#منزوی Instagram Photos & Videos

منزوی - 8.3k posts

Advertisements

Advertisements

  گوشه گیر بودن کودکان را علت یابی و برطرف کنید.

انزوا و دوری از دوستان و همسالان در اوایل دوران تحصیل، کودک را در معرض مشکلات سازگاری بعدی قرار می دهد. کودکان انزوا طلب هر چند برای والدین و معلمین خود هیچ گونه ناراحتی ایجاد نمی کنند ولی به سبب #رنج ناشی از احساس نا امنی پیوسته به دنیای درون خویش پناه می برند و به مرور از اجتماعی شدن فاصله می گیرند؛ #والدین سخت گیر و والدینی که زمان کم برای فرزندان شان می گذارند ، زمینه گوشه گیری و انزوا را در کودک و #نوجوان ایجاد می کنند.

#کودک
#والدین_بخوانند 
#انزوا
#منزوی
#فرزندپروری 
@moshaveremasihi

  گوشه گیر بودن کودکان را علت یابی و برطرف کنید.

  انزوا و دوری از دوستان و همسالان در اوایل دوران تحصیل، کودک را در معرض مشکلات سازگاری بعدی قرار می دهد. کودکان انزوا طلب هر چند برای والدین و معلمین خود هیچ گونه ناراحتی ایجاد نمی کنند ولی به سبب #رنج ناشی از احساس نا امنی پیوسته به دنیای درون خویش پناه می برند و به مرور از اجتماعی شدن فاصله می گیرند؛ #والدین سخت گیر و والدینی که زمان کم برای فرزندان شان می گذارند ، زمینه گوشه گیری و انزوا را در کودک و #نوجوان ایجاد می کنند.

  #کودک
  #والدین_بخوانند
  #انزوا
  #منزوی
  #فرزندپروری
  @moshaveremasihi

  6 0 9 hours ago

Advertisements

  ‍ "از یاد شیطان بیرون آی و به یاد خدای رحمن در آی" ☆ بهترین راه مبارزه با شیطان، محبت و خدمت به مخلوقات خدای رحمن است. بجای اینکه هر روز صبح که پا می شوی در یک فضای اضطراب و وحشت سیر کنی و مدام شیطان را در کمین خود ببینی و این و آن را ایادی شیطان تلقی کنی، شروع کن به محبت ورزی و خدمت به خلق خدا. این شیوه ای است که شیطان نفس را بشدت منزوی می کند و تو را به سلامت از اضطرابهای ناشی از حضورش رهایی می بخشد. بسیاری هستند که شبانه روز در اندیشه ی شیطانند و حتی هر کس را که می بینند او را نماینده اش فرض می کنند. اینان بشدت به همه چیز و همه کس بدبین اند و عَلَی الاَسَف چنین حال و روزی را مبارزه با شیطان تلقی می کنند. اینان خواسته یا ناخواسته زیبایی زندگی شان را با اوهام خویش بر باد داده اند. زیرا بجای اینکه همواره در یاد خدای رحمن باشند، در یاد شیطان بسر می برند! کارشان بر عکس است! بدان در یاد هر کس که باشی، از آنِ همو هستی. ای دوست، یاد خدای رحمن که باشی دگر هیچ لزومی به یادکرد شیطان نیست. زیرا حضور رحمن، محو شیطان است.

مسعود ریاعی

www.masoudriaei.com
@masoud_riaei 
t.me/masoudriaei

#مسعودریاعی #شیطان #محبت #خدمت #مخلوقات #هستی #اضطراب #حضور #رهایی #خلق #رحمن #مبارزه #وحشت #منزوی #سلامت #اندیشه #خواسته #زندگی #ناخواسته #اوهام #یاد #زیبایی #کمین #فضا #فرض

