#مرگ_بر_دیکتاتور_خامنه_ای Instagram Photos & Videos

مرگ_بر_دیکتاتور_خامنه_ای - 1.2k posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  🏴 سخنان یک مادر با صداوسیمای میلی قشم که هرگز از تلویزیون پخش نمی‌شود؛ رهبر! تو که آن بالا مثل مجسمه نشسته‌ای، ملت خسته شده، ملت عذاب می‌کشن، بدبخت شدند، بیچاره شدند 🔹پ.ن: بزرگ‌ترین اشتباه نسل شما، انقلاب ۵۷ بود؛ حکومتی که قابل اصلاح بود را برانداختید و کشور و مردم را به خاک سیاه نشاندند
#براندازم 
#بسیجی 
#مرگ_بر_دیکتاتور_خامنه_ای

  🏴 سخنان یک مادر با صداوسیمای میلی قشم که هرگز از تلویزیون پخش نمی‌شود؛ رهبر! تو که آن بالا مثل مجسمه نشسته‌ای، ملت خسته شده، ملت عذاب می‌کشن، بدبخت شدند، بیچاره شدند 🔹پ.ن: بزرگ‌ترین اشتباه نسل شما، انقلاب ۵۷ بود؛ حکومتی که قابل اصلاح بود را برانداختید و کشور و مردم را به خاک سیاه نشاندند
  #براندازم
  #بسیجی
  #مرگ_بر_دیکتاتور_خامنه_ای

  6 1 7 April, 2019

Top #مرگ_بر_دیکتاتور_خامنه_ای posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements