Search Hashtag & User

#%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84 Instagram Photos & Videos

Latest #%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84 Posts

 • (@mrs_lawyer_021) Instagram Profile @mrs_lawyer_021
 • Gol-Mohammadi
 • @mrs_lawyer_021 در موارد زیر زن میتواند در خواست طلاق کند : 1-  در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار او به پرداخت و نیز در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه 2- در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد . عسر و حرج به معنای دشواری ، سختی و تنگناست ، یعنی ادامة زندگی مشترک برای زن مشقت بار است . باید افزود که اثبات عسر و حرج به دلیل نبودن رویة واحد در دادگاه ها کار چندان ساده ای نیست . 3- در صورتی که شوهر 4 سال تمام مفقود الاثر شود و حکم موت فرضی ( که تشریفات خاص خود را دارد ) در مورد او صادر شده باشد. در این مورد در صورتی که مرد پس از صدور حکم طلاق و پیش از تمام شدن ایام عده ، پیدایش شود می تواند رجوع کند و بدین ترتیب حکم طلاق فاقد اعتبار خواهد بود . 4- در خواست صدور حکم با استفاده از ماده 1119 قانون مدنی ؛ به موجب مادة یاد شده (( طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد ، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر ‌[ عقدی که با ارادة یک طرف قابل انحلال نیست ] بنمایند . مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سو ء رفتاری کند که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود ، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد . )) بنا براین زن می تواند با گنجانیدن  شروط ضمن عقد و اخذ وکالت و وکالت در توکیل امکان درخواست طلاق را علاوه بر موارد سه گانة بالا برای خود فراهم سازد . این شروط که در پایان اسناد ازدواج فعلی درج شده اند بایستی به امضای زوج و زوجه رسیده باشند . #وكيل_دادگستري #وكيل_الشركة_في_العراق_كابتن_سيف #الطلاق_هو_أحد_أصعب_التجارب_التي_يمكن_لامرأة_أن_تمر_بها_الطلاق_يعني_خراب_البيت_الطلاق_يعني_هدم_الأسرة_الطلاق_يعني_شتات_الأبناء_وشعورهم_بالضياع_وعدم_إمك #الطلاق_و_الحب #دين #نفقه_زوجه #نفقه #طلاق_عاطفی #طلاق_گرفته #طلاق_جنسی #طلاق_فوری #طلاق_توافقي_فوري #مهرالمثل #مهرالمتعه #رابطه_نامشروع # #وكيل_گلمحمدي⚖️ براي هماهنگي مشاوره حضوري يا تلفني به دايركت مراجعه كنيد🙏🏻#
 • @mrs_lawyer_021 
در موارد زیر زن میتواند در خواست طلاق کند : 
1-  در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار او به پرداخت و نیز در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه 
2- در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد . عسر و حرج به معنای دشواری ، سختی و تنگناست ، یعنی ادامة زندگی مشترک برای زن مشقت بار است . باید افزود که اثبات عسر و حرج به دلیل نبودن رویة واحد در دادگاه ها کار چندان ساده ای نیست . 
3- در صورتی که شوهر 4 سال تمام مفقود الاثر شود و حکم موت فرضی ( که تشریفات خاص خود را دارد ) در مورد او صادر شده باشد. در این مورد در صورتی که مرد پس از صدور حکم طلاق و پیش از تمام شدن ایام عده ، پیدایش شود می تواند رجوع کند و بدین ترتیب حکم طلاق فاقد اعتبار خواهد بود . 
4- در خواست صدور حکم با استفاده از ماده 1119 قانون مدنی ؛ به موجب مادة یاد شده (( طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد ، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر ‌[ عقدی که با ارادة یک طرف قابل انحلال نیست ] بنمایند . 
مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سو ء رفتاری کند که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود ، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد . )) بنا براین زن می تواند با گنجانیدن  شروط ضمن عقد و اخذ وکالت و وکالت در توکیل امکان درخواست طلاق را علاوه بر موارد سه گانة بالا برای خود فراهم سازد . این شروط که در پایان اسناد ازدواج فعلی درج شده اند بایستی به امضای زوج و زوجه رسیده باشند .

#وكيل_دادگستري #وكيل_الشركة_في_العراق_كابتن_سيف #الطلاق_هو_أحد_أصعب_التجارب_التي_يمكن_لامرأة_أن_تمر_بها_الطلاق_يعني_خراب_البيت_الطلاق_يعني_هدم_الأسرة_الطلاق_يعني_شتات_الأبناء_وشعورهم_بالضياع_وعدم_إمك #الطلاق_و_الحب #دين #نفقه_زوجه #نفقه #طلاق_عاطفی #طلاق_گرفته #طلاق_جنسی #طلاق_فوری #طلاق_توافقي_فوري #مهرالمثل #مهرالمتعه #رابطه_نامشروع #
#وكيل_گلمحمدي⚖️ براي هماهنگي مشاوره حضوري يا تلفني به دايركت مراجعه كنيد🙏🏻#
 •  166  0 5 hours ago

Advertisements

 • (@mahsazare_alirezaesmaieli) Instagram Profile @mahsazare_alirezaesmaieli
 • #نفقه_زوجه #نفقه_فرزندان #نفقه_پدر_و_مادر #وارث #قانون #دادگستری #دادگاه_خانواده #مشاور_حقوقی #عقد_دائم #عدالت #قوانین_حقوقی #دین #مهریه#مهرالمثل #مهرالمتعه #وکیل_پایه_یک_دادگستری #وکالت #قاضی#دادسرا
 • #نفقه_زوجه #نفقه_فرزندان #نفقه_پدر_و_مادر #وارث #قانون #دادگستری #دادگاه_خانواده #مشاور_حقوقی #عقد_دائم #عدالت #قوانین_حقوقی #دین #مهریه#مهرالمثل #مهرالمتعه #وکیل_پایه_یک_دادگستری #وکالت #قاضی#دادسرا
 •  44  1 19 hours ago
 • (@dr_mirkamali) Instagram Profile @dr_mirkamali
 • تبیین #قاعده_لا_مهر_لبغی در نظام حقوقی ایران نویسنده: #دکتر_سید_علیرضا_میرکمالی و #میر_سید_مهدی_کاظمی منبع: #نشریه_فقه_و_حقوق_خانواده (#ندای_صادق) سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۶۶ کلید واژه‌ها: #قاعده_فقهی_بغی ، #مهرالمثل ، #ارش_البکاره . چکیده مداخله ی حقوق کیفری در حوزه ی خانواده امری انکارناپذیر است. مبنای اصلی این مداخله را می توان حفظ کیان خانواده و جلوگیری از انحلال آن دانست. با وجود این، در نظام حقوقی ایران مواردی وجود دارد که خانواده به مفهوم متبادر آن شکل نمی گیرد اما حمایت کیفری قانون گذار در آن دیده می شود. نکاح موقت به عنوان نوعی ازدواج که با تعیین مهر و برای مدت معینی بین زوجین شکل می گیرد، از این موارد است. همان طور که در کلام فقهای شیعه نیز آمده است، هدف از این نوع ازدواج استمتاع است نه استیلاد. با این حال ممکن است با باردار شدن زوجه و تولد فرزند، در نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم مفهوم خانواده شکل بگیرد، به گونه ای که مستلزم حمایت کیفری شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح موقت در سه مورد بارداری زوجه، توافق طرفین و وجود شرط ضمن عقد را الزامی نمود و برای خودداری زوج از ثبت نکاح در این موارد ضمانت اجرای کیفری مقرر کرد. بدیهی است نخستین تجربه ی نظام حقوقی در این خصوص خالی از ایراد نخواهد بود و با چالش ها و نارسایی هایی مواجه است که رسالت مقاله ی پیش رو، مطالعه و بررسی این موارد است.
 • تبیین #قاعده_لا_مهر_لبغی در نظام حقوقی ایران 
نویسنده: #دکتر_سید_علیرضا_میرکمالی و #میر_سید_مهدی_کاظمی
منبع: #نشریه_فقه_و_حقوق_خانواده (#ندای_صادق) سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۶۶ کلید واژه‌ها: #قاعده_فقهی_بغی ، #مهرالمثل ، #ارش_البکاره . چکیده
مداخله ی حقوق کیفری در حوزه ی خانواده امری انکارناپذیر است. مبنای اصلی این مداخله را می توان حفظ کیان خانواده و جلوگیری از انحلال آن دانست. با وجود این، در نظام حقوقی ایران مواردی وجود دارد که خانواده به مفهوم متبادر آن شکل نمی گیرد اما حمایت کیفری قانون گذار در آن دیده می شود. نکاح موقت به عنوان نوعی ازدواج که با تعیین مهر و برای مدت معینی بین زوجین شکل می گیرد، از این موارد است. همان طور که در کلام فقهای شیعه نیز آمده است، هدف از این نوع ازدواج استمتاع است نه استیلاد. با این حال ممکن است با باردار شدن زوجه و تولد فرزند، در نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم مفهوم خانواده شکل بگیرد، به گونه ای که مستلزم حمایت کیفری شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح موقت در سه مورد بارداری زوجه، توافق طرفین و وجود شرط ضمن عقد را الزامی نمود و برای خودداری زوج از ثبت نکاح در این موارد ضمانت اجرای کیفری مقرر کرد. بدیهی است نخستین تجربه ی نظام حقوقی در این خصوص خالی از ایراد نخواهد بود و با چالش ها و نارسایی هایی مواجه است که رسالت مقاله ی پیش رو، مطالعه و بررسی این موارد است.
 •  148  0 20 September, 2018

