#مهدى_مظاهرى Instagram Photos & Videos

مهدى_مظاهرى - 19 posts

Advertisements

Advertisements

  61 1 12 April, 2018

Advertisements

  خواب دیدم غنچه‌ای روی لبم روییده است
خواب دیدم عاشقم! خواب مرا تعبير كن #مهدى_مظاهرى ☃🌨💕

  خواب دیدم غنچه‌ای روی لبم روییده است
  خواب دیدم عاشقم! خواب مرا تعبير كن #مهدى_مظاهرى ☃🌨💕

  20 0 18 February, 2018
  ...
در کشمکش عشق بکش تیغ و مکش دست
لطف تو به من می رسد، آزار کدام است... #مهدى_مظاهرى

  ...
  در کشمکش عشق بکش تیغ و مکش دست
  لطف تو به من می رسد، آزار کدام است... #مهدى_مظاهرى

  1,590 51 23 January, 2018
  .
Al Pacino and Gabrielle Anwar 
On the set of "Scent of a Woman"
.
.
.
زلف را شانه مزن ، شانه به رقص آمده است
من که هیچ... آینه ی خانه به رقص آمده است
من و میخانه ی متروک جوانسالی ها
ساقی بی می و پیمانه به رقص آمده است
.
#مهدى_مظاهرى
.
.
.
#alpacino #gabrielleanwar

  .
  Al Pacino and Gabrielle Anwar
  On the set of "Scent of a Woman"
  .
  .
  .
  زلف را شانه مزن ، شانه به رقص آمده است
  من که هیچ... آینه ی خانه به رقص آمده است
  من و میخانه ی متروک جوانسالی ها
  ساقی بی می و پیمانه به رقص آمده است
  .
  #مهدى_مظاهرى
  .
  .
  .
  #alpacino #gabrielleanwar

  1,180 21 29 June, 2017
  ...
پَس ، شاخه‌های ياس و مريم فرق دارند !
آری ! اگر بسيار ، اگر كم ، فرق دارند .

شادم تصور می‌كنی وقتی ندانی ،
لبخندهای شادی و غم فرق دارند !
.
برعكس می‌گردم ، طوافِ خانه‌ات را
ديوانه‌ها آدم به آدم فرق دارند !
.
من با يقين كافر ، جهان با شك مسلمان ،
با اين حساب ، اهل جهنم فرق دارند !
.
بر من به چشمِ كُشته‌ی عشق ت نظر كن
پروانه‌های مرده ، با هم فرق دارند !! .
.
#فاضل_نظری

  ...
  پَس ، شاخه‌های ياس و مريم فرق دارند !
  آری ! اگر بسيار ، اگر كم ، فرق دارند .

  شادم تصور می‌كنی وقتی ندانی ،
  لبخندهای شادی و غم فرق دارند !
  .
  برعكس می‌گردم ، طوافِ خانه‌ات را
  ديوانه‌ها آدم به آدم فرق دارند !
  .
  من با يقين كافر ، جهان با شك مسلمان ،
  با اين حساب ، اهل جهنم فرق دارند !
  .
  بر من به چشمِ كُشته‌ی عشق ت نظر كن
  پروانه‌های مرده ، با هم فرق دارند !! .
  .
  #فاضل_نظری

  902 132 22 June, 2017
  .
.
.
سپيد ميگذرد يا سياه مي گذرد
دو پلك بي تو برايم دو ماه مي گذرد
.
شبي كه چشم تو را بوسه ميزدم گفتم
كه #چشم هاي تو از اين گناه مي گذرد
.
براي من خبر شادماني ات كافيست
همين كه زندگي ات رو به راه ميگذرد...
.
#مهدى_مظاهرى
.
تو بيت ديگه ميفرمان
دلم كبوتر جلد تو است و ميداني
چه بر پرنده ي بي سرپناه ميگذرد
.
اينكه ميدونه و باز وضعت اينه خودش درده ديگه
نيست؟
بايد داد بزني : "اي خواجه درد هست..."
بعد بغضتو قورت بدي صداتو به حنجره ات زنجير كني بخوني : "وليكن طبيب نيست..."
.
.
.
ياعلي

  .
  .
  .
  سپيد ميگذرد يا سياه مي گذرد
  دو پلك بي تو برايم دو ماه مي گذرد
  .
  شبي كه چشم تو را بوسه ميزدم گفتم
  كه #چشم هاي تو از اين گناه مي گذرد
  .
  براي من خبر شادماني ات كافيست
  همين كه زندگي ات رو به راه ميگذرد...
  .
  #مهدى_مظاهرى
  .
  تو بيت ديگه ميفرمان
  دلم كبوتر جلد تو است و ميداني
  چه بر پرنده ي بي سرپناه ميگذرد
  .
  اينكه ميدونه و باز وضعت اينه خودش درده ديگه
  نيست؟
  بايد داد بزني : "اي خواجه درد هست..."
  بعد بغضتو قورت بدي صداتو به حنجره ات زنجير كني بخوني : "وليكن طبيب نيست..."
  .
  .
  .
  ياعلي

  293 32 5 June, 2017

Advertisements

  "هركس شعرى از من بخواند 
تو را شناخته است"
#مهدى_مظاهرى .
.
و ميدانى من شاعر نيستم..

  "هركس شعرى از من بخواند
  تو را شناخته است"
  #مهدى_مظاهرى .
  .
  و ميدانى من شاعر نيستم..

  60 7 24 December, 2015

Top #مهدى_مظاهرى posts

Advertisements

Advertisements

  ...
در کشمکش عشق بکش تیغ و مکش دست
لطف تو به من می رسد، آزار کدام است... #مهدى_مظاهرى

  ...
  در کشمکش عشق بکش تیغ و مکش دست
  لطف تو به من می رسد، آزار کدام است... #مهدى_مظاهرى

  1,590 51 23 January, 2018

Advertisements

  .
Al Pacino and Gabrielle Anwar 
On the set of "Scent of a Woman"
.
.
.
زلف را شانه مزن ، شانه به رقص آمده است
من که هیچ... آینه ی خانه به رقص آمده است
من و میخانه ی متروک جوانسالی ها
ساقی بی می و پیمانه به رقص آمده است
.
#مهدى_مظاهرى
.
.
.
#alpacino #gabrielleanwar

  .
  Al Pacino and Gabrielle Anwar
  On the set of "Scent of a Woman"
  .
  .
  .
  زلف را شانه مزن ، شانه به رقص آمده است
  من که هیچ... آینه ی خانه به رقص آمده است
  من و میخانه ی متروک جوانسالی ها
  ساقی بی می و پیمانه به رقص آمده است
  .
  #مهدى_مظاهرى
  .
  .
  .
  #alpacino #gabrielleanwar

  1,180 21 29 June, 2017