  ‍ "از یاد شیطان بیرون آی و به یاد خدای رحمن در آی" ☆ بهترین راه مبارزه با شیطان، محبت و خدمت به مخلوقات خدای رحمن است. بجای اینکه هر روز صبح که پا می شوی در یک فضای اضطراب و وحشت سیر کنی و مدام شیطان را در کمین خود ببینی و این و آن را ایادی شیطان تلقی کنی، شروع کن به محبت ورزی و خدمت به خلق خدا. این شیوه ای است که شیطان نفس را بشدت منزوی می کند و تو را به سلامت از اضطرابهای ناشی از حضورش رهایی می بخشد. بسیاری هستند که شبانه روز در اندیشه ی شیطانند و حتی هر کس را که می بینند او را نماینده اش فرض می کنند. اینان بشدت به همه چیز و همه کس بدبین اند و عَلَی الاَسَف چنین حال و روزی را مبارزه با شیطان تلقی می کنند. اینان خواسته یا ناخواسته زیبایی زندگی شان را با اوهام خویش بر باد داده اند. زیرا بجای اینکه همواره در یاد خدای رحمن باشند، در یاد شیطان بسر می برند! کارشان بر عکس است! بدان در یاد هر کس که باشی، از آنِ همو هستی. ای دوست، یاد خدای رحمن که باشی دگر هیچ لزومی به یادکرد شیطان نیست. زیرا حضور رحمن، محو شیطان است.

  مسعود ریاعی

  www.masoudriaei.com
  @masoud_riaei
  t.me/masoudriaei

  #مسعودریاعی #شیطان #محبت #خدمت #مخلوقات #هستی #اضطراب #حضور #رهایی #خلق #رحمن #مبارزه #وحشت #منزوی #سلامت #اندیشه #خواسته #زندگی #ناخواسته #اوهام #یاد #زیبایی #کمین #فضا #فرض

  285 16 15 July, 2019

Advertisements

  اخرین دلنوشته ام برای شما هواداران نازنین استقلال خواستید اگه شیدبخونیدایشالله دکتر بامدادبرمیگردن وازفردا شروع میکنیم. اونایی هم که دنبال ناامید کردن هواداروخراب کردن مدیریت اند بدونن امسال یه پاتوسی فقط داره رفتنی میشه تنها بازیکنی که تولیست مربی بوده مدیریت نتونسته نگهش داره باقی نیمکت نشیناوومصدوماوبازیکنایی بودن که مربیمون نخواستشون چراالکی حاشیه میسازیدخودتون نمیگفتیدرحمتی وچشمی روتمدیدنکنیدتاباندازبین بره نمیگفتیدتیموری مصدومه محمدی خوب نیست سیدمحسن همش مصدومه سهرابیان سوتی میده خودتون. نمیگفتیدیه ذره بعضیاوجدان داشته باشن ایسما ومنشاتواستقلال جواب ندادواین مدیران مثل پروخرابکاری نکردن بدون یه قرون جداشدن یه ذره فکرکنید بعداسیرحاشیه سازهابشید تنهاغفلت این مدیریت پاتوسی بودکه اونم شاید اگه میگرفتنش الان بخاطرپرومحروم بودیم بایدشرایط باشگاه روبسنجی بعدحرف بزنی مانهایتش تادوماهه دیگه ای اف سی مهلتمون میده که پول اندو وقلعه نویی وچندتایه دیگروتسویه کنیم وگرنه تراکتورمیره لیگ قهرمانان آسیا خوب به نظرتون خطیریامدیرابدکاری میکنن که فکربدهی هامون هستند وباهمه اینابه نظرمن بهترینها روگرفتن دیاباته باسه میلیون قیمت ترانسفرمارکتش وگرفتیم الانم دکترخطیردنبال یه جایگزین باهمون رنجرقیمت بره پاتوسی شنا فکراینونمیکنیدکه شرایط اقتصادی چقدربه باشگاه هاضررزده اون زمان افتخاری بادلارسه هزارتومنی نتونست گول پروپجیچ که باصدهزارتاراضی بودوبده ولی الان این مدیریت داره چهارصد وخورده ای هزاردلاربادلار13تومنی میده بده به نظرتون شایداشتباه خطیرومدیران این بوده که میخواست مثل افتخاری که نامه پنجاه هزاردلاری عادل شیحی اومدباشگته اعتنانکردوبادلارسه تومنی ندادومحروم شدیم اره الانم خطیرومدیران بایدتوجه نمیکردن پاتوسی روهم میاوردن بعدیه دفعه خبرمیومدشش امتیازکسردوپنجره نقل وانتقالات محرومیم اینجوری به نظرتون بهتربود مشکل مدیریت الان ودکترخطیر اینه که اهل باج دادن به چهارتاانگل مجازی نیستن وشان مدیریت حفظ میکنن وگرنه اگه مثل پنداربه انگلهایی مثل ارتش وممدقادروغیره پیام. میدادن که لیستمون اینه فلانی روخریدیم ترکیب فلانه اوناهم الان خطیرتایم ساخته بودن وانقدرحاشیه یه الکی نمیساختن الکی نمیگفتن انقدرخروجی وفلان روزاول هم که این پیجوگرفتم دستشونوواستون روکردم وگفتم بهتون که بره دکترپیغام فرستادن که اگه میخوای مدیربمونی بایدمثل قبلیابه ماباج بدی وخبربدی حتی چندتاازرسانه هامثل ورزش سه وغیره که خودتون میدونیدباج میگیرن هم همین پیغام وداده بودن ولی چون شان باشگاه وحفظ کردن. واونیکه ترکیب ولومیداد

