#ماکت_سازی Instagram Photos & Videos

ماکت_سازی - 40.1k posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Top #ماکت_سازی posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  ادامه سوال دوستمون که گفت چرا VOLVOFH440 نساختی من نه(۹) ماه شد که دارم فقط نقشه ای همین FH440رو طراحی میکنم البته تا الان هم ناقصه من تا الان چرخ ها و داخلی کابین رو طراحی کردم مونده شاسی و کله که هم طراحیشون میکنم من همین الان میتونم ماکتش رو بسازم ولی مثل این در نمیاد من یکی رو میخوام بسازم که محشره اونم به زودی منتظر همین کیفیت باشید یا حق ..
#ولوو #ماکت #اسکانیا #اف #FH #VOLVO #اهواز #دست_ساز#ماکت #ماکت_سازی #maket

  ادامه سوال دوستمون که گفت چرا VOLVOFH440 نساختی من نه(۹) ماه شد که دارم فقط نقشه ای همین FH440رو طراحی میکنم البته تا الان هم ناقصه من تا الان چرخ ها و داخلی کابین رو طراحی کردم مونده شاسی و کله که هم طراحیشون میکنم من همین الان میتونم ماکتش رو بسازم ولی مثل این در نمیاد من یکی رو میخوام بسازم که محشره اونم به زودی منتظر همین کیفیت باشید یا حق ..
  #ولوو #ماکت #اسکانیا #اف #FH #VOLVO #اهواز #دست_ساز #ماکت #ماکت_سازی #maket

  1,281 66 23 May, 2019