#قانوني Instagram Photos & Videos

قانوني - 16k posts

  .
مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود، اینست که او حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده» های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد.

مالیات بر ارزش افزوده به تمامی خدمات و کالاهایی تعلق می‌گیرد که در برابر پول در داخل کشور داد و ستد می‌شوند، مگر آنکه در قانون برای آن شرایط ویژه، از جمله تخفیف‌هایی در نظر گرفته باشند. کالا هایی که صادر می‌شوند از این مالیات معاف هستند.به همین دلیل گردشگران (که در کشور محل سفر و خرید اقامت رسمی و دائم ندارند) می‌توانند ضمن خرید، از فروشنده «برگه تفکیک بهای خرید و مالیات برارزش افزوده» درخواست کنند. این برگه می‌بایستی ضمن خروج از کشور (حد اکثر سه ماه پس از خرید) توسط اداره گمرک مرزی، پس از رویت اجناس، تأیید شود. خریدار سپس می‌تواند از راه‌های مختلف، از جمله طی سفر بعدی از طریق خود فروشنده یا شرکت‌های ویژه مستقر در بخش ترانزیت فرودگاه یا در خاک کشور مقصد، مالیات پرداختی را دریافت کند.
.
.
دفتر مركزى: ميدان آرژانتين، خ بخارست، نبش هجدهم، ساختمان جردن، طبقه سوم، واحد پانزدهم.
تلفن: ٨٨٥٤٨٠٥٤ ٠٢١ - ٠٩٩٠٠١٢٨٧٩٢ ————————————————————
#حقوق #حقوقي #حقوقى #حقوقى_ها #حقوقیها #حقوق_خوان #حقوقدان #حسابرسی #خدمات_مالی #مالیات #مالیاتی #حقوق_ماليات #مشاوره_مالیاتی #مالیات_سکه #امور_مالیاتی #اظهارنامه #ماليات_بر_ارزش_افزوده #ماليات_مستقيم #حقوق_مالياتى #حقوق_خصوصى #قانون #قانون_مالياتهاى_مستقيم #قانون_ماليات_ارزش_افزوده #قانوني #وكالت #وكيل #وكيل_دادگستري #وكيل_پايه_يك

  .
  مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود، اینست که او حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده» های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد.

  مالیات بر ارزش افزوده به تمامی خدمات و کالاهایی تعلق می‌گیرد که در برابر پول در داخل کشور داد و ستد می‌شوند، مگر آنکه در قانون برای آن شرایط ویژه، از جمله تخفیف‌هایی در نظر گرفته باشند. کالا هایی که صادر می‌شوند از این مالیات معاف هستند.به همین دلیل گردشگران (که در کشور محل سفر و خرید اقامت رسمی و دائم ندارند) می‌توانند ضمن خرید، از فروشنده «برگه تفکیک بهای خرید و مالیات برارزش افزوده» درخواست کنند. این برگه می‌بایستی ضمن خروج از کشور (حد اکثر سه ماه پس از خرید) توسط اداره گمرک مرزی، پس از رویت اجناس، تأیید شود. خریدار سپس می‌تواند از راه‌های مختلف، از جمله طی سفر بعدی از طریق خود فروشنده یا شرکت‌های ویژه مستقر در بخش ترانزیت فرودگاه یا در خاک کشور مقصد، مالیات پرداختی را دریافت کند.
  .
  .
  دفتر مركزى: ميدان آرژانتين، خ بخارست، نبش هجدهم، ساختمان جردن، طبقه سوم، واحد پانزدهم.
  تلفن: ٨٨٥٤٨٠٥٤ ٠٢١ - ٠٩٩٠٠١٢٨٧٩٢ ————————————————————
  #حقوق #حقوقي #حقوقى #حقوقى_ها #حقوقیها #حقوق_خوان #حقوقدان #حسابرسی #خدمات_مالی #مالیات #مالیاتی #حقوق_ماليات #مشاوره_مالیاتی #مالیات_سکه #امور_مالیاتی #اظهارنامه #ماليات_بر_ارزش_افزوده #ماليات_مستقيم #حقوق_مالياتى #حقوق_خصوصى #قانون #قانون_مالياتهاى_مستقيم #قانون_ماليات_ارزش_افزوده #قانوني #وكالت #وكيل #وكيل_دادگستري #وكيل_پايه_يك