  اخرین دلنوشته ام برای شما هواداران نازنین استقلال خواستید اگه شیدبخونیدایشالله دکتر بامدادبرمیگردن وازفردا شروع میکنیم. اونایی هم که دنبال ناامید کردن هواداروخراب کردن مدیریت اند بدونن امسال یه پاتوسی فقط داره رفتنی میشه تنها بازیکنی که تولیست مربی بوده مدیریت نتونسته نگهش داره باقی نیمکت نشیناوومصدوماوبازیکنایی بودن که مربیمون نخواستشون چراالکی حاشیه میسازیدخودتون نمیگفتیدرحمتی وچشمی روتمدیدنکنیدتاباندازبین بره نمیگفتیدتیموری مصدومه محمدی خوب نیست سیدمحسن همش مصدومه سهرابیان سوتی میده خودتون. نمیگفتیدیه ذره بعضیاوجدان داشته باشن ایسما ومنشاتواستقلال جواب ندادواین مدیران مثل پروخرابکاری نکردن بدون یه قرون جداشدن یه ذره فکرکنید بعداسیرحاشیه سازهابشید تنهاغفلت این مدیریت پاتوسی بودکه اونم شاید اگه میگرفتنش الان بخاطرپرومحروم بودیم بایدشرایط باشگاه روبسنجی بعدحرف بزنی مانهایتش تادوماهه دیگه ای اف سی مهلتمون میده که پول اندو وقلعه نویی وچندتایه دیگروتسویه کنیم وگرنه تراکتورمیره لیگ قهرمانان آسیا خوب به نظرتون خطیریامدیرابدکاری میکنن که فکربدهی هامون هستند وباهمه اینابه نظرمن بهترینها روگرفتن دیاباته باسه میلیون قیمت ترانسفرمارکتش وگرفتیم الانم دکترخطیردنبال یه جایگزین باهمون رنجرقیمت بره پاتوسی شنا فکراینونمیکنیدکه شرایط اقتصادی چقدربه باشگاه هاضررزده اون زمان افتخاری بادلارسه هزارتومنی نتونست گول پروپجیچ که باصدهزارتاراضی بودوبده ولی الان این مدیریت داره چهارصد وخورده ای هزاردلاربادلار13تومنی میده بده به نظرتون شایداشتباه خطیرومدیران این بوده که میخواست مثل افتخاری که نامه پنجاه هزاردلاری عادل شیحی اومدباشگته اعتنانکردوبادلارسه تومنی ندادومحروم شدیم اره الانم خطیرومدیران بایدتوجه نمیکردن پاتوسی روهم میاوردن بعدیه دفعه خبرمیومدشش امتیازکسردوپنجره نقل وانتقالات محرومیم اینجوری به نظرتون بهتربود مشکل مدیریت الان ودکترخطیر اینه که اهل باج دادن به چهارتاانگل مجازی نیستن وشان مدیریت حفظ میکنن وگرنه اگه مثل پنداربه انگلهایی مثل ارتش وممدقادروغیره پیام. میدادن که لیستمون اینه فلانی روخریدیم ترکیب فلانه اوناهم الان خطیرتایم ساخته بودن وانقدرحاشیه یه الکی نمیساختن الکی نمیگفتن انقدرخروجی وفلان روزاول هم که این پیجوگرفتم دستشونوواستون روکردم وگفتم بهتون که بره دکترپیغام فرستادن که اگه میخوای مدیربمونی بایدمثل قبلیابه ماباج بدی وخبربدی حتی چندتاازرسانه هامثل ورزش سه وغیره که خودتون میدونیدباج میگیرن هم همین پیغام وداده بودن ولی چون شان باشگاه وحفظ کردن. واونیکه ترکیب ولومیداد

