#مهدی_فرزانه Instagram Photos & Videos

مهدی_فرزانه - 11 posts

Advertisements

  🔰در ادامه سلسله نشست های #توسعه_پایدار_گردشگری پاسارگاد ، کارگاه آموزشی و توانمند سازی ویژه بومگردی ها و کنشگران گردشگری از سوی انجمن جوانان سپید پارس با همکاری اداره کل میراث فرهنگی فارس و پایگاه #میراث_جهانی_پاسارگاد با باشندگی فعالان و کنشگران حوزه های گردشگری در تاریخ ۲۸ دی ماه جاری با سخنرانی و تسهیلگری آقایان #فردین_یوسفی کارشناس ارشد گردشگری و مسول دفتر فارس، #بهمن_مردانلو راهنمای برجسته تورهای عشایری و #مهدی_فرزانه مدیر اقامتگاه بومگردی کهکران در محل سالن معرفی و گردهمایی های مجموعه میراث جهانی پاسارگاد برگزار گردید.
چگونگی بهره وری از آیین ها و آداب محلی، پتانسیل های بومی در گردشگری، امور مدیریتی اقامتگاه های بومگردی و همچنین چگونگی اجرای تورهای عشایری از مهم ترین مطالب مطرح شده در این کارگاه یکروزه بود؛ در پایان کارگاه نیز پنل پاسخ به پرسشهای کنشگران برگزار شد.
بازدید و کارشناسی از پروژه های در حال ساخت پاسارگاد و بافندگان صنایع دستی و اجرای تور تنگه بلاغی از دیگر برنامه های جانبی این نشست یکروزه بود.

نیاز به یادآوری است با پروایی به برنامه های تدوین شده پیش رو، به امید خدا و به همت هموندان ارجمند، فعالیتهای آموزشی و اجرایی انجمن جوانان سپید پارس در پاسارگاد ادامه خواهد داشت.

فردین یوسفی
مسئول دفتر فارس

با سپاس
بخش پیوند های مردمی
#انجمن_جوانان_سپید_پارس

  🔰در ادامه سلسله نشست های #توسعه_پایدار_گردشگری پاسارگاد ، کارگاه آموزشی و توانمند سازی ویژه بومگردی ها و کنشگران گردشگری از سوی انجمن جوانان سپید پارس با همکاری اداره کل میراث فرهنگی فارس و پایگاه #میراث_جهانی_پاسارگاد با باشندگی فعالان و کنشگران حوزه های گردشگری در تاریخ ۲۸ دی ماه جاری با سخنرانی و تسهیلگری آقایان #فردین_یوسفی کارشناس ارشد گردشگری و مسول دفتر فارس، #بهمن_مردانلو راهنمای برجسته تورهای عشایری و #مهدی_فرزانه مدیر اقامتگاه بومگردی کهکران در محل سالن معرفی و گردهمایی های مجموعه میراث جهانی پاسارگاد برگزار گردید.
  چگونگی بهره وری از آیین ها و آداب محلی، پتانسیل های بومی در گردشگری، امور مدیریتی اقامتگاه های بومگردی و همچنین چگونگی اجرای تورهای عشایری از مهم ترین مطالب مطرح شده در این کارگاه یکروزه بود؛ در پایان کارگاه نیز پنل پاسخ به پرسشهای کنشگران برگزار شد.
  بازدید و کارشناسی از پروژه های در حال ساخت پاسارگاد و بافندگان صنایع دستی و اجرای تور تنگه بلاغی از دیگر برنامه های جانبی این نشست یکروزه بود.

  نیاز به یادآوری است با پروایی به برنامه های تدوین شده پیش رو، به امید خدا و به همت هموندان ارجمند، فعالیتهای آموزشی و اجرایی انجمن جوانان سپید پارس در پاسارگاد ادامه خواهد داشت.

