#مهرالمثل Instagram Photos & Videos

مهرالمثل - 299 posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  بهتر است بدانیم مطابق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی یکی از شرایط مهریه مالیت داشتن آن می باشد. بنابراین تعیین مهریه های عجیب و غریب نظیر مهر کردن دست و پای شوهر از نظر قانونی باطل و فاقد منشأ اثر حقوقی است.

بر طبق ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی چنانچه مهریه تعیین شده مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد، زن مستحق مهرالمثل می باشد و بر طبق ماده ۱۰۹۱ همان قانون، دادگاه برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به سایر زن ها به خصوص زنان فامیل و محل سکونت او در نظر گرفته شود.
.
مهریه های عجیب مثل:
کتابت قرآن به میزان 1365 بار با خط خوش برای زوجه است.
. .
 10 راس آهوی وحشی، 5000 مرجان دریایی و حفظ دیوان حافظ برای زوج بی‌سواد
.
بال مگس، دست و پای شوهر، 100 متر از قله دماوند، یک گردبند طلا که وزن، قیمت و عیار آن مشخص نشده و هزار بار سفر به کربلا با پای پیاده از جمله مهریه‌هایی است که از نظر دادگاه ارزشی ندارد.
 و دادگاه براساس نظریه کارشناسان در این موارد مهر المثل تعیین می کند.
.
.#مهریه #عجایب #مهریه_عجیب #مهرالمثل #ازدواج#طلاق #خانواده #زوج#زوجه#خوشبختی #داماد#عروس#عروسی.
.
.#حامد_یکه 
#وکیل_خانواده 
#وکیل_پایه_یک_دادگستری 
#وکیل_مشهد 
#وکیل_طلاق

  بهتر است بدانیم مطابق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی یکی از شرایط مهریه مالیت داشتن آن می باشد. بنابراین تعیین مهریه های عجیب و غریب نظیر مهر کردن دست و پای شوهر از نظر قانونی باطل و فاقد منشأ اثر حقوقی است.

  بر طبق ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی چنانچه مهریه تعیین شده مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد، زن مستحق مهرالمثل می باشد و بر طبق ماده ۱۰۹۱ همان قانون، دادگاه برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به سایر زن ها به خصوص زنان فامیل و محل سکونت او در نظر گرفته شود.
  .
  مهریه های عجیب مثل:
  کتابت قرآن به میزان 1365 بار با خط خوش برای زوجه است.
  . .
  10 راس آهوی وحشی، 5000 مرجان دریایی و حفظ دیوان حافظ برای زوج بی‌سواد
  .
  بال مگس، دست و پای شوهر، 100 متر از قله دماوند، یک گردبند طلا که وزن، قیمت و عیار آن مشخص نشده و هزار بار سفر به کربلا با پای پیاده از جمله مهریه‌هایی است که از نظر دادگاه ارزشی ندارد.
  و دادگاه براساس نظریه کارشناسان در این موارد مهر المثل تعیین می کند.
  .
  . #مهریه #عجایب #مهریه_عجیب #مهرالمثل #ازدواج #طلاق #خانواده #زوج #زوجه #خوشبختی #داماد #عروس #عروسی .
  .
  . #حامد_یکه
  #وکیل_خانواده
  #وکیل_پایه_یک_دادگستری
  #وکیل_مشهد
  #وکیل_طلاق

  194 4 9 July, 2019
  با توجه به ماده ‪1101‬ قانون مدنی: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهریه ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است»  ملاحظه می گردد مطابق با این ماده که اگر زن باکره باشد در صورت فسخ، مهریه به وی تعلق نمی گیرد مگر اینکه مرد بیماری عنن داشته باشد که در این صورت نصف مهریه به وی تعلق می گیرد. با توجه به مفهوم مخالف ماده مذکور هرگاه نکاح بعد از نزدیکی به جهتی فسخ شود ، زن حق دریافت مهر المسمی را دارد . در این خصوص تفاوت فسخ نکاح با طلاق این است که اگر زوجه در زمان باکره بودن تقاضای طلاق دهد یا زوج در زمان باکره بودن ، زوجه را مطلقه سازد می بایست نصف مهریه پرداخت شود ، اما در فسخ نکاح اگر زوجه باکره باشد مهریه ای به وی تعلق نمی گیرد و در صورت عدم بکارت زوجه چه در طلاق و چه در فسخ نکاح هیچ تفاوتی در پرداخت مهریه نیست و تمام مهریه می بایست پرداخت شود‪. ‬ لازم به ذکر است که هرگاه فسخ نکاح به دلیل تدلیس زن باشد و این تدلیس و فریب بر طبق ارکان متشکله جرم فریب در ازدواج از جمله انجام مانور متقلبانه همراه با سوء نیت و به قصد فریب ، در دادگاه کیفری اثبات گردد ، زوجه در هیچ صورت حقی بر مهر ندارد ، زیرا  مطابق با اصول مسلم حقوقی به تقلب حقی به دست نمی آید ولی باید توجه داشت که در قانون ما در ماده ‪1101‬ قانون مدنی و در سایر مقررات چنین امری بطور صریح و مستقیم پیش بینی نگردیده و ممکن است در بین قضات نظر مخالف مشاهده گردد . #فسخ نكاح#مهريه#مهرالمسمي#مهرالمثل#عقد#زوج#زوجه#فسخ نكاح#

