی" بین شوهر و زن برای استحقاق زن نسبت به مهرالمثل "شرط" است. 💥در موارد 1و2 میتوان بعد از عقد و «قبل از نزدیکی» ، زن و شوهر مهریه تعیین کنند و شوهر ملزم به پرداخت شود.
  Kh.m
  #مهرالمثل #مهریه #حق_زن #شرایط_استحقاق_زن #مهریه_زن

  48 0 3 March, 2019
  #مهرالمثل ✳در صورت عدم تعیین مهریه اگر بین زن و شوهر نزدیکی شود، زن مستحق مهر‌المثل خواهد بود. 🔸مهرالمثل عبارت است از مهری که بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، موقعیت خانوادگی، تحصیلات و غیره با توجه به مقتضیات زمان و مکان تعیین می‌شود.
🔸اگر قبل از نزدیکی و تعیین مهر طلاق واقع شود، زن مستحق مهر‌المتعه خواهد بود که با توجه به حال مرد از نظر دارایی و نداری تعیین می‌شود.
🔸همچنین ممکن است تعیین مهریه به یکی از زوجین یا شخص دیگری سپرده شود. زنی که اینگونه ازدواج می‌کند را مفوضه‌المهر می‌نامند.
 کسی که به سمت داور برای تعیین مهر انتخاب شده باشد اگر شوهر یا شخص ثالث باشد، می‌تواند مهر را هرقدر که بخواهد تعیین کند اما اگر اختیار تعیین مهریه به زن سپرده شود، او نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل تعیین کند چون خودش در این موضوع دارای نفع است و این محدودیت برای جلوگیری از سوءاستفاده می‌باشد. ✳به‌طو‌رکلی تعیین مهریه بعد از انحلال عقد ازدواج در صورت عدم تعیین مهریه به ترتیب زیر است: 🔺 در صورت طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر ، زن مستحق مهرالمتعه می‌باشد. اما اگر طلاق بعد از نزدیکی باشد زن مستحق مهرالمثل می‌باشد.
🔺 در صورت فوت زوج قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن مستحق هیچ‌گونه مهری نخواهد بود ولی فوت بعد از زناشویی، زن مستحق مهرالمثل می‌شود.
🔺 در صورت فسخ ازدواج هم نظیر فوت، قبل از نزدیکی زن مهری ندارد اما بعد از زناشویی زن مستحق مهرالمثل می‌باشد.

  #مهرالمثل ✳در صورت عدم تعیین مهریه اگر بین زن و شوهر نزدیکی شود، زن مستحق مهر‌المثل خواهد بود. 🔸مهرالمثل عبارت است از مهری که بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، موقعیت خانوادگی، تحصیلات و غیره با توجه به مقتضیات زمان و مکان تعیین می‌شود.
  🔸اگر قبل از نزدیکی و تعیین مهر طلاق واقع شود، زن مستحق مهر‌المتعه خواهد بود که با توجه به حال مرد از نظر دارایی و نداری تعیین می‌شود.
  🔸همچنین ممکن است تعیین مهریه به یکی از زوجین یا شخص دیگری سپرده شود. زنی که اینگونه ازدواج می‌کند را مفوضه‌المهر می‌نامند.
  کسی که به سمت داور برای تعیین مهر انتخاب شده باشد اگر شوهر یا شخص ثالث باشد، می‌تواند مهر را هرقدر که بخواهد تعیین کند اما اگر اختیار تعیین مهریه به زن سپرده شود، او نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل تعیین کند چون خودش در این موضوع دارای نفع است و این محدودیت برای جلوگیری از سوءاستفاده می‌باشد. ✳به‌طو‌رکلی تعیین مهریه بعد از انحلال عقد ازدواج در صورت عدم تعیین مهریه به ترتیب زیر است: 🔺 در صورت طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر ، زن مستحق مهرالمتعه می‌باشد. اما اگر طلاق بعد از نزدیکی باشد زن مستحق مهرالمثل می‌باشد.
  🔺 در صورت فوت زوج قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن مستحق هیچ‌گونه مهری نخواهد بود ولی فوت بعد از زناشویی، زن مستحق مهرالمثل می‌شود.
  🔺 در صورت فسخ ازدواج هم نظیر فوت، قبل از نزدیکی زن مهری ندارد اما بعد از زناشویی زن مستحق مهرالمثل می‌باشد.

