#مصاف Instagram Photos & Videos

مصاف - 75.1k posts

  .
🚫تشکیل #وزارت_بازرگانی در دستور کار #دولت قرار گرفت.
🔴بوی #نفوذ می آید🔴
📝 #روایت_عهد 37 - صنعت کشاورزی، فرصت ها و تهدید ها
🔸نقش #صهیونیست ها در اشاعه فقر در دنیا 
1 _ کاهش تولید غذا (با روشهای مختلف) 
2 _ درگیر کردن مردم به جنگها 
3 _ متشتت کردن مدیریت تولید غذا به بهانه بها دادن به بخش خصوصی 
4 _ به وجود آمدن زمین بازی و تعارض از طریق مخالفان داخلی ( محیط زیست را بهانه میکنند تا بخش کشاورزی توسعه پیدا نکند) 
5 _ کنترل تولید از طریق کنترل بذر 
6 _ کاهش نیروی کار از طریق کاهش دادن رشد جمعیت 
7 _ تبدیل شدن کشورها به تولید کننده غذاهای فانتزی برای غرب 
8 _ انتقال دانشمندان در حوزه تولید غذا به کشورهای پیشرفته 
9 _ بوجود آوردن بازارهای کاذب برای سوق دادن کشاورزی به سمت و سوی مورد نظر خودشان 
10 _ زمین زدن تولیدات کشاورزی با قاچاق و لابیگری در داخل کشور 
11 _ اشاعه فرهنگ شهرنشینی و تجمل و کوچ به شهرها (کاهش تولید و افزایش مصرف) 
12 _ تحقیر کشاورزان و#کشاورزی در کشورهای جهان سومی و برعکس در کشورهای استعمارگر و فرهنگ نمودن آن 
13 _ القای امنیه های باطل در خودباخته ها و خودفروخته ها 
14 _ نیازمند نگه داشتن همیشگی کشورها در محصولات استراتژیک
⛔تشکیل وزارت بازرگانی بیشترین #خیانت ممکن به کشور است
#مصاف
#استاد_رائفی_پور 
#FATF
#zero_hunger
#دولت
#۱۴۰۰
#سند_توسعه_پایدار
#STGS
#سند_2030

  .
  🚫تشکیل  #وزارت_بازرگانی  در دستور کار  #دولت قرار گرفت.
  🔴بوی  #نفوذ  می آید🔴
  📝  #روایت_عهد  37 - صنعت کشاورزی، فرصت ها و تهدید ها
  🔸نقش  #صهیونیست  ها در اشاعه فقر در دنیا 
  1 _ کاهش تولید غذا (با روشهای مختلف) 
  2 _ درگیر کردن مردم به جنگها 
  3 _ متشتت کردن مدیریت تولید غذا به بهانه بها دادن به بخش خصوصی 
  4 _ به وجود آمدن زمین بازی و تعارض از طریق مخالفان داخلی ( محیط زیست را بهانه میکنند تا بخش کشاورزی توسعه پیدا نکند) 
  5 _ کنترل تولید از طریق کنترل بذر 
  6 _ کاهش نیروی کار از طریق کاهش دادن رشد جمعیت 
  7 _ تبدیل شدن کشورها به تولید کننده غذاهای فانتزی برای غرب 
  8 _ انتقال دانشمندان در حوزه تولید غذا به کشورهای پیشرفته 
  9 _ بوجود آوردن بازارهای کاذب برای سوق دادن کشاورزی به سمت و سوی مورد نظر خودشان 
  10 _ زمین زدن تولیدات کشاورزی با قاچاق و لابیگری در داخل کشور 
  11 _ اشاعه فرهنگ شهرنشینی و تجمل و کوچ به شهرها (کاهش تولید و افزایش مصرف) 
  12 _ تحقیر کشاورزان و #کشاورزی  در کشورهای جهان سومی و برعکس در کشورهای استعمارگر و فرهنگ نمودن آن 
  13 _ القای امنیه های باطل در خودباخته ها و خودفروخته ها 
  14 _ نیازمند نگه داشتن همیشگی کشورها در محصولات استراتژیک
  ⛔تشکیل وزارت بازرگانی بیشترین  #خیانت  ممکن به کشور است
  #مصاف
  #استاد_رائفی_پور  
  #FATF
  #zero_hunger
  #دولت
  #۱۴۰۰
  #سند_توسعه_پایدار
  #STGS
  #سند_2030