  فردین یوسفی
  مسئول دفتر فارس

  با سپاس
  بخش پیوند های مردمی
  #انجمن_جوانان_سپید_پارس

  33 2 19 January, 2019
  در ادامه سلسله نشست های #توسعه_پایدار_گردشگری پاسارگاد ، کارگاه آموزشی و توانمند سازی ویژه بومگردی ها و کنشگران گردشگری از سوی انجمن جوانان سپید پارس با همکاری اداره کل میراث فرهنگی فارس و پایگاه #میراث_جهانی_پاسارگاد با باشندگی فعالان و کنشگران حوزه های گردشگری در تاریخ ۲۸ دی ماه جاری با سخنرانی و تسهیلگری آقایان #فردین_یوسفی کارشناس ارشد گردشگری و مسول دفتر فارس، #بهمن_مردانلو راهنمای برجسته تورهای عشایری و #مهدی_فرزانه مدیر اقامتگاه بومگردی کهکران در محل سالن معرفی و گردهمایی های مجموعه میراث جهانی پاسارگاد برگزار گردید.
چگونگی بهره وری از آیین ها و آداب محلی، پتانسیل های بومی در گردشگری، امور مدیریتی اقامتگاه های بومگردی و همچنین چگونگی اجرای تورهای عشایری از مهم ترین مطالب مطرح شده در این کارگاه یکروزه بود؛ در پایان کارگاه نیز پنل پاسخ به پرسشهای کنشگران برگزار شد.
بازدید و کارشناسی از پروژه های در حال ساخت پاسارگاد و بافندگان صنایع دستی و اجرای تور تنگه بلاغی از دیگر برنامه های جانبی این نشست یکروزه بود.

نیاز به یادآوری است با پروایی به برنامه های تدوین شده پیش رو، به امید خدا و به همت هموندان ارجمند، فعالیتهای آموزشی و اجرایی انجمن جوانان سپید پارس در پاسارگاد ادامه خواهد داشت. 
مسئول دفتر فارس
#فردین_یوسفی
#محور_هخامنشی
#تخت_جمشید
#نقش_رستم
با سپاس
بخش پیوند های مردمی #انجمن_جوانان_سپید_پارس 📌 @JSPngo

  در ادامه سلسله نشست های #توسعه_پایدار_گردشگری پاسارگاد ، کارگاه آموزشی و توانمند سازی ویژه بومگردی ها و کنشگران گردشگری از سوی انجمن جوانان سپید پارس با همکاری اداره کل میراث فرهنگی فارس و پایگاه #میراث_جهانی_پاسارگاد با باشندگی فعالان و کنشگران حوزه های گردشگری در تاریخ ۲۸ دی ماه جاری با سخنرانی و تسهیلگری آقایان #فردین_یوسفی کارشناس ارشد گردشگری و مسول دفتر فارس، #بهمن_مردانلو راهنمای برجسته تورهای عشایری و #مهدی_فرزانه مدیر اقامتگاه بومگردی کهکران در محل سالن معرفی و گردهمایی های مجموعه میراث جهانی پاسارگاد برگزار گردید.
  چگونگی بهره وری از آیین ها و آداب محلی، پتانسیل های بومی در گردشگری، امور مدیریتی اقامتگاه های بومگردی و همچنین چگونگی اجرای تورهای عشایری از مهم ترین مطالب مطرح شده در این کارگاه یکروزه بود؛ در پایان کارگاه نیز پنل پاسخ به پرسشهای کنشگران برگزار شد.
  بازدید و کارشناسی از پروژه های در حال ساخت پاسارگاد و بافندگان صنایع دستی و اجرای تور تنگه بلاغی از دیگر برنامه های جانبی این نشست یکروزه بود.