  320 44 13 July, 2019
  .
.
اینکه گاه می خواهم کز تودست بردارم
حرف سرد مهری نیست مشکلی دگر دارم

باتوعشق می ورزم ای پریچه وخود نیز
ازحضور یک دره در میان خبر دارم

عشق من!اگر تقویم بیست سال پس می رفت
می شد این مزاحم را از میانه بردارم

مشکلم بهار توست در خزان من ، آری
آن چه پیش رو داری،من به پشت سر دارم

ورنه خوب می دانی بی توقف و جاری
دم به دم به سوی تو مهر بیشتر دارم

ورنه دوست می دارم سوی تو پریدن را
با تو پر کشیدن را تا که بال و پر دارم .
.
#حسين_منزوى 
#حسين_منزوي 
#حسين_منزوی 
#منزوی 
#جانا #سخن #از #زبان #ما

  .
  .
  اینکه گاه می خواهم کز تودست بردارم
  حرف سرد مهری نیست مشکلی دگر دارم

  باتوعشق می ورزم ای پریچه وخود نیز
  ازحضور یک دره در میان خبر دارم

  عشق من!اگر تقویم بیست سال پس می رفت
  می شد این مزاحم را از میانه بردارم

  مشکلم بهار توست در خزان من ، آری
  آن چه پیش رو داری،من به پشت سر دارم

  ورنه خوب می دانی بی توقف و جاری
  دم به دم به سوی تو مهر بیشتر دارم

  ورنه دوست می دارم سوی تو پریدن را
  با تو پر کشیدن را تا که بال و پر دارم .
  .
  #حسين_منزوى
  #حسين_منزوي
  #حسين_منزوی
  #منزوی
  #جانا #سخن #از #زبان #ما

  270 11 12 July, 2019

Advertisements

  .
هزار درد مرا،عاشقانه درمان باش
هزار راه مرا،ای یگانه پایان باش

برای آنکه نگویند،جسته ایم و نبود
تو آن که جسته و پیداش کرده ام،آن باش

دوباره زنده کن،این خسته ی خزان زده را
حلول کن به تنم،جان ببخش و جانان باش

کویر تشنه ی عشقم،تداوم عطشم
دگر بس است،ز باران مگوی،باران باش

دوباره سبز کن،این شاخه ی خزان زده را
دوباره در تن من،روح نوبهاران باش

بدین صدای حزین،وین نوای آهنگین
به باغ خسته ی عشقم،هزاردستان باش

#حسین_منزوی

  .
  هزار درد مرا،عاشقانه درمان باش
  هزار راه مرا،ای یگانه پایان باش

  برای آنکه نگویند،جسته ایم و نبود
  تو آن که جسته و پیداش کرده ام،آن باش

  دوباره زنده کن،این خسته ی خزان زده را
  حلول کن به تنم،جان ببخش و جانان باش

  کویر تشنه ی عشقم،تداوم عطشم
  دگر بس است،ز باران مگوی،باران باش

  دوباره سبز کن،این شاخه ی خزان زده را
  دوباره در تن من،روح نوبهاران باش

  بدین صدای حزین،وین نوای آهنگین
  به باغ خسته ی عشقم،هزاردستان باش

  #حسین_منزوی

  3,408 29 12 July, 2019
  .
عشق گاهی زندگی ساز است و گاهی زندگی سوز
تا پریزاد من از بهر کدامین خواهد آمد
.
#حسین_منزوی
.
زن سرخ‌پوش، یا یاقوت،(متولد هزار و سیصد و پنج) لقب زنی است با هویت ناشناس از اهالی تهران که به مدت سی سال، هر روز، ساکت و آرام با لباس، کفش، کیف و جوراب قرمز رنگ در میدان فردوسی و اغلب ضلعِ شمال شرقی آن ایستاده و انتظار می‌کشید. 
او تا حدود سال‌های شصت و یک و شصت و دو هر روز به این کار ادامه می‌داد و به گفته مردم، ناگهان ناپدید شد. 
روایات درباره این زن زیاد است و کلاً بر این باورند که او در عشق شکست خورده بود و در انتظار معشوق گم گشته در آن مکان به انتظار می‌ایستاده ‌است. 
تنها مستند و تصویری که از آن زن وجود دارد نتیجه‌ی مصاحبه‌ای است از مسعود بهنود که در سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج خورشیدی با او انجام داده. خود شخص مصاحبه‌شونده (زن مشهور به سرخ‌پوش) در مصاحبه چندین بار عاشق بودن و روایت‌های گفته‌شده دربارهٔ خود را انکار می‌کند.
.
.
.
.
.
.
#مستند #بهنود #مسعود_بهنود #سینما #سینماوریته #سینما_حقیقت #فیلم #فیلم_مستند #مصاحبه #یاقوت #زن_سرخپوش #زن_سرخ_پوش #عشق #منزوی #غزل #تک_بیت #تک_بیت_ناب #شعر #شعر_کلاسیک #شعر_عاشقانه