  با توجه به ماده ‪1101‬ قانون مدنی: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهریه ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است»  ملاحظه می گردد مطابق با این ماده که اگر زن باکره باشد در صورت فسخ، مهریه به وی تعلق نمی گیرد مگر اینکه مرد بیماری عنن داشته باشد که در این صورت نصف مهریه به وی تعلق می گیرد. با توجه به مفهوم مخالف ماده مذکور هرگاه نکاح بعد از نزدیکی به جهتی فسخ شود ، زن حق دریافت مهر المسمی را دارد . در این خصوص تفاوت فسخ نکاح با طلاق این است که اگر زوجه در زمان باکره بودن تقاضای طلاق دهد یا زوج در زمان باکره بودن ، زوجه را مطلقه سازد می بایست نصف مهریه پرداخت شود ، اما در فسخ نکاح اگر زوجه باکره باشد مهریه ای به وی تعلق نمی گیرد و در صورت عدم بکارت زوجه چه در طلاق و چه در فسخ نکاح هیچ تفاوتی در پرداخت مهریه نیست و تمام مهریه می بایست پرداخت شود‪. ‬ لازم به ذکر است که هرگاه فسخ نکاح به دلیل تدلیس زن باشد و این تدلیس و فریب بر طبق ارکان متشکله جرم فریب در ازدواج از جمله انجام مانور متقلبانه همراه با سوء نیت و به قصد فریب ، در دادگاه کیفری اثبات گردد ، زوجه در هیچ صورت حقی بر مهر ندارد ، زیرا  مطابق با اصول مسلم حقوقی به تقلب حقی به دست نمی آید ولی باید توجه داشت که در قانون ما در ماده ‪1101‬ قانون مدنی و در سایر مقررات چنین امری بطور صریح و مستقیم پیش بینی نگردیده و ممکن است در بین قضات نظر مخالف مشاهده گردد .  #فسخ نكاح #مهريه #مهرالمسمي #مهرالمثل #عقد #زوج #زوجه #فسخ نكاح#

  26 11 7 July, 2019

Advertisements

  .
.
.

سؤنیت عام : عمد + علم
.
عمد : یعنی اراده ی آزاد در ارتکاب جرم
.
علم : یعنی بداندکه بر رفتارش عنوان مجرمانه صدق می کند.
.
✓: باید میان سؤنیت عام و رفتار ارتکابی تقارن زمانی وجود داشته باشد.
.
سؤنیت خاص : که در جرایم مطلق و مقیّد متفاوت است.
در جرایم مطلق سؤنیت خاص همان قصد خاصی است که در قانون به آن تصریح شده و لازمه ی تشکیل جرم می باشد.
در جرایم مقیّد سؤنیت خاص یعنی قصد نتیجه .
✓: برخی جرایم مطلق سؤنیت خاص لازم دارند اما تمامی جرایم مقیّد سؤنیت خاص را برای تشکیل لازم دارند.
.
.
. «برای اطلاعات بیشتر و قبول وکالت و مشاوره ی حقوقی با ما تماس بگیرید» 
گروه حقوقی professional_attorneys

  .
  .
  .

  سؤنیت عام : عمد + علم
  .
  عمد : یعنی اراده ی آزاد در ارتکاب جرم
  .
  علم : یعنی بداندکه بر رفتارش عنوان مجرمانه صدق می کند.
  .
  ✓: باید میان سؤنیت عام و رفتار ارتکابی تقارن زمانی وجود داشته باشد.
  .
  سؤنیت خاص : که در جرایم مطلق و مقیّد متفاوت است.
  در جرایم مطلق سؤنیت خاص همان قصد خاصی است که در قانون به آن تصریح شده و لازمه ی تشکیل جرم می باشد.
  در جرایم مقیّد سؤنیت خاص یعنی قصد نتیجه .
  ✓: برخی جرایم مطلق سؤنیت خاص لازم دارند اما تمامی جرایم مقیّد سؤنیت خاص را برای تشکیل لازم دارند.
  .
  .
  . «برای اطلاعات بیشتر و قبول وکالت و مشاوره ی حقوقی با ما تماس بگیرید»
  گروه حقوقی professional_attorneys

  21 1 2 July, 2019
  ...
.

مال غیرمنقول طبق تعریف ماده ۱۲ق.م «آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود ...» مال غیر منقول ۴قسم است :
۱- غیرمنقول ذاتی : مالی که از ابتدا غیرمنقول بوده است مثل زمین و معادن
.
۲-غیرمنقول به واسطه ی عمل انسان که شامل هرچیزی که ملصلق به زمین باشد می شود خواه با دخالت انسان و خواه بی دخالت او
.
۳-غیرمنقول حکمی : که شامل اشیاء در اصل منقول ماده ی ۱۷ ق.م می باشد که با فرض شرایطی از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال غیرمنقول دانسته شده است.
.
۴-غیرمنقول تبعی : شامل هر حق مالی راجع به اموال غیر منقول می شود مانند حق تحجیر-ارتفاق-حق شفعه و ... اما مال منقول طبق تعریف ماده ۱۹ ق.م «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید.»
.
و مال منقول دو قسم است :
۱-اشیاء مادی منقول(منقول ذاتی)
۲-حقوق مالی منقول (منقول حکمی)
...
.
. «برای اطلاعات بیشتر و قبول وکالت و مشاوره ی حقوقی با ما تماس بگیرید» 
گروه حقوقی professional_attorneys

  ...
  .

  مال غیرمنقول طبق تعریف ماده ۱۲ق.م «آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود ...» مال غیر منقول ۴قسم است :
  ۱- غیرمنقول ذاتی : مالی که از ابتدا غیرمنقول بوده است مثل زمین و معادن
  .
  ۲-غیرمنقول به واسطه ی عمل انسان که شامل هرچیزی که ملصلق به زمین باشد می شود خواه با دخالت انسان و خواه بی دخالت او
  .
  ۳-غیرمنقول حکمی : که شامل اشیاء در اصل منقول ماده ی ۱۷ ق.م می باشد که با فرض شرایطی از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال غیرمنقول دانسته شده است.
  .
  ۴-غیرمنقول تبعی : شامل هر حق مالی راجع به اموال غیر منقول می شود مانند حق تحجیر-ارتفاق-حق شفعه و ... اما مال منقول طبق تعریف ماده ۱۹ ق.م «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید.»
  .
  و مال منقول دو قسم است :
  ۱-اشیاء مادی منقول(منقول ذاتی)
  ۲-حقوق مالی منقول (منقول حکمی)
  ...
  .
  . «برای اطلاعات بیشتر و قبول وکالت و مشاوره ی حقوقی با ما تماس بگیرید»
  گروه حقوقی professional_attorneys

  20 4 30 June, 2019
  مهریه یا صِداق به مالی گفته می‌شود که زوج در هنگام وقوع عقد نکاح به زوجه می‌پردازد یا مکلف به پرداخت آن می‌شود.

مهرالمسمی: به مهریه ای که در عقد نکاح تعیین می شود می گویند که می تواند عین معین و یا کلی و یا حق مالی یا منفعت و یا انجام یا عدم انجام کار معینی باشد.

مهرالمثل: به مهري گفته مي‌شود كه به موجب قرارداد تعيين نشده بلكه مقدار آن بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زوجه تعيين مي‌شود.

مهرالمُتعِه: با توجه به وضعیت اقتصادی مرد تعیین می‌شود.

عندالمطالبه: یعنی هرزمان زوجه مطالبه کند زوج باید بپردازد.

عند الاستطاعه: یعنی زمانی که زوج توانایی و استطاعت پرداخت را داشته باشد.(که شرایط خاص خود را دارد) .
✓: اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود نمی تواند بیش از مهرالمثل معین کند.
.
✓: اگر مهرالمسمی تعیین شده باشد و طلاق قبل از نزدیکی رخ دهد زن مستحق نصف مهرالمسمی می باشد. .
✓: مرگ شوهر قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی باعث می شود که زن مستحق هیچگونه مهری نباشد. .
✓: در نکاح منقطع(موقت) هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت را ببخشد باید نصف مهر را بدهد. .
✓: زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایف در مقابل شوهر امتناع کند البته اگر مهر او حال باشد. (این مورد شامل مهرالمثل نمی شود) .
.
.«برای اطلاعات بیشتر و قبول وکالت و مشاوره ی حقوقی با ما تماس بگیرید» 
گروه حقوقی professional_attorneys
.

  مهریه یا صِداق به مالی گفته می‌شود که زوج در هنگام وقوع عقد نکاح به زوجه می‌پردازد یا مکلف به پرداخت آن می‌شود.

  مهرالمسمی: به مهریه ای که در عقد نکاح تعیین می شود می گویند که می تواند عین معین و یا کلی و یا حق مالی یا منفعت و یا انجام یا عدم انجام کار معینی باشد.

  مهرالمثل: به مهري گفته مي‌شود كه به موجب قرارداد تعيين نشده بلكه مقدار آن بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زوجه تعيين مي‌شود.

  مهرالمُتعِه: با توجه به وضعیت اقتصادی مرد تعیین می‌شود.

  عندالمطالبه: یعنی هرزمان زوجه مطالبه کند زوج باید بپردازد.

  عند الاستطاعه: یعنی زمانی که زوج توانایی و استطاعت پرداخت را داشته باشد.(که شرایط خاص خود را دارد) .
  ✓: اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود نمی تواند بیش از مهرالمثل معین کند.
  .
  ✓: اگر مهرالمسمی تعیین شده باشد و طلاق قبل از نزدیکی رخ دهد زن مستحق نصف مهرالمسمی می باشد. .
  ✓: مرگ شوهر قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی باعث می شود که زن مستحق هیچگونه مهری نباشد. .
  ✓: در نکاح منقطع(موقت) هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت را ببخشد باید نصف مهر را بدهد. .
  ✓: زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایف در مقابل شوهر امتناع کند البته اگر مهر او حال باشد. (این مورد شامل مهرالمثل نمی شود) .
  .
  .«برای اطلاعات بیشتر و قبول وکالت و مشاوره ی حقوقی با ما تماس بگیرید»
  گروه حقوقی professional_attorneys
  .

  14 2 28 June, 2019
  .
.
.