  43 2 1 March, 2019
  #مهرالمثل #مهرالمتعه
#مفوضه_المهر
✳در صورت عدم تعیین مهریه اگر بین زن و شوهر نزدیکی شود، زن مستحق مهر‌المثل خواهد بود. 
#مهرالمثل عبارت است از مهری که بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، موقعیت خانوادگی، تحصیلات و غیره با توجه به مقتضیات زمان و مکان تعیین می‌شود.
#اگر قبل از نزدیکی و تعیین مهر طلاق واقع شود، زن مستحق مهر‌المتعه خواهد بود که با توجه به حال مرد از نظر دارایی و نداری تعیین می‌شود.
#همچنین ممکن است تعیین مهریه به یکی از زوجین یا شخص دیگری سپرده شود. زنی که اینگونه ازدواج می‌کند را مفوضه‌المهر می‌نامند.
# کسی که به سمت داور برای تعیین مهر انتخاب شده باشد اگر شوهر یا شخص ثالث باشد، می‌تواند مهر را هرقدر که بخواهد تعیین کند اما اگر اختیار تعیین مهریه به زن سپرده شود، او نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل تعیین کند چون خودش در این موضوع دارای نفع است و این محدودیت برای جلوگیری از سوءاستفاده می‌باشد.
#به‌طو‌رکلی تعیین مهریه بعد از انحلال عقد ازدواج در صورت عدم تعیین مهریه به ترتیب زیر است:
# در صورت طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر ، زن مستحق مهرالمتعه می‌باشد. اما اگر طلاق بعد از نزدیکی باشد زن مستحق مهرالمثل می‌باشد.
# در صورت فوت زوج قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن مستحق هیچ‌گونه مهری نخواهد بود ولی فوت بعد از زناشویی، زن مستحق مهرالمثل می‌شود.
#در صورت فسخ ازدواج هم نظیر فوت، قبل از نزدیکی زن مهری ندارد اما بعد از زناشویی زن مستحق مهرالمثل می‌باشد.

  #مهرالمثل #مهرالمتعه
  #مفوضه_المهر
  ✳در صورت عدم تعیین مهریه اگر بین زن و شوهر نزدیکی شود، زن مستحق مهر‌المثل خواهد بود.
  #مهرالمثل عبارت است از مهری که بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، موقعیت خانوادگی، تحصیلات و غیره با توجه به مقتضیات زمان و مکان تعیین می‌شود.
  #اگر قبل از نزدیکی و تعیین مهر طلاق واقع شود، زن مستحق مهر‌المتعه خواهد بود که با توجه به حال مرد از نظر دارایی و نداری تعیین می‌شود.
  #همچنین ممکن است تعیین مهریه به یکی از زوجین یا شخص دیگری سپرده شود. زنی که اینگونه ازدواج می‌کند را مفوضه‌المهر می‌نامند.
  # کسی که به سمت داور برای تعیین مهر انتخاب شده باشد اگر شوهر یا شخص ثالث باشد، می‌تواند مهر را هرقدر که بخواهد تعیین کند اما اگر اختیار تعیین مهریه به زن سپرده شود، او نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل تعیین کند چون خودش در این موضوع دارای نفع است و این محدودیت برای جلوگیری از سوءاستفاده می‌باشد.
  #به ‌طو‌رکلی تعیین مهریه بعد از انحلال عقد ازدواج در صورت عدم تعیین مهریه به ترتیب زیر است:
  # در صورت طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر ، زن مستحق مهرالمتعه می‌باشد. اما اگر طلاق بعد از نزدیکی باشد زن مستحق مهرالمثل می‌باشد.
  # در صورت فوت زوج قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن مستحق هیچ‌گونه مهری نخواهد بود ولی فوت بعد از زناشویی، زن مستحق مهرالمثل می‌شود.
  #در صورت فسخ ازدواج هم نظیر فوت، قبل از نزدیکی زن مهری ندارد اما بعد از زناشویی زن مستحق مهرالمثل می‌باشد.

