Search Hashtag & User

#%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%B9%D8%B2%D8%AA_%D9%88_%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA Instagram Photos & Videos

%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%B9%D8%B2%D8%AA_%D9%88_%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA - 1 posts

Latest #%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%B9%D8%B2%D8%AA_%D9%88_%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA Posts

  • ⁦🇮🇷⁩ . . #حکايتى_چند_بر_اين_وِلوِله_از_زبان_من . . . #از_قلم_افتاد فاكتور هايى كه روزى ملاك #شرافت و #عزت بود،امروز از قلم افتاد. امروز كه ميگويم نه امروزىِ روز باشد ؛ نه ؛ مدتى ميشود #خانم_حاتمى شايد اگر از تريبونى كه صداى اعتراضشان را به گوش ما و ديگران رساندند،ابتداي امر ميپرسيدند كه كشور شما در مقابله ي با #معترضان_وحشى و #آدم_كش خود چه ميكند،جوابى بهتر ميگرفتند تا تاييد سر هايى كه شايد هزار بار در دل هايشان به #تبار و #عزت و #شرفشان القابي نه چندان دلچسب داده اند #ملاك_عزت_و_شرافت روزي در دفاع از كشور بود و امروز ميكرفونيست كه ميتواند كسى را به خامى يك خيال به اوج برد و كسي را به حقيقت يك واقعيت به #قهقرا #خانم_حاتمى واقعيت اينست كه امروز ما صداى اعتراضتان را درباره ي كساني شنيديم كه وحشيانه به جان ادم ها افتادند. يكي جان سالم به در برد و يكى جان داد ما امروز صداى اعتراضتان را درست در همان گلستان هفتم با همان #كوكتل_مولوتف_هايى كه به جان مردم افتاد درست درميان همان معترضان شنيديم امروز شما ملاك شرف و عزت كشورتان،جان مردمتان را از قلم انداختيد! #اين_قهقرا_مباركتان #لیلا_حاتمی #شهید_محمدحسین_حدادیان #مدافعان_وطن #دراویش_گنابادی #صُمٌّ_بُكْمٌ_عُمْيٌ_فَهُمْ_لاَ_يَعْقِلُونَ😏 #مرکز_ملی_پاسخگویی_به_سوالات_دینی📃 #پاسخگو📚
  • ⁦🇮🇷⁩
.
.

#حکايتى_چند_بر_اين_وِلوِله_از_زبان_من
.
.
.
#از_قلم_افتاد

فاكتور هايى كه روزى ملاك #شرافت و #عزت بود،امروز از قلم افتاد.

امروز كه ميگويم نه امروزىِ روز باشد ؛ نه ؛ مدتى ميشود

#خانم_حاتمى شايد اگر از تريبونى كه صداى اعتراضشان  را به گوش ما و ديگران رساندند،ابتداي امر ميپرسيدند كه كشور شما در مقابله ي با #معترضان_وحشى و #آدم_كش خود چه ميكند،جوابى بهتر ميگرفتند تا تاييد سر هايى كه شايد هزار بار در دل هايشان به #تبار و #عزت و #شرفشان القابي نه چندان دلچسب داده اند

#ملاك_عزت_و_شرافت روزي در دفاع از كشور بود و امروز ميكرفونيست كه ميتواند كسى را به خامى يك خيال به اوج برد و كسي را به حقيقت يك واقعيت به #قهقرا

#خانم_حاتمى 
واقعيت اينست كه امروز ما صداى اعتراضتان را درباره ي كساني شنيديم كه وحشيانه به جان ادم ها افتادند.

يكي جان سالم به در برد و يكى جان داد

ما امروز صداى اعتراضتان را درست در همان گلستان هفتم با همان #كوكتل_مولوتف_هايى كه به جان مردم افتاد درست درميان همان معترضان شنيديم

امروز شما ملاك شرف و عزت كشورتان،جان مردمتان را از قلم انداختيد!

#اين_قهقرا_مباركتان

#لیلا_حاتمی
#شهید_محمدحسین_حدادیان
#مدافعان_وطن
#دراویش_گنابادی
#صُمٌّ_بُكْمٌ_عُمْيٌ_فَهُمْ_لاَ_يَعْقِلُونَ😏
#مرکز_ملی_پاسخگویی_به_سوالات_دینی📃 
#پاسخگو📚
  •  1,013  15 19 hours ago