Advertisements

 • (@mrs_lawyer_021) Instagram Profile @mrs_lawyer_021
 • Iran
 • @mrs_lawyer_021 ✅در اجاره گرچه موجر، مالک عین مستاجره است و تنها منافع آن ملک را به مستاجر انتقال می دهد اما باید توجه داشت که موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر شود و عمل او تخلف و جرم است. البته اگر مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده کند و مستاجر مانع از رویت خریدار یا مالک شود مالک می تواند به دادستان محل وقوع ملک مراجعه و درخواست خود را طرح کند در این حالت با دستور دادستان و حضور مامورین انتظامی اجازه دیدن ملک به مالک یا خریدار داده خواهد شد. #وكيل_دادگستري #وكيل_الشركة_في_العراق_كابتن_سيف #وكيل_معتمد #وكيل_معتمد #وكيل_خوب #وكيل_پايه_يك_دادگستري #وكيل_مدافع #وكيل_زن #وكيل_مرد#استيجاري#رهن#اجاره#ملك#آپارتمان#منزل#ازدواجموقت #ازدواج_سفید #ازدواج_سفید #ديه#مهر#مهريه#اجرت النثل#اجرت#مهرالمثل
 • @mrs_lawyer_021 ✅در اجاره گرچه موجر، مالک عین مستاجره است و تنها منافع آن ملک را به مستاجر انتقال می دهد اما باید توجه داشت که موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر شود و عمل او تخلف و جرم است.

البته اگر مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده کند و مستاجر مانع از رویت خریدار یا مالک شود مالک می تواند به دادستان محل وقوع ملک مراجعه و درخواست خود را طرح کند در این حالت با دستور دادستان و حضور مامورین انتظامی اجازه دیدن ملک به مالک یا خریدار داده خواهد شد.

#وكيل_دادگستري #وكيل_الشركة_في_العراق_كابتن_سيف #وكيل_معتمد #وكيل_معتمد #وكيل_خوب #وكيل_پايه_يك_دادگستري #وكيل_مدافع #وكيل_زن #وكيل_مرد#استيجاري#رهن#اجاره#ملك#آپارتمان#منزل#ازدواجموقت #ازدواج_سفید #ازدواج_سفید #ديه#مهر#مهريه#اجرت النثل#اجرت#مهرالمثل
 •  253  2 15 September, 2018
 • (@mrs_lawyer_021) Instagram Profile @mrs_lawyer_021
 • Iran
 • @mrs_lawyer_021 ✅در این خصوص باید گفت چون ازاله بكارت صورت گرفته و دختر بكارتش را از دست داده است، اين خود نوعي تفويت منفعت برای زن است و در هر صورت بايد اين تفویت منفعت جبران گردد. بنابراین جبران خسارت نيز با تعلق ارش البكاره به شخص صورت می پذيرد و چون ازاله بكارت بدون پارگی واژن ممكن نيست، ديه آن نیز به ارش البكاره اضافه می شود. #وكيل_دادگستري #وكيل_مهاجرت #وكيل #وكيل_معتمد #بكارت#مهريه#ديه#ارش#مهرالمثل#تعزير#وكيل_خوب #وكيل_الشركة_في_العراق_كابتن_سيف #وكيل_پايه_يك_دادگستري #وكيل_مجرب
 • @mrs_lawyer_021 ✅در این خصوص باید گفت چون ازاله بكارت صورت گرفته و دختر بكارتش را از دست داده است، اين خود نوعي تفويت منفعت برای زن است و در هر صورت بايد اين تفویت منفعت جبران گردد. بنابراین جبران خسارت نيز با تعلق ارش البكاره به شخص صورت می پذيرد و چون ازاله بكارت بدون پارگی واژن ممكن نيست، ديه آن نیز به ارش البكاره اضافه 
می شود.

#وكيل_دادگستري #وكيل_مهاجرت #وكيل #وكيل_معتمد #بكارت#مهريه#ديه#ارش#مهرالمثل#تعزير#وكيل_خوب #وكيل_الشركة_في_العراق_كابتن_سيف #وكيل_پايه_يك_دادگستري #وكيل_مجرب
 •  220  1 15 September, 2018
 • (@dadvarzyar) Instagram Profile @dadvarzyar
 • انواع مهریه آیا میدانید مهرالمسمی : مهریه‌ای که در زمان عقد مشخص شود مهرالمسمی نام دارد. مهرالمسمی توسط زوجین یا نماینده‌ٔ آن‌ها تعیین می‌شود. مهرالمثل : مهریه‌ای که در صورت وقوع نزدیکی به زن تعلق می‌گیرد. ملاک تعیین مهرالمثل وضعیت زن است. بر اساس ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی در تعیین مهرالمثل «حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و و ضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب او و همچنین معمول محل و… در نظر گرفته می‌شود» وقوع طلاق قبل از تعیین مهر و بعد از وقوع نزدیکی، زن را مستحق دریافت مهرالمثل می‌کند. مهرالمتعه : اگر میزان مهریه در عقد ذکر نشود و مرد قبل از تعیین مهریه و وقوع نزدیکی همسرش را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است. برخلاف مهرالمثل، مهرالمتعه متناسب با وضعیت مالی مرد تعیین می‌شود. ((قانون مدنی)) جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید . جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید . #آیامیدانید#تعیین_مهریه #طلاق #قانون_مدنی #مهرالمتعه #مهرالمثل #مهرالمسمی #مهریه#خانواده#مهریه#قانون#دادورزیار #dadvarzyar
 • انواع مهریه
آیا میدانید
مهرالمسمی : مهریه‌ای که در زمان عقد مشخص شود مهرالمسمی نام دارد. مهرالمسمی توسط زوجین یا نماینده‌ٔ آن‌ها تعیین می‌شود.
مهرالمثل : مهریه‌ای که در صورت وقوع نزدیکی به زن تعلق می‌گیرد. ملاک تعیین مهرالمثل وضعیت زن است. بر اساس ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی در تعیین مهرالمثل «حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و و ضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب او و همچنین معمول محل و… در نظر گرفته می‌شود» وقوع طلاق قبل از تعیین مهر و بعد از وقوع نزدیکی، زن را مستحق دریافت مهرالمثل می‌کند.
مهرالمتعه : اگر میزان مهریه در عقد ذکر نشود و مرد قبل از تعیین مهریه و وقوع نزدیکی همسرش را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است. برخلاف مهرالمثل، مهرالمتعه متناسب با وضعیت مالی مرد تعیین می‌شود.
((قانون مدنی))
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید . 
#آیامیدانید#تعیین_مهریه #طلاق #قانون_مدنی #مهرالمتعه #مهرالمثل #مهرالمسمی #مهریه#خانواده#مهریه#قانون#دادورزیار#dadvarzyar
 •  181  0 14 September, 2018