  8 0 15 February, 2019

Top #مهرالمثل posts

Advertisements

  @mrvakil.ir
🔴خانمى 15 ساله شکایتى علیه جوانى 26 ساله مبنى بر تجاوز به عنف منجر به ازاله بکارت مطرح نموده است. با توجه به این که آثارى از اکراه مادى اعم از آثار ضرب و جرح، بستن دست ها و غیره مشاهده نگردیده، و همچنین اظهارات شاکیه که تصریح نموده با تهدید متهم که در صورت عدم تمکین، آبروى وى را خواهد برد ناچار به تمکین و ازاله بکارت شده است، به نظر مى رسد اکراه معنوى بوده است و نظر به شرایط سنى شاکیه و این که نامبرده روستازاده بوده و در شهر در مدرسه شبانه روزى اشتغال به تحصیل داشته، به نظر مى رسد نامبرده نه تنها رشیده نبوده که به لحاظ اجتماعى از پختگى لازم متناسب هم سن و سالانش برخوردار نمى باشد، از آن جا که پدر شاکیه در دادگاه حاضر و خسارات مالى ناشى از تجاوز به عنف دخترش را ولایتاً تقاضا نموده است، خواهشمند است اولاً در خصوص تعلق ارش البکاره با شرایط اکراه معنوى به شاکیه و ثانیاً در مورد مبنا و نحوه محاسبه ارش البکاره و این که آیا مى توان از وحدت ملاک تعیین مهر المثل اقدام به احتساب ارش البکاره نمود، افتاء فرمایید؟
ج ـ اگر مراد از اکراه معنوى، مجبور شدن آن دختر به خاطر ترس از آبروریزى و تهدید به عرض بوده، و راه چاره برایش مسدود گشته و راهى نداشته جز این که تن به چنین عمل ناشایستى بدهد، مرد تنها بدهکار مهرالمثل آن دختر مى باشد. این بود حکم کلى مسأله و از قضیه شخصیه اطلاعى ندارم.
🔴در صورتى که شخصى با وعده دروغین ازدواج، با دختر باکره اى زنا کرد، با توجّه به مکره نبودن دختر، آیا زانى ضامن مهرالمِثل هست؟
ج ـ ضامن نیست; چون زنا که با تراضى طرفین به گناه است، اصولاً ضمان ندارد، و لامهر لبغىّ; و ناگفته نماند که هیچ قانونى نمى تواند ضامن ضعف افراد و فریب خوردن آنها باشد، مخصوصاً در مورد گناه و تخلّف و شکستن حریم قانون که قانونگذار اگر بتواند هم نباید چنین قانونى را بگذارد. 15/9/78
(برگرفته شده از سایتmotahedi.blog.ir)
✔البته امکان مطالبه ارش البکاره برای زانیه وجود دارد؛ به این نکته توجه فرمایید که میزان ارش البکاره همواره کمتر از دیه یک زن (نصف دیه مرد) بوده است، ولی در ارتباط با مهرالمثل این محدودیت وجود ندارد.
#ارش_البکاره #مهرالمثل #تجاوز #آقای_وکیل

