Search Hashtag & User

#%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%AF%DB%8C Instagram Photos & Videos

%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%AF%DB%8C - 30 posts

Latest #%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%AF%DB%8C Posts

 • . خانوما اگه بلدین جواب سوال این دوستمونو بدین. ممنونم‌ #ابزار_نمد #ابزار_نمد_دوزی #نمدی #نمد #نمد_دوزی #وسایل_نمد_دوزی #نرده_چوبی #نرده #حلقه_اسم #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره #آموزش #آموزش_نمد #آموزش_رایگان #روسی #عروسک_نمدی #کودک #الگوی_حروف_انگلیسی #الگوی_حروف
 • .
خانوما اگه بلدین جواب سوال این دوستمونو بدین.
ممنونم‌
#ابزار_نمد #ابزار_نمد_دوزی #نمدی #نمد #نمد_دوزی #وسایل_نمد_دوزی #نرده_چوبی #نرده #حلقه_اسم #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره #آموزش #آموزش_نمد #آموزش_رایگان #روسی #عروسک_نمدی #کودک #الگوی_حروف_انگلیسی #الگوی_حروف
 •  242  25 28 May, 2018

Advertisements

 • . دوستای خوبم من روی قاب عکس چسب زدم بعد پارچه رو روش گذاشتم . #طریقه_هویه_کردن_نمد #نمد #هویه #استفاده_از_هویه الگوهای چوبی در این پیج @olgunamadi. @olgunamadi #ابزار_نمد #ابزار_نمد_دوزی #نمدی #نمد #نمد_دوزی #وسایل_نمد_دوزی #نرده_چوبی #نرده #حلقه_اسم #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره #آموزش #آموزش_نمد #آموزش_رایگان #روسی #عروسک_نمدی #کودک #الگوی_حروف_انگلیسی #الگوی_حروف
 • .
دوستای خوبم من روی قاب عکس چسب زدم بعد پارچه رو روش گذاشتم . 
#طریقه_هویه_کردن_نمد 
#نمد #هویه #استفاده_از_هویه 
الگوهای چوبی در این پیج @olgunamadi.
@olgunamadi #ابزار_نمد #ابزار_نمد_دوزی #نمدی #نمد #نمد_دوزی #وسایل_نمد_دوزی #نرده_چوبی #نرده #حلقه_اسم #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره #آموزش #آموزش_نمد #آموزش_رایگان #روسی #عروسک_نمدی #کودک #الگوی_حروف_انگلیسی #الگوی_حروف
 •  581  32 28 May, 2018
 • . خانوما سوالی داشتین زیر همین‌پست بپرسین الگوهای چوبی در این پیج @olgunamadi. @olgunamadi @olgunamadi #ابزار_نمد #ابزار_نمد_دوزی #نمدی #نمد #نمد_دوزی #وسایل_نمد_دوزی #نرده_چوبی #نرده #حلقه_اسم #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره #آموزش #آموزش_نمد #آموزش_رایگان #روسی #عروسک_نمدی #کودک #الگوی_حروف_انگلیسی #الگوی_حروف
 • .
خانوما سوالی داشتین زیر همین‌پست بپرسین 
الگوهای چوبی در این پیج @olgunamadi.
@olgunamadi
@olgunamadi #ابزار_نمد #ابزار_نمد_دوزی #نمدی #نمد #نمد_دوزی #وسایل_نمد_دوزی #نرده_چوبی #نرده #حلقه_اسم #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره #آموزش #آموزش_نمد #آموزش_رایگان #روسی #عروسک_نمدی #کودک #الگوی_حروف_انگلیسی #الگوی_حروف
 •  507  56 28 May, 2018