Advertisements

 • (@mrs_lawyer_021) Instagram Profile @mrs_lawyer_021
 • Iran
 • @mrs_lawyer_021 جهت هماهنگي مشاوره حضوري به دايركت مراجعه نماييد🙏🏻 #وكيل #وكيل_دادگستري #وكيل_الشركة_في_العراق_كابتن_سيف #قتل_عام #قتل_های_زنجیره_ای #قتل_های_زنجیره_ای #قتل_وحید_مرادی #ديه#قصاص#تعزير#حدود#وكيل_معتمد #وكيل_مجرب #وكيل_مدافع #زوجه #زوج #مهريه #مهرالمثل #مهرالمتعه#جهيزيه#فساد#سرقت#قتل#خون#خونبهای_عدالت#خونبها
 • @mrs_lawyer_021 
جهت هماهنگي مشاوره حضوري به دايركت مراجعه نماييد🙏🏻 #وكيل #وكيل_دادگستري #وكيل_الشركة_في_العراق_كابتن_سيف #قتل_عام #قتل_های_زنجیره_ای #قتل_های_زنجیره_ای #قتل_وحید_مرادی #ديه#قصاص#تعزير#حدود#وكيل_معتمد #وكيل_مجرب #وكيل_مدافع #زوجه #زوج #مهريه #مهرالمثل #مهرالمتعه#جهيزيه#فساد#سرقت#قتل#خون#خونبهای_عدالت#خونبها
 •  379  13 13 September, 2018
 • (@hasankarbalaeehasani) Instagram Profile @hasankarbalaeehasani
 • .... .. .اگر زوج ، تعيين ميزان مهريه را به زوجه واگذار نمايد ، زوجه قانوناً نمي تواند بيشتر از مهر المثل تعيين نمايد. در مهرالمثل وضعيت خانوادگي زوجه ملاك است . . . .شماره تلفن جهت تعيين وقت و مشاوره ٠٩١٢٢١١٢٦٢٩☎️ . #حسن_حسنى#مهريه#حق_حبس#نفقه#تمكين#وكالت#وكيل#طلاق#حضانت#دادگاه#دادرسی#ملاقات#حقوق#دادسرا#جزا#مجازات#آیین_دادرسی#تجارت#حقوق_مدنی#قصاص#قتل#اعدام#مهریه#نشوز#نفقه#ارث#ازدواج_موقت#مهرالمثل#ملك
 • ....
..
.اگر زوج ، تعيين ميزان مهريه را به زوجه واگذار نمايد ، زوجه قانوناً نمي تواند بيشتر از مهر المثل تعيين نمايد. در مهرالمثل وضعيت خانوادگي زوجه ملاك است . .
.
.شماره تلفن جهت تعيين وقت و مشاوره ٠٩١٢٢١١٢٦٢٩☎️
.
#حسن_حسنى#مهريه#حق_حبس#نفقه#تمكين#وكالت#وكيل#طلاق#حضانت#دادگاه#دادرسی#ملاقات#حقوق#دادسرا#جزا#مجازات#آیین_دادرسی#تجارت#حقوق_مدنی#قصاص#قتل#اعدام#مهریه#نشوز#نفقه#ارث#ازدواج_موقت#مهرالمثل#ملك
 •  95  3 12 September, 2018
 • (@mahsazare_alirezaesmaieli) Instagram Profile @mahsazare_alirezaesmaieli
 • #مهریه#اعسار#دادخواست#حقوقی#دادگاه_خانواده #دادگستری #وکیل#مشاوره_حقوقی #مهرالمتعه #مهرالمثل #زوجه #زوج #حضانت
 • #مهریه#اعسار#دادخواست#حقوقی#دادگاه_خانواده #دادگستری #وکیل#مشاوره_حقوقی #مهرالمتعه #مهرالمثل #زوجه #زوج #حضانت
 •  43  2 11 September, 2018
 • (@mahsazare_alirezaesmaieli) Instagram Profile @mahsazare_alirezaesmaieli
 • #مهریه باید مالیت داشته و قابل خرید و فروش باشد در مورد اعضاء بدن باتوجه به اینکه مالیت ندارد و قابل# خرید و# فروش نیست قضیه منتفی است هرچند برخی از فقها با توجه به خرید و فروش اعضایی مثل کلیه اجازه تعیین این اعضاء را به عنوان مهریه صادر کرده اند ولی عملا و به صورت #قانونی ممکن نمیباشد#عقد_دائم #وکیل#دادگاه_خانواده #مشاوره#حقوقی #مهرالمتعه #مهرالمثل
 • #مهریه باید مالیت داشته و قابل خرید و فروش باشد در مورد اعضاء بدن باتوجه به اینکه مالیت ندارد و قابل# خرید و# فروش نیست قضیه منتفی است هرچند برخی از فقها با توجه به خرید و فروش اعضایی مثل کلیه اجازه تعیین این اعضاء را به عنوان مهریه صادر کرده اند ولی عملا و به صورت #قانونی ممکن نمیباشد#عقد_دائم #وکیل#دادگاه_خانواده #مشاوره#حقوقی #مهرالمتعه #مهرالمثل
 •  45  0 10 September, 2018
 • (@vakil51.ir) Instagram Profile @vakil51.ir
 • . 📚شرط نافذ نیست ولی عقد ازدواج صحیح است. 📚در این صورت به زن مهرالمثل تعلق می گیرد. قبلا در مورد اینکه مهرالمثل چیست صحبت کردیم. می توانید هشتگ #مهرالمثل_عدالت_پژوهان رو بزنید. . #عقد_دایم #عقد_دایم_عدالت_پژوهان #مهرالمثل #مهرالمثل_عدالت_پژوهان #ازدواج #مهریه #مهریه_عدالت_پژوهان #وکیل #وکلا #وکالت #وکلا_عدالت_پژوهان #حقوق
 • .
📚شرط نافذ نیست ولی عقد ازدواج صحیح است.
📚در این صورت به زن مهرالمثل تعلق می گیرد. قبلا در مورد اینکه مهرالمثل چیست صحبت کردیم. می توانید هشتگ #مهرالمثل_عدالت_پژوهان رو بزنید.
.
#عقد_دایم #عقد_دایم_عدالت_پژوهان #مهرالمثل #مهرالمثل_عدالت_پژوهان #ازدواج #مهریه #مهریه_عدالت_پژوهان #وکیل #وکلا #وکالت #وکلا_عدالت_پژوهان #حقوق
 •  50  2 4 September, 2018
 • (@vakilaw) Instagram Profile @vakilaw
 • . 📚شرط نافذ نیست ولی عقد ازدواج صحیح است. 📚در این صورت به زن مهرالمثل تعلق می گیرد. قبلا در مورد اینکه مهرالمثل چیست صحبت کردیم. می توانید هشتگ #مهرالمثل_عدالت_پژوهان رو بزنید. . #عقد_دایم #عقد_دایم_عدالت_پژوهان #مهرالمثل #مهرالمثل_عدالت_پژوهان #ازدواج #مهریه #مهریه_عدالت_پژوهان #وکیل #وکلا #وکالت #وکلا_عدالت_پژوهان #حقوق
 • .
📚شرط نافذ نیست ولی عقد ازدواج صحیح است.
📚در این صورت به زن مهرالمثل تعلق می گیرد. قبلا در مورد اینکه مهرالمثل چیست صحبت کردیم. می توانید هشتگ #مهرالمثل_عدالت_پژوهان رو بزنید.
.
#عقد_دایم #عقد_دایم_عدالت_پژوهان #مهرالمثل #مهرالمثل_عدالت_پژوهان #ازدواج #مهریه #مهریه_عدالت_پژوهان #وکیل #وکلا #وکالت #وکلا_عدالت_پژوهان #حقوق
 •  68  2 3 September, 2018
 • (@panahis_) Instagram Profile @panahis_
 • مهم ترین نکاتی که باید در مورد تفاوت #مهرالمثل با #مهرالمتعه بدانیم عبارت هستند از: 1- تعیین مهریه جزو عقد ازدواج است اما شاید بیشتر افراد جامعه از این امر مطلع نباشند که عقد ازدواج دائم بدون #مهریه نیز صحیح است برعکس عقد منقطع که تعیین مهر در آن، جزء لاینفک عقد است و بدون مهر عقد باطل خواهد بود. 2- در مقابل در عقد دائم ذکر نکردن مهر خدشه ای به صحت عقد وارد نمی کند. ممکن است طرفین عقد ازدواج با هم توافق کنند که بعدا مهریه را مشخص کنند منتهی ممکن است یک سری شرایط پیش بیاید که بسته به آن میزان تعیین مهر متفاوت خواهد بود. 3- اگر زن و شوهر توافق کنند که مهریه را بعدا تعیین کنند و اتفاقا قبل از تعیین مهر دخول رخ دهد در اینجا مهرالمثل برای زن تعیین می شود. 4- حالت بعد هنگامی است که مهر هنوز تعیین نشده و مرد بعد از نزدیکی با زن او را طلاق می دهد. در این حالت نیز مهرالمثل تعیین خواهد شد. تعیین مهر المثل با دادگاه است که برای تعیین آن، حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات او مانند اینکه تحصیلات او چقدر است و میزان مهریه بستگان زن مانند دخترخاله ها و دخترعمه ها مورد توجه قرار می گیرد. معمولا با چنین قرینه هایی می توان مهرالمثل را که بسته به شرایط و عرف است تعیین کرد. 5- در حالت دیگر ممکن است قبل از تعیین مهر توسط زوجین و قبل از دخول و نزدیکی یکی از زوجین بمیرد که در این حال هیچگونه مهری به زن تعلق نخواهد گرفت و آخرین حالت نیز وقتی است که هنوز مهر تعیین نشده و قبل از دخول مرد زن را طلاق می دهد. در این حالت مهرالمتعه به زن تعلق خواهد گرفت. 6- در تعیین مهرالمتعه برعکس مهرالمثل، این حال مرد است که از حیث غنا و فقر مورد توجه قرار می گیرد. در مهرالمثل این وضعیت زن و بستگان و شان و شخصیت او بود که برای تعیین مهرالمثل ملاک بود اما در مهرالمتعه وضعیت مالی مرد در نظر گرفته می شود و با توجه به دارا بودن یا نبودن اوست که میزان مهریه معلوم می شود. 7- در هر دو مورد تعیین مهرالمتعه و مهرالمثل نمی توان فرمول خاصی استفاده کرد و به عدد خاصی رسید. این وضعیت و شرایط است که توسط دادگاه سنجیده می شود و بعد مهرالمثل یا مهرالمتعه تعیین می شود. #مهریه
 • مهم ترین نکاتی که باید در مورد تفاوت #مهرالمثل با #مهرالمتعه بدانیم عبارت هستند از: 
1- تعیین مهریه جزو عقد ازدواج است اما شاید بیشتر افراد جامعه از این امر مطلع نباشند که عقد ازدواج دائم بدون #مهریه نیز صحیح است برعکس عقد منقطع که تعیین مهر در آن، جزء لاینفک عقد است و بدون مهر عقد باطل خواهد بود. 
2- در مقابل در عقد دائم ذکر نکردن مهر خدشه ای به صحت عقد وارد نمی کند. ممکن است طرفین عقد ازدواج با هم توافق کنند که بعدا مهریه را مشخص کنند منتهی ممکن است یک سری شرایط پیش بیاید که بسته به آن میزان تعیین مهر متفاوت خواهد بود. 
3- اگر زن و شوهر توافق کنند که مهریه را بعدا تعیین کنند و اتفاقا قبل از تعیین مهر دخول رخ دهد در اینجا مهرالمثل برای زن تعیین می شود. 
4- حالت بعد هنگامی است که مهر هنوز تعیین نشده و مرد بعد از نزدیکی با زن او را طلاق می دهد. در این حالت نیز مهرالمثل تعیین خواهد شد. تعیین مهر المثل با دادگاه است که برای تعیین آن، حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات او مانند اینکه تحصیلات او چقدر است و میزان مهریه بستگان زن مانند دخترخاله ها و دخترعمه ها مورد توجه قرار می گیرد. معمولا با چنین قرینه هایی می توان مهرالمثل را که بسته به شرایط و عرف است تعیین کرد. 
5- در حالت دیگر ممکن است قبل از تعیین مهر توسط زوجین و قبل از دخول و نزدیکی یکی از زوجین بمیرد که در این حال هیچگونه مهری به زن تعلق نخواهد گرفت و آخرین حالت نیز وقتی است که هنوز مهر تعیین نشده و قبل از دخول مرد زن را طلاق می دهد. در این حالت مهرالمتعه به زن تعلق خواهد گرفت. 
6- در تعیین مهرالمتعه برعکس مهرالمثل، این حال مرد است که از حیث غنا و فقر مورد توجه قرار می گیرد. در مهرالمثل این وضعیت زن و بستگان و شان و شخصیت او بود که برای تعیین مهرالمثل ملاک بود اما در مهرالمتعه وضعیت مالی مرد در نظر گرفته می شود و با توجه به دارا بودن یا نبودن اوست که میزان مهریه معلوم می شود. 
7- در هر دو مورد تعیین مهرالمتعه و مهرالمثل نمی توان فرمول خاصی استفاده کرد و به عدد خاصی رسید. این وضعیت و شرایط است که توسط دادگاه سنجیده می شود و بعد مهرالمثل یا مهرالمتعه تعیین می شود.
#مهریه
 •  37  6 3 September, 2018
 • (@edalat_pajoohan) Instagram Profile @edalat_pajoohan
 • Tehran, Iran
 • . 📚شرط نافذ نیست ولی عقد ازدواج صحیح است. 📚در این صورت به زن مهرالمثل تعلق می گیرد. قبلا در مورد اینکه مهرالمثل چیست صحبت کردیم. می توانید هشتگ #مهرالمثل_عدالت_پژوهان رو بزنید. . #عقد_دایم #عقد_دایم_عدالت_پژوهان #مهرالمثل #مهرالمثل_عدالت_پژوهان #ازدواج #مهریه #مهریه_عدالت_پژوهان #وکیل #وکلا #وکالت #وکلا_عدالت_پژوهان #حقوق
 • .
📚شرط نافذ نیست ولی عقد ازدواج صحیح است.
📚در این صورت به زن مهرالمثل تعلق می گیرد. قبلا در مورد اینکه مهرالمثل چیست صحبت کردیم. می توانید هشتگ #مهرالمثل_عدالت_پژوهان رو بزنید.
.
#عقد_دایم #عقد_دایم_عدالت_پژوهان #مهرالمثل #مهرالمثل_عدالت_پژوهان #ازدواج #مهریه #مهریه_عدالت_پژوهان #وکیل #وکلا #وکالت #وکلا_عدالت_پژوهان #حقوق
 •  724  11 2 September, 2018
 • (@vakil.golozar.moshavere) Instagram Profile @vakil.golozar.moshavere
 • پرسیده اند در صورتیکه دختری با پسری نزدیکی کند و پرده ی بکارت دختر از بین رود، دختر چه شکایتی می تواند انجام دهد؟ . 1- هرگاه از بین بردن پرده بکارت دختری با نزدیکی کردن یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت دختر صورت گرفته باشد آقا باید مهرالمثل پرداخت نماید . 2- هرگاه از بین رفتن بکارت با نزدیکی کردن و با رضایت دختر انجام گرفته باشد چیزی (مبلغی) بر عهده ی مرد نیست و خانم نمیتونه ادعا کنه که طرف فریبش داده، وعده ی ازدواج داده و..... اینها بی تاثیر است . 3- تعریف مهرالمثل که در شماره 1 گفته شد: از نظر حقوقي مهرالمثل، به مبلغی گفته مي‌شود كه به موجب قرارداد تعيين نشده بلكه مقدار آن بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن و حال زن از حيث، شرافت خانوادگي و ساير صفات (از جمله تحصیلات، زیبایی و...) و وضعيت او نسبت به امثال و موقعيت خانوادگي و اجتماعي وي تعيين مي‌شود. . 4- زمانی که خانمی با آقایی زنا کرده و میخواهد از طریق پزشکی قانونی فرد زنا کننده را مشخص کند و اثبات کند، بهتر است تا نهایتا حدود 72 ساعت پس از نزدیکی به دادسرا و پزشکی قانونی مراجعه کند، چراکه پس از گذشت این زمان تشخیص مرد زنا کار سخت و با گذشت زمان طولانی غیر ممکن می گردد . 5- موارد مجازات فوق علاوه بر مجازات شلاق یا سنگسار این قبیل جرائم است . 🔴 محمد گلعذار (وکیل پایه یک دادگستری) . 🔴 درصورت داشتن سوال، میتوانید در واتس آپ سوال خود را مطرح نمایید 0912-63 65 290 #بکارت#مهرالمثل#زنا#پزشکی_قانونی#شلاق#سنگسار#جرم#شکایت#وکیل_تهران#مشاوره_حقوقی#وکیل_پایه_یک_دادگستری
 • پرسیده اند در صورتیکه دختری با پسری نزدیکی کند و پرده ی بکارت دختر از بین رود، دختر چه شکایتی می تواند انجام دهد؟
.
1- هرگاه از بین بردن پرده بکارت دختری با نزدیکی کردن یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت دختر صورت گرفته باشد آقا باید مهرالمثل پرداخت نماید
.
2- هرگاه از بین رفتن بکارت با نزدیکی کردن و با رضایت دختر انجام گرفته باشد چیزی (مبلغی) بر عهده ی مرد نیست و خانم نمیتونه ادعا کنه که طرف فریبش داده، وعده ی ازدواج داده و..... اینها بی تاثیر است
.
3- تعریف مهرالمثل که در شماره 1 گفته شد: 
از نظر حقوقي مهرالمثل، به مبلغی گفته مي‌شود كه به موجب قرارداد تعيين نشده بلكه مقدار آن بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن و حال زن از حيث، شرافت خانوادگي و ساير صفات (از جمله تحصیلات، زیبایی و...) و وضعيت او نسبت به امثال و موقعيت خانوادگي و اجتماعي وي تعيين مي‌شود.
.
4- زمانی که خانمی با آقایی زنا کرده و میخواهد از طریق پزشکی قانونی فرد زنا کننده را مشخص کند و اثبات کند، بهتر است تا نهایتا حدود 72 ساعت پس از نزدیکی به دادسرا و پزشکی قانونی مراجعه کند، چراکه پس از گذشت این زمان تشخیص مرد زنا کار سخت و با گذشت زمان طولانی غیر ممکن می گردد
.
5- موارد مجازات فوق علاوه بر مجازات شلاق یا سنگسار این قبیل جرائم است .
🔴 محمد گلعذار (وکیل پایه یک دادگستری)
.
🔴 درصورت داشتن سوال، میتوانید در واتس آپ سوال خود را مطرح نمایید
0912-63 65 290
#بکارت#مهرالمثل#زنا#پزشکی_قانونی#شلاق#سنگسار#جرم#شکایت#وکیل_تهران#مشاوره_حقوقی#وکیل_پایه_یک_دادگستری
 •  4,410  141 8 June, 2018
 • (@mis.lawyer) Instagram Profile @mis.lawyer
 • & #039 ; درصورتی که دختری بکارت خود را توسط مردی از دست بدهد علاوه بر «مجازات قانونی» مرد، در دومورد برای ایشان امکان مطالبه خسارت وجود دارد: 1-درصورتی که دختر به رابطه جنسی اکراه و اجبار شده باشد(تجاوز به عنف): دراین حالت ایشان مستحق #مهرالمثل یا #ارش_البکاره خواهدبود. 2-درصورتی که دختر با رضایت رابطه جنسی برقرارکرده باشد، اما در نتیجه اغفال وفریب،حیله و تهدید یا سواستفاده از زیردست بودن حاضر به رابطه شده باشد: دراین حالت ایشان مستحق #خسارت_مادی و #خسارت_معنوی وارده به خود خواهد بود. . و اما در غیر این دو مورد خسارتی به وی تعلق نمیگیرد. . . . #وکیل#وکیل_پایه_یک#وکیل_پایه_یک_دادگستری#وکیل_دادگستری#مهرالمثل#زنا#بکارت#ازاله_بکارت#تجاوز#تجاوز_جنسی#تجاوز_به_عنف
 • '
درصورتی که دختری بکارت خود را توسط مردی از دست بدهد علاوه بر «مجازات قانونی» مرد، در دومورد برای ایشان امکان مطالبه خسارت وجود دارد:

1-درصورتی که دختر به رابطه جنسی اکراه و اجبار شده باشد(تجاوز به عنف):
دراین حالت ایشان مستحق #مهرالمثل یا #ارش_البکاره خواهدبود.

2-درصورتی که دختر با رضایت رابطه جنسی برقرارکرده باشد، اما در نتیجه اغفال وفریب،حیله و تهدید یا سواستفاده از زیردست بودن حاضر به رابطه شده باشد:
دراین حالت ایشان مستحق #خسارت_مادی و #خسارت_معنوی وارده به خود خواهد بود.
.
و اما در غیر این دو مورد خسارتی به وی تعلق نمیگیرد.
.
.
.
#وکیل#وکیل_پایه_یک#وکیل_پایه_یک_دادگستری#وکیل_دادگستری#مهرالمثل#زنا#بکارت#ازاله_بکارت#تجاوز#تجاوز_جنسی#تجاوز_به_عنف
 •  3,122  0 1 September, 2018
 • (@hshahrvandi) Instagram Profile @hshahrvandi
 • #ازدواج #نکاح #مهریه #بکارت #زناشویی #ارش‌البکاره #مهرالمثل #خانواده . . . . . چنانچه ازدواج موقت یا صیغه محرمیت با مهریه ناچیز(معمولا پنج سکه) برقرار شود و این رابطه به ازدواج دایم منتهی نگردد و رابطه جنسی بین دختر و پسر برقرار و بکارت دختر از بین برود، فقط همان چند سکه به عنوان مهریه به دختر تعلق خواهد گرفت. . . . . کانال آموزش حقوق شهروندی
 • #ازدواج #نکاح #مهریه #بکارت #زناشویی #ارش‌البکاره #مهرالمثل #خانواده .
.
.
.
.
چنانچه ازدواج موقت یا صیغه محرمیت با مهریه ناچیز(معمولا پنج سکه) برقرار شود و این رابطه به ازدواج دایم منتهی نگردد و رابطه جنسی بین دختر و پسر برقرار و بکارت دختر از بین برود، فقط همان چند سکه به عنوان مهریه به دختر تعلق خواهد گرفت.
.
.
.
.
کانال آموزش حقوق شهروندی
 •  293  7 14 August, 2018
 • (@pazhohesh_hoghoghi) Instagram Profile @pazhohesh_hoghoghi
 • .. ارسالی از @mh.torabi_67 . . #حقوق_مدنی #مهریه #فوت #مهرالمثل #مهرالمسمی #فسخ_نكاح #طلاق
 • ..
ارسالی از @mh.torabi_67 .
.
#حقوق_مدنی
#مهریه 
#فوت
#مهرالمثل #مهرالمسمی 
#فسخ_نكاح 
#طلاق
 •  329  4 13 August, 2018
 • (@ms_yarahmadian) Instagram Profile @ms_yarahmadian
 • عدم تعیین مهریه در ازدواج موقت باعث بطلان عقد است. اما در عقد دائم لازم نیست که مهریه، معین شود. در این صورت، مهرالمثل (با نظر دادگاه) به زن تعلق می گیرد. #حقوقی #حقوق_خانواده #خانواده #ازدواج #مهریه #ازدواج_موقت #عقد_دائم #ازدواج_دائم #مهرالمثل #محمد_صادق_یاراحمدیان #وکالت #وکیل #مشاوره_حقوقی
 • عدم تعیین مهریه در ازدواج موقت باعث بطلان عقد است. اما در عقد دائم لازم نیست که مهریه، معین شود. در این صورت، مهرالمثل (با نظر دادگاه) به زن تعلق می گیرد.
#حقوقی #حقوق_خانواده #خانواده #ازدواج #مهریه #ازدواج_موقت #عقد_دائم #ازدواج_دائم #مهرالمثل
#محمد_صادق_یاراحمدیان
#وکالت #وکیل
#مشاوره_حقوقی
 •  244  3 12 August, 2018
 • (@soheil_amoozad) Instagram Profile @soheil_amoozad
 • #قانون#مهريه#تفويض_اختيار#مهرالمثل #آگاه_باشید
 • #قانون#مهريه#تفويض_اختيار#مهرالمثل #آگاه_باشید
 •  123  4 4 August, 2018
 • (@edalatmehvar.lawyer) Instagram Profile @edalatmehvar.lawyer
 • #گروه_وکلای_عدالت_محور #زنا #زنا_به_عنف #تجاوز_جنسی #تجاوز #مهرالمثل #ارش_البکاره #زانی #زانیه #باکره #وکیل #وکالت #وکیل_تهران #وکیل_کیفری #وکیل_پایه_یک_دادگستری #وکیل_پایه_یک #وکیل_دادگستری #وکیل_دادگستری_و_مشاور_حقوقی #مشاوره_حقوقي #مشاوره_تلفنی_آنلاین #مشاوره_آنلاین #مشاوره_آنلاین_رایگان
 • #گروه_وکلای_عدالت_محور #زنا #زنا_به_عنف #تجاوز_جنسی #تجاوز #مهرالمثل #ارش_البکاره #زانی #زانیه #باکره #وکیل #وکالت #وکیل_تهران #وکیل_کیفری #وکیل_پایه_یک_دادگستری #وکیل_پایه_یک #وکیل_دادگستری #وکیل_دادگستری_و_مشاور_حقوقی #مشاوره_حقوقي #مشاوره_تلفنی_آنلاین #مشاوره_آنلاین #مشاوره_آنلاین_رایگان
 •  59  3 2 August, 2018
 • (@dadvarzyar) Instagram Profile @dadvarzyar
 • طلاق همسر قبل از نزدیکی و دریافت مهریه آیا میدانید هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی ، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهریه خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند. - هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود. اگر اختیار تعیین مهریه به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید. - برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود. برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود. ((قانون مدنی)) جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید . جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید . #آیامیدانید#مهریه #دادورزیار#تعیین_مهریه #دریافت_مهریه #دریافت_نصف_مهریه #طلاق #قانون#قانون_مدنی #مهرالمتعه #مهرالمثل #dadvarzyar
 • طلاق همسر قبل از نزدیکی و دریافت مهریه
آیا میدانید
هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی ، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهریه خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند. - هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
اگر اختیار تعیین مهریه به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید. - برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.
((قانون مدنی))
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید . 
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید . 
#آیامیدانید#مهریه #دادورزیار#تعیین_مهریه #دریافت_مهریه #دریافت_نصف_مهریه #طلاق #قانون#قانون_مدنی #مهرالمتعه #مهرالمثل #dadvarzyar
 •  107  6 29 July, 2018
 • (@shirazi_lawyer91) Instagram Profile @shirazi_lawyer91
 • . #مهریه #مهرالمثل #مهرالمسمی #حقوق_زوجه #قانونمداری #قانون_حمایت_از_خانواده #قانون_مدنی #قاضی #وکلای_دادگستری #مهریه_عندالمطالبه #مهریه_عندالاستطاعه
 • .
#مهریه #مهرالمثل #مهرالمسمی #حقوق_زوجه #قانونمداری #قانون_حمایت_از_خانواده #قانون_مدنی #قاضی #وکلای_دادگستری #مهریه_عندالمطالبه #مهریه_عندالاستطاعه
 •  35  0 9 July, 2018
 • (@vakil_onlinee) Instagram Profile @vakil_onlinee
 • #حقوق_زنان#وکیل_دادگستری #دادگاه#مهریه#مهرالمثل#دعوا#قاضی#قانون#زوجها#وکیل_پایه_یک_دادگستری مهرالمثل یعنی; هر‌گاه هنگام عقد نکاح مهریه تعیین نشود و پس از نزدیکی و قبل از تراضی بر مهریه‌ای معین بر حسب شرافت و وضعیت خانوادگی زوجه و اوضاع و احوال او مهریه تهیه می‌شود.
 • #حقوق_زنان#وکیل_دادگستری #دادگاه#مهریه#مهرالمثل#دعوا#قاضی#قانون#زوجها#وکیل_پایه_یک_دادگستری
مهرالمثل یعنی;
 هر‌گاه هنگام عقد نکاح مهریه تعیین نشود و پس از نزدیکی و قبل از تراضی بر مهریه‌ای معین بر حسب شرافت و وضعیت خانوادگی زوجه و اوضاع و احوال او مهریه تهیه می‌شود.
 •  8  1 2 July, 2018
 • (@vakil_onlinee) Instagram Profile @vakil_onlinee
 • #قانون #مهریه #وکیل_پایه_یک #زنان #vakil_onlinee #مهرالمثل #مهرالمسمی #دادگاه #مهرالمثل #مهرالمتعه #حقوق #دعوا #طلاق #حقوق_زنان #خانواده
 • #قانون #مهریه #وکیل_پایه_یک #زنان #vakil_onlinee#مهرالمثل #مهرالمسمی #دادگاه #مهرالمثل #مهرالمتعه #حقوق #دعوا #طلاق #حقوق_زنان #خانواده
 •  8  0 2 July, 2018
 • (@vakilyabi) Instagram Profile @vakilyabi
 • & #039 ; 🔴 مجازات تجاوز جنسی در ایران چیست؟ تجاوز جنسی یا تجاوز به عنف به معنی انجام فعل مقاربه جنسی بدون رضایت فرد با وی است. جرم تجاوز به عنف، علاوه بر آثار فیزیکی و جسمی، متحمل آثار روحی و روانی گاه جبران ناپذیری است. چنانکه در مواردی این تجاوز جنسی به همراه تهدید به #قتل یا ارکاب به قتل انجام می شود. از همین رو #تجاوز_به_عنف را در ردیف جرائم جنایی تعریف می کنند. & #039 ;  قانون مجازات اسلامی برای متجاوز جنسی مجازات #اعدام در نظر گرفته است که از سنگین ترین مجازات هاست! و هیچ تمایزی بین افراد پیر و جوان و … برای مجازات این جرم قائل نشده است. البته طبق همین قانون، به دلیل اینکه سنین 15الی 18 سال، سنین بحرانی شناخته می شود، محکومین جرائم_جنسی زیر 18 سال که هنوز از لحاظ عقلی به تکامل نرسیده اند، مبرا از حکم #قصاص هستند. ماده 224- حد زنا در موارد زیر اعدام است:  الف- زنا با محارم نسبی  ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.  پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.  ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. تبصره1- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است. تبصره2- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است. & #039 ; در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده 224 قانون مجازات اسلامی، دایره تعریف تجاوز جنسی تا حدودی گسترده شده است.مهمترین نکات مثبت آن به شرح ذیل است: 1⃣ علاوه بر #اکراه و اجبار، #فریب دادن اطفال نابالغ نیز از جمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است. هر چند متأسفانه با توجه به آنکه سن #بلوغ قانونی در دختران 9 سال است،این حمایت دایره سنی محدودی را در بر می‌گیرد. & #039 ; 2⃣ در نظرگرفتن خسارت‌های مادی تحت عنوان «مهرالمثل» و «ارش البکاره» برای زنی است که مورد تجاوز قرار می‌گیرد. ماده 231- در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت #ارش_البکاره و #مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت #مهرالمثل محکوم می‌گردد. & #039 ; & #039 ; #وکیل#قانون#مجازات#تجاوز_جنسی#زنا#جرم#زن#دختر#کودک
 • '
🔴 مجازات تجاوز جنسی در ایران چیست؟