  @mrvakil.ir
  🔴خانمى 15 ساله شکایتى علیه جوانى 26 ساله مبنى بر تجاوز به عنف منجر به ازاله بکارت مطرح نموده است. با توجه به این که آثارى از اکراه مادى اعم از آثار ضرب و جرح، بستن دست ها و غیره مشاهده نگردیده، و همچنین اظهارات شاکیه که تصریح نموده با تهدید متهم که در صورت عدم تمکین، آبروى وى را خواهد برد ناچار به تمکین و ازاله بکارت شده است، به نظر مى رسد اکراه معنوى بوده است و نظر به شرایط سنى شاکیه و این که نامبرده روستازاده بوده و در شهر در مدرسه شبانه روزى اشتغال به تحصیل داشته، به نظر مى رسد نامبرده نه تنها رشیده نبوده که به لحاظ اجتماعى از پختگى لازم متناسب هم سن و سالانش برخوردار نمى باشد، از آن جا که پدر شاکیه در دادگاه حاضر و خسارات مالى ناشى از تجاوز به عنف دخترش را ولایتاً تقاضا نموده است، خواهشمند است اولاً در خصوص تعلق ارش البکاره با شرایط اکراه معنوى به شاکیه و ثانیاً در مورد مبنا و نحوه محاسبه ارش البکاره و این که آیا مى توان از وحدت ملاک تعیین مهر المثل اقدام به احتساب ارش البکاره نمود، افتاء فرمایید؟
  ج ـ اگر مراد از اکراه معنوى، مجبور شدن آن دختر به خاطر ترس از آبروریزى و تهدید به عرض بوده، و راه چاره برایش مسدود گشته و راهى نداشته جز این که تن به چنین عمل ناشایستى بدهد، مرد تنها بدهکار مهرالمثل آن دختر مى باشد. این بود حکم کلى مسأله و از قضیه شخصیه اطلاعى ندارم.
  🔴در صورتى که شخصى با وعده دروغین ازدواج، با دختر باکره اى زنا کرد، با توجّه به مکره نبودن دختر، آیا زانى ضامن مهرالمِثل هست؟
  ج ـ ضامن نیست; چون زنا که با تراضى طرفین به گناه است، اصولاً ضمان ندارد، و لامهر لبغىّ; و ناگفته نماند که هیچ قانونى نمى تواند ضامن ضعف افراد و فریب خوردن آنها باشد، مخصوصاً در مورد گناه و تخلّف و شکستن حریم قانون که قانونگذار اگر بتواند هم نباید چنین قانونى را بگذارد. 15/9/78
  (برگرفته شده از سایتmotahedi.blog.ir)
  ✔البته امکان مطالبه ارش البکاره برای زانیه وجود دارد؛ به این نکته توجه فرمایید که میزان ارش البکاره همواره کمتر از دیه یک زن (نصف دیه مرد) بوده است، ولی در ارتباط با مهرالمثل این محدودیت وجود ندارد.
  #ارش_البکاره #مهرالمثل #تجاوز #آقای_وکیل

  131 0 3 June, 2017

Advertisements

Advertisements

  مهر المثل چیست؟

اين نوع مهر،مهري است كه مقدار و ميزان آن ضمن عقد نكاح تعيين نشده است،بلكه به موجب قرارداد و يا عرف و عادت و وضعيت زن از لحاظ سن،زيبايي،تحصيلات،موقعيت خانوادگي و اجتماعي و غيره تعيين مي‌شود.طرفين عقد يا شخص ثالث كه اختيار تعيين مهر به موجب عقد به او واگذار شده است،مي‌توانند با توافق به هر ميزان كه بخواهند آن را تعيين نمايند.اين مربوط به زماني است كه طرفين اين اختيار تعيين مهر را به يك­ديگر يا شخص ثالث داده‌اند،ولي مواردي غير از مورد فوق در قانون مدني احصاء شده است كه زن مستحق مهر المثل است و آن­ها عبارتند از:

طبق ماده 1087 قانون مدنی،هرگاه مهر در عقد تعيين نشده باشد و قبل از تراضي بر مهر معين بين زوجين نزديكي واقع شده باشد.