ازدواج موقت یا نکاح منقطع یا متعه یا ... نوعی از نکاح است که شرایط آن عبارتند از شرایط صحت نکاح دائم و تعیین مدت مشخص و تعیین مهر معین برای زن.
✓ : در نکاح منقطع‌ عدم وجود مهر موجب بطلان عقد می‌شود. .
✓ : درعقد‌‌انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
.
✓ : زوجین در نکاح منقطع از یکدیگر ارث نمی برند.
.
✓ : ثبت نکاح موقت در موارد زیر الزامی است :

۱- باردارشدن زوجه
۲- توافق طرفین
۳- شرط ضمن عقد .
✓ : در نکاح منقطع طلاق نداریم بلکه به فوت یکی از طرفین، فسخ نکاح٬ بذل مدت از طرف شوهر و انقضای مدت معین‌شده منحل می‌شود.
...
«برای اطلاعات بیشتر و قبول وکالت و مشاوره ی حقوقی با ما تماس بگیرید» 
گروه حقوقی professional_attorneys
.
.

  .
  .
  .

  ازدواج موقت یا نکاح منقطع یا متعه یا ... نوعی از نکاح است که شرایط آن عبارتند از شرایط صحت نکاح دائم و تعیین مدت مشخص و تعیین مهر معین برای زن.
  ✓ : در نکاح منقطع‌ عدم وجود مهر موجب بطلان عقد می‌شود. .
  ✓ : درعقد‌‌انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
  .
  ✓ : زوجین در نکاح منقطع از یکدیگر ارث نمی برند.
  .
  ✓ : ثبت نکاح موقت در موارد زیر الزامی است :

  ۱- باردارشدن زوجه
  ۲- توافق طرفین
  ۳- شرط ضمن عقد .
  ✓ : در نکاح منقطع طلاق نداریم بلکه به فوت یکی از طرفین، فسخ نکاح٬ بذل مدت از طرف شوهر و انقضای مدت معین‌شده منحل می‌شود.
  ...
  «برای اطلاعات بیشتر و قبول وکالت و مشاوره ی حقوقی با ما تماس بگیرید»
  گروه حقوقی professional_attorneys
  .
  .

  14 3 27 June, 2019
  ...
عِدّه مدت‌زمان معینی است که زن پس از جدایی از شوهر، باید صبر کرده و تا پایان آن مدت ازدواج نکند. 
وفات
عدّه وفات چه در دائم، چه در منقطع در هر حال چهارماه و ده روز است.

طلاق
عدّه طلاق و عدّه فسخ نکاح سه طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدّه او سه ماه است و عدّه زن آبستن در طلاق هم تا زمان وضع حمل ادامه دارد.

ازدواج موقت
عدّه فسخ یا بذل مدت کمتر از نکاح دائم یعنی دو طهر است. در زنانی که با وجود عدم یائسگی، عادت نمی‌بینند هم این مدت ۴۵ روز است.

عدّه همسر غايب مفقود الاثر
زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عدّه وفات(چهار ماه و ده روز) نگهدارد. ✓ نکته:
زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و زوجه ی صغیره(زیر سن قانونی) و زوجه ی فاقد رحم و همچنین زن یائسه نه عدّه طلاق دارد و نه عدّه فسخ نکاح ولی عدّه وفات در هر دومورد باید رعایت شود.
. .
«برای اطلاعات بیشتر و قبول وکالت و مشاوره ی حقوقی با ما تماس بگیرید» 
گروه حقوقی professional_attorneys
.
.

  ...
  عِدّه مدت‌زمان معینی است که زن پس از جدایی از شوهر، باید صبر کرده و تا پایان آن مدت ازدواج نکند.
  وفات
  عدّه وفات چه در دائم، چه در منقطع در هر حال چهارماه و ده روز است.

  طلاق
  عدّه طلاق و عدّه فسخ نکاح سه طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدّه او سه ماه است و عدّه زن آبستن در طلاق هم تا زمان وضع حمل ادامه دارد.

  ازدواج موقت
  عدّه فسخ یا بذل مدت کمتر از نکاح دائم یعنی دو طهر است. در زنانی که با وجود عدم یائسگی، عادت نمی‌بینند هم این مدت ۴۵ روز است.

  عدّه همسر غايب مفقود الاثر
  زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عدّه وفات(چهار ماه و ده روز) نگهدارد. ✓ نکته:
  زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و زوجه ی صغیره(زیر سن قانونی) و زوجه ی فاقد رحم و همچنین زن یائسه نه عدّه طلاق دارد و نه عدّه فسخ نکاح ولی عدّه وفات در هر دومورد باید رعایت شود.
  . .
  «برای اطلاعات بیشتر و قبول وکالت و مشاوره ی حقوقی با ما تماس بگیرید»
  گروه حقوقی professional_attorneys
  .
  .

  18 1 26 June, 2019

Advertisements

  ‌
تفویض مهر در اصطلاح حقوقی یعنی اینکه اختیار تعیین مهریه ضمن عقد نکاح به یکی از زوجین یا شخص دیگری واگذار شده باشد.
‌
شخصی که زوجین با توافق هم تعیین مهریه را به او واگذار می کنند داور طرفین بوده و هیچ یک از طرفین حق عزل وی را بدون رضایت دیگری ندارد و داور میتواند مهریه را هر قدر که بخواهد تعیین کند.
‌
البته اگر اختیار تعیین مهریه به زن داده شود زن نمی تواند بیش از مهرالمثل( مهریه ای که به موجب قرارداد تعیین نشده بلکه با توجه به شرایط زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به امثال وی و عرف محل و ... در نظر گرفته می شود) معین کند. ‌
برای مثال اگر این اختیار با توافق طرفین به مادر یا پدرِ زن داده شود آنها می‌توانند هر مقداری که بخواهند میزان مهریه را تعیین نمایند.

عباس‌گودرزی 📞۰۹۱۲۱۰۰۱۲۰۹
‌
#وکیل#دادگستری#دادگاه#خانواده#عدالت#حقوق#زوجین#نکاح#مهریه#حق#تعیین_مهریه#مهرالمثل


  تفویض مهر در اصطلاح حقوقی یعنی اینکه اختیار تعیین مهریه ضمن عقد نکاح به یکی از زوجین یا شخص دیگری واگذار شده باشد.

  شخصی که زوجین با توافق هم تعیین مهریه را به او واگذار می کنند داور طرفین بوده و هیچ یک از طرفین حق عزل وی را بدون رضایت دیگری ندارد و داور میتواند مهریه را هر قدر که بخواهد تعیین کند.

  البته اگر اختیار تعیین مهریه به زن داده شود زن نمی تواند بیش از مهرالمثل( مهریه ای که به موجب قرارداد تعیین نشده بلکه با توجه به شرایط زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به امثال وی و عرف محل و ... در نظر گرفته می شود) معین کند. ‌
  برای مثال اگر این اختیار با توافق طرفین به مادر یا پدرِ زن داده شود آنها می‌توانند هر مقداری که بخواهند میزان مهریه را تعیین نمایند.

  عباس‌گودرزی 📞۰۹۱۲۱۰۰۱۲۰۹

  #وکیل #دادگستری #دادگاه #خانواده #عدالت #حقوق #زوجین #نکاح #مهریه #حق #تعیین_مهریه #مهرالمثل

  2,096 20 12 June, 2019
  ⬇
ما در کنار شما هستیم 🌼
#سریر_قانون
سوالی که دونستنش واجبه اینکه اگر بنا به هر دلیلی در لحظه انعقاد عقد مهریه تعیین نشود تکلیف چیه؟اصلا میشه بعدا مهریه تعیین کرد؟اگر طرفین قبل از اینکه مهر رو تعیین کنند، بخوان از هم جدا بشوند تکلیف چیست؟؟؟ پاسخ به این سوال در سه بخش بررسی میشود

بخش اول:اگر در لحظه عقد مهریه تععین نشود و بعدا قرار باشد زن مهریه رو انتخاب بکنه،زن حق ندارد بیش از مهرالمثل مهریه تعیین کنه(مهر المثل رو توضیح میدم)پس دقت کنید که فکر اشتباه نکنید مبنی بر اینکه بعد از عقد میتونم مهریه سنگین قرار بدم

بخش دوم:اگر بعد از عقد و قبل از اینکه طرفین مهریه رو تعیین کنند رابطه جنسی بین طرفین اتفاق افتاده باشد به زن مهرالمثل تعلق میگیره
مهرالمثل یعنی میان دوستان اشنایان همسایه ها و اقوام زن رو کارشناسی و بررسی میکنن و میانگین مهریه ای که اقوام زن مهرشون هست رو برای زن تعیین میکنند
یعنی مثلا نگاه میکنند میبینند خواهر اون خانم مثلا صد تا سکه مهریشه.دختر خاله اش اینقدر سکه.دختر عموش اینقدر و .... میانگین تعیین میکنن و مرد ملزم به پرداخت تمام اون مهر هست(نقش پر رنگ رابطه جنسی،حتی یک بار)

بخش سوم:اگر بعد از عقد و قبل از اینکه رابطه جنسی برقرار شود و قبل از اینکه طرفین مهریه رو تعیین کنند تصمیم به جدایی بگیرند:مهرالمتعه به زن باید داده شود،دقت کنید قبل از رابطه جنسی
مهرالمتعه دقیقا برعکس مهرالمثل هست،این سری وضع مرد رو بررسی میکنن،نسبت به دارایی مرد از حیث خونه و ماشین و .... بررسی میشود و مبلغی از آن ها به زن داده میشود

یه مقدار بحث سنگین بود،هر جاشو متوجه نشدید بگید تو کامنت جواب میدم

سعی می کنم روان ترین حالت ممکن قوانین تشریح بشه

نظر شما چیست؟مهرالمثل منطقیه؟مهر المتعه چی؟نظر شما در خصوص نقش پر رنگ رابطه جنسی چیست؟

#وکیل_تهران#وکیل_پایه_یک_تهران#وکیل_دادگستری#وکیل_حرفه_ای#مشاوره_حقوقی_رایگان#مشاور_حقوقی_آنلاین#وکیل_آنلاین#وکیل#وکالت#وکیل_آقا#وکیل_باتجربه#وکیل_باتجربه#وکیل_خبره#وکیل_کرج#وکلای_دانش#وکیل_دانش#حقوقی#کیفری#وکیل_خانواده#وکیل_ملکی#وکیل_شماره_یک_تهران#مهریه#مهر#وکیل_مهریه#مهرالمثل#مهرالمتعه#وکیل_مهریه_تهران


  ما در کنار شما هستیم 🌼
  #سریر_قانون
  سوالی که دونستنش واجبه اینکه اگر بنا به هر دلیلی در لحظه انعقاد عقد مهریه تعیین نشود تکلیف چیه؟اصلا میشه بعدا مهریه تعیین کرد؟اگر طرفین قبل از اینکه مهر رو تعیین کنند، بخوان از هم جدا بشوند تکلیف چیست؟؟؟ پاسخ به این سوال در سه بخش بررسی میشود