تجاوز جنسی یا تجاوز به عنف به معنی انجام فعل مقاربه جنسی بدون رضایت فرد با وی است. جرم تجاوز به عنف، علاوه بر آثار فیزیکی و جسمی، متحمل آثار روحی و روانی گاه جبران ناپذیری است. چنانکه در مواردی این تجاوز جنسی به همراه تهدید به #قتل یا ارکاب به قتل انجام می شود. از همین رو #تجاوز_به_عنف را در ردیف جرائم جنایی تعریف می کنند.
'
 قانون مجازات اسلامی برای متجاوز جنسی مجازات #اعدام در نظر گرفته است که از سنگین ترین مجازات هاست! و هیچ تمایزی بین افراد پیر و جوان و … برای مجازات این جرم قائل نشده است.
البته طبق همین قانون، به دلیل اینکه سنین 15الی 18 سال، سنین بحرانی شناخته می شود، محکومین جرائم_جنسی زیر 18 سال که هنوز از لحاظ عقلی به تکامل نرسیده اند، مبرا از حکم #قصاص هستند.

ماده 224- حد زنا در موارد زیر اعدام است: 
الف- زنا با محارم نسبی 
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. 
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. 
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. 
تبصره1- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است. 
تبصره2- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.
'
در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده 224 قانون مجازات اسلامی، دایره تعریف تجاوز جنسی تا حدودی گسترده شده است.مهمترین نکات مثبت آن به شرح ذیل است:

1⃣ علاوه بر #اکراه و اجبار، #فریب دادن اطفال نابالغ نیز از جمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است. هر چند متأسفانه با توجه به آنکه سن #بلوغ قانونی در دختران 9 سال است،این حمایت دایره سنی محدودی را در بر می‌گیرد.
'
2⃣ در نظرگرفتن خسارت‌های مادی تحت عنوان «مهرالمثل» و «ارش البکاره» برای زنی است که مورد تجاوز قرار می‌گیرد.
ماده 231- در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت #ارش_البکاره و #مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت #مهرالمثل محکوم می‌گردد.
'
'
#وکیل#قانون#مجازات#تجاوز_جنسی#زنا#جرم#زن#دختر#کودک
 •  695  0 19 June, 2018
 • (@banoye_edalat) Instagram Profile @banoye_edalat
 • در عقد دائم طرفین می توانند بعد از عقد در مورد مهر توافق کنند اما اگر پیش از توافق در مورد مهر بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه فقط می توانند مهرالمثل مطالبه کند ، اما در خصوص عقد موقت عدم تعیین مهر در عقد موجب بطلان است ... #بانوي_عدالت #حقوق_بشر #حقوق_زنان #حقوق_شهروندی #حقوق_زن #ازدواج #طلاق #طلاق_توافقی #حقوق_کودک #عدالت #حضانت #حق #زن #زناشويي#ارث#حقوق_خانواده #فسخ_نكاح #نفقه _#ازدواج_مجدد #بهتر_است_بدانيم #چك #مهريه #مهرالمثل #مبحث_حقوق_خانواده_بانوي_عدالت
 • در عقد دائم طرفین می توانند بعد از عقد در مورد مهر توافق کنند اما اگر پیش از توافق در مورد مهر بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه فقط می توانند مهرالمثل مطالبه کند ، اما در خصوص عقد موقت عدم تعیین مهر در عقد موجب بطلان است ...
#بانوي_عدالت #حقوق_بشر #حقوق_زنان #حقوق_شهروندی #حقوق_زن #ازدواج #طلاق #طلاق_توافقی 
#حقوق_کودک #عدالت #حضانت #حق #زن #زناشويي#ارث#حقوق_خانواده #فسخ_نكاح #نفقه _#ازدواج_مجدد #بهتر_است_بدانيم #چك #مهريه #مهرالمثل #مبحث_حقوق_خانواده_بانوي_عدالت
 •  25  0 11 June, 2018
 • (@abouali.lawyer) Instagram Profile @abouali.lawyer
 • لذا در صورت رضايت خانمى به سوار شدن اتومبيل متهم و رفتن به گردش با وى و دور زدن در شهر اتهام بزه ادم ربايى را منتفى و برائت متهم بلااشكال است. اما در مورد اتهام زناى به عنف،در صورت تأييد گواهى پزشكى قانونى داير بر ازاله پرده بكارت،در صورت عدم رضايت شاكيه وفق ماده 658 قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 مي تواند در مقام مطالبه مهرالمثل برآيد. #زناى_به_عنف #آدم_ربايى #ديوان_عالى_كشور #مهرالمثل #زنا #اطلاعات_حقوقى_كاربردى #حقوق_به_زبان_ساده #كانون_وكلاى_دادگسترى_البرز #ازمون_وکالت
 • لذا در صورت رضايت خانمى به سوار شدن اتومبيل متهم و رفتن به گردش با وى و دور زدن در شهر اتهام بزه ادم ربايى را منتفى و برائت متهم بلااشكال است.
اما در مورد اتهام زناى به عنف،در صورت تأييد گواهى پزشكى قانونى داير بر ازاله پرده بكارت،در صورت عدم رضايت شاكيه وفق ماده 658 قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 مي تواند در مقام مطالبه مهرالمثل برآيد.
#زناى_به_عنف #آدم_ربايى #ديوان_عالى_كشور #مهرالمثل #زنا #اطلاعات_حقوقى_كاربردى #حقوق_به_زبان_ساده #كانون_وكلاى_دادگسترى_البرز #ازمون_وکالت
 •  46  1 31 May, 2018
 • (@dadvarzyar) Instagram Profile @dadvarzyar
 • دیه ازاله بکارت و افضاء آیا میدانید هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است. تبصره ۱- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست. تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است. - هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد. - افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف- هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد ، دیه کامل زن باید پرداخت شود. ب- هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات کی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد. تبصره – افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است. #آیامیدانید#بکارت #دیه #دیه_ازاله_بکارت #دیه_افضا #دیه_بکارت #دیه_پرده_بکارت #دیه_کامل #طلاق #مقاربت #مهرالمثل#قانون#دادورزیار #dadvarzyar
 • دیه ازاله بکارت و افضاء
آیا میدانید
هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.
تبصره ۱- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.
تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است. - هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد. - افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:
الف- هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد ، دیه کامل زن باید پرداخت شود.
ب- هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات کی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.
تبصره – افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است. 
#آیامیدانید#بکارت #دیه #دیه_ازاله_بکارت #دیه_افضا #دیه_بکارت #دیه_پرده_بکارت #دیه_کامل #طلاق #مقاربت #مهرالمثل#قانون#دادورزیار#dadvarzyar
 •  158  2 31 May, 2018
 • (@dadpisheganlawfirm) Instagram Profile @dadpisheganlawfirm
 • 🔰تفاوت #مهرالمثل با #مهرالمتعه در چیست؟ @dadpisheganlawfirm @dadpisheganlawfirm #موسسه_حقوقی_دادپیشگان #موسسه_مهاجرتی_دادپیشگان #موسسه_حقوقی_مهاجرتی_دادپیشگان #حقوق #دکتر_علی_باغانی #وکیل #مهاجرت #اقامت #وکیل_مهاجرت #قانون#وکیل_مهریه
 • 🔰تفاوت #مهرالمثل با #مهرالمتعه در چیست؟

@dadpisheganlawfirm

@dadpisheganlawfirm

#موسسه_حقوقی_دادپیشگان #موسسه_مهاجرتی_دادپیشگان #موسسه_حقوقی_مهاجرتی_دادپیشگان #حقوق #دکتر_علی_باغانی #وکیل #مهاجرت #اقامت #وکیل_مهاجرت #قانون#وکیل_مهریه
 •  161  0 13 May, 2018
 • (@elnaz_m_delavary92) Instagram Profile @elnaz_m_delavary92
 • ⁦◀️⁩بر اساس ماده ۱۹۹۳ قانون مدنی اگر در عقد ازدواج ارزش مهریه مورد توافق نامشخص باشد یا مالیت نداشته باشد ، به زوجه #مهرالمثل تعلق خواهد گرفت . ⁦◀️⁩⁦◀️⁩برای تعیین مهر المثل ، با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی زوجه و سایر صفات او ، یا میانگین مهریه نزدیکان وی درنظر گرفته می شود . #مهریه #مهرالمثل_الناز_دلاوری #قانون_مدنی #قانون_مدنی_ماده_1993 #elnaz_m_delavary92 #الناز_دلاوری #وکالت #وکیل #وکیل_مدافع #حقوق #حقوقی #حقوقیها #حقوقی_ها #قضاوت
 • ⁦◀️⁩بر اساس ماده ۱۹۹۳ قانون مدنی اگر در عقد ازدواج ارزش مهریه مورد توافق نامشخص باشد یا مالیت نداشته باشد ، به زوجه #مهرالمثل تعلق خواهد گرفت .
⁦◀️⁩⁦◀️⁩برای تعیین مهر المثل ، با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی زوجه و سایر صفات او ، یا میانگین مهریه نزدیکان وی درنظر گرفته می شود .
#مهریه #مهرالمثل_الناز_دلاوری
#قانون_مدنی
#قانون_مدنی_ماده_1993
#elnaz_m_delavary92
#الناز_دلاوری
#وکالت #وکیل #وکیل_مدافع #حقوق #حقوقی #حقوقیها #حقوقی_ها #قضاوت
 •  48  6 12 May, 2018
 • (@naghme_ye_edalat) Instagram Profile @naghme_ye_edalat
 • #انواع_مهریه چیست؟❓❓ #پاسخ👇👇👇 #مهرالمسمی: #مهریه_ای که زن و مرد قبل از عقد توافق می کنند و در عقدنامه می آورند. #مهرالمتعه: اگر زن و مرد، قبل از عقد، مهریه را مشخص نکنند، و مرد قبل از نزدیکی، زن خود را بخواهد طلاق بدهد، مهریه ای که به زن تعلق می گیرد مهرالمتعه می گویند #مهرالمثل: اگر زن و مرد، قبل از عقد، #مهریه را مشخص نکنند و بین زوجین نزدیکی واقع شود، مهریه ای که به زن تعلق می گیرد مهرالمثل است.
 • #انواع_مهریه چیست؟❓❓ #پاسخ👇👇👇 #مهرالمسمی: #مهریه_ای که زن و مرد قبل از عقد توافق می کنند و در عقدنامه می آورند.

#مهرالمتعه: اگر زن و مرد، قبل از عقد، مهریه را مشخص نکنند، و مرد قبل از نزدیکی، زن خود را بخواهد طلاق بدهد، مهریه ای که به زن تعلق می گیرد مهرالمتعه می گویند

#مهرالمثل: اگر زن و مرد، قبل از عقد، #مهریه را مشخص نکنند و بین زوجین نزدیکی واقع شود، مهریه ای که به زن تعلق می گیرد مهرالمثل است.
 •  46  2 27 April, 2018