Search Hashtag & User

#منافع Instagram Photos & Videos

منافع - 6k posts

Latest #منافع Posts

Advertisements

Advertisements

 • ‍ تصویر باز شود 🛐⚠️☝️👇 #سهم #شخصی #محفوظ 🛐⚠️ شماره یک 👇⚠️
  چرا صدای یک نماینده مجلس بیش از دیگران در مقوله مذهب بلند است ؟
  چرا ،ارتقای سطح مدیریتی اهل تسنن فقط برای این نماینده مجلس،جدی ترین دغدغه شده است.
  ( انشاءالله که هست )
  چرا وانمود می کند : بیشترین تمرکزاش بر مسائل و مشکلات اهل تسنن بوده است. (انشاءالله که هست )
  چرا فعال ستاد میرحسین موسوی در مشهد شد ؟ (انشأالله که #قصد #شخصی با استفاده از #برند #مذهبی نداشته )
  چرا با این حال او مصاحبه دیگری یا سخنی دیگر در حمایت یا نفی جنبش سبز در رسانه ها ندارد ؟ (((((حمایت که غالبا آثاری و نشانه هایی باید داشته باشد کو آن نشانه ها ؟ ) )))) چرا فقط جایی نوشته ، مدتی در ستاد مهندس موسوی در مشهد فعالیت داشتم و برای سخنرانی به چند شهر در استان از جمله خواف و تایباد هم رفتم و این فعالیت خودم را نیز پنهان نمی‌کنم؟
  چرا می گوید : ما امیدی به اینکه جناب موسوی و جناب کروبی وزیر یا استاندار و سفیر و مدیر کل و … #اهل #سنت معرفی کند #نداشتیم ؟ و با این حال ،حمایت کردیم? .....
  چرا می گوید : ما از خاتمی هم حمایت کردیم ،که فقط چند نفر به نماینده های اهل سنت ما اضافه شود؟
  خوب شاید جواب این چراها،این باشد : #پشت #خواسته های اهل سنت ، #بهترین #سنگر ، #است ، #شما #جایی #بهتر #سراغ #دارید ؟ #بنده #همانجا #موضع #بگیرم ؟
  در عین حال : برای شناخت بيشتر ایشان ،به اصلاح طلبان،همان منطقه رجوع کنید !
  پیچیدگی حرکات ،اعمال و پي جويي #منافع #شخصی ،مانع روشنگری نیست،سلسله وار ،در این مورد مطالبي خواهیم داشت .

  کوثر⚠️🛐☝️
 • ‍ تصویر باز شود 🛐⚠️☝️👇 #سهم #شخصی #محفوظ🛐⚠️ شماره یک 👇⚠️
چرا صدای یک نماینده مجلس بیش از دیگران در مقوله مذهب بلند است ؟ 
چرا ،ارتقای سطح مدیریتی اهل تسنن فقط برای این نماینده مجلس،جدی ترین دغدغه شده است.
( انشاءالله که هست )
چرا وانمود می کند : بیشترین تمرکزاش بر مسائل و مشکلات اهل تسنن بوده است. (انشاءالله که هست )
چرا فعال ستاد میرحسین موسوی در مشهد شد ؟ (انشأالله که #قصد #شخصی با استفاده از #برند #مذهبی نداشته )
چرا با این حال او مصاحبه دیگری یا سخنی دیگر در حمایت یا نفی جنبش سبز در رسانه ها ندارد ؟ (((((حمایت که غالبا آثاری و نشانه هایی باید داشته باشد کو آن نشانه ها ؟ ) )))) چرا فقط جایی نوشته ، مدتی در ستاد مهندس موسوی در مشهد فعالیت داشتم و برای سخنرانی به چند شهر در استان از جمله خواف و تایباد هم رفتم و این فعالیت خودم را نیز پنهان نمی‌کنم؟ 
چرا می گوید : ما امیدی به اینکه جناب موسوی و جناب کروبی وزیر یا استاندار و سفیر و مدیر کل و … #اهل #سنت معرفی کند #نداشتیم؟ و با این حال ،حمایت کردیم? .....
چرا می گوید : ما از خاتمی هم حمایت کردیم ،که فقط چند نفر به نماینده های اهل سنت ما اضافه شود؟ 
خوب شاید جواب این چراها،این باشد : #پشت #خواسته های اهل سنت ،#بهترین #سنگر ،#است ،#شما #جایی #بهتر #سراغ #دارید ؟ #بنده #همانجا #موضع #بگیرم؟ 
در عین حال : برای شناخت بيشتر ایشان ،به اصلاح طلبان،همان منطقه رجوع کنید ! 
پیچیدگی حرکات ،اعمال و پي جويي #منافع #شخصی ،مانع روشنگری نیست،سلسله وار ،در این مورد مطالبي خواهیم داشت .