  .
  عشق گاهی زندگی ساز است و گاهی زندگی سوز
  تا پریزاد من از بهر کدامین خواهد آمد
  .
  #حسین_منزوی
  .
  زن سرخ‌پوش، یا یاقوت،(متولد هزار و سیصد و پنج) لقب زنی است با هویت ناشناس از اهالی تهران که به مدت سی سال، هر روز، ساکت و آرام با لباس، کفش، کیف و جوراب قرمز رنگ در میدان فردوسی و اغلب ضلعِ شمال شرقی آن ایستاده و انتظار می‌کشید.
  او تا حدود سال‌های شصت و یک و شصت و دو هر روز به این کار ادامه می‌داد و به گفته مردم، ناگهان ناپدید شد.
  روایات درباره این زن زیاد است و کلاً بر این باورند که او در عشق شکست خورده بود و در انتظار معشوق گم گشته در آن مکان به انتظار می‌ایستاده ‌است.
  تنها مستند و تصویری که از آن زن وجود دارد نتیجه‌ی مصاحبه‌ای است از مسعود بهنود که در سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج خورشیدی با او انجام داده. خود شخص مصاحبه‌شونده (زن مشهور به سرخ‌پوش) در مصاحبه چندین بار عاشق بودن و روایت‌های گفته‌شده دربارهٔ خود را انکار می‌کند.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  #مستند #بهنود #مسعود_بهنود #سینما #سینماوریته #سینما_حقیقت #فیلم #فیلم_مستند #مصاحبه #یاقوت #زن_سرخپوش #زن_سرخ_پوش #عشق #منزوی #غزل #تک_بیت #تک_بیت_ناب #شعر #شعر_کلاسیک #شعر_عاشقانه

  131 3 10 July, 2019
  .
دمی با غزلسرای محبوبم، حسین منزوی. 
یادش به خیر، یادش به خیر، ...
شاعر عشق، شاعر ذوق، شاعری با حنجره زخمی تغزل.
اگر زنده بود تازه الان ۷۲ ساله شده بود، یعنی سالها جوان‌تر از خیلی ها!
کم پیش میاد روزی که در اون به نوعی یاد منزوی برام زنده نشه.
.

#حسین_منزوی #منزوی #غزل #شعر #جمال_قمری

  .
  دمی با غزلسرای محبوبم، حسین منزوی.
  یادش به خیر، یادش به خیر، ...
  شاعر عشق، شاعر ذوق، شاعری با حنجره زخمی تغزل.
  اگر زنده بود تازه الان ۷۲ ساله شده بود، یعنی سالها جوان‌تر از خیلی ها!
  کم پیش میاد روزی که در اون به نوعی یاد منزوی برام زنده نشه.
  .

  #حسین_منزوی #منزوی #غزل #شعر #جمال_قمری

  155 2 10 July, 2019
  .
.
اگرچه تلخ ولی با اراده می‌میرند
کنارِ ساحلِ اندوه ، ساده می‌میرند

نهنگ‌ها که به عزت همیشه زیسته‌اند
برای حرمتِ از دست داده می میرند

چه کوه‌ها که گمان می‌کنند سربارند
به قصدِ وسعتِ آغوشِ جاده می‌میرند

ز ننگِ دام چه پروانه‌های مغروری
هنوز از دلِ پیله نزاده می‌میرند

تمام زندگیِ رودها شتافتن است
و وقت مرگ ، همه پر افاده می‌میرند

همیشه شرطِ بزرگی ، بلند مردن ماست
که سروها همگی ایستاده می‌میرند

#بهروز_آورزمان
از مجموعه : #چشمهایت_دلیل_جاذبه‌_اند
#نشر_هزاره_ققنوس
#چاپ_سوم
......................................................................
آهنگ : قطعه خزان ساخته #پرویز_مشکاتیان
.
پی‌نوشت:
تو را چه کار که سرو ایستاده می‌میرد
همیشه سبز بمان سرو ایستاده‌ی من