Advertisements

 • الگوهای چوبی در این پیج @olgunamadi @olgunamadi @olgunamadi @olgunamadi #ابزار_نمد #ابزار_نمد_دوزی #نمدی #نمد #نمد_دوزی #وسایل_نمد_دوزی #نرده_چوبی #نرده #حلقه_اسم #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره #آموزش #آموزش_نمد #آموزش_رایگان #روسی #عروسک_نمدی #کودک #الگوی_حروف_انگلیسی #الگوی_حروف
 • الگوهای چوبی در این پیج @olgunamadi
@olgunamadi 
@olgunamadi 
@olgunamadi #ابزار_نمد #ابزار_نمد_دوزی #نمدی #نمد #نمد_دوزی #وسایل_نمد_دوزی #نرده_چوبی #نرده #حلقه_اسم #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره #آموزش #آموزش_نمد #آموزش_رایگان #روسی #عروسک_نمدی #کودک #الگوی_حروف_انگلیسی #الگوی_حروف
 •  210  19 28 May, 2018
 • پارچه ی شماره دوزی 25*35: 2000 50*35: 4000 50*70: 8000 #ابزار_نمد #ابزار_نمد_دوزی #نمدی #نمد #نمد_دوزی #وسایل_نمد_دوزی #نرده_چوبی #نرده #حلقه_اسم #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره #آموزش #آموزش_نمد #آموزش_رایگان #روسی #عروسک_نمدی #کودک #الگوی_حروف_انگلیسی #الگوی_حروف #الگوی_اعداد #پارچه_شماره_دوزی
 • پارچه ی شماره دوزی

25*35: 2000
50*35: 4000
50*70: 8000

#ابزار_نمد #ابزار_نمد_دوزی #نمدی #نمد #نمد_دوزی #وسایل_نمد_دوزی #نرده_چوبی #نرده #حلقه_اسم #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره #آموزش #آموزش_نمد #آموزش_رایگان #روسی #عروسک_نمدی #کودک #الگوی_حروف_انگلیسی #الگوی_حروف #الگوی_اعداد #پارچه_شماره_دوزی
 •  103  1 6 March, 2017
 • الگوهای چوبی در این پیج @olgunamadi. @olgunamadi @olgunamadi @olgunamadi @olgunamadi #ابزار_نمد #ابزار_نمد_دوزی #نمدی #نمد #نمد_دوزی #وسایل_نمد_دوزی #نرده_چوبی #نرده #حلقه_اسم #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره #آموزش #آموزش_نمد #آموزش_رایگان #روسی #عروسک_نمدی #کودک #الگوی_حروف_انگلیسی #الگوی_حروف #الگوی_اعداد
 • الگوهای چوبی در این پیج @olgunamadi.
@olgunamadi

@olgunamadi 
@olgunamadi 
@olgunamadi #ابزار_نمد #ابزار_نمد_دوزی #نمدی #نمد #نمد_دوزی #وسایل_نمد_دوزی #نرده_چوبی #نرده #حلقه_اسم #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره #آموزش #آموزش_نمد #آموزش_رایگان #روسی #عروسک_نمدی #کودک #الگوی_حروف_انگلیسی #الگوی_حروف #الگوی_اعداد
 •  159  7 6 March, 2017

Advertisements

 • نرده چوبی معروف داخل حلقه های اسم هر عدد سه هزار و پونصد تومن . #ابزار_نمد #ابزار_نمد_دوزی #نمدی #نمد #نمد_دوزی #وسایل_نمد_دوزی #نرده_چوبی #نرده #حلقه_اسم #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره #آموزش #آموزش_نمد #آموزش_رایگان #روسی #عروسک_نمدی #کودک
 • نرده چوبی معروف داخل حلقه های اسم
هر عدد سه هزار و پونصد تومن .

#ابزار_نمد #ابزار_نمد_دوزی #نمدی #نمد #نمد_دوزی #وسایل_نمد_دوزی #نرده_چوبی #نرده #حلقه_اسم #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره #آموزش #آموزش_نمد #آموزش_رایگان #روسی #عروسک_نمدی #کودک
 •  206  1 6 March, 2017
 • #ریسه_اسم #طه #taha #ریسه_اسم_نمدی #کودک #سیسمونی_نوزاد #سیسمونی #دیزاین_اتاق #دیزاین_اتاق_کودک #دکور #دیزاین_اتاق_نمدی #سطل_و_جادستمال_نمدی #حلقه_اسم #حلقه_در_نمدی #قاب_عکس_نمدی #آباژور_نمدی #لوستر_نمدی #دندونی #گیفت #پارچه_نمد #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره
 • #ریسه_اسم 
#طه
#taha 
#ریسه_اسم_نمدی #کودک #سیسمونی_نوزاد #سیسمونی #دیزاین_اتاق #دیزاین_اتاق_کودک #دکور #دیزاین_اتاق_نمدی #سطل_و_جادستمال_نمدی #حلقه_اسم #حلقه_در_نمدی #قاب_عکس_نمدی #آباژور_نمدی #لوستر_نمدی #دندونی #گیفت #پارچه_نمد #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره
 •  124  1 23 January, 2017
 • پسردارها اینم الگوی لوازم یدکی😁 #الگو #آموزش #آموزش_رایگان #آموزش_نمد #الگوی_عروسک_نمدی #آنغوره #پارچه_نمد #فروش_پارچه_نمدی #الگوی_لوازم_تعمیرات #آچار #پیچگوشتی #اره #میخ #دریل #چکش
 • پسردارها اینم الگوی لوازم یدکی😁
#الگو #آموزش #آموزش_رایگان #آموزش_نمد #الگوی_عروسک_نمدی #آنغوره #پارچه_نمد #فروش_پارچه_نمدی #الگوی_لوازم_تعمیرات #آچار #پیچگوشتی #اره #میخ #دریل #چکش
 •  211  16 30 October, 2016
 • به به 😊 الگوی خوراکیها 😋 #الگوی_نمد #الگوی_نمدی #الگوسازی #الگوی_نینی #اموزش_حضوری #آموزش_نمد #الگو #آموزش #آموزش_رایگان #آنغوره #جغد #تزئینات_اتاق_کودک #پارچه_نمد #فروش_پارچه_نمدی #نمد_خالدار #نون #الگوی_نون #تان_تست
 • به به 😊
الگوی خوراکیها 😋
#الگوی_نمد #الگوی_نمدی #الگوسازی #الگوی_نینی #اموزش_حضوری #آموزش_نمد #الگو #آموزش #آموزش_رایگان #آنغوره #جغد #تزئینات_اتاق_کودک #پارچه_نمد #فروش_پارچه_نمدی #نمد_خالدار #نون #الگوی_نون #تان_تست
 •  139  1 26 October, 2016
 • سلام دوستای خوبم و همراهای همیشگی چندین‌بار آموزش دوخت حروف رو خواسته بودن براتون از مراحل کار عکس گرفتم نکته دوخت حروف، تو حروف های حفره دار هست بخاطر همین من حرف اول الفبای انگلیسی رو انتخاب کرد حروف زیر هم به این روش دوخته میشن : QROPDB به ترتیب مراحل مینویسم کشیدن الگو از روی مانیتور لپ تاپ برش الگو انداختن روی پارچه و کشیدن برش پارچه دو عدد از حرف حتما حتما حتما ابتدا حفره وسط حرف را کامل میدوزیم سپس اطراف حرف رو شروع میکنیم به دوخت و در میانه کار کمی با پشم شیشه پر میکنیم و دوباره ادامه میدیم نکته دوم: سعی کنید همیشه جایی رو برای شروع دوخت اطراف انتخاب کنید که دسترسی به اون نقاط برای پر کردن سخت هست ، به این خاطر که اون قسمت ابتدای کار پر بشن. اگه بشه پست های بعدش مراحل دوخت روی حرف A را میذارم. شاد و موفق باشید 😊 #آموزش #آموزش_رایگان #آموزش_نمد #الگو #الگوی_حروف #حروف_نمدی #پارچه_نمد #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره#نمد_خالدار