کوثر⚠️🛐☝️
 •  0  0 10 December, 2018

Advertisements

 • 🔼🔼
  🔵 درباره قدرت نرم رسانه‌های مدرن
  .
  🔼بهتر از این نمی‌شد منطق حاکم بر رسانه‌ها را افشا کرد. معترضان فرانسوی پشت جلیقه‌های زرد خود نوشته‌اند: «دولت در حال ادرار کردن بر روی ماست، رسانه‌ها می‌گویند باران می‌آید!»
  .
  🔼چقدر دقیق، مختصر و مفید!
  .
  🔼کارکرد رسانه‌های مدرن همین است؛ به‌خصوص رسانه‌های عریض و طویلی که ذاتا به یکی از دو نهاد #قدرت یا #اپوزوسیون وابسته‌اند و پول‌های هنگفتی صرف ایجاد، حفظ و تقویت آن‌ها می‌شود و این‌گونه مدیریت افکار عمومی را با هدفمند کردن جهت‌گیری‌ها به سمت تأمین منافع خود، و نیز تعریف استانداردهایی در زمینه‌های سیاست خارجی، اقتصادی و اجتماعی به‌دست گرفته و به هر گروه و جناحی که خود را ملزم به رعایت این اصول و قواعد نمی‌داند حمله کرده و همه‌ی مشکلات و معضلات گذشته، حال و آینده را به عملکرد آنان نسبت می‌دهند.
  .
  🔼در مرحله‌ی بعدی چنان‌چه کسی یا گروهی علیه کلیت #نظام_دوقطبی و ماهیت رسانه‌های وابسته به نهادهای قدرت و اپوزوسیون دست به #روشنگری بزند، به‌ناگاه صاحبان رسانه کینه‌ها و اختلافات چندین ساله را کنار گذاشته و در کنار هم عملیات حمله به بازیگر جدیدالورود را آغاز خواهند کرد. چرا که بقای آنها در گرو بقای سازوکار دوقطبی موجود است و هر کس بخواهد این #توازن را (که در جابه‌جایی قدرت بین حاکمیت و اپوزوسیون می‌باشد) به‌هم بزند، محکوم به حذف و‌ نابودی است.
  .
  #رسانه #مدرنیته #حکومت #دوقطبی #نظام_سیاسی #دروغ #افکار_عمومی #خبر #منافع #سهم_خواهی #قدرت_نرم #فرانسه #جلیقه_زردها #اعتراضات_فرانسه
 • 🔼🔼
🔵 درباره قدرت نرم رسانه‌های مدرن
.
🔼بهتر از این نمی‌شد منطق حاکم بر رسانه‌ها را افشا کرد. معترضان فرانسوی پشت جلیقه‌های زرد خود نوشته‌اند: «دولت در حال ادرار کردن بر روی ماست، رسانه‌ها می‌گویند باران می‌آید!»
.
🔼چقدر دقیق، مختصر و مفید!
.
🔼کارکرد رسانه‌های مدرن همین است؛ به‌خصوص رسانه‌های عریض و طویلی که ذاتا به یکی از دو نهاد #قدرت یا #اپوزوسیون وابسته‌اند و پول‌های هنگفتی صرف ایجاد، حفظ و تقویت آن‌ها می‌شود و این‌گونه مدیریت افکار عمومی را با هدفمند کردن جهت‌گیری‌ها به سمت تأمین منافع خود، و نیز تعریف استانداردهایی در زمینه‌های سیاست خارجی، اقتصادی و اجتماعی به‌دست گرفته و به هر گروه و جناحی که خود را ملزم به رعایت این اصول و قواعد نمی‌داند حمله کرده و همه‌ی مشکلات و معضلات گذشته، حال و آینده را به عملکرد آنان نسبت می‌دهند.
.
🔼در مرحله‌ی بعدی چنان‌چه کسی یا گروهی علیه کلیت #نظام_دوقطبی و ماهیت رسانه‌های وابسته به نهادهای قدرت و اپوزوسیون دست به #روشنگری بزند، به‌ناگاه صاحبان رسانه کینه‌ها و اختلافات چندین ساله را کنار گذاشته و در کنار هم عملیات حمله به بازیگر جدیدالورود را آغاز خواهند کرد. چرا که بقای آنها در گرو بقای سازوکار دوقطبی موجود است و هر کس بخواهد این #توازن را (که در جابه‌جایی قدرت بین حاکمیت و اپوزوسیون می‌باشد) به‌هم بزند، محکوم به حذف و‌ نابودی است.
.
#رسانه #مدرنیته #حکومت #دوقطبی #نظام_سیاسی #دروغ #افکار_عمومی #خبر #منافع #سهم_خواهی #قدرت_نرم #فرانسه #جلیقه_زردها #اعتراضات_فرانسه
 •  65  2 10 December, 2018
 • *كيف تعرف أنك لا تشرب الكمية الكافية من الماء؟*
  *وكيف تعرف كمية الماء التي يحتاجها جسمك؟* *أعراض نقص الماء عند الإنسان:*
  1/ الإحساس بالتعب والإجهاد سريعا .

  2 / شحوب الوجه وانعدام الحيوية والنضارة نتيجة جفاف الجلد وظهور التجاعيد والبقع

  3/ زيادة مستوى التوتر والانفعال

  4 / الصداع والدوخة وضعف التركيز وربما الشعور بالبلادة

  5/ ألام بالمفاصل نتيجة تيبس المفاصل وخشونة الغضاريف

  6/ قابلية زائدة لتجمع الدهون تحت الجلد ( السلوليت)

  7/ ضعف الدورة الدموية وبرودة الأطراف

  8 /عسر الهضم والانتفاخ وعدم الانتفاع من الطعام

  11 /فساد رائحة النفس

  12/ الإصابة المتكررة بنزلات البرد

  ونتيجة الجفاف الشديد تراجع مقلة العين داخل الجمجمة وضعف الرؤية *باستطاعتك معرفة كمية الماء اللازمه لجسمك !!* *فقط اضرب وزنك في 30 (ثم اقسم الناتج على1000) لتحصل على عدد اللترات اليومية المحتاجة* *او اقسم الناتج على 250 مل لتحصل على عدد الأكواب اليومية*

  مثلا اذا كان وزنك
  50

  50 x 30 = 1500 ÷250 = 6 cup

  او
  50 x 30 = 1500 ÷1000 = 1.5L

  اذا انت تحتاج الى لتر ونص من الماء اي 6 أكواب من الماء. *أن تشرب وَ أنت جالس:* يذهب من جسمك جميع الترسبات الضارة ومنها الترسبات التي تُسبب حصىَ الكلى .
  *أما الشرب ثلاثاً:* فإنهُ كلما شربت وتوقفت للتنفس يأخذ الجسم أكسجين ويعطي أنسولين للجسم والأنسولين يحميّ من مرض السُكري.

  مع الشكر للعقول الراقية التي تتابع معنا

  #منافع الماء #ماء #صحةجيدة #حبذاتك #احمي نفسك #ضدالسرطان
 • *كيف تعرف أنك لا تشرب الكمية الكافية من الماء؟*
*وكيف تعرف كمية الماء التي يحتاجها جسمك؟* *أعراض نقص الماء عند الإنسان:*
1/ الإحساس بالتعب والإجهاد سريعا .

2 / شحوب الوجه وانعدام الحيوية والنضارة نتيجة جفاف الجلد وظهور التجاعيد والبقع

3/ زيادة مستوى التوتر والانفعال

4 / الصداع والدوخة وضعف التركيز وربما الشعور بالبلادة

5/ ألام بالمفاصل نتيجة تيبس المفاصل وخشونة الغضاريف

6/ قابلية زائدة لتجمع الدهون تحت الجلد ( السلوليت)

7/ ضعف الدورة الدموية وبرودة الأطراف

8 /عسر الهضم والانتفاخ وعدم الانتفاع من الطعام

11 /فساد رائحة النفس

12/ الإصابة المتكررة بنزلات البرد

ونتيجة الجفاف الشديد تراجع مقلة العين داخل الجمجمة وضعف الرؤية *باستطاعتك معرفة كمية الماء اللازمه لجسمك !!* *فقط اضرب وزنك في 30 (ثم اقسم الناتج على1000) لتحصل على عدد اللترات اليومية المحتاجة* *او اقسم الناتج على 250 مل لتحصل على عدد الأكواب اليومية*

مثلا اذا كان وزنك
50

50 x 30 = 1500 ÷250 = 6 cup

او
50 x 30 = 1500 ÷1000 = 1.5L

اذا انت تحتاج الى لتر ونص من الماء اي 6 أكواب من الماء. *أن تشرب وَ أنت جالس:* يذهب من جسمك جميع الترسبات الضارة ومنها الترسبات التي تُسبب حصىَ الكلى .
*أما الشرب ثلاثاً:* فإنهُ كلما شربت وتوقفت للتنفس يأخذ الجسم أكسجين ويعطي أنسولين للجسم والأنسولين يحميّ من مرض السُكري.

مع الشكر للعقول الراقية التي تتابع معنا

#منافع الماء #ماء #صحةجيدة #حبذاتك #احمي نفسك #ضدالسرطان
 •  7  0 8 December, 2018

Advertisements


 • 🔹 سید رضا صالحی امیری ، وزیر پیشین ارشاد در شرق نوشت : بر فرض صحت، این‌گونه اقدامات از سوی دولتمردان را باید نشان #صداقت ، شجاعت و صراحت آنان دانست؛ چراکه به‌جای کار پوپولیستی و تبلیغاتی مسائل اصلی کشور را با عالی‌ترین سطوح نظام در میان می‌گذارند تا راهی برای عبور از انبوه چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و #سیاسی پیدا کنند. متأسفانه در فضای سیاسی امروز جامعه، عده‌ای نام و نانشان در گرو تخریب و انگ‌زنی و انتقام‌جویی هستند. نمونه زنده دیگر، تخریب گسترده آقای #ظریف توسط عده‌ای محدود است. آیا کشوری را سراغ دارید که در شرایط جنگ با دشمنان ملت، پرچمدار #دیپلماسی کشور را محاکمه یا استیضاح کنند؟!

  🔹البته عمق مسئله بسیار فراتر از نمونه‌های مذکور است و اساسا در کشور عده‌ای رادیکال رسالتی جز #تخریب سرمایه‌های ملی برای خود قائل نیستند. ما قطعا منکر انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیستیم، ولی راه‌حل عبور از این فضا را در وفاق، انسجام، #همدلی و گفت‌وگوی ملی می‌دانیم. گفت‌وگوی ملی مطلوب‌ترین، نزدیک‌ترین و عقلانی‌ترین مسیر عبور از چالش است. در جریان گفتگو به‌جای عصبیت، عقلانیت؛ به‌جای #انتقام ، انتقاد؛ به‌جای شکاف، وفاق، به‌جای #منافع جناحی، منافع ملی و به‌جای انسداد، انسجام شکل می‌گیرد. بیایید همگی دست یاری در دست هم نهیم و به معجزه گفتگو از صمیم قلب باور داشته باشیم.
  ‌⠀

  #دیدار_نیوز 🇮🇷
 • ⠀
🔹 سید رضا صالحی امیری ، وزیر پیشین ارشاد در شرق نوشت : بر فرض صحت، این‌گونه اقدامات از سوی دولتمردان را باید نشان #صداقت، شجاعت و صراحت آنان دانست؛ چراکه به‌جای کار پوپولیستی و تبلیغاتی مسائل اصلی کشور را با عالی‌ترین سطوح نظام در میان می‌گذارند تا راهی برای عبور از انبوه چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و #سیاسی پیدا کنند. متأسفانه در فضای سیاسی امروز جامعه، عده‌ای نام و نانشان در گرو تخریب و انگ‌زنی و انتقام‌جویی هستند. نمونه زنده دیگر، تخریب گسترده آقای #ظریف توسط عده‌ای محدود است. آیا کشوری را سراغ دارید که در شرایط جنگ با دشمنان ملت، پرچمدار #دیپلماسی کشور را محاکمه یا استیضاح کنند؟!
⠀
🔹البته عمق مسئله بسیار فراتر از نمونه‌های مذکور است و اساسا در کشور عده‌ای رادیکال رسالتی جز #تخریب سرمایه‌های ملی برای خود قائل نیستند. ما قطعا منکر انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیستیم، ولی راه‌حل عبور از این فضا را در وفاق، انسجام، #همدلی و گفت‌وگوی ملی می‌دانیم. گفت‌وگوی ملی مطلوب‌ترین، نزدیک‌ترین و عقلانی‌ترین مسیر عبور از چالش است. در جریان گفتگو به‌جای عصبیت، عقلانیت؛ به‌جای #انتقام، انتقاد؛ به‌جای شکاف، وفاق، به‌جای #منافع جناحی، منافع ملی و به‌جای انسداد، انسجام شکل می‌گیرد. بیایید همگی دست یاری در دست هم نهیم و به معجزه گفتگو از صمیم قلب باور داشته باشیم.
‌⠀
⠀
#دیدار_نیوز 🇮🇷
 •  23  0 8 December, 2018
 • #اورژانس همان نامی است که نجات جان انسان‌ها در بزنگاه حوادث، با آن گره خورده است ولی با این حال باز هم عده‌ای از ما متوجه آن نیستیم.

  تا حد زیادی فرهنگ سازی شده و عده زیادی از ما دیگر نسبت به صدای #آمبولانس بی توجه نیستیم اما بالاخره آن تعداد کم هم مشکل ساز می‌شوند و ممکن است چند ثانیه بی فکری برخی از ما، جان کسی را بگیرد. وقتی کسی در حادثه‌ای گرفتار شده و تند تند ثانیه‌ها را برای رسیدن گروه امدادی می‌شمارد عده‌ای از ما بی‌خبر از همه جا یا به صدای آژیر آمبولانس توجهی نمی‌کنیم یا صدای ضبط‌مان آنقدر بلند است که اگر هم بخواهیم باز هم چیزی نمی‌شنویم یا هم فقط به دنبال سودجویی و #منافع خود هستیم.

  اما #فرهنگ و #انسانیت ایجاب می‌کند که به هر قیمتی هم شده راه را برای آمبولانس‌ها باز کنیم!

  #شهر_اولینها_لایق_بهترینهاست
  #سعیدغفوری
  #غفورغفوری
  #شبکه_آموزش_غفوری
  #موسسه_فرهنگی_هنری_غفوری
  #مجتمع_فنی_تبریز
 • #اورژانس همان نامی است که نجات جان انسان‌ها در بزنگاه حوادث، با آن گره خورده است ولی با این حال باز هم عده‌ای از ما متوجه آن نیستیم.

تا حد زیادی فرهنگ سازی شده و عده زیادی از ما دیگر نسبت به صدای #آمبولانس بی توجه نیستیم اما بالاخره آن تعداد کم هم مشکل ساز می‌شوند و ممکن است چند ثانیه بی فکری برخی از ما، جان کسی را بگیرد. وقتی کسی در حادثه‌ای گرفتار شده و تند تند ثانیه‌ها را برای رسیدن گروه امدادی می‌شمارد عده‌ای از ما بی‌خبر از همه جا یا به صدای آژیر آمبولانس توجهی نمی‌کنیم یا صدای ضبط‌مان آنقدر بلند است که اگر هم بخواهیم باز هم چیزی نمی‌شنویم یا هم فقط به دنبال سودجویی و #منافع خود هستیم.

اما #فرهنگ و #انسانیت ایجاب می‌کند که به هر قیمتی هم شده راه را برای آمبولانس‌ها باز کنیم!

#شهر_اولینها_لایق_بهترینهاست 
#سعیدغفوری 
#غفورغفوری 
#شبکه_آموزش_غفوری
#موسسه_فرهنگی_هنری_غفوری
#مجتمع_فنی_تبریز
 •  236  0 7 December, 2018

Advertisements

 • #اورژانس همان نامی است که نجات جان انسان‌ها در بزنگاه حوادث، با آن گره خورده است ولی با این حال باز هم عده‌ای از ما متوجه آن نیستیم.

  تا حد زیادی فرهنگ سازی شده و عده زیادی از ما دیگر نسبت به صدای #آمبولانس بی توجه نیستیم اما بالاخره آن تعداد کم هم مشکل ساز می‌شوند و ممکن است چند ثانیه بی فکری برخی از ما، جان کسی را بگیرد. وقتی کسی در حادثه‌ای گرفتار شده و تند تند ثانیه‌ها را برای رسیدن گروه امدادی می‌شمارد عده‌ای از ما بی‌خبر از همه جا یا به صدای آژیر آمبولانس توجهی نمی‌کنیم یا صدای ضبط‌مان آنقدر بلند است که اگر هم بخواهیم باز هم چیزی نمی‌شنویم یا هم فقط به دنبال سودجویی و #منافع خود هستیم.

  اما #فرهنگ و #انسانیت ایجاب می‌کند که به هر قیمتی هم شده راه را برای آمبولانس‌ها باز کنیم!

  #شهر_اولینها_لایق_بهترینهاست
  #سعیدغفوری
  #غفورغفوری
  #شبکه_آموزش_غفوری
  #موسسه_فرهنگی_هنری_غفوری
  #مجتمع_فنی_تبریز
 • #اورژانس همان نامی است که نجات جان انسان‌ها در بزنگاه حوادث، با آن گره خورده است ولی با این حال باز هم عده‌ای از ما متوجه آن نیستیم.

تا حد زیادی فرهنگ سازی شده و عده زیادی از ما دیگر نسبت به صدای #آمبولانس بی توجه نیستیم اما بالاخره آن تعداد کم هم مشکل ساز می‌شوند و ممکن است چند ثانیه بی فکری برخی از ما، جان کسی را بگیرد. وقتی کسی در حادثه‌ای گرفتار شده و تند تند ثانیه‌ها را برای رسیدن گروه امدادی می‌شمارد عده‌ای از ما بی‌خبر از همه جا یا به صدای آژیر آمبولانس توجهی نمی‌کنیم یا صدای ضبط‌مان آنقدر بلند است که اگر هم بخواهیم باز هم چیزی نمی‌شنویم یا هم فقط به دنبال سودجویی و #منافع خود هستیم.

اما #فرهنگ و #انسانیت ایجاب می‌کند که به هر قیمتی هم شده راه را برای آمبولانس‌ها باز کنیم!

#شهر_اولینها_لایق_بهترینهاست 
#سعیدغفوری 
#غفورغفوری 
#شبکه_آموزش_غفوری
#موسسه_فرهنگی_هنری_غفوری
#مجتمع_فنی_تبریز
 •  169  3 7 December, 2018
 • من برای پیشرفت کشورم
  حاضرم دست در دست شیطان هم بگذارم؛
  زیرا در #سیاست
  دوستان و دشمنان دائمی وجود ندارد؛
  تنها چیز دائمی #منافع است... #وینستون_چرچیل
  "Crazy Love" Channel 😉 Dara
  @crazylovetiger
 • من برای پیشرفت کشورم
حاضرم دست در دست شیطان هم بگذارم؛
زیرا در #سیاست
دوستان و دشمنان دائمی وجود ندارد؛
تنها چیز دائمی #منافع است... #وینستون_چرچیل
"Crazy Love" Channel 😉 Dara 
@crazylovetiger
 •  15  2 7 December, 2018
 • #چهل ‌شانزده
  #۱۶آذر برای تمامی دانشجویان نماد #هویت آنهاست.
  هویتی که در یک کلام در #جنبش_دانشجویی خلاصه می‌شود.
  جنبش دانشجویی یا به عبارت بهتر «تاریخ و تمدن دانشجوها».
  هویتی که به مثابه #مثل_افلاطونی از مثال اصلی در غار سرچشمه می‌گیرد.
  مثالی که در حقیقت همان ۱۶آذر ۳۲ است.
  در سالیان متمادی جنبش همواره با نقاط قوت و ضعفی همراه بوده که تاثیرات آن بلافاصله در بدنه جامعه ایرانی خودش را نشان داده است.
  یک روز این جنبش فریاد می‌زند که در مقابل استکبار باید ایستاد
  یک روز به دنبال آرمان‌های خود در اندیشه‌های چپ است
  یکروز دم از بازرگان و هویت ایرانی می‌زند
  و یک روز نیز تحت رهبری #روح ‌الله والاترین اندیشه‌های انسانی و اسلامی را دنبال می‌کند.
  رهبری که به آنها یاد می‌دهد
  همواره فریاد عدالت‌خواهی و مطالبه‌گری سردهند. البته این بالا و پایین کردن‌ها و چپ و راست‌ها بیان‌گر بیداری در دل دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران بوده و هست.
  اما نمی‌دانم چرا این جنبش دانشجویی هرروز بیشتر رو به افول است
  البته امروز هرکسی رد میشود لگدی به این بدبخت میزند و پیرو #آسیب_شناسی آن سخنرانی می‌کند
  اما من در آن حد نیسیتم و اگر هم مشکلی هست
  این جنبش را ما امروز به اینجا رسانده‌ایم
  اما فکر می کنم جنبش دانشجویی درگیر لفاظی ها و حرف‌های پررنگ و لعاب شده است.
  حرف هایی که انگار #مسابقه است چه کسی بیشتر و شاذتر بزند.
  یکی می گوید نسل عوض شده!
  یکی می‌گوید ابزار جدید آمده!
  یکی می‌گوید عصر دهکده جهانی است و ما باید پیام مردم دنیا را بشنویم!
  یکی می‌گوید حرفمان را با زبان جذاب بزنیم!
  یکی دیگر می‌گوید اصلا چه کسی گفته جنبش دانشجویی یعنی مطالبه‌گری!
  بدون تعارف امروز جنبش دانشجویی فقط در تک نقطه‌هایی هنوز #پرچم را در دست دارد.
  امروز در دانشگاه ها چیزی دیگر به اسم جنبش وجود ندارد، همه شده‌اند #تشکل ‌های_دانشجویی.
  انگار #قانون_آهنین_الیگارشی اینجا هم نفوذ کرده.
  حالا دیگر جنبش شده است سازمان!
  بعد از مدتی نیز سازمان برای سازمان!
  خودمان را گول نزنیم بزرگواران.
  جنبش دانشجویی که یک روز هژمونی آمریکا را در کل دنیا شکسته بود
  امروز اوج کارش این‌ است که مسابقه دارت بگذارد!
  کیک روز دانشجو ببرد!
  طناب کشی و فوتسال و فوتبال برگزار کند!
  تازه اگر به سراغ رقص و آواز و گروه موسیقی و استدآپ کمی نرود.
  ما دانشجوها تهی شده‌ایم.
  جنبش دانشجویی امروز فقط #لب_و_دهن است
  فقط حرف
  فقط انقلاب انقلاب می‌کند
  فقط بلد است غر بزند
  فقط توقع یک‌طرفه دارد
  چرا اینطور نشد آنطور نشد
  یکی از آنها نیز همین مسئله #جوان_گرایی
  #ادامه_در_کامنت_اول
  #آذرنگار
  #روز_دانشجو
 • #چهل‌شانزده
#۱۶آذر برای تمامی دانشجویان نماد #هویت آنهاست.
هویتی که در یک کلام در #جنبش_دانشجویی خلاصه می‌شود.
جنبش دانشجویی یا به عبارت بهتر «تاریخ و تمدن دانشجوها».
هویتی که به مثابه #مثل_افلاطونی از مثال اصلی در غار سرچشمه می‌گیرد.
مثالی که در حقیقت همان ۱۶آذر ۳۲ است.
در سالیان متمادی جنبش همواره با نقاط قوت و ضعفی همراه بوده که تاثیرات آن بلافاصله در بدنه جامعه ایرانی خودش را نشان داده است.
یک روز این جنبش فریاد می‌زند که در مقابل استکبار باید ایستاد
یک روز به دنبال آرمان‌های خود در اندیشه‌های چپ است
یکروز دم از بازرگان و هویت ایرانی می‌زند
و یک روز نیز تحت رهبری #روح‌الله والاترین اندیشه‌های انسانی و اسلامی را دنبال می‌کند.
رهبری که به آنها یاد می‌دهد
همواره فریاد عدالت‌خواهی و مطالبه‌گری سردهند. البته این بالا و پایین کردن‌ها و چپ و راست‌ها بیان‌گر بیداری در دل دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران بوده و هست.
اما نمی‌دانم چرا این جنبش دانشجویی هرروز بیشتر رو به افول است
البته امروز هرکسی رد میشود لگدی به این بدبخت میزند و پیرو #آسیب_شناسی آن سخنرانی می‌کند
اما من در آن حد نیسیتم و اگر هم مشکلی هست
این جنبش را ما امروز به اینجا رسانده‌ایم
اما فکر می کنم جنبش دانشجویی درگیر لفاظی ها و حرف‌های پررنگ و لعاب شده است.
حرف هایی که انگار #مسابقه است چه کسی بیشتر و شاذتر بزند.
یکی می گوید نسل عوض شده!
یکی می‌گوید ابزار جدید آمده!
یکی می‌گوید عصر دهکده جهانی است و ما باید پیام مردم دنیا را بشنویم!
یکی می‌گوید حرفمان را با زبان جذاب بزنیم!
یکی دیگر می‌گوید اصلا چه کسی گفته جنبش دانشجویی یعنی مطالبه‌گری!
بدون تعارف امروز جنبش دانشجویی فقط در تک نقطه‌هایی هنوز #پرچم را در دست دارد.
امروز در دانشگاه ها چیزی دیگر به اسم جنبش وجود ندارد، همه شده‌اند #تشکل‌های_دانشجویی.
انگار #قانون_آهنین_الیگارشی اینجا هم نفوذ کرده.
حالا دیگر جنبش شده است سازمان!
بعد از مدتی نیز سازمان برای سازمان!
خودمان را گول نزنیم بزرگواران.
جنبش دانشجویی که یک روز هژمونی آمریکا را در کل دنیا شکسته بود
امروز اوج کارش این‌ است که مسابقه دارت بگذارد!
کیک روز دانشجو ببرد!
طناب کشی و فوتسال و فوتبال برگزار کند!
تازه اگر به سراغ رقص و آواز و گروه موسیقی و استدآپ کمی نرود.
ما دانشجوها تهی شده‌ایم.
جنبش دانشجویی امروز فقط #لب_و_دهن است
فقط حرف
فقط انقلاب انقلاب می‌کند
فقط بلد است غر بزند
فقط توقع یک‌طرفه دارد
چرا اینطور نشد آنطور نشد
یکی از آنها نیز همین مسئله #جوان_گرایی
#ادامه_در_کامنت_اول 
#آذرنگار
#روز_دانشجو
 •  101  12 6 December, 2018
 • 🔴 شرکت نفت #روسیه اعلام کرد که به دلیل تحریم‌های آمریکا از پروژه‌های نفتی ایران خارج خواهد شد ، این شرکت برای توسعه دو میدان نفتی ( آبان و پایدار غرب ) با ایران قرارداد امضا کرده بود