#منزوی
.
#مناعت_طبع
#بلند_مردن
#ایستادگی
#خودکشی_نهنگها
#نهنگ
#غرور
#کوه

  .
  .
  اگرچه تلخ ولی با اراده می‌میرند
  کنارِ ساحلِ اندوه ، ساده می‌میرند

  نهنگ‌ها که به عزت همیشه زیسته‌اند
  برای حرمتِ از دست داده می میرند

  چه کوه‌ها که گمان می‌کنند سربارند
  به قصدِ وسعتِ آغوشِ جاده می‌میرند

  ز ننگِ دام چه پروانه‌های مغروری
  هنوز از دلِ پیله نزاده می‌میرند

  تمام زندگیِ رودها شتافتن است
  و وقت مرگ ، همه پر افاده می‌میرند

  همیشه شرطِ بزرگی ، بلند مردن ماست
  که سروها همگی ایستاده می‌میرند

  #بهروز_آورزمان
  از مجموعه : #چشمهایت_دلیل_جاذبه ‌_اند
  #نشر_هزاره_ققنوس
  #چاپ_سوم
  ......................................................................
  آهنگ : قطعه خزان ساخته #پرویز_مشکاتیان
  .
  پی‌نوشت:
  تو را چه کار که سرو ایستاده می‌میرد
  همیشه سبز بمان سرو ایستاده‌ی من

  #منزوی
  .
  #مناعت_طبع
  #بلند_مردن
  #ایستادگی
  #خودکشی_نهنگها
  #نهنگ
  #غرور
  #کوه

  172 28 10 July, 2019
  اینم تیکه هايی ازبازی صفاهادی هافبک دفاعی باشگاه الزوراوتیم ملی عراق که درهردوفیکسه صفا تواین سالهادومشکل برای اومدن به استقلال داشت یکی پاسپورتش بودیکی رضایت نامش چون بااستعداده وجوون رضایتش گرون بود ولی حالاقراردادش تموم شده اگه پاسپورتش ردیف شه ودکتربتونه باهاش توافق کنه مطمئن باشید میدرخشه طارق امسال میرفت لیست بزرگسالان ولی صفاهنوز21سالشه البته هنوزهیچ چیزمشخص وقطعی نیست مشروح خبرهانوددرصدتکلیف مذاکره وپرداخت پول به باشگاه کیپ تاون سیتی برای پاتوسی امشب مشخص میشه چون دیشب پول پاتوسی رودکتردادوخودشوراضی کردولی باشگاهش هم بایدراضی شه که احتمالش زیادولی نوددرصدامشب مشخص میشه درمورد هافبک دفاعی که یکی همین صفا یکی علی یکی هم اسدی یه که فعلن علی ازاون دوگزینه ی. دیگه بهمون نزدیکتره دیاباته هم که تقریباالان هامیرسه اردووتمریناتشو شروع میکنه دروازه بان هم حتی اگر نورالهی همینجوراماده نشون بده ممکنه اصلادروازه بان نگیریم البته این تصمیم گیری روبایداستراوبهزادخان بگیرن پول پروچیج هم دکتردرسوئیس تمام تلاششوکردقرارشده فیفا پرداخت کنه ولی ده درصدهم. اگه تا سه روزدیگه پرداخت نکنه یه پولی گذاشتن کنار که فورابه پرومیدن تقریبانگرانی ازاون بابت نداشته باشید دفاع چپ هم یکی دوگزینه به استراپیشنهاددادن درحال انالیزه اگربخوادواحساس ضعف کنه دردفاع چپ یک مدافع چپ خوب هم میگیریم یه تصویر ازاستراموقع رفتن به اردوگرفتیم یعنی اگه ببینید خیالتون راحت میشه میفهمیدکه مربیتون همه جوره داره بازیهای فصل قبل وتمرینات وانالیزمیکنه تاتمام نقاط ضعف تیمو پوشش بده درضمن رضاوندهم پارسال درسایپا آمارش درهافبک دفاعی بعدنورالهی دوم بود واونم میتونه بازی کنه نگران نباشید به خاطراردویه تیم ملی بایدمیموندسیاوش هم بایدبیادولی استراگفته مشکلی نداره هروقت برگردیدبرنامه میدم به مارکوتا ظرف چندروزبدناتونومثل بازیکنایه دیگه اماده کنه یاحق#مسعود_ریگی #میلادباقری #سیاوش_یزدانی #محمد_بلبلی#علی_دشتی #استقلال_قهرمان_آسیا #تعصب #غیرت #تمدید #دکترخطیر #دکترفتحی #استراماچونی #بدون_شرط #ووریا_غفوری #سیدحسین_حسینی #امیرهوشنگ_سعادتی #پژمان_منتظری #روزبه_چشمی #استقلال #استقلالیا #منزوی #اتحاداستقلالیا #اتحادتاجی #تاج #تاجیم_باافتخار #نقل_و_انتقالات #یوسفتاجی #رضاوند #دیاباته #پاتوسی