 • سلام دوستای خوبم و همراهای همیشگی
چندین‌بار آموزش دوخت حروف رو خواسته بودن
براتون از مراحل کار عکس گرفتم
نکته دوخت حروف، تو حروف های حفره دار هست
بخاطر همین من حرف اول الفبای انگلیسی رو انتخاب کرد حروف زیر هم به این روش دوخته میشن :
QROPDB
به ترتیب مراحل مینویسم
کشیدن الگو از روی مانیتور لپ تاپ
برش الگو 
انداختن روی پارچه و کشیدن
برش پارچه دو عدد از حرف 
حتما حتما حتما ابتدا حفره وسط حرف را کامل میدوزیم
سپس اطراف حرف رو شروع میکنیم به دوخت و در میانه کار کمی با پشم شیشه پر میکنیم و دوباره ادامه میدیم
نکته دوم: سعی کنید همیشه جایی رو برای شروع دوخت اطراف انتخاب کنید که دسترسی به اون نقاط برای پر کردن سخت هست ، به این خاطر که اون قسمت ابتدای کار پر بشن. 
اگه بشه پست های بعدش مراحل دوخت روی حرف A را میذارم.
شاد و موفق باشید 😊
#آموزش #آموزش_رایگان #آموزش_نمد #الگو #الگوی_حروف #حروف_نمدی #پارچه_نمد #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره#نمد_خالدار
 •  338  34 24 October, 2016
 • آویز درب اتاق کودک #آویز #آویز_در #اویز_در #اویز_اسم #آویز_اسم #فیل #تم_قیل #بادکنک #بادکنکی #سیسمونی_نوزاد #سیسمونی #ریسه_اسم #ریسه #چیدمان_اتاق_کودک #حلقه_اسم #دیزاین_اتاق #دیزاین_اتاق_کودک #دکور #دیزاین_اتاق_نمدی #کودک #بچه #نمد #نمدی #نمدو #گیفت #پارچه_نمد #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره #جغد #تزئینات_اتاق_کودک
 • آویز درب اتاق کودک
#آویز #آویز_در #اویز_در #اویز_اسم #آویز_اسم #فیل #تم_قیل #بادکنک #بادکنکی #سیسمونی_نوزاد #سیسمونی #ریسه_اسم #ریسه #چیدمان_اتاق_کودک #حلقه_اسم #دیزاین_اتاق #دیزاین_اتاق_کودک #دکور #دیزاین_اتاق_نمدی #کودک #بچه #نمد #نمدی #نمدو #گیفت #پارچه_نمد #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره #جغد #تزئینات_اتاق_کودک
 •  84  3 9 October, 2016
 • ادامه این ست در پست های بعدی #چارت #چارت_قد #چارت_قد_نمدی #چارت_قد_کودک #فیل #تم_قیل #بادکنک #بادکنکی #سیسمونی_نوزاد #سیسمونی #ریسه_اسم #ریسه #چیدمان_اتاق_کودک #حلقه_اسم #دیزاین_اتاق #دیزاین_اتاق_کودک #دکور #دیزاین_اتاق_نمدی #کودک #بچه #نمد #نمدی #نمدو #گیفت #پارچه_نمد #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره #جغد #تزئینات_اتاق_کودک #
 • ادامه این ست در پست های بعدی
#چارت #چارت_قد #چارت_قد_نمدی #چارت_قد_کودک #فیل #تم_قیل #بادکنک #بادکنکی #سیسمونی_نوزاد #سیسمونی #ریسه_اسم #ریسه #چیدمان_اتاق_کودک #حلقه_اسم #دیزاین_اتاق #دیزاین_اتاق_کودک #دکور #دیزاین_اتاق_نمدی #کودک #بچه #نمد #نمدی #نمدو #گیفت #پارچه_نمد #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره #جغد #تزئینات_اتاق_کودک #
 •  103  5 9 October, 2016
 • مریم هارو تگ کنید😉😎 #تابلو #تابلو_نمدی #کودک #بچه #نمد #نمدی #نمدو #گیفت #سیسمونی_نوزاد #سیسمونی #ریسه_اسم #ریسه #چیدمان_اتاق_کودک #حلقه_اسم #حلقه_در_نمدی #قاب_عکس_نمدی #آباژور_نمدی #لوستر_نمدی #دندونی #گیفت #پارچه_نمد #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره #آموزش #آموزش_نمد #الگو #الگوی_تاج #نمد #خالدار #کودک
 • مریم هارو تگ کنید😉😎
#تابلو #تابلو_نمدی #کودک #بچه #نمد #نمدی #نمدو #گیفت #سیسمونی_نوزاد #سیسمونی #ریسه_اسم #ریسه #چیدمان_اتاق_کودک #حلقه_اسم #حلقه_در_نمدی #قاب_عکس_نمدی #آباژور_نمدی #لوستر_نمدی #دندونی #گیفت #پارچه_نمد #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره #آموزش #آموزش_نمد #الگو #الگوی_تاج #نمد #خالدار #کودک
 •  111  6 2 October, 2016
 • بوک مارک جغد به دوستان کتاب خون خودتون هدیه بدین😉 #کتاب_باز #کتاب #نشانگر_کتاب #بوک_مارک #book_mark #book #owl #جغد #نمد #نمدی #نمدو #گیفت #سیسمونی_نوزاد #سیسمونی #ریسه_اسم #ریسه #چیدمان_اتاق_کودک #حلقه_اسم #حلقه_در_نمدی #قاب_عکس_نمدی #آباژور_نمدی #لوستر_نمدی #دندونی #گیفت #پارچه_نمد #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره #آموزش #آموزش_نمد #الگو
 • بوک مارک جغد
به دوستان کتاب خون خودتون هدیه بدین😉
#کتاب_باز #کتاب #نشانگر_کتاب #بوک_مارک #book_mark #book #owl #جغد #نمد #نمدی #نمدو #گیفت #سیسمونی_نوزاد #سیسمونی #ریسه_اسم #ریسه #چیدمان_اتاق_کودک #حلقه_اسم #حلقه_در_نمدی #قاب_عکس_نمدی #آباژور_نمدی #لوستر_نمدی #دندونی #گیفت #پارچه_نمد #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره #آموزش #آموزش_نمد #الگو
 •  70  1 29 September, 2016
 • مدل کار با نمد و مروارید روی لباس تولد . با دامن توتو که تو پست های قبل آموزش تصویریشو گذاشتم #تولد #کودک #بچه #نمد #نمدی #گیفت #پارچه_نمد #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره #آموزش #آموزش_نمد #آموزش_رایگان #روسی #عروسک_نمدی #آموزش #انغوره #الگوی_کلاه_تولد #الگوی_نمدی #توتو #دامن_توتو #لباس #لباس_تولد
 • مدل کار با نمد و مروارید روی لباس تولد . با دامن توتو که تو پست های قبل آموزش تصویریشو گذاشتم
#تولد #کودک #بچه #نمد #نمدی #گیفت #پارچه_نمد #فروش_پارچه_نمدی #آنغوره #آموزش #آموزش_نمد #آموزش_رایگان #روسی #عروسک_نمدی #آموزش #انغوره #الگوی_کلاه_تولد #الگوی_نمدی #توتو #دامن_توتو #لباس #لباس_تولد
 •  229  7 10 hours ago

Advertisements

 • #گوزن #الگونمدی #الگو #فروش_پارچه_نمدی #felting
 • #گوزن #الگونمدی #الگو #فروش_پارچه_نمدی #felting
 •  43  0 4 December, 2015
 • #الگونمدی #الگو #فروش_پارچه_نمدی
 • #الگونمدی #الگو #فروش_پارچه_نمدی
 •  60  6 4 December, 2015
 • #الگوی_قلب #الگو #الگوی_نمدی #نمد #نمدی #فروش_پارچه_نمدی #felt #feltro #pattern #heart
 • #الگوی_قلب #الگو #الگوی_نمدی #نمد #نمدی #فروش_پارچه_نمدی #felt #feltro #pattern #heart
 •  72  11 30 November, 2015
 • #الگو #نمد #نمدی #نمدیجات #فروش_پارچه_نمدی #felt #feltro #pattern #heart #الگوی_قلب
 • #الگو #نمد #نمدی #نمدیجات #فروش_پارچه_نمدی #felt #feltro #pattern #heart #الگوی_قلب
 •  29  0 30 November, 2015
 • #الگوی_دندان_نمدی #فروش_پارچه_نمدی #الگو #نمد #نمدی #نمدیجات #felt #feltro #pattern #tooth
 • #الگوی_دندان_نمدی #فروش_پارچه_نمدی #الگو #نمد #نمدی #نمدیجات #felt #feltro #pattern #tooth
 •  68  4 30 November, 2015
 • #الگوی_دندان_نمدی #الگو #نمد #نمدی #نمدیجات #فروش_پارچه_نمدی #پارچه_نمدی #felt #feltro #pattern #tooth
 • #الگوی_دندان_نمدی #الگو #نمد #نمدی #نمدیجات #فروش_پارچه_نمدی #پارچه_نمدی #felt #feltro #pattern #tooth
 •  71  0 30 November, 2015
 • #الگوی_دندان_نمدی #فروش_پارچه_نمدی #الگو #نمد #نمدی #felt #feltro #pattern #tooth
 • #الگوی_دندان_نمدی #فروش_پارچه_نمدی #الگو #نمد #نمدی #felt #feltro #pattern #tooth
 •  63  0 30 November, 2015

Advertisements

 • #ریسه_اسم #حلقه_اسم #نمد #نمدی #فروش_پارچه_نمدی #تزیینات #تزئینات_نمدی #تزئینات_سیسمونی #تابلو_کودک #تاج_تولد #قاب #گیفت_دندونی_نمدی #گیفت_سیسمونی_نامزدی #گیفت_عروسی #گیفت_تولد #گیفت_سیسمونی عکس ارسالی توسط مشتری خوبمون، مبارکتون باشه عزیزم 😚😚
 • #ریسه_اسم #حلقه_اسم #نمد #نمدی #فروش_پارچه_نمدی #تزیینات #تزئینات_نمدی #تزئینات_سیسمونی #تابلو_کودک #تاج_تولد #قاب #گیفت_دندونی_نمدی #گیفت_سیسمونی_نامزدی #گیفت_عروسی #گیفت_تولد #گیفت_سیسمونی 
عکس ارسالی توسط مشتری خوبمون، مبارکتون باشه عزیزم 😚😚
 •  47  3 9 November, 2015
 • #گیفت_دندونی_نمدی #گیفت_سیسمونی_نامزدی #گیفت #نمد #نمدی #فروش_پارچه_نمدی #حلقه_اسم #ریسه_اسم #تاج_تولد #تابلو_کودک گیفتای دندونی جانان کوچولو
 • #گیفت_دندونی_نمدی #گیفت_سیسمونی_نامزدی #گیفت #نمد #نمدی #فروش_پارچه_نمدی #حلقه_اسم #ریسه_اسم #تاج_تولد #تابلو_کودک 
گیفتای دندونی جانان کوچولو
 •  65  7 15 August, 2015
 • #نمدی#آموزش#عروسک_نمدی#پک#شیراز#فروش_پارچه_نمدی #کلبه_نمدی #Shiraz #felt #package #pack
 • #نمدی#آموزش#عروسک_نمدی#پک#شیراز#فروش_پارچه_نمدی #کلبه_نمدی
#Shiraz#felt#package#pack
 •  25  12 9 August, 2015
 • . . 🌟مژده به دوستان هنرجوی شیرازی علاقمند به کارهای نمدی🌟 . 🎊 #پک #آموزشی کلبه نمدی 🎊 . . این پک شامل: . . ✳7برگ نمد آ4 +7 برگ نمد آ5 ✳سوزن مخصوص نمد 1 عدد ✳نخ عمامه خارجی 2 عدد ✳نخ کوبلن دمسه 5 عدد ✳قیچی مخصوص نمد 1 عدد ✂ ✳مهره مشکی مناسب برای چشم عروسک 1 بسته ✳مگنت 5 عدد ✳روبان خال دار در 4 رنگ هر کدام یک متر ✳روبان نیم سانتی سبز و سفید هر کدام 1 متر ✳توپک نمدی در سه سایز 10 عدد ✳کش مناسب جهت درست کردن تل با گل نمدی 1 عدد ✳قیطون طلایی مناسب جهت آویز 1 متر ✳مهره لپه ای سفید و مشکی 4 عدد ✳گل و پاپیون تزیینی 5 عدد ✳آویز + حلقه جهت ساخت آویز مبایل 1 عدد ✳پلی استر . ✳کاغذ الگو دو عدد آ 4 ✳جزوه آموزشی شامل انواع دوخت های کاربردی در دوخت عروسک و تزیینات نمدی، و تعدادی الگوی کاربردی📖 . جهت اطلاع از قیمت و سفارش به تلگرام و یا وایبر پیام بدهید📩 👌👌👌👌 #نمد#نمدی#آموزش#عروسک_نمدی#پک#شیراز #فروش_پارچه_نمدی#فروش#کلبه_نمدی#هنر#هنرجو #خلاقیت#علاقه#الگو#دوخت#خیاطی #shiraz #kolbe_namadi #kolbenamadi #sell #package #pack #art
 • .
.
🌟مژده به دوستان هنرجوی شیرازی علاقمند به کارهای نمدی🌟
.
🎊 #پک #آموزشی کلبه نمدی 🎊
.
. این پک شامل: .
. ✳7برگ نمد آ4 +7 برگ نمد آ5
✳سوزن مخصوص نمد 1 عدد
✳نخ عمامه خارجی 2 عدد
✳نخ کوبلن دمسه 5 عدد
✳قیچی مخصوص نمد 1 عدد ✂
✳مهره مشکی مناسب برای چشم عروسک 1 بسته
✳مگنت 5 عدد
✳روبان خال دار در 4 رنگ هر کدام یک متر
✳روبان نیم سانتی سبز و سفید هر کدام 1 متر
✳توپک نمدی در سه سایز 10 عدد
✳کش مناسب جهت درست کردن تل با گل نمدی 1 عدد
✳قیطون طلایی مناسب جهت آویز 1 متر
✳مهره لپه ای سفید و مشکی 4 عدد
✳گل و پاپیون تزیینی 5 عدد
✳آویز + حلقه جهت ساخت آویز مبایل 1 عدد
✳پلی استر .
✳کاغذ الگو دو عدد آ 4
✳جزوه آموزشی شامل انواع دوخت های کاربردی در دوخت عروسک و تزیینات نمدی، و تعدادی الگوی کاربردی📖
.
 جهت اطلاع از قیمت و سفارش به تلگرام و یا وایبر پیام بدهید📩
👌👌👌👌
#نمد#نمدی#آموزش#عروسک_نمدی#پک#شیراز
#فروش_پارچه_نمدی#فروش#کلبه_نمدی#هنر#هنرجو
#خلاقیت#علاقه#الگو#دوخت#خیاطی
#shiraz#kolbe_namadi#kolbenamadi#sell#package#pack#art
 •  23  4 9 August, 2015