  17 0 11 minutes ago
  #اما #پزشكان#فرشته #هستن 
قصور پزشكي...تخلفات و جرايم پزسكان شامل چه مواردي ميشود كه ذيلا بدان پرداخته و توضيح خواهيم داد...تخلفات پزشكان كه مهمترين موارد ان عبارتند از به كار نبردن حداكثر تلاش ممكن جهت معالجه و درمان-سهل انگاري در انجام وظايفو عدم رعايت موازين علمي و شرعيو قانوني افشاي اسرار بيمار و نوع بيماري مگر درصورت استعلام مراجع صالح انجام اعمال خلاف شئون پزشكي،جذب بيمار از طريق وسايل وتبليغات گمراه كننده و كذب....جرايم ناسي از اعمال پزشكي در اين نوع جرايم علاوه بر شخصيت مرتكب كه به فعلو حرفه پزشكي اشتغال داردفعل زيانبار بايد يك عمل پزشكي و درماني تلقي سود.ارتكاب قتل عمد،صدمات بدني،و قتل ترحم اميز وسقط جنين ازمهمترين عناوين جرايم پزشكي است...براي شكايت به چه نهادهاي مراجعه كنيماول.دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم پزشكي كه در اينجا به قصور و تخلفات رسيدگي ميشود و ديه و حبس و از نظر تقصير و ميزان درجه و احراز سونيت يا غيره...شوراي حل اختلاف در امور يا ويژه بهداشت هر دو واژه درست است..كه به حل اختلاف جامعه پزشكي با يكديگر و جامعه پزشكي با اشخاص ديگر اعم از حقيقي و حقوقي كه مبلغ محكوم به كمتر ازبيست ميليون باشد و نيز ميتوانند خود درخواست كنند طرفين با توافقكه به ان مرجع فوق الذك مراجعه كنند جهت حل مسكل كنند....سوم سازمان نظام پزشكي كه به تخلفات اداري و انتظامي پزشكان رسيدگي حواهند كرد كه از توبيخ تا لغو پروانه را در نظر گرفته اند..
#قصور #حقوقي #كيفري #مجازات#قانون #قانوني #آيين_دادرسي_كيفري #آيين_دادرسي_مدني #شورای_حل_اختلاف #پزشكي #جرايم #تخلف #انتظامي #دادگستري #دادگاه #نظام_پزشکی_ت #متخصص_پوست_مو #♥️#هست #وكيل_پايه_يك_دادگسترى

  #اما #پزشكان #فرشته #هستن
  قصور پزشكي...تخلفات و جرايم پزسكان شامل چه مواردي ميشود كه ذيلا بدان پرداخته و توضيح خواهيم داد...تخلفات پزشكان كه مهمترين موارد ان عبارتند از به كار نبردن حداكثر تلاش ممكن جهت معالجه و درمان-سهل انگاري در انجام وظايفو عدم رعايت موازين علمي و شرعيو قانوني افشاي اسرار بيمار و نوع بيماري مگر درصورت استعلام مراجع صالح انجام اعمال خلاف شئون پزشكي،جذب بيمار از طريق وسايل وتبليغات گمراه كننده و كذب....جرايم ناسي از اعمال پزشكي در اين نوع جرايم علاوه بر شخصيت مرتكب كه به فعلو حرفه پزشكي اشتغال داردفعل زيانبار بايد يك عمل پزشكي و درماني تلقي سود.ارتكاب قتل عمد،صدمات بدني،و قتل ترحم اميز وسقط جنين ازمهمترين عناوين جرايم پزشكي است...براي شكايت به چه نهادهاي مراجعه كنيماول.دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم پزشكي كه در اينجا به قصور و تخلفات رسيدگي ميشود و ديه و حبس و از نظر تقصير و ميزان درجه و احراز سونيت يا غيره...شوراي حل اختلاف در امور يا ويژه بهداشت هر دو واژه درست است..كه به حل اختلاف جامعه پزشكي با يكديگر و جامعه پزشكي با اشخاص ديگر اعم از حقيقي و حقوقي كه مبلغ محكوم به كمتر ازبيست ميليون باشد و نيز ميتوانند خود درخواست كنند طرفين با توافقكه به ان مرجع فوق الذك مراجعه كنند جهت حل مسكل كنند....سوم سازمان نظام پزشكي كه به تخلفات اداري و انتظامي پزشكان رسيدگي حواهند كرد كه از توبيخ تا لغو پروانه را در نظر گرفته اند..
  #قصور #حقوقي #كيفري #مجازات #قانون #قانوني #آيين_دادرسي_كيفري #آيين_دادرسي_مدني #شورای_حل_اختلاف #پزشكي #جرايم #تخلف #انتظامي #دادگستري #دادگاه #نظام_پزشکی_ت #متخصص_پوست_مو #♥️ #هست #وكيل_پايه_يك_دادگسترى

  98 0 2 hours ago

  56 2 18 hours ago
  جانب من تكريمي مع طالباتي في الحفل الختامي لقادة الغد 💗

  جانب من تكريمي مع طالباتي في الحفل الختامي لقادة الغد 💗

  101 17 20 July, 2019
  يتبع الفيديو السابق << 🔴خدمات :
☑خبرة في التدريس وتوصيل المعلومة لطلاب جامعة القانون لجميع المراحل ( دبلوم - بكالوريوس - ماجستير ) ☑ الخبرة في التكييف القانوني السليم لمختلف انواع القضايا ☑ الخبرة في استرجاع الحقوق بشكل قانوني والتعويض عن الأضرار وما فاتك من كسب 
خبرة في دعاوى قانون الخدمة المدنية وقرارات الادارة بالترقية ورفض التعيين ☑تعويض عن جميع الاضرار التي تلحق بك المادية والمعنوية
☑صياغة جميع انواع العقود ☑تقديم جميع الاستشارات القانونية والاسرية 🔴نصائح هامه :
١/ عزيزي وعزيزتي الجهل بالقانون بشكل عام لا يعفيك/ يعفيج من العقوبة ( يعني ماكنت ادري او ماعرف او مادري انه مخالف هذا شي لايعفي من العقوبة ) 
٢/ انك تخاف او تتردد من انك تستشير قانوني بشغله مهمه ممكن يضيع حقك فيها محد يخسر الا انت 
٣/ والمهم قبل استشارتك من أي احد لازم تبحث عن المختص من اهل الشهادات المعترف فيها وانه اهل ثقه ومعرفه لان الاعتماد على غير المختصين يمكن يضيع عليك حق من حقوقك او تتعدى علي حق غيرك ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
للإستشارات :
‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅ يمكن القيام باستشاره من خلال الهاتف (سكايب أو واتساب لمن خارج الكويت) أو الايميل
‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅ المكتب الخاص بمجمع الرايه (مقابله شخصيه + تدريس القانون بالكويت )
‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅ للحجز و الاستفسار : عن طريق الخاص ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#ثقافة_قانونية #إيجابيه #قانوني #حماية #حقوق #العلاقات #نجاح #طالب #قانون_خاص #قانون_عام #ذكاء_قانوني #استشاري #جامعة #كلية_القانون #توعيه #تحليل_الجريمة #علاج_الخطأ #تعليم #طلاب

  يتبع الفيديو السابق << 🔴خدمات :
  ☑خبرة في التدريس وتوصيل المعلومة لطلاب جامعة القانون لجميع المراحل ( دبلوم - بكالوريوس - ماجستير ) ☑ الخبرة في التكييف القانوني السليم لمختلف انواع القضايا ☑ الخبرة في استرجاع الحقوق بشكل قانوني والتعويض عن الأضرار وما فاتك من كسب
  خبرة في دعاوى قانون الخدمة المدنية وقرارات الادارة بالترقية ورفض التعيين ☑تعويض عن جميع الاضرار التي تلحق بك المادية والمعنوية
  ☑صياغة جميع انواع العقود ☑تقديم جميع الاستشارات القانونية والاسرية 🔴نصائح هامه :
  ١/ عزيزي وعزيزتي الجهل بالقانون بشكل عام لا يعفيك/ يعفيج من العقوبة ( يعني ماكنت ادري او ماعرف او مادري انه مخالف هذا شي لايعفي من العقوبة )
  ٢/ انك تخاف او تتردد من انك تستشير قانوني بشغله مهمه ممكن يضيع حقك فيها محد يخسر الا انت
  ٣/ والمهم قبل استشارتك من أي احد لازم تبحث عن المختص من اهل الشهادات المعترف فيها وانه اهل ثقه ومعرفه لان الاعتماد على غير المختصين يمكن يضيع عليك حق من حقوقك او تتعدى علي حق غيرك ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  للإستشارات :
  ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  ✅ يمكن القيام باستشاره من خلال الهاتف (سكايب أو واتساب لمن خارج الكويت) أو الايميل
  ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  ✅ المكتب الخاص بمجمع الرايه (مقابله شخصيه + تدريس القانون بالكويت )
  ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  ✅ للحجز و الاستفسار : عن طريق الخاص ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  #ثقافة_قانونية #إيجابيه #قانوني #حماية #حقوق #العلاقات #نجاح #طالب #قانون_خاص #قانون_عام #ذكاء_قانوني #استشاري #جامعة #كلية_القانون #توعيه #تحليل_الجريمة #علاج_الخطأ #تعليم #طلاب

  18 0 20 July, 2019
  يتبع الفيديو السابق << 🔴خدمات :
☑خبرة في التدريس وتوصيل المعلومة لطلاب جامعة القانون لجميع المراحل ( دبلوم - بكالوريوس - ماجستير ) ☑ الخبرة في التكييف القانوني السليم لمختلف انواع القضايا ☑ الخبرة في استرجاع الحقوق بشكل قانوني والتعويض عن الأضرار وما فاتك من كسب 
خبرة في دعاوى قانون الخدمة المدنية وقرارات الادارة بالترقية ورفض التعيين ☑تعويض عن جميع الاضرار التي تلحق بك المادية والمعنوية
☑صياغة جميع انواع العقود ☑تقديم جميع الاستشارات القانونية والاسرية 🔴نصائح هامه :
١/ عزيزي وعزيزتي الجهل بالقانون بشكل عام لا يعفيك/ يعفيج من العقوبة ( يعني ماكنت ادري او ماعرف او مادري انه مخالف هذا شي لايعفي من العقوبة ) 
٢/ انك تخاف او تتردد من انك تستشير قانوني بشغله مهمه ممكن يضيع حقك فيها محد يخسر الا انت 
٣/ والمهم قبل استشارتك من أي احد لازم تبحث عن المختص من اهل الشهادات المعترف فيها وانه اهل ثقه ومعرفه لان الاعتماد على غير المختصين يمكن يضيع عليك حق من حقوقك او تتعدى علي حق غيرك ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
للإستشارات :
‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅ يمكن القيام باستشاره من خلال الهاتف (سكايب أو واتساب لمن خارج الكويت) أو الايميل
‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅ المكتب الخاص بمجمع الرايه (مقابله شخصيه + تدريس القانون بالكويت )
‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅ للحجز و الاستفسار : عن طريق الخاص ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#ثقافة_قانونية #إيجابيه #قانوني #حماية #حقوق #العلاقات #نجاح #طالب #قانون_خاص #قانون_عام #ذكاء_قانوني #استشاري #جامعة #كلية_القانون #توعيه #تحليل_الجريمة #علاج_الخطأ #تعليم #طلاب

  يتبع الفيديو السابق << 🔴خدمات :
  ☑خبرة في التدريس وتوصيل المعلومة لطلاب جامعة القانون لجميع المراحل ( دبلوم - بكالوريوس - ماجستير ) ☑ الخبرة في التكييف القانوني السليم لمختلف انواع القضايا ☑ الخبرة في استرجاع الحقوق بشكل قانوني والتعويض عن الأضرار وما فاتك من كسب
  خبرة في دعاوى قانون الخدمة المدنية وقرارات الادارة بالترقية ورفض التعيين ☑تعويض عن جميع الاضرار التي تلحق بك المادية والمعنوية
  ☑صياغة جميع انواع العقود ☑تقديم جميع الاستشارات القانونية والاسرية 🔴نصائح هامه :
  ١/ عزيزي وعزيزتي الجهل بالقانون بشكل عام لا يعفيك/ يعفيج من العقوبة ( يعني ماكنت ادري او ماعرف او مادري انه مخالف هذا شي لايعفي من العقوبة )
  ٢/ انك تخاف او تتردد من انك تستشير قانوني بشغله مهمه ممكن يضيع حقك فيها محد يخسر الا انت
  ٣/ والمهم قبل استشارتك من أي احد لازم تبحث عن المختص من اهل الشهادات المعترف فيها وانه اهل ثقه ومعرفه لان الاعتماد على غير المختصين يمكن يضيع عليك حق من حقوقك او تتعدى علي حق غيرك ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  للإستشارات :
  ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  ✅ يمكن القيام باستشاره من خلال الهاتف (سكايب أو واتساب لمن خارج الكويت) أو الايميل
  ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  ✅ المكتب الخاص بمجمع الرايه (مقابله شخصيه + تدريس القانون بالكويت )
  ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  ✅ للحجز و الاستفسار : عن طريق الخاص ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  #ثقافة_قانونية #إيجابيه #قانوني #حماية #حقوق #العلاقات #نجاح #طالب #قانون_خاص #قانون_عام #ذكاء_قانوني #استشاري #جامعة #كلية_القانون #توعيه #تحليل_الجريمة #علاج_الخطأ #تعليم #طلاب

  12 1 20 July, 2019
  ياجماعه هذي المشكله صارت وايد حق الشباب والبنات وناس قالتلي اني اساعدهم لكن للاسف ماقدرت لانهم خارج الكويت والوصول لهم صعب فاحط بالك انك تطيح في هذا الغلط وحاولو تنشرون هذي المعلومه والله يستر علينا وعليكم ...
🔴خدمات :
☑خبرة في التدريس وتوصيل المعلومة لطلاب جامعة القانون لجميع المراحل ( دبلوم - بكالوريوس - ماجستير ) ☑ الخبرة في التكييف القانوني السليم لمختلف انواع القضايا ☑ الخبرة في استرجاع الحقوق بشكل قانوني والتعويض عن الأضرار وما فاتك من كسب 
خبرة في دعاوى قانون الخدمة المدنية وقرارات الادارة بالترقية ورفض التعيين ☑تعويض عن جميع الاضرار التي تلحق بك المادية والمعنوية
☑صياغة جميع انواع العقود ☑تقديم جميع الاستشارات القانونية والاسرية 🔴نصائح هامه :
١/ عزيزي وعزيزتي الجهل بالقانون بشكل عام لا يعفيك/ يعفيج من العقوبة ( يعني ماكنت ادري او ماعرف او مادري انه مخالف هذا شي لايعفي من العقوبة ) 
٢/ انك تخاف او تتردد من انك تستشير قانوني بشغله مهمه ممكن يضيع حقك فيها محد يخسر الا انت 
٣/ والمهم قبل استشارتك من أي احد لازم تبحث عن المختص من اهل الشهادات المعترف فيها وانه اهل ثقه ومعرفه لان الاعتماد على غير المختصين يمكن يضيع عليك حق من حقوقك او تتعدى علي حق غيرك ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
للإستشارات :
‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅ يمكن القيام باستشاره من خلال الهاتف (سكايب أو واتساب لمن خارج الكويت) أو الايميل
‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅ المكتب الخاص بمجمع الرايه (مقابله شخصيه + تدريس القانون بالكويت )
‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅ للحجز و الاستفسار : عن طريق الخاص ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#ثقافة_قانونية #إيجابيه #قانوني #حماية #حقوق #العلاقات #نجاح #طالب #قانون_خاص #قانون_عام #ذكاء_قانوني #استشاري #جامعة #كلية_القانون #توعيه #تحليل_الجريمة #علاج_الخطأ #تعليم #طلاب

  ياجماعه هذي المشكله صارت وايد حق الشباب والبنات وناس قالتلي اني اساعدهم لكن للاسف ماقدرت لانهم خارج الكويت والوصول لهم صعب فاحط بالك انك تطيح في هذا الغلط وحاولو تنشرون هذي المعلومه والله يستر علينا وعليكم ...
  🔴خدمات :
  ☑خبرة في التدريس وتوصيل المعلومة لطلاب جامعة القانون لجميع المراحل ( دبلوم - بكالوريوس - ماجستير ) ☑ الخبرة في التكييف القانوني السليم لمختلف انواع القضايا ☑ الخبرة في استرجاع الحقوق بشكل قانوني والتعويض عن الأضرار وما فاتك من كسب
  خبرة في دعاوى قانون الخدمة المدنية وقرارات الادارة بالترقية ورفض التعيين ☑تعويض عن جميع الاضرار التي تلحق بك المادية والمعنوية
  ☑صياغة جميع انواع العقود ☑تقديم جميع الاستشارات القانونية والاسرية 🔴نصائح هامه :
  ١/ عزيزي وعزيزتي الجهل بالقانون بشكل عام لا يعفيك/ يعفيج من العقوبة ( يعني ماكنت ادري او ماعرف او مادري انه مخالف هذا شي لايعفي من العقوبة )
  ٢/ انك تخاف او تتردد من انك تستشير قانوني بشغله مهمه ممكن يضيع حقك فيها محد يخسر الا انت
  ٣/ والمهم قبل استشارتك من أي احد لازم تبحث عن المختص من اهل الشهادات المعترف فيها وانه اهل ثقه ومعرفه لان الاعتماد على غير المختصين يمكن يضيع عليك حق من حقوقك او تتعدى علي حق غيرك ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  للإستشارات :
  ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  ✅ يمكن القيام باستشاره من خلال الهاتف (سكايب أو واتساب لمن خارج الكويت) أو الايميل
  ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  ✅ المكتب الخاص بمجمع الرايه (مقابله شخصيه + تدريس القانون بالكويت )
  ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  ✅ للحجز و الاستفسار : عن طريق الخاص ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  #ثقافة_قانونية #إيجابيه #قانوني #حماية #حقوق #العلاقات #نجاح #طالب #قانون_خاص #قانون_عام #ذكاء_قانوني #استشاري #جامعة #كلية_القانون #توعيه #تحليل_الجريمة #علاج_الخطأ #تعليم #طلاب

  14 1 20 July, 2019
  . ماده ۱۳۴: درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی وحرفه‌ای،آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالی غیرانتفاعی و مهدهای كودك در مناطق كمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حركتی بابت نگهداری اشخاص مذكور كه حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.

آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳ آیین نامه اجرایی (با توجه به آخرین اصلاحات): درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربيت بدنی حاصل از فعاليت های منحصراً ورزشي از پرداخت ماليات معاف است. منظور از فعاليت هاي ورزشی، آن نوع فعاليت و رشته ورزشی است که براساس مجوز مرجع ذی ربط تعيين می شود و توسط باشگاه ها و موسسات ورزشی انجام می پذيرد.

تبصره۱- درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی ربط از محل تبليغات، نقل و انتقال يا معاوضه ورزشكار، فروش لوازم متضمن نشان و يا مشخصات باشگاه و مؤسسه ورزشی و همچنين كمك های دريافتی آنها از دولت و يا مؤسسات دولتی برای انجام خدمات ورزشی، درآمد ناشی از فعاليت ورزشی تلقی می گردد. ساير فعاليت های اقتصادی باشگاه ها و مؤسسات مذكور و نيز فعاليت های ورزشی فاقد مجوز مشمول ماليات می باشند. 
تبصره۲- كليه درآمد فدراسيون های بين المللی و فدراسيون های ورزشی و كميته ملی المپيك ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی در ايران نيز از معافيت مندرج در اين ماده برخوردار است.

البته توجه داشته باشیم معافیت مقرر بشرح فوق از ابتدای سال ۱۳۹۵ (جهت عملکرد ۱۳۹۵) با اعمال نرخ صفر می باشد.
.
.
دفتر مركزى: ميدان آرژانتين، خ بخارست، نبش هجدهم، ساختمان جردن، طبقه سوم، واحد پانزدهم.
تلفن: ٨٨٥٤٨٠٥٤ ٠٢١ - ٠٩٩٠٠١٢٨٧٩٢ ————————————————————
#حقوق #حقوقي #حقوقى #حقوقى_ها #حقوقیها #حقوق_خوان #حقوقدان #حسابرسی #خدمات_مالی #مالیات #مالیاتی #حقوق_ماليات #مشاوره_مالیاتی #مالیات_سکه #امور_مالیاتی #اظهارنامه #ماليات_بر_ارزش_افزوده #ماليات_مستقيم #حقوق_مالياتى #حقوق_خصوصى #قانون #قانون_مالياتهاى_مستقيم #قانون_ماليات_ارزش_افزوده #قانوني #وكالت #وكيل #وكيل_دادگستري #وكيل_پايه_يك

  . ماده ۱۳۴: درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی وحرفه‌ای،آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالی غیرانتفاعی و مهدهای كودك در مناطق كمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حركتی بابت نگهداری اشخاص مذكور كه حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.

  آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

  ماده ۳ آیین نامه اجرایی (با توجه به آخرین اصلاحات): درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربيت بدنی حاصل از فعاليت های منحصراً ورزشي از پرداخت ماليات معاف است. منظور از فعاليت هاي ورزشی، آن نوع فعاليت و رشته ورزشی است که براساس مجوز مرجع ذی ربط تعيين می شود و توسط باشگاه ها و موسسات ورزشی انجام می پذيرد.

  تبصره۱- درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی ربط از محل تبليغات، نقل و انتقال يا معاوضه ورزشكار، فروش لوازم متضمن نشان و يا مشخصات باشگاه و مؤسسه ورزشی و همچنين كمك های دريافتی آنها از دولت و يا مؤسسات دولتی برای انجام خدمات ورزشی، درآمد ناشی از فعاليت ورزشی تلقی می گردد. ساير فعاليت های اقتصادی باشگاه ها و مؤسسات مذكور و نيز فعاليت های ورزشی فاقد مجوز مشمول ماليات می باشند.
  تبصره۲- كليه درآمد فدراسيون های بين المللی و فدراسيون های ورزشی و كميته ملی المپيك ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی در ايران نيز از معافيت مندرج در اين ماده برخوردار است.

  البته توجه داشته باشیم معافیت مقرر بشرح فوق از ابتدای سال ۱۳۹۵ (جهت عملکرد ۱۳۹۵) با اعمال نرخ صفر می باشد.
  .
  .
  دفتر مركزى: ميدان آرژانتين، خ بخارست، نبش هجدهم، ساختمان جردن، طبقه سوم، واحد پانزدهم.
  تلفن: ٨٨٥٤٨٠٥٤ ٠٢١ - ٠٩٩٠٠١٢٨٧٩٢ ————————————————————
  #حقوق #حقوقي #حقوقى #حقوقى_ها #حقوقیها #حقوق_خوان #حقوقدان #حسابرسی #خدمات_مالی #مالیات #مالیاتی #حقوق_ماليات #مشاوره_مالیاتی #مالیات_سکه #امور_مالیاتی #اظهارنامه #ماليات_بر_ارزش_افزوده #ماليات_مستقيم #حقوق_مالياتى #حقوق_خصوصى #قانون #قانون_مالياتهاى_مستقيم #قانون_ماليات_ارزش_افزوده #قانوني #وكالت #وكيل #وكيل_دادگستري #وكيل_پايه_يك

  119 1 20 July, 2019

Top #قانوني posts