  0 0 14 minutes ago

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  .
.
🚫تشکیل #وزارت_بازرگانی در دستور کار #دولت قرار گرفت.
🔴بوی #نفوذ می آید🔴
📝 #روایت_عهد 37 - صنعت کشاورزی، فرصت ها و تهدید ها
🔸نقش #صهیونیست ها در اشاعه فقر در دنیا 
1 _ کاهش تولید غذا (با روشهای مختلف) 
2 _ درگیر کردن مردم به جنگها 
3 _ متشتت کردن مدیریت تولید غذا به بهانه بها دادن به بخش خصوصی 
4 _ به وجود آمدن زمین بازی و تعارض از طریق مخالفان داخلی ( محیط زیست را بهانه میکنند تا بخش کشاورزی توسعه پیدا نکند) 
5 _ کنترل تولید از طریق کنترل بذر 
6 _ کاهش نیروی کار از طریق کاهش دادن رشد جمعیت 
7 _ تبدیل شدن کشورها به تولید کننده غذاهای فانتزی برای غرب 
8 _ انتقال دانشمندان در حوزه تولید غذا به کشورهای پیشرفته 
9 _ بوجود آوردن بازارهای کاذب برای سوق دادن کشاورزی به سمت و سوی مورد نظر خودشان 
10 _ زمین زدن تولیدات کشاورزی با قاچاق و لابیگری در داخل کشور 
11 _ اشاعه فرهنگ شهرنشینی و تجمل و کوچ به شهرها (کاهش تولید و افزایش مصرف) 
12 _ تحقیر کشاورزان و#کشاورزی در کشورهای جهان سومی و برعکس در کشورهای استعمارگر و فرهنگ نمودن آن 
13 _ القای امنیه های باطل در خودباخته ها و خودفروخته ها 
14 _ نیازمند نگه داشتن همیشگی کشورها در محصولات استراتژیک
⛔تشکیل وزارت بازرگانی بیشترین #خیانت ممکن به کشور است
#مصاف
#استاد_رائفی_پور 
#FATF
#zero_hunger
#دولت
#۱۴۰۰
#سند_توسعه_پایدار
#STGS
#سند_2030

  .
  .
  🚫تشکیل  #وزارت_بازرگانی  در دستور کار  #دولت قرار گرفت.
  🔴بوی  #نفوذ  می آید🔴
  📝  #روایت_عهد  37 - صنعت کشاورزی، فرصت ها و تهدید ها
  🔸نقش  #صهیونیست  ها در اشاعه فقر در دنیا 
  1 _ کاهش تولید غذا (با روشهای مختلف) 
  2 _ درگیر کردن مردم به جنگها 
  3 _ متشتت کردن مدیریت تولید غذا به بهانه بها دادن به بخش خصوصی 
  4 _ به وجود آمدن زمین بازی و تعارض از طریق مخالفان داخلی ( محیط زیست را بهانه میکنند تا بخش کشاورزی توسعه پیدا نکند) 
  5 _ کنترل تولید از طریق کنترل بذر 
  6 _ کاهش نیروی کار از طریق کاهش دادن رشد جمعیت 
  7 _ تبدیل شدن کشورها به تولید کننده غذاهای فانتزی برای غرب 
  8 _ انتقال دانشمندان در حوزه تولید غذا به کشورهای پیشرفته 
  9 _ بوجود آوردن بازارهای کاذب برای سوق دادن کشاورزی به سمت و سوی مورد نظر خودشان 
  10 _ زمین زدن تولیدات کشاورزی با قاچاق و لابیگری در داخل کشور 
  11 _ اشاعه فرهنگ شهرنشینی و تجمل و کوچ به شهرها (کاهش تولید و افزایش مصرف) 
  12 _ تحقیر کشاورزان و #کشاورزی  در کشورهای جهان سومی و برعکس در کشورهای استعمارگر و فرهنگ نمودن آن 
  13 _ القای امنیه های باطل در خودباخته ها و خودفروخته ها 
  14 _ نیازمند نگه داشتن همیشگی کشورها در محصولات استراتژیک
  ⛔تشکیل وزارت بازرگانی بیشترین  #خیانت  ممکن به کشور است
  #مصاف
  #استاد_رائفی_پور  
  #FATF
  #zero_hunger
  #دولت
  #۱۴۰۰
  #سند_توسعه_پایدار
  #STGS
  #سند_2030