  نیاز به یادآوری است با پروایی به برنامه های تدوین شده پیش رو، به امید خدا و به همت هموندان ارجمند، فعالیتهای آموزشی و اجرایی انجمن جوانان سپید پارس در پاسارگاد ادامه خواهد داشت.
  مسئول دفتر فارس
  #فردین_یوسفی
  #محور_هخامنشی
  #تخت_جمشید
  #نقش_رستم
  با سپاس
  بخش پیوند های مردمی #انجمن_جوانان_سپید_پارس 📌 @JSPngo

  189 11 19 January, 2019

Advertisements

Advertisements

Top #مهدی_فرزانه posts

  🔰در ادامه سلسله نشست های #توسعه_پایدار_گردشگری پاسارگاد ، کارگاه آموزشی و توانمند سازی ویژه بومگردی ها و کنشگران گردشگری از سوی انجمن جوانان سپید پارس با همکاری اداره کل میراث فرهنگی فارس و پایگاه #میراث_جهانی_پاسارگاد با باشندگی فعالان و کنشگران حوزه های گردشگری در تاریخ ۲۸ دی ماه جاری با سخنرانی و تسهیلگری آقایان #فردین_یوسفی کارشناس ارشد گردشگری و مسول دفتر فارس، #بهمن_مردانلو راهنمای برجسته تورهای عشایری و #مهدی_فرزانه مدیر اقامتگاه بومگردی کهکران در محل سالن معرفی و گردهمایی های مجموعه میراث جهانی پاسارگاد برگزار گردید.
چگونگی بهره وری از آیین ها و آداب محلی، پتانسیل های بومی در گردشگری، امور مدیریتی اقامتگاه های بومگردی و همچنین چگونگی اجرای تورهای عشایری از مهم ترین مطالب مطرح شده در این کارگاه یکروزه بود؛ در پایان کارگاه نیز پنل پاسخ به پرسشهای کنشگران برگزار شد.
بازدید و کارشناسی از پروژه های در حال ساخت پاسارگاد و بافندگان صنایع دستی و اجرای تور تنگه بلاغی از دیگر برنامه های جانبی این نشست یکروزه بود.

نیاز به یادآوری است با پروایی به برنامه های تدوین شده پیش رو، به امید خدا و به همت هموندان ارجمند، فعالیتهای آموزشی و اجرایی انجمن جوانان سپید پارس در پاسارگاد ادامه خواهد داشت.

فردین یوسفی
مسئول دفتر فارس

با سپاس
بخش پیوند های مردمی
#انجمن_جوانان_سپید_پارس

  🔰در ادامه سلسله نشست های #توسعه_پایدار_گردشگری پاسارگاد ، کارگاه آموزشی و توانمند سازی ویژه بومگردی ها و کنشگران گردشگری از سوی انجمن جوانان سپید پارس با همکاری اداره کل میراث فرهنگی فارس و پایگاه #میراث_جهانی_پاسارگاد با باشندگی فعالان و کنشگران حوزه های گردشگری در تاریخ ۲۸ دی ماه جاری با سخنرانی و تسهیلگری آقایان #فردین_یوسفی کارشناس ارشد گردشگری و مسول دفتر فارس، #بهمن_مردانلو راهنمای برجسته تورهای عشایری و #مهدی_فرزانه مدیر اقامتگاه بومگردی کهکران در محل سالن معرفی و گردهمایی های مجموعه میراث جهانی پاسارگاد برگزار گردید.
  چگونگی بهره وری از آیین ها و آداب محلی، پتانسیل های بومی در گردشگری، امور مدیریتی اقامتگاه های بومگردی و همچنین چگونگی اجرای تورهای عشایری از مهم ترین مطالب مطرح شده در این کارگاه یکروزه بود؛ در پایان کارگاه نیز پنل پاسخ به پرسشهای کنشگران برگزار شد.
  بازدید و کارشناسی از پروژه های در حال ساخت پاسارگاد و بافندگان صنایع دستی و اجرای تور تنگه بلاغی از دیگر برنامه های جانبی این نشست یکروزه بود.

  نیاز به یادآوری است با پروایی به برنامه های تدوین شده پیش رو، به امید خدا و به همت هموندان ارجمند، فعالیتهای آموزشی و اجرایی انجمن جوانان سپید پارس در پاسارگاد ادامه خواهد داشت.

  فردین یوسفی
  مسئول دفتر فارس

  با سپاس
  بخش پیوند های مردمی
  #انجمن_جوانان_سپید_پارس

  33 2 19 January, 2019

Advertisements

  در ادامه سلسله نشست های #توسعه_پایدار_گردشگری پاسارگاد ، کارگاه آموزشی و توانمند سازی ویژه بومگردی ها و کنشگران گردشگری از سوی انجمن جوانان سپید پارس با همکاری اداره کل میراث فرهنگی فارس و پایگاه #میراث_جهانی_پاسارگاد با باشندگی فعالان و کنشگران حوزه های گردشگری در تاریخ ۲۸ دی ماه جاری با سخنرانی و تسهیلگری آقایان #فردین_یوسفی کارشناس ارشد گردشگری و مسول دفتر فارس، #بهمن_مردانلو راهنمای برجسته تورهای عشایری و #مهدی_فرزانه مدیر اقامتگاه بومگردی کهکران در محل سالن معرفی و گردهمایی های مجموعه میراث جهانی پاسارگاد برگزار گردید.
چگونگی بهره وری از آیین ها و آداب محلی، پتانسیل های بومی در گردشگری، امور مدیریتی اقامتگاه های بومگردی و همچنین چگونگی اجرای تورهای عشایری از مهم ترین مطالب مطرح شده در این کارگاه یکروزه بود؛ در پایان کارگاه نیز پنل پاسخ به پرسشهای کنشگران برگزار شد.
بازدید و کارشناسی از پروژه های در حال ساخت پاسارگاد و بافندگان صنایع دستی و اجرای تور تنگه بلاغی از دیگر برنامه های جانبی این نشست یکروزه بود.

نیاز به یادآوری است با پروایی به برنامه های تدوین شده پیش رو، به امید خدا و به همت هموندان ارجمند، فعالیتهای آموزشی و اجرایی انجمن جوانان سپید پارس در پاسارگاد ادامه خواهد داشت. 
مسئول دفتر فارس
#فردین_یوسفی
#محور_هخامنشی
#تخت_جمشید
#نقش_رستم
با سپاس
بخش پیوند های مردمی #انجمن_جوانان_سپید_پارس 📌 @JSPngo

  در ادامه سلسله نشست های #توسعه_پایدار_گردشگری پاسارگاد ، کارگاه آموزشی و توانمند سازی ویژه بومگردی ها و کنشگران گردشگری از سوی انجمن جوانان سپید پارس با همکاری اداره کل میراث فرهنگی فارس و پایگاه #میراث_جهانی_پاسارگاد با باشندگی فعالان و کنشگران حوزه های گردشگری در تاریخ ۲۸ دی ماه جاری با سخنرانی و تسهیلگری آقایان #فردین_یوسفی کارشناس ارشد گردشگری و مسول دفتر فارس، #بهمن_مردانلو راهنمای برجسته تورهای عشایری و #مهدی_فرزانه مدیر اقامتگاه بومگردی کهکران در محل سالن معرفی و گردهمایی های مجموعه میراث جهانی پاسارگاد برگزار گردید.
  چگونگی بهره وری از آیین ها و آداب محلی، پتانسیل های بومی در گردشگری، امور مدیریتی اقامتگاه های بومگردی و همچنین چگونگی اجرای تورهای عشایری از مهم ترین مطالب مطرح شده در این کارگاه یکروزه بود؛ در پایان کارگاه نیز پنل پاسخ به پرسشهای کنشگران برگزار شد.
  بازدید و کارشناسی از پروژه های در حال ساخت پاسارگاد و بافندگان صنایع دستی و اجرای تور تنگه بلاغی از دیگر برنامه های جانبی این نشست یکروزه بود.

  نیاز به یادآوری است با پروایی به برنامه های تدوین شده پیش رو، به امید خدا و به همت هموندان ارجمند، فعالیتهای آموزشی و اجرایی انجمن جوانان سپید پارس در پاسارگاد ادامه خواهد داشت.
  مسئول دفتر فارس
  #فردین_یوسفی
  #محور_هخامنشی
  #تخت_جمشید
  #نقش_رستم
  با سپاس
  بخش پیوند های مردمی #انجمن_جوانان_سپید_پارس 📌 @JSPngo

  189 11 19 January, 2019

Advertisements

Advertisements