#محمدتقی_فلاحی Instagram Photos & Videos

محمدتقی_فلاحی - 6 posts

Advertisements

  به گفته منابع مطلع، #محمدتقی_فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران که در تجمع۲۰ اردیبهشت بازداشت شد، امروز با «دست بند و پابند» به دادسرای اوین منتقل شد

  به گفته منابع مطلع، #محمدتقی_فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران که در تجمع۲۰ اردیبهشت بازداشت شد، امروز با «دست بند و پابند» به دادسرای اوین منتقل شد

  99 4 13 May, 2018

Advertisements

  به گفته منابع مطلع، #محمدتقی_فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران که در تجمع۲۰ اردیبهشت بازداشت شد، امروز با «دست بند و پابند» به دادسرای اوین منتقل شد

  به گفته منابع مطلع، #محمدتقی_فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران که در تجمع۲۰ اردیبهشت بازداشت شد، امروز با «دست بند و پابند» به دادسرای اوین منتقل شد

  429 8 13 May, 2018

Advertisements

  ‌ دستگیرشدگان امروز را فورا آزاد کنید!

در پاسخ به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی امروز بیست اردیبهشت، تجمعاتی در چندین شهر ایران از جمله تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، ممسنی، همدان، خرم آباد، کرمانشاه، قروه، مریوان، رشت دیواندره و کازرون صورت گرفت.
این فراخوان با مطالباتی از جمله اعتراض به حداقل دستمزد و زندگی معیشتی معلمان و سیستم آموزشی اعلام شده بود.
در تهران این تجمع از طرف نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و تا همین حالا طبق خبرها بیش از پانزده تن از جمله #محمدحبیبی، #علی_پیروز، #علی_زولفی، #محمدحسن_پوره، #محمدتقی_فلاحی و دو معلم شهرستانی در مقابل سازمان برنامه و بودجه دستگیر شده اند.
 #محمد_حبیبی عضو کانون صنفی معلمان است که ماه پیش به قید وثیقه‌ی ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.خبرها همچنین حاکی از ضرب و شتم وحشیانه زنان شرکت کننده در این تجمع میباشد.

همین امروز اسماعیل عبدی یکی از معلمان زندانی در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارکران و تبعیض علیه زندانیان در اعتصاب غذا بسر میبرد و امروز شاهد آنیم که مردم با شعارهایشان خواستار آزادی وی هستند.
حکومت اسلامی معلمان، کارگران ، زنان و دانشجویان را دستگیر، شکنجه و زندان میکند تا به خیال واهیش بتواند جامعه و اعتراضات جاری در آنرا خفه کند، اما پیام مردم را از خیزش دی تا ماه تا کنون با تجمعات ، تظاهراتها و اعتصابات بخوبی دریافت کرده و اینها تقلاهایی بیش برای خریدن عمر کمی بیشتر برای خودش نیست. . حکم اعدام رامین حسین پناهی همزمان با برگزاری تجمعات اول ماه مه، امروز خشونت علیه تجمع امروز معلمان همه و همه از ترس و وحشتی که رژیم اسلامی اینروزها با آن دست به گریبان است.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران حمله به تجمعات امروز معلمان را قویا محکوم میکند و از مردم آزادیخواه و مبارز میخواهد در کنار معلمان، کارگران، دانشجویان، زنان و جوانان به خیابان بیائیم. در مقابل محل بازداشتشان در کنار خانواده های این دستگیر شدگان با خواست آزادی تمام دستگیر شدگان تجمع کنیم. همینطور با دست زدن به اعتصابات سراسری تا برآورده شدن مطالباتمان در دفاع از کرامت انسانی و برچیده شدن حکومت فقر، زندان، شکنجه و کشتار از پای ننشینیم!

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران
۲۰/اردیبهشت/۹۷
۱۰ /می/ ۲۰۱۸

  ‌ دستگیرشدگان امروز را فورا آزاد کنید!