  2 0 4 hours ago
  بسم الله الرحمان الرحیم 
دکتر رحیم پور ازغدی در جمع رابطان خواهر پژوهشگر و هنرمند مساجد کشور گفت: سبک زندگی شیعه علی با غیر شیعه باید تفاوت داشته باشد. در جامعه دینی همه باید با هم خوش اخلاق باشند و نیز بین جامعه مسلمان و غیر مسلمان باید تفاوتی باشد.
❤
وی با اشاره فرهنگ غدیری و اسلام ناب برای زنان، گفت: غدیر به مردان می گوید با زنان تان با ادب، تواضح و عشق خدمت کنید. امیرالمونین خطاب به مردان می فرمایند نگاه تان به زن باید محترم باشد. مردان وظیفه دارند یک زندگی مرفه و مشروع برای زن فراهم کنند و اینگونه خداوند از مردان راضی خواهد بود. تلاش برای یک زندگی شرافتمندانه برای همسر و فرزندان برای مرد واجب است.
❤
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: احترام به زنجهاد فی سبیل الله است. تا می توانید با زنان تان نیکی کنید و صحیح سخن بگویید. حتی اگر زن ظالم است، مرد باید گذشت کند. تحمل کردن همسر بد اخلاق و گذشت و تحمل نسبت به همسر، یکی از وعده های بهشت از سوی خداوند است. ❤
اللهم عجل لولیک الفرج

#حجاب_وصیت_شهدا 
#قران
#امام_مهدى 
#استاد_فاطمی_نیا 
#مصاف_ایرانیان 
#مهدویت_رهبری 
#مهدویت_و_آخرالزمان 
#امام_زمان_عج 
#اسلام#عظمت_خدا 
#استاد_رائفی_پور 
#استاد_دانشمند 
#شهادتت_مبارک 
#اللهم_عجل_الولیک_الفرج 
#قیامت 
#مصاف 
#خدا 
#حجاب

  بسم الله الرحمان الرحیم
  دکتر رحیم پور ازغدی در جمع رابطان خواهر پژوهشگر و هنرمند مساجد کشور گفت: سبک زندگی شیعه علی با غیر شیعه باید تفاوت داشته باشد. در جامعه دینی همه باید با هم خوش اخلاق باشند و نیز بین جامعه مسلمان و غیر مسلمان باید تفاوتی باشد.

  وی با اشاره فرهنگ غدیری و اسلام ناب برای زنان، گفت: غدیر به مردان می گوید با زنان تان با ادب، تواضح و عشق خدمت کنید. امیرالمونین خطاب به مردان می فرمایند نگاه تان به زن باید محترم باشد. مردان وظیفه دارند یک زندگی مرفه و مشروع برای زن فراهم کنند و اینگونه خداوند از مردان راضی خواهد بود. تلاش برای یک زندگی شرافتمندانه برای همسر و فرزندان برای مرد واجب است.

  عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: احترام به زنجهاد فی سبیل الله است. تا می توانید با زنان تان نیکی کنید و صحیح سخن بگویید. حتی اگر زن ظالم است، مرد باید گذشت کند. تحمل کردن همسر بد اخلاق و گذشت و تحمل نسبت به همسر، یکی از وعده های بهشت از سوی خداوند است. ❤
  اللهم عجل لولیک الفرج

  #حجاب_وصیت_شهدا
  #قران
  #امام_مهدى
  #استاد_فاطمی_نیا
  #مصاف_ایرانیان
  #مهدویت_رهبری
  #مهدویت_و_آخرالزمان
  #امام_زمان_عج
  #اسلام #عظمت_خدا
  #استاد_رائفی_پور
  #استاد_دانشمند
  #شهادتت_مبارک
  #اللهم_عجل_الولیک_الفرج
  #قیامت
  #مصاف
  #خدا
  #حجاب

  6 0 4 hours ago
  .
🚫تشکیل #وزارت_بازرگانی در دستور کار #دولت قرار گرفت.
🔴بوی #نفوذ می آید🔴
📝 #روایت_عهد 37 - صنعت کشاورزی، فرصت ها و تهدید ها
🔸نقش #صهیونیست ها در اشاعه فقر در دنیا 
1 _ کاهش تولید غذا (با روشهای مختلف) 
2 _ درگیر کردن مردم به جنگها 
3 _ متشتت کردن مدیریت تولید غذا به بهانه بها دادن به بخش خصوصی 
4 _ به وجود آمدن زمین بازی و تعارض از طریق مخالفان داخلی ( محیط زیست را بهانه میکنند تا بخش کشاورزی توسعه پیدا نکند) 
5 _ کنترل تولید از طریق کنترل بذر 
6 _ کاهش نیروی کار از طریق کاهش دادن رشد جمعیت 
7 _ تبدیل شدن کشورها به تولید کننده غذاهای فانتزی برای غرب 
8 _ انتقال دانشمندان در حوزه تولید غذا به کشورهای پیشرفته 
9 _ بوجود آوردن بازارهای کاذب برای سوق دادن کشاورزی به سمت و سوی مورد نظر خودشان 
10 _ زمین زدن تولیدات کشاورزی با قاچاق و لابیگری در داخل کشور 
11 _ اشاعه فرهنگ شهرنشینی و تجمل و کوچ به شهرها (کاهش تولید و افزایش مصرف) 
12 _ تحقیر کشاورزان و#کشاورزی در کشورهای جهان سومی و برعکس در کشورهای استعمارگر و فرهنگ نمودن آن 
13 _ القای امنیه های باطل در خودباخته ها و خودفروخته ها 
14 _ نیازمند نگه داشتن همیشگی کشورها در محصولات استراتژیک
⛔تشکیل وزارت بازرگانی بیشترین #خیانت ممکن به کشور است
#مصاف
#استاد_رائفی_پور 
#FATF
#zero_hunger
#دولت
#۱۴۰۰
#سند_توسعه_پایدار
#STGS
#سند_2030

  .
  🚫تشکیل  #وزارت_بازرگانی  در دستور کار  #دولت قرار گرفت.
  🔴بوی  #نفوذ  می آید🔴
  📝  #روایت_عهد  37 - صنعت کشاورزی، فرصت ها و تهدید ها
  🔸نقش  #صهیونیست  ها در اشاعه فقر در دنیا 
  1 _ کاهش تولید غذا (با روشهای مختلف) 
  2 _ درگیر کردن مردم به جنگها 
  3 _ متشتت کردن مدیریت تولید غذا به بهانه بها دادن به بخش خصوصی 
  4 _ به وجود آمدن زمین بازی و تعارض از طریق مخالفان داخلی ( محیط زیست را بهانه میکنند تا بخش کشاورزی توسعه پیدا نکند) 
  5 _ کنترل تولید از طریق کنترل بذر 
  6 _ کاهش نیروی کار از طریق کاهش دادن رشد جمعیت 
  7 _ تبدیل شدن کشورها به تولید کننده غذاهای فانتزی برای غرب 
  8 _ انتقال دانشمندان در حوزه تولید غذا به کشورهای پیشرفته 
  9 _ بوجود آوردن بازارهای کاذب برای سوق دادن کشاورزی به سمت و سوی مورد نظر خودشان 
  10 _ زمین زدن تولیدات کشاورزی با قاچاق و لابیگری در داخل کشور 
  11 _ اشاعه فرهنگ شهرنشینی و تجمل و کوچ به شهرها (کاهش تولید و افزایش مصرف) 
  12 _ تحقیر کشاورزان و #کشاورزی  در کشورهای جهان سومی و برعکس در کشورهای استعمارگر و فرهنگ نمودن آن 
  13 _ القای امنیه های باطل در خودباخته ها و خودفروخته ها 
  14 _ نیازمند نگه داشتن همیشگی کشورها در محصولات استراتژیک
  ⛔تشکیل وزارت بازرگانی بیشترین  #خیانت  ممکن به کشور است
  #مصاف
  #استاد_رائفی_پور  
  #FATF
  #zero_hunger
  #دولت
  #۱۴۰۰
  #سند_توسعه_پایدار
  #STGS
  #سند_2030