  آیا این خبر تعجب آور است ؟؟ همۀ ما این ادعا که روسیه شریک #راهبردی ایران در منطقه و جهان است را بارها از دهان مقامات جمهوری اسلامی شنیده‌ایم ولی آیا این ادعا اصلا صحت دارد ؟؟ فرض کنید ایرانیان از همین امروز مانند یک کشور #نرمال در صحنۀ بین‌المللی رفتار کنند و به کشوری بی‌دردسر برای جهانیان تبدیل شوند ، دیگر نه با غزه و لبنان و یمن و سوریه و اسرائیل کار داشته باشند و نه در این کشورها هزینه کنند ، کسی هم با ایران مشکلی نداشته باشد که آنرا تحریم کند یا مانند عربستان و اسرائیل بخواهد در امور آن اختلال ایجاد کند ، شرکت‌های ژاپنی و اروپایی برای سرمایه گذاری و دادن تکنولوژی‌های روز به ایران تردید نداشته باشند و ایران به جای یک قطب نظامی و امنیتی در #منطقه ، به قطبی تأثیر گذار در تولید انرژی جهان تبدیل شود ، نفت و گاز مورد نیاز اروپایی‌ها و ژاپنی‌ها را تامین کند و سایر اقلام خود را نیز به همه جای دنیا صادر کند و در نهایت مردم هم مانند مردمان سایر کشورها در رفاهی نسبی زندگی کنند مثل مردم مالزی ، کره ، تایوان یا قطر .. خب ؟ مشکل کجاست ؟ چرا اینطور نشد و نمی‌شود ؟ چرا به قول #ظریف ما انتخاب کرده‌ایم که طور دیگری زندگی کنیم ؟؟ چرا دغدغۀ آینده و اضطراب بخشی از زندگی همۀ ما شده است ؟؟؟ پاسخ به این سوالات دلایل متنوعی دارد اما بدون شک یکی از اصلی‌ترین مسببان حال فعلی ما همین #روسیه است

  روسیه تنها سه چیز برای فروش دارد :
  گاز ، نفت ، سلاح
  در اکثر جنگ‌ها و نزاع‌های منطقه‌ای که در جریان است مانند بحران یمن ، سوریه ، عراق افغانستان و … که ایران هم (ماشالله) در تمام عرصه‌ها حضور فعال دارد بیشتر سلاح‌هایی که استفاده میشوند روسی هستند ، به روایتی تعداد کلاشینکوف‌های روسی در داخل یمن از جمعیت این کشور بیشتر است ، پس اگر ایران سر به راه باشد قطعا این فروش بالای اسلحه هم با افت محسوسی همراه خواهد شد

  اروپایی‌ها بزرگترین مصرف‌کنندۀ نفت و گاز جهان هستند که عمدۀ نیازشان را از روسیه تامین میکنند و درست به همین دلیل بود که در زمان تنش میان اکراین و روسیه ، اتحادیۀ اروپا برخلاف میل خود نتوانست روسیه را تحریم کند زیرا به یاد سرمای زمستان و نیاز خود به گاز روس‌ها افتاد ، خوب اگر ایران کشور نرمال و بی‌دردسری بود که با یک لوله گاز مستقیم نیاز اروپایی‌ها را تامین میکرد دیگر آنها دلیلی برای باج به
 • 🔴 شرکت نفت #روسیه اعلام کرد که به دلیل تحریم‌های آمریکا از پروژه‌های نفتی ایران خارج خواهد شد ، این شرکت برای توسعه دو میدان نفتی ( آبان و پایدار غرب ) با ایران قرارداد امضا کرده بود