  اینم تیکه هايی ازبازی صفاهادی هافبک دفاعی باشگاه الزوراوتیم ملی عراق که درهردوفیکسه صفا تواین سالهادومشکل برای اومدن به استقلال داشت یکی پاسپورتش بودیکی رضایت نامش چون بااستعداده وجوون رضایتش گرون بود ولی حالاقراردادش تموم شده اگه پاسپورتش ردیف شه ودکتربتونه باهاش توافق کنه مطمئن باشید میدرخشه طارق امسال میرفت لیست بزرگسالان ولی صفاهنوز21سالشه البته هنوزهیچ چیزمشخص وقطعی نیست مشروح خبرهانوددرصدتکلیف مذاکره وپرداخت پول به باشگاه کیپ تاون سیتی برای پاتوسی امشب مشخص میشه چون دیشب پول پاتوسی رودکتردادوخودشوراضی کردولی باشگاهش هم بایدراضی شه که احتمالش زیادولی نوددرصدامشب مشخص میشه درمورد هافبک دفاعی که یکی همین صفا یکی علی یکی هم اسدی یه که فعلن علی ازاون دوگزینه ی. دیگه بهمون نزدیکتره دیاباته هم که تقریباالان هامیرسه اردووتمریناتشو شروع میکنه دروازه بان هم حتی اگر نورالهی همینجوراماده نشون بده ممکنه اصلادروازه بان نگیریم البته این تصمیم گیری روبایداستراوبهزادخان بگیرن پول پروچیج هم دکتردرسوئیس تمام تلاششوکردقرارشده فیفا پرداخت کنه ولی ده درصدهم. اگه تا سه روزدیگه پرداخت نکنه یه پولی گذاشتن کنار که فورابه پرومیدن تقریبانگرانی ازاون بابت نداشته باشید دفاع چپ هم یکی دوگزینه به استراپیشنهاددادن درحال انالیزه اگربخوادواحساس ضعف کنه دردفاع چپ یک مدافع چپ خوب هم میگیریم یه تصویر ازاستراموقع رفتن به اردوگرفتیم یعنی اگه ببینید خیالتون راحت میشه میفهمیدکه مربیتون همه جوره داره بازیهای فصل قبل وتمرینات وانالیزمیکنه تاتمام نقاط ضعف تیمو پوشش بده درضمن رضاوندهم پارسال درسایپا آمارش درهافبک دفاعی بعدنورالهی دوم بود واونم میتونه بازی کنه نگران نباشید به خاطراردویه تیم ملی بایدمیموندسیاوش هم بایدبیادولی استراگفته مشکلی نداره هروقت برگردیدبرنامه میدم به مارکوتا ظرف چندروزبدناتونومثل بازیکنایه دیگه اماده کنه یاحق #مسعود_ریگی #میلادباقری #سیاوش_یزدانی #محمد_بلبلی #علی_دشتی #استقلال_قهرمان_آسیا #تعصب #غیرت #تمدید #دکترخطیر #دکترفتحی #استراماچونی #بدون_شرط #ووریا_غفوری #سیدحسین_حسینی #امیرهوشنگ_سعادتی #پژمان_منتظری #روزبه_چشمی #استقلال #استقلالیا #منزوی #اتحاداستقلالیا #اتحادتاجی #تاج #تاجیم_باافتخار #نقل_و_انتقالات #یوسفتاجی #رضاوند #دیاباته #پاتوسی