  در پاسخ به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی امروز بیست اردیبهشت، تجمعاتی در چندین شهر ایران از جمله تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، ممسنی، همدان، خرم آباد، کرمانشاه، قروه، مریوان، رشت دیواندره و کازرون صورت گرفت.
  این فراخوان با مطالباتی از جمله اعتراض به حداقل دستمزد و زندگی معیشتی معلمان و سیستم آموزشی اعلام شده بود.
  در تهران این تجمع از طرف نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و تا همین حالا طبق خبرها بیش از پانزده تن از جمله #محمدحبیبی ، #علی_پیروز ، #علی_زولفی ، #محمدحسن_پوره ، #محمدتقی_فلاحی و دو معلم شهرستانی در مقابل سازمان برنامه و بودجه دستگیر شده اند.
  #محمد_حبیبی عضو کانون صنفی معلمان است که ماه پیش به قید وثیقه‌ی ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.خبرها همچنین حاکی از ضرب و شتم وحشیانه زنان شرکت کننده در این تجمع میباشد.

  همین امروز اسماعیل عبدی یکی از معلمان زندانی در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارکران و تبعیض علیه زندانیان در اعتصاب غذا بسر میبرد و امروز شاهد آنیم که مردم با شعارهایشان خواستار آزادی وی هستند.
  حکومت اسلامی معلمان، کارگران ، زنان و دانشجویان را دستگیر، شکنجه و زندان میکند تا به خیال واهیش بتواند جامعه و اعتراضات جاری در آنرا خفه کند، اما پیام مردم را از خیزش دی تا ماه تا کنون با تجمعات ، تظاهراتها و اعتصابات بخوبی دریافت کرده و اینها تقلاهایی بیش برای خریدن عمر کمی بیشتر برای خودش نیست. . حکم اعدام رامین حسین پناهی همزمان با برگزاری تجمعات اول ماه مه، امروز خشونت علیه تجمع امروز معلمان همه و همه از ترس و وحشتی که رژیم اسلامی اینروزها با آن دست به گریبان است.
  کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران حمله به تجمعات امروز معلمان را قویا محکوم میکند و از مردم آزادیخواه و مبارز میخواهد در کنار معلمان، کارگران، دانشجویان، زنان و جوانان به خیابان بیائیم. در مقابل محل بازداشتشان در کنار خانواده های این دستگیر شدگان با خواست آزادی تمام دستگیر شدگان تجمع کنیم. همینطور با دست زدن به اعتصابات سراسری تا برآورده شدن مطالباتمان در دفاع از کرامت انسانی و برچیده شدن حکومت فقر، زندان، شکنجه و کشتار از پای ننشینیم!

  کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران
  ۲۰/اردیبهشت/۹۷
  ۱۰ /می/ ۲۰۱۸

  115 1 10 May, 2018

Top #محمدتقی_فلاحی posts

Advertisements

  به گفته منابع مطلع، #محمدتقی_فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران که در تجمع۲۰ اردیبهشت بازداشت شد، امروز با «دست بند و پابند» به دادسرای اوین منتقل شد

  به گفته منابع مطلع، #محمدتقی_فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران که در تجمع۲۰ اردیبهشت بازداشت شد، امروز با «دست بند و پابند» به دادسرای اوین منتقل شد

  429 8 13 May, 2018
  ‌ دستگیرشدگان امروز را فورا آزاد کنید!

در پاسخ به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی امروز بیست اردیبهشت، تجمعاتی در چندین شهر ایران از جمله تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، ممسنی، همدان، خرم آباد، کرمانشاه، قروه، مریوان، رشت دیواندره و کازرون صورت گرفت.
این فراخوان با مطالباتی از جمله اعتراض به حداقل دستمزد و زندگی معیشتی معلمان و سیستم آموزشی اعلام شده بود.
در تهران این تجمع از طرف نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و تا همین حالا طبق خبرها بیش از پانزده تن از جمله #محمدحبیبی، #علی_پیروز، #علی_زولفی، #محمدحسن_پوره، #محمدتقی_فلاحی و دو معلم شهرستانی در مقابل سازمان برنامه و بودجه دستگیر شده اند.
 #محمد_حبیبی عضو کانون صنفی معلمان است که ماه پیش به قید وثیقه‌ی ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.خبرها همچنین حاکی از ضرب و شتم وحشیانه زنان شرکت کننده در این تجمع میباشد.

