#مرتیکه_فرهاد Instagram Photos & Videos

مرتیکه_فرهاد - 116 posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

    پایانِ فیلمو تغییر دادن،چون خواستن فصل دورو بسازن.آقای پور عربم به خاطر همین که تغییر دادن کلا روندِ داستانو خواستن دیگه نباشن😒😒😒به خاطر ساختنِ فصل دو همه چیو خراب کردن،فصل یکم بردن زیر سوال.داستانم از اون چیزی که همه دوست داشتن و داشت اتفاقم میفتاد دور کردن😏😏
#قباد#قبادک#شهرزاد#مرتیکه_فرهاد

    پایانِ فیلمو تغییر دادن،چون خواستن فصل دورو بسازن.آقای پور عربم به خاطر همین که تغییر دادن کلا روندِ داستانو خواستن دیگه نباشن😒😒😒به خاطر ساختنِ فصل دو همه چیو خراب کردن،فصل یکم بردن زیر سوال.داستانم از اون چیزی که همه دوست داشتن و داشت اتفاقم میفتاد دور کردن😏😏
    #قباد #قبادک #شهرزاد #مرتیکه_فرهاد

    690 62 16 August, 2017

Advertisements

Advertisements

Top #مرتیکه_فرهاد posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements