#محمدتقی_فلاحی Instagram Photos & Videos

محمدتقی_فلاحی - 48 posts

  بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان علیه سرکوب
ما می ایستیم این پیام شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، کارگرا ن و مردم معترض
بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به ادامه سرکوب فعالان صنفی

به دنبال فراخوان شورای هماهنگی به تجمع در روز معلم و استقبال فرهنگیان در ده‌ها شهر ، شاهد دور جدیدی از پرونده‌سازی و سرکوب فعالان صنفی بودیم. فشارها پیش از تجمع با احضار فعالان در استان‌های مختلف شروع شد تا مانع از برگزاری تجمع گردد اما تجمع با تمام فشارها برگزار گردید و نیروهای امنیتی در اقدامی خشونت آمیز به تجمع تهران حمله نموده و دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران و بازرس این تشکل آقایان #محمدتقی_فلاحی و #رسول_بداقی به همراه هفت نفر دیگر را دستگیر نمودند اما روند برخورد و سرکوب به تهران محدود نگردید و در اقدامی ظالمانه حکم زندان فعال صنفی، آقای #محمدعلی_زحمتکش در شیراز به اجرا در آمد و متعاقب آن آقای #یاسر_امینی_آذر در مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
ما در حالی اردیبهشت ماه را پشت سر گذاشتیم که در روزهای پایانی منزل فعالان صنفی استان مازندران، آقایان #حسین_سلامی،#علیرضا_قربانی و #محمدصادق_وفایی مورد تفتیش قرار گرفت و آنان بعد از بازجویی در پلیس امنیت به دادگاه احضار شده‌اند در مشهد آقای #محمدحسین_سپهری به دادگاه فراخوانده شده و در کرج خانم #نسرین_بهمن_پور برای چندمین بار توسط پلیس امنیت احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌است. این احضارها در حالی صورت می‌گیرد که برای تعداد زیادی از معلمان توسط حراست‌ها و هیات تخلفات اداری پرونده‌سازی شده‌است اما نکته مهم ایستادگی فعالان و دفاع آنان از حقوق صنفی و آموزشی فرهنگیان است.
شورای هماهنگی ضمن اعلام حمایت از تمام فعالان صنفی، از تمام معلمان آزادی‌خواه، عدالت‌طلب و مطالبه‌گر بخصوص معلمان دربند بخاطر پایداری و مقاومت در مسیر سخت مطالبه‌گری تشکر و قدردانی می‌نماید و با توجه به دور جدید برخورد و سرکوب فعالان صنفی اعلام می‌کند :

۱. ما هر نوع پرونده‌سازی یا اجرای حکم زندان فعالان صنفی را محکوم می‌کنیم و خواهان آزادی بدون قید و شرط تمام معلمان دربند هستیم.

۲. ما نسبت به عواقب سرکوب جنبش معلمان به نهادهای امنیتی، دولت ، مجلس و قوه‌قضاییه هشدار می‌دهیم و تاکید می‌کنیم مطالبات صنفی و آموزشی فرهنگیان دست یافتنی است و پرونده‌سازی، اخراج، تبعید و زندان تاکنون نتوانسته روند مطالبه‌گری فرهنگیان را متوقف نمایند ما برای احقاق حقوق معلمان و دانش‌آموزان آماده فداکاری هستیم.

ادامه 👇 👇 👇

  بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان علیه سرکوب
  ما می ایستیم این پیام شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، کارگرا ن و مردم معترض
  بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به ادامه سرکوب فعالان صنفی

  به دنبال فراخوان شورای هماهنگی به تجمع در روز معلم و استقبال فرهنگیان در ده‌ها شهر ، شاهد دور جدیدی از پرونده‌سازی و سرکوب فعالان صنفی بودیم. فشارها پیش از تجمع با احضار فعالان در استان‌های مختلف شروع شد تا مانع از برگزاری تجمع گردد اما تجمع با تمام فشارها برگزار گردید و نیروهای امنیتی در اقدامی خشونت آمیز به تجمع تهران حمله نموده و دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران و بازرس این تشکل آقایان #محمدتقی_فلاحی و #رسول_بداقی به همراه هفت نفر دیگر را دستگیر نمودند اما روند برخورد و سرکوب به تهران محدود نگردید و در اقدامی ظالمانه حکم زندان فعال صنفی، آقای #محمدعلی_زحمتکش در شیراز به اجرا در آمد و متعاقب آن آقای #یاسر_امینی_آذر در مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
  ما در حالی اردیبهشت ماه را پشت سر گذاشتیم که در روزهای پایانی منزل فعالان صنفی استان مازندران، آقایان #حسین_سلامی ، #علیرضا_قربانی و #محمدصادق_وفایی مورد تفتیش قرار گرفت و آنان بعد از بازجویی در پلیس امنیت به دادگاه احضار شده‌اند در مشهد آقای #محمدحسین_سپهری به دادگاه فراخوانده شده و در کرج خانم #نسرین_بهمن_پور برای چندمین بار توسط پلیس امنیت احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌است. این احضارها در حالی صورت می‌گیرد که برای تعداد زیادی از معلمان توسط حراست‌ها و هیات تخلفات اداری پرونده‌سازی شده‌است اما نکته مهم ایستادگی فعالان و دفاع آنان از حقوق صنفی و آموزشی فرهنگیان است.
  شورای هماهنگی ضمن اعلام حمایت از تمام فعالان صنفی، از تمام معلمان آزادی‌خواه، عدالت‌طلب و مطالبه‌گر بخصوص معلمان دربند بخاطر پایداری و مقاومت در مسیر سخت مطالبه‌گری تشکر و قدردانی می‌نماید و با توجه به دور جدید برخورد و سرکوب فعالان صنفی اعلام می‌کند :

  ۱. ما هر نوع پرونده‌سازی یا اجرای حکم زندان فعالان صنفی را محکوم می‌کنیم و خواهان آزادی بدون قید و شرط تمام معلمان دربند هستیم.

  ۲. ما نسبت به عواقب سرکوب جنبش معلمان به نهادهای امنیتی، دولت ، مجلس و قوه‌قضاییه هشدار می‌دهیم و تاکید می‌کنیم مطالبات صنفی و آموزشی فرهنگیان دست یافتنی است و پرونده‌سازی، اخراج، تبعید و زندان تاکنون نتوانسته روند مطالبه‌گری فرهنگیان را متوقف نمایند ما برای احقاق حقوق معلمان و دانش‌آموزان آماده فداکاری هستیم.

  ادامه 👇 👇 👇

  29 2 27 May, 2019

Advertisements

  بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان علیه سرکوب
ما می ایستیم این پیام شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، کارگرا ن و مردم معترض
بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به ادامه سرکوب فعالان صنفی

به دنبال فراخوان شورای هماهنگی به تجمع در روز معلم و استقبال فرهنگیان در ده‌ها شهر ، شاهد دور جدیدی از پرونده‌سازی و سرکوب فعالان صنفی بودیم. فشارها پیش از تجمع با احضار فعالان در استان‌های مختلف شروع شد تا مانع از برگزاری تجمع گردد اما تجمع با تمام فشارها برگزار گردید و نیروهای امنیتی در اقدامی خشونت آمیز به تجمع تهران حمله نموده و دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران و بازرس این تشکل آقایان #محمدتقی_فلاحی و #رسول_بداقی به همراه هفت نفر دیگر را دستگیر نمودند اما روند برخورد و سرکوب به تهران محدود نگردید و در اقدامی ظالمانه حکم زندان فعال صنفی، آقای #محمدعلی_زحمتکش در شیراز به اجرا در آمد و متعاقب آن آقای #یاسر_امینی_آذر در مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
ما در حالی اردیبهشت ماه را پشت سر گذاشتیم که در روزهای پایانی منزل فعالان صنفی استان مازندران، آقایان #حسین_سلامی،#علیرضا_قربانی و #محمدصادق_وفایی مورد تفتیش قرار گرفت و آنان بعد از بازجویی در پلیس امنیت به دادگاه احضار شده‌اند در مشهد آقای #محمدحسین_سپهری به دادگاه فراخوانده شده و در کرج خانم #نسرین_بهمن_پور برای چندمین بار توسط پلیس امنیت احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌است. این احضارها در حالی صورت می‌گیرد که برای تعداد زیادی از معلمان توسط حراست‌ها و هیات تخلفات اداری پرونده‌سازی شده‌است اما نکته مهم ایستادگی فعالان و دفاع آنان از حقوق صنفی و آموزشی فرهنگیان است.
شورای هماهنگی ضمن اعلام حمایت از تمام فعالان صنفی، از تمام معلمان آزادی‌خواه، عدالت‌طلب و مطالبه‌گر بخصوص معلمان دربند بخاطر پایداری و مقاومت در مسیر سخت مطالبه‌گری تشکر و قدردانی می‌نماید و با توجه به دور جدید برخورد و سرکوب فعالان صنفی اعلام می‌کند :

۱. ما هر نوع پرونده‌سازی یا اجرای حکم زندان فعالان صنفی را محکوم می‌کنیم و خواهان آزادی بدون قید و شرط تمام معلمان دربند هستیم.

۲. ما نسبت به عواقب سرکوب جنبش معلمان به نهادهای امنیتی، دولت ، مجلس و قوه‌قضاییه هشدار می‌دهیم و تاکید می‌کنیم مطالبات صنفی و آموزشی فرهنگیان دست یافتنی است و پرونده‌سازی، اخراج، تبعید و زندان تاکنون نتوانسته روند مطالبه‌گری فرهنگیان را متوقف نمایند ما برای احقاق حقوق معلمان و دانش‌آموزان آماده فداکاری هستیم.

ادامه 👇👇

  بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان علیه سرکوب
  ما می ایستیم این پیام شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، کارگرا ن و مردم معترض
  بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به ادامه سرکوب فعالان صنفی

  به دنبال فراخوان شورای هماهنگی به تجمع در روز معلم و استقبال فرهنگیان در ده‌ها شهر ، شاهد دور جدیدی از پرونده‌سازی و سرکوب فعالان صنفی بودیم. فشارها پیش از تجمع با احضار فعالان در استان‌های مختلف شروع شد تا مانع از برگزاری تجمع گردد اما تجمع با تمام فشارها برگزار گردید و نیروهای امنیتی در اقدامی خشونت آمیز به تجمع تهران حمله نموده و دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران و بازرس این تشکل آقایان #محمدتقی_فلاحی و #رسول_بداقی به همراه هفت نفر دیگر را دستگیر نمودند اما روند برخورد و سرکوب به تهران محدود نگردید و در اقدامی ظالمانه حکم زندان فعال صنفی، آقای #محمدعلی_زحمتکش در شیراز به اجرا در آمد و متعاقب آن آقای #یاسر_امینی_آذر در مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
  ما در حالی اردیبهشت ماه را پشت سر گذاشتیم که در روزهای پایانی منزل فعالان صنفی استان مازندران، آقایان #حسین_سلامی ، #علیرضا_قربانی و #محمدصادق_وفایی مورد تفتیش قرار گرفت و آنان بعد از بازجویی در پلیس امنیت به دادگاه احضار شده‌اند در مشهد آقای #محمدحسین_سپهری به دادگاه فراخوانده شده و در کرج خانم #نسرین_بهمن_پور برای چندمین بار توسط پلیس امنیت احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌است. این احضارها در حالی صورت می‌گیرد که برای تعداد زیادی از معلمان توسط حراست‌ها و هیات تخلفات اداری پرونده‌سازی شده‌است اما نکته مهم ایستادگی فعالان و دفاع آنان از حقوق صنفی و آموزشی فرهنگیان است.
  شورای هماهنگی ضمن اعلام حمایت از تمام فعالان صنفی، از تمام معلمان آزادی‌خواه، عدالت‌طلب و مطالبه‌گر بخصوص معلمان دربند بخاطر پایداری و مقاومت در مسیر سخت مطالبه‌گری تشکر و قدردانی می‌نماید و با توجه به دور جدید برخورد و سرکوب فعالان صنفی اعلام می‌کند :

  ۱. ما هر نوع پرونده‌سازی یا اجرای حکم زندان فعالان صنفی را محکوم می‌کنیم و خواهان آزادی بدون قید و شرط تمام معلمان دربند هستیم.

  ۲. ما نسبت به عواقب سرکوب جنبش معلمان به نهادهای امنیتی، دولت ، مجلس و قوه‌قضاییه هشدار می‌دهیم و تاکید می‌کنیم مطالبات صنفی و آموزشی فرهنگیان دست یافتنی است و پرونده‌سازی، اخراج، تبعید و زندان تاکنون نتوانسته روند مطالبه‌گری فرهنگیان را متوقف نمایند ما برای احقاق حقوق معلمان و دانش‌آموزان آماده فداکاری هستیم.

  ادامه 👇👇

  19 1 27 May, 2019
  🔴 بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به ادامه سرکوب فعالان صنفی
۵ خرداد ۱۳۹۸

به دنبال فراخوان شورای هماهنگی به تجمع در روز معلم و استقبال فرهنگیان در ده‌ها شهر ، شاهد دور جدیدی از پرونده‌سازی و سرکوب فعالان صنفی بودیم. فشارها پیش از تجمع با احضار فعالان در استان‌های مختلف شروع شد تا مانع از برگزاری تجمع گردد اما تجمع با تمام فشارها برگزار گردید و نیروهای امنیتی در اقدامی خشونت آمیز به تجمع تهران حمله نموده و دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران و بازرس این تشکل آقایان #محمدتقی_فلاحی و #رسول_بداقی به همراه هفت نفر دیگر را دستگیر نمودند اما روند برخورد و سرکوب به تهران محدود نگردید و در اقدامی ظالمانه حکم زندان فعال صنفی، آقای #محمدعلی_زحمتکش در شیراز به اجرا در آمد و متعاقب آن آقای #یاسر_امینی_آذر در مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
 ما در حالی اردیبهشت ماه را پشت سر گذاشتیم که در روزهای پایانی منزل فعالان صنفی استان مازندران، آقایان #حسین_سلامی،#علیرضا_قربانی و #محمدصادق_وفایی مورد تفتیش قرار گرفت و آنان بعد از بازجویی در پلیس امنیت به دادگاه احضار شده‌اند در مشهد آقای #محمدحسین_سپهری به دادگاه فراخوانده شده و در کرج خانم #نسرین_بهمن_پور برای چندمین بار توسط پلیس امنیت احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌است. این احضارها در حالی صورت می‌گیرد که برای تعداد زیادی از معلمان توسط حراست‌ها و هیات تخلفات اداری پرونده‌سازی شده‌است اما نکته مهم ایستادگی فعالان و دفاع آنان از حقوق صنفی و آموزشی فرهنگیان است.
شورای هماهنگی ضمن اعلام حمایت از تمام فعالان صنفی، از تمام معلمان آزادی‌خواه، عدالت‌طلب و مطالبه‌گر بخصوص معلمان دربند بخاطر پایداری و مقاومت در مسیر سخت مطالبه‌گری تشکر و قدردانی می‌نماید و با توجه به دور جدید برخورد و سرکوب فعالان صنفی اعلام می‌کند : 
۱. ما هر نوع پرونده‌سازی یا اجرای حکم زندان فعالان صنفی را محکوم می‌کنیم و خواهان آزادی بدون قید و شرط تمام معلمان دربند هستیم. 
۲. ما نسبت به عواقب سرکوب جنبش معلمان به نهادهای امنیتی، دولت ، مجلس و قوه‌قضاییه هشدار می‌دهیم و تاکید می‌کنیم مطالبات صنفی و آموزشی فرهنگیان دست یافتنی است و پرونده‌سازی، اخراج، تبعید و زندان تاکنون نتوانسته روند مطالبه‌گری فرهنگیان را متوقف نمایند ما برای احقاق حقوق معلمان و دانش‌آموزان آماده فداکاری هستیم. 
۳. اگر روند سرکوب فعلی متوقف نگردد 
شورای هماهنگی از تمام ظرفیت‌ها و توان خود برای حمایت...👇👇 @kashowra
t.me/kashowra

  🔴 بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به ادامه سرکوب فعالان صنفی
  ۵ خرداد ۱۳۹۸

  به دنبال فراخوان شورای هماهنگی به تجمع در روز معلم و استقبال فرهنگیان در ده‌ها شهر ، شاهد دور جدیدی از پرونده‌سازی و سرکوب فعالان صنفی بودیم. فشارها پیش از تجمع با احضار فعالان در استان‌های مختلف شروع شد تا مانع از برگزاری تجمع گردد اما تجمع با تمام فشارها برگزار گردید و نیروهای امنیتی در اقدامی خشونت آمیز به تجمع تهران حمله نموده و دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران و بازرس این تشکل آقایان #محمدتقی_فلاحی و #رسول_بداقی به همراه هفت نفر دیگر را دستگیر نمودند اما روند برخورد و سرکوب به تهران محدود نگردید و در اقدامی ظالمانه حکم زندان فعال صنفی، آقای #محمدعلی_زحمتکش در شیراز به اجرا در آمد و متعاقب آن آقای #یاسر_امینی_آذر در مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
  ما در حالی اردیبهشت ماه را پشت سر گذاشتیم که در روزهای پایانی منزل فعالان صنفی استان مازندران، آقایان #حسین_سلامی ، #علیرضا_قربانی و #محمدصادق_وفایی مورد تفتیش قرار گرفت و آنان بعد از بازجویی در پلیس امنیت به دادگاه احضار شده‌اند در مشهد آقای #محمدحسین_سپهری به دادگاه فراخوانده شده و در کرج خانم #نسرین_بهمن_پور برای چندمین بار توسط پلیس امنیت احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌است. این احضارها در حالی صورت می‌گیرد که برای تعداد زیادی از معلمان توسط حراست‌ها و هیات تخلفات اداری پرونده‌سازی شده‌است اما نکته مهم ایستادگی فعالان و دفاع آنان از حقوق صنفی و آموزشی فرهنگیان است.
  شورای هماهنگی ضمن اعلام حمایت از تمام فعالان صنفی، از تمام معلمان آزادی‌خواه، عدالت‌طلب و مطالبه‌گر بخصوص معلمان دربند بخاطر پایداری و مقاومت در مسیر سخت مطالبه‌گری تشکر و قدردانی می‌نماید و با توجه به دور جدید برخورد و سرکوب فعالان صنفی اعلام می‌کند :
  ۱. ما هر نوع پرونده‌سازی یا اجرای حکم زندان فعالان صنفی را محکوم می‌کنیم و خواهان آزادی بدون قید و شرط تمام معلمان دربند هستیم.
  ۲. ما نسبت به عواقب سرکوب جنبش معلمان به نهادهای امنیتی، دولت ، مجلس و قوه‌قضاییه هشدار می‌دهیم و تاکید می‌کنیم مطالبات صنفی و آموزشی فرهنگیان دست یافتنی است و پرونده‌سازی، اخراج، تبعید و زندان تاکنون نتوانسته روند مطالبه‌گری فرهنگیان را متوقف نمایند ما برای احقاق حقوق معلمان و دانش‌آموزان آماده فداکاری هستیم.
  ۳. اگر روند سرکوب فعلی متوقف نگردد
  شورای هماهنگی از تمام ظرفیت‌ها و توان خود برای حمایت...👇👇 @kashowra
  t.me/kashowra

  7 0 26 May, 2019

Advertisements

  🔴امروز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، محمدتقی فلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران از زندان تهران بزرگ«فشافویه» آزاد شد. این فعال صنفی در پی تجمع اعتراضی سراسری فرهنگیان ایران که به مناسبت روز معلم در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸برگزار شده بود به همراه رسول بداقی دیگر فعال صنفی فرهنگیان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. 🔷سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 🔆برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. #معلم #فرهنگی #فعال_صنفی #معلمان_ایران #محمدتقی_فلاحی #معلمان_ایران #قم #یزد #گرگان #بازداشت #آزادی #قرار_وثیقه #سرکوب #قرار_کفالت #شهریار #قزوین #ملایر #کردستان #فعال_صنفی_فرهنگیان

  🔴امروز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، محمدتقی فلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران از زندان تهران بزرگ«فشافویه» آزاد شد. این فعال صنفی در پی تجمع اعتراضی سراسری فرهنگیان ایران که به مناسبت روز معلم در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸برگزار شده بود به همراه رسول بداقی دیگر فعال صنفی فرهنگیان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. 🔷سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 🔆برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. #معلم #فرهنگی #فعال_صنفی #معلمان_ایران #محمدتقی_فلاحی #معلمان_ایران #قم #یزد #گرگان #بازداشت #آزادی #قرار_وثیقه #سرکوب #قرار_کفالت #شهریار #قزوین #ملایر #کردستان #فعال_صنفی_فرهنگیان

  4 0 9 May, 2019

Advertisements

  🔴امروز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، محمدتقی فلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران از زندان تهران بزرگ«فشافویه» آزاد شد. این فعال صنفی در پی تجمع اعتراضی سراسری فرهنگیان ایران که به مناسبت روز معلم در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸برگزار شده بود به همراه رسول بداقی دیگر فعال صنفی فرهنگیان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. 🔷سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 🔆برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. #معلم #فرهنگی #فعال_صنفی #معلمان_ایران #محمدتقی_فلاحی #معلمان_ایران #قم #یزد #گرگان #بازداشت #آزادی #قرار_وثیقه #سرکوب #قرار_کفالت #شهریار #قزوین #ملایر #کردستان #فعال_صنفی_فرهنگیان

  🔴امروز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، محمدتقی فلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران از زندان تهران بزرگ«فشافویه» آزاد شد. این فعال صنفی در پی تجمع اعتراضی سراسری فرهنگیان ایران که به مناسبت روز معلم در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸برگزار شده بود به همراه رسول بداقی دیگر فعال صنفی فرهنگیان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. 🔷سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 🔆برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. #معلم #فرهنگی #فعال_صنفی #معلمان_ایران #محمدتقی_فلاحی #معلمان_ایران #قم #یزد #گرگان #بازداشت #آزادی #قرار_وثیقه #سرکوب #قرار_کفالت #شهریار #قزوین #ملایر #کردستان #فعال_صنفی_فرهنگیان

  328 2 8 May, 2019
  لحظاتی پیش آقای #محمدتقی_فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران در زندان تهران بزرگ آزاد شد.

  لحظاتی پیش آقای #محمدتقی_فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران در زندان تهران بزرگ آزاد شد.

  9 0 8 May, 2019
  .
محمدتقی فلاحی، دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران آزاد شد

خبرگزاری #هرانا – #محمدتقی_فلاحی، دبیرکل کانون صنفی #معلمان #تهران پس از ۶ روز از زندان تهران بزرگ آزاد شد. وی روز پنجشنبه همزمان با روز معلم و در جریان #تجمع_اعتراضی فرهنگیان توسط #نیروهای_امنیتی بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۸، محمدتقی فلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران از #زندان_تهران بزرگ آزاد شد.

روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۸، محمدتقی فلاحی همزمان با رسول بداقی دیگر عضو این کانون توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. #رسول_بداقی نیز روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه با تودیع قرار از این زندان آزاد شده بود.
لازم به یادآوری است در ساعات اولیه صبح روز پنجشنبه، همزمان با روز معلم، تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در ادارات آموزش و پرورش در شهرهای مختلف کشور شکل گرفت. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پیشتر با انتشار بیانیه‌ای از معلمان و فرهنگیان کشور خواسته بود در راستای پیگیری مطالبات صنفی و آموزشی و در اعتراض به عدم توجه مسئولان به مطالبات بر حق فرهنگیان دست به تجمع اعتراضی بزنند.

ادامه مطلب »
https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20136/

  .
  محمدتقی فلاحی، دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران آزاد شد

  خبرگزاری #هرانا#محمدتقی_فلاحی ، دبیرکل کانون صنفی #معلمان #تهران پس از ۶ روز از زندان تهران بزرگ آزاد شد. وی روز پنجشنبه همزمان با روز معلم و در جریان #تجمع_اعتراضی فرهنگیان توسط #نیروهای_امنیتی بازداشت شده بود.

  به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۸، محمدتقی فلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران از #زندان_تهران بزرگ آزاد شد.

  روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۸، محمدتقی فلاحی همزمان با رسول بداقی دیگر عضو این کانون توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. #رسول_بداقی نیز روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه با تودیع قرار از این زندان آزاد شده بود.
  لازم به یادآوری است در ساعات اولیه صبح روز پنجشنبه، همزمان با روز معلم، تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در ادارات آموزش و پرورش در شهرهای مختلف کشور شکل گرفت. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پیشتر با انتشار بیانیه‌ای از معلمان و فرهنگیان کشور خواسته بود در راستای پیگیری مطالبات صنفی و آموزشی و در اعتراض به عدم توجه مسئولان به مطالبات بر حق فرهنگیان دست به تجمع اعتراضی بزنند.

  ادامه مطلب »
  https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20136/

  61 1 8 May, 2019

Advertisements

  🔴یادداشتهای_اوین 🔻بازداشت فعالان صنفی پاسخ مطالبات صنفی نیست!
🖌 #محمد_حبیبی

1- سال گذشته در چنین روزهایی پاسخ دهنده سوالات نهاد بازداشت کننده بودم ، بحث کلی این بود که با بازداشت من بساط تجمعات خیابانی برچیده می شود ، چنین توهمی از جایگاه خود نداشتم و در عین حال واجد تحلیلی مشخص از شرایطی عینی بودم . تا زمانی که مطالبات و خواسته های مشروع معلمان و کارگران بی پاسخ می ماند و ساختار معیوب کنونی در حوزه آموزش و دستمزد تداوم دارد این اعتراضات ادامه خواهد داشت . درواقع علت اصلی مشکلات ، عینی است و حضور در خیابان معلول آن است . تجربه امسال نشان داد چنین تحلیلی به واقعیت نزدیک تر است از طرف دیگر کنش های تشکل های صنفی چه معلمی و چه کارگری ، نوعی فعالیت سندیکالیستی است . در سندیکا خواسته ها در سطح مطالبات صنفی باقی می ماند از همین جهت است که در ادبیات رادیکال چنین کنش هایی رفرمیستی تلقی می شود .

2- در طول سال های فعالیتم در کانون صنفی معلمان یکی از افتخاراتم همکاری با #محمدتقی_فلاحی ، دبیر کل کانون صنفی معلمان است . فردی اصول مند با تدبیر و مهمتر از آن شخصیتی اخلاق مدار .
سبک خاص فعالیت ، ایشان را میان همگان به صفات میانه روی و عقلانیت شهره ساخته بود .
بازداشت چنین فردی آن هم به چنین شکلی بی گمان ناشی از نوعی استیصال در نهاد بازداشت کننده است .سطح گسترده بازداشت ها چه در میان معلمان و چه کارگران، ناشی از ناآگاهی عمیق در نهادهای امنیتی است. گیرم که همه کنش های صنفی متوقف شده و همه افراد تاثیرگذار در تشکل های معلمی و کارگری بازداشت شوند، در فقدان این تشکل های مدنی و در شرایط بر زمین ماندن مطالبات و تداوم مشکلات عینی ، اعتراضات ناپدید نمی شود، اما بی گمان شکل آن تغییر می یابد . اگر سقف مطالبات سندیکایی صنفی است ، کف خواسته ها در اعتراضات توده ای حتما سیاسی است . دستیابی به شناخت پیرامون چنین تفاوتی نیازمند مطالعه گسترده ای نیست، اما فقدان آن حتما نشانه همان استیصال است.
#محمدحبيبي
#زندان_اوین
پانزدهم اردیبهشت هزار و سیصدو نود و هشت
 منتشر شده در سايت جامعه نو

  🔴یادداشتهای_اوین 🔻بازداشت فعالان صنفی پاسخ مطالبات صنفی نیست!
  🖌 #محمد_حبیبی

  1- سال گذشته در چنین روزهایی پاسخ دهنده سوالات نهاد بازداشت کننده بودم ، بحث کلی این بود که با بازداشت من بساط تجمعات خیابانی برچیده می شود ، چنین توهمی از جایگاه خود نداشتم و در عین حال واجد تحلیلی مشخص از شرایطی عینی بودم . تا زمانی که مطالبات و خواسته های مشروع معلمان و کارگران بی پاسخ می ماند و ساختار معیوب کنونی در حوزه آموزش و دستمزد تداوم دارد این اعتراضات ادامه خواهد داشت . درواقع علت اصلی مشکلات ، عینی است و حضور در خیابان معلول آن است . تجربه امسال نشان داد چنین تحلیلی به واقعیت نزدیک تر است از طرف دیگر کنش های تشکل های صنفی چه معلمی و چه کارگری ، نوعی فعالیت سندیکالیستی است . در سندیکا خواسته ها در سطح مطالبات صنفی باقی می ماند از همین جهت است که در ادبیات رادیکال چنین کنش هایی رفرمیستی تلقی می شود .

  2- در طول سال های فعالیتم در کانون صنفی معلمان یکی از افتخاراتم همکاری با #محمدتقی_فلاحی ، دبیر کل کانون صنفی معلمان است . فردی اصول مند با تدبیر و مهمتر از آن شخصیتی اخلاق مدار .
  سبک خاص فعالیت ، ایشان را میان همگان به صفات میانه روی و عقلانیت شهره ساخته بود .
  بازداشت چنین فردی آن هم به چنین شکلی بی گمان ناشی از نوعی استیصال در نهاد بازداشت کننده است .سطح گسترده بازداشت ها چه در میان معلمان و چه کارگران، ناشی از ناآگاهی عمیق در نهادهای امنیتی است. گیرم که همه کنش های صنفی متوقف شده و همه افراد تاثیرگذار در تشکل های معلمی و کارگری بازداشت شوند، در فقدان این تشکل های مدنی و در شرایط بر زمین ماندن مطالبات و تداوم مشکلات عینی ، اعتراضات ناپدید نمی شود، اما بی گمان شکل آن تغییر می یابد . اگر سقف مطالبات سندیکایی صنفی است ، کف خواسته ها در اعتراضات توده ای حتما سیاسی است . دستیابی به شناخت پیرامون چنین تفاوتی نیازمند مطالعه گسترده ای نیست، اما فقدان آن حتما نشانه همان استیصال است.
  #محمدحبيبي
  #زندان_اوین
  پانزدهم اردیبهشت هزار و سیصدو نود و هشت
  منتشر شده در سايت جامعه نو

  26 0 6 May, 2019
  🔴یادداشتهای_اوین 🔻بازداشت فعالان صنفی پاسخ مطالبات صنفی نیست!
🖌 #محمد_حبیبی

1- سال گذشته در چنین روزهایی پاسخ دهنده سوالات نهاد بازداشت کننده بودم ، بحث کلی این بود که با بازداشت من بساط تجمعات خیابانی برچیده می شود ، چنین توهمی از جایگاه خود نداشتم و در عین حال واجد تحلیلی مشخص از شرایطی عینی بودم . تا زمانی که مطالبات و خواسته های مشروع معلمان و کارگران بی پاسخ می ماند و ساختار معیوب کنونی در حوزه آموزش و دستمزد تداوم دارد این اعتراضات ادامه خواهد داشت . درواقع علت اصلی مشکلات ، عینی است و حضور در خیابان معلول آن است . تجربه امسال نشان داد چنین تحلیلی به واقعیت نزدیک تر است از طرف دیگر کنش های تشکل های صنفی چه معلمی و چه کارگری ، نوعی فعالیت سندیکالیستی است . در سندیکا خواسته ها در سطح مطالبات صنفی باقی می ماند از همین جهت است که در ادبیات رادیکال چنین کنش هایی رفرمیستی تلقی می شود .

2- در طول سال های فعالیتم در کانون صنفی معلمان یکی از افتخاراتم همکاری با #محمدتقی_فلاحی ، دبیر کل کانون صنفی معلمان است . فردی اصول مند با تدبیر و مهمتر از آن شخصیتی اخلاق مدار .
سبک خاص فعالیت ، ایشان را میان همگان به صفات میانه روی و عقلانیت شهره ساخته بود .
بازداشت چنین فردی آن هم به چنین شکلی بی گمان ناشی از نوعی استیصال در نهاد بازداشت کننده است .سطح گسترده بازداشت ها چه در میان معلمان و چه کارگران، ناشی از ناآگاهی عمیق در نهادهای امنیتی است. گیرم که همه کنش های صنفی متوقف شده و همه افراد تاثیرگذار در تشکل های معلمی و کارگری بازداشت شوند، در فقدان این تشکل های مدنی و در شرایط بر زمین ماندن مطالبات و تداوم مشکلات عینی ، اعتراضات ناپدید نمی شود، اما بی گمان شکل آن تغییر می یابد . اگر سقف مطالبات سندیکایی صنفی است ، کف خواسته ها در اعتراضات توده ای حتما سیاسی است . دستیابی به شناخت پیرامون چنین تفاوتی نیازمند مطالعه گسترده ای نیست، اما فقدان آن حتما نشانه همان استیصال است.
#محمدحبيبي
#زندان_اوین
پانزدهم اردیبهشت هزار و سیصدو نود و هشت
 منتشر شده در سايت جامعه نو

  🔴یادداشتهای_اوین 🔻بازداشت فعالان صنفی پاسخ مطالبات صنفی نیست!
  🖌 #محمد_حبیبی

  1- سال گذشته در چنین روزهایی پاسخ دهنده سوالات نهاد بازداشت کننده بودم ، بحث کلی این بود که با بازداشت من بساط تجمعات خیابانی برچیده می شود ، چنین توهمی از جایگاه خود نداشتم و در عین حال واجد تحلیلی مشخص از شرایطی عینی بودم . تا زمانی که مطالبات و خواسته های مشروع معلمان و کارگران بی پاسخ می ماند و ساختار معیوب کنونی در حوزه آموزش و دستمزد تداوم دارد این اعتراضات ادامه خواهد داشت . درواقع علت اصلی مشکلات ، عینی است و حضور در خیابان معلول آن است . تجربه امسال نشان داد چنین تحلیلی به واقعیت نزدیک تر است از طرف دیگر کنش های تشکل های صنفی چه معلمی و چه کارگری ، نوعی فعالیت سندیکالیستی است . در سندیکا خواسته ها در سطح مطالبات صنفی باقی می ماند از همین جهت است که در ادبیات رادیکال چنین کنش هایی رفرمیستی تلقی می شود .

  2- در طول سال های فعالیتم در کانون صنفی معلمان یکی از افتخاراتم همکاری با #محمدتقی_فلاحی ، دبیر کل کانون صنفی معلمان است . فردی اصول مند با تدبیر و مهمتر از آن شخصیتی اخلاق مدار .
  سبک خاص فعالیت ، ایشان را میان همگان به صفات میانه روی و عقلانیت شهره ساخته بود .
  بازداشت چنین فردی آن هم به چنین شکلی بی گمان ناشی از نوعی استیصال در نهاد بازداشت کننده است .سطح گسترده بازداشت ها چه در میان معلمان و چه کارگران، ناشی از ناآگاهی عمیق در نهادهای امنیتی است. گیرم که همه کنش های صنفی متوقف شده و همه افراد تاثیرگذار در تشکل های معلمی و کارگری بازداشت شوند، در فقدان این تشکل های مدنی و در شرایط بر زمین ماندن مطالبات و تداوم مشکلات عینی ، اعتراضات ناپدید نمی شود، اما بی گمان شکل آن تغییر می یابد . اگر سقف مطالبات سندیکایی صنفی است ، کف خواسته ها در اعتراضات توده ای حتما سیاسی است . دستیابی به شناخت پیرامون چنین تفاوتی نیازمند مطالعه گسترده ای نیست، اما فقدان آن حتما نشانه همان استیصال است.
  #محمدحبيبي
  #زندان_اوین
  پانزدهم اردیبهشت هزار و سیصدو نود و هشت
  منتشر شده در سايت جامعه نو

  25 0 6 May, 2019
  ‍ ‍ 🔷️بازداشت فعالان صنفی پاسخ مطالبات صنفی نیست!
#محمد_حبیبی

1- سال گذشته در چنین روزهایی پاسخ دهنده سوالات نهاد بازداشت کننده بودم ، بحث کلی این بود که با بازداشت من بساط تجمعات خیابانی برچیده می شود ، چنین توهمی از جایگاه خود نداشتم و در عین حال واجد تحلیلی مشخص از شرایطی عینی بودم . تا زمانی که مطالبات و خواسته های مشروع معلمان و کارگران بی پاسخ می ماند و ساختار معیوب کنونی در حوزه آموزش و دستمزد تداوم دارد این اعتراضات ادامه خواهد داشت . درواقع علت اصلی مشکلات ، عینی است و حضور در خیابان معلول آن است . تجربه امسال نشان داد چنین تحلیلی به واقعیت نزدیک تر است از طرف دیگر کنش های تشکل های صنفی چه معلمی و چه کارگری ، نوعی فعالیت سندیکالیستی است . در سندیکا خواسته ها در سطح مطالبات صنفی باقی می ماند از همین جهت است که در ادبیات رادیکال چنین کنش هایی رفرمیستی تلقی می شود .

2- در طول سال های فعالیتم در کانون صنفی معلمان یکی از افتخاراتم همکاری با #محمدتقی_فلاحی ، دبیر کل کانون صنفی معلمان است . فردی اصول مند با تدبیر و مهمتر از آن شخصیتی اخلاق مدار .
سبک خاص فعالیت ، ایشان را میان همگان به صفات میانه روی و عقلانیت شهره ساخته بود .
بازداشت چنین فردی آن هم به چنین شکلی بی گمان ناشی از نوعی استیصال در نهاد بازداشت کننده است .سطح گسترده بازداشت ها چه در میان معلمان و چه کارگران، ناشی از ناآگاهی عمیق در نهادهای امنیتی است. گیرم که همه کنش های صنفی متوقف شده و همه افراد تاثیرگذار در تشکل های معلمی و کارگری بازداشت شوند، در فقدان این تشکل های مدنی و در شرایط بر زمین ماندن مطالبات و تداوم مشکلات عینی ، اعتراضات ناپدید نمی شود، اما بی گمان شکل آن تغییر می یابد . اگر سقف مطالبات سندیکایی صنفی است ، کف خواسته ها در اعتراضات توده ای حتما سیاسی است . دستیابی به شناخت پیرامون چنین تفاوتی نیازمند مطالعه گسترده ای نیست، اما فقدان آن حتما نشانه همان استیصال است.
#محمدحبيبي
#زندان_اوین
۱۵ اردیبهشت۹۸

#جای_معلم_زندان_نیست 
#معلم_زندانی_آزاد_باید_گردد 
#اکرم_نصیریان
#هاله_صفرزاده
#اسماعیل_عبدی
#محمد_حبیبی
#محمود_بهشتی
#روح_الله_مردانی
#عبدالرضا_قنبری
#رسول_بداقی
#محمد_فلاحی

@nedaeziran

  ‍ ‍ 🔷️بازداشت فعالان صنفی پاسخ مطالبات صنفی نیست!
  #محمد_حبیبی

  1- سال گذشته در چنین روزهایی پاسخ دهنده سوالات نهاد بازداشت کننده بودم ، بحث کلی این بود که با بازداشت من بساط تجمعات خیابانی برچیده می شود ، چنین توهمی از جایگاه خود نداشتم و در عین حال واجد تحلیلی مشخص از شرایطی عینی بودم . تا زمانی که مطالبات و خواسته های مشروع معلمان و کارگران بی پاسخ می ماند و ساختار معیوب کنونی در حوزه آموزش و دستمزد تداوم دارد این اعتراضات ادامه خواهد داشت . درواقع علت اصلی مشکلات ، عینی است و حضور در خیابان معلول آن است . تجربه امسال نشان داد چنین تحلیلی به واقعیت نزدیک تر است از طرف دیگر کنش های تشکل های صنفی چه معلمی و چه کارگری ، نوعی فعالیت سندیکالیستی است . در سندیکا خواسته ها در سطح مطالبات صنفی باقی می ماند از همین جهت است که در ادبیات رادیکال چنین کنش هایی رفرمیستی تلقی می شود .

  2- در طول سال های فعالیتم در کانون صنفی معلمان یکی از افتخاراتم همکاری با #محمدتقی_فلاحی ، دبیر کل کانون صنفی معلمان است . فردی اصول مند با تدبیر و مهمتر از آن شخصیتی اخلاق مدار .
  سبک خاص فعالیت ، ایشان را میان همگان به صفات میانه روی و عقلانیت شهره ساخته بود .
  بازداشت چنین فردی آن هم به چنین شکلی بی گمان ناشی از نوعی استیصال در نهاد بازداشت کننده است .سطح گسترده بازداشت ها چه در میان معلمان و چه کارگران، ناشی از ناآگاهی عمیق در نهادهای امنیتی است. گیرم که همه کنش های صنفی متوقف شده و همه افراد تاثیرگذار در تشکل های معلمی و کارگری بازداشت شوند، در فقدان این تشکل های مدنی و در شرایط بر زمین ماندن مطالبات و تداوم مشکلات عینی ، اعتراضات ناپدید نمی شود، اما بی گمان شکل آن تغییر می یابد . اگر سقف مطالبات سندیکایی صنفی است ، کف خواسته ها در اعتراضات توده ای حتما سیاسی است . دستیابی به شناخت پیرامون چنین تفاوتی نیازمند مطالعه گسترده ای نیست، اما فقدان آن حتما نشانه همان استیصال است.
  #محمدحبيبي
  #زندان_اوین
  ۱۵ اردیبهشت۹۸

  #جای_معلم_زندان_نیست
  #معلم_زندانی_آزاد_باید_گردد
  #اکرم_نصیریان
  #هاله_صفرزاده
  #اسماعیل_عبدی
  #محمد_حبیبی
  #محمود_بهشتی
  #روح_الله_مردانی
  #عبدالرضا_قنبری
  #رسول_بداقی
  #محمد_فلاحی

  @nedaeziran

  71 0 6 May, 2019
  ‍ بازداشت فعالان صنفی پاسخ مطالبات صنفی نیست!
#محمد_حبیبی یادداشتی از #زندان_اوین

1- سال گذشته در چنین روزهایی پاسخ دهنده سوالات نهاد بازداشت کننده بودم ، بحث کلی این بود که با بازداشت من بساط تجمعات خیابانی برچیده می شود ، چنین توهمی از جایگاه خود نداشتم و در عین حال واجد تحلیلی مشخص از شرایطی عینی بودم . تا زمانی که مطالبات و خواسته های مشروع معلمان و کارگران بی پاسخ می ماند و ساختار معیوب کنونی در حوزه آموزش و دستمزد تداوم دارد این اعتراضات ادامه خواهد داشت . درواقع علت اصلی مشکلات ، عینی است و حضور در خیابان معلول آن است . تجربه امسال نشان داد چنین تحلیلی به واقعیت نزدیک تر است از طرف دیگر کنش های تشکل های صنفی چه معلمی و چه کارگری ، نوعی فعالیت سندیکالیستی است . در سندیکا خواسته ها در سطح مطالبات صنفی باقی می ماند از همین جهت است که در ادبیات رادیکال چنین کنش هایی رفرمیستی تلقی می شود .

2- در طول سال های فعالیتم در کانون صنفی معلمان یکی از افتخاراتم همکاری با #محمدتقی_فلاحی ، دبیر کل کانون صنفی معلمان است . فردی اصول مند با تدبیر و مهمتر از آن شخصیتی اخلاق مدار .
سبک خاص فعالیت ، ایشان را میان همگان به صفات میانه روی و عقلانیت شهره ساخته بود .
بازداشت چنین فردی آن هم به چنین شکلی بی گمان ناشی از نوعی استیصال در نهاد بازداشت کننده است .سطح گسترده بازداشت ها چه در میان معلمان و چه کارگران، ناشی از ناآگاهی عمیق در نهادهای امنیتی است. گیرم که همه کنش های صنفی متوقف شده و همه افراد تاثیرگذار در تشکل های معلمی و کارگری بازداشت شوند، در فقدان این تشکل های مدنی و در شرایط بر زمین ماندن مطالبات و تداوم مشکلات عینی ، اعتراضات ناپدید نمی شود، اما بی گمان شکل آن تغییر می یابد . اگر سقف مطالبات سندیکایی صنفی است ، کف خواسته ها در اعتراضات توده ای حتما سیاسی است . دستیابی به شناخت پیرامون چنین تفاوتی نیازمند مطالعه گسترده ای نیست، اما فقدان آن حتما نشانه همان استیصال است.
#محمدحبيبي
#زندان_اوین
پانزدهم اردیبهشت

  ‍ بازداشت فعالان صنفی پاسخ مطالبات صنفی نیست!
  #محمد_حبیبی یادداشتی از #زندان_اوین

  1- سال گذشته در چنین روزهایی پاسخ دهنده سوالات نهاد بازداشت کننده بودم ، بحث کلی این بود که با بازداشت من بساط تجمعات خیابانی برچیده می شود ، چنین توهمی از جایگاه خود نداشتم و در عین حال واجد تحلیلی مشخص از شرایطی عینی بودم . تا زمانی که مطالبات و خواسته های مشروع معلمان و کارگران بی پاسخ می ماند و ساختار معیوب کنونی در حوزه آموزش و دستمزد تداوم دارد این اعتراضات ادامه خواهد داشت . درواقع علت اصلی مشکلات ، عینی است و حضور در خیابان معلول آن است . تجربه امسال نشان داد چنین تحلیلی به واقعیت نزدیک تر است از طرف دیگر کنش های تشکل های صنفی چه معلمی و چه کارگری ، نوعی فعالیت سندیکالیستی است . در سندیکا خواسته ها در سطح مطالبات صنفی باقی می ماند از همین جهت است که در ادبیات رادیکال چنین کنش هایی رفرمیستی تلقی می شود .

  2- در طول سال های فعالیتم در کانون صنفی معلمان یکی از افتخاراتم همکاری با #محمدتقی_فلاحی ، دبیر کل کانون صنفی معلمان است . فردی اصول مند با تدبیر و مهمتر از آن شخصیتی اخلاق مدار .
  سبک خاص فعالیت ، ایشان را میان همگان به صفات میانه روی و عقلانیت شهره ساخته بود .
  بازداشت چنین فردی آن هم به چنین شکلی بی گمان ناشی از نوعی استیصال در نهاد بازداشت کننده است .سطح گسترده بازداشت ها چه در میان معلمان و چه کارگران، ناشی از ناآگاهی عمیق در نهادهای امنیتی است. گیرم که همه کنش های صنفی متوقف شده و همه افراد تاثیرگذار در تشکل های معلمی و کارگری بازداشت شوند، در فقدان این تشکل های مدنی و در شرایط بر زمین ماندن مطالبات و تداوم مشکلات عینی ، اعتراضات ناپدید نمی شود، اما بی گمان شکل آن تغییر می یابد . اگر سقف مطالبات سندیکایی صنفی است ، کف خواسته ها در اعتراضات توده ای حتما سیاسی است . دستیابی به شناخت پیرامون چنین تفاوتی نیازمند مطالعه گسترده ای نیست، اما فقدان آن حتما نشانه همان استیصال است.
  #محمدحبيبي
  #زندان_اوین
  پانزدهم اردیبهشت

  20 0 6 May, 2019
  #یادداشتهای_اوین

بازداشت فعالان صنفی پاسخ مطالبات صنفی نیست!

1- سال گذشته در چنین روزهایی پاسخ دهنده سوالات نهاد بازداشت کننده بودم ، بحث کلی این بود که با بازداشت من بساط تجمعات خیابانی برچیده می شود ، چنین توهمی از جایگاه خود نداشتم و در عین حال واجد تحلیلی مشخص از شرایطی عینی بودم . تا زمانی که مطالبات و خواسته های مشروع معلمان و کارگران بی پاسخ می ماند و ساختار معیوب کنونی در حوزه آموزش و دستمزد تداوم دارد این اعتراضات ادامه خواهد داشت . درواقع علت اصلی مشکلات ، عینی است و حضور در خیابان معلول آن است . تجربه امسال نشان داد چنین تحلیلی به واقعیت نزدیک تر است از طرف دیگر کنش های تشکل های صنفی چه معلمی و چه کارگری ، نوعی فعالیت سندیکالیستی است . در سندیکا خواسته ها در سطح مطالبات صنفی باقی می ماند از همین جهت است که در ادبیات رادیکال چنین کنش هایی رفرمیستی تلقی می شود .

2- در طول سال های فعالیتم در کانون صنفی معلمان یکی از افتخاراتم همکاری با #محمدتقی_فلاحی ، دبیر کل کانون صنفی معلمان است . فردی اصول مند با تدبیر و مهمتر از آن شخصیتی اخلاق مدار .
سبک خاص فعالیت ، ایشان را میان همگان به صفات میانه روی و عقلانیت شهره ساخته بود .
بازداشت چنین فردی آن هم به چنین شکلی بی گمان ناشی از نوعی استیصال در نهاد بازداشت کننده است .سطح گسترده بازداشت ها چه در میان معلمان و چه کارگران، ناشی از ناآگاهی عمیق در نهادهای امنیتی است. گیرم که همه کنش های صنفی متوقف شده و همه افراد تاثیرگذار در تشکل های معلمی و کارگری بازداشت شوند، در فقدان این تشکل های مدنی و در شرایط بر زمین ماندن مطالبات و تداوم مشکلات عینی ، اعتراضات ناپدید نمی شود، اما بی گمان شکل آن تغییر می یابد . اگر سقف مطالبات سندیکایی صنفی است ، کف خواسته ها در اعتراضات توده ای حتما سیاسی است . دستیابی به شناخت پیرامون چنین تفاوتی نیازمند مطالعه گسترده ای نیست، اما فقدان آن حتما نشانه همان استیصال است.
#محمدحبيبي
#زندان_اوین
پانزدهم اردیبهشت هزار و سیصدو نود و هشت

  #یادداشتهای_اوین

  بازداشت فعالان صنفی پاسخ مطالبات صنفی نیست!

  1- سال گذشته در چنین روزهایی پاسخ دهنده سوالات نهاد بازداشت کننده بودم ، بحث کلی این بود که با بازداشت من بساط تجمعات خیابانی برچیده می شود ، چنین توهمی از جایگاه خود نداشتم و در عین حال واجد تحلیلی مشخص از شرایطی عینی بودم . تا زمانی که مطالبات و خواسته های مشروع معلمان و کارگران بی پاسخ می ماند و ساختار معیوب کنونی در حوزه آموزش و دستمزد تداوم دارد این اعتراضات ادامه خواهد داشت . درواقع علت اصلی مشکلات ، عینی است و حضور در خیابان معلول آن است . تجربه امسال نشان داد چنین تحلیلی به واقعیت نزدیک تر است از طرف دیگر کنش های تشکل های صنفی چه معلمی و چه کارگری ، نوعی فعالیت سندیکالیستی است . در سندیکا خواسته ها در سطح مطالبات صنفی باقی می ماند از همین جهت است که در ادبیات رادیکال چنین کنش هایی رفرمیستی تلقی می شود .

  2- در طول سال های فعالیتم در کانون صنفی معلمان یکی از افتخاراتم همکاری با #محمدتقی_فلاحی ، دبیر کل کانون صنفی معلمان است . فردی اصول مند با تدبیر و مهمتر از آن شخصیتی اخلاق مدار .
  سبک خاص فعالیت ، ایشان را میان همگان به صفات میانه روی و عقلانیت شهره ساخته بود .
  بازداشت چنین فردی آن هم به چنین شکلی بی گمان ناشی از نوعی استیصال در نهاد بازداشت کننده است .سطح گسترده بازداشت ها چه در میان معلمان و چه کارگران، ناشی از ناآگاهی عمیق در نهادهای امنیتی است. گیرم که همه کنش های صنفی متوقف شده و همه افراد تاثیرگذار در تشکل های معلمی و کارگری بازداشت شوند، در فقدان این تشکل های مدنی و در شرایط بر زمین ماندن مطالبات و تداوم مشکلات عینی ، اعتراضات ناپدید نمی شود، اما بی گمان شکل آن تغییر می یابد . اگر سقف مطالبات سندیکایی صنفی است ، کف خواسته ها در اعتراضات توده ای حتما سیاسی است . دستیابی به شناخت پیرامون چنین تفاوتی نیازمند مطالعه گسترده ای نیست، اما فقدان آن حتما نشانه همان استیصال است.
  #محمدحبيبي
  #زندان_اوین
  پانزدهم اردیبهشت هزار و سیصدو نود و هشت

  12 0 5 May, 2019
  #یادداشتهای_اوین

بازداشت فعالان صنفی پاسخ مطالبات صنفی نیست!

1- سال گذشته در چنین روزهایی پاسخ دهنده سوالات نهاد بازداشت کننده بودم ، بحث کلی این بود که با بازداشت من بساط تجمعات خیابانی برچیده می شود ، چنین توهمی از جایگاه خود نداشتم و در عین حال واجد تحلیلی مشخص از شرایطی عینی بودم . تا زمانی که مطالبات و خواسته های مشروع معلمان و کارگران بی پاسخ می ماند و ساختار معیوب کنونی در حوزه آموزش و دستمزد تداوم دارد این اعتراضات ادامه خواهد داشت . درواقع علت اصلی مشکلات ، عینی است و حضور در خیابان معلول آن است . تجربه امسال نشان داد چنین تحلیلی به واقعیت نزدیک تر است از طرف دیگر کنش های تشکل های صنفی چه معلمی و چه کارگری ، نوعی فعالیت سندیکالیستی است . در سندیکا خواسته ها در سطح مطالبات صنفی باقی می ماند از همین جهت است که در ادبیات رادیکال چنین کنش هایی رفرمیستی تلقی می شود .

2- در طول سال های فعالیتم در کانون صنفی معلمان یکی از افتخاراتم همکاری با #محمدتقی_فلاحی ، دبیر کل کانون صنفی معلمان است . فردی اصول مند با تدبیر و مهمتر از آن شخصیتی اخلاق مدار .
سبک خاص فعالیت ، ایشان را میان همگان به صفات میانه روی و عقلانیت شهره ساخته بود .
بازداشت چنین فردی آن هم به چنین شکلی بی گمان ناشی از نوعی استیصال در نهاد بازداشت کننده است .سطح گسترده بازداشت ها چه در میان معلمان و چه کارگران، ناشی از ناآگاهی عمیق در نهادهای امنیتی است. گیرم که همه کنش های صنفی متوقف شده و همه افراد تاثیرگذار در تشکل های معلمی و کارگری بازداشت شوند، در فقدان این تشکل های مدنی و در شرایط بر زمین ماندن مطالبات و تداوم مشکلات عینی ، اعتراضات ناپدید نمی شود، اما بی گمان شکل آن تغییر می یابد . اگر سقف مطالبات سندیکایی صنفی است ، کف خواسته ها در اعتراضات توده ای حتما سیاسی است . دستیابی به شناخت پیرامون چنین تفاوتی نیازمند مطالعه گسترده ای نیست، اما فقدان آن حتما نشانه همان استیصال است.
#محمدحبيبي
#زندان_اوین
پانزدهم اردیبهشت هزار و سیصدو نود و هشت

  #یادداشتهای_اوین

  بازداشت فعالان صنفی پاسخ مطالبات صنفی نیست!

  1- سال گذشته در چنین روزهایی پاسخ دهنده سوالات نهاد بازداشت کننده بودم ، بحث کلی این بود که با بازداشت من بساط تجمعات خیابانی برچیده می شود ، چنین توهمی از جایگاه خود نداشتم و در عین حال واجد تحلیلی مشخص از شرایطی عینی بودم . تا زمانی که مطالبات و خواسته های مشروع معلمان و کارگران بی پاسخ می ماند و ساختار معیوب کنونی در حوزه آموزش و دستمزد تداوم دارد این اعتراضات ادامه خواهد داشت . درواقع علت اصلی مشکلات ، عینی است و حضور در خیابان معلول آن است . تجربه امسال نشان داد چنین تحلیلی به واقعیت نزدیک تر است از طرف دیگر کنش های تشکل های صنفی چه معلمی و چه کارگری ، نوعی فعالیت سندیکالیستی است . در سندیکا خواسته ها در سطح مطالبات صنفی باقی می ماند از همین جهت است که در ادبیات رادیکال چنین کنش هایی رفرمیستی تلقی می شود .

  2- در طول سال های فعالیتم در کانون صنفی معلمان یکی از افتخاراتم همکاری با #محمدتقی_فلاحی ، دبیر کل کانون صنفی معلمان است . فردی اصول مند با تدبیر و مهمتر از آن شخصیتی اخلاق مدار .
  سبک خاص فعالیت ، ایشان را میان همگان به صفات میانه روی و عقلانیت شهره ساخته بود .
  بازداشت چنین فردی آن هم به چنین شکلی بی گمان ناشی از نوعی استیصال در نهاد بازداشت کننده است .سطح گسترده بازداشت ها چه در میان معلمان و چه کارگران، ناشی از ناآگاهی عمیق در نهادهای امنیتی است. گیرم که همه کنش های صنفی متوقف شده و همه افراد تاثیرگذار در تشکل های معلمی و کارگری بازداشت شوند، در فقدان این تشکل های مدنی و در شرایط بر زمین ماندن مطالبات و تداوم مشکلات عینی ، اعتراضات ناپدید نمی شود، اما بی گمان شکل آن تغییر می یابد . اگر سقف مطالبات سندیکایی صنفی است ، کف خواسته ها در اعتراضات توده ای حتما سیاسی است . دستیابی به شناخت پیرامون چنین تفاوتی نیازمند مطالعه گسترده ای نیست، اما فقدان آن حتما نشانه همان استیصال است.
  #محمدحبيبي
  #زندان_اوین
  پانزدهم اردیبهشت هزار و سیصدو نود و هشت

  5 0 5 May, 2019
  🔴روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز معلم, “رسول بداقی” و “محمد فلاحی” دو تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی معلمان و فعالان صنفی که در جریان این تجمعات فعالیت داشتند پس از اتمام تجمع توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. تعداد افراد بازداشت شده بیشتر از اسامی اعلام شده است. تاکنون سه نفر از زنان فرهنگی بازداشت شده نیز آزاد شدند. 🔷این تجمع اعتراضی با فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، امروز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ مقارن با روز معلم، معلمان کشور در ادارات آموزش و پرورش دست به تجمع زدند. 🔆سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 🔶برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 
#رسول_بداقی #محمد_فلاحی #محمدتقی_فلاحی #فعال_صنفی #معلم #فرهنگی #اعتصاب #اعتراضات_سراسری #روز_معلم #سرکوب_آزادی #سرکوب_آزادی_بیان #فرهنگی #آموزش #پرورش #فرهنگیان #فعال_صنفی_معلمان #تهران #ملارد #زنجان #شیراز #همدان #یزد #کاشان #ابهر #رودهن

  🔴روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز معلم, “رسول بداقی” و “محمد فلاحی” دو تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی معلمان و فعالان صنفی که در جریان این تجمعات فعالیت داشتند پس از اتمام تجمع توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. تعداد افراد بازداشت شده بیشتر از اسامی اعلام شده است. تاکنون سه نفر از زنان فرهنگی بازداشت شده نیز آزاد شدند. 🔷این تجمع اعتراضی با فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، امروز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ مقارن با روز معلم، معلمان کشور در ادارات آموزش و پرورش دست به تجمع زدند. 🔆سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 🔶برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
  #رسول_بداقی #محمد_فلاحی #محمدتقی_فلاحی #فعال_صنفی #معلم #فرهنگی #اعتصاب #اعتراضات_سراسری #روز_معلم #سرکوب_آزادی #سرکوب_آزادی_بیان #فرهنگی #آموزش #پرورش #فرهنگیان #فعال_صنفی_معلمان #تهران #ملارد #زنجان #شیراز #همدان #یزد #کاشان #ابهر #رودهن

  4 1 4 May, 2019

Advertisements

  .
یه‌جورایی شاید برام عادی شده وقتی که بهم خبر میدن که دایی‌ محسن رو گرفتن جلو #مجلس !
دلیلش هم که واضح، #معلم !
اولین باری که یه کتاب تو حوزه‌ی #علوم_سیاسی داد بهم که بخونم،کتاب "موانع توسعه سیاسی در ایران_حسین بشیریه"بود. یه درسی که گرفتم این بود که مهم نیست کی چی میگه،ببین چی میگه. وقتی که تو دوران بسته بودن مغزم، میرفتم جلو کتابخونه‌اش و یه کتاب برمیداشتم یا خودش میگفت یا هنوزم میگه این کتاب رو بخون،انگار که هر دفعه دید من رو نسبت به خیلی از مسائل بازتر می‌کنه. همیشه از این باز شدن دیدم هم خوشحالم هم ناراحت و عصبانی! این درس گرفتن‌ها از یه معلمی که دغدغه‌اش چیزیه که شاید دغدغه خیلی‌ها نباشه خیلی باارزشه.
اگه بخوام روز معلم رو گرامی بدارم،بیشتر باید تسلیت بگم تا تبریک!
چون معلمی که فقط به فکر روزمرگی‌های خودش باشه رو باید بهش تبریک گفت ولی وقتی امثال این آدم دغدغه‌شون چیز دیگه‌اییه برای این ملت باید تسلیت گفت!
قطعا اگه یه آدم تریبون داری بود الان دنیا براش سینه چاک میداد و یه مشت سلبریتی بی همه‌چیز هم هشتگش رو تو توییتر ترند می‌کردن!
خلاصه که یکی از خنده‌دارترین حرف‌هایی که همیشه زدن این بوده که "معلمی شغل انبیاست"
البته کدوم انبیا الله اعلم!
.
#جای_معلم_زندان_نیست #محمدتقی_فلاحی #رسول_بداغی #ایران

  .
  یه‌جورایی شاید برام عادی شده وقتی که بهم خبر میدن که دایی‌ محسن رو گرفتن جلو #مجلس !
  دلیلش هم که واضح، #معلم !
  اولین باری که یه کتاب تو حوزه‌ی #علوم_سیاسی داد بهم که بخونم،کتاب "موانع توسعه سیاسی در ایران_حسین بشیریه"بود. یه درسی که گرفتم این بود که مهم نیست کی چی میگه،ببین چی میگه. وقتی که تو دوران بسته بودن مغزم، میرفتم جلو کتابخونه‌اش و یه کتاب برمیداشتم یا خودش میگفت یا هنوزم میگه این کتاب رو بخون،انگار که هر دفعه دید من رو نسبت به خیلی از مسائل بازتر می‌کنه. همیشه از این باز شدن دیدم هم خوشحالم هم ناراحت و عصبانی! این درس گرفتن‌ها از یه معلمی که دغدغه‌اش چیزیه که شاید دغدغه خیلی‌ها نباشه خیلی باارزشه.
  اگه بخوام روز معلم رو گرامی بدارم،بیشتر باید تسلیت بگم تا تبریک!
  چون معلمی که فقط به فکر روزمرگی‌های خودش باشه رو باید بهش تبریک گفت ولی وقتی امثال این آدم دغدغه‌شون چیز دیگه‌اییه برای این ملت باید تسلیت گفت!
  قطعا اگه یه آدم تریبون داری بود الان دنیا براش سینه چاک میداد و یه مشت سلبریتی بی همه‌چیز هم هشتگش رو تو توییتر ترند می‌کردن!
  خلاصه که یکی از خنده‌دارترین حرف‌هایی که همیشه زدن این بوده که "معلمی شغل انبیاست"
  البته کدوم انبیا الله اعلم!
  .
  #جای_معلم_زندان_نیست #محمدتقی_فلاحی #رسول_بداغی #ایران

  100 4 3 May, 2019
  🔴روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز معلم, “رسول بداقی” و “محمد فلاحی” دو تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی معلمان و فعالان صنفی که در جریان این تجمعات فعالیت داشتند پس از اتمام تجمع توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. تعداد افراد بازداشت شده بیشتر از اسامی اعلام شده است. تاکنون سه نفر از زنان فرهنگی بازداشت شده نیز آزاد شدند. 🔷این تجمع اعتراضی با فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، امروز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ مقارن با روز معلم، معلمان کشور در ادارات آموزش و پرورش دست به تجمع زدند. 🔆سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 🔶برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 
#رسول_بداقی #محمد_فلاحی #محمدتقی_فلاحی #فعال_صنفی #معلم #فرهنگی #اعتصاب #اعتراضات_سراسری #روز_معلم #سرکوب_آزادی #سرکوب_آزادی_بیان #فرهنگی #آموزش #پرورش #فرهنگیان #فعال_صنفی_معلمان #تهران #ملارد #زنجان #شیراز #همدان #یزد #کاشان #ابهر #رودهن

  🔴روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز معلم, “رسول بداقی” و “محمد فلاحی” دو تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی معلمان و فعالان صنفی که در جریان این تجمعات فعالیت داشتند پس از اتمام تجمع توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. تعداد افراد بازداشت شده بیشتر از اسامی اعلام شده است. تاکنون سه نفر از زنان فرهنگی بازداشت شده نیز آزاد شدند. 🔷این تجمع اعتراضی با فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، امروز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ مقارن با روز معلم، معلمان کشور در ادارات آموزش و پرورش دست به تجمع زدند. 🔆سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 🔶برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
  #رسول_بداقی #محمد_فلاحی #محمدتقی_فلاحی #فعال_صنفی #معلم #فرهنگی #اعتصاب #اعتراضات_سراسری #روز_معلم #سرکوب_آزادی #سرکوب_آزادی_بیان #فرهنگی #آموزش #پرورش #فرهنگیان #فعال_صنفی_معلمان #تهران #ملارد #زنجان #شیراز #همدان #یزد #کاشان #ابهر #رودهن

  348 2 2 May, 2019
  #ایران_آزاد_بر اساس اخبار منتشر شده از سوی کانال رسمی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، طبق آخرین پیگیری ها آقای #رسول_بداقی، معلم بازداشت شده در تجمع امروز معلمان تهران، به بازداشتگاه وزرا منتقل شده است.
🔺اما با وجود پیگیری های همسر آقای #محمدتقی_فلاحی، متاسفانه تاکنون اطلاعی از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری وی به دست نیامده است.
🔺لازم به ذکر است امروز پس از تجمع آرام و مسالمت آمیز معلمان، حداقل ۸ نفر از معلمان با یورش لباس شخصی ها بازداشت شدند که از میان آنها خانم‌ها #اسفندیاری‌ ، #صالحی و #نیستانی ساعاتی پیش آزاد شده اند. 🔺همچنین بر اساس خبر دیگر، نیروهای امنیتی و انتظامی در جریان یورش به تجمع امروز ۱۲ اردیبهشت معلمان تهران،‌ خانم #منیره_عبدی،‌ همسر #اسماعیل_عبدی ، فعال زندانی حقوق صنفی #معلمان ‌را هم مضروب کرده اند.
پنجشنبه۱۲اردیبهشت۹۸
#روز_معلم
@iranazad94

  #ایران_آزاد_بر اساس اخبار منتشر شده از سوی کانال رسمی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، طبق آخرین پیگیری ها آقای #رسول_بداقی ، معلم بازداشت شده در تجمع امروز معلمان تهران، به بازداشتگاه وزرا منتقل شده است.
  🔺اما با وجود پیگیری های همسر آقای #محمدتقی_فلاحی ، متاسفانه تاکنون اطلاعی از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری وی به دست نیامده است.
  🔺لازم به ذکر است امروز پس از تجمع آرام و مسالمت آمیز معلمان، حداقل ۸ نفر از معلمان با یورش لباس شخصی ها بازداشت شدند که از میان آنها خانم‌ها #اسفندیاری ‌ ، #صالحی و #نیستانی ساعاتی پیش آزاد شده اند. 🔺همچنین بر اساس خبر دیگر، نیروهای امنیتی و انتظامی در جریان یورش به تجمع امروز ۱۲ اردیبهشت معلمان تهران،‌ خانم #منیره_عبدی ،‌ همسر #اسماعیل_عبدی ، فعال زندانی حقوق صنفی #معلمان ‌را هم مضروب کرده اند.
  پنجشنبه۱۲اردیبهشت۹۸
  #روز_معلم
  @iranazad94

  16 0 2 May, 2019
  بازداشت معلمان در تجمع روز معلم تهران

اردوی کار: کانال صنفی معلمان تهران در یک خبر تکمیلی با اشاره به «آخرین پیگیری ها » آورده : «آقای #رسول_بداقی، معلم بازداشت شده در تجمع امروز معلمان تهران، به بازداشتگاه وزرا منتقل شده است.
و ▪️با وجود پیگیری های همسر آقای #محمدتقی_فلاحی اطلاعی از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری وی تاکنون به دست نیامده است! ▪️ لازم به ذکر امروز پس از تجمع آرام و مسالمت آمیز معلمان حداقل ۸ نفر با یورش لباس شخصی ها بازداشت شدند که خانم‌ها اسفندیاری‌ ، صالحی و نیستانی ساعاتی پیش آزاد شده اند. 
کانال صنفی معلمان تهران

@ordoyekar

  بازداشت معلمان در تجمع روز معلم تهران

  اردوی کار: کانال صنفی معلمان تهران در یک خبر تکمیلی با اشاره به «آخرین پیگیری ها » آورده : «آقای #رسول_بداقی ، معلم بازداشت شده در تجمع امروز معلمان تهران، به بازداشتگاه وزرا منتقل شده است.
  و ▪️با وجود پیگیری های همسر آقای #محمدتقی_فلاحی اطلاعی از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری وی تاکنون به دست نیامده است! ▪️ لازم به ذکر امروز پس از تجمع آرام و مسالمت آمیز معلمان حداقل ۸ نفر با یورش لباس شخصی ها بازداشت شدند که خانم‌ها اسفندیاری‌ ، صالحی و نیستانی ساعاتی پیش آزاد شده اند.
  کانال صنفی معلمان تهران

  @ordoyekar

  45 1 2 May, 2019
  هرانا: در جریان تجمع اعتراضی امروز که همزمان با #روز_معلم و به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شده بود، #محمدتقی_فلاحی و #رسول_بداقی دو تن از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
این شورا ساعاتی پیش با صدور قطعنامه ای دلایل برگزاری این تجمعات و مطالبات خود را بیان داشته است در بند این قطعنامه، این شورا آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان صنفی و معلمان زندانی، توقف پرونده سازی علیه فعالان صنفی‌، برقراری حقوق معلمان فعال صنفی محکوم به حبس، اخراج و قطع حقوق شده را خواسته است.
ایران، خشونت دولتی شاخصی در تحلیل اوضاع جامعه مدنی:
https://www.iranrights.org/fa/library/document/320/irans-resilient-civil-society-the-untold-story-of-the-fight-for-human-rights

@IranRights

  هرانا: در جریان تجمع اعتراضی امروز که همزمان با #روز_معلم و به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شده بود، #محمدتقی_فلاحی و #رسول_بداقی دو تن از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
  این شورا ساعاتی پیش با صدور قطعنامه ای دلایل برگزاری این تجمعات و مطالبات خود را بیان داشته است در بند این قطعنامه، این شورا آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان صنفی و معلمان زندانی، توقف پرونده سازی علیه فعالان صنفی‌، برقراری حقوق معلمان فعال صنفی محکوم به حبس، اخراج و قطع حقوق شده را خواسته است.
  ایران، خشونت دولتی شاخصی در تحلیل اوضاع جامعه مدنی:
  https://www.iranrights.org/fa/library/document/320/irans-resilient-civil-society-the-untold-story-of-the-fight-for-human-rights

  @IranRights

  6 0 2 May, 2019
  هرانا: در جریان #تجمع اعتراضی امروز که همزمان با #روز_معلم و به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شده بود، #محمدتقی_فلاحی و #رسول_بداقی دو تن از اعضای هیات مدیره #کانون_صنفی_معلمان #تهران توسط نیروهای امنیتی #بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
این شورا ساعاتی پیش با صدور قطعنامه‌ای دلایل برگزاری این تجمعات و مطالبات خود را بیان داشته است در بند این قطعنامه، این شورا آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان صنفی و معلمان زندانی، توقف پرونده سازی علیه فعالان صنفی‌، برقراری حقوق #معلمان #فعال_صنفی محکوم به حبس، اخراج و قطع حقوق شده را خواسته است.
ایران، خشونت دولتی شاخصی در تحلیل اوضاع جامعه مدنی:
https://www.iranrights.org/fa/library/document/320/irans-resilient-civil-society-the-untold-story-of-the-fight-for-human-rights

@IranRights

  هرانا: در جریان #تجمع اعتراضی امروز که همزمان با #روز_معلم و به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شده بود، #محمدتقی_فلاحی و #رسول_بداقی دو تن از اعضای هیات مدیره #کانون_صنفی_معلمان #تهران توسط نیروهای امنیتی #بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
  این شورا ساعاتی پیش با صدور قطعنامه‌ای دلایل برگزاری این تجمعات و مطالبات خود را بیان داشته است در بند این قطعنامه، این شورا آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان صنفی و معلمان زندانی، توقف پرونده سازی علیه فعالان صنفی‌، برقراری حقوق #معلمان #فعال_صنفی محکوم به حبس، اخراج و قطع حقوق شده را خواسته است.
  ایران، خشونت دولتی شاخصی در تحلیل اوضاع جامعه مدنی:
  https://www.iranrights.org/fa/library/document/320/irans-resilient-civil-society-the-untold-story-of-the-fight-for-human-rights

  @IranRights

  21 1 2 May, 2019
  .
درجریان #تجمع اعتراضی روز جاری معلمان که همزمان با روز معلم برگزار شده بود، #محمدتقی_فلاحی و #رسول_بداقی دو تن از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. .
.
.
Hra_news

  .
  درجریان #تجمع اعتراضی روز جاری معلمان که همزمان با روز معلم برگزار شده بود، #محمدتقی_فلاحی و #رسول_بداقی دو تن از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. .
  .
  .
  Hra_news

  605 3 2 May, 2019
  #روز_معلم_مبارک
#هدیه_روز_معلم 🔴 بازداشت معلمان در تجمع روز معلم تهران

طبق آخرین پیگیری ها آقای #رسول_بداقی، معلم بازداشت شده در تجمع امروز معلمان تهران، به بازداشتگاه وزرا منتقل شده است.
و 📌با وجود پیگیری های همسر آقای #محمدتقی_فلاحی اطلاعی از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری وی تاکنون به دست نیامده است! ♦️ لازم به ذکر امروز پس از تجمع آرام و مسالمت آمیز معلمان حداقل ۸ نفر با یورش لباس شخصی ها بازداشت شدند که خانم‌ها اسفندیاری‌ ، صالحی و نیستانی ساعاتی پیش آزاد شده اند.

  #روز_معلم_مبارک
  #هدیه_روز_معلم 🔴 بازداشت معلمان در تجمع روز معلم تهران

  طبق آخرین پیگیری ها آقای #رسول_بداقی ، معلم بازداشت شده در تجمع امروز معلمان تهران، به بازداشتگاه وزرا منتقل شده است.
  و 📌با وجود پیگیری های همسر آقای #محمدتقی_فلاحی اطلاعی از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری وی تاکنون به دست نیامده است! ♦️ لازم به ذکر امروز پس از تجمع آرام و مسالمت آمیز معلمان حداقل ۸ نفر با یورش لباس شخصی ها بازداشت شدند که خانم‌ها اسفندیاری‌ ، صالحی و نیستانی ساعاتی پیش آزاد شده اند.

  37 0 2 May, 2019
  🔴درجریان #تجمع اعتراضی روز جاری معلمان که همزمان با روز معلم برگزار شده بود، #محمدتقی_فلاحی و #رسول_بداقی دو تن از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 🚩#صدای_کارگران

http://telegram.me/sedaye_kargaran

  🔴درجریان #تجمع اعتراضی روز جاری معلمان که همزمان با روز معلم برگزار شده بود، #محمدتقی_فلاحی و #رسول_بداقی دو تن از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 🚩 #صدای_کارگران

  http://telegram.me/sedaye_kargaran

  60 0 2 May, 2019
  .
تجمع اعتراضی معلمان؛ دو تن از اعضای کانون صنفی معلمان بازداشت شدند

در جریان تجمع اعتراضی روز جاری معلمان که همزمان با روز معلم و به دعوت شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شده بود، محمدتقی فلاحی و رسول بداقی دو تن از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
.
کانال شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، امروز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۸، دو تن از اعضای کانون صنفی معلمان تهران به نام های محمدتقی فلاحی، رسول بداقی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

محمد تقی فلاحی، دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران و رسول بداقی، بازرس کانون معلمان تهران است.

تجمع روز جاری به دعوت شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران از ساعات اولیه صبح در بسیاری از استان‌های کشور برگزار شده بود.

این شورا پیشتر با صدور فراخوانی از معلمین و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور خواسته بود که در این روز برابر با روز معلم با حضور در مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و استان های مختلف کشور در راستای پیگیری مطالبات صنفی و آموزشی و در اعتراض به عدم توجه مسئولان به مطالبات بر حق فرهنگیان اعتراض کنند.

این شورا ساعاتی پیش با صدور قطعنامه ای دلایل برگزاری این تجمعات و مطالبات خود را بیان داشته است در بند این قطعنامه، این شورا آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان صنفی و معلمان زندانی، توقف پرونده سازی علیه فعالان صنفی‌، برقراری حقوق معلمان فعال صنفی محکوم به حبس، اخراج و قطع حقوق شده را خواسته است.

متن قطعنامه در کانال تلگرام توانا نیز منتشر شده است.

درباره رسول بداقی بخوانید:
رسول بداقی؛ سیاست‌ورزی از جایگاه و نگاه یک معلم
https://bit.ly/2P7mfCe .
#معلم #روز_معلم #رسول_بداقی #محمدتقی_فلاحی

  .
  تجمع اعتراضی معلمان؛ دو تن از اعضای کانون صنفی معلمان بازداشت شدند

  در جریان تجمع اعتراضی روز جاری معلمان که همزمان با روز معلم و به دعوت شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شده بود، محمدتقی فلاحی و رسول بداقی دو تن از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
  .
  کانال شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، امروز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۸، دو تن از اعضای کانون صنفی معلمان تهران به نام های محمدتقی فلاحی، رسول بداقی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

  محمد تقی فلاحی، دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران و رسول بداقی، بازرس کانون معلمان تهران است.

  تجمع روز جاری به دعوت شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران از ساعات اولیه صبح در بسیاری از استان‌های کشور برگزار شده بود.

  این شورا پیشتر با صدور فراخوانی از معلمین و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور خواسته بود که در این روز برابر با روز معلم با حضور در مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و استان های مختلف کشور در راستای پیگیری مطالبات صنفی و آموزشی و در اعتراض به عدم توجه مسئولان به مطالبات بر حق فرهنگیان اعتراض کنند.

  این شورا ساعاتی پیش با صدور قطعنامه ای دلایل برگزاری این تجمعات و مطالبات خود را بیان داشته است در بند این قطعنامه، این شورا آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان صنفی و معلمان زندانی، توقف پرونده سازی علیه فعالان صنفی‌، برقراری حقوق معلمان فعال صنفی محکوم به حبس، اخراج و قطع حقوق شده را خواسته است.

  متن قطعنامه در کانال تلگرام توانا نیز منتشر شده است.

  درباره رسول بداقی بخوانید:
  رسول بداقی؛ سیاست‌ورزی از جایگاه و نگاه یک معلم
  https://bit.ly/2P7mfCe .
  #معلم #روز_معلم #رسول_بداقی #محمدتقی_فلاحی

  1,546 18 2 May, 2019
  .
تجمع اعتراضی معلمان؛ دو تن از اعضای کانون صنفی معلمان بازداشت شدند

خبرگزاری #هرانا – در جریان تجمع اعتراضی روز جاری #معلمان که همزمان با روز معلم و به دعوت شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شده بود، محمدتقی فلاحی و رسول بداقی دو تن از اعضای هیات مدیره #کانون_صنفی_معلمان #تهران توسط نیروهای امنیتی #بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، امروز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۸، دو تن از اعضای کانون صنفی معلمان تهران به نام های #محمدتقی_فلاحی، #رسول_بداقی توسط #نیروهای_امنیتی بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

محمد تقی فلاحی، دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران و رسول بداقی، بازرس کانون معلمان تهران است.

تجمع روز جاری به دعوت شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران از ساعات اولیه صبح در بسیاری از استان‌های کشور برگزار شده بود.
این شورا پیشتر با صدور فراخوانی از معلمین و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور خواسته بود که در این روز برابر با روز معلم با حضور در مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و استان های مختلف کشور در راستای پیگیری مطالبات صنفی و آموزشی و در اعتراض به عدم توجه مسئولان به مطالبات بر حق فرهنگیان اعتراض کنند.
ادامه مطلب »

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20059/

  .
  تجمع اعتراضی معلمان؛ دو تن از اعضای کانون صنفی معلمان بازداشت شدند

  خبرگزاری #هرانا – در جریان تجمع اعتراضی روز جاری #معلمان که همزمان با روز معلم و به دعوت شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شده بود، محمدتقی فلاحی و رسول بداقی دو تن از اعضای هیات مدیره #کانون_صنفی_معلمان #تهران توسط نیروهای امنیتی #بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

  به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، امروز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۸، دو تن از اعضای کانون صنفی معلمان تهران به نام های #محمدتقی_فلاحی ، #رسول_بداقی توسط #نیروهای_امنیتی بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

  محمد تقی فلاحی، دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران و رسول بداقی، بازرس کانون معلمان تهران است.

  تجمع روز جاری به دعوت شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران از ساعات اولیه صبح در بسیاری از استان‌های کشور برگزار شده بود.
  این شورا پیشتر با صدور فراخوانی از معلمین و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور خواسته بود که در این روز برابر با روز معلم با حضور در مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و استان های مختلف کشور در راستای پیگیری مطالبات صنفی و آموزشی و در اعتراض به عدم توجه مسئولان به مطالبات بر حق فرهنگیان اعتراض کنند.
  ادامه مطلب »

  https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20059/

  57 2 2 May, 2019
  به گفته منابع مطلع، #محمدتقی_فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران که در تجمع۲۰ اردیبهشت بازداشت شد، امروز با «دست بند و پابند» به دادسرای اوین منتقل شد

  به گفته منابع مطلع، #محمدتقی_فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران که در تجمع۲۰ اردیبهشت بازداشت شد، امروز با «دست بند و پابند» به دادسرای اوین منتقل شد

  426 7 13 May, 2018
  شماری از #معلمان بازداشت شده در روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت در تجمع معلمان در مقابل سازمان برنامه و بودجه به #دادسرای_اوین منتقل شده‌اند. کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام امروز جمعه ۲۱ اردیبهشت خبر داد #محمدتقی_فلاحی، دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران، #رسول_بداقی، بازرس کانون صنفی معلمان تهران، #رحمان_عابدینی، عضو هیات مدیره کانون البرز، اسماعیل گرامی، حسین غلامی و خانم عالیه اقدام‌دوست، با دست‌بند و پابند به دادسرای اوین منتقل شده‌اند. برای این افراد مبلغ ۵۰ میلیون تومان #وثیقه تعیین شده است اما بازداشت‌شدگان این وثیقه را نپذیرفته‌اند و به آنها گفته شده به #زندان منتقل خواهند شد. همچنان از محل نگهداری #محمد_حبیبی، عضو هیات مدیره کانون معلمان تهران که با اعمال خشونت دستگیر شده بود اطلاعی در دست نیست.

  شماری از #معلمان بازداشت شده در روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت در تجمع معلمان در مقابل سازمان برنامه و بودجه به #دادسرای_اوین منتقل شده‌اند. کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام امروز جمعه ۲۱ اردیبهشت خبر داد #محمدتقی_فلاحی ، دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران، #رسول_بداقی ، بازرس کانون صنفی معلمان تهران، #رحمان_عابدینی ، عضو هیات مدیره کانون البرز، اسماعیل گرامی، حسین غلامی و خانم عالیه اقدام‌دوست، با دست‌بند و پابند به دادسرای اوین منتقل شده‌اند. برای این افراد مبلغ ۵۰ میلیون تومان #وثیقه تعیین شده است اما بازداشت‌شدگان این وثیقه را نپذیرفته‌اند و به آنها گفته شده به #زندان منتقل خواهند شد. همچنان از محل نگهداری #محمد_حبیبی ، عضو هیات مدیره کانون معلمان تهران که با اعمال خشونت دستگیر شده بود اطلاعی در دست نیست.

  70 1 11 May, 2018
  سحام نیوز- #محمدتقی_فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان تهران که در تجمع بیست اردیبهشت معلمان بازداشت شده بود، امروز با «دست بند و پابند» به دادسرای اوین منتقل شد
@amadnews.official #آمدنیوز

  سحام نیوز- #محمدتقی_فلاحی ، دبیر کانون صنفی معلمان تهران که در تجمع بیست اردیبهشت معلمان بازداشت شده بود، امروز با «دست بند و پابند» به دادسرای اوین منتقل شد
  @amadnews.official #آمدنیوز

  7,788 227 11 May, 2018

Top #محمدتقی_فلاحی posts

  بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان علیه سرکوب
ما می ایستیم این پیام شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، کارگرا ن و مردم معترض
بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به ادامه سرکوب فعالان صنفی

به دنبال فراخوان شورای هماهنگی به تجمع در روز معلم و استقبال فرهنگیان در ده‌ها شهر ، شاهد دور جدیدی از پرونده‌سازی و سرکوب فعالان صنفی بودیم. فشارها پیش از تجمع با احضار فعالان در استان‌های مختلف شروع شد تا مانع از برگزاری تجمع گردد اما تجمع با تمام فشارها برگزار گردید و نیروهای امنیتی در اقدامی خشونت آمیز به تجمع تهران حمله نموده و دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران و بازرس این تشکل آقایان #محمدتقی_فلاحی و #رسول_بداقی به همراه هفت نفر دیگر را دستگیر نمودند اما روند برخورد و سرکوب به تهران محدود نگردید و در اقدامی ظالمانه حکم زندان فعال صنفی، آقای #محمدعلی_زحمتکش در شیراز به اجرا در آمد و متعاقب آن آقای #یاسر_امینی_آذر در مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
ما در حالی اردیبهشت ماه را پشت سر گذاشتیم که در روزهای پایانی منزل فعالان صنفی استان مازندران، آقایان #حسین_سلامی،#علیرضا_قربانی و #محمدصادق_وفایی مورد تفتیش قرار گرفت و آنان بعد از بازجویی در پلیس امنیت به دادگاه احضار شده‌اند در مشهد آقای #محمدحسین_سپهری به دادگاه فراخوانده شده و در کرج خانم #نسرین_بهمن_پور برای چندمین بار توسط پلیس امنیت احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌است. این احضارها در حالی صورت می‌گیرد که برای تعداد زیادی از معلمان توسط حراست‌ها و هیات تخلفات اداری پرونده‌سازی شده‌است اما نکته مهم ایستادگی فعالان و دفاع آنان از حقوق صنفی و آموزشی فرهنگیان است.
شورای هماهنگی ضمن اعلام حمایت از تمام فعالان صنفی، از تمام معلمان آزادی‌خواه، عدالت‌طلب و مطالبه‌گر بخصوص معلمان دربند بخاطر پایداری و مقاومت در مسیر سخت مطالبه‌گری تشکر و قدردانی می‌نماید و با توجه به دور جدید برخورد و سرکوب فعالان صنفی اعلام می‌کند :

۱. ما هر نوع پرونده‌سازی یا اجرای حکم زندان فعالان صنفی را محکوم می‌کنیم و خواهان آزادی بدون قید و شرط تمام معلمان دربند هستیم.

۲. ما نسبت به عواقب سرکوب جنبش معلمان به نهادهای امنیتی، دولت ، مجلس و قوه‌قضاییه هشدار می‌دهیم و تاکید می‌کنیم مطالبات صنفی و آموزشی فرهنگیان دست یافتنی است و پرونده‌سازی، اخراج، تبعید و زندان تاکنون نتوانسته روند مطالبه‌گری فرهنگیان را متوقف نمایند ما برای احقاق حقوق معلمان و دانش‌آموزان آماده فداکاری هستیم.

ادامه 👇 👇 👇

  بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان علیه سرکوب
  ما می ایستیم این پیام شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، کارگرا ن و مردم معترض
  بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به ادامه سرکوب فعالان صنفی

  به دنبال فراخوان شورای هماهنگی به تجمع در روز معلم و استقبال فرهنگیان در ده‌ها شهر ، شاهد دور جدیدی از پرونده‌سازی و سرکوب فعالان صنفی بودیم. فشارها پیش از تجمع با احضار فعالان در استان‌های مختلف شروع شد تا مانع از برگزاری تجمع گردد اما تجمع با تمام فشارها برگزار گردید و نیروهای امنیتی در اقدامی خشونت آمیز به تجمع تهران حمله نموده و دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران و بازرس این تشکل آقایان #محمدتقی_فلاحی و #رسول_بداقی به همراه هفت نفر دیگر را دستگیر نمودند اما روند برخورد و سرکوب به تهران محدود نگردید و در اقدامی ظالمانه حکم زندان فعال صنفی، آقای #محمدعلی_زحمتکش در شیراز به اجرا در آمد و متعاقب آن آقای #یاسر_امینی_آذر در مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
  ما در حالی اردیبهشت ماه را پشت سر گذاشتیم که در روزهای پایانی منزل فعالان صنفی استان مازندران، آقایان #حسین_سلامی ، #علیرضا_قربانی و #محمدصادق_وفایی مورد تفتیش قرار گرفت و آنان بعد از بازجویی در پلیس امنیت به دادگاه احضار شده‌اند در مشهد آقای #محمدحسین_سپهری به دادگاه فراخوانده شده و در کرج خانم #نسرین_بهمن_پور برای چندمین بار توسط پلیس امنیت احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌است. این احضارها در حالی صورت می‌گیرد که برای تعداد زیادی از معلمان توسط حراست‌ها و هیات تخلفات اداری پرونده‌سازی شده‌است اما نکته مهم ایستادگی فعالان و دفاع آنان از حقوق صنفی و آموزشی فرهنگیان است.
  شورای هماهنگی ضمن اعلام حمایت از تمام فعالان صنفی، از تمام معلمان آزادی‌خواه، عدالت‌طلب و مطالبه‌گر بخصوص معلمان دربند بخاطر پایداری و مقاومت در مسیر سخت مطالبه‌گری تشکر و قدردانی می‌نماید و با توجه به دور جدید برخورد و سرکوب فعالان صنفی اعلام می‌کند :

  ۱. ما هر نوع پرونده‌سازی یا اجرای حکم زندان فعالان صنفی را محکوم می‌کنیم و خواهان آزادی بدون قید و شرط تمام معلمان دربند هستیم.

  ۲. ما نسبت به عواقب سرکوب جنبش معلمان به نهادهای امنیتی، دولت ، مجلس و قوه‌قضاییه هشدار می‌دهیم و تاکید می‌کنیم مطالبات صنفی و آموزشی فرهنگیان دست یافتنی است و پرونده‌سازی، اخراج، تبعید و زندان تاکنون نتوانسته روند مطالبه‌گری فرهنگیان را متوقف نمایند ما برای احقاق حقوق معلمان و دانش‌آموزان آماده فداکاری هستیم.

  ادامه 👇 👇 👇

  29 2 27 May, 2019

Advertisements

  #یادداشتهای_اوین

بازداشت فعالان صنفی پاسخ مطالبات صنفی نیست!

1- سال گذشته در چنین روزهایی پاسخ دهنده سوالات نهاد بازداشت کننده بودم ، بحث کلی این بود که با بازداشت من بساط تجمعات خیابانی برچیده می شود ، چنین توهمی از جایگاه خود نداشتم و در عین حال واجد تحلیلی مشخص از شرایطی عینی بودم . تا زمانی که مطالبات و خواسته های مشروع معلمان و کارگران بی پاسخ می ماند و ساختار معیوب کنونی در حوزه آموزش و دستمزد تداوم دارد این اعتراضات ادامه خواهد داشت . درواقع علت اصلی مشکلات ، عینی است و حضور در خیابان معلول آن است . تجربه امسال نشان داد چنین تحلیلی به واقعیت نزدیک تر است از طرف دیگر کنش های تشکل های صنفی چه معلمی و چه کارگری ، نوعی فعالیت سندیکالیستی است . در سندیکا خواسته ها در سطح مطالبات صنفی باقی می ماند از همین جهت است که در ادبیات رادیکال چنین کنش هایی رفرمیستی تلقی می شود .

2- در طول سال های فعالیتم در کانون صنفی معلمان یکی از افتخاراتم همکاری با #محمدتقی_فلاحی ، دبیر کل کانون صنفی معلمان است . فردی اصول مند با تدبیر و مهمتر از آن شخصیتی اخلاق مدار .
سبک خاص فعالیت ، ایشان را میان همگان به صفات میانه روی و عقلانیت شهره ساخته بود .
بازداشت چنین فردی آن هم به چنین شکلی بی گمان ناشی از نوعی استیصال در نهاد بازداشت کننده است .سطح گسترده بازداشت ها چه در میان معلمان و چه کارگران، ناشی از ناآگاهی عمیق در نهادهای امنیتی است. گیرم که همه کنش های صنفی متوقف شده و همه افراد تاثیرگذار در تشکل های معلمی و کارگری بازداشت شوند، در فقدان این تشکل های مدنی و در شرایط بر زمین ماندن مطالبات و تداوم مشکلات عینی ، اعتراضات ناپدید نمی شود، اما بی گمان شکل آن تغییر می یابد . اگر سقف مطالبات سندیکایی صنفی است ، کف خواسته ها در اعتراضات توده ای حتما سیاسی است . دستیابی به شناخت پیرامون چنین تفاوتی نیازمند مطالعه گسترده ای نیست، اما فقدان آن حتما نشانه همان استیصال است.
#محمدحبيبي
#زندان_اوین
پانزدهم اردیبهشت هزار و سیصدو نود و هشت

  #یادداشتهای_اوین

  بازداشت فعالان صنفی پاسخ مطالبات صنفی نیست!

  1- سال گذشته در چنین روزهایی پاسخ دهنده سوالات نهاد بازداشت کننده بودم ، بحث کلی این بود که با بازداشت من بساط تجمعات خیابانی برچیده می شود ، چنین توهمی از جایگاه خود نداشتم و در عین حال واجد تحلیلی مشخص از شرایطی عینی بودم . تا زمانی که مطالبات و خواسته های مشروع معلمان و کارگران بی پاسخ می ماند و ساختار معیوب کنونی در حوزه آموزش و دستمزد تداوم دارد این اعتراضات ادامه خواهد داشت . درواقع علت اصلی مشکلات ، عینی است و حضور در خیابان معلول آن است . تجربه امسال نشان داد چنین تحلیلی به واقعیت نزدیک تر است از طرف دیگر کنش های تشکل های صنفی چه معلمی و چه کارگری ، نوعی فعالیت سندیکالیستی است . در سندیکا خواسته ها در سطح مطالبات صنفی باقی می ماند از همین جهت است که در ادبیات رادیکال چنین کنش هایی رفرمیستی تلقی می شود .

  2- در طول سال های فعالیتم در کانون صنفی معلمان یکی از افتخاراتم همکاری با #محمدتقی_فلاحی ، دبیر کل کانون صنفی معلمان است . فردی اصول مند با تدبیر و مهمتر از آن شخصیتی اخلاق مدار .
  سبک خاص فعالیت ، ایشان را میان همگان به صفات میانه روی و عقلانیت شهره ساخته بود .
  بازداشت چنین فردی آن هم به چنین شکلی بی گمان ناشی از نوعی استیصال در نهاد بازداشت کننده است .سطح گسترده بازداشت ها چه در میان معلمان و چه کارگران، ناشی از ناآگاهی عمیق در نهادهای امنیتی است. گیرم که همه کنش های صنفی متوقف شده و همه افراد تاثیرگذار در تشکل های معلمی و کارگری بازداشت شوند، در فقدان این تشکل های مدنی و در شرایط بر زمین ماندن مطالبات و تداوم مشکلات عینی ، اعتراضات ناپدید نمی شود، اما بی گمان شکل آن تغییر می یابد . اگر سقف مطالبات سندیکایی صنفی است ، کف خواسته ها در اعتراضات توده ای حتما سیاسی است . دستیابی به شناخت پیرامون چنین تفاوتی نیازمند مطالعه گسترده ای نیست، اما فقدان آن حتما نشانه همان استیصال است.
  #محمدحبيبي
  #زندان_اوین
  پانزدهم اردیبهشت هزار و سیصدو نود و هشت

  5 0 5 May, 2019
  🔴یادداشتهای_اوین 🔻بازداشت فعالان صنفی پاسخ مطالبات صنفی نیست!
🖌 #محمد_حبیبی

1- سال گذشته در چنین روزهایی پاسخ دهنده سوالات نهاد بازداشت کننده بودم ، بحث کلی این بود که با بازداشت من بساط تجمعات خیابانی برچیده می شود ، چنین توهمی از جایگاه خود نداشتم و در عین حال واجد تحلیلی مشخص از شرایطی عینی بودم . تا زمانی که مطالبات و خواسته های مشروع معلمان و کارگران بی پاسخ می ماند و ساختار معیوب کنونی در حوزه آموزش و دستمزد تداوم دارد این اعتراضات ادامه خواهد داشت . درواقع علت اصلی مشکلات ، عینی است و حضور در خیابان معلول آن است . تجربه امسال نشان داد چنین تحلیلی به واقعیت نزدیک تر است از طرف دیگر کنش های تشکل های صنفی چه معلمی و چه کارگری ، نوعی فعالیت سندیکالیستی است . در سندیکا خواسته ها در سطح مطالبات صنفی باقی می ماند از همین جهت است که در ادبیات رادیکال چنین کنش هایی رفرمیستی تلقی می شود .

2- در طول سال های فعالیتم در کانون صنفی معلمان یکی از افتخاراتم همکاری با #محمدتقی_فلاحی ، دبیر کل کانون صنفی معلمان است . فردی اصول مند با تدبیر و مهمتر از آن شخصیتی اخلاق مدار .
سبک خاص فعالیت ، ایشان را میان همگان به صفات میانه روی و عقلانیت شهره ساخته بود .
بازداشت چنین فردی آن هم به چنین شکلی بی گمان ناشی از نوعی استیصال در نهاد بازداشت کننده است .سطح گسترده بازداشت ها چه در میان معلمان و چه کارگران، ناشی از ناآگاهی عمیق در نهادهای امنیتی است. گیرم که همه کنش های صنفی متوقف شده و همه افراد تاثیرگذار در تشکل های معلمی و کارگری بازداشت شوند، در فقدان این تشکل های مدنی و در شرایط بر زمین ماندن مطالبات و تداوم مشکلات عینی ، اعتراضات ناپدید نمی شود، اما بی گمان شکل آن تغییر می یابد . اگر سقف مطالبات سندیکایی صنفی است ، کف خواسته ها در اعتراضات توده ای حتما سیاسی است . دستیابی به شناخت پیرامون چنین تفاوتی نیازمند مطالعه گسترده ای نیست، اما فقدان آن حتما نشانه همان استیصال است.
#محمدحبيبي
#زندان_اوین
پانزدهم اردیبهشت هزار و سیصدو نود و هشت
 منتشر شده در سايت جامعه نو

  🔴یادداشتهای_اوین 🔻بازداشت فعالان صنفی پاسخ مطالبات صنفی نیست!
  🖌 #محمد_حبیبی

  1- سال گذشته در چنین روزهایی پاسخ دهنده سوالات نهاد بازداشت کننده بودم ، بحث کلی این بود که با بازداشت من بساط تجمعات خیابانی برچیده می شود ، چنین توهمی از جایگاه خود نداشتم و در عین حال واجد تحلیلی مشخص از شرایطی عینی بودم . تا زمانی که مطالبات و خواسته های مشروع معلمان و کارگران بی پاسخ می ماند و ساختار معیوب کنونی در حوزه آموزش و دستمزد تداوم دارد این اعتراضات ادامه خواهد داشت . درواقع علت اصلی مشکلات ، عینی است و حضور در خیابان معلول آن است . تجربه امسال نشان داد چنین تحلیلی به واقعیت نزدیک تر است از طرف دیگر کنش های تشکل های صنفی چه معلمی و چه کارگری ، نوعی فعالیت سندیکالیستی است . در سندیکا خواسته ها در سطح مطالبات صنفی باقی می ماند از همین جهت است که در ادبیات رادیکال چنین کنش هایی رفرمیستی تلقی می شود .

  2- در طول سال های فعالیتم در کانون صنفی معلمان یکی از افتخاراتم همکاری با #محمدتقی_فلاحی ، دبیر کل کانون صنفی معلمان است . فردی اصول مند با تدبیر و مهمتر از آن شخصیتی اخلاق مدار .
  سبک خاص فعالیت ، ایشان را میان همگان به صفات میانه روی و عقلانیت شهره ساخته بود .
  بازداشت چنین فردی آن هم به چنین شکلی بی گمان ناشی از نوعی استیصال در نهاد بازداشت کننده است .سطح گسترده بازداشت ها چه در میان معلمان و چه کارگران، ناشی از ناآگاهی عمیق در نهادهای امنیتی است. گیرم که همه کنش های صنفی متوقف شده و همه افراد تاثیرگذار در تشکل های معلمی و کارگری بازداشت شوند، در فقدان این تشکل های مدنی و در شرایط بر زمین ماندن مطالبات و تداوم مشکلات عینی ، اعتراضات ناپدید نمی شود، اما بی گمان شکل آن تغییر می یابد . اگر سقف مطالبات سندیکایی صنفی است ، کف خواسته ها در اعتراضات توده ای حتما سیاسی است . دستیابی به شناخت پیرامون چنین تفاوتی نیازمند مطالعه گسترده ای نیست، اما فقدان آن حتما نشانه همان استیصال است.
  #محمدحبيبي
  #زندان_اوین
  پانزدهم اردیبهشت هزار و سیصدو نود و هشت
  منتشر شده در سايت جامعه نو

  26 0 6 May, 2019

Advertisements

  🔴امروز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، محمدتقی فلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران از زندان تهران بزرگ«فشافویه» آزاد شد. این فعال صنفی در پی تجمع اعتراضی سراسری فرهنگیان ایران که به مناسبت روز معلم در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸برگزار شده بود به همراه رسول بداقی دیگر فعال صنفی فرهنگیان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. 🔷سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 🔆برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. #معلم #فرهنگی #فعال_صنفی #معلمان_ایران #محمدتقی_فلاحی #معلمان_ایران #قم #یزد #گرگان #بازداشت #آزادی #قرار_وثیقه #سرکوب #قرار_کفالت #شهریار #قزوین #ملایر #کردستان #فعال_صنفی_فرهنگیان

  🔴امروز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، محمدتقی فلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران از زندان تهران بزرگ«فشافویه» آزاد شد. این فعال صنفی در پی تجمع اعتراضی سراسری فرهنگیان ایران که به مناسبت روز معلم در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸برگزار شده بود به همراه رسول بداقی دیگر فعال صنفی فرهنگیان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. 🔷سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 🔆برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. #معلم #فرهنگی #فعال_صنفی #معلمان_ایران #محمدتقی_فلاحی #معلمان_ایران #قم #یزد #گرگان #بازداشت #آزادی #قرار_وثیقه #سرکوب #قرار_کفالت #شهریار #قزوین #ملایر #کردستان #فعال_صنفی_فرهنگیان

  4 0 9 May, 2019
  🔴روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز معلم, “رسول بداقی” و “محمد فلاحی” دو تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی معلمان و فعالان صنفی که در جریان این تجمعات فعالیت داشتند پس از اتمام تجمع توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. تعداد افراد بازداشت شده بیشتر از اسامی اعلام شده است. تاکنون سه نفر از زنان فرهنگی بازداشت شده نیز آزاد شدند. 🔷این تجمع اعتراضی با فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، امروز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ مقارن با روز معلم، معلمان کشور در ادارات آموزش و پرورش دست به تجمع زدند. 🔆سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 🔶برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 
#رسول_بداقی #محمد_فلاحی #محمدتقی_فلاحی #فعال_صنفی #معلم #فرهنگی #اعتصاب #اعتراضات_سراسری #روز_معلم #سرکوب_آزادی #سرکوب_آزادی_بیان #فرهنگی #آموزش #پرورش #فرهنگیان #فعال_صنفی_معلمان #تهران #ملارد #زنجان #شیراز #همدان #یزد #کاشان #ابهر #رودهن

  🔴روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز معلم, “رسول بداقی” و “محمد فلاحی” دو تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی معلمان و فعالان صنفی که در جریان این تجمعات فعالیت داشتند پس از اتمام تجمع توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. تعداد افراد بازداشت شده بیشتر از اسامی اعلام شده است. تاکنون سه نفر از زنان فرهنگی بازداشت شده نیز آزاد شدند. 🔷این تجمع اعتراضی با فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، امروز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ مقارن با روز معلم، معلمان کشور در ادارات آموزش و پرورش دست به تجمع زدند. 🔆سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 🔶برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
  #رسول_بداقی #محمد_فلاحی #محمدتقی_فلاحی #فعال_صنفی #معلم #فرهنگی #اعتصاب #اعتراضات_سراسری #روز_معلم #سرکوب_آزادی #سرکوب_آزادی_بیان #فرهنگی #آموزش #پرورش #فرهنگیان #فعال_صنفی_معلمان #تهران #ملارد #زنجان #شیراز #همدان #یزد #کاشان #ابهر #رودهن

  4 1 4 May, 2019
  هرانا: در جریان #تجمع اعتراضی امروز که همزمان با #روز_معلم و به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شده بود، #محمدتقی_فلاحی و #رسول_بداقی دو تن از اعضای هیات مدیره #کانون_صنفی_معلمان #تهران توسط نیروهای امنیتی #بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
این شورا ساعاتی پیش با صدور قطعنامه‌ای دلایل برگزاری این تجمعات و مطالبات خود را بیان داشته است در بند این قطعنامه، این شورا آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان صنفی و معلمان زندانی، توقف پرونده سازی علیه فعالان صنفی‌، برقراری حقوق #معلمان #فعال_صنفی محکوم به حبس، اخراج و قطع حقوق شده را خواسته است.
ایران، خشونت دولتی شاخصی در تحلیل اوضاع جامعه مدنی:
https://www.iranrights.org/fa/library/document/320/irans-resilient-civil-society-the-untold-story-of-the-fight-for-human-rights

@IranRights

  هرانا: در جریان #تجمع اعتراضی امروز که همزمان با #روز_معلم و به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شده بود، #محمدتقی_فلاحی و #رسول_بداقی دو تن از اعضای هیات مدیره #کانون_صنفی_معلمان #تهران توسط نیروهای امنیتی #بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
  این شورا ساعاتی پیش با صدور قطعنامه‌ای دلایل برگزاری این تجمعات و مطالبات خود را بیان داشته است در بند این قطعنامه، این شورا آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان صنفی و معلمان زندانی، توقف پرونده سازی علیه فعالان صنفی‌، برقراری حقوق #معلمان #فعال_صنفی محکوم به حبس، اخراج و قطع حقوق شده را خواسته است.
  ایران، خشونت دولتی شاخصی در تحلیل اوضاع جامعه مدنی:
  https://www.iranrights.org/fa/library/document/320/irans-resilient-civil-society-the-untold-story-of-the-fight-for-human-rights