  بخش اول:اگر در لحظه عقد مهریه تععین نشود و بعدا قرار باشد زن مهریه رو انتخاب بکنه،زن حق ندارد بیش از مهرالمثل مهریه تعیین کنه(مهر المثل رو توضیح میدم)پس دقت کنید که فکر اشتباه نکنید مبنی بر اینکه بعد از عقد میتونم مهریه سنگین قرار بدم

  بخش دوم:اگر بعد از عقد و قبل از اینکه طرفین مهریه رو تعیین کنند رابطه جنسی بین طرفین اتفاق افتاده باشد به زن مهرالمثل تعلق میگیره
  مهرالمثل یعنی میان دوستان اشنایان همسایه ها و اقوام زن رو کارشناسی و بررسی میکنن و میانگین مهریه ای که اقوام زن مهرشون هست رو برای زن تعیین میکنند
  یعنی مثلا نگاه میکنند میبینند خواهر اون خانم مثلا صد تا سکه مهریشه.دختر خاله اش اینقدر سکه.دختر عموش اینقدر و .... میانگین تعیین میکنن و مرد ملزم به پرداخت تمام اون مهر هست(نقش پر رنگ رابطه جنسی،حتی یک بار)

  بخش سوم:اگر بعد از عقد و قبل از اینکه رابطه جنسی برقرار شود و قبل از اینکه طرفین مهریه رو تعیین کنند تصمیم به جدایی بگیرند:مهرالمتعه به زن باید داده شود،دقت کنید قبل از رابطه جنسی
  مهرالمتعه دقیقا برعکس مهرالمثل هست،این سری وضع مرد رو بررسی میکنن،نسبت به دارایی مرد از حیث خونه و ماشین و .... بررسی میشود و مبلغی از آن ها به زن داده میشود

  یه مقدار بحث سنگین بود،هر جاشو متوجه نشدید بگید تو کامنت جواب میدم

  سعی می کنم روان ترین حالت ممکن قوانین تشریح بشه

  نظر شما چیست؟مهرالمثل منطقیه؟مهر المتعه چی؟نظر شما در خصوص نقش پر رنگ رابطه جنسی چیست؟

  #وکیل_تهران #وکیل_پایه_یک_تهران #وکیل_دادگستری #وکیل_حرفه_ای #مشاوره_حقوقی_رایگان #مشاور_حقوقی_آنلاین #وکیل_آنلاین #وکیل #وکالت #وکیل_آقا #وکیل_باتجربه #وکیل_باتجربه #وکیل_خبره #وکیل_کرج #وکلای_دانش #وکیل_دانش #حقوقی #کیفری #وکیل_خانواده #وکیل_ملکی #وکیل_شماره_یک_تهران #مهریه #مهر #وکیل_مهریه #مهرالمثل #مهرالمتعه #وکیل_مهریه_تهران

  20 0 1 June, 2019
  شرایط و محدوده اعمال ماده ۱۱۳۰

عامل عسروحرج باید در زمان درخواست طلاق موجود باشد:ضابطه تشخیص عسروحرج زن، معیار شخصی است و با توجه به وضعیت مادی، روحی، روانی و شخصیت زن احراز می‌گردد اما این مانع از آن نیست که در تشخیص تنگی و مشقت به عرف مراجعه ننماییم.دائم بودن رابطه زوجیتاحراز عسر و حرج: این امر توسط دادگاه صورت می‌گیرد و مطابق قاعده «البینه علی المدعی» زن باید برای اثبات آن اقامه دلیل نماید. تفکیک ظریفی در این باب لازم است و آن، اینکه آوردن دلیل بر زن است و احراز عسر و حرج با دادگاه. ☎#09148066880
🏣آدرس دفتر: ولیعصر - نبش فلکه رودکی
⏰جهت ارج نهادن به موکل های گرامی ، مراجعه جهت مشاوره بیشتر از نیم ساعت، فقط با تعیین وقت قبلي

#وکیل_آذربایجان#
فلکه_رودکی#
#موسوی#09148066880
#دادگستری_تبریز#وکیل_تبریز#وعده_دروغ #وعده_ازدواج #ارش_البکاره #مهرالمثل #دیه #مهریه #ازدواج_سفید #ازدواج #وکیل

  شرایط و محدوده اعمال ماده ۱۱۳۰

  عامل عسروحرج باید در زمان درخواست طلاق موجود باشد:ضابطه تشخیص عسروحرج زن، معیار شخصی است و با توجه به وضعیت مادی، روحی، روانی و شخصیت زن احراز می‌گردد اما این مانع از آن نیست که در تشخیص تنگی و مشقت به عرف مراجعه ننماییم.دائم بودن رابطه زوجیتاحراز عسر و حرج: این امر توسط دادگاه صورت می‌گیرد و مطابق قاعده «البینه علی المدعی» زن باید برای اثبات آن اقامه دلیل نماید. تفکیک ظریفی در این باب لازم است و آن، اینکه آوردن دلیل بر زن است و احراز عسر و حرج با دادگاه. ☎ #09148066880
  🏣آدرس دفتر: ولیعصر - نبش فلکه رودکی
  ⏰جهت ارج نهادن به موکل های گرامی ، مراجعه جهت مشاوره بیشتر از نیم ساعت، فقط با تعیین وقت قبلي

  #وکیل_آذربایجان #
  فلکه_رودکی#
  #موسوی #09148066880
  #دادگستری_تبریز #وکیل_تبریز #وعده_دروغ #وعده_ازدواج #ارش_البکاره #مهرالمثل #دیه #مهریه #ازدواج_سفید #ازدواج #وکیل

  12 0 23 May, 2019
  ازدواج سفید چیست؟

اگر بخواهیم ازدواج سفید را به صورت ساده تعریف نماییم می‌توانیم بگوییم که ازدواج سفید، شروع و تشکیل پیوند زناشویی بین یک زن و مرد بدون لحاظ چارچوب قانونی، حقوقی، شرعی و عرفی می‌باشد.

در واقع در ازدواج سفید زن و مرد بدون ثبت رسمی و قانونی مسئله ازدواج و بدون گذراندن آداب و رسوم مرسوم در رابطه با ازدواج رسمی، شروع زندگی‌شان را زیر یک سقف پایه ریزی می‌نمایند. طبعاً در چنین ارتباطی طرفین تعهد قانونی و شرعی نسبت به یکدیگر ندارند و نمی‌توانند مدعی حق و حقوقی نسبت به یکدیگر باشند.

با این اوصاف متوجه می شویم که ازدواج سفید پدیده‌ای غیر قانونی، غیر رسمی و خلاف و آداب و رسوم حاکم بر جامعه می باشد و در دنباله آن، مجموعه ای از ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی به بار می‌آید.
☎#09148066880
🏣آدرس دفتر: ولیعصر - نبش فلکه رودکی
⏰جهت ارج نهادن به موکل های گرامی ، مراجعه جهت مشاوره بیشتر از نیم ساعت، فقط با تعیین وقت قبلي

#وکیل_آذربایجان#
فلکه_رودکی#
#موسوی#09148066880
#دادگستری_تبریز#وکیل_تبریز#وعده_دروغ #وعده_ازدواج #ارش_البکاره #مهرالمثل #دیه #مهریه #ازدواج_سفید #ازدواج #وکیل

  ازدواج سفید چیست؟

  اگر بخواهیم ازدواج سفید را به صورت ساده تعریف نماییم می‌توانیم بگوییم که ازدواج سفید، شروع و تشکیل پیوند زناشویی بین یک زن و مرد بدون لحاظ چارچوب قانونی، حقوقی، شرعی و عرفی می‌باشد.

  در واقع در ازدواج سفید زن و مرد بدون ثبت رسمی و قانونی مسئله ازدواج و بدون گذراندن آداب و رسوم مرسوم در رابطه با ازدواج رسمی، شروع زندگی‌شان را زیر یک سقف پایه ریزی می‌نمایند. طبعاً در چنین ارتباطی طرفین تعهد قانونی و شرعی نسبت به یکدیگر ندارند و نمی‌توانند مدعی حق و حقوقی نسبت به یکدیگر باشند.

  با این اوصاف متوجه می شویم که ازدواج سفید پدیده‌ای غیر قانونی، غیر رسمی و خلاف و آداب و رسوم حاکم بر جامعه می باشد و در دنباله آن، مجموعه ای از ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی به بار می‌آید.
  #09148066880
  🏣آدرس دفتر: ولیعصر - نبش فلکه رودکی
  ⏰جهت ارج نهادن به موکل های گرامی ، مراجعه جهت مشاوره بیشتر از نیم ساعت، فقط با تعیین وقت قبلي

  #وکیل_آذربایجان #
  فلکه_رودکی#
  #موسوی #09148066880
  #دادگستری_تبریز #وکیل_تبریز #وعده_دروغ #وعده_ازدواج #ارش_البکاره #مهرالمثل #دیه #مهریه #ازدواج_سفید #ازدواج #وکیل

  22 2 23 May, 2019
  #حقوق
#بکارت
#دیه
#مهرالمثل
 طبق ماده 231 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که زنا به دختر باکره، در مواردی که زنای به عنف یا در حکم آن تشخیص داده شود، در صورت پاره شدن پرده بکارت بر اثر زنای به عنف، مرتکب به پرداخت ارش البکاره و مهر المثل محکوم خواهد شد. در صورتی که زنای به عنف با دختر غیر باکره انجام شود، فقط امکان مطالبه مهرالمثل وجود دارد. – اگر مردی با دختری که با وی رابطه زوجیت ندارد، به واسطه زنا با دختر باکره و یا هر وسیله دیگری موجب پاره شدن پرده بکارت وی شود موظف به پرداخت مهر المثل می باشد. – اگر ازاله بکارت با رضایت دختر انجام شود، مرد ضامن پرداخت مهرالمثل نمی باشد اما اگر موجب مرضی شود که به مثانه آسیبی برسد و یا موجب یکی شدن مجرای مدفوع و ادرار و یا باعث آسیب و عدم توان در نگهداری ادرار شود، حسب مورد به پرداخت ارش یا دیه، حتی با وجود رضایت دختر بر رابطه جنسی محکوم می شود. – رضایت دختر نابالغ بر زنا و یا دختری که بر اثر تهدید و اکراه، به زنا تن داده است، در حکم عدم رضایت محسوب می شود.

  #حقوق
  #بکارت
  #دیه
  #مهرالمثل
  طبق ماده 231 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که زنا به دختر باکره، در مواردی که زنای به عنف یا در حکم آن تشخیص داده شود، در صورت پاره شدن پرده بکارت بر اثر زنای به عنف، مرتکب به پرداخت ارش البکاره و مهر المثل محکوم خواهد شد. در صورتی که زنای به عنف با دختر غیر باکره انجام شود، فقط امکان مطالبه مهرالمثل وجود دارد. – اگر مردی با دختری که با وی رابطه زوجیت ندارد، به واسطه زنا با دختر باکره و یا هر وسیله دیگری موجب پاره شدن پرده بکارت وی شود موظف به پرداخت مهر المثل می باشد. – اگر ازاله بکارت با رضایت دختر انجام شود، مرد ضامن پرداخت مهرالمثل نمی باشد اما اگر موجب مرضی شود که به مثانه آسیبی برسد و یا موجب یکی شدن مجرای مدفوع و ادرار و یا باعث آسیب و عدم توان در نگهداری ادرار شود، حسب مورد به پرداخت ارش یا دیه، حتی با وجود رضایت دختر بر رابطه جنسی محکوم می شود. – رضایت دختر نابالغ بر زنا و یا دختری که بر اثر تهدید و اکراه، به زنا تن داده است، در حکم عدم رضایت محسوب می شود.

  5 0 20 May, 2019

Top #مهرالمثل posts

Advertisements

Advertisements

  پرسیده اند در صورتیکه دختری با پسری نزدیکی کند و پرده ی بکارت دختر از بین رود، دختر چه شکایتی می تواند انجام دهد؟
.
1- هرگاه از بین بردن پرده بکارت دختری با نزدیکی کردن یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت دختر صورت گرفته باشد آقا باید مهرالمثل پرداخت نماید
.
2- هرگاه از بین رفتن بکارت با نزدیکی کردن و با رضایت دختر انجام گرفته باشد چیزی (مبلغی) بر عهده ی مرد نیست و خانم نمیتونه ادعا کنه که طرف فریبش داده، وعده ی ازدواج داده و..... اینها بی تاثیر است
.
3- تعریف مهرالمثل که در شماره 1 گفته شد: 
از نظر حقوقي مهرالمثل، به مبلغی گفته مي‌شود كه به موجب قرارداد تعيين نشده بلكه مقدار آن بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن و حال زن از حيث، شرافت خانوادگي و ساير صفات (از جمله تحصیلات، زیبایی و...) و وضعيت او نسبت به امثال و موقعيت خانوادگي و اجتماعي وي تعيين مي‌شود.
.
4- زمانی که خانمی با آقایی زنا کرده و میخواهد از طریق پزشکی قانونی فرد زنا کننده را مشخص کند و اثبات کند، بهتر است تا نهایتا حدود 72 ساعت پس از نزدیکی به دادسرا و پزشکی قانونی مراجعه کند، چراکه پس از گذشت این زمان تشخیص مرد زنا کار سخت و با گذشت زمان طولانی غیر ممکن می گردد
.
5- موارد مجازات فوق علاوه بر مجازات شلاق یا سنگسار این قبیل جرائم است .
🔴 محمد گلعذار (وکیل پایه یک دادگستری)
.
🔴 درصورت داشتن سوال، میتوانید در واتس آپ سوال خود را مطرح نمایید
0912-63 65 290
#بکارت#مهرالمثل#زنا#پزشکی_قانونی#شلاق#سنگسار#جرم#شکایت#وکیل_تهران#مشاوره_حقوقی#وکیل_پایه_یک_دادگستری

  پرسیده اند در صورتیکه دختری با پسری نزدیکی کند و پرده ی بکارت دختر از بین رود، دختر چه شکایتی می تواند انجام دهد؟
  .
  1- هرگاه از بین بردن پرده بکارت دختری با نزدیکی کردن یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت دختر صورت گرفته باشد آقا باید مهرالمثل پرداخت نماید
  .
  2- هرگاه از بین رفتن بکارت با نزدیکی کردن و با رضایت دختر انجام گرفته باشد چیزی (مبلغی) بر عهده ی مرد نیست و خانم نمیتونه ادعا کنه که طرف فریبش داده، وعده ی ازدواج داده و..... اینها بی تاثیر است
  .
  3- تعریف مهرالمثل که در شماره 1 گفته شد:
  از نظر حقوقي مهرالمثل، به مبلغی گفته مي‌شود كه به موجب قرارداد تعيين نشده بلكه مقدار آن بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن و حال زن از حيث، شرافت خانوادگي و ساير صفات (از جمله تحصیلات، زیبایی و...) و وضعيت او نسبت به امثال و موقعيت خانوادگي و اجتماعي وي تعيين مي‌شود.
  .
  4- زمانی که خانمی با آقایی زنا کرده و میخواهد از طریق پزشکی قانونی فرد زنا کننده را مشخص کند و اثبات کند، بهتر است تا نهایتا حدود 72 ساعت پس از نزدیکی به دادسرا و پزشکی قانونی مراجعه کند، چراکه پس از گذشت این زمان تشخیص مرد زنا کار سخت و با گذشت زمان طولانی غیر ممکن می گردد
  .
  5- موارد مجازات فوق علاوه بر مجازات شلاق یا سنگسار این قبیل جرائم است .
  🔴 محمد گلعذار (وکیل پایه یک دادگستری)
  .
  🔴 درصورت داشتن سوال، میتوانید در واتس آپ سوال خود را مطرح نمایید
  0912-63 65 290
  #بکارت #مهرالمثل #زنا #پزشکی_قانونی #شلاق #سنگسار #جرم #شکایت #وکیل_تهران #مشاوره_حقوقی #وکیل_پایه_یک_دادگستری

  969 24 6 November, 2018

Advertisements