  335 43 10 July, 2019

Top #منزوی posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  وقتی گریبان عدم با دست خلقت می درید
وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفرید
.
وقتی زمین ناز تو را در آسمانها می کشید
وقتی عطش طعم تو را با اشکهایم می چشید
.
من عاشق چشمت شدم ، نه عقل بود و نه دلی
چیزی نمیدانم از این دیوانگی و عاقلی
.
یک آن شد این عاشق شدن دنیا همان یک لحظه بود
آندم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود
.
وقتی که من عاشق شدم شیطان به نامم سجده کرد
آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد
.
من بودم و چشمان تو ، نه آتشی و نه گِلی
چیزی نمیدانم از این دیوانگی و عاقلی
.
.
👇👇
@beheshtbikalam_ 
@beheshtbikalam_ 
@beheshtbikalam_ 🌀بهشت بیکلام🌀

  وقتی گریبان عدم با دست خلقت می درید
  وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفرید
  .
  وقتی زمین ناز تو را در آسمانها می کشید
  وقتی عطش طعم تو را با اشکهایم می چشید
  .
  من عاشق چشمت شدم ، نه عقل بود و نه دلی
  چیزی نمیدانم از این دیوانگی و عاقلی
  .
  یک آن شد این عاشق شدن دنیا همان یک لحظه بود
  آندم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود
  .
  وقتی که من عاشق شدم شیطان به نامم سجده کرد
  آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد
  .
  من بودم و چشمان تو ، نه آتشی و نه گِلی
  چیزی نمیدانم از این دیوانگی و عاقلی
  .
  .
  👇👇
  @beheshtbikalam_
  @beheshtbikalam_
  @beheshtbikalam_ 🌀بهشت بیکلام🌀

  3,106 142 22 June, 2019
  .
هزار درد مرا،عاشقانه درمان باش
هزار راه مرا،ای یگانه پایان باش

برای آنکه نگویند،جسته ایم و نبود
تو آن که جسته و پیداش کرده ام،آن باش

دوباره زنده کن،این خسته ی خزان زده را
حلول کن به تنم،جان ببخش و جانان باش

کویر تشنه ی عشقم،تداوم عطشم
دگر بس است،ز باران مگوی،باران باش

دوباره سبز کن،این شاخه ی خزان زده را
دوباره در تن من،روح نوبهاران باش

بدین صدای حزین،وین نوای آهنگین
به باغ خسته ی عشقم،هزاردستان باش

#حسین_منزوی

  .
  هزار درد مرا،عاشقانه درمان باش
  هزار راه مرا،ای یگانه پایان باش

  برای آنکه نگویند،جسته ایم و نبود
  تو آن که جسته و پیداش کرده ام،آن باش

  دوباره زنده کن،این خسته ی خزان زده را
  حلول کن به تنم،جان ببخش و جانان باش

  کویر تشنه ی عشقم،تداوم عطشم
  دگر بس است،ز باران مگوی،باران باش

  دوباره سبز کن،این شاخه ی خزان زده را
  دوباره در تن من،روح نوبهاران باش

  بدین صدای حزین،وین نوای آهنگین
  به باغ خسته ی عشقم،هزاردستان باش

  #حسین_منزوی

  3,408 29 12 July, 2019
  #منزوی
حالیم یامان اولدو گل
صبریم تالان اولدو گل
پیچاق سوموگه دَیدی
اورگیم قان اولدو گل!
.
بیلمه‌ین وار، بیلن وار
گولمه‌ین وار، گولن وار
اورگیم سس ائشیدیر
ائله بیل کی گلن وار .
قاشین گؤزه‌ن یاراشیر
آغزین سؤزه‌ن یاراشیر
هر بیر زادین یئرینده
اؤزون اؤزه‌ن یاراشیر
. ▪️رحمتلیک حسین منزوی
#حسین_منزوی

  #منزوی
  حالیم یامان اولدو گل
  صبریم تالان اولدو گل
  پیچاق سوموگه دَیدی
  اورگیم قان اولدو گل!
  .
  بیلمه‌ین وار، بیلن وار
  گولمه‌ین وار، گولن وار
  اورگیم سس ائشیدیر
  ائله بیل کی گلن وار .
  قاشین گؤزه‌ن یاراشیر
  آغزین سؤزه‌ن یاراشیر
  هر بیر زادین یئرینده
  اؤزون اؤزه‌ن یاراشیر
  . ▪️رحمتلیک حسین منزوی
  #حسین_منزوی

  1,310 34 7 May, 2019