هرگاه عدم مهر در عقد شرط شده باشد و قبل از تراضي زوجين بر مهر نزديكي واقع شود (ماده 1087 ق.م)

طبق تصريح ماده 1100 ق.م:«هرگاه توافق طرفين در مورد مهر المسمي به جهتي از جهات باطل باشد،مثل عدم قابليت تملك مالي تعيين شده و يا مبهم بودن آن،در اين صورت نيز زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود»

طبق تصريح ماده 1099 ق.م:«چنان­چه عقد نكاح باطل و زن جاهل به بطلان بوده باشد و در اثر عقد نكاح باطل،زن اقدام به نزديكي كرده باشد،مستحق مهر المثل خواهد بود»

درخصوص اين­كه در تعيين قيمت مهر المثل،قيمت روز بايد در نظر گرفته شود يا زمان نزديكي،بين فقهاي اسلامي اختلاف نظر وجود دارد، ولي نظريات مشهور فقهاي اماميه زمان نزديكي است؛زيرا معتقدند همان روز ميزان مهريه بر ذمه تعلق مي‌گيرد.

لازم به ذکر است که در تعیین مهرالمثل وضعیت زن و اماثل و اقران و اقارب و همچنین ‌معمول محل و غیره در نظر گرفته میی‌شود(ماده 1091 قانون مدنی)ولی در تعیین مهرالمتعه وضعیت مرد از حیث فقر و غنا لحاظ می‌گردد.(ماده 1094 قانون مدنی)
#مهرالمثل

  مهر المثل چیست؟

  اين نوع مهر،مهري است كه مقدار و ميزان آن ضمن عقد نكاح تعيين نشده است،بلكه به موجب قرارداد و يا عرف و عادت و وضعيت زن از لحاظ سن،زيبايي،تحصيلات،موقعيت خانوادگي و اجتماعي و غيره تعيين مي‌شود.طرفين عقد يا شخص ثالث كه اختيار تعيين مهر به موجب عقد به او واگذار شده است،مي‌توانند با توافق به هر ميزان كه بخواهند آن را تعيين نمايند.اين مربوط به زماني است كه طرفين اين اختيار تعيين مهر را به يك­ديگر يا شخص ثالث داده‌اند،ولي مواردي غير از مورد فوق در قانون مدني احصاء شده است كه زن مستحق مهر المثل است و آن­ها عبارتند از:

  طبق ماده 1087 قانون مدنی،هرگاه مهر در عقد تعيين نشده باشد و قبل از تراضي بر مهر معين بين زوجين نزديكي واقع شده باشد.

  هرگاه عدم مهر در عقد شرط شده باشد و قبل از تراضي زوجين بر مهر نزديكي واقع شود (ماده 1087 ق.م)

  طبق تصريح ماده 1100 ق.م:«هرگاه توافق طرفين در مورد مهر المسمي به جهتي از جهات باطل باشد،مثل عدم قابليت تملك مالي تعيين شده و يا مبهم بودن آن،در اين صورت نيز زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود»

  طبق تصريح ماده 1099 ق.م:«چنان­چه عقد نكاح باطل و زن جاهل به بطلان بوده باشد و در اثر عقد نكاح باطل،زن اقدام به نزديكي كرده باشد،مستحق مهر المثل خواهد بود»

  درخصوص اين­كه در تعيين قيمت مهر المثل،قيمت روز بايد در نظر گرفته شود يا زمان نزديكي،بين فقهاي اسلامي اختلاف نظر وجود دارد، ولي نظريات مشهور فقهاي اماميه زمان نزديكي است؛زيرا معتقدند همان روز ميزان مهريه بر ذمه تعلق مي‌گيرد.

  لازم به ذکر است که در تعیین مهرالمثل وضعیت زن و اماثل و اقران و اقارب و همچنین ‌معمول محل و غیره در نظر گرفته میی‌شود(ماده 1091 قانون مدنی)ولی در تعیین مهرالمتعه وضعیت مرد از حیث فقر و غنا لحاظ می‌گردد.(ماده 1094 قانون مدنی)
  #مهرالمثل

  497 3 31 March, 2019