آیا این خبر تعجب آور است ؟؟ همۀ ما این ادعا که روسیه شریک #راهبردی ایران در منطقه و جهان است را بارها از دهان مقامات جمهوری اسلامی شنیده‌ایم ولی آیا این ادعا اصلا صحت دارد ؟؟ فرض کنید ایرانیان از همین امروز مانند یک کشور #نرمال در صحنۀ بین‌المللی رفتار کنند و به کشوری بی‌دردسر برای جهانیان تبدیل شوند ، دیگر نه با غزه و لبنان و یمن و سوریه و اسرائیل کار داشته باشند و نه در این کشورها هزینه کنند ، کسی هم با ایران مشکلی نداشته باشد که آنرا تحریم کند یا مانند عربستان و اسرائیل بخواهد در امور آن اختلال ایجاد کند ، شرکت‌های ژاپنی و اروپایی برای سرمایه گذاری و دادن تکنولوژی‌های روز به ایران تردید نداشته باشند و ایران به جای یک قطب نظامی و امنیتی در #منطقه ، به قطبی تأثیر گذار در تولید انرژی جهان تبدیل شود ، نفت و گاز مورد نیاز اروپایی‌ها و ژاپنی‌ها را تامین کند و سایر اقلام خود را نیز به همه جای دنیا صادر کند و در نهایت مردم هم مانند مردمان سایر کشورها در رفاهی نسبی زندگی کنند مثل مردم مالزی ، کره ، تایوان یا قطر .. خب ؟ مشکل کجاست ؟ چرا اینطور نشد و نمی‌شود ؟ چرا به قول #ظریف ما انتخاب کرده‌ایم که طور دیگری زندگی کنیم ؟؟ چرا دغدغۀ آینده و اضطراب بخشی از زندگی همۀ ما شده است ؟؟؟ پاسخ به این سوالات دلایل متنوعی دارد اما بدون شک یکی از اصلی‌ترین مسببان حال فعلی ما همین #روسیه است

روسیه تنها سه چیز برای فروش دارد :
گاز ، نفت ، سلاح 
در اکثر جنگ‌ها و نزاع‌های منطقه‌ای که در جریان است مانند بحران یمن ، سوریه ، عراق افغانستان و … که ایران هم (ماشالله) در تمام عرصه‌ها حضور فعال دارد بیشتر سلاح‌هایی که استفاده میشوند روسی هستند ، به روایتی تعداد کلاشینکوف‌های روسی در داخل یمن از جمعیت این کشور بیشتر است ، پس اگر ایران سر به راه باشد قطعا این فروش بالای اسلحه هم با افت محسوسی همراه خواهد شد

اروپایی‌ها بزرگترین مصرف‌کنندۀ نفت و گاز جهان هستند که عمدۀ نیازشان را از روسیه تامین میکنند و درست به همین دلیل بود که در زمان تنش میان اکراین و روسیه ، اتحادیۀ اروپا برخلاف میل خود نتوانست روسیه را تحریم کند زیرا به یاد سرمای زمستان و نیاز خود به گاز روس‌ها افتاد ، خوب اگر ایران کشور نرمال و بی‌دردسری بود که با یک لوله گاز مستقیم نیاز اروپایی‌ها را تامین میکرد دیگر آنها دلیلی برای باج به
 •  28  2 6 December, 2018
 • یا #مدافع #منافع #انحصار #شکر #روغن #لاستیک #سیگار و الی ماشاالله
  موارد از این دست!
  شما و عوامل شما کی #بازنشسته میشوند؟
  معین عبدالهی کاکا

  شرفنامه حکیم #نظامی
  خدایا جهان پادشاهی تو راست
  زما خدمت آید خدایی تو راست
  پناه بلندی و پستی تویی
  همه نیستند آنچه هستی تویی
  همه آفریدست بالا و پست
  تویی آفرینندۀ هر چه هست
  تویی برترین دانش آموز پاک
  ز دانش قلم رانده بر لوح خاک
  خرد را تو روشن بصر کرده ای
  چراغ هدایت تو بر کرده ای
  نبود آفرینش تو بودی خدای
  نباشد همی هم تو باشی به جای.
  #رکفت_رکفت
  #رکفت_یدازآ
  #رکفت_حقح
  #آخوند
 • یا #مدافع #منافع #انحصار #شکر #روغن #لاستیک #سیگار و الی ماشاالله
موارد از این دست!
شما و عوامل شما کی #بازنشسته میشوند؟
معین عبدالهی کاکا

شرفنامه حکیم #نظامی
خدایا جهان پادشاهی تو راست
زما خدمت آید خدایی تو راست
پناه بلندی و پستی تویی
همه نیستند آنچه هستی تویی
همه آفریدست بالا و پست
تویی آفرینندۀ هر چه هست
تویی برترین دانش آموز پاک
ز دانش قلم رانده بر لوح خاک
خرد را تو روشن بصر کرده ای
چراغ هدایت تو بر کرده ای
نبود آفرینش تو بودی خدای
نباشد همی هم تو باشی به جای.
#رکفت_رکفت 
#رکفت_یدازآ✌ 
#رکفت_حقح
#آخوند
 •  327  17 6 December, 2018
 • 🍃از مردم ایران می ترسم !

  چند سال پیش که استان گیلان و شهر رشت برف سنگینی بارید و شهر چند روزی دچار بحران شده بود ، از دوستی شنیدم که نان لواش هر بسته تا بیست هزارتومان فروخته شد .

  قبل از زلزله کرمانشاه ، قیمت کانکس حدود یک و نیم تا دو میلیون بود و پس از زلزله قیمت کانکس به حدود هفت میلیون رسید.

  با یک برف که شهر تهران به بحران رسیده ، قیمت کرایه تاکسی از فرودگاه امام تا شهر تهران به یک میلیون رسیده است .
  اینکه مسٸولین مدیریت بحران بلد نیستند ، عجیب نیست ، چون مدیریت یک تخصص آموختنی است که این عزیزان نیاموخته اند.

  اما چه بلایی بر سر انسانیت آمده است . خیلی دوست دارم کسانی که در شهر رشت نان لواش را بسته ای بیست هزار تومان به مردم فروخته اند از نزدیک ببینم ، برایم جالب است فروشنده کانکس هفت میلیونی خانواده دارد یا نه ؟ راننده تاکسی که کرایه یک میلیونی از مسافرش طلب می کند ، به کدام خدا اعتقاد دارد ؟

  حتما فیلم دوربین مخفی ایرانی که اخیرا منتشر شد دیده اید که مردم عادی کوچه و خیابان چگونه پولهای یک نابینا را با وقاحت تمام می دزدند !

  من از مردم ایران می ترسم !
  از خودم بعنوان یک مبلّغ فرهنگ خجالت می کشم که در تربیت این نسل مسٸولیت داشته ام و نتوانستم کاری کنم ، معلمان مدرسه ، شیوخ و واعظ ، صدا و سیما ، آموزش و پرورش ، وزارت فرهنگ و ارشاد و ... همه کسانی که به هر نحو سهمی در فرهنگ سازی داشته ایم باید خجالت بکشیم .

  وقتی شنیدم در بحران هسته ای و سونامی شهر فوکوشیما ، پنجاه نفر داوطلب شدند برای خُنَک نگهداشتن رآکتور هسته ای (مرگ ) تا مردم شهر فرصت پیدا کنند از شهر خارج شوند ، درجه شرمساری ام بیشتر می شود .

  وقتی شنیدم در زمان تخریب برج های دوقلو در یازده سپتامبر تاکسی های شهر نیویورک مردم را رایگان جابجا می کردند ، از شدت خجالت آب می شوم.

  من از مردم ایران می ترسم !! من بخاطر تمام کوتاهی هایم در عرصه فرهنگ اجتماعی از تاریخ ایران شرمسارم .🍃
  .
  این مطلب رو به بقیه هم برسونیم
  .
  .
  .
  نظر شما چیست؟
  .
  .
  ایده ها و پیشنهادات فرهنگی تون رو برامون بنویسید تا منتشر کنیم.
  .
  .
  #مهربانی #زندگی #زندگی_شهری
  #فرهنگ_اجتماعی #فرهنگ_صحیح
  #فرهنگ_سازی
  #بافرهنگ
  #بافرهنگباش
  #بافرهنگ_باشیم
  #بافرهنگ_باش
  #فرهنگ
  #فرهنگ_ایران
  #فرهنگ_ایرانی
  #فرهنگ_ایرانیان
  #موج_فرهنگی
  #ایران
  #ایرانی
  #ایرانیا
  #ایرانیان
  #فرهنگسازی
  #فرهنگ_سازی
  #وطنم_پاره_تنم
  #جامعه
  #قوانين
  #منافع_ملی
  #منافع
  #شرمسارم
  #خوبی
  #نامردی
  #وظیفه
  #ظلم
 • 🍃از مردم ایران می ترسم !

چند سال پیش که استان گیلان و شهر رشت برف سنگینی بارید و شهر چند روزی دچار بحران شده بود ، از دوستی شنیدم که نان لواش هر بسته تا بیست هزارتومان فروخته شد .

قبل از زلزله کرمانشاه ، قیمت کانکس حدود یک و نیم تا دو میلیون بود و پس از زلزله قیمت کانکس به حدود هفت میلیون رسید.

با یک برف که شهر تهران به بحران رسیده ، قیمت کرایه تاکسی از فرودگاه امام تا شهر تهران به یک میلیون رسیده است . 
اینکه مسٸولین مدیریت بحران بلد نیستند ، عجیب نیست ، چون مدیریت یک تخصص آموختنی است که این عزیزان نیاموخته اند.

اما چه بلایی بر سر انسانیت آمده است . خیلی دوست دارم کسانی که در شهر رشت نان لواش را بسته ای بیست هزار تومان به مردم فروخته اند از نزدیک ببینم ، برایم جالب است فروشنده کانکس هفت میلیونی خانواده دارد یا نه ؟ راننده تاکسی که کرایه یک میلیونی از مسافرش طلب می کند ، به کدام خدا اعتقاد دارد ؟

حتما فیلم دوربین مخفی ایرانی که اخیرا منتشر شد دیده اید که مردم عادی کوچه و خیابان چگونه پولهای یک نابینا را با وقاحت تمام می دزدند !

من از مردم ایران می ترسم ! 
از خودم بعنوان یک مبلّغ فرهنگ خجالت می کشم که در تربیت این نسل مسٸولیت داشته ام و نتوانستم کاری کنم ، معلمان مدرسه ، شیوخ و واعظ ، صدا و سیما ، آموزش و پرورش ، وزارت فرهنگ و ارشاد و ... همه کسانی که به هر نحو سهمی در فرهنگ سازی داشته ایم باید خجالت بکشیم .

وقتی شنیدم در بحران هسته ای و سونامی شهر فوکوشیما ، پنجاه نفر داوطلب شدند برای خُنَک نگهداشتن رآکتور هسته ای (مرگ ) تا مردم شهر فرصت پیدا کنند از شهر خارج شوند ، درجه شرمساری ام بیشتر می شود .

وقتی شنیدم در زمان تخریب برج های دوقلو در یازده سپتامبر تاکسی های شهر نیویورک مردم را رایگان جابجا می کردند ، از شدت خجالت آب می شوم.

من از مردم ایران می ترسم !! من بخاطر تمام کوتاهی هایم در عرصه فرهنگ اجتماعی از تاریخ ایران شرمسارم .🍃
.
این مطلب رو به بقیه هم برسونیم
.
.
.
نظر شما چیست؟
.
.
ایده ها و پیشنهادات فرهنگی تون رو برامون بنویسید تا منتشر کنیم.
.
.
#مهربانی #زندگی #زندگی_شهری
#فرهنگ_اجتماعی #فرهنگ_صحیح
#فرهنگ_سازی 
#بافرهنگ
#بافرهنگباش
#بافرهنگ_باشیم
#بافرهنگ_باش
#فرهنگ
#فرهنگ_ایران
#فرهنگ_ایرانی
#فرهنگ_ایرانیان
#موج_فرهنگی
#ایران
#ایرانی
#ایرانیا
#ایرانیان
#فرهنگسازی
#فرهنگ_سازی
#وطنم_پاره_تنم 
#جامعه
#قوانين
#منافع_ملی
#منافع
#شرمسارم
#خوبی
#نامردی
#وظیفه
#ظلم
 •  65  2 6 December, 2018