  @IranRights

  21 1 2 May, 2019

Advertisements

  .
یه‌جورایی شاید برام عادی شده وقتی که بهم خبر میدن که دایی‌ محسن رو گرفتن جلو #مجلس !
دلیلش هم که واضح، #معلم !
اولین باری که یه کتاب تو حوزه‌ی #علوم_سیاسی داد بهم که بخونم،کتاب "موانع توسعه سیاسی در ایران_حسین بشیریه"بود. یه درسی که گرفتم این بود که مهم نیست کی چی میگه،ببین چی میگه. وقتی که تو دوران بسته بودن مغزم، میرفتم جلو کتابخونه‌اش و یه کتاب برمیداشتم یا خودش میگفت یا هنوزم میگه این کتاب رو بخون،انگار که هر دفعه دید من رو نسبت به خیلی از مسائل بازتر می‌کنه. همیشه از این باز شدن دیدم هم خوشحالم هم ناراحت و عصبانی! این درس گرفتن‌ها از یه معلمی که دغدغه‌اش چیزیه که شاید دغدغه خیلی‌ها نباشه خیلی باارزشه.
اگه بخوام روز معلم رو گرامی بدارم،بیشتر باید تسلیت بگم تا تبریک!
چون معلمی که فقط به فکر روزمرگی‌های خودش باشه رو باید بهش تبریک گفت ولی وقتی امثال این آدم دغدغه‌شون چیز دیگه‌اییه برای این ملت باید تسلیت گفت!
قطعا اگه یه آدم تریبون داری بود الان دنیا براش سینه چاک میداد و یه مشت سلبریتی بی همه‌چیز هم هشتگش رو تو توییتر ترند می‌کردن!
خلاصه که یکی از خنده‌دارترین حرف‌هایی که همیشه زدن این بوده که "معلمی شغل انبیاست"
البته کدوم انبیا الله اعلم!
.
#جای_معلم_زندان_نیست #محمدتقی_فلاحی #رسول_بداغی #ایران

  .
  یه‌جورایی شاید برام عادی شده وقتی که بهم خبر میدن که دایی‌ محسن رو گرفتن جلو #مجلس !
  دلیلش هم که واضح، #معلم !
  اولین باری که یه کتاب تو حوزه‌ی #علوم_سیاسی داد بهم که بخونم،کتاب "موانع توسعه سیاسی در ایران_حسین بشیریه"بود. یه درسی که گرفتم این بود که مهم نیست کی چی میگه،ببین چی میگه. وقتی که تو دوران بسته بودن مغزم، میرفتم جلو کتابخونه‌اش و یه کتاب برمیداشتم یا خودش میگفت یا هنوزم میگه این کتاب رو بخون،انگار که هر دفعه دید من رو نسبت به خیلی از مسائل بازتر می‌کنه. همیشه از این باز شدن دیدم هم خوشحالم هم ناراحت و عصبانی! این درس گرفتن‌ها از یه معلمی که دغدغه‌اش چیزیه که شاید دغدغه خیلی‌ها نباشه خیلی باارزشه.
  اگه بخوام روز معلم رو گرامی بدارم،بیشتر باید تسلیت بگم تا تبریک!
  چون معلمی که فقط به فکر روزمرگی‌های خودش باشه رو باید بهش تبریک گفت ولی وقتی امثال این آدم دغدغه‌شون چیز دیگه‌اییه برای این ملت باید تسلیت گفت!
  قطعا اگه یه آدم تریبون داری بود الان دنیا براش سینه چاک میداد و یه مشت سلبریتی بی همه‌چیز هم هشتگش رو تو توییتر ترند می‌کردن!
  خلاصه که یکی از خنده‌دارترین حرف‌هایی که همیشه زدن این بوده که "معلمی شغل انبیاست"
  البته کدوم انبیا الله اعلم!
  .
  #جای_معلم_زندان_نیست #محمدتقی_فلاحی #رسول_بداغی #ایران

  100 4 3 May, 2019
  #یادداشتهای_اوین

بازداشت فعالان صنفی پاسخ مطالبات صنفی نیست!

1- سال گذشته در چنین روزهایی پاسخ دهنده سوالات نهاد بازداشت کننده بودم ، بحث کلی این بود که با بازداشت من بساط تجمعات خیابانی برچیده می شود ، چنین توهمی از جایگاه خود نداشتم و در عین حال واجد تحلیلی مشخص از شرایطی عینی بودم . تا زمانی که مطالبات و خواسته های مشروع معلمان و کارگران بی پاسخ می ماند و ساختار معیوب کنونی در حوزه آموزش و دستمزد تداوم دارد این اعتراضات ادامه خواهد داشت . درواقع علت اصلی مشکلات ، عینی است و حضور در خیابان معلول آن است . تجربه امسال نشان داد چنین تحلیلی به واقعیت نزدیک تر است از طرف دیگر کنش های تشکل های صنفی چه معلمی و چه کارگری ، نوعی فعالیت سندیکالیستی است . در سندیکا خواسته ها در سطح مطالبات صنفی باقی می ماند از همین جهت است که در ادبیات رادیکال چنین کنش هایی رفرمیستی تلقی می شود .

2- در طول سال های فعالیتم در کانون صنفی معلمان یکی از افتخاراتم همکاری با #محمدتقی_فلاحی ، دبیر کل کانون صنفی معلمان است . فردی اصول مند با تدبیر و مهمتر از آن شخصیتی اخلاق مدار .
سبک خاص فعالیت ، ایشان را میان همگان به صفات میانه روی و عقلانیت شهره ساخته بود .
بازداشت چنین فردی آن هم به چنین شکلی بی گمان ناشی از نوعی استیصال در نهاد بازداشت کننده است .سطح گسترده بازداشت ها چه در میان معلمان و چه کارگران، ناشی از ناآگاهی عمیق در نهادهای امنیتی است. گیرم که همه کنش های صنفی متوقف شده و همه افراد تاثیرگذار در تشکل های معلمی و کارگری بازداشت شوند، در فقدان این تشکل های مدنی و در شرایط بر زمین ماندن مطالبات و تداوم مشکلات عینی ، اعتراضات ناپدید نمی شود، اما بی گمان شکل آن تغییر می یابد . اگر سقف مطالبات سندیکایی صنفی است ، کف خواسته ها در اعتراضات توده ای حتما سیاسی است . دستیابی به شناخت پیرامون چنین تفاوتی نیازمند مطالعه گسترده ای نیست، اما فقدان آن حتما نشانه همان استیصال است.
#محمدحبيبي
#زندان_اوین
پانزدهم اردیبهشت هزار و سیصدو نود و هشت

  #یادداشتهای_اوین

  بازداشت فعالان صنفی پاسخ مطالبات صنفی نیست!

  1- سال گذشته در چنین روزهایی پاسخ دهنده سوالات نهاد بازداشت کننده بودم ، بحث کلی این بود که با بازداشت من بساط تجمعات خیابانی برچیده می شود ، چنین توهمی از جایگاه خود نداشتم و در عین حال واجد تحلیلی مشخص از شرایطی عینی بودم . تا زمانی که مطالبات و خواسته های مشروع معلمان و کارگران بی پاسخ می ماند و ساختار معیوب کنونی در حوزه آموزش و دستمزد تداوم دارد این اعتراضات ادامه خواهد داشت . درواقع علت اصلی مشکلات ، عینی است و حضور در خیابان معلول آن است . تجربه امسال نشان داد چنین تحلیلی به واقعیت نزدیک تر است از طرف دیگر کنش های تشکل های صنفی چه معلمی و چه کارگری ، نوعی فعالیت سندیکالیستی است . در سندیکا خواسته ها در سطح مطالبات صنفی باقی می ماند از همین جهت است که در ادبیات رادیکال چنین کنش هایی رفرمیستی تلقی می شود .

  2- در طول سال های فعالیتم در کانون صنفی معلمان یکی از افتخاراتم همکاری با #محمدتقی_فلاحی ، دبیر کل کانون صنفی معلمان است . فردی اصول مند با تدبیر و مهمتر از آن شخصیتی اخلاق مدار .
  سبک خاص فعالیت ، ایشان را میان همگان به صفات میانه روی و عقلانیت شهره ساخته بود .
  بازداشت چنین فردی آن هم به چنین شکلی بی گمان ناشی از نوعی استیصال در نهاد بازداشت کننده است .سطح گسترده بازداشت ها چه در میان معلمان و چه کارگران، ناشی از ناآگاهی عمیق در نهادهای امنیتی است. گیرم که همه کنش های صنفی متوقف شده و همه افراد تاثیرگذار در تشکل های معلمی و کارگری بازداشت شوند، در فقدان این تشکل های مدنی و در شرایط بر زمین ماندن مطالبات و تداوم مشکلات عینی ، اعتراضات ناپدید نمی شود، اما بی گمان شکل آن تغییر می یابد . اگر سقف مطالبات سندیکایی صنفی است ، کف خواسته ها در اعتراضات توده ای حتما سیاسی است . دستیابی به شناخت پیرامون چنین تفاوتی نیازمند مطالعه گسترده ای نیست، اما فقدان آن حتما نشانه همان استیصال است.
  #محمدحبيبي
  #زندان_اوین
  پانزدهم اردیبهشت هزار و سیصدو نود و هشت

  12 0 5 May, 2019
  ‍ ‍ 🔷️بازداشت فعالان صنفی پاسخ مطالبات صنفی نیست!
#محمد_حبیبی

1- سال گذشته در چنین روزهایی پاسخ دهنده سوالات نهاد بازداشت کننده بودم ، بحث کلی این بود که با بازداشت من بساط تجمعات خیابانی برچیده می شود ، چنین توهمی از جایگاه خود نداشتم و در عین حال واجد تحلیلی مشخص از شرایطی عینی بودم . تا زمانی که مطالبات و خواسته های مشروع معلمان و کارگران بی پاسخ می ماند و ساختار معیوب کنونی در حوزه آموزش و دستمزد تداوم دارد این اعتراضات ادامه خواهد داشت . درواقع علت اصلی مشکلات ، عینی است و حضور در خیابان معلول آن است . تجربه امسال نشان داد چنین تحلیلی به واقعیت نزدیک تر است از طرف دیگر کنش های تشکل های صنفی چه معلمی و چه کارگری ، نوعی فعالیت سندیکالیستی است . در سندیکا خواسته ها در سطح مطالبات صنفی باقی می ماند از همین جهت است که در ادبیات رادیکال چنین کنش هایی رفرمیستی تلقی می شود .

2- در طول سال های فعالیتم در کانون صنفی معلمان یکی از افتخاراتم همکاری با #محمدتقی_فلاحی ، دبیر کل کانون صنفی معلمان است . فردی اصول مند با تدبیر و مهمتر از آن شخصیتی اخلاق مدار .
سبک خاص فعالیت ، ایشان را میان همگان به صفات میانه روی و عقلانیت شهره ساخته بود .
بازداشت چنین فردی آن هم به چنین شکلی بی گمان ناشی از نوعی استیصال در نهاد بازداشت کننده است .سطح گسترده بازداشت ها چه در میان معلمان و چه کارگران، ناشی از ناآگاهی عمیق در نهادهای امنیتی است. گیرم که همه کنش های صنفی متوقف شده و همه افراد تاثیرگذار در تشکل های معلمی و کارگری بازداشت شوند، در فقدان این تشکل های مدنی و در شرایط بر زمین ماندن مطالبات و تداوم مشکلات عینی ، اعتراضات ناپدید نمی شود، اما بی گمان شکل آن تغییر می یابد . اگر سقف مطالبات سندیکایی صنفی است ، کف خواسته ها در اعتراضات توده ای حتما سیاسی است . دستیابی به شناخت پیرامون چنین تفاوتی نیازمند مطالعه گسترده ای نیست، اما فقدان آن حتما نشانه همان استیصال است.
#محمدحبيبي
#زندان_اوین
۱۵ اردیبهشت۹۸

#جای_معلم_زندان_نیست 
#معلم_زندانی_آزاد_باید_گردد 
#اکرم_نصیریان
#هاله_صفرزاده
#اسماعیل_عبدی
#محمد_حبیبی
#محمود_بهشتی
#روح_الله_مردانی
#عبدالرضا_قنبری
#رسول_بداقی
#محمد_فلاحی

@nedaeziran

  ‍ ‍ 🔷️بازداشت فعالان صنفی پاسخ مطالبات صنفی نیست!
  #محمد_حبیبی

  1- سال گذشته در چنین روزهایی پاسخ دهنده سوالات نهاد بازداشت کننده بودم ، بحث کلی این بود که با بازداشت من بساط تجمعات خیابانی برچیده می شود ، چنین توهمی از جایگاه خود نداشتم و در عین حال واجد تحلیلی مشخص از شرایطی عینی بودم . تا زمانی که مطالبات و خواسته های مشروع معلمان و کارگران بی پاسخ می ماند و ساختار معیوب کنونی در حوزه آموزش و دستمزد تداوم دارد این اعتراضات ادامه خواهد داشت . درواقع علت اصلی مشکلات ، عینی است و حضور در خیابان معلول آن است . تجربه امسال نشان داد چنین تحلیلی به واقعیت نزدیک تر است از طرف دیگر کنش های تشکل های صنفی چه معلمی و چه کارگری ، نوعی فعالیت سندیکالیستی است . در سندیکا خواسته ها در سطح مطالبات صنفی باقی می ماند از همین جهت است که در ادبیات رادیکال چنین کنش هایی رفرمیستی تلقی می شود .

  2- در طول سال های فعالیتم در کانون صنفی معلمان یکی از افتخاراتم همکاری با #محمدتقی_فلاحی ، دبیر کل کانون صنفی معلمان است . فردی اصول مند با تدبیر و مهمتر از آن شخصیتی اخلاق مدار .
  سبک خاص فعالیت ، ایشان را میان همگان به صفات میانه روی و عقلانیت شهره ساخته بود .
  بازداشت چنین فردی آن هم به چنین شکلی بی گمان ناشی از نوعی استیصال در نهاد بازداشت کننده است .سطح گسترده بازداشت ها چه در میان معلمان و چه کارگران، ناشی از ناآگاهی عمیق در نهادهای امنیتی است. گیرم که همه کنش های صنفی متوقف شده و همه افراد تاثیرگذار در تشکل های معلمی و کارگری بازداشت شوند، در فقدان این تشکل های مدنی و در شرایط بر زمین ماندن مطالبات و تداوم مشکلات عینی ، اعتراضات ناپدید نمی شود، اما بی گمان شکل آن تغییر می یابد . اگر سقف مطالبات سندیکایی صنفی است ، کف خواسته ها در اعتراضات توده ای حتما سیاسی است . دستیابی به شناخت پیرامون چنین تفاوتی نیازمند مطالعه گسترده ای نیست، اما فقدان آن حتما نشانه همان استیصال است.
  #محمدحبيبي
  #زندان_اوین
  ۱۵ اردیبهشت۹۸

  #جای_معلم_زندان_نیست
  #معلم_زندانی_آزاد_باید_گردد
  #اکرم_نصیریان
  #هاله_صفرزاده
  #اسماعیل_عبدی
  #محمد_حبیبی
  #محمود_بهشتی
  #روح_الله_مردانی
  #عبدالرضا_قنبری
  #رسول_بداقی
  #محمد_فلاحی

  @nedaeziran

  71 0 6 May, 2019