  343 13 4 hours ago

Advertisements

Advertisements

  🚫تشکیل #وزارت_بازرگانی در دستور کار #دولت قرار گرفت.
🔴بوی #نفوذ می آید🔴
📝 #روایت_عهد 37 - صنعت کشاورزی، فرصت ها و تهدید ها
🔸نقش #صهیونیست ها در اشاعه فقر در دنیا 
1 _ کاهش تولید غذا (با روشهای مختلف) 
2 _ درگیر کردن مردم به جنگها 
3 _ متشتت کردن مدیریت تولید غذا به بهانه بها دادن به بخش خصوصی 
4 _ به وجود آمدن زمین بازی و تعارض از طریق مخالفان داخلی ( محیط زیست را بهانه میکنند تا بخش کشاورزی توسعه پیدا نکند) 
5 _ کنترل تولید از طریق کنترل بذر 
6 _ کاهش نیروی کار از طریق کاهش دادن رشد جمعیت 
7 _ تبدیل شدن کشورها به تولید کننده غذاهای فانتزی برای غرب 
8 _ انتقال دانشمندان در حوزه تولید غذا به کشورهای پیشرفته 
9 _ بوجود آوردن بازارهای کاذب برای سوق دادن کشاورزی به سمت و سوی مورد نظر خودشان 
10 _ زمین زدن تولیدات کشاورزی با قاچاق و لابیگری در داخل کشور 
11 _ اشاعه فرهنگ شهرنشینی و تجمل و کوچ به شهرها (کاهش تولید و افزایش مصرف) 
12 _ تحقیر کشاورزان و#کشاورزی در کشورهای جهان سومی و برعکس در کشورهای استعمارگر و فرهنگ نمودن آن 
13 _ القای امنیه های باطل در خودباخته ها و خودفروخته ها 
14 _ نیازمند نگه داشتن همیشگی کشورها در محصولات استراتژیک
⛔تشکیل وزارت بازرگانی بیشترین #خیانت ممکن به کشور است
#مصاف
#استاد_رائفی_پور 
#FATF
#zero_hunger
#دولت
#۱۴۰۰
#سند_توسعه_پایدار
#STGS
#سند_2030

  🚫تشکیل #وزارت_بازرگانی در دستور کار #دولت قرار گرفت.
  🔴بوی #نفوذ می آید🔴
  📝 #روایت_عهد 37 - صنعت کشاورزی، فرصت ها و تهدید ها
  🔸نقش #صهیونیست ها در اشاعه فقر در دنیا
  1 _ کاهش تولید غذا (با روشهای مختلف)
  2 _ درگیر کردن مردم به جنگها
  3 _ متشتت کردن مدیریت تولید غذا به بهانه بها دادن به بخش خصوصی
  4 _ به وجود آمدن زمین بازی و تعارض از طریق مخالفان داخلی ( محیط زیست را بهانه میکنند تا بخش کشاورزی توسعه پیدا نکند)
  5 _ کنترل تولید از طریق کنترل بذر
  6 _ کاهش نیروی کار از طریق کاهش دادن رشد جمعیت
  7 _ تبدیل شدن کشورها به تولید کننده غذاهای فانتزی برای غرب
  8 _ انتقال دانشمندان در حوزه تولید غذا به کشورهای پیشرفته
  9 _ بوجود آوردن بازارهای کاذب برای سوق دادن کشاورزی به سمت و سوی مورد نظر خودشان
  10 _ زمین زدن تولیدات کشاورزی با قاچاق و لابیگری در داخل کشور
  11 _ اشاعه فرهنگ شهرنشینی و تجمل و کوچ به شهرها (کاهش تولید و افزایش مصرف)
  12 _ تحقیر کشاورزان و #کشاورزی در کشورهای جهان سومی و برعکس در کشورهای استعمارگر و فرهنگ نمودن آن
  13 _ القای امنیه های باطل در خودباخته ها و خودفروخته ها
  14 _ نیازمند نگه داشتن همیشگی کشورها در محصولات استراتژیک
  ⛔تشکیل وزارت بازرگانی بیشترین #خیانت ممکن به کشور است
  #مصاف
  #استاد_رائفی_پور
  #FATF
  #zero_hunger
  #دولت
  #۱۴۰۰
  #سند_توسعه_پایدار
  #STGS
  #سند_2030

  22 1 8 hours ago

Top #مصاف posts

Advertisements

Advertisements

  کپشن مطالعه شود
‌
پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) :
‌
 پاره‌ای از تن من در خراسان دفن خواهد شد که هیچ گرفتاری نیست مگر آنکه با زیارت او خداوند مشکلش را حل کرده و هیچ گناهکاری نیست مگر آنکه خدا گناهش را می‌بخشد.»
‌ ‌(من لا یحضره الفقیه، ج2، ص583) ‌
‌
امام رضا (علیه السلام)
‌هر کس مرا در این بقعه زیارت کند مانند کسی است که رسول خدا را زیارت کرده و خداوند پاداش هزار حج صحیح و هزار عمره مقبوله به او می‌دهد و من و پدرانم شفیعان او در روز قیامت هستیم.» ‌(من لا یحضره الفقیه ، ص۵۸۵)
‌
هر کس مرا که از منزل و کاشانه به دور افتادم زیارت کند؛ در روز قیامت در سه جایگاه به سراغش می‌روم تا او را از ترس و سختی آن مکان‌ها خلاص کنم؛ هنگام دادن نامه اعمال به دست راست و چپ و در عبور از صراط و نزد حسابرسی و میزان.»(همان، ص۵۸۴)
‌
امام جواد(علیه السلام)
‌
زیارت پدرم پرفضیلت‌تر است. زیرا همه مردم امام حسین را زیارت می‌کنند و پدرم را تنها خواص شیعه زیارت می‌کنند.»(همان، ص۵۸۲)
‌
امام باقر(علیه السلام)
‌
فرزندی از فرزندان موسی که اسمش هم‌نام امیرالمؤمنین است؛ در زمین طوس که بخشی از خراسان است؛ دفن می‌شود. او غریب است و به وسیله سم کشته شده و هر کس که او را با معرفت زیارت کند از طرف خداوند مشمول پاداش مجاهدان صدر اسلام قبل فتح مکه می‌شود.» ‌(من لا یحضره الفقیه،۲،ص۵۸۳)
‌
#امام_رضا #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #مشهد #رائفی_پور #زیارت

#استاد #رائفی_پور 
____
پیج اصلی👇👇
@ostad_aliakbare_raefipour
پیج دوم👇👇
@raefipour_page
#جنبش_مصاف
#مصاف
#استاد_رائفی_پور

#masaf
#ostad
#raefipour

  کپشن مطالعه شود

  پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) :

   پاره‌ای از تن من در خراسان دفن خواهد شد که هیچ گرفتاری نیست مگر آنکه با زیارت او خداوند مشکلش را حل کرده و هیچ گناهکاری نیست مگر آنکه خدا گناهش را می‌بخشد.»
  ‌ ‌(من لا یحضره الفقیه، ج2، ص583) ‌

  امام رضا (علیه السلام)
  ‌هر کس مرا در این بقعه زیارت کند مانند کسی است که رسول خدا را زیارت کرده و خداوند پاداش هزار حج صحیح و هزار عمره مقبوله به او می‌دهد و من و پدرانم شفیعان او در روز قیامت هستیم.» ‌(من لا یحضره الفقیه ، ص۵۸۵)

  هر کس مرا که از منزل و کاشانه به دور افتادم زیارت کند؛ در روز قیامت در سه جایگاه به سراغش می‌روم تا او را از ترس و سختی آن مکان‌ها خلاص کنم؛ هنگام دادن نامه اعمال به دست راست و چپ و در عبور از صراط و نزد حسابرسی و میزان.»(همان، ص۵۸۴)

  امام جواد(علیه السلام)

  زیارت پدرم پرفضیلت‌تر است. زیرا همه مردم امام حسین را زیارت می‌کنند و پدرم را تنها خواص شیعه زیارت می‌کنند.»(همان، ص۵۸۲)

  امام باقر(علیه السلام)

  فرزندی از فرزندان موسی که اسمش هم‌نام امیرالمؤمنین است؛ در زمین طوس که بخشی از خراسان است؛ دفن می‌شود. او غریب است و به وسیله سم کشته شده و هر کس که او را با معرفت زیارت کند از طرف خداوند مشمول پاداش مجاهدان صدر اسلام قبل فتح مکه می‌شود.» ‌(من لا یحضره الفقیه،۲،ص۵۸۳)

  #امام_رضا #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #مشهد #رائفی_پور #زیارت

  #استاد #رائفی_پور
  ____
  پیج اصلی👇👇
  @ostad_aliakbare_raefipour
  پیج دوم👇👇
  @raefipour_page
  #جنبش_مصاف
  #مصاف
  #استاد_رائفی_پور

  #masaf
  #ostad
  #raefipour

  3,060 65 14 July, 2019

Advertisements