همین امروز اسماعیل عبدی یکی از معلمان زندانی در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارکران و تبعیض علیه زندانیان در اعتصاب غذا بسر میبرد و امروز شاهد آنیم که مردم با شعارهایشان خواستار آزادی وی هستند.
حکومت اسلامی معلمان، کارگران ، زنان و دانشجویان را دستگیر، شکنجه و زندان میکند تا به خیال واهیش بتواند جامعه و اعتراضات جاری در آنرا خفه کند، اما پیام مردم را از خیزش دی تا ماه تا کنون با تجمعات ، تظاهراتها و اعتصابات بخوبی دریافت کرده و اینها تقلاهایی بیش برای خریدن عمر کمی بیشتر برای خودش نیست. . حکم اعدام رامین حسین پناهی همزمان با برگزاری تجمعات اول ماه مه، امروز خشونت علیه تجمع امروز معلمان همه و همه از ترس و وحشتی که رژیم اسلامی اینروزها با آن دست به گریبان است.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران حمله به تجمعات امروز معلمان را قویا محکوم میکند و از مردم آزادیخواه و مبارز میخواهد در کنار معلمان، کارگران، دانشجویان، زنان و جوانان به خیابان بیائیم. در مقابل محل بازداشتشان در کنار خانواده های این دستگیر شدگان با خواست آزادی تمام دستگیر شدگان تجمع کنیم. همینطور با دست زدن به اعتصابات سراسری تا برآورده شدن مطالباتمان در دفاع از کرامت انسانی و برچیده شدن حکومت فقر، زندان، شکنجه و کشتار از پای ننشینیم!

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران
۲۰/اردیبهشت/۹۷
۱۰ /می/ ۲۰۱۸

  ‌ دستگیرشدگان امروز را فورا آزاد کنید!

  در پاسخ به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی امروز بیست اردیبهشت، تجمعاتی در چندین شهر ایران از جمله تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، ممسنی، همدان، خرم آباد، کرمانشاه، قروه، مریوان، رشت دیواندره و کازرون صورت گرفت.
  این فراخوان با مطالباتی از جمله اعتراض به حداقل دستمزد و زندگی معیشتی معلمان و سیستم آموزشی اعلام شده بود.
  در تهران این تجمع از طرف نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و تا همین حالا طبق خبرها بیش از پانزده تن از جمله #محمدحبیبی ، #علی_پیروز ، #علی_زولفی ، #محمدحسن_پوره ، #محمدتقی_فلاحی و دو معلم شهرستانی در مقابل سازمان برنامه و بودجه دستگیر شده اند.
  #محمد_حبیبی عضو کانون صنفی معلمان است که ماه پیش به قید وثیقه‌ی ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.خبرها همچنین حاکی از ضرب و شتم وحشیانه زنان شرکت کننده در این تجمع میباشد.

  همین امروز اسماعیل عبدی یکی از معلمان زندانی در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارکران و تبعیض علیه زندانیان در اعتصاب غذا بسر میبرد و امروز شاهد آنیم که مردم با شعارهایشان خواستار آزادی وی هستند.
  حکومت اسلامی معلمان، کارگران ، زنان و دانشجویان را دستگیر، شکنجه و زندان میکند تا به خیال واهیش بتواند جامعه و اعتراضات جاری در آنرا خفه کند، اما پیام مردم را از خیزش دی تا ماه تا کنون با تجمعات ، تظاهراتها و اعتصابات بخوبی دریافت کرده و اینها تقلاهایی بیش برای خریدن عمر کمی بیشتر برای خودش نیست. . حکم اعدام رامین حسین پناهی همزمان با برگزاری تجمعات اول ماه مه، امروز خشونت علیه تجمع امروز معلمان همه و همه از ترس و وحشتی که رژیم اسلامی اینروزها با آن دست به گریبان است.
  کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران حمله به تجمعات امروز معلمان را قویا محکوم میکند و از مردم آزادیخواه و مبارز میخواهد در کنار معلمان، کارگران، دانشجویان، زنان و جوانان به خیابان بیائیم. در مقابل محل بازداشتشان در کنار خانواده های این دستگیر شدگان با خواست آزادی تمام دستگیر شدگان تجمع کنیم. همینطور با دست زدن به اعتصابات سراسری تا برآورده شدن مطالباتمان در دفاع از کرامت انسانی و برچیده شدن حکومت فقر، زندان، شکنجه و کشتار از پای ننشینیم!

  کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران
  ۲۰/اردیبهشت/۹۷
  ۱۰ /می/ ۲۰۱۸

  115 1 10 May, 2018

Advertisements

Advertisements